ادامه تحصن مردم سودان مقابل مقر ستاد کل نیروهای مسلح در «خارطوم»
 

منابع رسانه‌ای از تداوم تحصن و تجمع مردم سودان مقابل مقر ستاد کل نیروهای مسلح این کشور در خارطوم در اعتراض به تعلل شورای نظامی برای واگذاری قدرت به غیرنظامیان و جامعه مدنی خبر دادند. به گفته این منابع، هزاران نفر از مردم سودان با دادن شعارهایی، از شورای نظامی این کشور خواستند تا ضمن انتقال قدرت به غیرنظامیان، عناصر دولت سابق این کشور (رژیم عمرالبشیر) را نیز بازخواست و محاکمه کنند. تداوم اعتراضات در حالی است که برخی منابع از توافق دو طرف بر سر حل اختلافات موجود خبر دادند.

Email this page

نسخه مناسب چاپ