انتشار کتاب «سیر تاریخی تکوین سیاسی ـ عقیدتی اخوان‌المسلمین»
 

کتاب «سیر تاریخی تکوین سیاسی ـ عقیدتی اخوان‌المسلمین» نوشته دکتر محمدرضا رحیمی به همت انتشارات دانشنامه مطبوعات ایران، در شمارگان هزار نسخه به چاپ رسید.

در پیشگفتار این کتاب آمده است: «جنبش اخوان‌المسلمین را اصولاً باید زاییده اوضاع سیاسی و اجتماعی تاریخ معاصر مصر در پی رواج تفکر جدایی دین از سیاست و به عبارتی سکولاریسم در میان روشنفکران و بالا گرفتن روح احساسات ملی‌گرایی برای اصلاح این کشور در دوران اختناق بعد از انقلاب ۱۹۱۹ مصر بر ضد انگلیس دانست. اهداف بنیان‌گذاران این جنبش، به ویژه حسن‌البناء نه تنها در جهت ایجاد تحول در اعتقادات اسلامی مسلمانان و به خصوص مصریان از حالتی ایستا به سمت پویایی و حاکمیت شریعت بر زندگی اجتماعی و سیاسی مصر بود، بلکه ایجاد وحدت و یگانگی در بین مسلمانان در برابر استعمارگران غرب که کشورهای اسلامی را مورد تجاوز قرار داده بودند، از جمله اهداف دیگر جنبش بود.»

شایان ذکر است این کتاب که در پنج فصل تدوین شده، در برگیرنده، موضوعات پیشینه و مولفه‌های جنبش‌های اسلامگرا در دنیای معاصر، اندیشه و ساختار سازمانی اخوان‌المسلمین، جایگاه اخوان‌المسلمین در جهان اسلام و بررسی تحلیلی تاریخ اخوان‌المسلمین، است.

Email this page

نسخه مناسب چاپ