تخصیص ۶۵ هزار میلیارد برای ایجاد ۹۸۸ هزار فرصت شغلی
در تبصره ۱۸ قانون بودجه ۹۸ اعتباری بالغ بر ۶۴ هزار تا ۶۵ هزار میلیارد تومان برای ایجاد ۹۸۸ هزار فرصت شغلی برای سال جاری در نظر گرفته شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خانه ملت، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: در حال حاضر در تبصره ۱۴ منابع و مصارف کاملا مشخص شده است و ما طبق آنچه در مصارف برای تولید و اشتغال است، اعتبارات را اختصاص می‌دهیم. علیرغم تمام این موارد در تبصره ۱۸ قانون بودجه سالانه هم به صورت ویژه برای تولید و اشتغال اعتباری بالغ بر ۶۴ هزار تا ۶۵ هزار میلیارد تومان برای ۹۸۸ هزار فرصت شغلی در نظر گرفته شده است.این عضو کابینه دوازدهم خاطرنشان کرد: وظایف هر وزارتخانه در اشتغالزایی، رونق تولید و سهم آنها از اعتبار و حتی وظایف و سهم استان‌ها هم مشخص شده است.

نوبخت ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه با تمام وزرا موافقت‌نامه‌ای برای اشتغالزایی و رونق تولید مبادله کرده است. یعنی سهم هر وزارتخانه از اعتبارات این بخش و تعهد آنها مشخص شده است؛ بخش اول اعتبارات هم پرداخت شده و براساس گزارش‌های وزارتخانه‌ها درباره میزان اجرای برنامه‌ها در این حوزه، بخش دوم اعتبارات هم پرداخت می‌شود.

Email this page

نسخه مناسب چاپ