کوتاه و گویا/بسمه تعالی/فقه و سیاست یا بی‌سیاستی ـ ۳
شورای نگهبان در برابر شورای نگهبان؟
محمد جواد حجتی کرمانی
 

ـ چه کسی صلاحیت ما را احراز نکرده است؟

نخست این چند جمله را از زبان آقای نجات‌الله ابراهیمیان عضو حقوقدان و سخنگوی محترم شورای نگهبان بخوانید:

آقای ابراهیمیان ضمن آنکه می‌گوید چون فرایند نظارت استصوابی ۱۲ عضو این شورا فراهم نشده هیچ اطلاعی از فرایند تأیید صلاحیتهای خبرگان ندارد، می‌افزاید:

«بنا بر یک تلقی علمی که به نظر این‌جانب موافق با اصل ۹۹ قانون اساسی، تفسیر آن و قانون انتخابات مجلس خبرگان است همانگونه که در انتخابات مجلس و تصمیمات هیأت اجرایی، نظارت استصوابی دارند، در انتخابات خبرگان نیز باید بر تصمیمات شش فقیه که جایگاهشان هیأت اجرایی انتخابات مجلس خبرگان است، نظارت استصوابی داشته باشند.»۱

ـ به عبارت ساده‌تر_ طبق گفتة آقای ابراهیمیان ـ شش عضو فقیه شورای نگهبان بدون نظارت استصوابی کل اعضای خبرگان ـ اعم از فقها و حقوقدانان ـ نمی‌توانند اقدام به تأیید یا عدم تأیید نامزدهای خبرگان کنند. اگر مطلب آقای ابراهیمیان که خودش یکی از حقوقدانان است مقرون به صحت باشد ـ که قاعدتاً چنین است ـ پس کل تأییدها و عدم تأییدهای حضرات آقایان فقهای مکرّم شورای نگهبان فاقد وجاهت قانونی است، این یکی.

* * *

دوم اینکه باید معلوم شود که کدامیک از فقهای محترم شورای نگهبان نامزدها را احراز یا عدم احراز صلاحیت کرده‌اند؟ چون مطابق تبصره ۲ از ماده ۱۰ آئین‌نامه اجرائی قانون انتخابات، چنانچه فقیه یا فقیهانی از شورای نگهبان کاندید حوزه انتخابیه‌ای باشند، از انجام امور نظارتی و تصمیم‌گیری در آن حوزه منع خواهند شد. پس علی‌القاعده آقایان جنتی، مؤمن و یزدی که نامزدهای خبرگان از تهرانند حق نداشته‌اند در مورد صلاحیت یا عدم صلاحیت نامزدهای خبرگان از تهران نظر بدهند. و چون گزارشی در این مورد منتشر نشده، معلوم نیست کدام سه نفر یا دونفر باقی‌مانده رأی به عدم احراز صلاحیت شدة تهران مانند آیت‌الله سیدمحمد بجنوردی و حجت‌الاسلام سیدحسن خمینی داده‌اند؟ اگر این افراد معرفی شوند، آنوقت مردم می‌فهمند که عدم احراز صلاحیتهای نامزدهای تهران که حداقل ۷ رأی از ۱۲ رأی اعضاء (فقها و حقوقدانان) شورای نگهبان را لازم داشته، تنها با ۲ یا حداکثر ۳ رأی اعضاء، (آن هم فقط فقها) اعلام شده است و اگر جز این بوده خلاف قانون بوده است.

* * *

بنا بر آنچه گذشت، بنابراین به قول یک مقام رسمی شورای نگهبان در مقام سخنگویی این شورا، احراز و عدم احراز صلاحیت نامزدهای خبرگان، هم در کل کشور و هم به خصوص در تهران مشکل قانونی داشته و دارد و این مشکل را نه من که صلاحیتم از کرمان احراز نشده و نه آقای بجنوردی و حسن‌آقا که نامزدهای تهران بوده‌اند و نه دیگران می‌گوییم بلکه اینها، اظهارات یک مقام رسمی شورای نگهبان است…

تا شمارة بعد

پی‌نویس:

۱٫ روزنامه شرق،‌ص ۲ و ۷ مورخه ۲۴ر۱۱ر۹۴٫

Email this page

نسخه مناسب چاپ