‏ تولید انرژی در نیروگاه نکا ‏
‏ساری ـ خبرنگار اطلاعات: نیروگاه شهیدسلیمی نکا در فروردین امسال ۴۱۰ میلیون هزار کیلووات ساعت انرژی تولید کرد.

از این میزان تولید ۳۸۸ میلیون و ۹۴۴ هزار کیلووات ساعت انرژی خالص به شبکه سراسری برق کشور تحویل شد.

در این ماه ۱۰۰ درصد انرژی تولید شده در واحدهای بخاری به‌دست آمد.در این مدت ۵ر۳درصد انرژی تعهدی نیروگاه، طبق برنامه محقق شد.

Email this page

نسخه مناسب چاپ