۶تا ۱۰ میلیون نفر از افراد دهک های پایین جامعه بیمه نیستند
رئیس کل منتخب سازمان نظام پزشکی ایران، بی‌عدالتی در پوشش بیمه‌ای احاد جامعه را از مهمترین مشکلات نظام سلامت کشور خواند و تاکید کرد: آمارها حاکی از این است که حدود ۶الی ۱۰میلیون نفر از دهک های پایین جامعه فاقد حداقل بیمه پایه هستند.

به گزارش مهر، دکتر علیرضا زالی با یادآوری این که سازمان نظام پزشکی کشور در شورای عالی بیمه، مدافع درنظر گرفتن سرانه واقعی برای بیماران بوده است، ادامه داد: از سویی دیگر این سازمان همواره خواهان افزایش اعتبارت بهداشت ودرمان و سهم این حوزه از بودجه عمومی کشور و همچنین درآمد ناخالص داخلی بوده است.وی با بیان این که مجموعه اعتبارات امسال حوزه بهداشت ودرمان در مقایسه با سال گذشته رشد قابل توجهی نداشته است، یادآور شد: اگر ما عدد ۱۶۰۰میلیارد تومانی که در حال حاضر به عنوان مابه‌التفاوت یارانه دارو در نظر گرفته شده را از مجموع اعتبارات حوزه سلامت کسر کنیم به جرات می‌توان گفت اعتبارات عمومی این وزارتخانه در سال ۹۲نسبت به سال ۹۱منفی ۵درصد رشد داشته است.

Email this page

نسخه مناسب چاپ