۷ هکتار از ساخت و سازهای غیر قانونی حریم منطقه ۵ تخریب شد
هفت هکتار از اراضی باغ‌های پیرامون روستای سولقان در حریم منطقه ۵ با مشارکت اداره حریم شهرداری منطقه ،جهاد کشاورزی، نیروی انتظامی و نیروهای امداد پلیس امنیت عمومی ناجا آزاد سازی شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۵، تعدادی از باغداران متخلف ، بدون اخذ مجوز قانونی از جهاد کشاورزی و کمیته فنی حریم، اقدام به تفکیک، دیوار کشی و احداث اتاقک در باغ‌های حوالی روستای سولقان کرده بودند که با دقت نظر اداره حریم شهرداری منطقه و همکاری جهاد کشاورزی، با اخذ دستور قضایی، امکانات احداثی شان تخریب شد.

شهین شفیعی معاون شهرسازی و معماری منطقه در تشریح و تفکیک مسئولیت سازمان ها در حریم منطقه گفت: مطابق قانون توزیع عادلانه آب، اگر بنایی در بستر رودخانه ساخته شود، متولی امر، اداره آب منطقه ای است و هرگونه ساخت و ساز در باغ‌ها می بایست، در ابتدا با مجوز کمیسیون تبصره یک اداره امور اراضی جهاد کشاورزی صورت گیرد و مسئولیت ساخت و ساز و تغییر کاربری در باغ‌ها با اداره جهاد کشاورزی است

متولی اصلی باغداری هم جهاد کشاورزی است و اداره منابع طبیعی، مسکن و شهرسازی و امور آب منطقه، در جایگاه نظارتی در کنار این

ارگان ها در امر جلوگیری از ساخت وساز فعالیت می کنند.

وی افزود : همچنین هر ساخت و سازی در حریم راه ها با رعایت نکردن فاصله قانونی از وسط جاده، به متولی امر، اداره راه و شهرسازی شهرستان تهران بر می گردد که پیگیری های قانونی از این ارگان باید دنبال شود و در آخر هر نوع تصرف، در اراضی ومنابع طبیعی هم بر عهده اداره منابع طبیعی شهرستان تهران است .

Email this page

نسخه مناسب چاپ