سخنان حکیمانه بزرگان | Ettelaat International Newspaper

صفحه اصلی » سخنان حكيمانه بزرگان

سخنان حكيمانه بزرگان

.

از امام علی(ع) روایت شده که فرمود : خوشبخت، کسی است که به آنچه از دست رفته بی اعتنا باشد

.

ازپیامبراکرم(ص) روایت شده که فرمود : خداوند شخص آسانگیر و نرمخو را دوست دارد

.

ازامام باقر(ع) روایت شده که فرمود : برشما باد صدقه دادن

.

ازامام کاظم(ع) روایت شده که فرمود : هر که می خواهد که قوی ترین مردم باشد برخدا توکل کند

.

ازپیامبراکرم(ص) روایت شده که فرمود : بهترین شما کسی است که دیدن او، شمارا به یاد خدا اندازد

.

از امام علی(ع) روایت شده که فرمود : یاد خدا عقل را آرامش می دهد، دل را روشن می کند و رحمت اورا فرود می آورد

.

از امام علی(ع) روایت شده که فرمود : بهترین بندگان در پیش خدا کسی است که خلقش نیکوتر باشد

.

ازپیامبراکرم(ص) روایت شده که فرمود : کسی که در زمان غیبت ، حضرت قائم را که از فرزندان من است ، انکار کند همانند مردگان جاهلیت مرده است

.

از امام علی(ع) روایت شده که فرمود : خوشا به حال کسی که به مقدارکفاف،قناعت ورزد و از خدا راضی باشد

.

از امام علی(ع) روایت شده که فرمود : طمع نداشتن به آنچه در نزد مردم است ،نشان عزت نفس و بلند همتی است

.

از امام علی(ع) روایت شده که فرمود : از تلف کردن عمرها در آنچه که برای تان نمی ماند ، برحذر باشید؛ زیرا عمر رفته باز نمی گردد

.

ازپیامبراکرم(ص) روایت شده که فرمود : از سه چیز نباید حیا کرد : پذیرایی از میهمان ، بلند شدن در برابر پدر و معلم و گرفتن حق ، گرچه اندک باشد

.

از امام علی النقی(ع) روایت شده که فرمود : از حسد دوری کن چه اثر آن در خودت ظاهر می شود و در دشمن تو اثری نخواهد داشت

.

ازپیامبراکرم(ص) روایت شده که فرمود : خداوند جوانی که جوانی اش را در اطاعت از او بگذراند ، دوست دارد

.

از امام علی(ع) روایت شده که فرمود : دین را پناهگاه خود گردان و عدالت را شنشیر خویش تا از هر بدی رهایی یابی و برهر دشمنی چیره آیی

.

ازپیامبراکرم(ص) روایت شده که فرمود : کسی که دنیا را دوست داشته باشد ، ترس از آخرت از دلش برود

.

از امام صادق(ع) روایت شده که فرمود : بهترین میراث ، تربیت است نه مال، چراکه مال می رود و تربیت می ماند

.

از امام علی(ع) روایت شده که فرمود : ایمان ،گفتاری پسندیده و عملی مدبرانه و شناختی خردمندانه است

.

ازپیامبراکرم(ص) روایت شده که فرمود : پرهیزکاران بزرگوارنند وفقها پیشوایانند و نشستن نزد آنان عبادت است

.

از امام علی(ع) روایت شده که فرمود : دنیا را با کار آخرت مجوی واین جهان را بر آن جهان برمگزین که این خوی منافقین است

.

ازحضرت فاطمه زهرا (ع) روایت شده که فرمود : خداوندایمان را برای پاکی از شرکعدل و دادرا برای آرامش دل ها واجب نمود

.

از امام علی(ع) روایت شده که فرمود : با بصیرت، کسی است که بشنود و بیندیشد، بنگرد و بینا شود واز عبرت ها بهره گیرد

.

از امام علی(ع) روایت شده که فرمود : شاکرترین مردم ،قانع ترین آن هاست و ناسپاس ترین آنان حریص ترین آن ها

.

از امام علی(ع) روایت شده که فرمود : براستی که من شمارا از دنیابرحذر می دارم که آن شیرین و سرسبز و خرم است وبه شهوت ها پیچیده

.

ازپیامبراکرم(ص) روایت شده که فرمود : خداوند هر چه آفریده چیز دیگری برای غلبه بر آن آفریده و رحمت خویش را برای غلبه بر غضبش آفریده

.

ازپیامبراکرم(ص) روایت شده که فرمود : سه چیز نشانه نفاق است؛دروغگویی،خلف وعده و خیانت در امانت

.

از امام باقر(ع) روایت شده که فرمود : جهنم و دوزخ در لابه لای شهوت هاو لذت های نارواست پس کسی که هوای نفس خود را درلذات نامشروع دنبال کند، جهنم را برای خود فراهم ساخته است!

.

از امام حسن(ع) روایت شده که فرمود : دانش خود را به دیگران بیاموزان ودانش دیگران را بیاموز ، زیرا با این کار هم دانش خودت را محکم و استوار کرده ای و هم آنچه نمی دانسته ای آموخته ای

.

از امام علی(ع) روایت شده که فرمود : دین را پناهگاه خود گردان و عدالت را شمشیر خویش تا از هر بدی رهایی یابی وبر هر دشمنی چیره آیی

.

از امام حسن عسکری(ع) روایت شده که فرمود : از خدا پروا کنید و موجب آراستگی و آبرومندی باشید

Scroll To Top