ایرانیان از نگاه بیگانگان | Ettelaat International Newspaper

صفحه اصلی » فرهنک مردم » ایرانیان از نگاه بیگانگان

ایرانیان از نگاه بیگانگان

میهن‌دوستی شدید
بی‌قیدی مردم و عدم استحکام مصالح ساختمانی موجب شده است که همه کشورهای مشرق زمین، ظاهر ویران و منظره غم‌انگیز داشته باشند؛ اما در هیچ منطقه‌ای مانند فلات ایران، این ویرانی و غم‌انگیزی مناظر، چشمگیر نیست: خانه‌ها در حال فروریختن، کوچه‌ها کثیف و متروک، کاشی‌های روبنای مسجدها و مقبره‌ها پوسیده و تبدیل به گرد و خاک شده است.
به نظر چنین می‌آید که مردم ایران در آخرین مرحله تنزل و فلاکت دست و پا می‌زنند.
با وجود این، در کنار این خرابه‌ها، آثار فرهنگ غنی و افتخار‌آفرین، توام با نشانه‌هایی از هوش و ذوق تلطیف شده، احساسات میهن‌پرستانه شدید، و بالاتر از همه اینها، پدیده‌ای منحصربه‌فرد در دنیای اسلام،‌یعنی ملی‌گرایی آگاهانه و انسجام یافته‌ای، جای جای در همه نقاط مشاهده می‌شود و این مشاهدات از بذر بارآور آینده ای شکوفان نوید می‌دهد.
اوژن اوبن ـ سفیر فرانسه (۱۹۰۷ ـ ۱۹۰۶)


Scroll To Top