زبانزد (ضرب المثل ) | Ettelaat International Newspaper

صفحه اصلی » فرهنک مردم » زبانزد (ضرب المثل )

زبانزد (ضرب المثل )

زندگی سگی
دربارة اصطلاح زندگی سگی و ریشة آن، مرحوم استاد باستانی پاریزی چنین نوشته است: معروف است که در روز ازل، خداوند برای بشر سی و پنج سال عمر تعیین کرده بود و برای سایر حیوانات هم عمری معین شده بود.
آمیزاد که به چیز کم قانع نیست، پیش خدا شکایت برد که: خداوندا، سی و پنج سال کم است، کمی بر آن اضافه کن تا بتوانم عبادت تو را به جا بیاورم!
و خداوند فرمود تا از عمر یکی از مخلوقات بردارند و بر عمر او اضافه کنند.
مأمور اجرای حکم خدا، وقتی خر را ساکت‌تر از بقیه دید، بیست سال از عمر او برداشت و به عمر آدمی اضافه کرد! بنابراین عمر بشر از ۳۵ سال به پنجاه و پنج سال رسید. اما چون عمر افزوده، عمر خر بود، بشر مجبور شد این بیست سال بعد از سی و پنج سال را مثل خر کار کند و جان بِکَند. باز وقتی برای عبادت خدا نماند.
بشر دوباره پیش خدا رفت و شکایت کرد که فرصت عبادت ندارد.
خدا فرمود ده سال دیگر بر عمر او اضافه کنند. این بار ده سال از عمر سگ برداشتند و به عمر بشر افزودند. متأسفانه باز هم به عبادت نرسید.
زیرا این ده سال بعد از پنجاه و پنج سالگی، یک زندگی سگی بوده و زندگی سگی بدترین نوع زندگی است!


Scroll To Top