نقش زیبایی در کیفیت رابطه زوج‌ها | Ettelaat International Newspaper

صفحه اصلی » خانواده » نقش زیبایی در کیفیت رابطه زوج‌ها

نقش زیبایی در کیفیت رابطه زوج‌ها

 

محققان دانمارکی می‌گویند برخلاف مردها، زنان اهمیت چندانی به زیبایی همسرشان نمی‌دهند. آنها معتقدند زیبایی مطلق در مراحل اولیه رابطه اهمیت دارد اما نقش جذابیت ظاهری در ارتباطات بسیار مهم‌تر از زیبایی است.
این تیم تحقیقاتی ۸۲ زوج را که ۶ماه از ازدواجشان می‌گذشت، ارزیابی کردند تا کیفیت رابطه آنها را ارزیابی کنند. آنها گفتگوی هر زوج در مورد یک مشکل شخصی را به مدت ۱۰ دقیقه فیلمبرداری کرده و بررسی کردند که آیا زوج‌ها در حل مساله با هم همدلی و از یکدیگر حمایت می‌کنند یا مشکل طرف مقابل را مربوط به خودش می‌دانند. همزمان فاکتور زیبایی هم در این زوج‌ها بررسی شد.
در یک سوم زوج‌ها، زیبایی زن‌ها بیشتر بوده، در یک سوم جذابیت مرد بیشتر بوده و سایر زوج‌ها ظاهری تقریباً هم ردیف داشتند‎.نتیجه نشان داد در مواردی که زن ظاهر بهتری نسبت به مرد داشت، زن و مرد حمایتگرانه‌تر رفتار می‌کردند‎.‏ اما در زوج‌هایی که مرد ظاهر بهتری نسبت به زن داشت، هر دو طرف چندان حمایت کننده نبودند. ‏


Scroll To Top