فناوری | Ettelaat International Newspaper


فناوری

 

سطل بوگیر!
این سطل هوشش را با جلوگیری از پخش بوی بد در خانه نشان می‌دهد. لایه‌های درونی و بیرونی این سطل اجازه می‌دهند هوا در آن جریان پیدا کند.
قسمت پایینی این سطل به صورت مشبک طراحی شده تا هوا حتی در سطح زیرین سطل هم جریان داشته باشد و این راز بوگیر بودن این سطل است. در کنار همه‌ این‌ها مواد به‌کار رفته در آن، از مواد دوست با محیط زیست به‌شمار می‌آیند.


Scroll To Top