خواندنی | Ettelaat International Newspaper


خواندنی

 

اسکناس
حتماً شنیده‌اید که می‌گویند: «پول سرمایة ملی است» و باید مراقب آن بود؟ می‌دانید چرا چاپ اسکناس، کار بسیار پرهزینه‌ای است؟
کاغذ، جوهر چاپ، نخ امنیتی وسط اسکناس و بخش‌های دیگر آن به حرارت، آب و مواد شیمیایی حساس است تا به راحتی از بین نرود.
همچنین روی هر اسکناس علامت‌هایی وجود دارد که با چشم دیده نمی‌شود.
اما نسبت به اشعة فرابنفش حساس است. بعضی از نوشته‌های روی اسکناس اگر در برابر اشعة مادون قرمز قرار بگیرد، به رنگ سبز و آبی درمی‌آید.
علامت‌های دیگری هم روی اسکناس وجود دارد که در اثر تماس انگشت و گرما دیده می‌شود و بعد از اینکه سرد شد، دیگر نمی‌توان آن را دید. حتی بعضی از نشانه‌های روی اسکناس، طوری چاپ شده‌اند که فقط در زاویه خاصی دیده می‌شوند. اینکه علم در همه جا به کمک ما آدم‌ها می‌آید، جالب است، نه؟!


Scroll To Top