اخلاق سیاسی در انتخابات آمریکا! | Ettelaat International Newspaper

صفحه اصلی » يادداشت » اخلاق سیاسی در انتخابات آمریکا!

اخلاق سیاسی در انتخابات آمریکا!

محک اخلاق سیاسی دولت‌ها و حاکمیت‌ها را در چگونگی گفتار و رفتار آنان می‌ توان دریافت، الگوپذیری اخلاق سیاسی جوامع از هرم قدرت حاکم و از بالا به سطح آن تبیین و تشریح میگردد. آنجا که شیخ اجل سعدی ما، این نسبت از اتصال رفتاری و الگوپذیری مردم از حاکمیت را در «بوستان و گلستان» خود شرح داده و به تاریخ بشر هدیه کرده است. این شعر از او در گلستان اینک ضرب‌المثل شده است:
« اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی
برآورند غلامان او درخت از بیخ
به پنج بیضه که سلطان ستم روا دارد
زنند لشکریانش هزار مرغ به سیخ»
این روزها همه نگاهها به انتخابات ریاست‌جمهوری در آمریکا دوخته شده است که تا ماه آبان انجام خواهد گرفت. نظام سیاسی حاکم در آمریکا تعریف دو حزب حاکم، جمهوریخواهان و دمکرات‌ها را دارد و در سیطره این دو حزب حاکم است. هر چهار سال یکبار در دوران انتخابات ریاست جمهوری و در رقابت انتخاباتی این دو حزب، برنامه‌ها به مردم آن در داخل کشور، همچنین به خارج معرفی میگردد و شاخص‌های قدرت اقتصادی، سیاسی و موقعیت اجتماعی محک میخورد. اکنون در پایان کنگره سراسری دو حزب، «دونالد ترامپ» و «هیلاری کلینتون» از حزب جمهوریخواه و دمکرات نامزدهای رسمی در این انتخابات شده‌اند تا در سه ماه آینده از یک انتخابات سراسری رئیس‌جمهور آینده را مشخص کنند. معمول و انتظار از یکسال مبارزه انتخاباتی در داخل و خارج آمریکا چنین بوده است که هر کدام از این دو حزب و نامزدهای انتخابی آنها برنامه چهار سال آینده ریاست‌جمهوری را ارائه و معرفی می‌کنند. در این انتخابات دگرگونی پدیده آمده است که هیچکدام از نامزدهای حزبی، برنامه مشخص و فراگیر ارائه نداده‌اند. هیلاری کلینتون نامزد حزب دمکرات بر ادامه راه و برنامه‌های «اوباما» هم حزبی خود تأکید دارد و اینجا و آنجا تبصره‌هایی بر آن می‌زند که بیشتر تصحیح اجرایی است تا ارائه برنامه‌ای مشخص و جدید.
«رونالد ترامپ» اگر چه نامزد حزب جمهوریخواه است اما خود را کاندیدای فراتر از حزب میخواند که میخواهد هم حزب جمهوریخواه و هم واشنگتن مرکزیت حاکمیت آمریکا را پاک‌سازی کند! او حتی از سوی سران حزب جمهوریخواه طرد شده و موردتائید قرار نگرفته است. ترامپ میلیاردر بزرگ آمریکایی، خود را نجات‌دهنده آمریکا میخواند. آمریکایی که بقول او دارد در گرداب ناشی از برنامه و سیاست گذشته، خفه می‌شود! شعارهای تغییر او رنگ و بوی «نژادپرستی» گرفته است. بطوریکه حاصل هشت سال ریاست جمهوری «اوباما» اولین رئیس‌جمهور سیاه‌پوست آمریکا را «فاجعه» و بازکردن درها بسوی «خارجیان» بخصوص مسلمانان و مکزیکی‌ها (همسایه آمریکا) می‌شمارد که بقول او انواع و اقسام جنایات و ناامنی را در سراسر آمریکا اشاعه داده‌اند! پیشنهاد جنجالی او، کشیدن دیوار مانع در مرز آمریکا و مکزیک است. همچنین ممانعت از ویزای ورود به مسلمانان برای آمریکا است. هیچ برنامه روشنی در کمپ انتخاباتی دونالد ترامپ در سیاست‌های داخلی و یا سیاست‌ خارجی دیده نمی‌شود، الاّ پرخاشگری درباره گذشته و ارائه پیشنهادهای عصبی و هیجان‌زده! که البته مراسم انتخاباتی او را داغ نگه می‌دارد.
مردم آمریکا عادت به سنتی در دوره انتخابات ریاست جمهوری در کشور خود دارند که با آگاهی از مشکلات گوناگون اعم از اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خواهان ارائه برنامه‌های جدید و مشخص از نامزدهای انتخاباتی دو حزب حاکم برای ریاست‌جمهوری آینده‌اند. در خارج از آمریکا نیز، اغلب دولت‌ها، بخصوص دولت‌ها در اروپا و آسیا و علی‌الخصوص خاورمیانه در انتظار و در حال نگاه به معرفی برنامه‌ریزی جدید در سیاست خارجی آمریکایند. در این انتخابات نه تنها از برنامه‌ریزی داخلی و خارجی خبری نیست، بلکه بزرگترین شاخص آن «هتاکی» شده است که سقوط اخلاق سیاسی را نشان میدهد. «ترامپ» رقیب انتخاباتی خود هیلاری کلینتون را بصورت علنی در سخنرانی خود «زن شیطان»، «فاسد»، «قواد» برای شوهرش، «خائن» و فاجعه برای آمریکا معرفی میکند. هیلاری کلینتون نیز، ترامپ را میلیاردر بی‌شعور، خطرناک، نژادپرست و نامتعادل که آبروی آمریکا، برترین قدرت جهانی را بر باد میدهد و جنگ جدید ویرانگری را رقم خواهد زد، میخواند!
شاخص اصلی و عمده این دوره از ریاست‌جمهوری آمریکا، «هتاکی»، «پرخاشگری» و «اتهام‌زدن» بجای ارائه برنامه و دفاع از برنامه جدید است! بسیاری از تحلیلگران سیاسی نوشته‌اند، مبارزات انتخاباتی آمریکا، عمق شکاف‌های اجتماعی و سقوط اخلاق سیاسی را در این کشور نمایان کرده است و آینده خطرناکی را برای آمریکا و جهان نشان میدهد. بطوریکه بی‌اعتمادی مردم به نامزدهای انتخاباتی دوحزب و حاکمیت چنان شده است که براساس نظرسنجی اخیر، بیش از ۵۰ درصد مردم آمریکا به هر دو نامزد انتخاباتی بی‌اعتمادند و درصد شرکت مردم آمریکا در این انتخابات در سطح نازل خود، نسبت به گذشته قرار دارد.در خارج از آمریکا نیز همه، خطر جنگ جدید در دوران بعد از «اوباما» را هشدار میدهند و بسیاری از سیاستمداران بین‌المللی از نتیجه انتخابات آمریکا ترسیده‌اند! برخی از جامعه‌شناسان سیاسی آمریکا، بستر سیاسی انتخابات ریاست‌جمهوری را ظهور و بروز «رادیکالیسم» افراطی خوانده‌اند که نه تنها از بحران‌ها بخصوص در اروپا و خاورمیانه نخواهد کاست، بلکه گستره و عمق این بحران‌ها را وسیع‌تر خواهد کرد. «ترامپ» سرپوشِ از سقوط اخلاق سیاسی در حاکمیت آمریکا را برداشته و این زنگ خطر بزرگی را بصدا درآورده است.


Scroll To Top