ایرانیان از نگاه بیگانگان | Ettelaat International Newspaper

صفحه اصلی » فرهنک مردم » ایرانیان از نگاه بیگانگان

ایرانیان از نگاه بیگانگان

شکوه شاعرانه
تنها نبوغ ایرانى به تصوف اسلامى شکوه یک شکفتگى درخشان شاعرانه را اعطا کرد.
همه متفکران بزرگ غرب از گوته تا هگل که می‌‏خواسته‌‏اند رهیافتى به این جنبه از معنویت مسلمانان داشته باشند، راهنمایان خود را از میان شاعران بزرگ ایرانى برگزیده‌‏اند نه زاهدان عرب.‏
ف. گابریلى

اهل فن
ایرانیان خیلى مخترع نیستند، لیکن چنان فهم و شعور دقیقى دارند که وقتى چیزى را بخواهند، بی‌‏درنگ تقلید می‌‏کنند. به این ترتیب همه چیز دارند، چه مردان دانشمند و چه مردان اهل فن و همچنین می‌‏کوشند آنچه شما می‌‏دانید، فراگیرند تا دیگر نیازى به شما نداشته باشند و هرچه کسب کرده‌‏اید، خودشان نیز به دست آورند.‏
پاسیفیک دوپرونس، مبلغ مذهبى (۱۶۵۳ـ ۱۵۷۰)‏
طالع‌‏بینى
ایرانیان بی‌‏اندازه مایل به دانستن آینده هستند و به این جهت ستاره‌‏شناسان و طالع‌‏بینان را شخصیت‌‏هاى خیلى مهم می‌‏دانند و با منجمان به منزله هاتفان غیب مشورت می‌‏کنند!‏
تاورنیه، بازرگان فرانسوى (۱۶۸۷ـ ۱۶۰۵)‏
ایران و آلمان
هنگامى که آلمان قدرتمند امروز را مشتى رعیت تشکیل می‌‏دادند که به سختى از راه تولید سیب‌‏زمینى روزگار می‌‏گذراندند، ایران یک قدرت بزرگ بود و پایتخت زیباى اصفهان را داشت.
بی‌‏گمان آن عظمت بدون عقل و حضور معنادارى از آزادى اندیشه نمی‌‏توانسته به وجود بیاید.‏
ایزایا برلین
ایرانى و شعر
شعر استعداد ویژه ایرانیان و مهمترین بخش ادبیات ایشان است؛ زیرا ایشان طبعى روان، تخیلى نیرومند، روحیه‌‏اى عاشق‌‏پیشه، آداب و رسومى ملایم و آمیخته با ادب و احترام دارند. زبانشان نیز خوشاهنگ و براى شعر بسیار مناسب است.‏
‏ شاردن (۱۷۱۳ـ۱۶۴۳)‏
همزیستى ادیان
در ایران پیروان زردشت و موسى و عیسى و محمد[ص] همه در جوار هم به سر می‌‏برند و هیچ کدام را با دیگرى کارى نیست، در صورتى که مسیحیان براى تفسیر کلمات پیوسته یکدیگر را قلع وقمع می‌‏کنند و هستى خود را برباد می‌‏دهند. کاش آنان نیز روش ایرانیان را در پیش می‌‏گرفتند! من یقین دارم که اگر دو دست شاه‌عباس را از کتف می‌‏بریدند، او را گواراتر از این بود که به اخراج ارامنه وادارش می‌‏کردند.‏
مونتسکیو و شاردن


Scroll To Top