نام تو | Ettelaat International Newspaper


نام تو

 

دریا به رنگ توست
بخشندگی‌هایش
خورشید مثل توست
تابندگی‌هایش
***
من قلب می‌بینم
در سنگ‌های سرد
احساس می‌بینم
در رنگ‌های سرد
***
ابر از تو می‌گوید
باد از تو می‌گوید
باران که می‌بارد
می‌روید


Scroll To Top