دنیای کتاب | Ettelaat International Newspaper

صفحه اصلی » کودک و جوان » دنیای کتاب

دنیای کتاب

 

آشیانه‌ای برای ماه

نویسنده: ملیحه بهرامی پارسا
تصویرگر: روجا علیزاده
ناشر: سروش
در یک شب تاریک، هیچ چیزی زیباتر از دیدن گوی بلورین ماه در آسمان نیست. کمتر کسی است که وقتی از پنجره اتاقش آن را تماشا می‌کند به هیجان نیاید، اما کسانی هم هستند که وقتی خوابشان نمی‌برد هرچیزی را بهانه می‌کنند. حتی نور ماه را.عقاب هم یکی از این‌ها بود. او لانه‌اش جلوی دهانه غار بود. شب می‌‌خواست بخوابد، ولی خوابش نمی‌برد.
چون فکر می‌کرد این نور ماه است که به چشمش می‌افتد و نمی‌گذارد بخوابد.عقاب به آسمان رفت. ماه را گرفت و آورد گذاشت داخل غار. شب بعد حیوانات متوجّه شدند که ماه در آسمان نیست. برای پیدا کردن آن، همه جا را جست‌وجو کردند. تا این‌که چند روز بعد، متوجّه نوری در غار شدند، اما هنگامی که می‌خواستند آن را به آسمان برگردانند متوجه شدند نمی‌شود. چون ماه بزرگ شده بود. این که چگونه ماه دوباره به آسمان برمی‌گردد موضوع کتاب «آشیانه‌ای برای ماه است».


Scroll To Top