عکس دعاها | Ettelaat International Newspaper

صفحه اصلی » کودک و جوان » عکس دعاها

عکس دعاها

 

برای تولد امام‌رضا‌(ع)
توی حرم چشمم به سقف است
گوشم به قرآن و دعاها
به به چه عطر و بوی خوبی
دارد امام هشتم ما
***
یک عالمه آئینه دارد
بر سقف‌ها و روی دیوار
هر خنده من توی آن‌ها
هی می‌شود تکرار و تکرار
***
حتماً در این آئینه‌ها‌یش
یم می‌افتد
هر دانه آن می‌شود ده
ده تای آن هم می‌شود صد


Scroll To Top