ایرانیان از نگاه بیگانگان | Ettelaat International Newspaper

صفحه اصلی » فرهنک مردم » ایرانیان از نگاه بیگانگان

ایرانیان از نگاه بیگانگان

از هخامنشی تا عباسی
مسلمانان در نتیجه فتوحات سریع خود صورت جهان را تغییر دادند؛ ولی این تغییر به جای آنکه جهان را به صورتی درآورد که دیگر شناخته نشود، برعکس آن را به صورتی آشنا شبیه به آنچه یک دفعه دیگر قبلاً وجود داشت، درآورد. فتوحات عرب راه را باز کرد تا دولتی جهانی برابر امپراتوری هخامنشیان به وجود آید و اگر ما نقشه یکی از این دو امپراتوری را روی نقشه امپراتوری دیگر بگذاریم، از نزدیکی حدود خارجی آنها متعجب خواهیم شد و خواهیم دید که این نزدیکی فقط جغرافیایی نیست، بلکه شامل طرز اداره و حتی شئون اجتماعی و زندگانی معنوی می‌شود. می‌توانیم بگوییم نقش تاریخی خلافت عباسیان این بوده که امپراتوری هخامنشی را از نو ترکیب و یا از نو آغاز کنند.!
توین بی، مورخ انگلیسی
حفظ میراث
از همه سرزمین‌های خاورمیانه، ایران شاید هم محافظه‌کارترین باشد و هم با ابتکارترین. در برابر مصر و سوریه که در دو هزاره اخیر تاریخ، دگرگونی‌های بسیار پذیرفتند، ایران بسیاری از میراث خویش را حفظ کرده است. ایران با وجود گرایش به آیینی نو، همچنان آیین زرتشت و رسوم و آداب کهن را نگاه داشت.
پروفسور ریچارد فرای، ایران‌شناس آمریکایی
میهن‌دوست
توده ایرانی ذاتاً داناست، از این رو علاقه فراوانی به تاریخ کشور خود دارد و من در هیچ یک از ملتها این شدت علاقه به تاریخ خود را ندیده‌ام. در ایران با هر کس و از هر طبقه که برخورد کنید، از تاریخ کشورش آگاهی دارد. ملت ایران تنها خواهان سرگذشت‌های تاریخی کشور خود است و علاقه‌ای به تاریخ آلمان یا فرانسه ندارد و حتی از شنیدن آنها کسل می‌شود؛ اما اگر درباره تاریخ کشور خودشان باشد، به‌دقت به سخنان گوینده گوش می‌دهند و به قدری دقت و توجه دارند که ما نظیر آن را در هیچ یک از کنفرانس‌های پاریس ندیده‌ایم.
کنت دو گوبینو، سفیر فرانسه
درس اعتدال
ظاهر شاهنامه مانند ستون‌های پوشیده از گلهای رنگارنگ، گنجینه‌ای از حکمت و فلسفه را در خود پنهان کرده است؛ آن چنان که فراسوی بزمهای خیال‌انگیزش همواره درس اعتدال می‌دهد و از پس گنجهای بی‌پایانش به وارستگی رهنمون می‌گردد و در گیر و دار نبردهای خونینش به گذشت و جوانمردی فرا می‌خواند. گویی در آسیایی که مردمش ـ تهیدست و توانگر و بینوا ـ به پستی‌های غرب تن درنمی‌دهند، پول را دوست دارند، ولی آن را نمی‌پرستند، زندگی را مانند جامه‌ای که باید پوشید و سپس فرو گذاشت و از آن درگذشت می‌دانند، فردوسی ایرانی به جای همه سخن گفته است.
آبل بونار، شاعر فرانسوی (۱۹۰۸)
سه تمدن
اگر واحد مقیاس زندگی تاریخی، ایران باشد، یونان جز واقعه‌ای افتخارآمیز و عظمت روم جز پرده‌ای از نمایشنامه جهانی جلوه گر نمی‌شود. نمودی با چنین عظمت و نیرومندی، آدمی را در صحنه تاریخ به اشتباه می‌اندازد. نه تنها تاریخ آسیا، بلکه تاریخ جهان هم تا زمانی که منابع قدرت ایران کشف و بیان و اندازه‌گیری نگردد و درست فهم نشود، درنیافتنی خواهد ماند.
پروفسور آرتور پوپ


Scroll To Top