با هم حرف بزنید | Ettelaat International Newspaper

صفحه اصلی » خانواده » با هم حرف بزنید

با هم حرف بزنید

 

یکی از بزرگترین چالش‌های همسران وقتی به وجود می‌آید که در مقابل موضوعات جاری سکوت می‌کنند.
وقتی ترجیح می‌دهند حرفی نزنند تا باب جر و بحث یا رنجش باز نشود یا حتی موضوعات تکراری دوباره میانشان مطرح نگردد. اما واقعیت این است که همه مشکلات از همین سکوت سرچشمه می‌گیرند. سکوت منشأ سردی و سقوط رابطه شما است.
وقتی به همسرتان شک می‌کنید یا وقتی فکر می‌کنید آزارنده رفتار کرده، راه‌حلش خودخوری، پنهان کردن یا حرف نزدن نیست.
باید درباره مشکلات و چالش‌هایتان حرف بزنید تا هم سبک شوید و هم بتوانید راه‌حلی اشتراکی برای مشکل پیدا کنید. وقتی حرف نمی‌زنید، طرف مقابلتان متوجه نمی‌شود چه در سر شما می‌گذرد، تحلیل رفتارهای شما برایش سخت می‌شود و کم‌کم از شما فاصله می‌گیرد. از سوی دیگر بسیاری از اختلافات ناشی از سوتفاهم‌ها هستند و ممکن است همسرتان اصلاً خبر نداشته باشد که شما از چیزی
دلخورید.
حرف بزنید تا گره‌ها باز شود. زوجی که نتوانند درباره موضوعات میان خود صحبت کنند، درباره هیچ چیز دیگری قادر به صحبت کردن نخواهند بود.‏


Scroll To Top