لبخند | Ettelaat International Newspaper


لبخند

 

*غذای روز
مشتری: ببخشید آقا، غذای روزتون چیه؟
پیشخدمت: نارسیسا بلک کوکلاسورنیا آریو یدرچی با لیمو!
مشتری: نارسیسا بلک کوکلاسورینا آریویدرچی با چی؟!
* نوشابه
روزی یک شکمو عینک می‌زند و می‌رود لب رودخانه و می‌گوید: «وای چه‌قدر نوشابه!»
* شامپوی مخصوص
از کچل می‌پرسند: «اسم شامپویت چیست؟»
می‌گوید: «من شامپو لازم ندارم. از شیشة پاک‌کن استفاده می‌کنم.»
* پرگار
یک پرگار دچار ضربة مغزی می‌شود، مستطیل می‌کشد.
یک پرگار سرش گیج می‌رود، بیضی می‌کشد.
* آدم‌ پاک کن
اولی: اگر یک آدم، ناگهان بپرد جلوی ماشین، چه کار می‌کنی؟
دومی: برف پاکن را روشن می‌کنم.
اولی با تعجب: چرا؟!
دومی: برای این‌که یا برود این طرف یا برود آن طرف.
* پاسخ
از شخصی پرسیدند: «کجا می‌روی؟»
گفت: «جایی نمی‌روم، دارم برمی‌گردم!»
* حیوانات خانگی
اولی: دارم خفه می‌شم. فکرشو بکن! برادرم توی خانه بیست تا بز نگه می‌دارد.
دومی: خب حداقل پنجره‌ها را باز کن!
اولی: آخه می‌ترسم کبوترهایم فرار کنند!


Scroll To Top