روز پزشک | Ettelaat International Newspaper


روز پزشک

 

حسین بن علی‌ بن‌سینا معروف به شیخ‌الرئیس از حکمای بزرگ و علمای نامدار جهان در دهی میان شهرهای بلخ و بخارا به دنیا آمد.
وی از کودکی به تحصیل علم و دانش پرداخت تا آن‌جا که در آغاز جوانی در علوم مختلف زمان خود، به خصوص طب، مهارت بسیار یافت.
او به سبب معالجه امیر سامانی، به دربار راه پیدا کرد و توانست از کتابخانة مجهز آن استفاده کند. بیست سال بیشتر نداشت که مطالعة علوم فلسفی را آغاز کرد.
از ابوعلی‌سینا بیش از صدها جلد کتاب و رساله برجای مانده که مهم‌ترین آن‌ها در علم طب، کتاب «قانون» و در علم فلسفه، دایره‌‌المعارف بزرگ فلسفی «شفا» است. آثار ابوعلی سینا تاکنون به بیشتر زبان‌های زندة دنیا ترجمه شده‌اند.
ابن‌سینا در مدت زندگیش حوادث مختلفی را پشت سرگذاشت.
وی سرانجام در سن پنجاه و هفت سالگی در همدان درگذشت و در همان جا به خاک سپرده شد. در ایران، روز بزرگداشت او، اول شهریور، را به عنوان «» نام‌گذاری کرده‌اند.


Scroll To Top