گسترش حمایت عربستان از تروریست‌های داعش
بی‌بی‌سی: عربستان برای مقابله با روسیه، تروریست‌های سوریه را به تسلیحات پیشرفته مجهز کرد
شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۴