رئیس مجلس در همایش ملی سبک زندگی:
فرهنگ را نمی‌توان حکومتی کرد
نقش حکومت در فرهنگ باید نامرئی باشد
سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵