رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از شاعران مذهبی:
اروپا و آمریکا تلاش می‌کنند سبک زندگی کشورهای غیرغربی را تغییر دهند
پیروی واقعی ازائمه‌ معصومین در متابعت عملی ازآن بزرگواران واستمرارمبارزه با کفر و نفاق است
جمعه ۶ اسفند ۱۳۹۵