رهبر معظم انقلاب در دیدار دانشجویان:
راهکار ازبین رفتن رژیم صهیونیستی رفراندوم است
پنجشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۳