بزرگان اروپا در صف ورود به بورس ایران
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران: ۴ کشور عضو گروه ۱+۵ در صف ورود به بورس ایران هستند
پنجشنبه ۶ آذر ۱۳۹۳