رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان:
اقتدار حقیقی، تنها راه بقا و پیشرفت انقلاب و ملت است
جمعه ۷ خرداد ۱۳۹۵