رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس:
تعامل با دولت مظهر واقعی همدلی و همزبانی است
برخورد محترمانه و همراه با ادب، با وزرا به خصوص در کمیسیون‌ها، یکی از ضروریات تعامل است
پنجشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۴