عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای:
ایران حتی یک تحریم را در توافق نهایی نخواهد پذیرفت
یکشنبه ۴ آبان ۱۳۹۳