رئیس جمهوری در جمع مردم زاهدان:
توسعه علمی و فناوری هسته‌ای را ادامه خواهیم داد
سه شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۳