رئیس شورای روابط خارجی در ششمین مجمع جهانی صلح ـ پکن:‏
شکاف میان کشورها فضای رشد تروریسم را فراهم می‌کند
یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶