رهبر معظم انقلاب در جریان بازدید از نمایشگاه دستاوردهای فناوری نانو:
فضاهای علمی و تحقیقاتی باید از نفوذ انگیزه‌های سیاسی مصون باشد
شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۳