سازمان ملل: محاصره غزه باید پایان یابد
جنبش عدم تعهد خواستار تحقیق درباره جنایات اسرائیل شد
دوشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۳