یادگار گرامی امام در مراسم نامگذاری بزرگراه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی:
دغدغه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی فردایی بهتر برای ایران بود
جمعه ۲۷ مرداد ۱۳۹۶