رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضاییه:
قوه قضاییه با افراد متخلف و فاسد درون خود قاطعانه برخورد کند
به فضل الهی روز جمعه، بار دیگر فریاد یکپارچه دفاع از مردم مظلوم فلسطین در سراسر ایران و دنیای اسلام بلند خواهد شد
پنجشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۵