هنگام تقدیم لایحه بودجه سال ۹۷ به مجلس
رئیس‌ جمهوری: بر‌ای همه چالش‌های کشور برنامه داریم
دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶