در همایش معاونان روابط عمومی بسیج و سپاه
دکترلاریجانی: بسیج مأموریت دفاع از انقلاب را به نیکی انجام داده است
سه شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۳