رئیس جمهوری در گفتگوی تلویزیونی با مردم :
سال آینده شرایط کشورمتحول خواهد شد
خروج بدون جنگ از فصل ۷ منشور ملل متحد دستاورد بی‌نظیری بود
دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۴