آخرین جلسه هیات‌دولت در سال جاری برگزار شد
رئیس جمهوری: سال بهتری در پیش داریم
ملت ایران در سال ۹۳ با وجود تحریم اقتصادی، خشکسالی و کاهش بهای نفت، موفقیت‌های بزرگی را به دست آورد
پنجشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۳