وزیر دارایی: ۲۵ درصد اقتصاد از مالیات فرار می کند
دکتر طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی: ۴۳ درصد تولید ناخالص داخلی مشمول معافیت مالیاتی است
پنجشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۳