رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس جمهور عراق:
آمریکایی ها حق ندارند از تجزیه عراق صحبت کنند
سه شنبه ۳ آذر ۱۳۹۴