در دیدار حیدر العبادی نخست وزیر عرا
رهبر معظم انقلاب: به صداقت مدعیان مبارزه با داعش اعتماد نداریم
سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۳