با آغاز محاکمه شیخ عیسی قاسم رخ داد
خروش بی‌سابقه بحرینی‌ها علیه رژیم آل خلیفه
معترضان بحرینی: هر اقدامی علیه شیخ عیسی قاسم درهای جهنم را به روی رژیم آل خلیفه باز می‌کند
چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵