رئیس جمهوری در تماس تلفنی با فرمانده نیروی انتظامی از مدیریت سنجیده و مقتدرانه این نیرو قدردانی کرد
دولت از حافظان امنیت کشور پشتیبانی می‌کند
پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶