عراقچی: همه تحریم‌ها روز توافق لغو می‌شود
هیچ‌ وقت در طول مذاکرات گذشته این مقدار جلو نرفته بودیم
دوشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۴