رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس جمهوری و اعضای هیأت دولت:
اقتصاد اصلی‌ترین اولویت کشور است
رهبر معظم انقلاب از تلاش‌های رئیس جمهوری و اعضای هیأت دولت قدردانی کردند
پنجشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۴