رئیس جمهوری در مراسم گشایش نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران:
کتاب، قدرت ملی را در صحنه جهانی ارتقاء خواهد داد
چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵