روزنامه اطلاعات

حقوقی

 • رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار
  سید محمد زمان دریاباری وکیل پایه یک دادگستری - بخش سوم
  دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶
    اشاره: «رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار‏» عنوان مقاله‌ای است که بخش دوم آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش سوم این مقاله را می‌خوانیم. *** به موجب قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ خورشیدی، اطفال کمتر از ۱۲ سال غیر ممیز شناخته شده و فاقد مسئولیت کیفری بودند. مطابق این قانون کودکان ۱۰ تا ۱۵ ساله، ممیز غیر‌بالغ نامیده می‌شدند.‏‎ ‎ گفتنی است ماده ۵۲۶ قانون مجازات، مقرر داشته در صورتی که مباشر در جنایت بی اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز […]

    اشاره: «رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار‏» عنوان مقاله‌ای است که بخش دوم آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش سوم این مقاله را می‌خوانیم. *** به موجب قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ خورشیدی، اطفال کمتر از ۱۲ سال غیر ممیز شناخته شده و فاقد مسئولیت کیفری بودند. مطابق این قانون کودکان ۱۰ تا ۱۵ ساله، ممیز غیر‌بالغ نامیده می‌شدند.‏‎ ‎ گفتنی است ماده ۵۲۶ قانون مجازات، مقرر داشته در صورتی که مباشر در جنایت بی اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز […]

 • رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار
  سید محمد زمان دریاباری مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری
  بخش دوم
  دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۶
    اشاره: «رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار‏» عنوان مقاله‌ای است که بخش اول آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش دوم این مقاله را می‌خوانیم. *** بی‌سوادی، فقر فرهنگی و انحرافات اخلاقی پدر، مادر، اعتیاد والدین به الکل، موادمخدر، تعداد زیاد فرزندان خانواده و تبعیض میان ایشان، روش‌های انضباطی بسیار سخت گیرانه همراه با ‏تنبیه‌های بدنی، از هم گسیختگی خانواده یا از دست دادن والدین،محبت زیاد، خشونت، زمینه ساز تبه کاری و از موجبات جرم‌زایی کودکان است. از سوی دیگر فقدان […]

    اشاره: «رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار‏» عنوان مقاله‌ای است که بخش اول آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش دوم این مقاله را می‌خوانیم. *** بی‌سوادی، فقر فرهنگی و انحرافات اخلاقی پدر، مادر، اعتیاد والدین به الکل، موادمخدر، تعداد زیاد فرزندان خانواده و تبعیض میان ایشان، روش‌های انضباطی بسیار سخت گیرانه همراه با ‏تنبیه‌های بدنی، از هم گسیختگی خانواده یا از دست دادن والدین،محبت زیاد، خشونت، زمینه ساز تبه کاری و از موجبات جرم‌زایی کودکان است. از سوی دیگر فقدان […]

 • رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار
  ‏سید محمد زمان دریاباری مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری - بخش اول
  دوشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۶
    قانون اساسی ایران، به حقوق کودک به صورت مستقل اشاره نکرده است. اصل بیست‌ویکم (۲۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در مقام بیان وظیفه دولت به تضمین حقوق زن، در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی است، در کنار تبیین برخی از امور به عنوان مصادیق این وظیفه از جمله ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده و حمایت از مادران، به ویژه در دوران بارداری، به مقوله حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست و اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها […]

    قانون اساسی ایران، به حقوق کودک به صورت مستقل اشاره نکرده است. اصل بیست‌ویکم (۲۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در مقام بیان وظیفه دولت به تضمین حقوق زن، در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی است، در کنار تبیین برخی از امور به عنوان مصادیق این وظیفه از جمله ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده و حمایت از مادران، به ویژه در دوران بارداری، به مقوله حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست و اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها […]

 • ‏ معاونت در جرم درحقوق جزای اسلام و ایران
  امیر شریفی خضارتی ـ عضو پیوستة انجمن ایرانی جرم‌شناسی‎ - بخش سوم و پایانی
  دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶
    اشاره: «‏ معاونت در جرم درحقوق جزای اسلام و ایران‏» عنوان مقاله‌ای است که بخش اول آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش سوم و پایانی این مقاله را می‌خوانیم. برای رسیدن به پاسخ درست در مورد مصادیق فوق باید دید که هر یک از آنها مربوط به کدام باب از ابواب فقه و حقوق است و سپس حکم آن را یافت. به طور مثال، رفتن به بزمی حرام، حرام نیست مگر آنکه انسان بداند در صورت حضور در آن بزم، نمی‌تواند از ارتکاب حرام خودداری […]

    اشاره: «‏ معاونت در جرم درحقوق جزای اسلام و ایران‏» عنوان مقاله‌ای است که بخش اول آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش سوم و پایانی این مقاله را می‌خوانیم. برای رسیدن به پاسخ درست در مورد مصادیق فوق باید دید که هر یک از آنها مربوط به کدام باب از ابواب فقه و حقوق است و سپس حکم آن را یافت. به طور مثال، رفتن به بزمی حرام، حرام نیست مگر آنکه انسان بداند در صورت حضور در آن بزم، نمی‌تواند از ارتکاب حرام خودداری […]

 • ‎کارآفرینی و اشتغال به‌کار وکلای دادگستری
  دکتر مسعود بوجاری وکیل دادگستری کانون وکلای مرکز
  دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
  با عنایت به مجموعه مقررات و نظامات حاکم بر کانون، همکاری وکلا و کارآموزان وکالت با مؤسسات حقوقی غیر تائید کانون‌های وکلای دادگستری و همچنین مشاورین حقوقی ماده ۱۸۷ امری ممنوع و مستوجب تخلف انتظامی است. اما تشکیل مؤسسات حقوقی منطبق با استانداردهای وکالت جهانی که تأسیس این قبیل مؤسسات علاوه بر انتظام بخشی به فعالیت‌های حقوقی جامعه موجب اشتغال بکار تخصصی مدام و منظم شاغلین در حوزه وکالت گردیده که امروزه مطالعه و ملاحظه چگونگی فعالیت این قبیل مؤسسات حقوقی با انواع کارکرد‌ها در حوزه داخلی کشورها و در […]

 • معاونت در جرم درحقوق جزای اسلام و ایران‏
  امیر شریفی خضارتی ـ عضو پیوستة انجمن ایرانی جرم‌شناسی‎ - بخش دوم
  دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
    اشاره: «‏ معاونت در جرم درحقوق جزای اسلام و ایران‏» عنوان مقاله‌ای است که بخش اول آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش دوم این مقاله را می‌خوانیم. پس هر چند که فاعل، بر خلاف میل باطنی دست به ارتکاب جرم می‌زند، لکن قصد و اراده هیچگاه از او سلب نمی‌شود. ‏ به هر حال، تهدید امری است نسبی و تحقّق آن بستگی به شرایط و اوضاع و احوال تهدیدکننده و تهدیدشونده دارد. به طور مثال، اظهار پیرمردی ضعیف و فرسوده به جوانی قوی هیکل که […]

    اشاره: «‏ معاونت در جرم درحقوق جزای اسلام و ایران‏» عنوان مقاله‌ای است که بخش اول آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش دوم این مقاله را می‌خوانیم. پس هر چند که فاعل، بر خلاف میل باطنی دست به ارتکاب جرم می‌زند، لکن قصد و اراده هیچگاه از او سلب نمی‌شود. ‏ به هر حال، تهدید امری است نسبی و تحقّق آن بستگی به شرایط و اوضاع و احوال تهدیدکننده و تهدیدشونده دارد. به طور مثال، اظهار پیرمردی ضعیف و فرسوده به جوانی قوی هیکل که […]

 • معاونت در جرم درحقوق جزای اسلام و ایران
  امیر شریفی خضارتی ـ عضو پیوستة انجمن ایرانی جرم‌شناسی‎ - بخش اول
  دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
    مقدمه – یکی از مباحث مهم حقوق جزا در حوزه «مسئولیّت کیفری»، مسئله «معاونت در جرم» است. معاونت در جرم در حقوق جزای غالب کشورهای جهان به رسمیّت شناخته شده و دارای احکام خاص خود است. البته صرفنظر از اصل بحث معاونت در جرم، در مـورد جـزئیات آن همچون شرایط تحقّق یا مجـازات معاون در نظام‌های مختلف جزایی اختلاف مشاهده می‌شود. به طور مثال، برخی از نظام‌های حقوقی طرفدار «نظریّة برابری» هستند که بر اساس آن، مجازات معاون باید همسنگ با کیفر مباشر باشد. به صورت کلّی، آمریکا و […]

    مقدمه – یکی از مباحث مهم حقوق جزا در حوزه «مسئولیّت کیفری»، مسئله «معاونت در جرم» است. معاونت در جرم در حقوق جزای غالب کشورهای جهان به رسمیّت شناخته شده و دارای احکام خاص خود است. البته صرفنظر از اصل بحث معاونت در جرم، در مـورد جـزئیات آن همچون شرایط تحقّق یا مجـازات معاون در نظام‌های مختلف جزایی اختلاف مشاهده می‌شود. به طور مثال، برخی از نظام‌های حقوقی طرفدار «نظریّة برابری» هستند که بر اساس آن، مجازات معاون باید همسنگ با کیفر مباشر باشد. به صورت کلّی، آمریکا و […]

 • جایگاه کانون‌های وکلای دادگستری در برنامه ششم توسعه کشور
  دکتر مسعود بوجاری وکیل کانون وکلای دادگستری مرکز
  دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
  لایحه برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای اجرا در طی سال‌های آینده ۱۴۰۰ـ۱۳۹۶ در کشور، بعد از ارائه توسط دولت یازدهم و پس از رسیدگی در کمیسیون‌ها و صحن علنی مجلس شورای اسلامی در مورخه ۲۶ دی ۱۳۹۵ به تصویب مجلس مذکور رسید. ‏ مفاد این برنامه به استناد اصل ۹۶ قانون اساسی در جلسات متعدد شورای نگهبان از باب تشخیص عدم مغایرت با احکام اسلام و عدم تعارض با قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفت و همچنین بطور همزمان برنامه موصوف از […]

 • نقش سازمان بین‌المللی کار در جهانی شدن عادلانه
  بخش دوم و پایانی
  دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
    اشاره: «نقش سازمان بین‌المللی کار در جهانی شدن عادلانه» عنوان مقاله‌ای است که بخش اول آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش دوم و پایانی این مقاله را می‌خوانیم. ۱ـ تاریخچه جهانی شدن: برخی پیشینه‌ جهانی شدن را با پیدایش نخستین تمدنهای بشری همزمان دانسته و سابقه آن را حدود سه هزار سال پیش بر می‌گردانند از منظر این عده از پژوهشگران، گرایش به جهانی شدن و آرمان جهان‌گرایی و جهان‌گشایی در میان همه امپراطوریها و پادشاهان گذشته وجود داشته است. برخی نیز تاریخ جهانی شدن […]

    اشاره: «نقش سازمان بین‌المللی کار در جهانی شدن عادلانه» عنوان مقاله‌ای است که بخش اول آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش دوم و پایانی این مقاله را می‌خوانیم. ۱ـ تاریخچه جهانی شدن: برخی پیشینه‌ جهانی شدن را با پیدایش نخستین تمدنهای بشری همزمان دانسته و سابقه آن را حدود سه هزار سال پیش بر می‌گردانند از منظر این عده از پژوهشگران، گرایش به جهانی شدن و آرمان جهان‌گرایی و جهان‌گشایی در میان همه امپراطوریها و پادشاهان گذشته وجود داشته است. برخی نیز تاریخ جهانی شدن […]

 • نقش سازمان بین‌المللی کار در جهانی شدن عادلانه
  بخش اول
  دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
    در این نوشته سعی شده است پس از بحث در خصوص تاریخچه سازمان بین‌المللی کار و فلسفه تشکیل سازمان بین‌المللی کار، ابزارها و ساز و کارهای سازمان بین‌المللی کار مورد بررسی قرار گرفته، مفهوم جهانی شدن و تاریخچه جهانی شدن و جهانی شدن عادلانه بررسی شده، مهمترین بخش این مقاله به نقش ابزارهای سازمان بین‌المللی کار در جهانی شدن عادلانه اختصاص یافته و تاثیر ابزارهای سازمان بین‌المللی کار در ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. مقدمه یکی از موضوعاتی که ذهن بسیاری از پژوهشگران را مشغول کرده […]

    در این نوشته سعی شده است پس از بحث در خصوص تاریخچه سازمان بین‌المللی کار و فلسفه تشکیل سازمان بین‌المللی کار، ابزارها و ساز و کارهای سازمان بین‌المللی کار مورد بررسی قرار گرفته، مفهوم جهانی شدن و تاریخچه جهانی شدن و جهانی شدن عادلانه بررسی شده، مهمترین بخش این مقاله به نقش ابزارهای سازمان بین‌المللی کار در جهانی شدن عادلانه اختصاص یافته و تاثیر ابزارهای سازمان بین‌المللی کار در ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. مقدمه یکی از موضوعاتی که ذهن بسیاری از پژوهشگران را مشغول کرده […]

 • نقد و بررسی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
  علیقلی گنجی - بخش دوم و پایانی
  دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۶
    اشاره: «نقد و بررسی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ‏» عنوان مقاله‌ای است که بخش اول آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش دوم و پایانی این مقاله را می‌خوانیم. *** ‏۱)تبصره «۲» بند «ب» ماده ۱۳ قانون، حاوی حکم جدیدی است و میزان و چگونگی مالکیت سهام سایر بنگاه‌های اقتصادی را به وسیله بانک‌های تجاری و تخصصی دولتی با وجود جواز کلی این سرمایه گذاری در تبصره «۱» ماده مزبور ضابطه مند کرده است.‏ ‏۱) قضیه مرجع اصلاح اساسنامه شرکت‌های دولتی در […]

    اشاره: «نقد و بررسی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ‏» عنوان مقاله‌ای است که بخش اول آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش دوم و پایانی این مقاله را می‌خوانیم. *** ‏۱)تبصره «۲» بند «ب» ماده ۱۳ قانون، حاوی حکم جدیدی است و میزان و چگونگی مالکیت سهام سایر بنگاه‌های اقتصادی را به وسیله بانک‌های تجاری و تخصصی دولتی با وجود جواز کلی این سرمایه گذاری در تبصره «۱» ماده مزبور ضابطه مند کرده است.‏ ‏۱) قضیه مرجع اصلاح اساسنامه شرکت‌های دولتی در […]

 • نقد و بررسی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
  بخش اول
  دوشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۶
    با توجه به اینکه کشورمان با انجام اصلاحات ساختاری اقتصادی، همگام با تحولات اخیر جامعه جهانی به اجرای برنامه‌های خصوصی سازی پرداخته و نقش جدید خود را از مالکیت بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به نظارت بر آنها تغییر می‌دهد و با در نظر گرفتن اینکه یکی از ابزارهای اصلی رسیدن به این هدف برخورداری از یک نظام حقوقی شفاف و کارآمد است، تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ فرصتی فراهم آورد تا با بررسی محتوای این قانون از برنامه خصوصی سازی […]

    با توجه به اینکه کشورمان با انجام اصلاحات ساختاری اقتصادی، همگام با تحولات اخیر جامعه جهانی به اجرای برنامه‌های خصوصی سازی پرداخته و نقش جدید خود را از مالکیت بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به نظارت بر آنها تغییر می‌دهد و با در نظر گرفتن اینکه یکی از ابزارهای اصلی رسیدن به این هدف برخورداری از یک نظام حقوقی شفاف و کارآمد است، تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ فرصتی فراهم آورد تا با بررسی محتوای این قانون از برنامه خصوصی سازی […]

 • نقد و بررسی یک رای حقوقی
  یداله آریانفر وکیل دادگستری/بخش دوم وپایانی
  دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۶
    اشاره: «نقد و بررسی یک رای حقوقی» عنوان مقاله‌ای است که بخش اول آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش دوم و پایانی این مقاله را می‌خوانیم. *** دکتر امیر ناصر کاتوزیان در خصوص طول زمان اختیار خریدار می‌فرماید در نظام حقوقی فرانسه تا زمانی که دعوی خریدار با صدور حکم قطعی پایان نیافته او می‌تواند از آن بگذرد و دعوی دلخواه را اقامه کند ولی در حقوق ایران در این باره حکمی ندارد و ادامه می‌دهند که پذیرش این راه حل که در نظام حقوقی […]

    اشاره: «نقد و بررسی یک رای حقوقی» عنوان مقاله‌ای است که بخش اول آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش دوم و پایانی این مقاله را می‌خوانیم. *** دکتر امیر ناصر کاتوزیان در خصوص طول زمان اختیار خریدار می‌فرماید در نظام حقوقی فرانسه تا زمانی که دعوی خریدار با صدور حکم قطعی پایان نیافته او می‌تواند از آن بگذرد و دعوی دلخواه را اقامه کند ولی در حقوق ایران در این باره حکمی ندارد و ادامه می‌دهند که پذیرش این راه حل که در نظام حقوقی […]

 • نقد و بررسی یک رای حقوقی
  یداله آریانفر وکیل دادگستری
  بخش اول
  یکشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۵
    سوال: پس از اعمال خیار عیب و انتخاب مطالبه ارش با قبول مبیع معیوب از سوی خریدار آیا شخص بایع حق دارد تقاضای تائید فسخ همان معامله را از دادگاه حقوقی بخواهد؟ مقدمه: بررسی آرا از نظر شکلی و ماهیتی و نقد آن علاوه بر آموزش عملی و کاربردی و تجربی در رشته حقوق، موجب یاد آوری مفاهیم حقوقی و دقت دوباره در مواد قانونی است. مضافا به اینکه تفسیر درست از نادرست مواد قانون آشکار می‌شود و مهم‌تر اینکه نقد آرا عامل تقویت رویه قضایی به عنوان منبع […]

    سوال: پس از اعمال خیار عیب و انتخاب مطالبه ارش با قبول مبیع معیوب از سوی خریدار آیا شخص بایع حق دارد تقاضای تائید فسخ همان معامله را از دادگاه حقوقی بخواهد؟ مقدمه: بررسی آرا از نظر شکلی و ماهیتی و نقد آن علاوه بر آموزش عملی و کاربردی و تجربی در رشته حقوق، موجب یاد آوری مفاهیم حقوقی و دقت دوباره در مواد قانونی است. مضافا به اینکه تفسیر درست از نادرست مواد قانون آشکار می‌شود و مهم‌تر اینکه نقد آرا عامل تقویت رویه قضایی به عنوان منبع […]

 • ‏نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
  سعید محمدی کارشناس حقوقی
  بخش سوم و پایانی
  دوشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۵
    اشاره: «‏نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر » عنوان مقاله‌ای است که بخش دوم آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش سوم و پایانی این مقاله را می‌خوانیم. با عنایت به این ماده اصولاً بند (ب) پیشنهادی آیا موضوعیت دارد؟ آیا منظور از این بند اصلاح و یا نسخ بخشی از ماده(۱۸) است؟ به عبارت دیگر آیا قانونگذار محترم درخواست نسخ تشدید موارد فراز اول را دارد؟ «ماده ۲۱‌ـ‌ هرکس متهم موضوع این قانون راکه تحت تعقیب یا در حین […]

    اشاره: «‏نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر » عنوان مقاله‌ای است که بخش دوم آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش سوم و پایانی این مقاله را می‌خوانیم. با عنایت به این ماده اصولاً بند (ب) پیشنهادی آیا موضوعیت دارد؟ آیا منظور از این بند اصلاح و یا نسخ بخشی از ماده(۱۸) است؟ به عبارت دیگر آیا قانونگذار محترم درخواست نسخ تشدید موارد فراز اول را دارد؟ «ماده ۲۱‌ـ‌ هرکس متهم موضوع این قانون راکه تحت تعقیب یا در حین […]

 • ‏نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
  سعید محمدی کارشناس حقوقی - بخش دوم
  دوشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۵
    اشاره: «‏نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر » عنوان مقاله‌ای است که بخش اول آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش دوم این مقاله را می‌خوانیم. در نهایت توجه به فرازهایی از مکاتبه شماره ۴۸۵۱رم مورخ ۹ر۱۲ر۱۳۵۲ پرفسور انوشیروان پویان وزیر وقت بهداری به دربار؛ بعد از پنج سال از اجرای قانون تجدید کشت خشخاش مصوب ۱۳۴۷ و در زمینه نتایج توزیع سهمیه تریاک(کوپن) خالی از فایده نیست ـ بر گرفته از کتاب موادمخدر به روایت اسناد ساواک، مرکز تحقیقات، […]

    اشاره: «‏نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر » عنوان مقاله‌ای است که بخش اول آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش دوم این مقاله را می‌خوانیم. در نهایت توجه به فرازهایی از مکاتبه شماره ۴۸۵۱رم مورخ ۹ر۱۲ر۱۳۵۲ پرفسور انوشیروان پویان وزیر وقت بهداری به دربار؛ بعد از پنج سال از اجرای قانون تجدید کشت خشخاش مصوب ۱۳۴۷ و در زمینه نتایج توزیع سهمیه تریاک(کوپن) خالی از فایده نیست ـ بر گرفته از کتاب موادمخدر به روایت اسناد ساواک، مرکز تحقیقات، […]

 • ‏نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
  سعید محمدی کارشناس حقوقی - بخش اول
  دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵
    روز چهارشنبه سوم آذر ماه ۱۳۹۵ طرحی از سوی نمایندگان محترم مجلس در صحن علنی مطرح و یک فوریت آن با ۱۴۷ رای موافق و ۲۱ رای مخالف و چهار رای ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر یک فوریت آن رای آورد. طرح مزبور به شرح ذیل است: «عنوان طرح: طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر موضوع طرح: ماده واحده: یک ماده به شرح ذیل به عنوان ماده ۴۶ به قانون مبارزه با مواد مخدر الحاق میگردد: مرتکبین جرائم مرتبط با مواد مخدر در موارد […]

    روز چهارشنبه سوم آذر ماه ۱۳۹۵ طرحی از سوی نمایندگان محترم مجلس در صحن علنی مطرح و یک فوریت آن با ۱۴۷ رای موافق و ۲۱ رای مخالف و چهار رای ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر یک فوریت آن رای آورد. طرح مزبور به شرح ذیل است: «عنوان طرح: طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر موضوع طرح: ماده واحده: یک ماده به شرح ذیل به عنوان ماده ۴۶ به قانون مبارزه با مواد مخدر الحاق میگردد: مرتکبین جرائم مرتبط با مواد مخدر در موارد […]

 • آثاراظهارنامه ووضعیت مجهول المالکی در مقررات ثبت اسناد و املاک
  خرسند اشکان‏
  دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۵
  قبل از تصویب قانون ثبت در سال۱۳۱۰ هر کس ملک متعلق بخود را در تصرف داشته و ثبت املاکی در کار نبوده است و مسلماً مثبوت نبودن املاک موجب بلاصاحب شناختن املاک با تمسک به عنوان مجهول المالک نمی‌شده است تا اینکه بنا به مصلحت قانون ثبت تصویب شده است و ماده۱۲ اولیه۲۶ ر۱۲ر۱۳۱۰که در سال ۲۲ منسوخه گردیده چنین است: «هر ملکی که نسبت به آن اظهارنامه داده نشده (با توجه به قانون ثبت و ماده۶ آئین‌نامه آن مبنای توزیع اظهارنامه اظهارات کدخدا و ریش‌سفیدان می‌باشد. اگر اظهارنامه نرسد […]

 • آیا فرار از صحنه تصادف رانندگی جرم است؟
  یاسرمیرزا جعفری کارشناس ارشد حقوق‏
  دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۵
  افزایش تعداد وسایل نقلیه در خیابان ها و به دنبال آن افزایش تصادفات جرحی یا فوتی و یا همراه با خسارات مالی، سبب ورود خسارات و آسیب های غیر قابل جبرانی به آسیب دیده و مقصر می شود.اما بسیار اتفاق افتاده است که مقصر بعد از تصادف اقدام به فرار و یا برهم زدن صحنه تصادف می کند. این در حالی است که باید بیان کنیم فرار از صحنه تصادف و یا خودداری از کمک کردن به حادثه دیده جرم بوده و مرتکب آن قابل مجازات خواهد بود. این جرم […]

 • واکاوی تطبیقی حقوق خانوادگی اجتماعی و مالی زن
  دکتر سید حسن اسعدی- پژوهشگردر مسائل فقهی، حقوقی و اجتماعی
  دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۵
  واکاوی تطبیقی انواع حقوق طبیعی و اکتسابی زنان در اسلام با دیگر مکتب‌های حقوقی لاییک و کنوانسیون‌های بین المللی نیازمند بررسی عمیق همه جانبه و تدوین کتابی قطور است که در این مقاله مختصر تلاش شده به مهم‌ترین سرفصل‌های مرتبط با این حقوق اشاره شود: اولاً: باید توجه داشت مطرح کردن جنس برتر که در سده‌های پیشین مرد را جنس برتر و اخیرا برخی نویسندگان لاییک افراطی‌تر از بنیانگذاران مکتب فیمینست با اهداف سوء‌استفاده تبلیغاتی از اندام زن در جلب منافع مادی، زن را گهگاه جنس برتر معرفی کرده‌اند، بحثی […]

Page 1 of 1612345...Last »