حقوقی
قدیمی ترین روزنامه ایران با ۹۲سال انتشار مستمر
روزنامه اطلاعات

حقوقی

 • معافیت از پرداخت هزینة دادرسی مدنی در حقوق ایران
  مجید عارفعلی - وکیل پایه یک دادگستری - مدرس دانشگاه آزاد واحد آیت‌الله آملی - بخش دوم و پایانی
  دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۷
    اشاره: «معافیت از پرداخت هزینة دادرسی مدنی در حقوق ایران» عنوان مقاله‌ای است که بخش اول آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش دوم و پایانی این مقاله را می‌خوانیم. *** جهت انتظام‌بخشی به مطالبات و سهولت تحلیل، بحث را در دو بخش وجود و نسخ معافیت پی می‌گیریم. ۱٫ وجود معافیت عده‌ای با استناد به برخی اصول کلی و قوانین مصوب، قائل به وجود معافیت دولت و سایر نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مطابق قوانین خاص سابق هستند که ادله ایشان به شرح ذیل است: […]

    اشاره: «معافیت از پرداخت هزینة دادرسی مدنی در حقوق ایران» عنوان مقاله‌ای است که بخش اول آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش دوم و پایانی این مقاله را می‌خوانیم. *** جهت انتظام‌بخشی به مطالبات و سهولت تحلیل، بحث را در دو بخش وجود و نسخ معافیت پی می‌گیریم. ۱٫ وجود معافیت عده‌ای با استناد به برخی اصول کلی و قوانین مصوب، قائل به وجود معافیت دولت و سایر نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مطابق قوانین خاص سابق هستند که ادله ایشان به شرح ذیل است: […]

 • معافیت از پرداخت هزینة دادرسی مدنی در حقوق ایران
  مجید عارفعلی - وکیل پایه یک دادگستری - مدرس دانشگاه آزاد واحد آیت‌الله آملی - بخش اول
  دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۷
    مقدمه دادرسی مدنی در نظام حقوقی ایران بنابر مبانی خود،۱ دارای هزینه‌ است۲ و اصولی نیز بر آن حکومت می‌کند.۳ چنانکه گفته‌ایم، «هزینة دادرسی مدنی، وجه ریالی مقرر به وسیلة قانون است، که به عنوان درآمد عمومی خزانة کشور، از سوی خواهان دادرسی مدنی (اعم از بدوی یا مجدد)،۴ جهت شروع یا ادامة آن، به مرجع قضایی، پرداخت می‌شود» (عارفعلی، ۱۳۹۴: ۱۷). با این حال، بنا به دلایل و مصالح دیگری، گاهی برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی به موجب قانون از پرداخت هزینة دادرسی مدنی معاف بوده و […]

    مقدمه دادرسی مدنی در نظام حقوقی ایران بنابر مبانی خود،۱ دارای هزینه‌ است۲ و اصولی نیز بر آن حکومت می‌کند.۳ چنانکه گفته‌ایم، «هزینة دادرسی مدنی، وجه ریالی مقرر به وسیلة قانون است، که به عنوان درآمد عمومی خزانة کشور، از سوی خواهان دادرسی مدنی (اعم از بدوی یا مجدد)،۴ جهت شروع یا ادامة آن، به مرجع قضایی، پرداخت می‌شود» (عارفعلی، ۱۳۹۴: ۱۷). با این حال، بنا به دلایل و مصالح دیگری، گاهی برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی به موجب قانون از پرداخت هزینة دادرسی مدنی معاف بوده و […]

 • نامه خوانندگان
  دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
  چند وقت است که مطالب روزنامه اطلاعات از مسیر قبلی خارج و در یک مسیر تکراری و غیرقابل استفاده برای عموم مردم کوچه و بازار می‌باشد. چاپ و انتشار مطالب حقوقی تخصصی در صفحه حقوقی و نیز مطالب کلیشه‌ای در صفحه «آموزشی»، مناسب حال جامعه امروز نیست. تقاضا می‌شود صفحه حقوقی که بیشترین متقاضی دارد از طیف مقالات سفارشی و فرمایشی خارج و به چاپ و انتشار نامه‌های شکات و اطاله دادرسی و یا مصاحبه با وزیر دادگستری و یا دیوان عدالت اداری و امثالهم بپردازد تا مردم عام هم […]

 • ‎باید ونباید تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری
  خسرودوران
  دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
    داستان تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری از هنگام تصویب ویراست جدید این قانون در سال ۱۳۹۴ آغاز شد و موجب شد که از هر سویی صدایی در مخالفت و یا موافقت با این ماده تبصره برخیزد. مساله در مورد حضور وکلا در برخی دادگاه‌ها و حق متهمان برای اختیار کردن وکیل بود.‏ ‏ این قانون در سال ۱۳۹۲ به صورت آزمایشی تصویب شد و بند پایانی تبصره ماده ۴۸ آن به این صورت بود که «در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته […]

    داستان تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری از هنگام تصویب ویراست جدید این قانون در سال ۱۳۹۴ آغاز شد و موجب شد که از هر سویی صدایی در مخالفت و یا موافقت با این ماده تبصره برخیزد. مساله در مورد حضور وکلا در برخی دادگاه‌ها و حق متهمان برای اختیار کردن وکیل بود.‏ ‏ این قانون در سال ۱۳۹۲ به صورت آزمایشی تصویب شد و بند پایانی تبصره ماده ۴۸ آن به این صورت بود که «در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته […]

 • دانستنی های قضایی
  دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶
  شرایط تغییر تاریخ تولد‏ تغییر سن تنها برای یک بار در طول عمر فرد پذیرفته می‌شود. اختلاف میان سن واقعی و سن مندرج در شناسنامه باید بیش از ۵ سال باشد. اختلاف سن باید به تأیید کمیسیون مقرر در ماده برسد. یکی از اعضای کمیسیون مذکور، پزشک منتخب است که با توجه به اینکه علم پزشکی می‌تواند در شناخت واقعی سن فرد کمک‌کند، نشان‌دهنده این است که مقنن لازم می‌داند ۵ سال اختلاف با واقع منطبق باشد. مرجع صالح جهت تغییر سن‏ فرد متقاضی برای اصلاح تاریخ تولد باید به […]

 • بررسی داوری درآیین دادرسی مدنی ونحوه اعتراض به آراء داوری وابطال رای داوری
  دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶
  ‎۱ ـ ‎موضوع مواد ۴۵۴ ـ ۵۰۱ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ اختصاص به داوری دارد‏‎.‎ ‎۲ ـ ‎درقانون اصول محاکمات حقوقی مصوب سال ( ۱۲۹۰ هجری شمسی) (مواد ۷۵۷ ـ ۷۷۹) به داوری اختصاص یافته است‏‎.‎ ‎۳ ـ ‎اسفندماه ۱۳۰۶ «قانون حکمیت» در۱۷ ماده به تصویب رسید وبرای نخستین بارداوری اجباری مورد پذیرش قرارگرفت‏‎.‎ ‎۴ ـ ‎ ‎درسال ۱۳۱۸ قانون قدیم مربوط به آئین دادرسی مدنی طی مواد ۶۳۲ ـ ۶۸۱ به داوری پرداخته است‏‎.‎ تعریف مفهوم داوری‎: داوری به معنای حل وفصل اختلاف خارج ازدادگاه با […]

 • مرگ احزاب و طغیان اعتراضات
  دکترحسن خلیل خلیلی ـ وکیل پایه یک دادگستری
  دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶
    مشارکت دادن مردم در تعیین سرنوشت خویش، راز توسعه پایدار و دموکراسی ماندگار در نظام‌های سیاسی است. در نظام‌های دموکراتیکی که حاکمیت به مردم واگذار شده و اعمال حاکمیت از طریق غیرمستقیم یعنی انتخاب نماینده عملی گردد، احزاب با کارکردهایی همچون؛ ترویج و ارتقای آگاهی شهروندان، روشنگری پیرامون قدرت سیاسی موجود، پیگیری مطالبات شهروندان، ترویج و نهادینه کردن فرهنگ گفتگو، مصالحه، سازش و ائتلاف به جای نزاع و مناقشه و تخریب، فراهم نمودن زمینه مشارکت شهروندان در امور سیاسی ـ اجتماعی، کمک به برقراری نظم سیاسی و اجتماعی، کمک […]

    مشارکت دادن مردم در تعیین سرنوشت خویش، راز توسعه پایدار و دموکراسی ماندگار در نظام‌های سیاسی است. در نظام‌های دموکراتیکی که حاکمیت به مردم واگذار شده و اعمال حاکمیت از طریق غیرمستقیم یعنی انتخاب نماینده عملی گردد، احزاب با کارکردهایی همچون؛ ترویج و ارتقای آگاهی شهروندان، روشنگری پیرامون قدرت سیاسی موجود، پیگیری مطالبات شهروندان، ترویج و نهادینه کردن فرهنگ گفتگو، مصالحه، سازش و ائتلاف به جای نزاع و مناقشه و تخریب، فراهم نمودن زمینه مشارکت شهروندان در امور سیاسی ـ اجتماعی، کمک به برقراری نظم سیاسی و اجتماعی، کمک […]

 • لطفاً چهره‌ام را فاش کنید!‏
  ایمان غریب نواز - قاضی دادگستری اصفهان
  دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۶
  پس از سخنان اخیر رئیس قوة قضائیه مبنی بر لزوم فاش کردن نام و تصویر آن گروه از قضات که تخلف کنند، نامه‌ها و نوشته‌های بسیاری به قلم قضات و غیرقضات در اختیار این روزنامه قرار گرفته که یکی از آنها همین نوشتة حاضر است. واضح است که چاپ هیچ مقاله‌ای به معنای تأیید یا ردّ همه جزئیات آن نیست. اگر از سوی مسئولان قوه قضائیه هم توضیح یا پاسخی در اختیار قرار گیرد، روزنامه موظف به چاپ آن نیز خواهد بود.‏ *** ریاست محترم قوه قضائیه در گردهمایی رؤسا […]

 • دانستنی های حقوقی
  دوشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۶
  شرایط دفاع مشروع اگر در برابر حمله کسی از خود دفاع کنیم و موجب آسیب به آن شخص شود، آیا مورد محاکمه قرار می‌گیریم؟ هر انسانی حق دارد در هنگام مواجه شدن با خطر به دفاع از جان، مال و ناموس خود و افرادی که دفاع از آن‌ها بر وی واجب است، اقدام کند. این اقدام در اصطلاح «دفاع مشروع» نامیده می‌شود که علاوه بر فقه اسلام، قانون مجازات اسلامی کشور ما و قوانین جزایی سایر کشور‌ها نیز به آن پرداخته است. اما عمل زمانی تحت عنوان دفاع مشروع قلمداد […]

 • بررسی آثار برخی تخلفات مرتبط با کارمندان دولت
  دوشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۶
    اشاره: در این نوشتار با توجه به اینکه آثار و نحوه اجرای احکام صادره توسط هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات حاکم بر آن‌ها بعضاً روشن‌ و شفاف نیست، در این نوشتار به بررسی برخی از مفاهیم حوزه مذکور بر اساس قوانین جاری، پرداخته می‌شود. مفهوم انفصال از خدمت انفصال از خدمت به معنی منع از اشتغال بکار است و به دو قسم موقت و دائم تقسیم می‌شود. برابر بند د ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲ انفصال موقت از یک ماه تا یکسال […]

    اشاره: در این نوشتار با توجه به اینکه آثار و نحوه اجرای احکام صادره توسط هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات حاکم بر آن‌ها بعضاً روشن‌ و شفاف نیست، در این نوشتار به بررسی برخی از مفاهیم حوزه مذکور بر اساس قوانین جاری، پرداخته می‌شود. مفهوم انفصال از خدمت انفصال از خدمت به معنی منع از اشتغال بکار است و به دو قسم موقت و دائم تقسیم می‌شود. برابر بند د ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲ انفصال موقت از یک ماه تا یکسال […]

 • تفاوت شرکت مدنی و تجاری
  دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶
    اشاره: برتری شراکت نسبت به کسب و کاری که مالکیت فردی دارد دسترسی به منابعی است که می‌تواند پول، تخصص یا مهارت را در برگیرد و معمولاً وقتی چند نفر با هم شراکت می‌کنند مجموع منابع آنها بیشتر از یک نفر خواهد بود. هرچند که امروزه با گذشت زمان و توسعه روابط اقتصادی، مبادلات و معاملات در بازار دچار دگرگونی‌های بسیاری شده که بخشی از آن فاصله گرفتن شراکت از روش سنتی و تنظیم روابط اقتصادی در قلرو شرکتهای تجارتی است. معذلک با توسعه مواردی از قبیل راه‌اندازی مغازه […]

    اشاره: برتری شراکت نسبت به کسب و کاری که مالکیت فردی دارد دسترسی به منابعی است که می‌تواند پول، تخصص یا مهارت را در برگیرد و معمولاً وقتی چند نفر با هم شراکت می‌کنند مجموع منابع آنها بیشتر از یک نفر خواهد بود. هرچند که امروزه با گذشت زمان و توسعه روابط اقتصادی، مبادلات و معاملات در بازار دچار دگرگونی‌های بسیاری شده که بخشی از آن فاصله گرفتن شراکت از روش سنتی و تنظیم روابط اقتصادی در قلرو شرکتهای تجارتی است. معذلک با توسعه مواردی از قبیل راه‌اندازی مغازه […]

 • دانستنی های قضایی
  دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۶
  ‏جایگاه، اهداف و وظایف دیوان عدالت اداری در اصل ۱۷۳ قانون اساسی آمده است: «به ‌منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.» بر این اساس، در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قانون گذار مقرر داشته است رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و ادارات و آئین‌نامه‌های […]

 • تخلفات رانندگی خلاف قانون و شرع اما درحال انجام
  ولی‌اله نیازی‌فر- کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری - حسین قاسمی‌نژاد- کارشناس ارشد راه و ترابری
  دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۶
    خداوند در قرآن در سوره آل عمران آیه ۱۳۷ می‌فرمایند: قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِکُمْ سُنَنٌ فَسیرُوا فِی‌اْلأَرْضِ. (پیش از شما سنت‌هایى بوده است، پس بر روى زمین بگردید و بنگرید…، بنابراین سفر یکی از اجزای لاینفک زندگی بشریت ‏است‎ و خداوند به انسان‌ها امر فرموده تا سفر کنند و آیات و نشانه‌های او را از نزدیک رویت کنند.زندگی امروزی بدون حمل و نقل برای انسانی که اجتماعی زندگی می‌کند میسر نیست. امروزه ترابری ایمن، منظم، سریع و ارزان از جمله لوازم پیشرفت جوامع تلقی می‌گردد. بسیارند کسانی که در […]

    خداوند در قرآن در سوره آل عمران آیه ۱۳۷ می‌فرمایند: قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِکُمْ سُنَنٌ فَسیرُوا فِی‌اْلأَرْضِ. (پیش از شما سنت‌هایى بوده است، پس بر روى زمین بگردید و بنگرید…، بنابراین سفر یکی از اجزای لاینفک زندگی بشریت ‏است‎ و خداوند به انسان‌ها امر فرموده تا سفر کنند و آیات و نشانه‌های او را از نزدیک رویت کنند.زندگی امروزی بدون حمل و نقل برای انسانی که اجتماعی زندگی می‌کند میسر نیست. امروزه ترابری ایمن، منظم، سریع و ارزان از جمله لوازم پیشرفت جوامع تلقی می‌گردد. بسیارند کسانی که در […]

 • دانستنی‌های قضایی
  دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۶
  پرداخت بدهی‌های متوفی بر عهده چه کسی است؟ هرگاه کسی فوت می‌کند، ممکن است اموال یا بدهی‌هایی را برای بازماندگان خود برجای بگذارد، اگر دارایی‌های فرد بیش از بدهی‌هایش باشد که مشکلی نیست و پس از پرداخت بدهی‌هایش، باقی اموال بین ورثه تقسیم می‌شود، اما اگر دارایی‌ها جوابگوی بدهی‌ها نبود، چه کسی مسئول پرداخت بدهی‌های متوفی است؟ زمانی که فردی فوت می‌کند، اموالی را از خود به جا گذاشته و این دنیا را ترک می‌کند و برای همین به اموال و بدهی‌های باقی‌مانده از متوفی، اصطلاحا ترکه یا ماترک می‌گویند. […]

 • سیر تحول نظام اداری طی شش برنامه توسعه
  بخش دوم و پایانی
  دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۶
    اشاره: «سیر تحول نظام اداری طی شش برنامه توسعه» عنوان مقاله‌ای است که بخش اول آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش دوم و پایانی این مقاله را می‌خوانیم. *** ب ـ امور تصدی: ـ امور تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی: آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد می‌گردد، از قبیل آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای، علوم و تحقیقات، بهداشت و درمان، تربیت‌بدنی و ورزش، اطلاعات و […]

    اشاره: «سیر تحول نظام اداری طی شش برنامه توسعه» عنوان مقاله‌ای است که بخش اول آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش دوم و پایانی این مقاله را می‌خوانیم. *** ب ـ امور تصدی: ـ امور تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی: آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد می‌گردد، از قبیل آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای، علوم و تحقیقات، بهداشت و درمان، تربیت‌بدنی و ورزش، اطلاعات و […]

 • دانستنی های قضایی
  دوشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۶
  اعتبار حقوقی صدا در دادگاه آیا صدای ضبط شده میتواند جز دلایل قانونی در دادگاه مورد استفاده قرار گیرد؟ با امعان نظر به اینکه دلایل اثبات دعوی در قانون جمهوری اسلامی ایران مشخص و از جمله شهادت، اقرار، اسناد رسمی ( اسناد عادی نیاز به اثبات در دادگاه دارد) سوگند نام برد البته اماره که اوضاع و احوالی که برای قاضی نسبت به موضوع ظن ایجاد میکند همچون نظریه‌های پزشکی و کارشناسی و خون موجود در محل مجرمانه منتسب به مجرم یا کشف چاقوی موجب ارتکاب جرم و.. اماره به […]

 • سیر تحول نظام اداری طی شش برنامه توسعه
  رسول کاظم الوندی- کارشناس رسمی دادگستری در امور اداری و استخدامی - بخش اول
  دوشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۶
    اسحاق جهانگیری،‌ معاون اول رئیس جمهور (در روز چهارشنبه اول شهریور ماه ۹۶) در مراسم تودیع و معارفه وزرای سابق ولاحق امور اقتصادی و دارایی اظهار داشته بود: «نظام اداری در همه جای دنیا عامل توسعه است. اما متأسفانه در ایران به مانعی برای توسعه تبدیل شده و بخش زیادی از درآمدهای دولت به عنوان هزینه‌‌های جاری در نظام اداری صرف می‌شود.» از این رو، مطالعه سیر تحول نظام اداری طی شش برنامه توسعه نه تنها مفید بلکه ضروری نیز خواهد بود. توجه خوانندگان و علاقمندان را خصوصاً به […]

    اسحاق جهانگیری،‌ معاون اول رئیس جمهور (در روز چهارشنبه اول شهریور ماه ۹۶) در مراسم تودیع و معارفه وزرای سابق ولاحق امور اقتصادی و دارایی اظهار داشته بود: «نظام اداری در همه جای دنیا عامل توسعه است. اما متأسفانه در ایران به مانعی برای توسعه تبدیل شده و بخش زیادی از درآمدهای دولت به عنوان هزینه‌‌های جاری در نظام اداری صرف می‌شود.» از این رو، مطالعه سیر تحول نظام اداری طی شش برنامه توسعه نه تنها مفید بلکه ضروری نیز خواهد بود. توجه خوانندگان و علاقمندان را خصوصاً به […]

 • تبیین مفهوم «عدالت شاهد» در شهادت شرعی
  امیر شریفی خضارتی - عضو پیوستة انجمن ایرانی جرم‌شناسی‎
  دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶
    ‎طرح هر دعوایی- اعم از دعوای مدنی یا دعوای کیفری- در مَحاکم دادگستری، مستلزم اثبات آن است. به همین جهت به ‌طور معمول در قوانین شِکلی یا بعضاً قوانین ماهُوی، به بحث‌های پیرامون «ادلّة اثبات دعوا» پرداخته شده است و انواع این دلایل و تمامی احکام و مقرّرات راجع به آنها مورد اشاره قرار گرفته‌اند. یکی از مهمترین دلایل اثبات دعوا- چه در امور مدنی و چه در امور کیفری- «شهادت» یا به اصطلاح «شهادت شهود» یا «گواهی گواهان» است که از دیدگاه فقهی «بَیّنه» نامیده می‌شود. به موجب […]

    ‎طرح هر دعوایی- اعم از دعوای مدنی یا دعوای کیفری- در مَحاکم دادگستری، مستلزم اثبات آن است. به همین جهت به ‌طور معمول در قوانین شِکلی یا بعضاً قوانین ماهُوی، به بحث‌های پیرامون «ادلّة اثبات دعوا» پرداخته شده است و انواع این دلایل و تمامی احکام و مقرّرات راجع به آنها مورد اشاره قرار گرفته‌اند. یکی از مهمترین دلایل اثبات دعوا- چه در امور مدنی و چه در امور کیفری- «شهادت» یا به اصطلاح «شهادت شهود» یا «گواهی گواهان» است که از دیدگاه فقهی «بَیّنه» نامیده می‌شود. به موجب […]

 • ضرورت توجه به موارد نقض حقوق شهروندی در کشور
  دکتر مسعود بوجاری دبیر کمیسیون تدوین قوانین کانون وکلای دادگستری مرکز
  دوشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۶
    28 آذر امسال در حالی اجلاس ملی گزارش پیشرفت راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی با حضور ریاست جمهوری اسلامی ایران در محل اجلاس سران در تهران برگزار شد که شاخص میزان آلودگی هوای تهران ۱۶۰ بود. این میزان آلودگی هوا در عمر سال پنجم دولت فعلی به‌صورت مشخص سبب به خطر افتادن سلامتی مردم شده، به‌طوری که در طی این چند روز فقط در تهران ۱۲۰‌درصد میزان ایست قلبی افزایش یافته است. این میزان پیوسته آلودگی هوا نتیجه مدیریت غلط انسانی در زندگی شهری در تهران و چند […]

    28 آذر امسال در حالی اجلاس ملی گزارش پیشرفت راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی با حضور ریاست جمهوری اسلامی ایران در محل اجلاس سران در تهران برگزار شد که شاخص میزان آلودگی هوای تهران ۱۶۰ بود. این میزان آلودگی هوا در عمر سال پنجم دولت فعلی به‌صورت مشخص سبب به خطر افتادن سلامتی مردم شده، به‌طوری که در طی این چند روز فقط در تهران ۱۲۰‌درصد میزان ایست قلبی افزایش یافته است. این میزان پیوسته آلودگی هوا نتیجه مدیریت غلط انسانی در زندگی شهری در تهران و چند […]

 • دانستنی های قضایی
  دوشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۶
  وصیت وصیت در لغت به معناى اندرز و نصیحت و آنچه بدان سفارش می‌کنند است.در علم حقوق نیز تقریبا به همین معنا به کار می‌رود.مستنداً به ماده ۸۲۶ قانون مدنی: وصیت تملیکى عبارت است از اینکه کسى عین یا قسمتى را از مال خود براى زمان بعد از فوتش به دیگرى مجاناً تملیک کند، و وصیت عهدى عبارت است از اینکه شخصى یک یا چند نفر را براى انجام امر یا امورى یا تصرفات دیگرى مأمور نماید.‏ شرایط صحت وصیت وصیت کننده باید شروط لازمه را دارا باشد (بلوغ، عقل، […]

Page 1 of 1912345...Last »