روزنامه اطلاعات

حقوقی

 • نقد و بررسی یک رای حقوقی
  یداله آریانفر وکیل دادگستری
  بخش اول
  یکشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۵
    سوال: پس از اعمال خیار عیب و انتخاب مطالبه ارش با قبول مبیع معیوب از سوی خریدار آیا شخص بایع حق دارد تقاضای تائید فسخ همان معامله را از دادگاه حقوقی بخواهد؟ مقدمه: بررسی آرا از نظر شکلی و ماهیتی و نقد آن علاوه بر آموزش عملی و کاربردی و تجربی در رشته حقوق، موجب یاد آوری مفاهیم حقوقی و دقت دوباره در مواد قانونی است. مضافا به اینکه تفسیر درست از نادرست مواد قانون آشکار می‌شود و مهم‌تر اینکه نقد آرا عامل تقویت رویه قضایی به عنوان منبع […]

    سوال: پس از اعمال خیار عیب و انتخاب مطالبه ارش با قبول مبیع معیوب از سوی خریدار آیا شخص بایع حق دارد تقاضای تائید فسخ همان معامله را از دادگاه حقوقی بخواهد؟ مقدمه: بررسی آرا از نظر شکلی و ماهیتی و نقد آن علاوه بر آموزش عملی و کاربردی و تجربی در رشته حقوق، موجب یاد آوری مفاهیم حقوقی و دقت دوباره در مواد قانونی است. مضافا به اینکه تفسیر درست از نادرست مواد قانون آشکار می‌شود و مهم‌تر اینکه نقد آرا عامل تقویت رویه قضایی به عنوان منبع […]

 • ‏نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
  سعید محمدی کارشناس حقوقی
  بخش سوم و پایانی
  دوشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۵
    اشاره: «‏نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر » عنوان مقاله‌ای است که بخش دوم آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش سوم و پایانی این مقاله را می‌خوانیم. با عنایت به این ماده اصولاً بند (ب) پیشنهادی آیا موضوعیت دارد؟ آیا منظور از این بند اصلاح و یا نسخ بخشی از ماده(۱۸) است؟ به عبارت دیگر آیا قانونگذار محترم درخواست نسخ تشدید موارد فراز اول را دارد؟ «ماده ۲۱‌ـ‌ هرکس متهم موضوع این قانون راکه تحت تعقیب یا در حین […]

    اشاره: «‏نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر » عنوان مقاله‌ای است که بخش دوم آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش سوم و پایانی این مقاله را می‌خوانیم. با عنایت به این ماده اصولاً بند (ب) پیشنهادی آیا موضوعیت دارد؟ آیا منظور از این بند اصلاح و یا نسخ بخشی از ماده(۱۸) است؟ به عبارت دیگر آیا قانونگذار محترم درخواست نسخ تشدید موارد فراز اول را دارد؟ «ماده ۲۱‌ـ‌ هرکس متهم موضوع این قانون راکه تحت تعقیب یا در حین […]

 • ‏نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
  سعید محمدی کارشناس حقوقی - بخش دوم
  دوشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۵
    اشاره: «‏نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر » عنوان مقاله‌ای است که بخش اول آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش دوم این مقاله را می‌خوانیم. در نهایت توجه به فرازهایی از مکاتبه شماره ۴۸۵۱رم مورخ ۹ر۱۲ر۱۳۵۲ پرفسور انوشیروان پویان وزیر وقت بهداری به دربار؛ بعد از پنج سال از اجرای قانون تجدید کشت خشخاش مصوب ۱۳۴۷ و در زمینه نتایج توزیع سهمیه تریاک(کوپن) خالی از فایده نیست ـ بر گرفته از کتاب موادمخدر به روایت اسناد ساواک، مرکز تحقیقات، […]

    اشاره: «‏نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر » عنوان مقاله‌ای است که بخش اول آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش دوم این مقاله را می‌خوانیم. در نهایت توجه به فرازهایی از مکاتبه شماره ۴۸۵۱رم مورخ ۹ر۱۲ر۱۳۵۲ پرفسور انوشیروان پویان وزیر وقت بهداری به دربار؛ بعد از پنج سال از اجرای قانون تجدید کشت خشخاش مصوب ۱۳۴۷ و در زمینه نتایج توزیع سهمیه تریاک(کوپن) خالی از فایده نیست ـ بر گرفته از کتاب موادمخدر به روایت اسناد ساواک، مرکز تحقیقات، […]

 • ‏نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
  سعید محمدی کارشناس حقوقی - بخش اول
  دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵
    روز چهارشنبه سوم آذر ماه ۱۳۹۵ طرحی از سوی نمایندگان محترم مجلس در صحن علنی مطرح و یک فوریت آن با ۱۴۷ رای موافق و ۲۱ رای مخالف و چهار رای ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر یک فوریت آن رای آورد. طرح مزبور به شرح ذیل است: «عنوان طرح: طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر موضوع طرح: ماده واحده: یک ماده به شرح ذیل به عنوان ماده ۴۶ به قانون مبارزه با مواد مخدر الحاق میگردد: مرتکبین جرائم مرتبط با مواد مخدر در موارد […]

    روز چهارشنبه سوم آذر ماه ۱۳۹۵ طرحی از سوی نمایندگان محترم مجلس در صحن علنی مطرح و یک فوریت آن با ۱۴۷ رای موافق و ۲۱ رای مخالف و چهار رای ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر یک فوریت آن رای آورد. طرح مزبور به شرح ذیل است: «عنوان طرح: طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر موضوع طرح: ماده واحده: یک ماده به شرح ذیل به عنوان ماده ۴۶ به قانون مبارزه با مواد مخدر الحاق میگردد: مرتکبین جرائم مرتبط با مواد مخدر در موارد […]

 • آثاراظهارنامه ووضعیت مجهول المالکی در مقررات ثبت اسناد و املاک
  خرسند اشکان‏
  دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۵
  قبل از تصویب قانون ثبت در سال۱۳۱۰ هر کس ملک متعلق بخود را در تصرف داشته و ثبت املاکی در کار نبوده است و مسلماً مثبوت نبودن املاک موجب بلاصاحب شناختن املاک با تمسک به عنوان مجهول المالک نمی‌شده است تا اینکه بنا به مصلحت قانون ثبت تصویب شده است و ماده۱۲ اولیه۲۶ ر۱۲ر۱۳۱۰که در سال ۲۲ منسوخه گردیده چنین است: «هر ملکی که نسبت به آن اظهارنامه داده نشده (با توجه به قانون ثبت و ماده۶ آئین‌نامه آن مبنای توزیع اظهارنامه اظهارات کدخدا و ریش‌سفیدان می‌باشد. اگر اظهارنامه نرسد […]

 • آیا فرار از صحنه تصادف رانندگی جرم است؟
  یاسرمیرزا جعفری کارشناس ارشد حقوق‏
  دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۵
  افزایش تعداد وسایل نقلیه در خیابان ها و به دنبال آن افزایش تصادفات جرحی یا فوتی و یا همراه با خسارات مالی، سبب ورود خسارات و آسیب های غیر قابل جبرانی به آسیب دیده و مقصر می شود.اما بسیار اتفاق افتاده است که مقصر بعد از تصادف اقدام به فرار و یا برهم زدن صحنه تصادف می کند. این در حالی است که باید بیان کنیم فرار از صحنه تصادف و یا خودداری از کمک کردن به حادثه دیده جرم بوده و مرتکب آن قابل مجازات خواهد بود. این جرم […]

 • واکاوی تطبیقی حقوق خانوادگی اجتماعی و مالی زن
  دکتر سید حسن اسعدی- پژوهشگردر مسائل فقهی، حقوقی و اجتماعی
  دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۵
  واکاوی تطبیقی انواع حقوق طبیعی و اکتسابی زنان در اسلام با دیگر مکتب‌های حقوقی لاییک و کنوانسیون‌های بین المللی نیازمند بررسی عمیق همه جانبه و تدوین کتابی قطور است که در این مقاله مختصر تلاش شده به مهم‌ترین سرفصل‌های مرتبط با این حقوق اشاره شود: اولاً: باید توجه داشت مطرح کردن جنس برتر که در سده‌های پیشین مرد را جنس برتر و اخیرا برخی نویسندگان لاییک افراطی‌تر از بنیانگذاران مکتب فیمینست با اهداف سوء‌استفاده تبلیغاتی از اندام زن در جلب منافع مادی، زن را گهگاه جنس برتر معرفی کرده‌اند، بحثی […]

 • نگاهی‎ ‎به حقوق و آزادی‌های اتحادیه‌های کارگری
  آیدین باقری حامد ـ کارشناس ارشد حقوق عمومی - بخش دوم و پایانی
  دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۵
    اشاره: «نگاهی‎ ‎به حقوق و آزادی‌های اتحادیه‌های کارگری» عنوان مقاله‌ای است که بخش اول آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش دوم و پایانی این مقاله را می‌خوانیم. پیشینه تاریخی سندیکا در ایران: موضوع تشکل‌های کارگری در ایران، با توجه به سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی همواره با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده است که نمی‌توان از ارتباط آن با فضای بسته و باز سیاسی، با بی‌تفاوتی از آن عبور کرد. اساساً سندیکا‌ها در ایران آرمان اصلی خود دور شده‌اند و بجای حمایت از حقوق و […]

    اشاره: «نگاهی‎ ‎به حقوق و آزادی‌های اتحادیه‌های کارگری» عنوان مقاله‌ای است که بخش اول آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش دوم و پایانی این مقاله را می‌خوانیم. پیشینه تاریخی سندیکا در ایران: موضوع تشکل‌های کارگری در ایران، با توجه به سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی همواره با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده است که نمی‌توان از ارتباط آن با فضای بسته و باز سیاسی، با بی‌تفاوتی از آن عبور کرد. اساساً سندیکا‌ها در ایران آرمان اصلی خود دور شده‌اند و بجای حمایت از حقوق و […]

 • نگاهی‎ ‎به حقوق و آزادی‌های اتحادیه‌های کارگری
  آیدین باقری حامد ـ کارشناس ارشد حقوق عمومی - بخش اول
  دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۵
    ‏مقدمه: با توجه به نوع زیست بشر که بصورت اجتماعی است، می‌توان تمایل به گروه را از حقوق طبیعی و ناشی از فطرت افراد دانست. از همان ابتدای تاریخ انسانها سعی داشتند تا با بهم پیوستن و متحد شدن با یکدیگر، با مشکلات و مصائب پیش روی خود مبارزه نمایند؛ از طرف دیگر جامعه بشری، همواره شاهد نابرابری و بی‌عدالتی بین افراد ضعیف و قوی بوده و آنان که دارای قدرت بیشتری باشند خواسته یا ناخواسته، موجب پایمال کردن حقوق افراد ضعیف می‌شوند. ‏ ‏ هر چند که بمنظور […]

    ‏مقدمه: با توجه به نوع زیست بشر که بصورت اجتماعی است، می‌توان تمایل به گروه را از حقوق طبیعی و ناشی از فطرت افراد دانست. از همان ابتدای تاریخ انسانها سعی داشتند تا با بهم پیوستن و متحد شدن با یکدیگر، با مشکلات و مصائب پیش روی خود مبارزه نمایند؛ از طرف دیگر جامعه بشری، همواره شاهد نابرابری و بی‌عدالتی بین افراد ضعیف و قوی بوده و آنان که دارای قدرت بیشتری باشند خواسته یا ناخواسته، موجب پایمال کردن حقوق افراد ضعیف می‌شوند. ‏ ‏ هر چند که بمنظور […]

 • پیشنهادهایی برای اصلاح احکام قضایی در برنامه ششم توسعه ‏
  دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۵
    دکتر غلامعلی صدقی مشاور دادستان کل کشور در گفتگو باروابط عمومی دادستانی کل با انتقاد از بی‌توجهی به بخش قضایی در برنامه ششم توسعه، اظهار کرد: مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که وظایف خطیری به عهده دارد بنابراین در اسناد بالادستی مانند قانون برنامه، باید اهمیت و جایگاه و همچنین استقلال آن در نظر گرفته شود.‏ وی افزود: با توجه به اصل ۶۱ قانون اساسی، اعمال قوه قضائیه به وسیله «دادگاه‌های دادگستری» است، بنابراین مسائل و مشکلات دادسراها و دادگاهها باید محور برنامه‌های توسعه […]

    دکتر غلامعلی صدقی مشاور دادستان کل کشور در گفتگو باروابط عمومی دادستانی کل با انتقاد از بی‌توجهی به بخش قضایی در برنامه ششم توسعه، اظهار کرد: مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که وظایف خطیری به عهده دارد بنابراین در اسناد بالادستی مانند قانون برنامه، باید اهمیت و جایگاه و همچنین استقلال آن در نظر گرفته شود.‏ وی افزود: با توجه به اصل ۶۱ قانون اساسی، اعمال قوه قضائیه به وسیله «دادگاه‌های دادگستری» است، بنابراین مسائل و مشکلات دادسراها و دادگاهها باید محور برنامه‌های توسعه […]

 • نمایندگان مجلس و احکام قضایی برنامه ششم توسعه کشور
  «ویژه اجرای احکام دادگاهها» - دکتر غلامعلی صدقی- قاضی دیوان عالی کشور
  دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵
  ۱ـ وجود یک و نیم میلیون فقره پرونده مانده در اجرای احکام کیفری و مدنی (دادگاهها)، ضرورت اتخاذ راهکار سریع و قاطعی را در رسوب‌زدایی از دادسراها و دادگاهها دارد. در حال حاضر به علت نبود ضمانت اجرای موثر در مورد اجرای احکام، بین محکومینی که داوطلبانه و طوعاً حکم را اجرا می‌کنند و اشخاصی که احکام را با دوندگی‌های طاقت‌فرسا و اجبار مأمورین اجرا و پس از انقضای مدت زیاد جهت شناسایی و توقیف اموال و عبور از تشریفات طولانی و با هزینه گزاف از بیت‌المال اجرا می‌نمایند، تفاوت […]

 • ایرادات موجود در طرح‌ها و لوایح جامع وکالت
  دکتر مسعود بوجاری وکیل دادگستری کانون وکلای مرکز
  دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵
  در هر کشوری حاکمیت قانون برای اجرای عدالت از اصول حکمرانی مطلوب بوده که از لوازم آن حاکمیت قانون و اجرای عدالت در گستره قضایی و وجود قضات مستقل و کانون‌های وکلای دادگستری دارای استقلال است.در خصوص طرح‌ها و لوایح جامع وکالت که تا کنون برای دگرگونی در نظام وکالت کشور طراحی و برنامه ریزی شده و در جریان رسیدگی دوره دهم مجلس شورای اسلامی قرار دارد، یک طرح و چند لایحه به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی و همچنین به کمیسیون‌های آموزش، تحقیقات و فناوری، […]

 • بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی
  مهدی سقیانی (کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی) - بخش چهارم و پایانی
  دوشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۵
  اشاره: «بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی‏» عنوان مقاله‌ای است که بخش سوم آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش چهارم و پایانی این مقاله را می‌خوانیم. *** آثار تبعی مترتب بر محکومیت آمر و مأمور:‏ به لحاظ اهمیت و حساسیت نیروهای مسلح و تشکیلات لشکری، مقنن به صرف تعیین مجازات برای بزه‌های انتسابی اکتفا ننموده و مواردی را به عنوان آثار تبعی در قوانین و مقررات پیش بینی کرده است و با عطف توجه به اینکه در ماده (۴۱) ق.م.ج.ن.م، علاوه بر مجازات حبس از سه […]

 • مبانی فقهی ممنوعیت ازدواج کودکان
  رحیم نوبهار: پژوهشگر حوزوی و دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
  دوشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۵
  ‏۱٫ بنا بر نظریه مشهور در میان فقیهان شیعی و نیز اهل سنت، ولی شرعی طفل یعنی پدر یا جد پدری وی می‎‎تواند فرزند دختر یا پسر نابالغ خود را به ازدواج دیگری در بیاورد. فقیهان البته در دامنه و گستره این حکم همداستان نیستند. در حالی که برخی این ولایت را به پدر و جد پدری محدود می‌کنند، شماری آن را به وصی و قیم شرعی طفل نیز تعمیم می‌دهند. برخی فقیهان معاصر با لحاظ این که احترام مادر نیز همچون پدر است مادر را هم دارای همین اختیار […]

 • بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی
  مهدی سقیانی (کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی) - بخش سوم
  دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵
    اشاره: «بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی‏» عنوان مقاله‌ای است که بخش دوم آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش سوم این مقاله را می‌خوانیم. *** وظایف و مسئولیت آمر به عنوان بالاترین مقام:‏ ‏۱)قبل از اجرای مأموریت ‏۱ـ انتخاب نیروهای متناسب با مأموریت محوله که حائز شرایط مندرج در ماده ۲ قانون باشند.‏ ‏۲ـ آموزش نیروهای موضوع قانون به منظور پیشگیری یا کاهش حوادث غیر مترقبه که این مهم در چند جای قانون و آیین‌نامه اجرایی مورد تأکید قرار گرفته است (مثل بند ۲ ماده […]

    اشاره: «بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی‏» عنوان مقاله‌ای است که بخش دوم آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش سوم این مقاله را می‌خوانیم. *** وظایف و مسئولیت آمر به عنوان بالاترین مقام:‏ ‏۱)قبل از اجرای مأموریت ‏۱ـ انتخاب نیروهای متناسب با مأموریت محوله که حائز شرایط مندرج در ماده ۲ قانون باشند.‏ ‏۲ـ آموزش نیروهای موضوع قانون به منظور پیشگیری یا کاهش حوادث غیر مترقبه که این مهم در چند جای قانون و آیین‌نامه اجرایی مورد تأکید قرار گرفته است (مثل بند ۲ ماده […]

 • بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی
  مهدی سقیانی (کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی) - بخش دوم
  دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵
    اشاره: «بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی‏» عنوان مقاله‌ای است که بخش اول آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش دوم این مقاله را می‌خوانیم. *** ‏۵) اشتباه در امر آمر‏ این که گاهی مامور، به دلیل اشتباه یا اکراه یا دلیل دیگری، امر غیرقانونی آمر را اجرا می‌کند.‏ اصولاً باید مامور را مسئول شناخت زیرا باید در این زمینه تحقیق می‌کرد اما معمولاً اشتباه مادی، همچون سایر موارد، رافع مسئولیت مامور است، زیرا موجب زوال عنصر معنوی است مانند این که شخصی اشتباهاً به جای […]

    اشاره: «بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی‏» عنوان مقاله‌ای است که بخش اول آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش دوم این مقاله را می‌خوانیم. *** ‏۵) اشتباه در امر آمر‏ این که گاهی مامور، به دلیل اشتباه یا اکراه یا دلیل دیگری، امر غیرقانونی آمر را اجرا می‌کند.‏ اصولاً باید مامور را مسئول شناخت زیرا باید در این زمینه تحقیق می‌کرد اما معمولاً اشتباه مادی، همچون سایر موارد، رافع مسئولیت مامور است، زیرا موجب زوال عنصر معنوی است مانند این که شخصی اشتباهاً به جای […]

 • بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی
  مهدی سقیانی (کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی)
  دوشنبه ۶ دی ۱۳۹۵
    از مواردی که به موجب آن ارتکاب اعمالی که در قانون برای آنها مجازات مقرر است و جرم محسوب نمی‌شود، «امر آمر قانونی» است و قانونگذار اصل تعامل جرم و مجازات را با وضع یک قاعده خاص در کنار قاعده کلی جرم و مجازات، تخصیص زده و با احراز شرایطی بر آن قاعده خاص عنصر مجرمانه بودن عمل را منتفی می‌کند. امر آمر قانونی دستوری است که از طرف یک مقام صلاحیت‌دار قانونی در سلسله مراتب اداری صادر می‌شود و مامور مکلف به تبعیت از آن است که این […]

    از مواردی که به موجب آن ارتکاب اعمالی که در قانون برای آنها مجازات مقرر است و جرم محسوب نمی‌شود، «امر آمر قانونی» است و قانونگذار اصل تعامل جرم و مجازات را با وضع یک قاعده خاص در کنار قاعده کلی جرم و مجازات، تخصیص زده و با احراز شرایطی بر آن قاعده خاص عنصر مجرمانه بودن عمل را منتفی می‌کند. امر آمر قانونی دستوری است که از طرف یک مقام صلاحیت‌دار قانونی در سلسله مراتب اداری صادر می‌شود و مامور مکلف به تبعیت از آن است که این […]

 • متن کامل منشور حقوق شهروندی ملت ایران
  سه شنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۵
    متن کامل منشور حقوق شهروندی که دیروز در همایش قانون اساسی و حقوق ملت با حضور رئیس جمهوری و جمع زیادی از وکلا، حقوق دانان و اساتید و کارشناسان رونمایی و به امضای دکترروحانی رسید، به شرح زیر است: بسم‌الله الرحمن الرحیم مقدمه حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. ملت ایران این حق را […]

    متن کامل منشور حقوق شهروندی که دیروز در همایش قانون اساسی و حقوق ملت با حضور رئیس جمهوری و جمع زیادی از وکلا، حقوق دانان و اساتید و کارشناسان رونمایی و به امضای دکترروحانی رسید، به شرح زیر است: بسم‌الله الرحمن الرحیم مقدمه حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. ملت ایران این حق را […]

 • نظریه انتخاب عقلانی در جرم شناسی
  نویسنده:جان تیرنی - ترجمه:عباس خسروانی
  دوشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۵
    نظریه انتخاب عقلانی براساس این فرض استوار است که مجرمان بالقوه زیادی «در بیرون» در جامعه وجود دارند. از این رو باید شرایط خاصی که پیش می‌آید تا شخص تصمیم بگیرد جرم را مرتکب شود شناسایی کنیم. وقتی چنین شرایطی شناسایی شوند می‌توان مداخله‌هایی برای پیشگیری از ارتکاب جرم طراحی کرد. شاید تعجب انگیز نباشد که باید بیشترین تمرکز خود را صرف جرم‌های «متداول» مانند دزدی و آسیب‌های مجرمانه کنیم. اگرچه باید پژوهش‌های بیشتری در مورد ماهیت این شرایط صورت گیرد، اما این دیدگاه که مجرم این مسائل را […]

    نظریه انتخاب عقلانی براساس این فرض استوار است که مجرمان بالقوه زیادی «در بیرون» در جامعه وجود دارند. از این رو باید شرایط خاصی که پیش می‌آید تا شخص تصمیم بگیرد جرم را مرتکب شود شناسایی کنیم. وقتی چنین شرایطی شناسایی شوند می‌توان مداخله‌هایی برای پیشگیری از ارتکاب جرم طراحی کرد. شاید تعجب انگیز نباشد که باید بیشترین تمرکز خود را صرف جرم‌های «متداول» مانند دزدی و آسیب‌های مجرمانه کنیم. اگرچه باید پژوهش‌های بیشتری در مورد ماهیت این شرایط صورت گیرد، اما این دیدگاه که مجرم این مسائل را […]

 • قوانین و مقررات درباره زنان شاغل
  دوشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۵
    زنان نیمی از جمعیت فعال در کشور را به خود اختصاص داده‌اند و اگرچه در سال‌های دور، سهم آنان از تولید ناخالص ملی ناچیز بود، اما در سال‌های اخیر بروز و ظهور فعالیت‌های اقتصادی زنان بیش از گذشته شده است. با این وجود، به دلیل جایگاه ممتاز زنان در نظام خانواده، قانون به فعالیت اقتصادی و اشتغال آنان نیز با نگاه خاص توجه کرده است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که تعداد زنان سرپرست خانوار در کشور رو به رشد است، از سوی دیگر، مشکلات اقتصادی سبب شده تا ضرورت […]

    زنان نیمی از جمعیت فعال در کشور را به خود اختصاص داده‌اند و اگرچه در سال‌های دور، سهم آنان از تولید ناخالص ملی ناچیز بود، اما در سال‌های اخیر بروز و ظهور فعالیت‌های اقتصادی زنان بیش از گذشته شده است. با این وجود، به دلیل جایگاه ممتاز زنان در نظام خانواده، قانون به فعالیت اقتصادی و اشتغال آنان نیز با نگاه خاص توجه کرده است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که تعداد زنان سرپرست خانوار در کشور رو به رشد است، از سوی دیگر، مشکلات اقتصادی سبب شده تا ضرورت […]

Page 1 of 1512345...Last »