حقوقی
قدیمی ترین روزنامه ایران با ۹۲سال انتشار مستمر
روزنامه اطلاعات

حقوقی

 • رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار
  سید محمد زمان دریاباری مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری - بخش نهم و پایانی
  دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶
  اشاره: «رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار‏» عنوان مقاله‌ای است که بخش هشتم آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش نهم و پایانی این مقاله را می‌خوانیم. *** ‏۱۴-۱۱-تقلیل و تخفیف مجازات: ‏ قانونگذار از دو نهاد تقلیل و تخفیف مجازات که در متن ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی به یک مفهوم به کار رفته، در مواد ۹۰ و ۹۳ در دو مفهوم جداگانه بهره برده است.‏ تقلیل مجازات کودکان و نوجوانان بزهکار در فرضی است که ایشان با شرایط مقرر در […]

 • اختیار شوهر در منع اشتغال زن
  ستاره ایوبی - کارشناس ارشد حقوق خصوصی
  دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶
    شاید در نگاه اول ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی یکی از موادی باشد که از نظر بانوان تهدیدی بر آزادی انتخاب شغل برایشان محسوب شود و از طرف دیگر برخی مردان نیز با این تصور که می توانند این ماده را دست آویزی جهت اعمال تفوق خود بر زندگی قرار دهند ، به آن استناد می‌کنند.‏ ماده فوق ازاین قرار است که «شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد ، منع کند.» اول اینکه اختیار شوهر بر […]

    شاید در نگاه اول ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی یکی از موادی باشد که از نظر بانوان تهدیدی بر آزادی انتخاب شغل برایشان محسوب شود و از طرف دیگر برخی مردان نیز با این تصور که می توانند این ماده را دست آویزی جهت اعمال تفوق خود بر زندگی قرار دهند ، به آن استناد می‌کنند.‏ ماده فوق ازاین قرار است که «شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد ، منع کند.» اول اینکه اختیار شوهر بر […]

 • رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار
  ‏سید محمد زمان دریاباری مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری - بخش هشتم
  دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶
  اشاره: «رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار‏» عنوان مقاله‌ای است که بخش هفتم آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش هشتم این مقاله را می‌خوانیم. *** د ـ هیچ یک از پدر، مادر و جد پدری آنان و وصی منصوب از سوی ولی قهری صلاحیت سرپرستی را نداشته باشند و به تشخیص دادگاه صالح این امر حتی با ضم امین یا ناظر نیز حاصل نشود..». در این موارد، به استناد ماده۱۰ قانون مزبور، دادگاه می‌تواند با اخذ نظر مشورتی سازمان، مسئولیت قیم […]

 • راهکارهای حل اختلاف موجر و مستاجر
  دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶
    مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می‌تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «تعمیرات مورد اجاره» را بررسی کنیم.‏ ‏ بر اساس تعریف قانون مدنی «اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر، مالک منافع عین مستاجره می‌شود، اجاره‌دهنده را موجر و اجاره‌کننده را مستاجر و […]

    مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می‌تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «تعمیرات مورد اجاره» را بررسی کنیم.‏ ‏ بر اساس تعریف قانون مدنی «اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر، مالک منافع عین مستاجره می‌شود، اجاره‌دهنده را موجر و اجاره‌کننده را مستاجر و […]

 • رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار
  ‏سید محمد زمان دریاباری مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری - بخش هفتم
  دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶
  اشاره: «رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار‏» عنوان مقاله‌ای است که بخش ششم آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش هفتم این مقاله را می‌خوانیم. *** پلیس کشور دانمارک بیش از ۳۰ سال است که دارای نهاد ویژه کودک و نوجوان است و در فرانسه و ایتالیا و لبنان نیز پلیس ویژه اطفال به امور ضابطیت ایشان می‌پردازند و باید از رفتار خشک و رسمی با کودکان بزهکار پرهیز کرده و در بازجویی از ایشان شکیبا و از ابراز احساسات خشونت‌آمیز خودداری […]

 • موارد ممنوعیت انعقاد قرارداد کار
  دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶
    اشاره : بدون تردید نقش کارآفرینان را در توسعه و رونق بازار سرمایه، تحقق رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری را نمی‌توان نادیده‌ گرفت. هم چنین از آن جایی که مهمترین وظیفه و رسالت حقوق کار ایجاد توازن و تعادل بین سرمایه و نیروی کار است، باید ساز و کاری فراهم شود که ضمن حفظ جایگاه کارآفرینی، نیروی جوانی کارگر روز به روز کاسته می‌شود و از این رو بایستی به گونه‌ای مورد حمایت قرار گیرد که بتواند مساعی خود را در جهت تعامل، نه تقابل […]

    اشاره : بدون تردید نقش کارآفرینان را در توسعه و رونق بازار سرمایه، تحقق رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری را نمی‌توان نادیده‌ گرفت. هم چنین از آن جایی که مهمترین وظیفه و رسالت حقوق کار ایجاد توازن و تعادل بین سرمایه و نیروی کار است، باید ساز و کاری فراهم شود که ضمن حفظ جایگاه کارآفرینی، نیروی جوانی کارگر روز به روز کاسته می‌شود و از این رو بایستی به گونه‌ای مورد حمایت قرار گیرد که بتواند مساعی خود را در جهت تعامل، نه تقابل […]

 • رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار
  ‏سید محمد زمان دریاباری مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری - بخش ششم
  دوشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۶
  : «رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار‏» عنوان مقاله‌ای است که بخش پنجم آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش ششم این مقاله را می‌خوانیم. *** وفق ماده ۱۰۲ قانون آد.ک، «انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مریی و منظر عام واقع شود و یا دارای شاکی باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق […]

 • تعلیق، بطلان و انحلال قرارداد کار
  دوشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۶
    اشاره: یکی از عوامل مهمی که می‌تواند به ایجاد رابطه معقول بین طرفین قرارداد کار بیانجامد حفظ امنیت شغلی برای کارگران می‌باشد. بدیهی است با تضمین آینده شغلی، آنان در محیط کار با دلگرمی بیشتری به امر تولید پرداخته و با سلامت روانی کامل به بهبود کیفیت محصولات تولیدی اندیشیده و به بهره‌وری بهینه از مواد اولیه و ماشین‌آلات خواهند پرداخت. به علاوه رشد و توسعه منابع انسانی، که یکی از ارکان توسعه پایدار محسوب می گردد، حاصل نخواهد شد مگر این که نگاه سنتی به کارگر که او […]

    اشاره: یکی از عوامل مهمی که می‌تواند به ایجاد رابطه معقول بین طرفین قرارداد کار بیانجامد حفظ امنیت شغلی برای کارگران می‌باشد. بدیهی است با تضمین آینده شغلی، آنان در محیط کار با دلگرمی بیشتری به امر تولید پرداخته و با سلامت روانی کامل به بهبود کیفیت محصولات تولیدی اندیشیده و به بهره‌وری بهینه از مواد اولیه و ماشین‌آلات خواهند پرداخت. به علاوه رشد و توسعه منابع انسانی، که یکی از ارکان توسعه پایدار محسوب می گردد، حاصل نخواهد شد مگر این که نگاه سنتی به کارگر که او […]

 • رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار
  ‏سید محمد زمان دریاباری مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری - بخش پنجم
  دوشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۶
  اشاره: «رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار‏» عنوان مقاله‌ای است که بخش چهارم آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش پنجم این مقاله را می‌خوانیم. *** یکی از این تدابیر حمایتی، برخورداری کودکان، صرفنظر از بزه دیده، بزهکار و بزه ناکرده از نظام دادرسی منصفانه با رویکرد عدالت ترمیمی و تاکید بر اصل بزه پوشی است. در برخی کشورها مانند فنلاند توجه ویژه‌ای به عدالت ترمیمی شده است.‏ در نظام عدالت کیفری فنلاندی ضمن تاکید بر برنامه‌های پیشگیری از وقوع جرم، برنامه‌های […]

 • «جبران خسارت ایام بازداشت» در چه شرایطی امکان پذیر است؟
  ‏علیقلی گنجی
  دوشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۶
    شاید برخی از متهمان و مظنونان به ارتکاب جرایم در مراحل مختلف رسیدگی قضایی اعم از دادسرا و دادگاه، بازداشت موقت شده باشند؛ اما پس از پایان رسیدگی قضایی به پرونده، بی‌گناه شناخته شوند و با این حساب، حبس مذکور موجب ورود ضرر و زیان مادی و مالی و صدمات روحی، برای شخص و خانواده وی شود. ‏ از جمله حقوق شهروندی و اجرای دادرسی منصفانه و عادلانه آن است که اگر شخصی تحت عنوان متهم یا مظنون به ارتکاب جرمی بازداشت و توقیف شده و پس از طی […]

    شاید برخی از متهمان و مظنونان به ارتکاب جرایم در مراحل مختلف رسیدگی قضایی اعم از دادسرا و دادگاه، بازداشت موقت شده باشند؛ اما پس از پایان رسیدگی قضایی به پرونده، بی‌گناه شناخته شوند و با این حساب، حبس مذکور موجب ورود ضرر و زیان مادی و مالی و صدمات روحی، برای شخص و خانواده وی شود. ‏ از جمله حقوق شهروندی و اجرای دادرسی منصفانه و عادلانه آن است که اگر شخصی تحت عنوان متهم یا مظنون به ارتکاب جرمی بازداشت و توقیف شده و پس از طی […]

 • رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار
  سید محمد زمان دریاباری مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری - بخش چهارم
  دوشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۶
    اشاره: «رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار‏» عنوان مقاله‌ای است که بخش سوم آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش چهارم این مقاله را می‌خوانیم. *** بنابراین توضیحات، اقرار و یا نکول از سوگند و قسامه در خصوص صغیر و مجنون -به جهت فقدان قصد و اراده- مفروض نیست و سالبه به انتفای موضوع است. بنابراین عاقله صغیر و مجنون، دیه جنایات کمتر از موضحه را نیز باید بپردازند و فرقی بین جنایات موضحه و غیر آن نیست و این در […]

    اشاره: «رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار‏» عنوان مقاله‌ای است که بخش سوم آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش چهارم این مقاله را می‌خوانیم. *** بنابراین توضیحات، اقرار و یا نکول از سوگند و قسامه در خصوص صغیر و مجنون -به جهت فقدان قصد و اراده- مفروض نیست و سالبه به انتفای موضوع است. بنابراین عاقله صغیر و مجنون، دیه جنایات کمتر از موضحه را نیز باید بپردازند و فرقی بین جنایات موضحه و غیر آن نیست و این در […]

 • رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار
  سید محمد زمان دریاباری وکیل پایه یک دادگستری - بخش سوم
  دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶
    اشاره: «رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار‏» عنوان مقاله‌ای است که بخش دوم آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش سوم این مقاله را می‌خوانیم. *** به موجب قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ خورشیدی، اطفال کمتر از ۱۲ سال غیر ممیز شناخته شده و فاقد مسئولیت کیفری بودند. مطابق این قانون کودکان ۱۰ تا ۱۵ ساله، ممیز غیر‌بالغ نامیده می‌شدند.‏‎ ‎ گفتنی است ماده ۵۲۶ قانون مجازات، مقرر داشته در صورتی که مباشر در جنایت بی اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز […]

    اشاره: «رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار‏» عنوان مقاله‌ای است که بخش دوم آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش سوم این مقاله را می‌خوانیم. *** به موجب قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ خورشیدی، اطفال کمتر از ۱۲ سال غیر ممیز شناخته شده و فاقد مسئولیت کیفری بودند. مطابق این قانون کودکان ۱۰ تا ۱۵ ساله، ممیز غیر‌بالغ نامیده می‌شدند.‏‎ ‎ گفتنی است ماده ۵۲۶ قانون مجازات، مقرر داشته در صورتی که مباشر در جنایت بی اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز […]

 • رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار
  سید محمد زمان دریاباری مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری
  بخش دوم
  دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۶
    اشاره: «رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار‏» عنوان مقاله‌ای است که بخش اول آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش دوم این مقاله را می‌خوانیم. *** بی‌سوادی، فقر فرهنگی و انحرافات اخلاقی پدر، مادر، اعتیاد والدین به الکل، موادمخدر، تعداد زیاد فرزندان خانواده و تبعیض میان ایشان، روش‌های انضباطی بسیار سخت گیرانه همراه با ‏تنبیه‌های بدنی، از هم گسیختگی خانواده یا از دست دادن والدین،محبت زیاد، خشونت، زمینه ساز تبه کاری و از موجبات جرم‌زایی کودکان است. از سوی دیگر فقدان […]

    اشاره: «رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار‏» عنوان مقاله‌ای است که بخش اول آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش دوم این مقاله را می‌خوانیم. *** بی‌سوادی، فقر فرهنگی و انحرافات اخلاقی پدر، مادر، اعتیاد والدین به الکل، موادمخدر، تعداد زیاد فرزندان خانواده و تبعیض میان ایشان، روش‌های انضباطی بسیار سخت گیرانه همراه با ‏تنبیه‌های بدنی، از هم گسیختگی خانواده یا از دست دادن والدین،محبت زیاد، خشونت، زمینه ساز تبه کاری و از موجبات جرم‌زایی کودکان است. از سوی دیگر فقدان […]

 • رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار
  ‏سید محمد زمان دریاباری مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری - بخش اول
  دوشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۶
    قانون اساسی ایران، به حقوق کودک به صورت مستقل اشاره نکرده است. اصل بیست‌ویکم (۲۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در مقام بیان وظیفه دولت به تضمین حقوق زن، در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی است، در کنار تبیین برخی از امور به عنوان مصادیق این وظیفه از جمله ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده و حمایت از مادران، به ویژه در دوران بارداری، به مقوله حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست و اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها […]

    قانون اساسی ایران، به حقوق کودک به صورت مستقل اشاره نکرده است. اصل بیست‌ویکم (۲۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در مقام بیان وظیفه دولت به تضمین حقوق زن، در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی است، در کنار تبیین برخی از امور به عنوان مصادیق این وظیفه از جمله ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده و حمایت از مادران، به ویژه در دوران بارداری، به مقوله حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست و اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها […]

 • ‏ معاونت در جرم درحقوق جزای اسلام و ایران
  امیر شریفی خضارتی ـ عضو پیوستة انجمن ایرانی جرم‌شناسی‎ - بخش سوم و پایانی
  دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶
    اشاره: «‏ معاونت در جرم درحقوق جزای اسلام و ایران‏» عنوان مقاله‌ای است که بخش اول آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش سوم و پایانی این مقاله را می‌خوانیم. برای رسیدن به پاسخ درست در مورد مصادیق فوق باید دید که هر یک از آنها مربوط به کدام باب از ابواب فقه و حقوق است و سپس حکم آن را یافت. به طور مثال، رفتن به بزمی حرام، حرام نیست مگر آنکه انسان بداند در صورت حضور در آن بزم، نمی‌تواند از ارتکاب حرام خودداری […]

    اشاره: «‏ معاونت در جرم درحقوق جزای اسلام و ایران‏» عنوان مقاله‌ای است که بخش اول آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش سوم و پایانی این مقاله را می‌خوانیم. برای رسیدن به پاسخ درست در مورد مصادیق فوق باید دید که هر یک از آنها مربوط به کدام باب از ابواب فقه و حقوق است و سپس حکم آن را یافت. به طور مثال، رفتن به بزمی حرام، حرام نیست مگر آنکه انسان بداند در صورت حضور در آن بزم، نمی‌تواند از ارتکاب حرام خودداری […]

 • ‎کارآفرینی و اشتغال به‌کار وکلای دادگستری
  دکتر مسعود بوجاری وکیل دادگستری کانون وکلای مرکز
  دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
  با عنایت به مجموعه مقررات و نظامات حاکم بر کانون، همکاری وکلا و کارآموزان وکالت با مؤسسات حقوقی غیر تائید کانون‌های وکلای دادگستری و همچنین مشاورین حقوقی ماده ۱۸۷ امری ممنوع و مستوجب تخلف انتظامی است. اما تشکیل مؤسسات حقوقی منطبق با استانداردهای وکالت جهانی که تأسیس این قبیل مؤسسات علاوه بر انتظام بخشی به فعالیت‌های حقوقی جامعه موجب اشتغال بکار تخصصی مدام و منظم شاغلین در حوزه وکالت گردیده که امروزه مطالعه و ملاحظه چگونگی فعالیت این قبیل مؤسسات حقوقی با انواع کارکرد‌ها در حوزه داخلی کشورها و در […]

 • معاونت در جرم درحقوق جزای اسلام و ایران‏
  امیر شریفی خضارتی ـ عضو پیوستة انجمن ایرانی جرم‌شناسی‎ - بخش دوم
  دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
    اشاره: «‏ معاونت در جرم درحقوق جزای اسلام و ایران‏» عنوان مقاله‌ای است که بخش اول آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش دوم این مقاله را می‌خوانیم. پس هر چند که فاعل، بر خلاف میل باطنی دست به ارتکاب جرم می‌زند، لکن قصد و اراده هیچگاه از او سلب نمی‌شود. ‏ به هر حال، تهدید امری است نسبی و تحقّق آن بستگی به شرایط و اوضاع و احوال تهدیدکننده و تهدیدشونده دارد. به طور مثال، اظهار پیرمردی ضعیف و فرسوده به جوانی قوی هیکل که […]

    اشاره: «‏ معاونت در جرم درحقوق جزای اسلام و ایران‏» عنوان مقاله‌ای است که بخش اول آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش دوم این مقاله را می‌خوانیم. پس هر چند که فاعل، بر خلاف میل باطنی دست به ارتکاب جرم می‌زند، لکن قصد و اراده هیچگاه از او سلب نمی‌شود. ‏ به هر حال، تهدید امری است نسبی و تحقّق آن بستگی به شرایط و اوضاع و احوال تهدیدکننده و تهدیدشونده دارد. به طور مثال، اظهار پیرمردی ضعیف و فرسوده به جوانی قوی هیکل که […]

 • معاونت در جرم درحقوق جزای اسلام و ایران
  امیر شریفی خضارتی ـ عضو پیوستة انجمن ایرانی جرم‌شناسی‎ - بخش اول
  دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
    مقدمه – یکی از مباحث مهم حقوق جزا در حوزه «مسئولیّت کیفری»، مسئله «معاونت در جرم» است. معاونت در جرم در حقوق جزای غالب کشورهای جهان به رسمیّت شناخته شده و دارای احکام خاص خود است. البته صرفنظر از اصل بحث معاونت در جرم، در مـورد جـزئیات آن همچون شرایط تحقّق یا مجـازات معاون در نظام‌های مختلف جزایی اختلاف مشاهده می‌شود. به طور مثال، برخی از نظام‌های حقوقی طرفدار «نظریّة برابری» هستند که بر اساس آن، مجازات معاون باید همسنگ با کیفر مباشر باشد. به صورت کلّی، آمریکا و […]

    مقدمه – یکی از مباحث مهم حقوق جزا در حوزه «مسئولیّت کیفری»، مسئله «معاونت در جرم» است. معاونت در جرم در حقوق جزای غالب کشورهای جهان به رسمیّت شناخته شده و دارای احکام خاص خود است. البته صرفنظر از اصل بحث معاونت در جرم، در مـورد جـزئیات آن همچون شرایط تحقّق یا مجـازات معاون در نظام‌های مختلف جزایی اختلاف مشاهده می‌شود. به طور مثال، برخی از نظام‌های حقوقی طرفدار «نظریّة برابری» هستند که بر اساس آن، مجازات معاون باید همسنگ با کیفر مباشر باشد. به صورت کلّی، آمریکا و […]

 • جایگاه کانون‌های وکلای دادگستری در برنامه ششم توسعه کشور
  دکتر مسعود بوجاری وکیل کانون وکلای دادگستری مرکز
  دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
  لایحه برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای اجرا در طی سال‌های آینده ۱۴۰۰ـ۱۳۹۶ در کشور، بعد از ارائه توسط دولت یازدهم و پس از رسیدگی در کمیسیون‌ها و صحن علنی مجلس شورای اسلامی در مورخه ۲۶ دی ۱۳۹۵ به تصویب مجلس مذکور رسید. ‏ مفاد این برنامه به استناد اصل ۹۶ قانون اساسی در جلسات متعدد شورای نگهبان از باب تشخیص عدم مغایرت با احکام اسلام و عدم تعارض با قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفت و همچنین بطور همزمان برنامه موصوف از […]

 • نقش سازمان بین‌المللی کار در جهانی شدن عادلانه
  بخش دوم و پایانی
  دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
    اشاره: «نقش سازمان بین‌المللی کار در جهانی شدن عادلانه» عنوان مقاله‌ای است که بخش اول آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش دوم و پایانی این مقاله را می‌خوانیم. ۱ـ تاریخچه جهانی شدن: برخی پیشینه‌ جهانی شدن را با پیدایش نخستین تمدنهای بشری همزمان دانسته و سابقه آن را حدود سه هزار سال پیش بر می‌گردانند از منظر این عده از پژوهشگران، گرایش به جهانی شدن و آرمان جهان‌گرایی و جهان‌گشایی در میان همه امپراطوریها و پادشاهان گذشته وجود داشته است. برخی نیز تاریخ جهانی شدن […]

    اشاره: «نقش سازمان بین‌المللی کار در جهانی شدن عادلانه» عنوان مقاله‌ای است که بخش اول آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش دوم و پایانی این مقاله را می‌خوانیم. ۱ـ تاریخچه جهانی شدن: برخی پیشینه‌ جهانی شدن را با پیدایش نخستین تمدنهای بشری همزمان دانسته و سابقه آن را حدود سه هزار سال پیش بر می‌گردانند از منظر این عده از پژوهشگران، گرایش به جهانی شدن و آرمان جهان‌گرایی و جهان‌گشایی در میان همه امپراطوریها و پادشاهان گذشته وجود داشته است. برخی نیز تاریخ جهانی شدن […]

Page 1 of 1612345...Last »