حقوقی
قدیمی ترین روزنامه ایران با ۹۲سال انتشار مستمر
روزنامه اطلاعات

حقوقی

 • لطفاً بر تعداد قضات نیفزایید!
  ایمان غریب‌نواز - قاضی دادگستری اصفهان - بخش دوم
  دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶
    اشاره: «لطفاً بر تعداد قضات نیفزایید!» عنوان مقاله‌ای است که بخش اول آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش دوم این مقاله را می‌خوانیم. دستیابی به آن در گرو برانگیختن مقامات و ملت برای یک مبارزه سخت و جانکاه و با امکاناتی است که خود آسیب به حساب نیایند. افزودن قضات خود یک آسیب اجتماعی است. تجربه و روش‌هایی از این دست همان تجربه‌ی تاریخ در به کارگیری فزاینده خشونت و عوامل قهرآمیز بوده که در هیچ برهه‌ای به درد انسان و انسانیت نخورده است؛ کما […]

    اشاره: «لطفاً بر تعداد قضات نیفزایید!» عنوان مقاله‌ای است که بخش اول آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش دوم این مقاله را می‌خوانیم. دستیابی به آن در گرو برانگیختن مقامات و ملت برای یک مبارزه سخت و جانکاه و با امکاناتی است که خود آسیب به حساب نیایند. افزودن قضات خود یک آسیب اجتماعی است. تجربه و روش‌هایی از این دست همان تجربه‌ی تاریخ در به کارگیری فزاینده خشونت و عوامل قهرآمیز بوده که در هیچ برهه‌ای به درد انسان و انسانیت نخورده است؛ کما […]

 • لطفاً بر شمار قضات نیفزایید!
  ایمان غریب‌نواز - قاضی دادگستری اصفهان - بخش اول
  دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶
    بگذارید نخست بگویم این‌ نوشته از دست کسی به شما می‌رسد که این روزها‎ ‎مانند بسیاری از همکارانش اگر به‌طور میانگین روزانه ۸ تا ۹ ساعت از هنگامش را در دادرسی و رسیدگی‌های قضایی سپری نسازد، از عهده‌ی پیمانی که با عدالت و انصاف بسته است بر نخواهد آمد و به راحتی وجدانش را در زیر خروارها پرونده خاک خواهد کرد و متأسفانه چه ‌بسیارکوتاهی‌هایی که در این راه به نمایش گذاشته است. این را می‌گویم تا ژرفای اندیشه‌ی شما را به بازی نگرفته باشم. تا بگویم خود آشکارا […]

    بگذارید نخست بگویم این‌ نوشته از دست کسی به شما می‌رسد که این روزها‎ ‎مانند بسیاری از همکارانش اگر به‌طور میانگین روزانه ۸ تا ۹ ساعت از هنگامش را در دادرسی و رسیدگی‌های قضایی سپری نسازد، از عهده‌ی پیمانی که با عدالت و انصاف بسته است بر نخواهد آمد و به راحتی وجدانش را در زیر خروارها پرونده خاک خواهد کرد و متأسفانه چه ‌بسیارکوتاهی‌هایی که در این راه به نمایش گذاشته است. این را می‌گویم تا ژرفای اندیشه‌ی شما را به بازی نگرفته باشم. تا بگویم خود آشکارا […]

 • چگونگی اخذ کد اقتصادی و دفاتر قانونی
  دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶
    اشاره: براساس مقررات جاری، افراد و شرکت‌ها موظف به پرداخت مالیات تعیین شده هستند، در غیر این صورت از تسهیلات، مزایا و معافیت‌های قانونی که برای آن‌ها در نظر گرفته شده محروم خواهند شد و ضمناً مشمول جرایم مالیاتی خواهند شد. همه شرکت‌ها و موسسات تجاری و انتفاعی که در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده و شماره ثبت دارند مشمول بر مالیات بر درآمد هستند. لذا پس از ثبت شرکت و موسسه، شرکت‌ها می‌بایست بلافاصله نسبت به تعیین حوزه مالیاتی و اخذ کد اقتصادی و نیز دفاتر پلمب […]

    اشاره: براساس مقررات جاری، افراد و شرکت‌ها موظف به پرداخت مالیات تعیین شده هستند، در غیر این صورت از تسهیلات، مزایا و معافیت‌های قانونی که برای آن‌ها در نظر گرفته شده محروم خواهند شد و ضمناً مشمول جرایم مالیاتی خواهند شد. همه شرکت‌ها و موسسات تجاری و انتفاعی که در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده و شماره ثبت دارند مشمول بر مالیات بر درآمد هستند. لذا پس از ثبت شرکت و موسسه، شرکت‌ها می‌بایست بلافاصله نسبت به تعیین حوزه مالیاتی و اخذ کد اقتصادی و نیز دفاتر پلمب […]

 • مدیریت دفاع در پرونده‌های کیفری
  سیدمهدی حجتی ـ وکیل دادگستری
  دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶
    یکی از دغدغه در پرونده‌های کیفری بالاخص در مواردی که موکل متهم به ارتکاب جرایم تعزیری است و تمامی ادله و قرائن و شواهد نیز علیه متهم است؛ شیوه دفاع و اداره پرونده است.‏ در چنین پرونده‌هایی، اصولاً با توجه به وجود اقرار موکل یا ادله اثباتی غیر خدشه دیگر و قرائن و امارتی که مثبت ارتکاب جرم توسط موکل است؛ دفاع در ماهیت امر قاعدتاً منتج به نتیجه و رفع اتهام از موکل نخواهد شد و محکومیت موکل تا پیش از صدور رأی نیز با توجه به اوراق […]

    یکی از دغدغه در پرونده‌های کیفری بالاخص در مواردی که موکل متهم به ارتکاب جرایم تعزیری است و تمامی ادله و قرائن و شواهد نیز علیه متهم است؛ شیوه دفاع و اداره پرونده است.‏ در چنین پرونده‌هایی، اصولاً با توجه به وجود اقرار موکل یا ادله اثباتی غیر خدشه دیگر و قرائن و امارتی که مثبت ارتکاب جرم توسط موکل است؛ دفاع در ماهیت امر قاعدتاً منتج به نتیجه و رفع اتهام از موکل نخواهد شد و محکومیت موکل تا پیش از صدور رأی نیز با توجه به اوراق […]

 • شرایط ورود و جلب شخص ثالث به دادرسی
  دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶
    هر دعوایی دو طرف دارد، خواهان و خوانده اصلی دعوا؛ شاید کسانی هم مانند وکیل، وصی، قیم، ورثه یا قائم‌مقام هم در دعوا نقش داشته باشند اما آنها هم در واقع به تبع همان خواهان و خوانده اصلی وارد دعوا می‌شوند. اگر غیر از خواهان و خوانده اصلی (وابستگان آنها)، شخص دیگری هم در دعوا ذی‌نفع باشد، باید با عنوان «ثالث» وارد دعوا شود؛ «ورود ثالث» یا «جلب ثالث» دارای مقررات خاصی خواهد بود.مفهوم «ثالث» هم در مورد ورود و جلب شخص ثالث و هم در مورد اعتراض ثالث […]

    هر دعوایی دو طرف دارد، خواهان و خوانده اصلی دعوا؛ شاید کسانی هم مانند وکیل، وصی، قیم، ورثه یا قائم‌مقام هم در دعوا نقش داشته باشند اما آنها هم در واقع به تبع همان خواهان و خوانده اصلی وارد دعوا می‌شوند. اگر غیر از خواهان و خوانده اصلی (وابستگان آنها)، شخص دیگری هم در دعوا ذی‌نفع باشد، باید با عنوان «ثالث» وارد دعوا شود؛ «ورود ثالث» یا «جلب ثالث» دارای مقررات خاصی خواهد بود.مفهوم «ثالث» هم در مورد ورود و جلب شخص ثالث و هم در مورد اعتراض ثالث […]

 • تهدید ومجازات آن ‏
  دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶
    یکی از مصادیق تهدید، تهدید افراد به جان است؛ تهدید به ضرب و جرح، تهدید به اسیدپاشی یا تهدید به قتل از جمله تهدیداتی است که مجازات سنگینی در قانون دارد و قانونگذار با جرم‌انگاری این نوع از تهدیدات، به مقابله با آن برخاسته است.‏ با توجه به اینکه تهدید به قتل، یکی از مصادیق تهدید محسوب می‌شود، باید دانست که در اصطلاح حقوقی تهدید، ترساندن شخص نسبت به جان، آبرو و مال خود یا یکی از نزدیکان است. گاهی هدف از تهدید، برهم زدن آسایش خاطر یک فرد […]

    یکی از مصادیق تهدید، تهدید افراد به جان است؛ تهدید به ضرب و جرح، تهدید به اسیدپاشی یا تهدید به قتل از جمله تهدیداتی است که مجازات سنگینی در قانون دارد و قانونگذار با جرم‌انگاری این نوع از تهدیدات، به مقابله با آن برخاسته است.‏ با توجه به اینکه تهدید به قتل، یکی از مصادیق تهدید محسوب می‌شود، باید دانست که در اصطلاح حقوقی تهدید، ترساندن شخص نسبت به جان، آبرو و مال خود یا یکی از نزدیکان است. گاهی هدف از تهدید، برهم زدن آسایش خاطر یک فرد […]

 • رباخواری و مجازات آن در قانون
  دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۶
  تشخیص معاملات ربوی از غیر ربوی و اینکه چگونه از معاملات ربوی پیشگیری کنیم، موضوع مهمی است که بسیاری از مردم شاید از اطلاع نداشته باشند. سود پول در عرف بازار، در ماه متفاوت است و برخی‌ها، از رباخواری به کسب پول و درآمدهای بیشتر می‌پردازند. اما مصادیق رباخواری چیست؟ رباخواری که در قرآن کریم در آن به عنوان «اعلان جنگ با خدا و رسولش» یاد شده، از گناهان کبیره است که البته در قوانین مجازات اسلامی هم برای آن مجازات تعیین شده است. البته تشخیص معاملات ربوی از غیر […]

 • اوراق مشارکت
  دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۶
    اشاره: یکی از اقسام اسناد تجای،‌ اوراق مشارکت است که به اوراقی اطلاق می‌شود که به موجب آن، شخص سرمایه‌گذار به منظور تأمین بخشی از سرمایه‌های پروژه‌های خود با انتشار آن‌ها اقدام به جذب منابع مالی در بازار می‌نماید، تا ضمن پرداخت سود علی‌الحساب، در پایان هر دوره مالی سود قطعی بین صاحب سرمایه (سرمایه‌گذار) و عامل اقتصادی (سرمایه‌پذیر) تقسیم شود. از آن‌جایی که در طرح‌های بزرگی که نیاز به سرمایه‌های هنگفت دارد، و از طرفی بنگاه‌های اقتصادی حاضر به پذیرش تمامی ریسک‌های ناشی از سرمایه‌گذاری نیستند، امروزه با […]

    اشاره: یکی از اقسام اسناد تجای،‌ اوراق مشارکت است که به اوراقی اطلاق می‌شود که به موجب آن، شخص سرمایه‌گذار به منظور تأمین بخشی از سرمایه‌های پروژه‌های خود با انتشار آن‌ها اقدام به جذب منابع مالی در بازار می‌نماید، تا ضمن پرداخت سود علی‌الحساب، در پایان هر دوره مالی سود قطعی بین صاحب سرمایه (سرمایه‌گذار) و عامل اقتصادی (سرمایه‌پذیر) تقسیم شود. از آن‌جایی که در طرح‌های بزرگی که نیاز به سرمایه‌های هنگفت دارد، و از طرفی بنگاه‌های اقتصادی حاضر به پذیرش تمامی ریسک‌های ناشی از سرمایه‌گذاری نیستند، امروزه با […]

 • ویژگی‌های اسناد تجاری
  دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۶
    اشاره: به طور عام اسناد تجاری، اسنادی هستند که بین تجار رد و بدل می‌شوند و در روابط تجارتی سندیت دارند. از این رو، اسنادی از قبیل سفته، چک، برات و اوراق سهام، اوراق قرضه، اعتبارات اسنادی، ضمانت‌نامه بانکی، انواع بارنامه شامل بارنامه هوایی، دریایی، ریلی، زمینی، رسید پستی و اسناد حمل مرکب، فاکتور، بیمه‌نامه، قبض انبار و امثال اینها که در تجارت کاربرد دارند، اسناد محسوب می‌شوند. لیکن از آنجایی که سه عنصر سرعت در تصمیم‌گیری، سهولت در گردش سرمایه و امنیت سرمایه‌گذاری در امور تجاری دارای اهمیت […]

    اشاره: به طور عام اسناد تجاری، اسنادی هستند که بین تجار رد و بدل می‌شوند و در روابط تجارتی سندیت دارند. از این رو، اسنادی از قبیل سفته، چک، برات و اوراق سهام، اوراق قرضه، اعتبارات اسنادی، ضمانت‌نامه بانکی، انواع بارنامه شامل بارنامه هوایی، دریایی، ریلی، زمینی، رسید پستی و اسناد حمل مرکب، فاکتور، بیمه‌نامه، قبض انبار و امثال اینها که در تجارت کاربرد دارند، اسناد محسوب می‌شوند. لیکن از آنجایی که سه عنصر سرعت در تصمیم‌گیری، سهولت در گردش سرمایه و امنیت سرمایه‌گذاری در امور تجاری دارای اهمیت […]

 • دانستنی های قضایی
  دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۶
  جرم مطبوعاتی چیست؟ ‏طبق اصل ۲۴ قانون اساسی جرم مطبوعاتی عبارت است از انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی به وسیله مطبوعات، تفصیل آن را قانون تعیین می‌کند. مطبوعات در برخی مواقع کارکرد و نقش منفی و مخرب نیز ایفا می‌کنند؛ نظیر اهانت و هتک حرمت، نشر اکاذیب، درج مطالب و تصاویر خلاف عفت عمومی، سرقت ادبی و… که در این زمینه دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیأت منصفه تشکیل خواهد شد. با توجه به اینکه مطبوعات از بارزترین […]

 • متن وکالت مطروحه در اسکودا ناقض استقلال کانون‌های وکلای دادگستری
  دکتر مسعود بوجاری - وکیل دادگستری کانون وکلای مرکز
  دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۶
    پس از کش و قوس‌های حقوقی چند ساله مرتبط با لوایح و طرح جامع وکالت در کشور و در ادامه تصمیم نهایی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مبنی بر رد کلیات تمامی لوایح و طرح مذکور، اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) همزمان با مطرح بودن لوایح و طرح جامع وکالت مورد الاشاره در خلوت چالش‌های فیمابین دستگاه قضایی و دولت و مجلس و جامعه وکالتی با انتخاب کارگروه گزینشی بدون الزام قانونی و در ادامه اقدام به تهیه متن اصلاحیه مقررات وکالت نموده است که […]

    پس از کش و قوس‌های حقوقی چند ساله مرتبط با لوایح و طرح جامع وکالت در کشور و در ادامه تصمیم نهایی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مبنی بر رد کلیات تمامی لوایح و طرح مذکور، اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) همزمان با مطرح بودن لوایح و طرح جامع وکالت مورد الاشاره در خلوت چالش‌های فیمابین دستگاه قضایی و دولت و مجلس و جامعه وکالتی با انتخاب کارگروه گزینشی بدون الزام قانونی و در ادامه اقدام به تهیه متن اصلاحیه مقررات وکالت نموده است که […]

 • حدود صلاحیت مراجع حل اختلاف و تامین اجتماعی
  دوشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۶
    اشاره: در کلیه مسائل مدنی و کیفری اصل بر صلاحیت مراجع دادگستری است. لیکن در مواردی به مانند اختلافات کارگرو کارفرما، امور ثبتی، مالیاتی، شهرداری، مقرراتی وضع گردیده که رفع اختلاف بین بعضا مردم با مردم و نیز مردم با سازمان‌های دولتی و عمومی در صلاحیت هیات‌ها و کمیسیون‌های خاصی قرار گرفته است. در مورد اول که موضوع بحث ماست، ماده ۱۵۷ قانون کار مقرر می‌دارد هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت‌نامه‌های کارگاهی […]

    اشاره: در کلیه مسائل مدنی و کیفری اصل بر صلاحیت مراجع دادگستری است. لیکن در مواردی به مانند اختلافات کارگرو کارفرما، امور ثبتی، مالیاتی، شهرداری، مقرراتی وضع گردیده که رفع اختلاف بین بعضا مردم با مردم و نیز مردم با سازمان‌های دولتی و عمومی در صلاحیت هیات‌ها و کمیسیون‌های خاصی قرار گرفته است. در مورد اول که موضوع بحث ماست، ماده ۱۵۷ قانون کار مقرر می‌دارد هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت‌نامه‌های کارگاهی […]

 • دانستنی های قضایی
  آیا شوهر می‌تواند مانع اشتغال همسرش شود؟
  دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶
  اصولاً وظیفه کار و تأمین معاش زندگی بر عهده مرد است، این موضوع نه تنها در قانون که قبل از آن در شرع هم مورد تأکید قرار گرفته است. در واقع حقوق به تبعیت از دین اشتغال را از وظایف مهم مرد می‌داند، البته زن هم می‌تواند در سند ازدواج شرط کند که پس از ازدواج مشغول به کار شود یا اگر تاکنون شاغل بوده است همچنان به شغل خود ادامه دهد. ‏اگر در قباله ازدواج در قسمت مشخصات طرفین در مورد زن نوشته شود کارمند،کارگر یا هر عنوان دیگر […]

 • نحوه رسیدگی به دعوای تنفیذ وصیت‌نامه ‏
  دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶
  تنظیم وصیت‌نامه صحیح و رعایت موازین قانونی برای این اقدام، علاوه بر آنکه آخرین اراده وصیت‌کننده، پس از مرگ وی را به منصحه اجرا در می‌آورد، موجب کاهش اختلافات وراث پس از فوت مورث شده و مانع مراجعه آنان به مراجع قضایی می‌شود. همچنین در صورتی که فرد مایل باشد برای امور شرعی، شخصی و مالی خود پس از فوت تعیین تکلیف کند، وصیت‌نامه تنظیم می‌کند.‏ محمدحسین نیکوکلام، قاضی دادگستری در خصوص وصیت‌نامه و نحوه قابل پذیرش بودن آن در دادگاه می‌گوید: در ماده ۲۷۶ قانون امور حسبی برای وصیت‌نامه […]

 • نکاتی در حوزه روابط کار
  دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶
    اشاره: در حوزه اشتغال یکی از عوامل مهم در جهت بهره‌وری بیشتر از پرسنل هر مجموعه‌ای اعم از بخش دولتی و خصوصی، ارتقای رضایت شغلی آنهاست. زیرا داشتن انگیزه با افزایش بهره‌وری نیروی انسانی ارتباط مستقیم دارد و در واقع میزان عملکرد یک فرد تابعی از توانایی اوست. در این ارتباط اولین عامل انگیزشی تثبیت وضعیت شغلی و نتیجتاً امنیت روانی است تا هر فردی ضمن ارضاع علاقه شخصی، به رشد و شکوفایی سازمان متبوع نیز بیاندیشد. لیکن برای یافتن چنین موقعیتی، گاهی شبهاتی مطرح می‌گردد که پاسخ به […]

    اشاره: در حوزه اشتغال یکی از عوامل مهم در جهت بهره‌وری بیشتر از پرسنل هر مجموعه‌ای اعم از بخش دولتی و خصوصی، ارتقای رضایت شغلی آنهاست. زیرا داشتن انگیزه با افزایش بهره‌وری نیروی انسانی ارتباط مستقیم دارد و در واقع میزان عملکرد یک فرد تابعی از توانایی اوست. در این ارتباط اولین عامل انگیزشی تثبیت وضعیت شغلی و نتیجتاً امنیت روانی است تا هر فردی ضمن ارضاع علاقه شخصی، به رشد و شکوفایی سازمان متبوع نیز بیاندیشد. لیکن برای یافتن چنین موقعیتی، گاهی شبهاتی مطرح می‌گردد که پاسخ به […]

 • رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار
  سید محمد زمان دریاباری مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری - بخش نهم و پایانی
  دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶
  اشاره: «رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار‏» عنوان مقاله‌ای است که بخش هشتم آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش نهم و پایانی این مقاله را می‌خوانیم. *** ‏۱۴-۱۱-تقلیل و تخفیف مجازات: ‏ قانونگذار از دو نهاد تقلیل و تخفیف مجازات که در متن ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی به یک مفهوم به کار رفته، در مواد ۹۰ و ۹۳ در دو مفهوم جداگانه بهره برده است.‏ تقلیل مجازات کودکان و نوجوانان بزهکار در فرضی است که ایشان با شرایط مقرر در […]

 • اختیار شوهر در منع اشتغال زن
  ستاره ایوبی - کارشناس ارشد حقوق خصوصی
  دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶
    شاید در نگاه اول ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی یکی از موادی باشد که از نظر بانوان تهدیدی بر آزادی انتخاب شغل برایشان محسوب شود و از طرف دیگر برخی مردان نیز با این تصور که می توانند این ماده را دست آویزی جهت اعمال تفوق خود بر زندگی قرار دهند ، به آن استناد می‌کنند.‏ ماده فوق ازاین قرار است که «شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد ، منع کند.» اول اینکه اختیار شوهر بر […]

    شاید در نگاه اول ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی یکی از موادی باشد که از نظر بانوان تهدیدی بر آزادی انتخاب شغل برایشان محسوب شود و از طرف دیگر برخی مردان نیز با این تصور که می توانند این ماده را دست آویزی جهت اعمال تفوق خود بر زندگی قرار دهند ، به آن استناد می‌کنند.‏ ماده فوق ازاین قرار است که «شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد ، منع کند.» اول اینکه اختیار شوهر بر […]

 • رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار
  ‏سید محمد زمان دریاباری مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری - بخش هشتم
  دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶
  اشاره: «رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار‏» عنوان مقاله‌ای است که بخش هفتم آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش هشتم این مقاله را می‌خوانیم. *** د ـ هیچ یک از پدر، مادر و جد پدری آنان و وصی منصوب از سوی ولی قهری صلاحیت سرپرستی را نداشته باشند و به تشخیص دادگاه صالح این امر حتی با ضم امین یا ناظر نیز حاصل نشود..». در این موارد، به استناد ماده۱۰ قانون مزبور، دادگاه می‌تواند با اخذ نظر مشورتی سازمان، مسئولیت قیم […]

 • راهکارهای حل اختلاف موجر و مستاجر
  دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶
    مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می‌تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «تعمیرات مورد اجاره» را بررسی کنیم.‏ ‏ بر اساس تعریف قانون مدنی «اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر، مالک منافع عین مستاجره می‌شود، اجاره‌دهنده را موجر و اجاره‌کننده را مستاجر و […]

    مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می‌تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «تعمیرات مورد اجاره» را بررسی کنیم.‏ ‏ بر اساس تعریف قانون مدنی «اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر، مالک منافع عین مستاجره می‌شود، اجاره‌دهنده را موجر و اجاره‌کننده را مستاجر و […]

 • رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار
  ‏سید محمد زمان دریاباری مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری - بخش هفتم
  دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶
  اشاره: «رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار‏» عنوان مقاله‌ای است که بخش ششم آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش هفتم این مقاله را می‌خوانیم. *** پلیس کشور دانمارک بیش از ۳۰ سال است که دارای نهاد ویژه کودک و نوجوان است و در فرانسه و ایتالیا و لبنان نیز پلیس ویژه اطفال به امور ضابطیت ایشان می‌پردازند و باید از رفتار خشک و رسمی با کودکان بزهکار پرهیز کرده و در بازجویی از ایشان شکیبا و از ابراز احساسات خشونت‌آمیز خودداری […]

Page 1 of 1712345...Last »