حقوقی
قدیمی ترین روزنامه ایران با ۹۲سال انتشار مستمر
روزنامه اطلاعات

حقوقی

 • آشنایی با عقود اسلامی در معاملات بانکی
  دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶
    اشاره در سیستم بانکداری جاری یکی از وظایف عمده آنها، اعطای اعتبارات و وام‌های تولیدی و صنفی به اشخاص حقیقی و حقوقی، تنزیل اسناد تجاری و مشارکت در سرمایه مؤسسات تولیدی و خدماتی می‌باشد. به علاوه با گسترش شیوه‌های عملیاتی در روش‌های بانکداری امکان بهره‌گیری از ظرفیت‌های قراردادهایی که از نظر شرعی فاقد اشکال می‌باشد، فراهم شده است. هم‌چنین اعطای تسهیلات مختلف به‌جز قرض‌الحسنه و خرید دین از محل منابع سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار انجام می‌شود، ولی اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه و خرید دین از محل منابع بانک صورت می‌پذیرد که […]

    اشاره در سیستم بانکداری جاری یکی از وظایف عمده آنها، اعطای اعتبارات و وام‌های تولیدی و صنفی به اشخاص حقیقی و حقوقی، تنزیل اسناد تجاری و مشارکت در سرمایه مؤسسات تولیدی و خدماتی می‌باشد. به علاوه با گسترش شیوه‌های عملیاتی در روش‌های بانکداری امکان بهره‌گیری از ظرفیت‌های قراردادهایی که از نظر شرعی فاقد اشکال می‌باشد، فراهم شده است. هم‌چنین اعطای تسهیلات مختلف به‌جز قرض‌الحسنه و خرید دین از محل منابع سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار انجام می‌شود، ولی اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه و خرید دین از محل منابع بانک صورت می‌پذیرد که […]

 • ضرورت تقویت و تقدم حق‌ حقیقی بر حق صوری
  دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶
    درباره «حق» در قانون اساسی اصل‌های زیادی وجود دارد؛ اصل۳ قانون اساسی (بند۱۴) بر حقوق همه جانبه افراد تأکید می‌کند. در اصل ۲۰ برخورداری افراد از «همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» سخن می‌رود. همچنین در اصل ۳۴ آمده «دادخواهی حق مسلم هر فرد است». اصل ۶۷ نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی را به ادای سوگند برای «حفظ حقوق ملت» ملزم می‌کند. اصل۱۲۱ رئیس جمهوری را به قید قسم برای «پشتیبانی از حق و حمایت از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای […]

    درباره «حق» در قانون اساسی اصل‌های زیادی وجود دارد؛ اصل۳ قانون اساسی (بند۱۴) بر حقوق همه جانبه افراد تأکید می‌کند. در اصل ۲۰ برخورداری افراد از «همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» سخن می‌رود. همچنین در اصل ۳۴ آمده «دادخواهی حق مسلم هر فرد است». اصل ۶۷ نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی را به ادای سوگند برای «حفظ حقوق ملت» ملزم می‌کند. اصل۱۲۱ رئیس جمهوری را به قید قسم برای «پشتیبانی از حق و حمایت از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای […]

 • تبیین مفهوم اضطرار در حقوق کیفری
  امیر شریفی خضارتی عضو پیوستة انجمن ایرانی جرم‌شناسی - بخش سوم و پایانی
  دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶
    اشاره: «تبیین مفهوم اضطرار در حقوق کیفری» عنوان مقاله‌ای است که بخش دوم آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش سوم و پایانی این مقاله را می‌خوانیم. *** مبحث چهارم: تبیین مفهوم اضطرار در حقوق کیفری تطبیقی ‏در قانون جزای ۱۸۱۰ فرانسه علی‌رغم قوانینی که در مجموعه‌های حقوقی دیگر کشورها وجود داشت و حالت ضرورت را در قسمت کلیّات به رسمیّت شناخته‌ بودند (به عنوان مثال: مجموعه‌های قوانین آلمان مادّة ۵۴، ایتالیا مادّة ۵۴، نروژ مادّة ۴۷، سوئیس مادّة ۳۴ )، اضطرار در قسمت کلیّات مورد […]

    اشاره: «تبیین مفهوم اضطرار در حقوق کیفری» عنوان مقاله‌ای است که بخش دوم آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش سوم و پایانی این مقاله را می‌خوانیم. *** مبحث چهارم: تبیین مفهوم اضطرار در حقوق کیفری تطبیقی ‏در قانون جزای ۱۸۱۰ فرانسه علی‌رغم قوانینی که در مجموعه‌های حقوقی دیگر کشورها وجود داشت و حالت ضرورت را در قسمت کلیّات به رسمیّت شناخته‌ بودند (به عنوان مثال: مجموعه‌های قوانین آلمان مادّة ۵۴، ایتالیا مادّة ۵۴، نروژ مادّة ۴۷، سوئیس مادّة ۳۴ )، اضطرار در قسمت کلیّات مورد […]

 • تبیین مفهوم اضطرار در حقوق کیفری
  امیر شریفی خضارتی- عضو پیوستة انجمن ایرانی جرم‌شناسی - بخش دوم
  دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶
    اشاره: «تبیین مفهوم اضطرار در حقوق کیفری» عنوان مقاله‌ای است که بخش اول آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش دوم این مقاله را می‌خوانیم. *** نهایتاً گروه دیگری از اساتید که البته غالب مؤلّفان نیز از این گروه هستند، ضرورت و اضطرار را یکی دانسته و تفاوتی بین آنها قائل نیستند و اساساً اعتقادی به بحث و جَدَل‌های لفظی و لغوی ندارند. چنان‌که یکی از این اساتید معتقد است اضطرار در زبان حقوقی با لغت ضرورت یا حالت ضرورت که برگردان فرانسوی این کلمه می‌باشد […]

    اشاره: «تبیین مفهوم اضطرار در حقوق کیفری» عنوان مقاله‌ای است که بخش اول آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش دوم این مقاله را می‌خوانیم. *** نهایتاً گروه دیگری از اساتید که البته غالب مؤلّفان نیز از این گروه هستند، ضرورت و اضطرار را یکی دانسته و تفاوتی بین آنها قائل نیستند و اساساً اعتقادی به بحث و جَدَل‌های لفظی و لغوی ندارند. چنان‌که یکی از این اساتید معتقد است اضطرار در زبان حقوقی با لغت ضرورت یا حالت ضرورت که برگردان فرانسوی این کلمه می‌باشد […]

 • تبیین مفهوم اضطرار در حقوق کیفری
  امیر شریفی خضارتی - عضو پیوستة انجمن ایرانی جرم‌شناسی
  دوشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۶
    اضطرار در اکثر نظام‌های حقوقی دنیا از زمره «عوامل موجّهة جرم» یا «اسباب اباحة جرم» محسوب می‌شود. علی‌رغم این‌که ضرورت و اضطرار در معنا متفاوتند، امّا معمولاً آنها را در یک معنی به کار برده‌اند. از نظر لغوی، اضطرار به معنای درماندگی و ناچاری است و از نظر فقهی، از موارد اباحة محرّمات و تحریم واجبات است مگر در مورد دماء یا خون (لا تَقیه فِی الدماء) و معمولاً با حالت ضرورت به شکل مترادف به کار برده شده است. حقوقدانان کیفری نیز غالباً در آثار خود چنین کرده‌اند. […]

    اضطرار در اکثر نظام‌های حقوقی دنیا از زمره «عوامل موجّهة جرم» یا «اسباب اباحة جرم» محسوب می‌شود. علی‌رغم این‌که ضرورت و اضطرار در معنا متفاوتند، امّا معمولاً آنها را در یک معنی به کار برده‌اند. از نظر لغوی، اضطرار به معنای درماندگی و ناچاری است و از نظر فقهی، از موارد اباحة محرّمات و تحریم واجبات است مگر در مورد دماء یا خون (لا تَقیه فِی الدماء) و معمولاً با حالت ضرورت به شکل مترادف به کار برده شده است. حقوقدانان کیفری نیز غالباً در آثار خود چنین کرده‌اند. […]

 • سفته و مسائل کاربردی آن
  دوشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۶
  اشاره: امروزه در معاملات تجاری، جایگاه اسناد تجاری (چک، سفته و برات) به درستی تعیین نشده و همین امر موجب شده که مردم با صدور چکهای مدت‌دار یا صدور چک به عنوان تضمین، از این سند تجاری به جای سفته استفاده کنند، یعنی چکهایی صادر می‌شود که اساساً قصد پرداخت آن وجود ندارد. شایان ذکر است که سفته یک سند تعهد پرداخت می‌باشد که در آن امضاکننده تعهد می‌کند مبلغ مندرج در آن را در موعد مقرر پرداخت نماید. بنابراین، اگر دارنده سفته بخواهد از مزایای قانونی این سند استفاده […]

 • دفاتر خدمات قضایی الکترونیک کاهش یا افزایش مشکلات مردم؟
  نبی الله داوری وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای خراسان‏
  دوشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۶
    ‏«انشاالله گذرت به دادگاه نیفتد» این دعا را حتما از خیلی‌ها که پای شان به دادگاه باز شده شنیده‌اید البته که رفتن به دادگاه چه شاکی باشید و چه متشاکی به خودی خود یعنی دردسر، اما احتمالا منظور اصلی در چنین دعا وآرزویی به شلوغی وپیچیده بودن روال کارها در محاکم قضایی مربوط می‌شود. تا دوسال قبل تنها راه ورود به چنین مسیر پر‌پیچ‌وخمی از طریق مراجعه مستقیم به دادگاه‌ها بود اما از حدود بیش از دو سال قبل راه جدیدی برای ورود به این دالان هزار تو گشوده […]

    ‏«انشاالله گذرت به دادگاه نیفتد» این دعا را حتما از خیلی‌ها که پای شان به دادگاه باز شده شنیده‌اید البته که رفتن به دادگاه چه شاکی باشید و چه متشاکی به خودی خود یعنی دردسر، اما احتمالا منظور اصلی در چنین دعا وآرزویی به شلوغی وپیچیده بودن روال کارها در محاکم قضایی مربوط می‌شود. تا دوسال قبل تنها راه ورود به چنین مسیر پر‌پیچ‌وخمی از طریق مراجعه مستقیم به دادگاه‌ها بود اما از حدود بیش از دو سال قبل راه جدیدی برای ورود به این دالان هزار تو گشوده […]

 • نحوه اقامه دعوی در دیوان عدالت اداری
  دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶
    اشاره: با توجه اصل ۱۷۳ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری مرجعی است که به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم رسیدگی می‌کند. قدر مسلم اعتراض و شکایات افراد طبیعی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی قابل طرح در دیوان می‌باشد. بنابراین چنان چه واحد‌های دولتی اعتراض یا شکایتی در زمینه‌های اعلام شده داشته باشند قابل طرح در دیوان نمی‌باشد، زیر واحد دولتی، خارج از تعریف مردم است. در این نوشتار به زبانی ساده به بیان حدود صلاحیت و چگونگی طرح دادخواست در دیوان عدالت اداری پرداخته خواهد شد. حدود صلاحیت دیوان […]

    اشاره: با توجه اصل ۱۷۳ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری مرجعی است که به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم رسیدگی می‌کند. قدر مسلم اعتراض و شکایات افراد طبیعی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی قابل طرح در دیوان می‌باشد. بنابراین چنان چه واحد‌های دولتی اعتراض یا شکایتی در زمینه‌های اعلام شده داشته باشند قابل طرح در دیوان نمی‌باشد، زیر واحد دولتی، خارج از تعریف مردم است. در این نوشتار به زبانی ساده به بیان حدود صلاحیت و چگونگی طرح دادخواست در دیوان عدالت اداری پرداخته خواهد شد. حدود صلاحیت دیوان […]

 • چگونگی ابلاغ اوراق قضایی در مراجع دادرسی کار
  دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶
  اشاره: ابلاغ در لغت به معنای رساندن نامه یا پیام است و در اصطلاح حقوقی نیز می‌توان آن را به معنای مطلع ساختن مخاطب از مفاد ورقه قضایی طبق تشریفات قانونی تعریف کرد. از طرفی دیگر، براساس قانون هیچ حکم یا قراری را نمی‌توان اجرا کرد؛ مگر اینکه به صورت حضوری یا به صورت رای یا رونوشت گواهی شده آن به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد. نحوه ابلاغ اوراق قضایی برابر مقررات مربوط به ابلاغ خواهد بود، که اینک موضوع این بروشور است. * اهمیت آشنایی با نحوه […]

 • لطفاً بر تعداد قضات نیفزایید!
  ایمان غریب‌نواز - قاضی دادگستری اصفهان - بخش سوم و پایانی
  دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶
    اشاره: «لطفاً بر تعداد قضات نیفزایید!» عنوان مقاله‌ای است که بخش دوم آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش سوم و پایانی این مقاله را می‌خوانیم. *** شاید تصور کنیم با این پرسش‌ها و پاسخ‌ها خود را از آن ایده‌آل‌گراهای سیاه‌نما نجات داده‌ایم اما غافلیم از اینکه خود در میان قرارهایمان با سیاه بودن آمیخته و عجین شده‌ایم. سیاهی آن است که جامعه‌ای افزایش مأمورین دادگستریاش را طلب کند. سیاهی آن است که جامعه بر آموزه‌های دینی و سنتی‌اش ریشخند بزند و با در پیش گرفتن […]

    اشاره: «لطفاً بر تعداد قضات نیفزایید!» عنوان مقاله‌ای است که بخش دوم آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش سوم و پایانی این مقاله را می‌خوانیم. *** شاید تصور کنیم با این پرسش‌ها و پاسخ‌ها خود را از آن ایده‌آل‌گراهای سیاه‌نما نجات داده‌ایم اما غافلیم از اینکه خود در میان قرارهایمان با سیاه بودن آمیخته و عجین شده‌ایم. سیاهی آن است که جامعه‌ای افزایش مأمورین دادگستریاش را طلب کند. سیاهی آن است که جامعه بر آموزه‌های دینی و سنتی‌اش ریشخند بزند و با در پیش گرفتن […]

 • لطفاً بر تعداد قضات نیفزایید!
  ایمان غریب‌نواز - قاضی دادگستری اصفهان - بخش دوم
  دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶
    اشاره: «لطفاً بر تعداد قضات نیفزایید!» عنوان مقاله‌ای است که بخش اول آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش دوم این مقاله را می‌خوانیم. دستیابی به آن در گرو برانگیختن مقامات و ملت برای یک مبارزه سخت و جانکاه و با امکاناتی است که خود آسیب به حساب نیایند. افزودن قضات خود یک آسیب اجتماعی است. تجربه و روش‌هایی از این دست همان تجربه‌ی تاریخ در به کارگیری فزاینده خشونت و عوامل قهرآمیز بوده که در هیچ برهه‌ای به درد انسان و انسانیت نخورده است؛ کما […]

    اشاره: «لطفاً بر تعداد قضات نیفزایید!» عنوان مقاله‌ای است که بخش اول آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش دوم این مقاله را می‌خوانیم. دستیابی به آن در گرو برانگیختن مقامات و ملت برای یک مبارزه سخت و جانکاه و با امکاناتی است که خود آسیب به حساب نیایند. افزودن قضات خود یک آسیب اجتماعی است. تجربه و روش‌هایی از این دست همان تجربه‌ی تاریخ در به کارگیری فزاینده خشونت و عوامل قهرآمیز بوده که در هیچ برهه‌ای به درد انسان و انسانیت نخورده است؛ کما […]

 • لطفاً بر شمار قضات نیفزایید!
  ایمان غریب‌نواز - قاضی دادگستری اصفهان - بخش اول
  دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶
    بگذارید نخست بگویم این‌ نوشته از دست کسی به شما می‌رسد که این روزها‎ ‎مانند بسیاری از همکارانش اگر به‌طور میانگین روزانه ۸ تا ۹ ساعت از هنگامش را در دادرسی و رسیدگی‌های قضایی سپری نسازد، از عهده‌ی پیمانی که با عدالت و انصاف بسته است بر نخواهد آمد و به راحتی وجدانش را در زیر خروارها پرونده خاک خواهد کرد و متأسفانه چه ‌بسیارکوتاهی‌هایی که در این راه به نمایش گذاشته است. این را می‌گویم تا ژرفای اندیشه‌ی شما را به بازی نگرفته باشم. تا بگویم خود آشکارا […]

    بگذارید نخست بگویم این‌ نوشته از دست کسی به شما می‌رسد که این روزها‎ ‎مانند بسیاری از همکارانش اگر به‌طور میانگین روزانه ۸ تا ۹ ساعت از هنگامش را در دادرسی و رسیدگی‌های قضایی سپری نسازد، از عهده‌ی پیمانی که با عدالت و انصاف بسته است بر نخواهد آمد و به راحتی وجدانش را در زیر خروارها پرونده خاک خواهد کرد و متأسفانه چه ‌بسیارکوتاهی‌هایی که در این راه به نمایش گذاشته است. این را می‌گویم تا ژرفای اندیشه‌ی شما را به بازی نگرفته باشم. تا بگویم خود آشکارا […]

 • چگونگی اخذ کد اقتصادی و دفاتر قانونی
  دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶
    اشاره: براساس مقررات جاری، افراد و شرکت‌ها موظف به پرداخت مالیات تعیین شده هستند، در غیر این صورت از تسهیلات، مزایا و معافیت‌های قانونی که برای آن‌ها در نظر گرفته شده محروم خواهند شد و ضمناً مشمول جرایم مالیاتی خواهند شد. همه شرکت‌ها و موسسات تجاری و انتفاعی که در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده و شماره ثبت دارند مشمول بر مالیات بر درآمد هستند. لذا پس از ثبت شرکت و موسسه، شرکت‌ها می‌بایست بلافاصله نسبت به تعیین حوزه مالیاتی و اخذ کد اقتصادی و نیز دفاتر پلمب […]

    اشاره: براساس مقررات جاری، افراد و شرکت‌ها موظف به پرداخت مالیات تعیین شده هستند، در غیر این صورت از تسهیلات، مزایا و معافیت‌های قانونی که برای آن‌ها در نظر گرفته شده محروم خواهند شد و ضمناً مشمول جرایم مالیاتی خواهند شد. همه شرکت‌ها و موسسات تجاری و انتفاعی که در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده و شماره ثبت دارند مشمول بر مالیات بر درآمد هستند. لذا پس از ثبت شرکت و موسسه، شرکت‌ها می‌بایست بلافاصله نسبت به تعیین حوزه مالیاتی و اخذ کد اقتصادی و نیز دفاتر پلمب […]

 • مدیریت دفاع در پرونده‌های کیفری
  سیدمهدی حجتی ـ وکیل دادگستری
  دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶
    یکی از دغدغه در پرونده‌های کیفری بالاخص در مواردی که موکل متهم به ارتکاب جرایم تعزیری است و تمامی ادله و قرائن و شواهد نیز علیه متهم است؛ شیوه دفاع و اداره پرونده است.‏ در چنین پرونده‌هایی، اصولاً با توجه به وجود اقرار موکل یا ادله اثباتی غیر خدشه دیگر و قرائن و امارتی که مثبت ارتکاب جرم توسط موکل است؛ دفاع در ماهیت امر قاعدتاً منتج به نتیجه و رفع اتهام از موکل نخواهد شد و محکومیت موکل تا پیش از صدور رأی نیز با توجه به اوراق […]

    یکی از دغدغه در پرونده‌های کیفری بالاخص در مواردی که موکل متهم به ارتکاب جرایم تعزیری است و تمامی ادله و قرائن و شواهد نیز علیه متهم است؛ شیوه دفاع و اداره پرونده است.‏ در چنین پرونده‌هایی، اصولاً با توجه به وجود اقرار موکل یا ادله اثباتی غیر خدشه دیگر و قرائن و امارتی که مثبت ارتکاب جرم توسط موکل است؛ دفاع در ماهیت امر قاعدتاً منتج به نتیجه و رفع اتهام از موکل نخواهد شد و محکومیت موکل تا پیش از صدور رأی نیز با توجه به اوراق […]

 • شرایط ورود و جلب شخص ثالث به دادرسی
  دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶
    هر دعوایی دو طرف دارد، خواهان و خوانده اصلی دعوا؛ شاید کسانی هم مانند وکیل، وصی، قیم، ورثه یا قائم‌مقام هم در دعوا نقش داشته باشند اما آنها هم در واقع به تبع همان خواهان و خوانده اصلی وارد دعوا می‌شوند. اگر غیر از خواهان و خوانده اصلی (وابستگان آنها)، شخص دیگری هم در دعوا ذی‌نفع باشد، باید با عنوان «ثالث» وارد دعوا شود؛ «ورود ثالث» یا «جلب ثالث» دارای مقررات خاصی خواهد بود.مفهوم «ثالث» هم در مورد ورود و جلب شخص ثالث و هم در مورد اعتراض ثالث […]

    هر دعوایی دو طرف دارد، خواهان و خوانده اصلی دعوا؛ شاید کسانی هم مانند وکیل، وصی، قیم، ورثه یا قائم‌مقام هم در دعوا نقش داشته باشند اما آنها هم در واقع به تبع همان خواهان و خوانده اصلی وارد دعوا می‌شوند. اگر غیر از خواهان و خوانده اصلی (وابستگان آنها)، شخص دیگری هم در دعوا ذی‌نفع باشد، باید با عنوان «ثالث» وارد دعوا شود؛ «ورود ثالث» یا «جلب ثالث» دارای مقررات خاصی خواهد بود.مفهوم «ثالث» هم در مورد ورود و جلب شخص ثالث و هم در مورد اعتراض ثالث […]

 • تهدید ومجازات آن ‏
  دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶
    یکی از مصادیق تهدید، تهدید افراد به جان است؛ تهدید به ضرب و جرح، تهدید به اسیدپاشی یا تهدید به قتل از جمله تهدیداتی است که مجازات سنگینی در قانون دارد و قانونگذار با جرم‌انگاری این نوع از تهدیدات، به مقابله با آن برخاسته است.‏ با توجه به اینکه تهدید به قتل، یکی از مصادیق تهدید محسوب می‌شود، باید دانست که در اصطلاح حقوقی تهدید، ترساندن شخص نسبت به جان، آبرو و مال خود یا یکی از نزدیکان است. گاهی هدف از تهدید، برهم زدن آسایش خاطر یک فرد […]

    یکی از مصادیق تهدید، تهدید افراد به جان است؛ تهدید به ضرب و جرح، تهدید به اسیدپاشی یا تهدید به قتل از جمله تهدیداتی است که مجازات سنگینی در قانون دارد و قانونگذار با جرم‌انگاری این نوع از تهدیدات، به مقابله با آن برخاسته است.‏ با توجه به اینکه تهدید به قتل، یکی از مصادیق تهدید محسوب می‌شود، باید دانست که در اصطلاح حقوقی تهدید، ترساندن شخص نسبت به جان، آبرو و مال خود یا یکی از نزدیکان است. گاهی هدف از تهدید، برهم زدن آسایش خاطر یک فرد […]

 • رباخواری و مجازات آن در قانون
  دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۶
  تشخیص معاملات ربوی از غیر ربوی و اینکه چگونه از معاملات ربوی پیشگیری کنیم، موضوع مهمی است که بسیاری از مردم شاید از اطلاع نداشته باشند. سود پول در عرف بازار، در ماه متفاوت است و برخی‌ها، از رباخواری به کسب پول و درآمدهای بیشتر می‌پردازند. اما مصادیق رباخواری چیست؟ رباخواری که در قرآن کریم در آن به عنوان «اعلان جنگ با خدا و رسولش» یاد شده، از گناهان کبیره است که البته در قوانین مجازات اسلامی هم برای آن مجازات تعیین شده است. البته تشخیص معاملات ربوی از غیر […]

 • اوراق مشارکت
  دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۶
    اشاره: یکی از اقسام اسناد تجای،‌ اوراق مشارکت است که به اوراقی اطلاق می‌شود که به موجب آن، شخص سرمایه‌گذار به منظور تأمین بخشی از سرمایه‌های پروژه‌های خود با انتشار آن‌ها اقدام به جذب منابع مالی در بازار می‌نماید، تا ضمن پرداخت سود علی‌الحساب، در پایان هر دوره مالی سود قطعی بین صاحب سرمایه (سرمایه‌گذار) و عامل اقتصادی (سرمایه‌پذیر) تقسیم شود. از آن‌جایی که در طرح‌های بزرگی که نیاز به سرمایه‌های هنگفت دارد، و از طرفی بنگاه‌های اقتصادی حاضر به پذیرش تمامی ریسک‌های ناشی از سرمایه‌گذاری نیستند، امروزه با […]

    اشاره: یکی از اقسام اسناد تجای،‌ اوراق مشارکت است که به اوراقی اطلاق می‌شود که به موجب آن، شخص سرمایه‌گذار به منظور تأمین بخشی از سرمایه‌های پروژه‌های خود با انتشار آن‌ها اقدام به جذب منابع مالی در بازار می‌نماید، تا ضمن پرداخت سود علی‌الحساب، در پایان هر دوره مالی سود قطعی بین صاحب سرمایه (سرمایه‌گذار) و عامل اقتصادی (سرمایه‌پذیر) تقسیم شود. از آن‌جایی که در طرح‌های بزرگی که نیاز به سرمایه‌های هنگفت دارد، و از طرفی بنگاه‌های اقتصادی حاضر به پذیرش تمامی ریسک‌های ناشی از سرمایه‌گذاری نیستند، امروزه با […]

 • ویژگی‌های اسناد تجاری
  دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۶
    اشاره: به طور عام اسناد تجاری، اسنادی هستند که بین تجار رد و بدل می‌شوند و در روابط تجارتی سندیت دارند. از این رو، اسنادی از قبیل سفته، چک، برات و اوراق سهام، اوراق قرضه، اعتبارات اسنادی، ضمانت‌نامه بانکی، انواع بارنامه شامل بارنامه هوایی، دریایی، ریلی، زمینی، رسید پستی و اسناد حمل مرکب، فاکتور، بیمه‌نامه، قبض انبار و امثال اینها که در تجارت کاربرد دارند، اسناد محسوب می‌شوند. لیکن از آنجایی که سه عنصر سرعت در تصمیم‌گیری، سهولت در گردش سرمایه و امنیت سرمایه‌گذاری در امور تجاری دارای اهمیت […]

    اشاره: به طور عام اسناد تجاری، اسنادی هستند که بین تجار رد و بدل می‌شوند و در روابط تجارتی سندیت دارند. از این رو، اسنادی از قبیل سفته، چک، برات و اوراق سهام، اوراق قرضه، اعتبارات اسنادی، ضمانت‌نامه بانکی، انواع بارنامه شامل بارنامه هوایی، دریایی، ریلی، زمینی، رسید پستی و اسناد حمل مرکب، فاکتور، بیمه‌نامه، قبض انبار و امثال اینها که در تجارت کاربرد دارند، اسناد محسوب می‌شوند. لیکن از آنجایی که سه عنصر سرعت در تصمیم‌گیری، سهولت در گردش سرمایه و امنیت سرمایه‌گذاری در امور تجاری دارای اهمیت […]

 • دانستنی های قضایی
  دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۶
  جرم مطبوعاتی چیست؟ ‏طبق اصل ۲۴ قانون اساسی جرم مطبوعاتی عبارت است از انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی به وسیله مطبوعات، تفصیل آن را قانون تعیین می‌کند. مطبوعات در برخی مواقع کارکرد و نقش منفی و مخرب نیز ایفا می‌کنند؛ نظیر اهانت و هتک حرمت، نشر اکاذیب، درج مطالب و تصاویر خلاف عفت عمومی، سرقت ادبی و… که در این زمینه دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیأت منصفه تشکیل خواهد شد. با توجه به اینکه مطبوعات از بارزترین […]

Page 1 of 1812345...Last »