حقوقی
قدیمی ترین روزنامه ایران با ۹۳سال انتشار مستمر
روزنامه اطلاعات

حقوقی

 • بی توجهی به قابلیت‌های یک قانون در مبارزه با فساد
  محمدحسین مقبلی هنزایی، کارشناس ارشد حقوق جزا و و جرم شناسی، مستشار دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی - بخش دوم و پایانی
  دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۷
    اشاره: «بی توجهی به قابلیت‌های یک قانون در مبارزه با فساد» عنوان مقاله‌ای است که بخش اول آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش دوم و پایانی این مقاله را می‌خوانیم. *** از طرف دیگر پیشوایان دین هم بر تیزبینی و نظارت بر امور کارکنان تأکید ویژه دارند. مدیری که به موجب ماده‌ی ۱۳ قانون مرقوم تحت تعقیب قرار می‌گیرد و مجازات می‌شود در واقع مدیری است که از انجام وظیفه مقرر قانونی خودداری کرده و در حالی که تصدی یک سمت و پست مدیریتی را […]

    اشاره: «بی توجهی به قابلیت‌های یک قانون در مبارزه با فساد» عنوان مقاله‌ای است که بخش اول آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش دوم و پایانی این مقاله را می‌خوانیم. *** از طرف دیگر پیشوایان دین هم بر تیزبینی و نظارت بر امور کارکنان تأکید ویژه دارند. مدیری که به موجب ماده‌ی ۱۳ قانون مرقوم تحت تعقیب قرار می‌گیرد و مجازات می‌شود در واقع مدیری است که از انجام وظیفه مقرر قانونی خودداری کرده و در حالی که تصدی یک سمت و پست مدیریتی را […]

 • بی توجهی به قابلیت‌های یک قانون در مبارزه با فساد
  محمدحسین مقبلی هنزایی، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، مستشار دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی - بخش اول
  دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷
    چکیده : پیشرفت‌های سریع اقتصادی و پیچیدگی‌های ناشی از مراودات اقتصادی و مالی جرایم خاصی را درپی داشته است که میزان و نوع آسیب‌های ناشی از جرایم اقتصادی و تهدیداتی که سلامت سیستم اداری کشور با آن روبرو است، باعث شد تا مقدمات تصویب قانونی با عنوان«ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد» شکل بگیرد؛ قانونی که با اقبال شایسته مواجه نگردید. کوتاهی، قصور یا عمد برخی مدیران دولتی در نادیده گرفتن جرایم و مفاسد اقتصادی حوزه ماموریت خود به لحاظ نقش موثری که در سازمان‌ها و موسسات […]

    چکیده : پیشرفت‌های سریع اقتصادی و پیچیدگی‌های ناشی از مراودات اقتصادی و مالی جرایم خاصی را درپی داشته است که میزان و نوع آسیب‌های ناشی از جرایم اقتصادی و تهدیداتی که سلامت سیستم اداری کشور با آن روبرو است، باعث شد تا مقدمات تصویب قانونی با عنوان«ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد» شکل بگیرد؛ قانونی که با اقبال شایسته مواجه نگردید. کوتاهی، قصور یا عمد برخی مدیران دولتی در نادیده گرفتن جرایم و مفاسد اقتصادی حوزه ماموریت خود به لحاظ نقش موثری که در سازمان‌ها و موسسات […]

 • دانستنی های قضایی
  قوانین طلاق
  دوشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۷
  ساده‌ترین شکل وقوع طلاق زمانی است که زن و شوهر بر مسئله طلاق توافق داشته باشند و دیگر مایل به ادامه زندگی با هم نباشند.این نوع طلاق به طلاق توافقی معروف است که از اختیار مرد در طلاق ناشی می‌شود. نوع دیگر طلاق که اساس تمام قوانین طلاق است، طلاق به خواست و اراده مرد است. ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی- مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بکند. تبصره – زن نیز می‌تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹)، […]

 • ‏ نقش کارشناسی در فرآیند دادرسی حقوقی
  دوشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۷
  مصطلح است که می‌گویند دعوای حقوقی از سه رکن تشکیل می‌گردد. نخست مبنای حقوقی یا اصلی که دعوا بر آن مبتنی است و به عبارتی امور حکمی (کبرای قضیه )، دوم واقعه یا پدیده، صرف نظر از توصیفات حقوقی، یا همان امور موضوعی (صغرای قضیه) و سوم نتیجه یا رای. این فرآیند به قیاس قضایی نیز مشهور است. در تقسیم‌بندی سنتی، امور موضوعی را در تسلط طرفین دعوا و امور حکمی را تحت حاکمیت دادرس می‌دانند و معتقدند دعوا همانند شیئی در اختیار طرفین است لذا شروع و جریان دعوا، […]

 • ‎‎اذن ولی در نکاح دختر رشیده باکره
  صادق رحیمی فارغ‌ا لتحصیل حقوق دانشگاه تهران
  دوشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۷
    با توجه به این‌که در روزهای جاری بحث اصلاح قانونِ لزوم اذن ولی در نکاح دختر رشیده و هم‌چنین اصلاح سن ازدواج برای دختران و پسران دوباره مطرح شده است،بر آن شدیم تا در این نوشتار موضوع اذن پدر در نکاح دختر بالغه رشیده را به اختصار بررسی کنیم. طرح موضوع: اذن در نکاح به معنای اجازه ولی (پدر و جدّ پدری) برای ازدواج دختر بالغه رشیده در ازدواج است.منظور از «رشیده باکره» دختر بالغی است که هنوز ازدواج نکرده است، در برابر «رشیده‌ثَیِّبه» که ازدواج کرده است. بی‌گمان، […]

    با توجه به این‌که در روزهای جاری بحث اصلاح قانونِ لزوم اذن ولی در نکاح دختر رشیده و هم‌چنین اصلاح سن ازدواج برای دختران و پسران دوباره مطرح شده است،بر آن شدیم تا در این نوشتار موضوع اذن پدر در نکاح دختر بالغه رشیده را به اختصار بررسی کنیم. طرح موضوع: اذن در نکاح به معنای اجازه ولی (پدر و جدّ پدری) برای ازدواج دختر بالغه رشیده در ازدواج است.منظور از «رشیده باکره» دختر بالغی است که هنوز ازدواج نکرده است، در برابر «رشیده‌ثَیِّبه» که ازدواج کرده است. بی‌گمان، […]

 • پیشنهاد‎ ‎اصلاح‎ ‎و‎ ‎حذف‎ ‎موادی‎ ‎از‎ ‎قانون‎ ‎مدنی ‎)‎مواد‎ ۸۲۶ ‎الی‎۱۲۵۱)
  سلیمان‎ ‎یوسف‎ ‎پور.‏‎ ‎سردفتراسناد‎ ‎رسمی‎ ۵۶۸ ‎تهران‏‎ - بخش سوم و پایانی
  دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷
  اشاره: «پیشنهاد‎ ‎اصلاح‎ ‎و‎ ‎حذف‎ ‎موادی‎ ‎از‎ ‎قانون‎ ‎مدنی‎)‎مواد‎ ۸۲۶ ‎الی‎۱۲۵۱)» عنوان مقاله‌ای است که بخش دوم آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش سوم و پایانی این مقاله را می‌خوانیم. *** ‎‌‎ماده‎ ـ ۱۱۴۴ ‎اگر‎ ‎طلاق‎ ‎به‎ ‎تقاضای‎ ‎شوهر‎ ‎باشد‎ ‎مهریه‎ ‎عندالمطالبه‎ ‎می‎گردد و شوهر‎ ‎مکلف‎ ‎به‎ ‎جبران‎ ‎خسارت‎ ‎مادی‎ ‎و معنوی‎ ‎زوجه‎ ‎می‎باشد.‏ ماده ۱۱۴۴ مکرر ـ ‎تقاضای‎ ‎طلاق‎ ‎مذکور‎ ‎در‎ ‎مواد‎ ۱۱۴۳ ‎و‎۱۱۴۴ ‎تا‎ ‎دو سال‎ ‎و در صورت‎ ‎داشتن‎ ‎فرزند‎ ‎تا‎ ‎پنج‎ ‎سال‎ ‎بعد از‎ ‎عقد‎ ‎مسموع‎ ‎نخواهد‎ ‎بود.‏ ماده‎ ـ ۱۱۴۵ ‎خسارت‎ […]

 • مصوبه ثبت پروانه وکالت، نقض استقلال کانون‌های وکلای دادگستری کشور
  دکتر مسعود بوجاری- وکیل دادگستری کانون وکلای مرکز
  دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷
    در ادامه مخاطرات مستمر و تهدیدات هر ازگاه بر پیکره جامعه وکالت، در حال حاضر در کنار طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت مطروحه در مجلس شورای اسلامی، هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که به موجب اصلاحیه موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱ر۴ر۱۳۹۳ تشکیل گردیده و دبیرخانه آن در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر بوده و برای شروع، ادامه، توسعه یا بهره‌برداری و فعالیت اقتصادی اقدام به صدور مجوزهای کسب و کار می‌نماید و به ریاست وزیر وزارت […]

    در ادامه مخاطرات مستمر و تهدیدات هر ازگاه بر پیکره جامعه وکالت، در حال حاضر در کنار طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت مطروحه در مجلس شورای اسلامی، هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که به موجب اصلاحیه موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱ر۴ر۱۳۹۳ تشکیل گردیده و دبیرخانه آن در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر بوده و برای شروع، ادامه، توسعه یا بهره‌برداری و فعالیت اقتصادی اقدام به صدور مجوزهای کسب و کار می‌نماید و به ریاست وزیر وزارت […]

 • پیشنهاد‎ ‎اصلاح‎ ‎و‎ ‎حذف‎ ‎موادی‎ ‎از‎ ‎قانون‎ ‎مدنی ‎)‎مواد‎ ۸۲۶ ‎الی‎۱۲۵۱)
  سلیمان‎ ‎یوسف‎ ‎پور.‏‎ ‎سردفتراسناد‎ ‎رسمی‎ ۵۶۸ ‎تهران‏‎ - بخش دوم
  دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷
  اشاره: «پیشنهاد‎ ‎اصلاح‎ ‎و‎ ‎حذف‎ ‎موادی‎ ‎از‎ ‎قانون‎ ‎مدنی‎)‎مواد‎ ۸۲۶ ‎الی‎۱۲۵۱)» عنوان مقاله‌ای است که بخش اول آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش دوم این مقاله را می‌خوانیم. *** فصل ششم درسهم الارث طبقات مختلفه وراث‎.‎ مبحث اول سهم الارث طبقه اول‎.‎ ماده ـ ۹۰۶ سهم الارث طبقه اول بشرح ذیل می‌باشد‏‎.‎ ‎۱ـ ‎اگر وراث میت یک اولاد یا اولاد اولاد بهمراه زوج یا زوجه و وهریک از والدین متوفی باشند دراین صورت هریک از والدین میت یک سدس از کلیه اموال ودارایی ارث می‌برند. وربع […]

 • پیشنهاد‎ ‎اصلاح‎ ‎و‎ ‎حذف‎ ‎موادی‎ ‎از‎ ‎قانون‎ ‎مدنی ‎)‎مواد‎ ۸۲۶ ‎الی‎۱۲۵۱)
  سلیمان‎ ‎یوسف‎ ‎پور.‏‎ ‎سردفتراسناد‎ ‎رسمی‎ ۵۶۸ ‎تهران‏‎ - بخش اول
  دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷
    ‎مقدمه‎ -‎ضرورت‎ ‎اصلاح‎ ‎قانون‎ ‎مدنی ‎هدف‎ ‎از‎ ‎این‎ ‎پیشنهاد‎ ‎طرح‎ ‎مسئله‎ ‎وتوجه‎ ‎دادن‎ ‎به‎ ‎ضرورت‎ ‎تغییر‎ ‎درقانون‎ ‎مدنی‎ ‎درباب‎ ‎احوال‎ ‎شخصیه‎ ‎می‌ ‎باشد‎. ‎دو‎ ‎جریان‎ ‎فکری‎ ‎در‎ ‎این‎ ‎خصوص‎ ‎وجود‎ ‎دارد‎. ‎اول‎ -‎جریانی‎ ‎با عنوان‎ ‎اصلاح‌گران‎ ‎دینی‎ ‎شناخته‎ ‎می‌‌شوند‎ ‎این‎ ‎گروه‎ ‎عمدتا‎ ‎با‎ ‎اتکا‎ ‎به‎ ‎ابزارهای‎ ‎مغرب‎ ‎زمین‎ ‎همانند‎ ‎اومانیسم‎ ‎و‎ ‎فمنیسم‎ ‎وپلورالیزم‎ ‎و‎ ‎ایسم‌های‎ ‎دیگر‎ ‎سعی‎ ‎در‎ ‎حل‎ ‎مشکل‎ ‎دارند‎ ‎که‎ ‎درواقع‎ ‎باید‎ ‎گفت‎ ‎آن‎ ‎ابزارها‎ ‎وایسم‎ ‎ها‎ ‎موجب‎ ‎برافکندن‎ ‎و از ریشه‎ ‎درآوردن‎ ‎سنت‎ ‎و فرهنگ‎ ‎مشرق‌زمین‎ ‎می‎شود‎ ‎نه‎ ‎اصلاح‎ ‎آن‎. ‎قرآن‎ ‎را‎ ‎معدن‎ ‎طلائی‎ ‎فرض‎ ‎نمایید‎ […]

    ‎مقدمه‎ -‎ضرورت‎ ‎اصلاح‎ ‎قانون‎ ‎مدنی ‎هدف‎ ‎از‎ ‎این‎ ‎پیشنهاد‎ ‎طرح‎ ‎مسئله‎ ‎وتوجه‎ ‎دادن‎ ‎به‎ ‎ضرورت‎ ‎تغییر‎ ‎درقانون‎ ‎مدنی‎ ‎درباب‎ ‎احوال‎ ‎شخصیه‎ ‎می‌ ‎باشد‎. ‎دو‎ ‎جریان‎ ‎فکری‎ ‎در‎ ‎این‎ ‎خصوص‎ ‎وجود‎ ‎دارد‎. ‎اول‎ -‎جریانی‎ ‎با عنوان‎ ‎اصلاح‌گران‎ ‎دینی‎ ‎شناخته‎ ‎می‌‌شوند‎ ‎این‎ ‎گروه‎ ‎عمدتا‎ ‎با‎ ‎اتکا‎ ‎به‎ ‎ابزارهای‎ ‎مغرب‎ ‎زمین‎ ‎همانند‎ ‎اومانیسم‎ ‎و‎ ‎فمنیسم‎ ‎وپلورالیزم‎ ‎و‎ ‎ایسم‌های‎ ‎دیگر‎ ‎سعی‎ ‎در‎ ‎حل‎ ‎مشکل‎ ‎دارند‎ ‎که‎ ‎درواقع‎ ‎باید‎ ‎گفت‎ ‎آن‎ ‎ابزارها‎ ‎وایسم‎ ‎ها‎ ‎موجب‎ ‎برافکندن‎ ‎و از ریشه‎ ‎درآوردن‎ ‎سنت‎ ‎و فرهنگ‎ ‎مشرق‌زمین‎ ‎می‎شود‎ ‎نه‎ ‎اصلاح‎ ‎آن‎. ‎قرآن‎ ‎را‎ ‎معدن‎ ‎طلائی‎ ‎فرض‎ ‎نمایید‎ […]

 • بررسی نوآوری‌های طرح اصلاح قانون صدور چک
  حیدرزاده پژوهشگر حقوقی
  دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷
  یکی از نیازهای امروز در مبادلات تجاری، خرید نسیه و مدت‏دار است. در این فرآیند فرد با اتکا به درآمدهای بعدیش اقدام به تأمین‏ نیازهای امروزیش می‏کند. در کشور ما چک اصلی‌ترین ابزار معامله‌ای است که چنین کارکردی را برای فعالان اقتصادی ایجاد می‏کند. طبق آمارهای رسمی کشور، بیش از۴۲درصد حجم منابع مالی کشور از طریق چک جابه‌جا می‌شود؛ که نشان‌دهنده اهمیت بالای چک به‌عنوان سهل‌الوصول‌ترین و ارزان‌ترین ابزار معامله مدت‌دار در نظام پولی و مالی کشور است. ضرورت کارآمدسازی چک و بهره‏مندی از مزایای منحصربه‌فردآن در مبادلات اقتصادی، اصلاح […]

 • نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می‌شود؟
  ستاره ایوبی کارشناس ارشد حقوق خصوصی
  دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
  ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه در قانون حمایت خانواده ذیل ماده ۵۳ عنوان شده است که هرگاه مرد علی رغم داشتن استطاعت مالی و فقدان شرایطی که زن را از نفقه محروم می‌کند (نشوز)، نفقه همسر خود را تادیه نکند، در صورت شکایت زن، به شش ماه تا دوسال حبس محکوم می‌شود. طبق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی، نفقه عبارتست از همه نیاز‌های متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل: مسکن، البسه، غذا، وسایل منزل، هزینه‌های درمانی و هر آنچه را به صورت عادت یا احتیاج لازمه زندگی وی باشد.‏ […]

 • ویژگی های کلی قرارداد کار
  دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
    اشاره: در زندگی امروزی به لحاظ پاسخگویی به بسیاری از نیازهای اجتماعی و برحسب ضرورت، قراردادهایی بین افراد جویای کار و افراد حقیقی و حقوقی و نیز شرکت‌های دولتی و خصوصی تنظیم می‌گردد که در کلیه آن‌ها لازم است شرایطی از نظر قانون مدنی لحاظ گردد. از طرف دیگر با توجه به حاکمیت قانون کار در کلیه قراردادهای منعقده در تعاملات روزمره، از این‌رو در این نوشتار تلاش بر این است تا پس از بیان شرایط عمومی حاکم بر قراردادها، به شرح انواع قراردادها از نظر قانون کار پرداخته […]

    اشاره: در زندگی امروزی به لحاظ پاسخگویی به بسیاری از نیازهای اجتماعی و برحسب ضرورت، قراردادهایی بین افراد جویای کار و افراد حقیقی و حقوقی و نیز شرکت‌های دولتی و خصوصی تنظیم می‌گردد که در کلیه آن‌ها لازم است شرایطی از نظر قانون مدنی لحاظ گردد. از طرف دیگر با توجه به حاکمیت قانون کار در کلیه قراردادهای منعقده در تعاملات روزمره، از این‌رو در این نوشتار تلاش بر این است تا پس از بیان شرایط عمومی حاکم بر قراردادها، به شرح انواع قراردادها از نظر قانون کار پرداخته […]

 • موارد تخلفات اداری و مجازات‌های آن
  معاونت فرهنگی قوه قضائیه
  دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷
    اشاره: تخلفات اداری یک پدیده پیچیده‌ای است که تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله مسائل فرهنگی، شخصیتی، اداری، اقتصادی و اجتماعی رشد می‌کند. لهذا برای پیشگیری از آثار سوء‌تخلفات لازم است با شناخت از این عوامل و میزان تاثیرات هرکدام، الگویی بومی متناسب با شرایط هرجامعه‌ای بکار گرفته شود. ساختار رسیدگی به جرائم و تخلفات در اجرای اصل ۳۶ قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن صرفا از طریق دادگاه‌های جزایی صالحه و به موجب قانون خواهد بود. با این توصیف در موضوعات کیفری که جرمی توسط پرسنل […]

    اشاره: تخلفات اداری یک پدیده پیچیده‌ای است که تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله مسائل فرهنگی، شخصیتی، اداری، اقتصادی و اجتماعی رشد می‌کند. لهذا برای پیشگیری از آثار سوء‌تخلفات لازم است با شناخت از این عوامل و میزان تاثیرات هرکدام، الگویی بومی متناسب با شرایط هرجامعه‌ای بکار گرفته شود. ساختار رسیدگی به جرائم و تخلفات در اجرای اصل ۳۶ قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن صرفا از طریق دادگاه‌های جزایی صالحه و به موجب قانون خواهد بود. با این توصیف در موضوعات کیفری که جرمی توسط پرسنل […]

 • معضل اعتبار معاملات سند عادی
  معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه - بخش دوم و پایانی
  دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷
    اشاره: «معضل اعتبار معاملات سند عادی‏» عنوان مقاله‌ای است که بخش اول آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش دوم و پایانی این مقاله را می‌خوانیم. *** ج) تزلزل حقوق مالکیت همان‌گونه که در مقدمه گزارش اشاره شد، وضعیت صیانت از حقوق مالکیت در کشور ما چندان مطلوب نیست. رتبه ایران در «شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت»در سال ۲۰۱۶ میان ۱۲۸ کشور جهان، ۱۰۱ و در بین ۱۸ کشور منطقه، ۱۴برآورد شده است. این در حالی است که ۵ کشور اول منطقه همگی رتبه‌‌‌ای بین ۱ تا […]

    اشاره: «معضل اعتبار معاملات سند عادی‏» عنوان مقاله‌ای است که بخش اول آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش دوم و پایانی این مقاله را می‌خوانیم. *** ج) تزلزل حقوق مالکیت همان‌گونه که در مقدمه گزارش اشاره شد، وضعیت صیانت از حقوق مالکیت در کشور ما چندان مطلوب نیست. رتبه ایران در «شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت»در سال ۲۰۱۶ میان ۱۲۸ کشور جهان، ۱۰۱ و در بین ۱۸ کشور منطقه، ۱۴برآورد شده است. این در حالی است که ۵ کشور اول منطقه همگی رتبه‌‌‌ای بین ۱ تا […]

 • معضل اعتبار معاملات سند عادی
  معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه
  دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
    چکیده اسناد عادیِ حوزه ملک و زمین به‌عنوان یکی از معضلات حقوقی کشور، از دیرباز مورد دغدغه آگاهان امر بوده است. علی‌رغم قدمت ثبت رسمی اسناد در کشورمان، متأسفانه هنوز مالکیت املاک و اراضی بسیاری تنها مستند به اسناد عادی است که این مسئله منجر به معضلات فراوانی شده است. برای مثال رئیس سازمان ثبت علت ۵۰ درصد پرونده‌های حقوقی را معاملات عادی می‌داند. یا در مورد پدیده زمین‌خواری کارشناسان معتقدند که اکثر شگردهای زمین‌خواری به نحوی بر پایه سوءاستفاده از اسنادِ عادیِ اموالِ غیرمنقول صورت می‌گیرد.‏ اسناد رسمی […]

    چکیده اسناد عادیِ حوزه ملک و زمین به‌عنوان یکی از معضلات حقوقی کشور، از دیرباز مورد دغدغه آگاهان امر بوده است. علی‌رغم قدمت ثبت رسمی اسناد در کشورمان، متأسفانه هنوز مالکیت املاک و اراضی بسیاری تنها مستند به اسناد عادی است که این مسئله منجر به معضلات فراوانی شده است. برای مثال رئیس سازمان ثبت علت ۵۰ درصد پرونده‌های حقوقی را معاملات عادی می‌داند. یا در مورد پدیده زمین‌خواری کارشناسان معتقدند که اکثر شگردهای زمین‌خواری به نحوی بر پایه سوءاستفاده از اسنادِ عادیِ اموالِ غیرمنقول صورت می‌گیرد.‏ اسناد رسمی […]

 • شرح دعای روز پنجم‌ ماه ‌مبارک‌ رمضان
  آیت‌ الله‌ روح‌ الله‌ خاتمی(ره)
  دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
    اَللّهُمَّ اجعَلنی فیه‌ مِن‌المُستَغفِرینَ و اجعَلنی فیه مِن عِبادِکَ الصّالِحینَ القانِتین‌ و اجعَلنی فیه مِن اَولِیآئِکَ المُقَرَّبین‌ برَافَتِکَ یا اَرحَمَ الرّاحِمین‌ خداوندا مرا در این‌ روز از آمرزش‌ خواهان‌ گردان، و مرا در این‌ روز از بندگان‌ شایسته‌ و فرمانبردارت‌ قرار ده‌ و از دوستان‌ مقربت‌ ساز؛ به‌ لطف‌ و مهرت،‌ای مهربانترین‌ مهربانان. اینجا و در این‌ دعا سه‌ خواسته‌ داریم‌ و بعد هم‌ تمسک‌ می‌جوییم‌ به‌ را‌فت‌ حضرت‌ پروردگار که‌ خواسته‌های ما را برآورده‌ سازد. خواسته‌ اول‌ این‌ است؛ می‌گویم: «خدایا! در این‌ روز ما را از استغفارکنندگان‌ […]

    اَللّهُمَّ اجعَلنی فیه‌ مِن‌المُستَغفِرینَ و اجعَلنی فیه مِن عِبادِکَ الصّالِحینَ القانِتین‌ و اجعَلنی فیه مِن اَولِیآئِکَ المُقَرَّبین‌ برَافَتِکَ یا اَرحَمَ الرّاحِمین‌ خداوندا مرا در این‌ روز از آمرزش‌ خواهان‌ گردان، و مرا در این‌ روز از بندگان‌ شایسته‌ و فرمانبردارت‌ قرار ده‌ و از دوستان‌ مقربت‌ ساز؛ به‌ لطف‌ و مهرت،‌ای مهربانترین‌ مهربانان. اینجا و در این‌ دعا سه‌ خواسته‌ داریم‌ و بعد هم‌ تمسک‌ می‌جوییم‌ به‌ را‌فت‌ حضرت‌ پروردگار که‌ خواسته‌های ما را برآورده‌ سازد. خواسته‌ اول‌ این‌ است؛ می‌گویم: «خدایا! در این‌ روز ما را از استغفارکنندگان‌ […]

 • موارد غیرحمایتی قانون کار
  ‏حمید رمضان‌پور دریاسری ـ وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه‏
  دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
    اشاره: نظر به این که قرارداد کار مبنای بسیاری از روابط را در زندگی اجتماعی و تعاملات اقتصادی روزمره تشکیل می‌دهد، در کلیه قراردادها اصل، بر شمول قانون کار نسبت به آن‌هاست. بنابراین در مواردی که قانون دیگری از نیروی کار تابع حمایت نمی‌کند لزوماً فرد، تحت پوشش قانون کار خواهد بود مگر آن که به دلایل قانونی، تحت پوشش سایر مقررات استخدامی باشد و یا موانعی موجب عدم شمول قانون کار گردد. ۱ـ افراد خوداشتغال در بازار کار امروزی گروهی از مشاغل هستند که به «خوداشتغال» معروف می‌باشند […]

    اشاره: نظر به این که قرارداد کار مبنای بسیاری از روابط را در زندگی اجتماعی و تعاملات اقتصادی روزمره تشکیل می‌دهد، در کلیه قراردادها اصل، بر شمول قانون کار نسبت به آن‌هاست. بنابراین در مواردی که قانون دیگری از نیروی کار تابع حمایت نمی‌کند لزوماً فرد، تحت پوشش قانون کار خواهد بود مگر آن که به دلایل قانونی، تحت پوشش سایر مقررات استخدامی باشد و یا موانعی موجب عدم شمول قانون کار گردد. ۱ـ افراد خوداشتغال در بازار کار امروزی گروهی از مشاغل هستند که به «خوداشتغال» معروف می‌باشند […]

 • نقش اجرای سریع آرای قضایی در پیشگیری از وقوع جرم
  دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
  یک حکم قضایی از مرحله تعقیب و تحقیق در دادسرا تا به کیفرخواست و صدور حکم برسد؛ راه طولانی در دادگستری طی می‌شود اما همه این تلاش‌ها منوط به اجرایی شدن احکام است و تا زمانی که حکمی اجرا نشود، گویی تلاش‌ها بی‌ثمر بوده است.‏ اجرای سریع احکام قضایی به خصوص در جرایم کیفری، علاوه بر تنبیه مجرمان، نقش مهمی در بازدارندگی و پیشگیری از وقوع جرم دارد. البته آن‌گونه که مسئولان قضایی استان‌ها معتقدند که گاهی اجرای احکام، با مشکلاتی روبرو است که باید این مشکلات برطرف شود؛ به […]

 • دانستنی های قضایی
  کیفرسقط جنین عمدی
  دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
  جرائم علیه تمامیت جسمانی از قبیل قتل و جرح از موضوعاتی است که قانونگذار سخت به آن اهتمام داشته و برای جلوگیری از وقوع آن و نیز جبران صدمات و خسارات وارده، احکامی را مقرر کرده است، اما همه این قوانین در مورد جنایات وارد بر جنین و سقط آن جاری نیست، زیراهرچند که جنین منشأ انسان است به خصوص در اواخر دوران حاملگی صورت انسانی به خود می‌گیرد و شاید بتوان لفظ «انسان» را بر او اطلاق کرد اما تا زمانی‌که مراحل تکامل خود راطی نکرده و متولد نشده […]

 • تالاب‌خواری و آسیب به محیط زیست جنایت علیه بشریت
  حمید رمضان‌پور دریاسری ـ وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه‏
  دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
    بـرای حقوق‌ محیط زیست عمری بیش‌ از‌ ۵۰ سال (اندکی پیش از کنفرانس استکهلم ۱۹۷۲) نمی‌توان تصور کرد. در طی این مدت قـواعد مـتضمن حفاظت از محیط زیست از حقوق اروپا به سایر نقاط جهان انتقال یافته است.‏ هزاران سال قـبل فـلاسفه پیش‌بینی کرده‌ بودند که حیات بر روی کره زمین بواسطه فعالیت‌های انسان‌های حریص به ورطه هلاکت خواهد رسید. امروز همان روز مقرر است. اما‌ خوشبختانه روندی در حال شکل‌گیری است «از جانب سازمانهای غیردولتی (غیرانتقاعی)» که دولت‌ها را به چـالش واداشته و تکلیف حفاظت از محیط زیست […]

    بـرای حقوق‌ محیط زیست عمری بیش‌ از‌ ۵۰ سال (اندکی پیش از کنفرانس استکهلم ۱۹۷۲) نمی‌توان تصور کرد. در طی این مدت قـواعد مـتضمن حفاظت از محیط زیست از حقوق اروپا به سایر نقاط جهان انتقال یافته است.‏ هزاران سال قـبل فـلاسفه پیش‌بینی کرده‌ بودند که حیات بر روی کره زمین بواسطه فعالیت‌های انسان‌های حریص به ورطه هلاکت خواهد رسید. امروز همان روز مقرر است. اما‌ خوشبختانه روندی در حال شکل‌گیری است «از جانب سازمانهای غیردولتی (غیرانتقاعی)» که دولت‌ها را به چـالش واداشته و تکلیف حفاظت از محیط زیست […]

Page 1 of 2012345...Last »