ضميمه اجتماعی
قدیمی ترین روزنامه ایران با ۹۲سال انتشار مستمر
روزنامه اطلاعات

ضميمه اجتماعی

 • سازوکار نادرست زمینه‌ساز تکرار جرم
  امیر شریفی‌خضارتی
  دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶
    آمار تکرار جرم در جامعه ما زیاد است، هرچند عدد آن معلوم نیست. کارشناسان می‌گویند که وجود نهادهای موازی و محدودیت در انجام کارهای آماری سبب شده است تا اعداد و ارقام دقیقی از میزان تکرار جرم ارائه نشود. موضوع تکرار جرم هم در جرم‌شناسی و هم در حقوق قضا مطرح است. طبق تعریف، وقتی فردی، به‌موجب حکم قطعی دادگاه، محکومیت کیفری پیدا کرده و مجازات را به‌طور کامل تحمل کرده باشد و بعد از آن دوباره جرمی‌انجام دهد، اصطلاحاً مرتکب «تکرار جرم» شده است. در حقوق ایران، موضوع […]

    آمار تکرار جرم در جامعه ما زیاد است، هرچند عدد آن معلوم نیست. کارشناسان می‌گویند که وجود نهادهای موازی و محدودیت در انجام کارهای آماری سبب شده است تا اعداد و ارقام دقیقی از میزان تکرار جرم ارائه نشود. موضوع تکرار جرم هم در جرم‌شناسی و هم در حقوق قضا مطرح است. طبق تعریف، وقتی فردی، به‌موجب حکم قطعی دادگاه، محکومیت کیفری پیدا کرده و مجازات را به‌طور کامل تحمل کرده باشد و بعد از آن دوباره جرمی‌انجام دهد، اصطلاحاً مرتکب «تکرار جرم» شده است. در حقوق ایران، موضوع […]

 • اینترنت، یک سالن ملاقات عمومی
  دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶
    پیش از ظهور اینترنت تاریخ رسانه‌ها داستان چندپارگی بوده است، چرا که فناوری‌های مختلف مسیرهای پیشرفت متفاوتی را پیموده‌اند که منجربه تکثیر رسانه‌هایی با اهداف خاص شده است. کتاب و روزنامه می‌توانستند متن و عکس را به نمایش گذارند اما از عهده صوت و تصویر متحرک برنمی‌آمدند. رسانه‌های دیداری مانند سینما و تلویزیون برای نمایش متن مناسب نبودند مگر در حجم بسیار اندک. ضبط صوت محدود به انتقال صدا بود. اگر می‌خواستید اعدادی را جمع کنید باید از ماشین حساب استفاده می‌کردید. اگر قصد داشتید در موردی تحقیق کنید […]

    پیش از ظهور اینترنت تاریخ رسانه‌ها داستان چندپارگی بوده است، چرا که فناوری‌های مختلف مسیرهای پیشرفت متفاوتی را پیموده‌اند که منجربه تکثیر رسانه‌هایی با اهداف خاص شده است. کتاب و روزنامه می‌توانستند متن و عکس را به نمایش گذارند اما از عهده صوت و تصویر متحرک برنمی‌آمدند. رسانه‌های دیداری مانند سینما و تلویزیون برای نمایش متن مناسب نبودند مگر در حجم بسیار اندک. ضبط صوت محدود به انتقال صدا بود. اگر می‌خواستید اعدادی را جمع کنید باید از ماشین حساب استفاده می‌کردید. اگر قصد داشتید در موردی تحقیق کنید […]

 • یادداشت
  خانواده‌های زندانیان، اولین قربانیان
  فاطمه اتراکی
  دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶
  با بروز هر جرم، فقط فرد مجرم نیست که درگیر پیامدهای ناشی از جرایم می‌شود. ناگزیر، همه اعضای خانواده مجرمان با تبعات عمل مجرمانه دست به گریبانند. تنگناهای شدید مالی، ناامنی، طلاق، افسردگی و انزوا بخشی از آسیب‌هایی است که خانواده‌های زندانیان با آن روبرو می‌شوند. در بسیاری از موارد دیده شده است که زندانی شدن یکی از اعضای خانواده، به ویژه پدر یا مادر، باعث فروپاشی خانواده شده است. طبق آمارها حدود ۱۰۰ هزار خانوار از خانواده‌های زندانیان نیازمند کمک هستند. شاید نادرست نباشد اگر بگوییم اعضای خانواده زندانیان […]

 • آدم خوش‌ذات یا آدم بدذات
  دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶
    «&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۰; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۱۸۶;ا&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۱۹۴;ی &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۸;ازی» در &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;ب «&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;ن» &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۶۶; را &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶;آورد &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۸; روز&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۶۶;ری، د&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸;ای دزد و را&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۰۰;ن د&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;. در &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۶۶;ن د&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۶۶;ن، &#۶۵۲۱۹;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۹۸;د&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۶۶; هم &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۲;د &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۹۸;ز&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۶۶; از را&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۰۰;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;ن &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۲;د. &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۱۵;&#۶۵۲۶۶;، &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; ا&#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۹۴;ام دزدان داد. &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۰۰;ر&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۶۶;، و&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۱۹;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۱۹۸;د &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۸; ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۱۹;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۲۴۶; &#۶۴۳۸۰;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۶۶; دارد؟ او در &#۶۴۳۸۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;ان و &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۵۸;‌ای &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; د&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۶۶; آ&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۴;ه و در&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴; و &#۶۵۲۳۱;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۱۸; ز&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۶۶; را از آ&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;ن آ&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸;؛ ا&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸; در &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۲;اده‌ای در&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۱۶۶;ر &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۷۴; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸;دد، او&#۶۵۲۱۱;&#۶۵۱۶۶;ف دزدان را &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۸;ک &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۶۲;ده و ز&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۶۶; &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶;&#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;. &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۱۵;&#۶۵۲۶۶;، و&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۱۹;&#۶۵۱۷۴; آن &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۰۰;رگ را &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۹۶;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۷۴; و &#۶۵۲۱۹;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۲۴۶; را […]

    «&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۰; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۱۸۶;ا&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۱۹۴;ی &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۸;ازی» در &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;ب «&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;ن» &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۶۶; را &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶;آورد &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۸; روز&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۶۶;ری، د&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸;ای دزد و را&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۰۰;ن د&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;. در &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۶۶;ن د&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۶۶;ن، &#۶۵۲۱۹;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۹۸;د&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۶۶; هم &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۲;د &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۹۸;ز&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۶۶; از را&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۰۰;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;ن &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۲;د. &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۱۵;&#۶۵۲۶۶;، &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; ا&#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۹۴;ام دزدان داد. &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۰۰;ر&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۶۶;، و&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۱۹;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۱۹۸;د &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۸; ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۱۹;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۲۴۶; &#۶۴۳۸۰;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۶۶; دارد؟ او در &#۶۴۳۸۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;ان و &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۵۸;‌ای &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; د&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۶۶; آ&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۴;ه و در&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴; و &#۶۵۲۳۱;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۱۸; ز&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۶۶; را از آ&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;ن آ&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸;؛ ا&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸; در &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۲;اده‌ای در&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۱۶۶;ر &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۷۴; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸;دد، او&#۶۵۲۱۱;&#۶۵۱۶۶;ف دزدان را &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۸;ک &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۶۲;ده و ز&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۶۶; &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶;&#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;. &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۱۵;&#۶۵۲۶۶;، و&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۱۹;&#۶۵۱۷۴; آن &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۰۰;رگ را &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۹۶;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۷۴; و &#۶۵۲۱۹;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۲۴۶; را […]

 • «فرهادِ کوهکن» در آمریکای جنوبی پیدا شد
  دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶
    «فرهاد کوهکن» از عشاق مشهور و ناکام ادب فارسی و عاشق افسانه‌ای شیرین و رقیب خسرو پرویز بود. در متون تاریخی و ادبی قدیم اشاره‌ای به شخصیت او نشده‌است اما در بعضی از کتاب‌های قدیم از فرهاد سپهبد و در بعضی دیگر از فرهاد حکیم نام برده شده‌است که مهندس بود و کار ساختن بعضی از نقوش در بناهای عصر خسرو پرویز به او منسوب است. از سده ششم قمری به بعد که نظامی‌گنجوی در داستان خسرو و شیرین ماجرای عشق او و شیرین را به نظم درآورد، شهرت […]

    «فرهاد کوهکن» از عشاق مشهور و ناکام ادب فارسی و عاشق افسانه‌ای شیرین و رقیب خسرو پرویز بود. در متون تاریخی و ادبی قدیم اشاره‌ای به شخصیت او نشده‌است اما در بعضی از کتاب‌های قدیم از فرهاد سپهبد و در بعضی دیگر از فرهاد حکیم نام برده شده‌است که مهندس بود و کار ساختن بعضی از نقوش در بناهای عصر خسرو پرویز به او منسوب است. از سده ششم قمری به بعد که نظامی‌گنجوی در داستان خسرو و شیرین ماجرای عشق او و شیرین را به نظم درآورد، شهرت […]

 • دریچه‌ای به دانش پیوند عضو
  اخلاق‌ پزشکی و پیوند‌اعضا
  دکتر رضا‌سعیدی فیروزآبادی ـ متخصص جراحی پیوند و عضو هیئت علمی‌دانشگاه علوم پزشکی تهران ـ بخش دوازدهم
  دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶
    پیوند اعضا علم جدیدی است و از ورود آن به حوزه پزشکی اندکی بیش از ۶۰ سال می‌گذرد. مسائل خاص پیوند اعضا نظیر اهدای عضو و تخصیص آن به بیماران نیازمند از موضوعاتی است که ازلحاظ اخلاق پزشکی همواره مورد بحث بوده است. اهدای عضو از موضوعاتی است که در سطح جهان همواره مورد توجه پزشکان پیوند و متخصصان علم اخلاق پزشکی بوده است. اهدای عضو باید باتوجه به کرامت انسانی صورت گیرد. لذا حقوق شهروندی را باید رعایت کرد، به‌ویژه نباید شرایطی ایجاد شود که اهدای عضو موجب […]

    پیوند اعضا علم جدیدی است و از ورود آن به حوزه پزشکی اندکی بیش از ۶۰ سال می‌گذرد. مسائل خاص پیوند اعضا نظیر اهدای عضو و تخصیص آن به بیماران نیازمند از موضوعاتی است که ازلحاظ اخلاق پزشکی همواره مورد بحث بوده است. اهدای عضو از موضوعاتی است که در سطح جهان همواره مورد توجه پزشکان پیوند و متخصصان علم اخلاق پزشکی بوده است. اهدای عضو باید باتوجه به کرامت انسانی صورت گیرد. لذا حقوق شهروندی را باید رعایت کرد، به‌ویژه نباید شرایطی ایجاد شود که اهدای عضو موجب […]

 • با بیمارمان همدلی کنیم
  دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶
    بیماری و بیمارشدن به خودی خود ناراحت‌کننده است و بدتر از آن بیمارشدن کسانی که ارتباط عاطفی قوی با آنها داریم یکی از سخت‌ترین اتفاقات زندگی خواهد بود. همگی تمایل داریم اطرافیانمان را بدون هیچ‌گونه ناراحتی در صحت و سلامتی ببینیم و قادر به تحمل کوچکترین درد و رنج آنها نخواهیم بود. بنابراین با توجه به حساسیت رابطه ما با اعضای خانواده نحوه برخورد ما با آنها در زمان بیماری بسیار حائز اهمیت است. همدردی یا همدلی؟ به گزارش سلامت نیوز، این دو واژه در بسیاری از مواقع به […]

    بیماری و بیمارشدن به خودی خود ناراحت‌کننده است و بدتر از آن بیمارشدن کسانی که ارتباط عاطفی قوی با آنها داریم یکی از سخت‌ترین اتفاقات زندگی خواهد بود. همگی تمایل داریم اطرافیانمان را بدون هیچ‌گونه ناراحتی در صحت و سلامتی ببینیم و قادر به تحمل کوچکترین درد و رنج آنها نخواهیم بود. بنابراین با توجه به حساسیت رابطه ما با اعضای خانواده نحوه برخورد ما با آنها در زمان بیماری بسیار حائز اهمیت است. همدردی یا همدلی؟ به گزارش سلامت نیوز، این دو واژه در بسیاری از مواقع به […]

 • یک جشن کهن در گیلان
  دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶
    گیلان سرزمین آیین‌ها و جشن‌هاست و جشن «نوروزبل» که تا چند سال پیش نامی هم از آن برده نمی‌شد، امروز سرنوشتی نیک یافته و در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.تابستان داغ که آغاز می‌شود، در گیلان برنج‌پزان است. خوشه‌چینان راهی شالیزارهایی می‌شوند که دست‌رنجشان را برچینند و پاداش تلاششان را به جشن خرمن جشن بگیرند اما در گاهشمارشان جشنی تابستانه به نام نوروزبل به قدمتی چندهزارساله نیز وجود دارد که در سال‌هایی نه چندان دور، برگزاری اش با مشکلاتی روبرو می‎شد. به گزارش ایرنا، به همت […]

    گیلان سرزمین آیین‌ها و جشن‌هاست و جشن «نوروزبل» که تا چند سال پیش نامی هم از آن برده نمی‌شد، امروز سرنوشتی نیک یافته و در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.تابستان داغ که آغاز می‌شود، در گیلان برنج‌پزان است. خوشه‌چینان راهی شالیزارهایی می‌شوند که دست‌رنجشان را برچینند و پاداش تلاششان را به جشن خرمن جشن بگیرند اما در گاهشمارشان جشنی تابستانه به نام نوروزبل به قدمتی چندهزارساله نیز وجود دارد که در سال‌هایی نه چندان دور، برگزاری اش با مشکلاتی روبرو می‎شد. به گزارش ایرنا، به همت […]

 • شَعربافی در یزد
  دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶
    نساجی یکی از هنر- صنعت‌های اصیل ایرانی است اما شاید نامدارترین شهر در زمینه صنعت نساجی در ایران شهر یزد باشد، زیرا از گذشته‌های دور ترمه‌ها و پارچه‌های فاخر و دستمال‌های زیبای این شهر از جاده ابریشم به تمامی جهان فرستاده می‌شده است. نساجی سنتی یزد را به صورت عامیانه در یزد شعربافی می‌گویند و به مجموع مشاغل نساجی سنتی یزد ازقبیل دارایی‌بافی، احرامی‌بافی، ترمه‌بافی،‌ بافت دستمال‌های سنتی و شال و غیره که به‌وسیله دستگاه سنتی‌بافندگی بافته می‌شود است. اگر امروزه یزد را با خانه‌های گلی و بادگیرهای زیبایش […]

    نساجی یکی از هنر- صنعت‌های اصیل ایرانی است اما شاید نامدارترین شهر در زمینه صنعت نساجی در ایران شهر یزد باشد، زیرا از گذشته‌های دور ترمه‌ها و پارچه‌های فاخر و دستمال‌های زیبای این شهر از جاده ابریشم به تمامی جهان فرستاده می‌شده است. نساجی سنتی یزد را به صورت عامیانه در یزد شعربافی می‌گویند و به مجموع مشاغل نساجی سنتی یزد ازقبیل دارایی‌بافی، احرامی‌بافی، ترمه‌بافی،‌ بافت دستمال‌های سنتی و شال و غیره که به‌وسیله دستگاه سنتی‌بافندگی بافته می‌شود است. اگر امروزه یزد را با خانه‌های گلی و بادگیرهای زیبایش […]

 • امکانات بالقوه و بی‌مانند خلیج‌فارس
  جزیره هندورابی
  محمد بهمنی قاجار ـ بخش پنجم
  دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶
    هندورابی با مساحت ۸ر۲۲ کیلومتر مربع در حدفاصل بین دو جزیره کیش و لاوان قرار گرفته، هموار و تقریباً بدون عارضه طبیعی است. هندورابی در فاصله ۳۲۵ کیلومتری بندرعباس و ۱۳۳ کیلومتری بندر لنگه قرار دارد و بلندترین نقطه آن ۲۹ متر است. این جزیره از رشته کوه‌های کوتاهی پوشیده شده است که کرانه‌های آنها با شیب ملایمی به دریا منتهی می‌شود. فعالیت اقتصادی اکثر اهالی جزیره هندورابی صیادی است و فعالیت‌های صنعتی یا بهره‌برداری از معادن و منابع زیرزمینی و حتی صنایع دستی در هندورابی وجود ندارد. محیط […]

    هندورابی با مساحت ۸ر۲۲ کیلومتر مربع در حدفاصل بین دو جزیره کیش و لاوان قرار گرفته، هموار و تقریباً بدون عارضه طبیعی است. هندورابی در فاصله ۳۲۵ کیلومتری بندرعباس و ۱۳۳ کیلومتری بندر لنگه قرار دارد و بلندترین نقطه آن ۲۹ متر است. این جزیره از رشته کوه‌های کوتاهی پوشیده شده است که کرانه‌های آنها با شیب ملایمی به دریا منتهی می‌شود. فعالیت اقتصادی اکثر اهالی جزیره هندورابی صیادی است و فعالیت‌های صنعتی یا بهره‌برداری از معادن و منابع زیرزمینی و حتی صنایع دستی در هندورابی وجود ندارد. محیط […]

 • چرا «تاقچه‌بالا» می‌گذارند؟
  دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶
    حتماً اصطلاح «فلانی تاقچه‌بالا می‌گذارد» را شنیده‌اید. شاید جالب باشد که بدانید این اصطلاح عامیانه از معماری ایرانی گرفته شده است. به گزارش ایسنا، دورتادور برخی از اتاق‌ها در عمارت‌ها و بناهای قدیمی تاقچه‌هایی وجود دارد که برخی از آنها پایین و دم دست و برخی روی تاقچه پایینی ساخته شده‌اند که دسترسی به آنها برای کودکان و هر فردی آسان نباشد. آجر از مهم‌ترین مصالح ساختمانی در معماری قبل و بعد از اسلام در ایران بوده است و آجرهای به‌کاررفته در معماری عموماً مربع‌شکل‌اند و در کارگاه‌های آجرپزی […]

    حتماً اصطلاح «فلانی تاقچه‌بالا می‌گذارد» را شنیده‌اید. شاید جالب باشد که بدانید این اصطلاح عامیانه از معماری ایرانی گرفته شده است. به گزارش ایسنا، دورتادور برخی از اتاق‌ها در عمارت‌ها و بناهای قدیمی تاقچه‌هایی وجود دارد که برخی از آنها پایین و دم دست و برخی روی تاقچه پایینی ساخته شده‌اند که دسترسی به آنها برای کودکان و هر فردی آسان نباشد. آجر از مهم‌ترین مصالح ساختمانی در معماری قبل و بعد از اسلام در ایران بوده است و آجرهای به‌کاررفته در معماری عموماً مربع‌شکل‌اند و در کارگاه‌های آجرپزی […]

 • معایب و مزایای خرید اینترنتی
  دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶
    لذت گشت وگذار در فروشگاه‌ها هنگام انتخاب کالا، لمس فیزیکی اجناس، معاشرت و آشنایی با افراد مختلف از جمله مهم‌ترین دلایلی است که انسان از خرید لذت می‌برد. زهرا شفقیدر باشگاه خبرنگاران جوان می‌نویسد: امروزه گسترش رسانه‌های دیجیتال و امکان تبادل اطلاعات از طریق فضای مجازی باعث به وجود آمدن تعادل اقتصادی میان کاربران اینترنت، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران مختلف شده است، قابلیت‌هایی که تجارت و خرید و فروش کالا و خدمات را از شکل سنتی خود جدا کرده و دنیای تازه‌ای را به روی تاجران و مشتریان بازکرده است. […]

    لذت گشت وگذار در فروشگاه‌ها هنگام انتخاب کالا، لمس فیزیکی اجناس، معاشرت و آشنایی با افراد مختلف از جمله مهم‌ترین دلایلی است که انسان از خرید لذت می‌برد. زهرا شفقیدر باشگاه خبرنگاران جوان می‌نویسد: امروزه گسترش رسانه‌های دیجیتال و امکان تبادل اطلاعات از طریق فضای مجازی باعث به وجود آمدن تعادل اقتصادی میان کاربران اینترنت، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران مختلف شده است، قابلیت‌هایی که تجارت و خرید و فروش کالا و خدمات را از شکل سنتی خود جدا کرده و دنیای تازه‌ای را به روی تاجران و مشتریان بازکرده است. […]

 • امروز در تاریخ
  دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶
  جعل وصیت شاه متوفی صدر اعظم ایران با تحریف مطلب به وصیت شاه متوفی اعتنا نکرد، مصالح ایران و ایرانیان را قربانی خودخواهی هایش ساخت، و سلطان حسین را که نه مدیر بود و نه مدبّر به شاهی برگزید. صدر اعظم با این خیانت به امانت (تحریف و جعل توصیه متوفی) باعث جنگ داخلی ایرانیان و انحطاط ایران شد.شاه سلیمان صفوی که دارای هفت پسر بود پس از ۲۸ سال سلطنت درگذشت و پیش از آن، چنین وصیت کرد: “با این که سلطان حسین فرزند ارشد من است، به دلیل […]

 • پندبزرگان
  دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶
  - شخصی با پنج انگشت می‌خورد، او را گفتند: چرا چنین می‌خوری؟ گفت: اگر به سه انگشت لقمه گیرم، دیگر انگشتانم را خشم آید. عبید زاکانی code نسخه مناسب چاپ

 • سرایه
  دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶
  اشکم ز رخ تو لاله رنگ آمده است پای دلم از دلت به سنگ آمده است آمد دل و در کنج دهانت بنشست مسکین چه کند ز غم به تنگ آمده است سلمان ساوجی code نسخه مناسب چاپ

 • چهل سال پیش…
  تمامی مطالب از روزنامه اطلاعات روز یکشنبه ۲۳ مردادماه۱۳۵۶ (برابر با ۲۸ شعبان ۱۳۹۷، ۱۴ اوت ۱۹۷۷) نقل شده است
  دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶
  فوتبال ایران استرالیا را در هم کوبید یکشنبه ۲۳ مرداد ۲۵۳۶، ورزشگاه المپیک پارک ملبورن استرالیا ۰ ـ ایران ۱ (حسن روشن دقیقه ۷۰). ایران: ناصر حجازی ـ حسن نظری، نصرالله عبداللهی، حسین کازرانی، آندرانیک اسکندریان ـ علی پروین(کاپیتن)، حسن نایب آقا، محمد صادقی، ابراهیم قاسمپور(حبیب خبیری از دقیقه ۸۰) ـ حسن روشن، غفور جهانی، مربی: حشمت مهاجرانی. در دیدار اضطراب‌آور ایران ـ‌ استرالیا که با حضور بیش از ۴۰ هزار تماشاگر در استادیوم المپیک پارک ملبورن ساعت ۳ بعدازظهر بوقت محلی و ۳۰ر۹ بوقت تهران آغاز شد. حادثه در […]

 • چرا غلط املایی مهم است؟
  دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶
    دوست خبرنگار پرکاری را می‌شناسم که در موضوعات مختلف مطلب می‌نویسد و در خبرگزاری‌ها و برخی روزنامه‌ها و در کانال شخصی خودش و در گروه‌های مختلف آن‌ها را منتشر می‌کند. ویژگی عمده‌اش این است که پرکار است و البته در بعضی موضوعات بیشتر می نویسد و بدین سبب کار خود را تخصصی می‌داند. چندین بار به ایرادات املایی و انشایی او و برخی دوستان دیگر که نظری درباره متون ایشان ارسال می‌کردند، اشاره کردم و تذکر دادم که رعایت قوانین نگارش و ویرایش زبان فارسی را بکنند و هرجور […]

    دوست خبرنگار پرکاری را می‌شناسم که در موضوعات مختلف مطلب می‌نویسد و در خبرگزاری‌ها و برخی روزنامه‌ها و در کانال شخصی خودش و در گروه‌های مختلف آن‌ها را منتشر می‌کند. ویژگی عمده‌اش این است که پرکار است و البته در بعضی موضوعات بیشتر می نویسد و بدین سبب کار خود را تخصصی می‌داند. چندین بار به ایرادات املایی و انشایی او و برخی دوستان دیگر که نظری درباره متون ایشان ارسال می‌کردند، اشاره کردم و تذکر دادم که رعایت قوانین نگارش و ویرایش زبان فارسی را بکنند و هرجور […]

 • آینده ما به کتابخوانی و رویاپردازی وابسته است
  مترجم: مهری محمدی مقدم، ایسنا
  دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶
    این سؤالی است که «نیل گیمن»، از سرشناس‌ترین نویسنده‌های ادبیات کودک و نوجوان در سخنرانی خود به آن پاسخ داده است. وی سخنانش را این‌گونه شروع کرد: من یک نویسنده‌ام و بیشتر ادبیات داستانی برای کودکان و بزرگسالان می‌نویسم و مدت ۳۰ سال زندگی‌ام را با کلمات و اکثرا با سرهم کردن داستان‌ها و نوشتن آن‌ها می‌چرخاندم. واضح است که علاقه من، مطالعه مردم است و من به عنوان یک نویسنده متعصب هستم. اما بیشتر و بیشتر به عنوان یک خواننده تعصب دارم. یک‌بار در نیویورک بودم و به […]

    این سؤالی است که «نیل گیمن»، از سرشناس‌ترین نویسنده‌های ادبیات کودک و نوجوان در سخنرانی خود به آن پاسخ داده است. وی سخنانش را این‌گونه شروع کرد: من یک نویسنده‌ام و بیشتر ادبیات داستانی برای کودکان و بزرگسالان می‌نویسم و مدت ۳۰ سال زندگی‌ام را با کلمات و اکثرا با سرهم کردن داستان‌ها و نوشتن آن‌ها می‌چرخاندم. واضح است که علاقه من، مطالعه مردم است و من به عنوان یک نویسنده متعصب هستم. اما بیشتر و بیشتر به عنوان یک خواننده تعصب دارم. یک‌بار در نیویورک بودم و به […]

 • یادداشت
  طرحی نو در نیندازیم!
  وجیهه تیموری
  دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶
  چند روز صبح، چند روزنامه مختلف را ورق بزنید و دور تفاوت‌های نگارشی و ایرادات املایی و انشایی‌شان خط بکشید. یا چندین پیام تلگرامی از نویسندگان و شاعران و منتقدان و نظریه پردازان و فلک را سقف بشکافانی که در همه گروه‌های مجازی به حد کافی وجود دارند، انتخاب کنید و انواع غلط‌های املایی آن‌ها را بیابید. یا چند صفحه‌ از کتاب‌های مختلف یک مقطع دبستان بخوانید و یکی دو کلمه مشخص را در همه آن ها بخوانید و ببینید که چگونه در چند کتاب، چند دیکته از یک کلمه […]

 • دریچه‌ای به دانش پیوند عضو
  عوارض‌ دیررس پیوند‌اعضا
  دکتر رضا سعیدی فیروزآبادی ـ متخصص جراحی پیوند و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران - بخش یازدهم
  دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶
    تمامی پیوندها با عوارض دیررس همراه هستند. ما در این مقاله به عوارضی که به‌طور شایع در تمامی انواع پیوندهاست اشاره می‌کنیم. منظور از عوارض دیررس مشکلاتی است که چند سال بعد از پیوند خود را نشان می‌دهند. یکی از علل عوارض دیررس پیوند، مصرف طولانی‌مدت داروهای ضد رد پیوند است. بیماران پیوند، به‌علت تضعیف سیستم ایمنی، درمعرض عفونت‌های مختلفی ازجمله عفونت‌های ویروسی و قارچی هستند. باید توجه داشت که بیماران باید تا آخر عمر این داروها را مصرف کنند تا کارکرد عضو حفظ شود. خطر رد پیوند در […]

    تمامی پیوندها با عوارض دیررس همراه هستند. ما در این مقاله به عوارضی که به‌طور شایع در تمامی انواع پیوندهاست اشاره می‌کنیم. منظور از عوارض دیررس مشکلاتی است که چند سال بعد از پیوند خود را نشان می‌دهند. یکی از علل عوارض دیررس پیوند، مصرف طولانی‌مدت داروهای ضد رد پیوند است. بیماران پیوند، به‌علت تضعیف سیستم ایمنی، درمعرض عفونت‌های مختلفی ازجمله عفونت‌های ویروسی و قارچی هستند. باید توجه داشت که بیماران باید تا آخر عمر این داروها را مصرف کنند تا کارکرد عضو حفظ شود. خطر رد پیوند در […]

Page 1 of 14812345...Last »