ضميمه اجتماعی
قدیمی ترین روزنامه ایران با ۹۲سال انتشار مستمر
روزنامه اطلاعات

ضميمه اجتماعی

 • نگاهی به کتاب«قصه اساطیر» ، نوشته محمدعلی علومی
  راز ماندگاری قصه های کهن
  محمدرضا حیدرزاده
  دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷
    روزی بود (به روایت مردم کرمان)….پادشاهی بود،پسری داشت.ای پسر می بردن به مکتب.از بس که پسر خدومی بود و کار به قاعده می کرد،ملا همش دعاش می کرد. می‌گف:«برو که الهی دختر نارنج و ترنج نصیبت بشه». تا مدت وختی گذشت. یه وختی به ملا گف:ملا ای چطور دختریه که همش دعا می کنی خدا نصیب منش بکنه؟ و منزلش و مکونش کجایه؟.ملا گف: برو از مادرت بپرس،او را می بره جا و محله ی دختر کجایه. ای همچی که به خونه رفت از مادرش پرسید.مادرش گفت: ننه، ای […]

    روزی بود (به روایت مردم کرمان)….پادشاهی بود،پسری داشت.ای پسر می بردن به مکتب.از بس که پسر خدومی بود و کار به قاعده می کرد،ملا همش دعاش می کرد. می‌گف:«برو که الهی دختر نارنج و ترنج نصیبت بشه». تا مدت وختی گذشت. یه وختی به ملا گف:ملا ای چطور دختریه که همش دعا می کنی خدا نصیب منش بکنه؟ و منزلش و مکونش کجایه؟.ملا گف: برو از مادرت بپرس،او را می بره جا و محله ی دختر کجایه. ای همچی که به خونه رفت از مادرش پرسید.مادرش گفت: ننه، ای […]

 • اعتماد را با یکدیگر بسازیم
  دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷
    اعتماد یکی از جنبه‌های مهم روابط انسانی و زمینه‌ساز مشارکت و همکاری میان اعضای جامعه است. همچنان که از شواهد کتاب‌ها و مقالات بسیاری که در مورد مفهوم اعتماد نوشته شده بر‌می‌آید، اعتماد را به آسانی نمی‌توان تعریف کرد. به علاوه، آنچه موضوع را بیشتر پیچیده می‌کند، مترادف‌های بسیاری است که برای آن وجود دارد؛ از جمله اشتراک، همدلی، تحمل و برادری، وابستگی، اطمینان، اعتقاد، وثوق، باور، ایمان، به دیگری تکیه کردن و غیره. اعتماد در زبان فارسی مترادف با تکیه کردن، واگذاشتن کار به کسی، اطمینان، وثوق، باور […]

    اعتماد یکی از جنبه‌های مهم روابط انسانی و زمینه‌ساز مشارکت و همکاری میان اعضای جامعه است. همچنان که از شواهد کتاب‌ها و مقالات بسیاری که در مورد مفهوم اعتماد نوشته شده بر‌می‌آید، اعتماد را به آسانی نمی‌توان تعریف کرد. به علاوه، آنچه موضوع را بیشتر پیچیده می‌کند، مترادف‌های بسیاری است که برای آن وجود دارد؛ از جمله اشتراک، همدلی، تحمل و برادری، وابستگی، اطمینان، اعتقاد، وثوق، باور، ایمان، به دیگری تکیه کردن و غیره. اعتماد در زبان فارسی مترادف با تکیه کردن، واگذاشتن کار به کسی، اطمینان، وثوق، باور […]

 • آیا راهی برای مقابله با سخنان پوچ وجود دارد؟
  دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷
    تجربه نشان می‌دهد که نه بی‌اعتنایی روی چرندگویان اثر دارد، نه جنگیدن با آنها. احتمالاً همه ما دور و برمان آدم‌هایی داریم که ید طولایی در چرندگویی دارند و از سیاست بین‌الملل تا پزشکی و فضانوردی و تاریخ و الاهیات برایمان می‌بافند. اما بدبختی واقعی از آنجا شروع می‌شود که آن چرندگو رئیسمان باشد، یعنی در موقعیتی قرار می‌گیریم که باید حرف‌هایش را جدی بگیریم و به توصیه‌هایش عمل کنیم. در چنین اوضاعی لازم است استراتژی دقیقی برای مبارزه با چرندیات بچینیم. به گزارش سایت ترجمان، آندره اسپایسر در […]

    تجربه نشان می‌دهد که نه بی‌اعتنایی روی چرندگویان اثر دارد، نه جنگیدن با آنها. احتمالاً همه ما دور و برمان آدم‌هایی داریم که ید طولایی در چرندگویی دارند و از سیاست بین‌الملل تا پزشکی و فضانوردی و تاریخ و الاهیات برایمان می‌بافند. اما بدبختی واقعی از آنجا شروع می‌شود که آن چرندگو رئیسمان باشد، یعنی در موقعیتی قرار می‌گیریم که باید حرف‌هایش را جدی بگیریم و به توصیه‌هایش عمل کنیم. در چنین اوضاعی لازم است استراتژی دقیقی برای مبارزه با چرندیات بچینیم. به گزارش سایت ترجمان، آندره اسپایسر در […]

 • یادداشت
  دروغگویی بر صندلی داغ صداقت
  نگار خزان
  دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷
  به چشم‌هایش می‌نگرم. می‌گویند فرد دروغگو از چشم‌هایش‌هویداست که دروغ می‌گوید. گاهی این پدیده چنان واضح است و فرد مقابل طوری زمین و زمان را به هم می بافد و با بزرگنمایی آنچه می‌گوید را جلوه می‌دهد که او را دیده یا نادیده متوجه می‌شویم راست نمی‌گوید و گاه این رفتار چنان ماهرانه صورت می‌گیرد که نه چشم، نه زبان و نه حرکات بدن طرف متقابل نمی‌تواند پرده از این راز بردارد. متأسفانه همه ما طی روز با افراد دروغگو روبرو می‌شویم.گاه سالیان سال با فردی در ارتباط هستیم که […]

 • ستاره فروزان
  دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷
    «یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های کتابدار این است که نسبت به هیچ‌چیزی بخیل نیست. در واقع نه در مالش، نه در جانش، نه در سلامتی‌اش و نه در اطلاعاتی که دارد و می‌تواند آن‌ها را به دیگران انتقال دهد؛ بخل نمی‌ورزد.» این جملات بخشی از متن کتابی است که سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، در راستای‌ انتشار منابع تاریخ شفاهی‌که یکی از مهم‌ترین سیاست‌های این سازمان در سال‌های اخیر است به آن پرداخته است. کتاب «ستاره فروزان: مصاحبه تاریخ شفاهی با نوش‌آفرین انصاری» درباره یکی از ماندگارترین […]

    «یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های کتابدار این است که نسبت به هیچ‌چیزی بخیل نیست. در واقع نه در مالش، نه در جانش، نه در سلامتی‌اش و نه در اطلاعاتی که دارد و می‌تواند آن‌ها را به دیگران انتقال دهد؛ بخل نمی‌ورزد.» این جملات بخشی از متن کتابی است که سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، در راستای‌ انتشار منابع تاریخ شفاهی‌که یکی از مهم‌ترین سیاست‌های این سازمان در سال‌های اخیر است به آن پرداخته است. کتاب «ستاره فروزان: مصاحبه تاریخ شفاهی با نوش‌آفرین انصاری» درباره یکی از ماندگارترین […]

 • سکه‌های زنان فرمانروا در دوران اسلامی
  دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷
    «زنان همواره نقشی برجسته و مؤثر در سیر تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جوامع برعهده داشته‌اند. این نقش با توجه به آداب و سنن حاکم برتمدن‌های گوناگون اغلب کم و بیش پنهان، و در پس پرده بوده است. جایگاه سنتی زنان در ایران نیز تا حدود زیادی با انطباق بر الگوی فوق قابل توصیف است، اما در طول تاریخ این سرزمین ، زنان توانمندی توانستند با برهم زدن قواعد حاکم بر اجتماع، جایگاه فراتر از قدرت پس پرده یافته، حضور و ظهوری نمایان‌تر در اداره سیاسی حکومت‌ها و سیر […]

    «زنان همواره نقشی برجسته و مؤثر در سیر تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جوامع برعهده داشته‌اند. این نقش با توجه به آداب و سنن حاکم برتمدن‌های گوناگون اغلب کم و بیش پنهان، و در پس پرده بوده است. جایگاه سنتی زنان در ایران نیز تا حدود زیادی با انطباق بر الگوی فوق قابل توصیف است، اما در طول تاریخ این سرزمین ، زنان توانمندی توانستند با برهم زدن قواعد حاکم بر اجتماع، جایگاه فراتر از قدرت پس پرده یافته، حضور و ظهوری نمایان‌تر در اداره سیاسی حکومت‌ها و سیر […]

 • با پرخوری عصبی چه کنیم؟
  دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷
    پرخوری عصبی، که معمولاً بولیمیا نامیده می‌شود، یک اختلال جدی و خطرناک در غذا خوردن است. افراد مبتلا به این بیماری به طور مخفیانه مقدار زیادی غذا می‌خورند و سپس از طریق روش‌های ناسالم تلاش می‌کنند تا آن را جبران کنند. بطور مثال، فرد مبتلا به بولیمیا خود را مجبور به استفراغ کرده یا بیش از حد ورزش می‌کند. گاهی اوقات این افراد حتی بعد از یک میان وعده کوچک یا یک وعده غذایی معقول نیز اقدام به خالی کردن معده خود یا پاکسازی می‌کنند. به گزارش سایت عصر […]

    پرخوری عصبی، که معمولاً بولیمیا نامیده می‌شود، یک اختلال جدی و خطرناک در غذا خوردن است. افراد مبتلا به این بیماری به طور مخفیانه مقدار زیادی غذا می‌خورند و سپس از طریق روش‌های ناسالم تلاش می‌کنند تا آن را جبران کنند. بطور مثال، فرد مبتلا به بولیمیا خود را مجبور به استفراغ کرده یا بیش از حد ورزش می‌کند. گاهی اوقات این افراد حتی بعد از یک میان وعده کوچک یا یک وعده غذایی معقول نیز اقدام به خالی کردن معده خود یا پاکسازی می‌کنند. به گزارش سایت عصر […]

 • کاشی هفت‌رنگ ؛ نقشی از فرهنگ و هنر اسلامی – ایرانی
  دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷
    یک کارشناس معماری به تشریح بهره‌گیری از کاشی هفت‌رنگ در معماری شهری و نقش آن در اشاعه فرهنگ و هنر اسلامی و ایرانی پرداخت. کاشی‌های سنتی هفت رنگ به صورت دستی تولید می‌شود و جزیی از صنایع دستی به شمار می‌رود. در این کاشی‌ها به راحتی می‌توان به تولید و ایجاد نقوش و کتابت توسط دستان هنرمندان پرداخت . ‌به گزارش ایسنا، مهندس مهدی محمودی عنوان کرد: با توجه به تولید کاشی‌های هفت رنگ در قالب صنایع دستی، جدایی این رشته از سایر رشته‌های صنعتی در زمینه کاشی و […]

    یک کارشناس معماری به تشریح بهره‌گیری از کاشی هفت‌رنگ در معماری شهری و نقش آن در اشاعه فرهنگ و هنر اسلامی و ایرانی پرداخت. کاشی‌های سنتی هفت رنگ به صورت دستی تولید می‌شود و جزیی از صنایع دستی به شمار می‌رود. در این کاشی‌ها به راحتی می‌توان به تولید و ایجاد نقوش و کتابت توسط دستان هنرمندان پرداخت . ‌به گزارش ایسنا، مهندس مهدی محمودی عنوان کرد: با توجه به تولید کاشی‌های هفت رنگ در قالب صنایع دستی، جدایی این رشته از سایر رشته‌های صنعتی در زمینه کاشی و […]

 • دریاچه چورت
  دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷
    دریاچه چورت یکی از بی‌شمار دریاچه‌های ایران و یکی از زیباترین آنهاست که حتی مدت کمی‌قدم زدن در کنار آن می‌تواند آرامش خاصی را به شما هدیه دهد. این دریاچه قدمت زیادی ندارد اما به دلیل وجود اکوسیستمی‌از درختان سرسبز و طبیعت بکر در اطرافش، جایی شناخته شده است. به گزارش سایت الی گشت، دریاچه چورت که نام دیگر آن میانشه است، در ۱۰ کیلومتری روستای چورت استان مازندران قرار دارد. این دریاچه، حدود ۵ر۲هکتار وسعت دارد ویکی از معدود دریاچه‌هایی است که به صورت طبیعی به وجود آمده […]

    دریاچه چورت یکی از بی‌شمار دریاچه‌های ایران و یکی از زیباترین آنهاست که حتی مدت کمی‌قدم زدن در کنار آن می‌تواند آرامش خاصی را به شما هدیه دهد. این دریاچه قدمت زیادی ندارد اما به دلیل وجود اکوسیستمی‌از درختان سرسبز و طبیعت بکر در اطرافش، جایی شناخته شده است. به گزارش سایت الی گشت، دریاچه چورت که نام دیگر آن میانشه است، در ۱۰ کیلومتری روستای چورت استان مازندران قرار دارد. این دریاچه، حدود ۵ر۲هکتار وسعت دارد ویکی از معدود دریاچه‌هایی است که به صورت طبیعی به وجود آمده […]

 • بزرگ‌ترین آب‌انبار تک گنبدی ایران
  دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷
    آب‌انبار سردار بزرگ، به بزرگ‌ترین آب‌انبار تک گنبدی ایران معروف است که در سال ۱۲۲۷ هجری قمری ساخته‌شده و در محله راه‌ ری قزوین قرار دارد.در دوره فتحعلی شاه قاجار ۲ تن از سرداران وی به نام‌های محمدحسن‌خان و حسین‌خان سردار، اهل قزوین و جزو سپاه فتحعلی شاه بودند . به گزارش ایسنا، «راضیه رحمانی» کارشناس و راهنمای گردشگری قزوین می‌گوید: این سرداران در جنگ‌های ایران و روس شجاعت‌های بسیاری از خود نشان دادند و بعد از پایان جنگ‌ها تصمیم به ساخت برخی بناهای عام‌المنفعه در داخل قزوین گرفتند؛ […]

    آب‌انبار سردار بزرگ، به بزرگ‌ترین آب‌انبار تک گنبدی ایران معروف است که در سال ۱۲۲۷ هجری قمری ساخته‌شده و در محله راه‌ ری قزوین قرار دارد.در دوره فتحعلی شاه قاجار ۲ تن از سرداران وی به نام‌های محمدحسن‌خان و حسین‌خان سردار، اهل قزوین و جزو سپاه فتحعلی شاه بودند . به گزارش ایسنا، «راضیه رحمانی» کارشناس و راهنمای گردشگری قزوین می‌گوید: این سرداران در جنگ‌های ایران و روس شجاعت‌های بسیاری از خود نشان دادند و بعد از پایان جنگ‌ها تصمیم به ساخت برخی بناهای عام‌المنفعه در داخل قزوین گرفتند؛ […]

 • گلابتون دوزی
  دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷
    گلابتون دوزی نوعی رودوزی سنتی است که با نخ «گلابتون» انجام می‌شود. جنس این نخ طبیعی و دارای روکش فلزی زرد یا سفید است. از این نخ با کمک قلاب، نقوش متنوعی را روی پارچه می‌دوزند.گلابتون دوزی غالبا روی لباس، یقه، پیراهن، آستین و لبه آستین انجام می‌شود. به گزارش سایت ارگ توریسم، یکصدوپنج سال پیش از میلاد مسیح بنا به یک سنت، دولت چین برای بر سر مهر آوردن همسایه، قطعاتی از پارچه ای زربافت و زردوزی شده را همراه با نمایندگانی به ایران فرستاد و ۷۳۳ سال […]

    گلابتون دوزی نوعی رودوزی سنتی است که با نخ «گلابتون» انجام می‌شود. جنس این نخ طبیعی و دارای روکش فلزی زرد یا سفید است. از این نخ با کمک قلاب، نقوش متنوعی را روی پارچه می‌دوزند.گلابتون دوزی غالبا روی لباس، یقه، پیراهن، آستین و لبه آستین انجام می‌شود. به گزارش سایت ارگ توریسم، یکصدوپنج سال پیش از میلاد مسیح بنا به یک سنت، دولت چین برای بر سر مهر آوردن همسایه، قطعاتی از پارچه ای زربافت و زردوزی شده را همراه با نمایندگانی به ایران فرستاد و ۷۳۳ سال […]

 • استرس در محل کار
  دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷
    در حالی که برخی از استرس‌های کاری در محیط طبیعی هستند اما استرس بیش از حد می‌تواند بهره وری و عملکرد را پایین بیاورد، سلامت جسمی و احساس را تحت تاثیر قرار دهد و حتی بر روابط و زندگی خانوادگی تاثیر بگذارد. این حتی می‌تواند بین موفقیت و شکست در کار باشد. نمی‌توانید همه چیز را در محیط کاری خود کنترل کنید اما این به معنای ضعیف بودن شما نیست؛ حتی زمانی که در وضعیت سختی قرار گرفته اید. اگر یک فرد جاه‌طلب یا متقاضی کار باشید، گام‌هایی وجود […]

    در حالی که برخی از استرس‌های کاری در محیط طبیعی هستند اما استرس بیش از حد می‌تواند بهره وری و عملکرد را پایین بیاورد، سلامت جسمی و احساس را تحت تاثیر قرار دهد و حتی بر روابط و زندگی خانوادگی تاثیر بگذارد. این حتی می‌تواند بین موفقیت و شکست در کار باشد. نمی‌توانید همه چیز را در محیط کاری خود کنترل کنید اما این به معنای ضعیف بودن شما نیست؛ حتی زمانی که در وضعیت سختی قرار گرفته اید. اگر یک فرد جاه‌طلب یا متقاضی کار باشید، گام‌هایی وجود […]

 • پند بزرگان
  دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷
  افراد منطقی خودشان را با دنیا تطبیق می‌دهند. افراد غیر منطقی سعی می‌کنند دنیا را با خودشان تطبیق دهند. پیشرفت بستگی به افراد غیرمنطقی دارد. (جرج برنارد شاو) code نسخه مناسب چاپ

 • سرایه
  دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷
  ای شب شادی همیشه بادی شادا عمرت به درازی قیامت بادا در یاد من آتشی است از صورت دوست ای غصه اگر تو زهره داری یادا مولوی code نسخه مناسب چاپ

 • چهل سال پیش…
  تمامی مطالب از روزنامه اطلاعات روز یکشنبه ۴ تیرماه ۱۳۵۷(برابر با ۱۹ رجب ۱۳۹۸، ۲۵ ژوئن ۱۹۷۸) نقل شده است
  دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷
  مقدمات ساختمان اتوبان قم ـ بندرشاهپور فراهم شد در مذاکرات دیروز مرتضی صالحی وزیر راه و ترابری و ژان فرانسوا دونیو وزیر بازرگانی خارجی فرانسه برنامه‌های اجرایی کنسرسیوم مشترک فرانسوی و آمریکایی برای ساختن بزرگراه قم به بندر شاهپور مورد بررسی قرار گرفت. بزرگراه قم ـ بندرشاهپور که در امتداد بزرگ‌راه تهران به قم ساخته میشود، بزرگترین طرح راه‌سازی و طولانی‌ترین شاهراه ارتباطی کشور است که بصورت ۶ خطه ساخته میشود و با پیش‌بینی‌هایی که هنگام ساختمان آن به عمل میاید امکان توسعه آن تا ۸ باند نیز وجود دارد. […]

 • امروز در تاریخ
  دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷
  اعزام ناو جنگی انگلستان به آب های ایران دولت انگلستان چهارم تیرماه ۱۳۳۰ و چند روز پس از انجام خلع ید از آن دولت در صنایع نفت ایران، دستور انتقال اتباع و مهندسان خود را از آبادان به بصره صادر و ناو جنگی”موریشس″ از نوع رزمناو سبک را روانه آب های ایران کرد که این اقدام، احساسات ملی ایرانیان را چنان برانگیخت که گروهی از خلبانان نیروی هوائی داوطلب حمله انتحاری (کامیکازی) به این ناو شدند. تشدید فشار دکتر مصدق به شاه استقبال بی سابقه تهرانی ها از دکتر مصدق […]

 • مصائب کتابخوانی
  دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
    نگاهی به دکورها و عکس‌های خانه‌ها و اتاق کار افراد مشهور و بزرگ تاریخ بیندازید. در مجلل‌ترین یا ‌بی‌نوا‌ترین حالت، کتاب و میز تحریر و قلم و دوات و گاه ژست نوشتن یا خواندن در کادرشان دارند که نشان می‌دهد عموما افرادی اهل مطالعه بوده‌اند. به بیان دیگر آدم‌های بزرگ، لزوما صاحب کتابخانه‌های شیک یا نویسنده آثار مشهور نیستند اما بی‌تردید کتاب‌های خوب بسیاری در زندگی‌شان خوانده‌اند و همواره بخشی از پول و درآمدشان را در راه کتاب صرف کرده‌اند. امروزه اما کتابخوانی به همراه فواید بسیاری که در […]

    نگاهی به دکورها و عکس‌های خانه‌ها و اتاق کار افراد مشهور و بزرگ تاریخ بیندازید. در مجلل‌ترین یا ‌بی‌نوا‌ترین حالت، کتاب و میز تحریر و قلم و دوات و گاه ژست نوشتن یا خواندن در کادرشان دارند که نشان می‌دهد عموما افرادی اهل مطالعه بوده‌اند. به بیان دیگر آدم‌های بزرگ، لزوما صاحب کتابخانه‌های شیک یا نویسنده آثار مشهور نیستند اما بی‌تردید کتاب‌های خوب بسیاری در زندگی‌شان خوانده‌اند و همواره بخشی از پول و درآمدشان را در راه کتاب صرف کرده‌اند. امروزه اما کتابخوانی به همراه فواید بسیاری که در […]

 • کودکان کار در خیابان‌ها
  دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
    کودکان کار از مردم شهر جدا مانده و گسسته هستند و هر روز درست جلوی چشمانشان حضور دارند؛ کار می‌کنند تا گاهی کمک خرج خانواده باشند یا حتی هزینه اعتیاد والدینشان را پرداخت کنند؛ گاهی مورد آماج خشونت قرار می‌گیرند و گاهی هم در معرض نگاه‌های ترحم‌آمیز شهروندان شانه‌هایشان خم می‌شود. به گزارش ایسنا، ۲۲خرداد ماه یا ۱۲ژوئن روز جهانی مبارزه با کار کودک است. روزی که تلاش می‌کند این نکته را بر اساس ماده ۳۲پیمان جهانی حقوق کودک یادآور شود که کودکان باید در برابر هر کاری که […]

    کودکان کار از مردم شهر جدا مانده و گسسته هستند و هر روز درست جلوی چشمانشان حضور دارند؛ کار می‌کنند تا گاهی کمک خرج خانواده باشند یا حتی هزینه اعتیاد والدینشان را پرداخت کنند؛ گاهی مورد آماج خشونت قرار می‌گیرند و گاهی هم در معرض نگاه‌های ترحم‌آمیز شهروندان شانه‌هایشان خم می‌شود. به گزارش ایسنا، ۲۲خرداد ماه یا ۱۲ژوئن روز جهانی مبارزه با کار کودک است. روزی که تلاش می‌کند این نکته را بر اساس ماده ۳۲پیمان جهانی حقوق کودک یادآور شود که کودکان باید در برابر هر کاری که […]

 • یادداشت
  وقتی کتاب خواندن خطرناک می‌شود
  وجیهه تیموری
  دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
  همه ما از پایین بودن سرانه کتابخوانی در ایران، از وضع بد بازار نشر، از جای خالی کتاب در سبد کالاهای اساسی و یک کلام، از مهجوری و غربت کتاب در زندگی‌هایمان شنیده‌ایم و خوانده‌ایم و از بی‌تأثیری آن همین بس که آمار مطالعه چندان تغییری نکرده و کسانی که کتابخوان نبوده‌اند، همچنان چنین عادتی نیافته‌اند و اگر امیدی برای این نوع فرهنگسازی هست، در رده سنی کودکان و نوجوانان زنده مانده است که هنوز تأثیرپذیری و تأثیرگذاری و تغییر فکری و ذهنی درباره آنان، امکان پذیرتر از سایر افراد […]

 • تأثیر اخبار منفی بر سلامت روان
  دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
    هرروز صبح که رادیو یا تلویزیون را روشن می‌کنید حجم وسیعی از اخبار، منفی هستند. آیا به این فکر کرده‌اید که چرا این‌همه اخبار منفی از رادیو و تلویزیون پخش می‌شوند؟ آیا در کنار این‌همه اتفاقات تلخ، هیچ اتفاق مثبتی در کشور و دنیا رخ نداده که رسانه‌ها آن‌ را منتشر کنند؟ دکتر ماری کناتون کاسیل، استاد روانشناسی می‌گوید: مردم این روزها بیش‌ازحد تحت سیطره اخبار منفی قرارگرفته‌اند و با توجه به گستردگی رسانه‌ها، بیشتر حوادثی که در سرتاسر جهان رخ می‌دهد را می‌شود دید یا شنید. اصلا شنیدن […]

    هرروز صبح که رادیو یا تلویزیون را روشن می‌کنید حجم وسیعی از اخبار، منفی هستند. آیا به این فکر کرده‌اید که چرا این‌همه اخبار منفی از رادیو و تلویزیون پخش می‌شوند؟ آیا در کنار این‌همه اتفاقات تلخ، هیچ اتفاق مثبتی در کشور و دنیا رخ نداده که رسانه‌ها آن‌ را منتشر کنند؟ دکتر ماری کناتون کاسیل، استاد روانشناسی می‌گوید: مردم این روزها بیش‌ازحد تحت سیطره اخبار منفی قرارگرفته‌اند و با توجه به گستردگی رسانه‌ها، بیشتر حوادثی که در سرتاسر جهان رخ می‌دهد را می‌شود دید یا شنید. اصلا شنیدن […]

Page 1 of 17712345...Last »