ضميمه ادب وهنر
قدیمی ترین روزنامه ایران با ۹۲سال انتشار مستمر
روزنامه اطلاعات

ضميمه ادب وهنر

 • گفتگویی با اصغر خلیلی، کارگردان نمایشی درتماشاخانه ایرانشهر
  دولت ضعیفه در دوره ناصرالدین شاه
  سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶
    نمایش«دولت ضعیفه»به کارگردانی اصغر خلیلی، از ۱۶ مهرماه در تماشاخانه ایرانشهر، سالن استاد سمندریان، به صحنه نمایش آمده و تا نیمه آبان نیز ادامه دارد. کارگردان این اثر،این نمایش را بخشی از برنامه‌ریزی چندین‌ساله‌ خود در عرصه تاریخ معاصر می داند که این بار به دوره ناصرالدین شاه رسیده،اما مستندنگاری و بازخوانی تاریخ نیست بلکه دستمایه‌اش یک اتفاق تاریخی است. این نمایش نیز چون نمایش‌های قبلی خلیلی در موضوعات تاریخی همچون«راپورت‌های شبانه دکتر مصدق»و«میراث» درعرصه تاریخ سیاسی به اجرا درآمده است. قصه این اثر در دوره ناصرالدین شاه قاجار […]

    نمایش«دولت ضعیفه»به کارگردانی اصغر خلیلی، از ۱۶ مهرماه در تماشاخانه ایرانشهر، سالن استاد سمندریان، به صحنه نمایش آمده و تا نیمه آبان نیز ادامه دارد. کارگردان این اثر،این نمایش را بخشی از برنامه‌ریزی چندین‌ساله‌ خود در عرصه تاریخ معاصر می داند که این بار به دوره ناصرالدین شاه رسیده،اما مستندنگاری و بازخوانی تاریخ نیست بلکه دستمایه‌اش یک اتفاق تاریخی است. این نمایش نیز چون نمایش‌های قبلی خلیلی در موضوعات تاریخی همچون«راپورت‌های شبانه دکتر مصدق»و«میراث» درعرصه تاریخ سیاسی به اجرا درآمده است. قصه این اثر در دوره ناصرالدین شاه قاجار […]

 • نگاهی به نمایشگاه آثار زنده یاد «اصغر محمدی» در گالری ویستا
  فردیت‌بخشی به نشانگان فرهنگی
  بهروز فائقیان
  سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶
    مدرنیسم در هنر ایران، اگرچه به عنوان یک نامگذاری عام، ناظر بر فاصله گرفتن از شیوه‌های سنتی و تجربه‌های نوگرایانه است، اما در حقیقت دریافت‌ها و تلقی‌های متعددی در آفرینش هنری را در بر می‌گیرد. بر این اساس، مدرنیسم همچنان که در هنر غرب، در تاریخ معاصر ایران هم مشخصاً از اوایل دهه ۲۰ شمسی به این سو، جریان‌ها و نحله‌های متعددی را نمایندگی می‌کند. اما گذشته از رویکردهای متعددی که در این زمینه تاریخی می‌توان شناسایی کرد، مجموعه این گرایش های نوگرایانه هنر ایران یکی با آغاز تجربه‌های […]

    مدرنیسم در هنر ایران، اگرچه به عنوان یک نامگذاری عام، ناظر بر فاصله گرفتن از شیوه‌های سنتی و تجربه‌های نوگرایانه است، اما در حقیقت دریافت‌ها و تلقی‌های متعددی در آفرینش هنری را در بر می‌گیرد. بر این اساس، مدرنیسم همچنان که در هنر غرب، در تاریخ معاصر ایران هم مشخصاً از اوایل دهه ۲۰ شمسی به این سو، جریان‌ها و نحله‌های متعددی را نمایندگی می‌کند. اما گذشته از رویکردهای متعددی که در این زمینه تاریخی می‌توان شناسایی کرد، مجموعه این گرایش های نوگرایانه هنر ایران یکی با آغاز تجربه‌های […]

 • اول دفتر/به بهانه مراسم تقدیر ازیک مترجم
  مریوان ، دوست خوب نویسنده‌ها
  رضا محمدنیا
  سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶
    امسال تهران میزبان مراسمی به مناسبت روزجهانی ترجمه بود که با نام یک مترجم ازاقلیم کردستان عراق به نام «مریوان حلبچه ای» گره خورد.او به خاطر ترجمه‌های بی‌نظیری که از ۱۶ سالگی رقم زده است،نامی پر آوازه درتبادل آثارادبی فارسی و ادبیات کردعراقی محسوب می شود.مریوان تعداد زیادی ازآثار نویسندگان درجه یک واسم ورسم دارادبیات فارسی و زبان کردعراقی را به یکدیگر ترجمه کرده است. خلاصه اینکه کاراو پل سازی است وبرای وصل کردن آمده است.مراسمی که درمهرماه امسال توسط کانون ادبیات ایران و کانون فرهنگی چوک درباره مریوان […]

    امسال تهران میزبان مراسمی به مناسبت روزجهانی ترجمه بود که با نام یک مترجم ازاقلیم کردستان عراق به نام «مریوان حلبچه ای» گره خورد.او به خاطر ترجمه‌های بی‌نظیری که از ۱۶ سالگی رقم زده است،نامی پر آوازه درتبادل آثارادبی فارسی و ادبیات کردعراقی محسوب می شود.مریوان تعداد زیادی ازآثار نویسندگان درجه یک واسم ورسم دارادبیات فارسی و زبان کردعراقی را به یکدیگر ترجمه کرده است. خلاصه اینکه کاراو پل سازی است وبرای وصل کردن آمده است.مراسمی که درمهرماه امسال توسط کانون ادبیات ایران و کانون فرهنگی چوک درباره مریوان […]

 • به پیوست
  سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶
    آن قصه شنیدید که در باغ، یکی روز از جور تبر، زار بنالید سپیدار… گفتش تبر آهسته که جرم تو همین بس کاین موسم حاصل بود و نیست تو را بار «پروین اعتصامی» code نسخه مناسب چاپ

    آن قصه شنیدید که در باغ، یکی روز از جور تبر، زار بنالید سپیدار… گفتش تبر آهسته که جرم تو همین بس کاین موسم حاصل بود و نیست تو را بار «پروین اعتصامی» code نسخه مناسب چاپ

 • تفسیر دکتر دینانی از «گلشن راز»
  رازِ راز
  گفتگو از:کریم فیضی -۲۰۷
  سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶
    عدل و اعتدال * یکی از امّهات تفکر قدما، عدل و اعتدال است و در سخن شبستری هم این موضوع پررنگ است. اقصی‌الکمال جسم را اعتدال دانسته‌اند و همین کافی است تا اعتقاد قدما به عدالت را نشان بدهد. سابق اعتقاد داشتند که ظهور خوبی‌ها با عدل است و اگر عدل برود، شرّ و بدی برجای می‌ماند. در ادامه، وارد بحث از مرکب و بسیط می‌شود که مقصودش رسیدن به وحدت است و با وحدت بسیط حاصل می‌شود و بعد اتصال به بسیط‌الذات به وجود می‌آید که خداوند متعال […]

    عدل و اعتدال * یکی از امّهات تفکر قدما، عدل و اعتدال است و در سخن شبستری هم این موضوع پررنگ است. اقصی‌الکمال جسم را اعتدال دانسته‌اند و همین کافی است تا اعتقاد قدما به عدالت را نشان بدهد. سابق اعتقاد داشتند که ظهور خوبی‌ها با عدل است و اگر عدل برود، شرّ و بدی برجای می‌ماند. در ادامه، وارد بحث از مرکب و بسیط می‌شود که مقصودش رسیدن به وحدت است و با وحدت بسیط حاصل می‌شود و بعد اتصال به بسیط‌الذات به وجود می‌آید که خداوند متعال […]

 • معرفی مجموعه طنز«خرده فرمایشات»/وحید ضیایی/انتشارات نگین سبلان/۱۳۹۶
  اشک گل را باران در می آورد
  اکبر اکسیر
  سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶
    طنز یک مسئولیت اجتماعی است. وقتی مسئولین از مسئولیت خود سرباز می زنند، یک وسیله حقیقت یاب است. وقتی حقیقت در لابلای ترس و رودربایستی و تعارف گم می شود. یک شیطنت از یک روح بازیگوش است که خوب می بیند و به موقع افشا می کند. طنز داروی شفابخش دردهای تلخ جامعه است که در کپسول شیرین عسل ارائه می شود. طنز یک مُصلح اجتماعی، یک مأمور کشف مفاسد، یک وزارت ارشاد، یک داور بی طرف، یک قاضی عادل، یک وجدان آگاه است که همواره با مهربانی خاص […]

    طنز یک مسئولیت اجتماعی است. وقتی مسئولین از مسئولیت خود سرباز می زنند، یک وسیله حقیقت یاب است. وقتی حقیقت در لابلای ترس و رودربایستی و تعارف گم می شود. یک شیطنت از یک روح بازیگوش است که خوب می بیند و به موقع افشا می کند. طنز داروی شفابخش دردهای تلخ جامعه است که در کپسول شیرین عسل ارائه می شود. طنز یک مُصلح اجتماعی، یک مأمور کشف مفاسد، یک وزارت ارشاد، یک داور بی طرف، یک قاضی عادل، یک وجدان آگاه است که همواره با مهربانی خاص […]

 • دل نوشته‌های آهان آهان‌دار
  محبوب صالح علا -۵
  سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶
    محبوب من! همیشه همة مردم از دور شما هستند. محبوب من! عاشق دلتنگ سایه‌اش خیس است. عاشق وقتی که پیر شد، سر می‌چرخاند به سمت جوانی، از خودش می‌پرسد: «همة این اشک‌ها را اینجا، در این دنیا من گریه کرده‌ام؟» محبوب من!‌دوست من،‌پیرمرد فریب خورده‌ای است، می‌گوید شما پرواز را به پرنده آموخته‌اید. تنها شما به قله قاف رفته‌اید. می‌گوید شما می‌آیید، گل‌ها باز می‌شوند و وقتی می‌روید گل‌ها پرپر می‌شوند. دوستم پیرمرد فریب خورده اطراف یادهایش نشسته است، مانند بچه‌ها گریه می‌کند، به آینه‌ها سنگ می‌زند. پیوسته زیر […]

    محبوب من! همیشه همة مردم از دور شما هستند. محبوب من! عاشق دلتنگ سایه‌اش خیس است. عاشق وقتی که پیر شد، سر می‌چرخاند به سمت جوانی، از خودش می‌پرسد: «همة این اشک‌ها را اینجا، در این دنیا من گریه کرده‌ام؟» محبوب من!‌دوست من،‌پیرمرد فریب خورده‌ای است، می‌گوید شما پرواز را به پرنده آموخته‌اید. تنها شما به قله قاف رفته‌اید. می‌گوید شما می‌آیید، گل‌ها باز می‌شوند و وقتی می‌روید گل‌ها پرپر می‌شوند. دوستم پیرمرد فریب خورده اطراف یادهایش نشسته است، مانند بچه‌ها گریه می‌کند، به آینه‌ها سنگ می‌زند. پیوسته زیر […]

 • دل نوشته‌های آهان آهان‌دار
  محبوب صالح علا -۵
  سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶
    محبوب من! همیشه همة مردم از دور شما هستند. محبوب من! عاشق دلتنگ سایه‌اش خیس است. عاشق وقتی که پیر شد، سر می‌چرخاند به سمت جوانی، از خودش می‌پرسد: «همة این اشک‌ها را اینجا، در این دنیا من گریه کرده‌ام؟» محبوب من!‌دوست من،‌پیرمرد فریب خورده‌ای است، می‌گوید شما پرواز را به پرنده آموخته‌اید. تنها شما به قله قاف رفته‌اید. می‌گوید شما می‌آیید، گل‌ها باز می‌شوند و وقتی می‌روید گل‌ها پرپر می‌شوند. دوستم پیرمرد فریب خورده اطراف یادهایش نشسته است، مانند بچه‌ها گریه می‌کند، به آینه‌ها سنگ می‌زند. پیوسته زیر […]

    محبوب من! همیشه همة مردم از دور شما هستند. محبوب من! عاشق دلتنگ سایه‌اش خیس است. عاشق وقتی که پیر شد، سر می‌چرخاند به سمت جوانی، از خودش می‌پرسد: «همة این اشک‌ها را اینجا، در این دنیا من گریه کرده‌ام؟» محبوب من!‌دوست من،‌پیرمرد فریب خورده‌ای است، می‌گوید شما پرواز را به پرنده آموخته‌اید. تنها شما به قله قاف رفته‌اید. می‌گوید شما می‌آیید، گل‌ها باز می‌شوند و وقتی می‌روید گل‌ها پرپر می‌شوند. دوستم پیرمرد فریب خورده اطراف یادهایش نشسته است، مانند بچه‌ها گریه می‌کند، به آینه‌ها سنگ می‌زند. پیوسته زیر […]

 • نگاهی به ترانه یا مولا دلم تنگ اومده ـ۲
  رباعی‌های ترانه از ابوسعید نیست!
  حسن فرازمند
  سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶
    در شماره قبل برایتان از استاد جلیل زولاند نوشتم که گفته می شود آهنگساز ترانه معروف «یا مولا دلم تنگ اومده»است که مثل چند ترانه دیگر او ازفرهنگ فولکلور و موسیقی افغانستان در دهه‌های ۴۰ و۵۰ وارد کشورما شد و مورد استقبال مردم قرار گرفت. اینبار می خواهم شما را با سراینده رباعی‌های این ترانه معروف آشنا کنم که از او به عنوان برجسته‌ترین‌ رباعی سرا بعد از حکیم عمر خیام نام برده می‌شود و او کسی نیست به جز شیخ ابوسعید ابوالخیر که این رباعی را به او […]

    در شماره قبل برایتان از استاد جلیل زولاند نوشتم که گفته می شود آهنگساز ترانه معروف «یا مولا دلم تنگ اومده»است که مثل چند ترانه دیگر او ازفرهنگ فولکلور و موسیقی افغانستان در دهه‌های ۴۰ و۵۰ وارد کشورما شد و مورد استقبال مردم قرار گرفت. اینبار می خواهم شما را با سراینده رباعی‌های این ترانه معروف آشنا کنم که از او به عنوان برجسته‌ترین‌ رباعی سرا بعد از حکیم عمر خیام نام برده می‌شود و او کسی نیست به جز شیخ ابوسعید ابوالخیر که این رباعی را به او […]

 • نقد آثارمنظوم و منثور عباس یمینی شریف
  یار مهربان
  هومن ظریف -۵۵
  سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶
    شعر «سوت ترن»نیز ازکتاب آواز فرشتگان۱۳۲۵،توسط شاعر برای کتاب نیم قرن در باغ شعر کودکان،گزینش شده است،که تغییرات آن را در کمان های مربوط به سال های چاپ نشان داده ایم: مسافری بدو بدورزود زود زود بیا جلو چونکه سوار من شویرهرجا بخواهی می‌روی گاهی میان تونلیرگاهی روان روی پلی آسوده وبی دردسر(۱۳۶۶:آسوده می کنی سفر) نداری از سختی خبر (۱۳۵۵:از رنج و سختی بی خبر) این خبر اما داشته باشرمیا ز منزلت یواش(۱۳۶۶:اما بدان در هر کجارمن می شناسم وقت را) من سر ساعت می رومرمنتظرت نمی شوم […]

    شعر «سوت ترن»نیز ازکتاب آواز فرشتگان۱۳۲۵،توسط شاعر برای کتاب نیم قرن در باغ شعر کودکان،گزینش شده است،که تغییرات آن را در کمان های مربوط به سال های چاپ نشان داده ایم: مسافری بدو بدورزود زود زود بیا جلو چونکه سوار من شویرهرجا بخواهی می‌روی گاهی میان تونلیرگاهی روان روی پلی آسوده وبی دردسر(۱۳۶۶:آسوده می کنی سفر) نداری از سختی خبر (۱۳۵۵:از رنج و سختی بی خبر) این خبر اما داشته باشرمیا ز منزلت یواش(۱۳۶۶:اما بدان در هر کجارمن می شناسم وقت را) من سر ساعت می رومرمنتظرت نمی شوم […]

 • بازنمایی اسطوره شر در "لویاتان"
  هیولای شر
  منوچهر دین پرست
  سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶
    خشونت، عشق و طبیعت سه گانه ای است که می تواند هر انسانی را به هیولا تبدیل کند. هیولایی که از درون آدمی سر برآورده و جهان او را به محلی برای ارضای تمایلات بی حد و حصر خود سوق دهد. بر این اساس جهان انسانها، جهان نمادها نیز هست. نمادهایی که می تواند تکین بودن او را در جهان نشان دهد و شاید ما به واسطه آن نمادها بتوانیم در رویایی با موقعیتهای مختلف شخصیت خود را شکل دهیم. اگر از سه گانه “خشونت” که نماد زورگویی به […]

    خشونت، عشق و طبیعت سه گانه ای است که می تواند هر انسانی را به هیولا تبدیل کند. هیولایی که از درون آدمی سر برآورده و جهان او را به محلی برای ارضای تمایلات بی حد و حصر خود سوق دهد. بر این اساس جهان انسانها، جهان نمادها نیز هست. نمادهایی که می تواند تکین بودن او را در جهان نشان دهد و شاید ما به واسطه آن نمادها بتوانیم در رویایی با موقعیتهای مختلف شخصیت خود را شکل دهیم. اگر از سه گانه “خشونت” که نماد زورگویی به […]

 • خاطرات اجتماعی استاد امین‌الله رشیدی در عرصه آواز و موسیقی
  یک عمر خاطره -۷۰
  سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶
    ـ سلام، چه عجب این طرف‌‌ها؟ ـ از اتاق امتحان برمی‌گردم. امتحان آواز ـ بسیار خوب، مبارک است. ان‌شاالله که موفق شده‌اید؟‌ ـ نه، … آقایون میگن در حال حاضر ما تصنیف خون می‌خواهیم. صدای شما برای تصنیف خوندن مناسب نیست… و بعد خیلی راحت و بدون ملاحظه سوابق دوستی و همکلاسی و با آنکه می‌دانست من بیشتر در رادیو، تصنیف (ترانه) می‌سازم و می‌خوانم، چشم در چشم من دوخته، با عصبانیت و با همان لهجه خاص گفت: «آقا رشیدی ـ این تیپ آدم‌‌ها حرف (ی) کلمه (آقای) را […]

    ـ سلام، چه عجب این طرف‌‌ها؟ ـ از اتاق امتحان برمی‌گردم. امتحان آواز ـ بسیار خوب، مبارک است. ان‌شاالله که موفق شده‌اید؟‌ ـ نه، … آقایون میگن در حال حاضر ما تصنیف خون می‌خواهیم. صدای شما برای تصنیف خوندن مناسب نیست… و بعد خیلی راحت و بدون ملاحظه سوابق دوستی و همکلاسی و با آنکه می‌دانست من بیشتر در رادیو، تصنیف (ترانه) می‌سازم و می‌خوانم، چشم در چشم من دوخته، با عصبانیت و با همان لهجه خاص گفت: «آقا رشیدی ـ این تیپ آدم‌‌ها حرف (ی) کلمه (آقای) را […]

 • با شاعران امروز
  به احترام آزادی
  سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶
    «کیانوش خان محمدی» از شاعران کُردتبار ساکن تهران است. طراحی صنعتی خوانده است و سپید می نویسد. افزون بر آن، بازیگر تئاتر است و در گذشته دستی هم بر آتش غزل داشته است. مجموعه شعر «سنگ ها از ترس غرق شدن می پرند»، نخستین کتاب وی بود که چند سال پیش توسط انتشارات فصل پنجم در دسترس دوستداران شعر قرار گرفت. (۱) گوشی را برداشتم صدای جوان خودم را شناختم هفت سال پیش به امروزم زنگ زده بودم گفته بودم سه نفر هستند که باید تنها ترین انسان ها […]

    «کیانوش خان محمدی» از شاعران کُردتبار ساکن تهران است. طراحی صنعتی خوانده است و سپید می نویسد. افزون بر آن، بازیگر تئاتر است و در گذشته دستی هم بر آتش غزل داشته است. مجموعه شعر «سنگ ها از ترس غرق شدن می پرند»، نخستین کتاب وی بود که چند سال پیش توسط انتشارات فصل پنجم در دسترس دوستداران شعر قرار گرفت. (۱) گوشی را برداشتم صدای جوان خودم را شناختم هفت سال پیش به امروزم زنگ زده بودم گفته بودم سه نفر هستند که باید تنها ترین انسان ها […]

 • زیر نظر: عبدالجبار کاکایی/نقدی بر مجموعه ترانه «موی سفیدم اتفاقی نیست» سروده لیلا کردبچه
  تولد یا مرگ مؤلف ؟!
  حمیدرضا شکارسری
  سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶
    خواندن مجموعه ترانه(!)«موی سفیدم اتفاقی نیست»(نشر فصل پنجم- ۱۳۹۶) و نوشتن از آن آسان نیست. نوشتن راجع به چهارپاره‌ها و مثنوی‌هایی‌ به زبان محاوره از شاعری که یکی از چهره‌های شاخص، پرکار و پر سر و صدای شعر آزاد این سال‌ها محسوب می شود. خواندن این شعرها از لیلا کردبچه، سخت است. هر چند می دانیم او کار شاعری اش را با شعر کلاسیک شروع کرده، اما دیگر او را به عنوان یک سنتی سرا نمی شناسیم. او شخصیت حقیقی و حقوقی شعر خود را با شعر نو آزاد […]

    خواندن مجموعه ترانه(!)«موی سفیدم اتفاقی نیست»(نشر فصل پنجم- ۱۳۹۶) و نوشتن از آن آسان نیست. نوشتن راجع به چهارپاره‌ها و مثنوی‌هایی‌ به زبان محاوره از شاعری که یکی از چهره‌های شاخص، پرکار و پر سر و صدای شعر آزاد این سال‌ها محسوب می شود. خواندن این شعرها از لیلا کردبچه، سخت است. هر چند می دانیم او کار شاعری اش را با شعر کلاسیک شروع کرده، اما دیگر او را به عنوان یک سنتی سرا نمی شناسیم. او شخصیت حقیقی و حقوقی شعر خود را با شعر نو آزاد […]

 • شعر کلاسیک
  سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶
  واژه های تلخ بابک دولتی تصویرها هنگام طوفان خام بودند لبریز از تکرار یک اوهام بودند یکباره بند رخت ها از هم بریدند آنها نخستین دسته اعدام بودند از ناودان ها واژه هایی تلخ می ریخت من می شنیدم شکل یک دشنام بودند شیطان تمام شهر را آن شب قُرق کرد دیگر خدایان پیش او ناکام بودند قدری خیابان پا به پای باد رقصید در رقص مرگ آن سایه ها بی نام بودند چوپانِ طوفان، شهر را هر سو که شد برد همسایه ها چون بره هایی رام بودند طوفان […]

 • از فرمایشات ما
  ننه قمر چینی!
  رضارفیع
  سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶
    به کسی بر نخورد؛وقتی که هر ننه قمری از چین و ماچین،فرت و فرت جنس وارد کند و به عوض تقویت تولیدات ملی ایران خودمان، زرت و زرت تولیدات ملی چین خودشان را تقویت نماید؛ نتیجه اش این می شود که روز روشن دست به هرچه می زنیم، چینی است؛ تا چه رسد به شب تاریک و بیم ارز و اجناسی چنین ارزان!… در اظهارعلاقه به چین: تا دل هرزه گرد من رفت به چین زلف او زآن سفر دراز خود، میل وطن نمی کند چندی پیش از وجود […]

    به کسی بر نخورد؛وقتی که هر ننه قمری از چین و ماچین،فرت و فرت جنس وارد کند و به عوض تقویت تولیدات ملی ایران خودمان، زرت و زرت تولیدات ملی چین خودشان را تقویت نماید؛ نتیجه اش این می شود که روز روشن دست به هرچه می زنیم، چینی است؛ تا چه رسد به شب تاریک و بیم ارز و اجناسی چنین ارزان!… در اظهارعلاقه به چین: تا دل هرزه گرد من رفت به چین زلف او زآن سفر دراز خود، میل وطن نمی کند چندی پیش از وجود […]

 • مدرسه بیمارستان و ماله کشی ۱ و ۲!
  وحید حاج سعیدی
  سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶
    ما شانس آوردیم آموزش و پرورش همین طوری با کسری بودجه «شبانه روزی – همه نقاط کشور»مواجه است و ۹۸ درصد بودجه اش هم صرف حقوق فرهنگیان می شود وگرنه معلوم نبود چه طرح‌ها و برنامه‌های محیرالعقول و سوفسطایی در این وزارت عریض و طویل تصویب می شد و در فاز اجرا قرار می گرفت. ‌چرا که لابلای طرح‌های کشکی – تخیلی سابق، این هفته دوستان رفته اند سراغ تاسیس « مدرسه بیمارستان!» البته منظور از «مدرسه بیمارستان» این نیست که زبانم لال مدارس را به بیمارستان تبدیل کنند؛ […]

    ما شانس آوردیم آموزش و پرورش همین طوری با کسری بودجه «شبانه روزی – همه نقاط کشور»مواجه است و ۹۸ درصد بودجه اش هم صرف حقوق فرهنگیان می شود وگرنه معلوم نبود چه طرح‌ها و برنامه‌های محیرالعقول و سوفسطایی در این وزارت عریض و طویل تصویب می شد و در فاز اجرا قرار می گرفت. ‌چرا که لابلای طرح‌های کشکی – تخیلی سابق، این هفته دوستان رفته اند سراغ تاسیس « مدرسه بیمارستان!» البته منظور از «مدرسه بیمارستان» این نیست که زبانم لال مدارس را به بیمارستان تبدیل کنند؛ […]

 • بیماری جدید قند
  نسترن نسرین
  سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶
    دکتر گفت: پس احتمالاً عصبیه. حالا داروهات رو زیاد نمی‌کنم. یه کمی رو خودت کار کن، یه ماه دیگه با جواب آزمایش بیا پیش من. یادت باشه آزمایشت باید ناشتا داده بشه‌.‌ در ضمن به خودت هم برس . ناسلامتی مردی! بفهمی نفهمی نسخه ترجمه شده همفری بوگارتی!البته به دست یه مترجم کم سواد! دکترغش غش کریهی کرد و با دست های زمختش مرد را تا دم در مشایعت کرد. یک ماه گذشت. مرد به زعم خودش حسابی پرهیز کرد. دریغ از یک لب که به …. شیرینی بزند. […]

    دکتر گفت: پس احتمالاً عصبیه. حالا داروهات رو زیاد نمی‌کنم. یه کمی رو خودت کار کن، یه ماه دیگه با جواب آزمایش بیا پیش من. یادت باشه آزمایشت باید ناشتا داده بشه‌.‌ در ضمن به خودت هم برس . ناسلامتی مردی! بفهمی نفهمی نسخه ترجمه شده همفری بوگارتی!البته به دست یه مترجم کم سواد! دکترغش غش کریهی کرد و با دست های زمختش مرد را تا دم در مشایعت کرد. یک ماه گذشت. مرد به زعم خودش حسابی پرهیز کرد. دریغ از یک لب که به …. شیرینی بزند. […]

 • تبسم و تفکر
  ندا تنهایی مقدم
  سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶
    ـ متولد ۱۳۶۴،تبریز ـ نقاش و کاریکاتوریست و تصویرگر کتاب کودک ـ عضو هیأت مدیره انجمن کاریکاتوریست های تبریز ـ تدریس در برنامه آموزشی کاریکاتور در تلویزیون استان ـ برگزاری چندین نمایشگاه داخلی و بین المللی ـ کسب جوایز متعدد از جشنواره های داخلی و خارجی code نسخه مناسب چاپ

    ـ متولد ۱۳۶۴،تبریز ـ نقاش و کاریکاتوریست و تصویرگر کتاب کودک ـ عضو هیأت مدیره انجمن کاریکاتوریست های تبریز ـ تدریس در برنامه آموزشی کاریکاتور در تلویزیون استان ـ برگزاری چندین نمایشگاه داخلی و بین المللی ـ کسب جوایز متعدد از جشنواره های داخلی و خارجی code نسخه مناسب چاپ

 • امروز در تاریخ
  سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶
  تصرف «انشان» و طلوع دودمان هخامنشیان طبق نوشته های هرودوت و سایر مورخانی که در زمینه تاریخ ایران باستان تحقیق کرده اند و کشفیات باستانشناسان، هخامنش از بزرگان پارس در نخستین ماه پاییز سال ۶۷۵ پیش از میلاد شهر «انشان ‏»واقع در ۴۶ کیلومتری شمال شیراز امروز را تصرف کرد که طلوع دودمان هخامنشیان است. شهر «انشان» یکی از دو پایتخت ایلام بود. پایتخت دیگر ایلام؛ شهر شوش بود. ابن بطوطه در شیراز کرونیکلرها از اکتبر سال ۱۳۴۷ میلادی به عنوان ماهی یاد کرده اند که در آن «ابن بطوطه» […]

Page 1 of 21112345...Last »