روزنامه اطلاعات

ضميمه اطلاعات

 • از بیانات مقام معظم رهبری
  بعثت و لزوم وحدت اسلامی
  دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
    همیشه سالهای گذشته وقتی مساله مبعث و خاطره بزرگ بعثت مطرح می شده است، هم ملت ما حرکت و بعثت عمومی و برانگیختگی ملی تاریخی خودرا در انقلاب ادامه آن بعثت عظیم نبوی دانسته، هم این سؤال لااقل درذهن های افرادی از مردم – از خواص و اهل نظر – پیش آمده است که رازپیشرفت اسلام در آن روزگار غربت معرفت و عمومیت جهل که همه دنیا را پر کرده بود، چه بود. فقط در منطقه عربی نبود که جاهلیت حاکم بود. دردو امپراتوری عظیم آن روز – یعنی […]

    همیشه سالهای گذشته وقتی مساله مبعث و خاطره بزرگ بعثت مطرح می شده است، هم ملت ما حرکت و بعثت عمومی و برانگیختگی ملی تاریخی خودرا در انقلاب ادامه آن بعثت عظیم نبوی دانسته، هم این سؤال لااقل درذهن های افرادی از مردم – از خواص و اهل نظر – پیش آمده است که رازپیشرفت اسلام در آن روزگار غربت معرفت و عمومیت جهل که همه دنیا را پر کرده بود، چه بود. فقط در منطقه عربی نبود که جاهلیت حاکم بود. دردو امپراتوری عظیم آن روز – یعنی […]

 • از گفت‌وگوهای مرحوم دکتر سیدجعفر شهیدی
  بعثت پیامبر(ص)
  دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
    استاد دکترسید جعفر شهیدی، از پیشکسوتان پژوهش و مطالعات دینی در حوزه تاریخ اسلام بود. تألیفات فراوان و ژرف او در این حوزه گویای عمق تحقیق و سال‌ها پژوهش در این عرصه است. در این گفت‌وگوی کوتاه، دکتر شهیدی، جامعه مکه و گروه‌های متشکل آن در زمان بعثت پیامبر را مورد بررسی مختصر و تحلیل جامعه‌شناسانه قرار داده‌اند. *** * در آغاز بفرمایید زمانی که پیامبر خاتم مبعوث شدند، جامعه مکه از چه گروه‌هایی تشکیل می‌شد و اینان با پیامبر و اعلام بعثت او گونه برخورد کردند؟ ــ چنان […]

    استاد دکترسید جعفر شهیدی، از پیشکسوتان پژوهش و مطالعات دینی در حوزه تاریخ اسلام بود. تألیفات فراوان و ژرف او در این حوزه گویای عمق تحقیق و سال‌ها پژوهش در این عرصه است. در این گفت‌وگوی کوتاه، دکتر شهیدی، جامعه مکه و گروه‌های متشکل آن در زمان بعثت پیامبر را مورد بررسی مختصر و تحلیل جامعه‌شناسانه قرار داده‌اند. *** * در آغاز بفرمایید زمانی که پیامبر خاتم مبعوث شدند، جامعه مکه از چه گروه‌هایی تشکیل می‌شد و اینان با پیامبر و اعلام بعثت او گونه برخورد کردند؟ ــ چنان […]

 • نیم نگاهی به سیره رسول رحمت
  آیت الله العظمی جوادی آملی
  دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
    خداوند می‏فرماید: همه انبیا حقّ آوردند؛ ولی کتب انبیای گذشته، زیر هیمنه و سیطره ونفوذ قرآن کریم حفظ می‏شود؛ وقتی خدا قرآن را مُهَیْمن برکتب انبیای پیشین قرار داده، چون کمال علمی‏هر پیامبری در کتاب آسمانی او و کمال علمی ‏پیغمبر خاتم نیز در قرآن ظهور می‏کند، پس رهاورد رسول خدا بالاتر از کتب انبیای پیشین است. هر پیغمبری امتش را به محتوای کتابش دعوت می‏کند و عصاره دعوت پیامبر خاتم‏ که خود واجد معارف قرآن است، نیز هدایت به مضامین بلند قرآن کریم است. حاصل آنکه: مقام و […]

    خداوند می‏فرماید: همه انبیا حقّ آوردند؛ ولی کتب انبیای گذشته، زیر هیمنه و سیطره ونفوذ قرآن کریم حفظ می‏شود؛ وقتی خدا قرآن را مُهَیْمن برکتب انبیای پیشین قرار داده، چون کمال علمی‏هر پیامبری در کتاب آسمانی او و کمال علمی ‏پیغمبر خاتم نیز در قرآن ظهور می‏کند، پس رهاورد رسول خدا بالاتر از کتب انبیای پیشین است. هر پیغمبری امتش را به محتوای کتابش دعوت می‏کند و عصاره دعوت پیامبر خاتم‏ که خود واجد معارف قرآن است، نیز هدایت به مضامین بلند قرآن کریم است. حاصل آنکه: مقام و […]

 • پیامبر امّی
  استاد شهید آیت الله مطهرى
  دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
    مفسران اسلامی کلمه امی را سه جور تفسیر کرده‏اند: ۱ـ درس ناخوانده و ناآشنا به خط و اکثریت طرفدار این نظرند و یا لااقل این نظر را ترجیح می‏دهند.طرفداران این نظر گفته‏اند این کلمه منسوب به «ام» است که به معنی‏ مادر است . امی یعنی کسی که به حالت مادرزادی از لحاظ اطلاع بر خطوط و نوشته‏ها و معلومات بشری باقی مانده است ، و یا منسوب به «امت» است؛ یعنی کسی که به عادت اکثریت مردم است. زیرا اکثریت توده ، خط و نوشتن نمی‏دانستند و عده […]

    مفسران اسلامی کلمه امی را سه جور تفسیر کرده‏اند: ۱ـ درس ناخوانده و ناآشنا به خط و اکثریت طرفدار این نظرند و یا لااقل این نظر را ترجیح می‏دهند.طرفداران این نظر گفته‏اند این کلمه منسوب به «ام» است که به معنی‏ مادر است . امی یعنی کسی که به حالت مادرزادی از لحاظ اطلاع بر خطوط و نوشته‏ها و معلومات بشری باقی مانده است ، و یا منسوب به «امت» است؛ یعنی کسی که به عادت اکثریت مردم است. زیرا اکثریت توده ، خط و نوشتن نمی‏دانستند و عده […]

 • محمد؛ پیامبری که باید از نو شناخت
  دکترعلی شریعتی
  دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
    پس از قرن چهارم میلادی و از زمانی که امپراتوران روم به مسیحیت گرویدند و عقاید کلیسا را به عنوان آرا و عقاید رسمی ترویج کردند، بنای مخالفت را با حوزه های فکری و علمی آزاد گذاشتند تا این که سرانجام ژولتی نین، امپراتور روم شرقی در سال ۵۲۹ میلاد مسیح (قرن ششم میلادی) دستور تعطیلی دانشگاه ها و بستن مدارس و مراکز علمی را صادر کرد و دانشمندان از بیم جان متواری شدند و چراغ علم و فلسفه در قلمرو امپراتوری روم خاموش شد. درست در همین زمان […]

    پس از قرن چهارم میلادی و از زمانی که امپراتوران روم به مسیحیت گرویدند و عقاید کلیسا را به عنوان آرا و عقاید رسمی ترویج کردند، بنای مخالفت را با حوزه های فکری و علمی آزاد گذاشتند تا این که سرانجام ژولتی نین، امپراتور روم شرقی در سال ۵۲۹ میلاد مسیح (قرن ششم میلادی) دستور تعطیلی دانشگاه ها و بستن مدارس و مراکز علمی را صادر کرد و دانشمندان از بیم جان متواری شدند و چراغ علم و فلسفه در قلمرو امپراتوری روم خاموش شد. درست در همین زمان […]

 • درّ یتیم
  دکتر قاسم رسا
  دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
    با صد هزاران جلوه شد از پرده بیرون ماه من تا ماه گردون را کند محو جمال خویشتن دل روشن از سیماى او جان سر خوش از صهباى او شاهى که خاک پاى او شد سرمه چشمان من کوکب بدان تابندگى گوهر بدان رخشندگى سلطان بدان بخشندگى نشنیده کس اندر زمن‏ آمد امیر کاروان محبوب دل آرام جان دیدار یار مهربان از دل برد رنج و محن‏ ساقى، کرم کن جام را تا پخته سازد خام را در هم شکن اصنام را کامد نگار بت شکن شاها ز مسکین […]

    با صد هزاران جلوه شد از پرده بیرون ماه من تا ماه گردون را کند محو جمال خویشتن دل روشن از سیماى او جان سر خوش از صهباى او شاهى که خاک پاى او شد سرمه چشمان من کوکب بدان تابندگى گوهر بدان رخشندگى سلطان بدان بخشندگى نشنیده کس اندر زمن‏ آمد امیر کاروان محبوب دل آرام جان دیدار یار مهربان از دل برد رنج و محن‏ ساقى، کرم کن جام را تا پخته سازد خام را در هم شکن اصنام را کامد نگار بت شکن شاها ز مسکین […]

 • آیین پیامبر(ص) پیش از بعثت
  آیت‌الله سیدهاشم رسولی محلاتی
  دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
    این مطلب از نظر تاریخ مسلم است که: اولاً، رسول خدا(ص)در تمام دوران زندگی قبل از بعثت خود، لحظه ای در برابر بتها پرستش نکرد و از آئین مشرکین وبت پرستان و سنت ها و مراسم شرک آلود و غلط ایشان پیروی نکرد،و از«اکل میته »و ذبائحی که نام خدا بر آنها ذکر نشده بودنمی خورد،و این که در صحیح بخاری و مسند احمد بن حنبل آمده است که گویند: برای رسول خدا(ص)سفره غذائی حاضر کردند،و زید بن عمرو بن نفیل‌۱ را نیز بر سر آن سفره خواندند،ولی زید […]

    این مطلب از نظر تاریخ مسلم است که: اولاً، رسول خدا(ص)در تمام دوران زندگی قبل از بعثت خود، لحظه ای در برابر بتها پرستش نکرد و از آئین مشرکین وبت پرستان و سنت ها و مراسم شرک آلود و غلط ایشان پیروی نکرد،و از«اکل میته »و ذبائحی که نام خدا بر آنها ذکر نشده بودنمی خورد،و این که در صحیح بخاری و مسند احمد بن حنبل آمده است که گویند: برای رسول خدا(ص)سفره غذائی حاضر کردند،و زید بن عمرو بن نفیل‌۱ را نیز بر سر آن سفره خواندند،ولی زید […]

 • بعثت نور
  محمد‌سهرابی
  دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
    آنچه در دل بود هوس دارم هوس او به هر نفَس دارم مبریدم ز کوى او به رحیل کاروانى پر از جرس دارم بى مغیلان هواى کعبه چه سود در رهش میل خار و خس دارم گر شوم صید ابرویت، سوگند رغبت گوشه قفس دارم آنچنانم به زلف تو در بند نه ره پیش و راه پس دارم آرزویم زیارت است بیا دل مهیّاى غارت است بیا بى تو روح الامین چه سود دهد؟ بى جمالت یقین چه سود دهد؟ دستگیرم نباشد ار شالت لفظ حبل‏المتین چه سود دهد؟ […]

    آنچه در دل بود هوس دارم هوس او به هر نفَس دارم مبریدم ز کوى او به رحیل کاروانى پر از جرس دارم بى مغیلان هواى کعبه چه سود در رهش میل خار و خس دارم گر شوم صید ابرویت، سوگند رغبت گوشه قفس دارم آنچنانم به زلف تو در بند نه ره پیش و راه پس دارم آرزویم زیارت است بیا دل مهیّاى غارت است بیا بى تو روح الامین چه سود دهد؟ بى جمالت یقین چه سود دهد؟ دستگیرم نباشد ار شالت لفظ حبل‏المتین چه سود دهد؟ […]

 • آنک آواز نبى از درِ بطحا شنوید
  امیرى فیروز کوهى
  دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
    آنک آواز نبى از در بطحا شنوید ذکر حق را ز در افتادن بتها شنوید نور اسلام بر آمد ز کران تا نگرید بانگ توحید درآمد به جهان تا شنوید سخنى از سر مهر و خبرى از در صدق‏ گر ز جایى نشنیدید، از این جا شنوید بس شنیدید سخن ها ز خدا بى خبران اینک آیید و سخن هاى خدا را شنوید آن سقط ها که زهر ساقطه دیدید بس است زین ثقه، آیت حرمت ز خلقنا شنوید در حرم لوحه‏اى از عودت و رجعى نگرید در حرا […]

    آنک آواز نبى از در بطحا شنوید ذکر حق را ز در افتادن بتها شنوید نور اسلام بر آمد ز کران تا نگرید بانگ توحید درآمد به جهان تا شنوید سخنى از سر مهر و خبرى از در صدق‏ گر ز جایى نشنیدید، از این جا شنوید بس شنیدید سخن ها ز خدا بى خبران اینک آیید و سخن هاى خدا را شنوید آن سقط ها که زهر ساقطه دیدید بس است زین ثقه، آیت حرمت ز خلقنا شنوید در حرم لوحه‏اى از عودت و رجعى نگرید در حرا […]

 • امروز در تاریخ
  دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
  نخستین بنیاد تألیف و ترجمه در جهان نخستین بنیاد تالیف و ترجمه کتاب در جهان، ماه اپریل سال ۵۵۲ میلادی و در ایران آغاز بکار کرد. محاسبات پاره ای از مورخان ۱۹ اپریل و برخی دیگر ۲۴ اپریل همان سال را روز آغاز کار این بنیاد به دست داده است. این بنیاد به تصمیم خسروانوشیروان ـ شاه ساسانی ایران دایر شده بود. نخستین بنیاد تالیف و ترجمه جهان در جوار خود یک کتابخانه عمومی ـ پژوهشی داشت که در همین سال تکمیل شده بود. برای انتقال کتاب از گوشه و […]

 • سرایه
  دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
  باور کنیم رجعت سرخ ستاره را میعاد دستبرد شگفتى دوباره را باور کنیم ملک خدا را که سرمد است باور کنیم سکّه به نام محمد(ص) است آفت نبود و موت نبود و نفس نبود او بود و بود او جز او هیچ کس نبود «قال الست ربکم» ى را بلا زدند فالى زدند و قرعه تکوین ما زدند سالار «کنت کنز» در آیینه نطفه راند برقى جهید و خرمن آدم نشانه ماند راوی! به فتح، فتح نمایان به آسمان راوی! به تین و زیت و به افسانه زمان راوی! بخوان […]

 • چهل سال پیش…
  تمامی مطالب از روزنامه اطلاعات روز یکشنبه۴اردیبهشت ماه ۱۳۵۶ (برابر با۵ جمادی‌الاول ۱۳۹۷، ۲۴ آوریل ۱۹۷۷) نقل شده است
  دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
  ۲ر۱ میلیارد ریال به کارگران وام مسکن داده میشود صندوق تامین اجتماعی از طریق بانک رفاه کارگران سالانه یک میلیارد و۲۰۰ میلیون تومان وام مسکن به بیمه‌شدگان می‌دهد. محمدرضا نقابت مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی و معاون وزارت بهداری ضمن بیان مطلب فوق افزود: «صندوق تامین ماهیانه ۱۰۰ میلیون تومان برای پرداخت وام مسکن به بیمه‌شدگان در اختیار بانک رفاه کارگران قرار خواهد داد تا بانک مزبور از طریق آئین‌نامه‌ای که طی آن اولویت وام‌گیرندگان را تعیین خواهد کرد. وام مزبور را در اختیار بیمه‌شدگان سراسر کشور قرار دهد. امریکا متهم […]

 • از بیانات مقام معظم رهبری
  علىِّّ درخشان تاریخ
  دوشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۶
    شجاعت، صفت بسیار عظیم و سازنده‌اى است. اثر شجاعت در میدان جنگ این است که انسان از خطر نمى‌هراسد؛ وارد میدان خطر مى‌شود، نیروى خود را به‌کار مى‌اندازد و نتیجه‌اش هم این است که بر دشمن پیروز مى‌گردد. *** امیرالمؤمنین علیه‌الصّلاه والسّلام که بزرگترینِ شجاعان بود، در میدان جنگ هرگز به هیچ دشمنى پشت نکرد. این، ارزش کمى نیست. شما در داستان جنگ هاى صدر اسلام – در جنگ خندق که همه به خود لرزیدند و على جلو رفت. در فتح خیبر، در احد، در بدر و در حُنین، […]

    شجاعت، صفت بسیار عظیم و سازنده‌اى است. اثر شجاعت در میدان جنگ این است که انسان از خطر نمى‌هراسد؛ وارد میدان خطر مى‌شود، نیروى خود را به‌کار مى‌اندازد و نتیجه‌اش هم این است که بر دشمن پیروز مى‌گردد. *** امیرالمؤمنین علیه‌الصّلاه والسّلام که بزرگترینِ شجاعان بود، در میدان جنگ هرگز به هیچ دشمنى پشت نکرد. این، ارزش کمى نیست. شما در داستان جنگ هاى صدر اسلام – در جنگ خندق که همه به خود لرزیدند و على جلو رفت. در فتح خیبر، در احد، در بدر و در حُنین، […]

 • ضرورت علی شناسی
  استادمحمدرضا حکیمى
  دوشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۶
    من در این گفتار در پى آنم که زیرساز زندگى على (ع) و اهمیت بحث در آن باره را تا حدى روشن کنم و فلسفه لزوم توجه به طرز فکر و عمل امام را اگر امکانات بگذارند بر ملا سازم، تا اجتماع ببیند که اگر هر صبح همراه نشریات یومیه، یک کتاب هم در زندگى على به دست مردم بدهد زیاد نیست، بلکه تنها راه زنده نگه داشتن نوامیس ارزشمند زندگى همین است و بس، که زندگى على روش و اجتماعى على پسند بسازیم، و در این راه اگر […]

    من در این گفتار در پى آنم که زیرساز زندگى على (ع) و اهمیت بحث در آن باره را تا حدى روشن کنم و فلسفه لزوم توجه به طرز فکر و عمل امام را اگر امکانات بگذارند بر ملا سازم، تا اجتماع ببیند که اگر هر صبح همراه نشریات یومیه، یک کتاب هم در زندگى على به دست مردم بدهد زیاد نیست، بلکه تنها راه زنده نگه داشتن نوامیس ارزشمند زندگى همین است و بس، که زندگى على روش و اجتماعى على پسند بسازیم، و در این راه اگر […]

 • نهج‌البلاغه و امام علی(ع)
  آیت الله ‌العظمی جوادی آملی
  دوشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۶
    نهج‌البلاغه، کتاب علی ‌بن‌ابی‌طالب است؛ نه آن طوری که مؤلفان و مصنّفان کتابی دارند. کاتبان مکتوبی دارند. افراد عادی که دست به قلم می‌کنند یا شروع به سخن می‌کنند، اصحاب بنان یا صحابه بیان‌اند، اثری جز تألیف و تصنیف ندارند، ثمری جز سخنرانی نخواهند داشت؛ ولی علی‌بن‌ابی‌طالب سلام الله علیه وقتی سخن می‌گوید یا نامه‌ای می‌نگارد، در کلام و کتابش تجلّی دارد. سخن از تألیف نهج‌البلاغه یا تصنیف نهج‌البلاغه را باید به سیّد رضی اسناد داد، وگرنه نسبت به کلام و متکلّم تعبیر دیگری رواست و آن اینکه علی […]

    نهج‌البلاغه، کتاب علی ‌بن‌ابی‌طالب است؛ نه آن طوری که مؤلفان و مصنّفان کتابی دارند. کاتبان مکتوبی دارند. افراد عادی که دست به قلم می‌کنند یا شروع به سخن می‌کنند، اصحاب بنان یا صحابه بیان‌اند، اثری جز تألیف و تصنیف ندارند، ثمری جز سخنرانی نخواهند داشت؛ ولی علی‌بن‌ابی‌طالب سلام الله علیه وقتی سخن می‌گوید یا نامه‌ای می‌نگارد، در کلام و کتابش تجلّی دارد. سخن از تألیف نهج‌البلاغه یا تصنیف نهج‌البلاغه را باید به سیّد رضی اسناد داد، وگرنه نسبت به کلام و متکلّم تعبیر دیگری رواست و آن اینکه علی […]

 • در سایه سار نخل ولایت
  دکتر سیدعلی موسوی گرمارودی
  دوشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۶
    خجسته باد نام خداوند، نیکوترین آفریدگاران که تو را آفرید از تو در شگفت هم نمی توانم بود که دیدن بزرگی ات را، چشم کوچک من بسنده نیست: مور، چه می داند که بر دیوار اهرام می گذرد یا بر خشتی خام تو، آن بلندترین هرمی که فرعونِ تخیّل می تواند ساخت و من، آن کوچکترین مور، که بلندای تو را در چشم نمی تواند داشت *** پایی را به فراغت بر مریّخ، هِشته ای و زلالِ چشمان را با خون آفتاب، آغشته ستارگان را با سرانگشتان، از سرِ […]

    خجسته باد نام خداوند، نیکوترین آفریدگاران که تو را آفرید از تو در شگفت هم نمی توانم بود که دیدن بزرگی ات را، چشم کوچک من بسنده نیست: مور، چه می داند که بر دیوار اهرام می گذرد یا بر خشتی خام تو، آن بلندترین هرمی که فرعونِ تخیّل می تواند ساخت و من، آن کوچکترین مور، که بلندای تو را در چشم نمی تواند داشت *** پایی را به فراغت بر مریّخ، هِشته ای و زلالِ چشمان را با خون آفتاب، آغشته ستارگان را با سرانگشتان، از سرِ […]

 • علی؛ حقیقتی بر گونه اساطیر
  دکتر علی شریعتی
  دوشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۶
    علی ، رب النوع انواع گوناگون عظمت ها، قداست ها ، زیبایی ها و احساس های مطلق است. ازآن گونه مطلق هایی که بشر همواره دغدغه دیدن و پرستیدنش را داشته وهرگز نبوده ومعتقد شده که ممکن نیست درکالبد یک انسان تحقق پیدا کند، و ناچار می‌ساخته است. علی درهمان حد مطلقی که پرومته در اساطیر، روح تشنه و محتاج انسان را از فداکاری اشباع می کرده، و دموستنس از قدرت و صداقت و لطف سخن، و هرکول از قدرت و نیرومندی جسم، و خدایان دیگر از نهایت رقت […]

    علی ، رب النوع انواع گوناگون عظمت ها، قداست ها ، زیبایی ها و احساس های مطلق است. ازآن گونه مطلق هایی که بشر همواره دغدغه دیدن و پرستیدنش را داشته وهرگز نبوده ومعتقد شده که ممکن نیست درکالبد یک انسان تحقق پیدا کند، و ناچار می‌ساخته است. علی درهمان حد مطلقی که پرومته در اساطیر، روح تشنه و محتاج انسان را از فداکاری اشباع می کرده، و دموستنس از قدرت و صداقت و لطف سخن، و هرکول از قدرت و نیرومندی جسم، و خدایان دیگر از نهایت رقت […]

 • امام علی(ع) به روایت استاد مطهری
  برابری همگان در برابر قانون
  دوشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۶
    علی علیه‏السلام چه قدر حسّاسیّت نشان می‏دهد که قانون‏خدا تعطیل بردار نیست؛ ولو در مورد فرزند خودم. می‏شنود که عبداللّه بن‏عباس، پسرعموی عزیز و مورد احترامش (که واقعا هم از جهاتی مرد بزرگی بوده، ولی خوب معصوم نبوده، اشتباهی کرد)، مرتکب خطایی شده. به علی خبر دادند که ابن‏عباس پسرعموی بزرگ تو، دانشمند و عالم تو، سیاست‏مدار و مورد اعتماد تو از بیت‏المال تصرّفی کرده است؛ از آن تصرّفاتی که امروز اصلاً کسی آنها را به حساب نمی‏آورد. علی علیه‏السلام نامه‏ای نوشته که این‏نامه در نهج‏البلاغه هست: پسرعباس! من […]

    علی علیه‏السلام چه قدر حسّاسیّت نشان می‏دهد که قانون‏خدا تعطیل بردار نیست؛ ولو در مورد فرزند خودم. می‏شنود که عبداللّه بن‏عباس، پسرعموی عزیز و مورد احترامش (که واقعا هم از جهاتی مرد بزرگی بوده، ولی خوب معصوم نبوده، اشتباهی کرد)، مرتکب خطایی شده. به علی خبر دادند که ابن‏عباس پسرعموی بزرگ تو، دانشمند و عالم تو، سیاست‏مدار و مورد اعتماد تو از بیت‏المال تصرّفی کرده است؛ از آن تصرّفاتی که امروز اصلاً کسی آنها را به حساب نمی‏آورد. علی علیه‏السلام نامه‏ای نوشته که این‏نامه در نهج‏البلاغه هست: پسرعباس! من […]

 • خانه زاد خدا
  دکتراکبر حمیدزاده گیوی
  دوشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۶
    ولادت با سعادت مولود کعبه «مولاى متقیان»، علی علیه السلام همانند دیگر ابعاد شخصیتی اش یک استثناء درتاریخ بشر است، وهمگان او را مولود کعبه می شناسند، که طبق قول مشهور۱ در روز جمعه سیزدهم رجب، که بیست ونه ویا سی سال پس از عام الفیل بوده است. مورخین وعالمان شیعه عموما وبرخی از دانشمندان اهل سنت، زادگاه آن بزرگ را کعبه دانسته اند. مسعودی مورخ بزرگ، اورا خانه زاد خدا می داند۲و شیخ مفید نیز این افتخاررا از آن علی می داند ومی نویسد: « پیش از او […]

    ولادت با سعادت مولود کعبه «مولاى متقیان»، علی علیه السلام همانند دیگر ابعاد شخصیتی اش یک استثناء درتاریخ بشر است، وهمگان او را مولود کعبه می شناسند، که طبق قول مشهور۱ در روز جمعه سیزدهم رجب، که بیست ونه ویا سی سال پس از عام الفیل بوده است. مورخین وعالمان شیعه عموما وبرخی از دانشمندان اهل سنت، زادگاه آن بزرگ را کعبه دانسته اند. مسعودی مورخ بزرگ، اورا خانه زاد خدا می داند۲و شیخ مفید نیز این افتخاررا از آن علی می داند ومی نویسد: « پیش از او […]

 • جلوه ها یی از علی (ع) در ادب فارسی
  ناهید سادات رحیاتی
  دوشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۶
    بی عشق تو هر که در جهان زیست مباد با یاد تو ، دوزخ و جنان چیست ؟ مباد یک جمله بگویم و سخن ختم کنم آن دل که در او مهر علی نیست ، مباد ارادت و علاقه اکثر شاعران کلاسیک و معاصر به حضرت امیر (ع) چنان زیاد است که فقط گردآوری اشعار و متونی که درباره مدح امام علی (ع) و در سوگ آن حضرت سروده اند نیازمند روزها ، ماه ها و سال ها وقت است و این نوشتار شاید فقط بتواند گوشه ای از […]

    بی عشق تو هر که در جهان زیست مباد با یاد تو ، دوزخ و جنان چیست ؟ مباد یک جمله بگویم و سخن ختم کنم آن دل که در او مهر علی نیست ، مباد ارادت و علاقه اکثر شاعران کلاسیک و معاصر به حضرت امیر (ع) چنان زیاد است که فقط گردآوری اشعار و متونی که درباره مدح امام علی (ع) و در سوگ آن حضرت سروده اند نیازمند روزها ، ماه ها و سال ها وقت است و این نوشتار شاید فقط بتواند گوشه ای از […]

Page 1 of 3612345...Last »