ضميمه اطلاعات
قدیمی ترین روزنامه ایران با ۹۲سال انتشار مستمر
روزنامه اطلاعات

ضميمه اطلاعات

 • از بیانات مقام معظم رهبری
  انسان سازی پیامبراکرم
  پنجشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۷
    پیامبراکرم(ص) وارد مدینه شد تا این نظام را سرپا و کامل کند و آن را برای ابد در تاریخ، به عنوان نمونه نگهدارد؛ تا هر کسی در هر جای تاریخ- بعد از زمان خودش تا قیامت – توانست، مثل آن را به وجود آورد و در دلها شوق ایجاد کند تا انسانها به سوی چنان جامعه ای بروند، البته ایجاد چنین نظامی، به پایه های اعتقادی و انسانی احتیاج دارد. اول باید عقاید و اندیشه های صحیحی وجود داشته باشد تا این نظام برپایه آن افکار بنا بشود. پیغمبر […]

    پیامبراکرم(ص) وارد مدینه شد تا این نظام را سرپا و کامل کند و آن را برای ابد در تاریخ، به عنوان نمونه نگهدارد؛ تا هر کسی در هر جای تاریخ- بعد از زمان خودش تا قیامت – توانست، مثل آن را به وجود آورد و در دلها شوق ایجاد کند تا انسانها به سوی چنان جامعه ای بروند، البته ایجاد چنین نظامی، به پایه های اعتقادی و انسانی احتیاج دارد. اول باید عقاید و اندیشه های صحیحی وجود داشته باشد تا این نظام برپایه آن افکار بنا بشود. پیغمبر […]

 • خداپرستی؛ پیام بعثت
  دکتر سیدجعفر شهیدی
  پنجشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۷
    چنان که همه می‌دانیم، نخستین کسی که به اسلام گروید از مردان، امیرالمؤمنین علی (ع) و از زنان، خدیجه‌ (س) زن پیغمبر (ص) بود. پذیرفتن این نظر از هر جهت طبیعی است و نیازی به بررسی روایت‌ها ندارد. پیغمبر (ص) مأمور است دعوت به یگانه‌پرستی را نخست به مردم مکه برساند و سپس به دیگر مردم عربستان و جهان. حالا ببینیم مکه با این دعوت چگونه روبه‌رو شد. ساکنان شهر را دو گروه مشخص تشکیل می‌دادند: اول ثروتمندان و خداوندان قدرت یعنی شیوخ و مهتران قبیله‌ها و یا به […]

    چنان که همه می‌دانیم، نخستین کسی که به اسلام گروید از مردان، امیرالمؤمنین علی (ع) و از زنان، خدیجه‌ (س) زن پیغمبر (ص) بود. پذیرفتن این نظر از هر جهت طبیعی است و نیازی به بررسی روایت‌ها ندارد. پیغمبر (ص) مأمور است دعوت به یگانه‌پرستی را نخست به مردم مکه برساند و سپس به دیگر مردم عربستان و جهان. حالا ببینیم مکه با این دعوت چگونه روبه‌رو شد. ساکنان شهر را دو گروه مشخص تشکیل می‌دادند: اول ثروتمندان و خداوندان قدرت یعنی شیوخ و مهتران قبیله‌ها و یا به […]

 • خاستگاه نور
  علی موسوی گرمارودی
  پنجشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۷
    غروبی سخت دلگیر است،و من بنشسته‌ام اینجا کنار غار پرت و ساکتی تنها که می‌گویند: «روزی روزگاری، مهبط وحی خدا بودست، ونام آن حرا بوده است» برون از غار ذهن خسته و تنهای من، چون مرغ نو بالی کنار غار،از هر سنگ،هر صخره، پرد بر صخره‌ای دیگر و می‌جوید به کاوشهای پیگیری، نشانی‌های مردی را و پیدا می‌کنم گویی نشانی‌ها که می‌جویم: همان است، اوست، یتیم مکه، چوپانک، جوانک، نوجوانی از بنی هاشم و بازرگان راه مکه و شامات امین،آن راستین،آن پاکدل، آن مرد. و شوی برترین بانو؛ خدیجه […]

    غروبی سخت دلگیر است،و من بنشسته‌ام اینجا کنار غار پرت و ساکتی تنها که می‌گویند: «روزی روزگاری، مهبط وحی خدا بودست، ونام آن حرا بوده است» برون از غار ذهن خسته و تنهای من، چون مرغ نو بالی کنار غار،از هر سنگ،هر صخره، پرد بر صخره‌ای دیگر و می‌جوید به کاوشهای پیگیری، نشانی‌های مردی را و پیدا می‌کنم گویی نشانی‌ها که می‌جویم: همان است، اوست، یتیم مکه، چوپانک، جوانک، نوجوانی از بنی هاشم و بازرگان راه مکه و شامات امین،آن راستین،آن پاکدل، آن مرد. و شوی برترین بانو؛ خدیجه […]

 • بشارت بعثت
  علامه سیدمحمدحسین طباطبایی
  پنجشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۷
    «و مبشراً برسول یاتی من بعدی اسمه احمد» . این قسمت از آیه به قسمت دوم از رسالت آن جناب اشاره دارد؛ همچنان که جمله «مصدقاً لما بین یدی من التوریة» به قسمت اول از رسالتش اشاره داشت. این را هم می‏دانیم که بشارت عبارت است از خبری که شنونده از شنیدنش خوشحال گردد، و معلوم است که چنین خبری چیزی جز از خیری که به شنونده برسد و عاید او شود، نمی‏تواند باشد، و خیری که از بعثت پیامبر و دعوت او انتظار می‏رود این است که با […]

    «و مبشراً برسول یاتی من بعدی اسمه احمد» . این قسمت از آیه به قسمت دوم از رسالت آن جناب اشاره دارد؛ همچنان که جمله «مصدقاً لما بین یدی من التوریة» به قسمت اول از رسالتش اشاره داشت. این را هم می‏دانیم که بشارت عبارت است از خبری که شنونده از شنیدنش خوشحال گردد، و معلوم است که چنین خبری چیزی جز از خیری که به شنونده برسد و عاید او شود، نمی‏تواند باشد، و خیری که از بعثت پیامبر و دعوت او انتظار می‏رود این است که با […]

 • وضع عمومى ایران در آستانه بعثت
  آیت الله‌العظمی جعفرسبحانى
  پنجشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۷
    براى به دست آوردن ارزش نهضتى که پیامبر اسلام(ص) بنیانگذار آن بود، لازم است و لو در حد اجمال با اوضاع دو محیط آشنا شویم: ۱- محیطى که اسلام در آنجا پیدا شد و رشد و نمو کرد. ۲- محیط بیرون از جهان اسلام در رابطه با محیط دوم، تاریخ ایران و روم را به عنوان درخشان ترین نقاط آن روز عالم به ما معرفى مى‏کند و ما در این قسمت پیرامون ایران به بحث مى‏پردازیم و بحث راجع به اوضاع روم و شبه جزیره عربستان را در عناوین […]

    براى به دست آوردن ارزش نهضتى که پیامبر اسلام(ص) بنیانگذار آن بود، لازم است و لو در حد اجمال با اوضاع دو محیط آشنا شویم: ۱- محیطى که اسلام در آنجا پیدا شد و رشد و نمو کرد. ۲- محیط بیرون از جهان اسلام در رابطه با محیط دوم، تاریخ ایران و روم را به عنوان درخشان ترین نقاط آن روز عالم به ما معرفى مى‏کند و ما در این قسمت پیرامون ایران به بحث مى‏پردازیم و بحث راجع به اوضاع روم و شبه جزیره عربستان را در عناوین […]

 • طلوع محمد(ص)
  مهدی سهیلی
  پنجشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۷
    زمین و آسمان مکه آن شب نورباران بود و موج عطر گل در پرنیان باد می پیچید- امید زندگی در جان موجودات می‌جوشید – هوا آغشته با عطر شفابخش بهاران بود… شبی مرموز و رؤیایی به شهر مکه مهد پاکجانان، دختر مهتاب می‌خندید شبانگه ساحت “ام‌القری” در خواب می‌خندید ز باغ آسمان نیلگون صاف و مهتابی- دمادم بس ستاره می‌شکفت و آسمان پولک نشان می‌شد صدای حمد و تهلیل شباویزان خوش آهنگ- به سوی کهکشان می‌شد… ** دل سیاره‌ها در آسمان حال تپیدن داشت – و دست باغبان آفرینش […]

    زمین و آسمان مکه آن شب نورباران بود و موج عطر گل در پرنیان باد می پیچید- امید زندگی در جان موجودات می‌جوشید – هوا آغشته با عطر شفابخش بهاران بود… شبی مرموز و رؤیایی به شهر مکه مهد پاکجانان، دختر مهتاب می‌خندید شبانگه ساحت “ام‌القری” در خواب می‌خندید ز باغ آسمان نیلگون صاف و مهتابی- دمادم بس ستاره می‌شکفت و آسمان پولک نشان می‌شد صدای حمد و تهلیل شباویزان خوش آهنگ- به سوی کهکشان می‌شد… ** دل سیاره‌ها در آسمان حال تپیدن داشت – و دست باغبان آفرینش […]

 • والا پیام‌دار محمد!
  سیاوش کسرایی
  پنجشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۷
    والا پیام‌دار، محمد! گفتی که یک دیار هرگز به ظلم و جور نمی‌ماند برپا و استوار! … آنگاه، تمثیل‌وار کشیدی عبای وحدت بر سر پاکان روزگار … در تنگ پرتبرک آن نازنین عبا، - دیرینه، ای محمد! جا هست بیش و کم، آزاده را که تیغ کشیده ا‌ست بر ستم؟ محمد! توضیح: این ترانه را برخی جزو ده ترانه ماندگار موسیقی ایران به شمار می آورند؛ چه از نظر موسیقی، چه از نظر شعر و چه از نظر اجرای فوق العاده زنده یاد فرهاد که مثل همیشه حتی در […]

    والا پیام‌دار، محمد! گفتی که یک دیار هرگز به ظلم و جور نمی‌ماند برپا و استوار! … آنگاه، تمثیل‌وار کشیدی عبای وحدت بر سر پاکان روزگار … در تنگ پرتبرک آن نازنین عبا، - دیرینه، ای محمد! جا هست بیش و کم، آزاده را که تیغ کشیده ا‌ست بر ستم؟ محمد! توضیح: این ترانه را برخی جزو ده ترانه ماندگار موسیقی ایران به شمار می آورند؛ چه از نظر موسیقی، چه از نظر شعر و چه از نظر اجرای فوق العاده زنده یاد فرهاد که مثل همیشه حتی در […]

 • واقعیت ‏بعثت
  حجت الاسلام على دوانى
  پنجشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۷
    بعثت پیغمبر اسلام یا برانگیخته شدن آن حضرت به مقام عالى نبوت و خاتمیت، حساس‏ترین فراز تاریخ درخشان اسلام است. بعثت پیغمبر درست درسن چهل سالگى حضرت انجام گرفت. پیغمبر تا آن زمان تحت مراقبت روح القدس قرار داشت، ولى هنوز پیک وحى بر وى نازل نشده بود. قبلاً علائمى ازعالم غیب دریافت مى‏داشت، ولى مأمور نبود که آن را به آگاهى خلق هم برساند. میان مردم قریش و ساکنان مکه رسم بود که سالى یک ماه را به حالت گوشه گیرى و انزوا در نقطه خلوتى مى‏گذرانیدند. (۱) […]

    بعثت پیغمبر اسلام یا برانگیخته شدن آن حضرت به مقام عالى نبوت و خاتمیت، حساس‏ترین فراز تاریخ درخشان اسلام است. بعثت پیغمبر درست درسن چهل سالگى حضرت انجام گرفت. پیغمبر تا آن زمان تحت مراقبت روح القدس قرار داشت، ولى هنوز پیک وحى بر وى نازل نشده بود. قبلاً علائمى ازعالم غیب دریافت مى‏داشت، ولى مأمور نبود که آن را به آگاهى خلق هم برساند. میان مردم قریش و ساکنان مکه رسم بود که سالى یک ماه را به حالت گوشه گیرى و انزوا در نقطه خلوتى مى‏گذرانیدند. (۱) […]

 • آخرین فرستاده خدا
  سیدحسن طباطبایی
  پنجشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۷
    اشاره قرن ها از پیام آخرین پیامبر الهی گذشته و آموزه های الهی، دستخوش تحریف گشته و جامعه که بر اساس اندیشه های سست و ارزش های غیر انسانی بنیاد گرفته بود، سخت در آتش جهل و زشتی و تباهی می سوخت. زورمداران و زراندیشان ستوده می شدند و نیک اندیشان محترم نبودند. هنگامه ای شگفت بود. در چنین عصری که به جاهلیت موسوم و به نادیده گرفتن حقوق انسان معروف بود، محمد صلی الله علیه و آله فرمان بعثت یافت. او که آخرین حلقه از سلسله رسولان رهایی […]

    اشاره قرن ها از پیام آخرین پیامبر الهی گذشته و آموزه های الهی، دستخوش تحریف گشته و جامعه که بر اساس اندیشه های سست و ارزش های غیر انسانی بنیاد گرفته بود، سخت در آتش جهل و زشتی و تباهی می سوخت. زورمداران و زراندیشان ستوده می شدند و نیک اندیشان محترم نبودند. هنگامه ای شگفت بود. در چنین عصری که به جاهلیت موسوم و به نادیده گرفتن حقوق انسان معروف بود، محمد صلی الله علیه و آله فرمان بعثت یافت. او که آخرین حلقه از سلسله رسولان رهایی […]

 • امروز در تاریخ
  پنجشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۷
  شکست نیروهای میرمحمود قندهاری از قزوینی ها ۱۲ اپریل ۱۷۲۳ که نیروهای میرمحمود قندهاری در تعقیب طهماسب میرزا پسر شاه سلطان حسین وارد قزوین شده بودند توسط قزوینی ها کشتار شدند و بیش از دو هزار کشته تلفات دادند و مابقی به اصفهان گریختند و جریان را به میرمحمود خبر دادند و وی از فرط خشم، بازماندگان خاندان صفوی و مقامات سابق را کشت. طهماسب میرزا در آخرین روزهای محاصره اصفهان از این شهر فرار کرده بود. اصفهان درجریان جنگ داخلی ایرانیان، در اکتبر ۱۷۲۲ به دست میرمحمود افتاده بود. […]

 • سرایه
  پنجشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۷
  این ترک زنگاری کمان از خیل خاقان می‌رسد وین مرغ فردوس آشیان از باغ رضوان می‌رسد مجنون صاحب درد را لیلی عیادت می‌کند فرهاد شورانگیز را شیرین به مهمان می‌رسد امروز دیگر ذره را خور مهربانی می‌کند وین لحظه گویی بنده را تشریف سلطان می‌رسد آید سوی بین الحزن از مصر بوی پیرهن جان عزیز من مگر دیگر به کنعان می‌رسد دل می‌دهد جان را خبر کارام جان می‌پرسدت جان مژدگانی می‌دهد دل را که جانان می‌رسد مرغان نگر باز از هوا مانند بلبل در نوا گوئی که بلقیس از […]

 • چهل سال پیش…
  تمامی مطالب از روزنامه اطلاعات روز چهارشنبه۲۳ فروردین ماه ۱۳۵۷ (برابر با ۴ جمادی‌الاول ۱۳۹۸، ۱۲ آوریل ۱۹۷۸) نقل شده است
  پنجشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۷
  در ۶ ماهه گذشته۱۵ هزار زن به رانندگان تهران اضافه شد ۱۵ هزار زن تهرانی طی ۶ ماهه گذشته موفق به دریافت گواهینامه رانندگی شدند که در میان این عده تعداد زنان۵۰ تا ۶۰ سال بیش از۵۰۰ نفر بوده است. براساس آماری که نتیجه تحقیق خبرنگار ما است، هر روز حدود ۶ هزار نفر برای دریافت گواهینامه رانندگی در تهران ثبت‌نام می‌کنند که حدود ۷۰۰ نفرشان در آزمایشات مربوطه موفق میشوند و بقیه متقاضیان به علت عدم آمادگی کافی در امتحان آئین‌نامه راهنمایی ناموفق می‌مانند که برای دادن امتحان مجدد […]

 • واپسین روزهای فاطمه(س)
  دکترسید جعفر شهیدی
  دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶
    دختر پیغمبر نالان در بستر افتاد. در مدت بیماری او، از آن مردان جان برکف، از آن مسلمانان آماده در صف، از آنان که هر چه داشتند از برکت پدر او بود؛ چند تن او را دلداری دادند یا به دیدنش رفتند؟ هیچ کس! جز یکی دو تن از محرومان و ستمدیدگان چون بلال و سلمان. اما هر چه باشد زنان، عاطفه و احساسی رقیق تر از مردان دارند؛ به خصوص که در آن روزها، زنان بیرون ازصحنه سیاست بودند و در آنچه می گذشت، دخالت مستقیم نداشتند. شیخ […]

    دختر پیغمبر نالان در بستر افتاد. در مدت بیماری او، از آن مردان جان برکف، از آن مسلمانان آماده در صف، از آنان که هر چه داشتند از برکت پدر او بود؛ چند تن او را دلداری دادند یا به دیدنش رفتند؟ هیچ کس! جز یکی دو تن از محرومان و ستمدیدگان چون بلال و سلمان. اما هر چه باشد زنان، عاطفه و احساسی رقیق تر از مردان دارند؛ به خصوص که در آن روزها، زنان بیرون ازصحنه سیاست بودند و در آنچه می گذشت، دخالت مستقیم نداشتند. شیخ […]

 • حضرت فاطمه (ع) در نگاه مقام معظم رهبری
  خصائص درخشان حضرت زهرا
  دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶
    آنچه در پی می آید، بخش‏هایی از سخنان مقام معظم رهبری در دیدار اقشار مختلف مردم، در ایام شهادت حضرت زهرا (علیهاالسلام) است که در ۲۲ آذر سال ۱۳۶۸ بیان فرمودند. *** این‌ ایام‌، به‌ سیده‌‌ زنان‌ عالم‌ و بانوی‌ بزرگ‌ تاریخ‌ جهان‌، فاطمه‌ زهرا (علیهاالسلام‌) متعلق‌ است‌؛‌ زن‌ نمونه ای‌ که‌ حیاتش‌ با همه کوتاهی‌ و عمر او در عین‌ جوانی‌، الگویی‌ برای‌ همه‌ مردان‌ و زنان‌ غیور و مؤمن‌ و مسلمانان‌ و حتی‌ مردم‌ غیر مسلمانی‌ است که‌ با مقام‌ آن‌ بزرگوار آشنا هستند و ما باید […]

    آنچه در پی می آید، بخش‏هایی از سخنان مقام معظم رهبری در دیدار اقشار مختلف مردم، در ایام شهادت حضرت زهرا (علیهاالسلام) است که در ۲۲ آذر سال ۱۳۶۸ بیان فرمودند. *** این‌ ایام‌، به‌ سیده‌‌ زنان‌ عالم‌ و بانوی‌ بزرگ‌ تاریخ‌ جهان‌، فاطمه‌ زهرا (علیهاالسلام‌) متعلق‌ است‌؛‌ زن‌ نمونه ای‌ که‌ حیاتش‌ با همه کوتاهی‌ و عمر او در عین‌ جوانی‌، الگویی‌ برای‌ همه‌ مردان‌ و زنان‌ غیور و مؤمن‌ و مسلمانان‌ و حتی‌ مردم‌ غیر مسلمانی‌ است که‌ با مقام‌ آن‌ بزرگوار آشنا هستند و ما باید […]

 • وادی ادبیات
  دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶
  آئینه احمد نما شکسته حبیب چایچیان(حسان) شد حرمت بیت خدا شکسته خاکم به سر ، این در چرا شکسته آل کسا در این سرا چو جمع اند شد حرمت آل کسا شکسته مرآت حق نماست قلب آنان سنگ جفا آئینه ها شکسته این در چو قبله گاه جبرئیل است باب حریم کبریا شکسته اینجا ملک اذن ورود گیرد از چیست باب این سرا شکسته؟ چون خانه مولود کعبه اینجاست شد حرمت بیت خدا شکسته این خانه بیت رحمت الهی است دشمن چرا این باب را شکسته مابین این دیوار و […]

 • حضرت زهرا، تجسم رضایت و سخط الهی
  آیت الله العظمی وحید خراسانی
  دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶
    مقام صدیقه کبری فاطمه زهرا(س) مقام بسیار بزرگی است. ایشان بر گردن مسلمانان حق بزرگی دارند، ولی متأسفانه آنگونه که مستحق است، این حق را ادا نکرده‌ایم. از آن می‌ترسم که محکمه‌ای در دنیا که قاضی آن حضرت صاحب الزمان، ارواحنا له الفداء، یا در آخرت که قاضی آن خداوند تبارک و تعالی باشد، تشکیل شود و ما را مورد سؤال قرار دهند که آیا برای ادای حقتان نسبت به حضرت فاطمه زهرا(س) کاری انجام داده‌اید؟ حتی به مقدار اعتراف یک فقیه سنی؟ می‌ترسم که آن زمان جوابی نداشته […]

    مقام صدیقه کبری فاطمه زهرا(س) مقام بسیار بزرگی است. ایشان بر گردن مسلمانان حق بزرگی دارند، ولی متأسفانه آنگونه که مستحق است، این حق را ادا نکرده‌ایم. از آن می‌ترسم که محکمه‌ای در دنیا که قاضی آن حضرت صاحب الزمان، ارواحنا له الفداء، یا در آخرت که قاضی آن خداوند تبارک و تعالی باشد، تشکیل شود و ما را مورد سؤال قرار دهند که آیا برای ادای حقتان نسبت به حضرت فاطمه زهرا(س) کاری انجام داده‌اید؟ حتی به مقدار اعتراف یک فقیه سنی؟ می‌ترسم که آن زمان جوابی نداشته […]

 • گزیده ای از سخنرانی آیت الله جوادی آملی در سالروز شهادت حضرت زهرا (س)
  ابعاد علمی و عملی شخصیت حضرت فاطمه
  آيت الله جوادي آملي
  دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶
  شهادت صدیقه کبری فاطمه زهرا (صلوات الله علیها) را به پیشگاه بقیة الله (ارواح من سواه فداه) تعزیت عرض می‌کنیم و از ذات اقدس الهی مسئلت می‌کنیم تولّی عموم علاقه‌مندان به قرآن و عترت، مخصوصاً ولایتمداری شما برادران و خواهران بزرگوار را ذخیره دنیا و آخرت همه قرار بدهد و همگان را مشمول عنایت ولی عصر (ارواحنا فداه) قرار بدهد. درباره فاطمه زهرا (سلام الله علیها) از دو محور باید سخن گفت: یک محور، مربوط به تحقیقات علمی است که برای ما ثمره علمی و نتیجه اعتقادی دارد و پشتوانه […]

  شهادت صدیقه کبری فاطمه زهرا (صلوات الله علیها) را به پیشگاه بقیة الله (ارواح من سواه فداه) تعزیت عرض می‌کنیم و از ذات اقدس الهی مسئلت می‌کنیم تولّی عموم علاقه‌مندان به قرآن و عترت، مخصوصاً ولایتمداری شما برادران و خواهران بزرگوار را ذخیره دنیا و آخرت همه قرار بدهد و همگان را مشمول عنایت ولی عصر (ارواحنا فداه) قرار بدهد. درباره فاطمه زهرا (سلام الله علیها) از دو محور باید سخن گفت: یک محور، مربوط به تحقیقات علمی است که برای ما ثمره علمی و نتیجه اعتقادی دارد و پشتوانه […]

 • وداع علی با فاطمه
  دکتر علی شریعتی
  دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶
    ….و اینک لحظه‌ وداع با علی(ع)! چه دشوار است.اکنون علی باید در دنیا بماند. سی سال دیگر! فرستاد «ام رافع » بیاید. وی خدمتکار پیغمبر(ص) بود. از او خواست که: ــ ای کنیز خدا، بر من آب بریز تا خود را شست ‌وشو دهم. با دقت و آرامش شگفتی، غسل کرد و سپس جامه‌ های نویی را که پس از مرگ پدر کنار افکنده بود و سیاه پوشیده بود، پوشید. گویی از عزای پدر بیرون آمده است و اکنون به دیدار او می‌رود. به ام رافع گفت: ـ بستر […]

    ….و اینک لحظه‌ وداع با علی(ع)! چه دشوار است.اکنون علی باید در دنیا بماند. سی سال دیگر! فرستاد «ام رافع » بیاید. وی خدمتکار پیغمبر(ص) بود. از او خواست که: ــ ای کنیز خدا، بر من آب بریز تا خود را شست ‌وشو دهم. با دقت و آرامش شگفتی، غسل کرد و سپس جامه‌ های نویی را که پس از مرگ پدر کنار افکنده بود و سیاه پوشیده بود، پوشید. گویی از عزای پدر بیرون آمده است و اکنون به دیدار او می‌رود. به ام رافع گفت: ـ بستر […]

 • فاطمه زهرا در پرتو خورشید محمدى
  عبدالفتاح عبدالمقصود - مترجم: سید حمید طبیبیان
  دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶
    فاطمه و کمال فاطمه اکنون در زندگى خجسته این جهانى خود از نیمه دهه دوم در گذشته است…کمى از نیمه آن درگذشته است…شاید یک سال…شاید دو یا سه سال…جوان شده و رشد کرده است…با شادابى شکوفا شده است…به پختگى جوانى رسیده است…در جوانى و زیبایى کمال یافته و در حلقه ى تکامل به اوج فزونى خود ره یافته است… آنان که مى دیدند فاطمه همانند شکوفه اى شکوفا شده، بلند و کمر باریک، روشن رخسار و خوشبوى گردیده است، ناگزیر این پرسش شگفت انگیز در خاطر آنان درمى آمد […]

    فاطمه و کمال فاطمه اکنون در زندگى خجسته این جهانى خود از نیمه دهه دوم در گذشته است…کمى از نیمه آن درگذشته است…شاید یک سال…شاید دو یا سه سال…جوان شده و رشد کرده است…با شادابى شکوفا شده است…به پختگى جوانى رسیده است…در جوانى و زیبایى کمال یافته و در حلقه ى تکامل به اوج فزونى خود ره یافته است… آنان که مى دیدند فاطمه همانند شکوفه اى شکوفا شده، بلند و کمر باریک، روشن رخسار و خوشبوى گردیده است، ناگزیر این پرسش شگفت انگیز در خاطر آنان درمى آمد […]

 • تاملی آسیب شناسانه در شعر فاطمی
  ما «قدر» تو را در این جهان گم کردیم
  رضا اسماعیلی
  دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶
    هر چه می خواهد دل تنگت، مگو! توجه به این نکته کلیدی ضروری است که ساحت شعر آیینی، ساحت «هر چه می خواهد دل تنگت بگو» نیست. در این عرصه، مضمون یابی مثل عرصه «آزاد سروده ها» صرفا یک کار ذوقی و سلیقه ای نیست و شاعر نمی تواند تنها و تنها به مدد قدرت تخیل، تصویر پردازی و صنعتگری، به هر مضمون غریب یا خوشایندی چنگ اندازد و سیمای بزرگان دین را به هر گونه ای که دوست دارد بر بوم شعر به تصویر بکشد. در این وادی، […]

    هر چه می خواهد دل تنگت، مگو! توجه به این نکته کلیدی ضروری است که ساحت شعر آیینی، ساحت «هر چه می خواهد دل تنگت بگو» نیست. در این عرصه، مضمون یابی مثل عرصه «آزاد سروده ها» صرفا یک کار ذوقی و سلیقه ای نیست و شاعر نمی تواند تنها و تنها به مدد قدرت تخیل، تصویر پردازی و صنعتگری، به هر مضمون غریب یا خوشایندی چنگ اندازد و سیمای بزرگان دین را به هر گونه ای که دوست دارد بر بوم شعر به تصویر بکشد. در این وادی، […]

Page 1 of 4412345...Last »