ضميمه اطلاعات
قدیمی ترین روزنامه ایران با ۹۳سال انتشار مستمر
روزنامه اطلاعات

ضميمه اطلاعات

 • اوضاع سیاسی ـ اجتماعی عصر امام صادق
  دکترسید جعفر شهیدی
  یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷
    چنان که نوشته شده، از سال ۸۳ هجرت ـ سال ولادت امام صادق(ع) ـ تا سال ۱۴۸ ـ سال رحلت آن حضرت ـ دوازده تن از دو خاندان مروانی وعباسی حکومت مسلمانان را به دست گرفتند. جز عبدالملک پسر مروان و هشام پسر عبدالملک که هر یک بیست سال حکومت کرده‌اند، روزگار حکومت دیگر زمامداران کوتاه بوده است، طبیعی است تغییر حاکمان ـ آن هم حاکمان خودکامه ـ آشفتگی وضع سیاسی و اجتماعی را به دنبال داشته باشد، به خصوص که در دودهه اخیر زندگانی این امام، حکومت از […]

    چنان که نوشته شده، از سال ۸۳ هجرت ـ سال ولادت امام صادق(ع) ـ تا سال ۱۴۸ ـ سال رحلت آن حضرت ـ دوازده تن از دو خاندان مروانی وعباسی حکومت مسلمانان را به دست گرفتند. جز عبدالملک پسر مروان و هشام پسر عبدالملک که هر یک بیست سال حکومت کرده‌اند، روزگار حکومت دیگر زمامداران کوتاه بوده است، طبیعی است تغییر حاکمان ـ آن هم حاکمان خودکامه ـ آشفتگی وضع سیاسی و اجتماعی را به دنبال داشته باشد، به خصوص که در دودهه اخیر زندگانی این امام، حکومت از […]

 • از بیانات مقام معظم رهبری
  امام صادق و تبیین و تبلیغ امامت
  یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷
    امام صادق (ع)نیز مانند دیگر امامان شیعه، محور برجسته‌ دعوتش را موضوع «امامت» تشکیل می‌داده است. برای اثبات این واقعیت تاریخی، قاطع ترین مدرک، روایات فراوانی است که ادعای امامت را از زبان امام صادق به روشنی و با صراحت تمام نقل می‌کند. امام در هنگام اشاعه و تبلیغ این مطلب، خود را در مرحله‌ای از مبارزه می‌دیده است که می‌بایست به طور مستقیم و صریح، حکام زمان را نفی کند و خویشتن را به عنوان صاحب حق واقعی ولایت و امامت به مردم معرفی نماید؛ و قاعدتاً این […]

    امام صادق (ع)نیز مانند دیگر امامان شیعه، محور برجسته‌ دعوتش را موضوع «امامت» تشکیل می‌داده است. برای اثبات این واقعیت تاریخی، قاطع ترین مدرک، روایات فراوانی است که ادعای امامت را از زبان امام صادق به روشنی و با صراحت تمام نقل می‌کند. امام در هنگام اشاعه و تبلیغ این مطلب، خود را در مرحله‌ای از مبارزه می‌دیده است که می‌بایست به طور مستقیم و صریح، حکام زمان را نفی کند و خویشتن را به عنوان صاحب حق واقعی ولایت و امامت به مردم معرفی نماید؛ و قاعدتاً این […]

 • گفت گویی با امام موسی صدر
  اهل بیت و پیدایش مکتب جعفری
  یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷
    اشاره: به دلیل نقش بی‌بدیل امام‌صادق(ع) در تشکیل و تکامل مکتب اهل‌بیت، از دیرباز تشیع را «مکتب جعفری» نیز خوانده‌اند. آنچه در پی می‌آید، پاسخ های امام صدر به پرسش هایی در همین زمینه است که در حاشیه پنجمین همایش مجمع پژوهش هاى اسلامى در قاهره،مطرح شده است. *** *‌شیعه از کجا آمده و چه زمانى ظاهر شد؟ ــ هر کس انسان دیگرى را به عنوان امام و رهبر خود بپذیرد، در حقیقت شیعه او شده است؛ یعنى از او پیروى مى‏کند و او را بر خود مسلط ساخته […]

    اشاره: به دلیل نقش بی‌بدیل امام‌صادق(ع) در تشکیل و تکامل مکتب اهل‌بیت، از دیرباز تشیع را «مکتب جعفری» نیز خوانده‌اند. آنچه در پی می‌آید، پاسخ های امام صدر به پرسش هایی در همین زمینه است که در حاشیه پنجمین همایش مجمع پژوهش هاى اسلامى در قاهره،مطرح شده است. *** *‌شیعه از کجا آمده و چه زمانى ظاهر شد؟ ــ هر کس انسان دیگرى را به عنوان امام و رهبر خود بپذیرد، در حقیقت شیعه او شده است؛ یعنى از او پیروى مى‏کند و او را بر خود مسلط ساخته […]

 • در گفت وگو با آیت الله العظمی صافی گلپایگانی
  حقایقی شنیدنی از زندگی امام صادق
  یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷
    * در بین اهل بیت(علیهم السلام)،امام صادق ، بیشتر از همه آن بزرگواران موفّق به نشر و ترویج علوم و معارف اسلامی شدند؛ علّت آن چیست؟ ــ اوضاع و احوال سیاسی زمان آن حضرت فرصت نشر معارف و علوم را فراهم نمود که ایشان بتوانند بیش از سایر اهل بیت(ع) به این عمل اقدام نمایند؛ چرا که عصر آن حضرت، عصر ضعف بنی‌امیه و قیام مردم علیه حکومت آنها بود و حکومت بنی عباس هم اگر چه تأسیس شد؛ اما در آغاز کار، قدرت اِعمال سیاست روی مدارس، مجالس […]

    * در بین اهل بیت(علیهم السلام)،امام صادق ، بیشتر از همه آن بزرگواران موفّق به نشر و ترویج علوم و معارف اسلامی شدند؛ علّت آن چیست؟ ــ اوضاع و احوال سیاسی زمان آن حضرت فرصت نشر معارف و علوم را فراهم نمود که ایشان بتوانند بیش از سایر اهل بیت(ع) به این عمل اقدام نمایند؛ چرا که عصر آن حضرت، عصر ضعف بنی‌امیه و قیام مردم علیه حکومت آنها بود و حکومت بنی عباس هم اگر چه تأسیس شد؛ اما در آغاز کار، قدرت اِعمال سیاست روی مدارس، مجالس […]

 • پاک و منزه ششم امام تشیع
  استاد ادیب برومند
  یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷
    چیست در ایام، بهترینه علایق تا که بدین عُلقه دل نهند خلایق؟ عُلقه پاکی که بی ‌عوارض طاری فکر تو را ره دهد به کُنه حقایق پرورَدت همچنان درخت برومند رونق باغ و بهار و زیب حدایق بستُردت گردها ز لوحه خاطر گَرد غم روزگار و غفلت سابق دیر زمانی چو بِگروی به طریقش اوست چو جانانه‌ای چنان که تو عاشق این چه علاقه‌ است و بهر چیست دلاویز؟ بهر متاعی است بی‌گزندِ عوایق این چه متاعی ا‌ست بی‌بدیل و همانند بی‌خطر از دستبرد رهزن و سارق چیست متاعی […]

    چیست در ایام، بهترینه علایق تا که بدین عُلقه دل نهند خلایق؟ عُلقه پاکی که بی ‌عوارض طاری فکر تو را ره دهد به کُنه حقایق پرورَدت همچنان درخت برومند رونق باغ و بهار و زیب حدایق بستُردت گردها ز لوحه خاطر گَرد غم روزگار و غفلت سابق دیر زمانی چو بِگروی به طریقش اوست چو جانانه‌ای چنان که تو عاشق این چه علاقه‌ است و بهر چیست دلاویز؟ بهر متاعی است بی‌گزندِ عوایق این چه متاعی ا‌ست بی‌بدیل و همانند بی‌خطر از دستبرد رهزن و سارق چیست متاعی […]

 • مکتب امام ششم
  علامه اسد حیدر
  یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷
    مکتب اهل‌بیت معروف به مذهب جعفری است. این نسبت دو علت داشت:‌ امام صادق(ع) در اواخر دولت اموی و اوایل حکومت عباسی آزادیی داشت که توانست بسیاری از تعالیم دین را بیان کند، به همین دلیل، بیشتر احادیث فقهی مذهب اهل بیت از ایشان نقل شده است. از سوی دیگر، امام به علم و دانش شهرت داشت. به ‌این دو دلیل مکتب اهل بیت را مذهب جعفری می‌گویند؛ اما در حقیقت این مذهب همه اهل بیت است و شیعه احکامش را از همه آنها گرفته است و پیامبر اکرم(ص) […]

    مکتب اهل‌بیت معروف به مذهب جعفری است. این نسبت دو علت داشت:‌ امام صادق(ع) در اواخر دولت اموی و اوایل حکومت عباسی آزادیی داشت که توانست بسیاری از تعالیم دین را بیان کند، به همین دلیل، بیشتر احادیث فقهی مذهب اهل بیت از ایشان نقل شده است. از سوی دیگر، امام به علم و دانش شهرت داشت. به ‌این دو دلیل مکتب اهل بیت را مذهب جعفری می‌گویند؛ اما در حقیقت این مذهب همه اهل بیت است و شیعه احکامش را از همه آنها گرفته است و پیامبر اکرم(ص) […]

 • خط مشى و موقعیت امام صادق (ع)
  ابراهیم شفیعى ‏سروستانى
  یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷
    ششمین امام معصوم در۱۷ ربیع‏الاول سال‏۸۳ ق در مدینه منوره به دنیا آمد. پدر ارجمندش حضرت محمد بن على الباقر(علیهماالسلام) و مادرگرانقدرش«ام فروه‏»، دختر« قاسم بن محمد بن ابى بکر» بود. نام مبارک آن حضرت «جعفر» و کنیه‏هاى حضرتش ابوعبدالله، ابواسماعیل و ابوموسى بود. آن جناب را القاب بسیارى بوده که از آن جمله صادق، فاضل، طاهر و قائم از همه برجسته‏ترند. امام صادق در دوران حیات ‏جد بزرگوارش حضرت على‏ بن الحسین (ع) به دنیا آمد و در آن تاریخ که سیدالساجدین جهان را بدرود مى‏گفت، صادق آل […]

    ششمین امام معصوم در۱۷ ربیع‏الاول سال‏۸۳ ق در مدینه منوره به دنیا آمد. پدر ارجمندش حضرت محمد بن على الباقر(علیهماالسلام) و مادرگرانقدرش«ام فروه‏»، دختر« قاسم بن محمد بن ابى بکر» بود. نام مبارک آن حضرت «جعفر» و کنیه‏هاى حضرتش ابوعبدالله، ابواسماعیل و ابوموسى بود. آن جناب را القاب بسیارى بوده که از آن جمله صادق، فاضل، طاهر و قائم از همه برجسته‏ترند. امام صادق در دوران حیات ‏جد بزرگوارش حضرت على‏ بن الحسین (ع) به دنیا آمد و در آن تاریخ که سیدالساجدین جهان را بدرود مى‏گفت، صادق آل […]

 • سرایه
  یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷
  جان نیاید در نشاط، الا که بر بوی حبیب تا گل رنگین نبالد، خوش ننالد عندلیب عود خشکم؛ آتش جانسوز می‌باید، مرا تا ز طیب جان، دماغ حاضران گردد، ز طیب دولت بوسیدن پایش ندارد، هر کسی این سعادت نیست، الا در سر زلف حبیب چشم دار آخر دمی با ما که بادا گوش دار ایزد از چشم بدانت، اول از چشم رقیب بی‌تو جان، در تن به جایی بس غریب افتاده است جان من دانی به تنها چون بود حال غریب؟ دست بیماران گرفتن، بر طبیبان واجب است من […]

 • چهل سال پیش…
  تمامی مطالب از روزنامه اطلاعات روز شنبه ۱۷ تیرماه ۱۳۵۷ (برابر با ۲ شعبان ۱۳۹۸، ۸ ژوئیه ۱۹۷۸) نقل شده است
  یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷
  برای شهرها دو محدوده درنظر گرفته می‌شود کنفرانس استانداران سراسر کشور از ساعت ۹ صبح فردا در سالن اجتماعات وزارت کشور افتتاح و بمدت ۳ روز ادامه می‌یابد.یکی از مسائلی که در کنفرانس استانداران مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرد تعیین محدوده و حریم شهرهاست.در این بررسی‌ها نکات زیر پیشنهاد شده است:برای هر شهر دو محدوده درنظر گرفته میشود، یکی محدوده خدماتی و دیگری محدوده توسعه آینده که همان حریم مقرر در ماده ۹۹ خواهد بود. یکهزار موتور لنج در خطر بیکاری است تهران ـ آسوشیتدپرس ـ بیش از […]

 • امروز در تاریخ
  یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷
  حمله ناوگان عثمانی به جزیره هرمز حمله دریایی عثمانی به جزیره هرمز هشتم جولای۱۵۵۲ و با کمک پاشای مصر (کارگزار عثمانی) آغاز ولی با شکست رو به رو شد و پیشروی عثمانی در جزیرة العرب، به حجاز و یمن محدود ماند. باید دانست که پیش از حمله عثمانی به هرمز، سلیمان پاشا حکمران عثمانی مصر در سال ۱۵۳۸ میلادی برای بیرون راندن پرتغالی ها از منطقه «دیو» در گجرات هند، از طریق دریا به این منطقه نیرو فرستاده بود که این نظامیان کاری از پیش نبرده بودند.جزیره هرمز و سایر […]

 • چگونگی ضربت خوردن حضرت امیر‌(ع)
  دکتر سیدجعفر شهیدى
  یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷
    چگونگى ضربت خوردن حضرت علی(ع) در نوشته تاریخ‎نویسان پیشین یکسان نیست. در حالى که طبرى و ابن سعد و دیگران نوشته‏اند: «چون [حضرت علی علیه السلام] از سایبانى که به مسجد مى‏رسد، بیرون شد، ابن ملجم او را ضربت زد.» یعقوبى که تاریخ او پیش از اینان نوشته شده گوید: «پسر ملجم از سوراخى که در دیوار مسجد بود، شمشیر بر سر او زد.» اما نوشته ابن اعثم که هم عصر طبرى است، با نوشته آنان مخالف است و با آنچه میان شیعیان مشهور است مطابق مى‏باشد. وى چنین […]

    چگونگى ضربت خوردن حضرت علی(ع) در نوشته تاریخ‎نویسان پیشین یکسان نیست. در حالى که طبرى و ابن سعد و دیگران نوشته‏اند: «چون [حضرت علی علیه السلام] از سایبانى که به مسجد مى‏رسد، بیرون شد، ابن ملجم او را ضربت زد.» یعقوبى که تاریخ او پیش از اینان نوشته شده گوید: «پسر ملجم از سوراخى که در دیوار مسجد بود، شمشیر بر سر او زد.» اما نوشته ابن اعثم که هم عصر طبرى است، با نوشته آنان مخالف است و با آنچه میان شیعیان مشهور است مطابق مى‏باشد. وى چنین […]

 • گفتگو با مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی
  بعد از رحلت امام
  یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷
    * در ابتدا از زمان شروع آشنایی خودتان با حضرت امام بفرمایید. قبل از شروع مبارزات، با امام و افکار ایشان آشنا شدیم. ایشان خیلی محکم بودند به این که اکنون اسلام است که می تواند کشور را نجات بدهد. و چیز دیگری غیر از اسلام نمی تواند. و مصر بودند که مردم را علیه آمریکا و رژیم متحد کنند. و این جزو اعتقادات جدی ایشان بود و علنی هم آن را مطرح می کردند. نکته ای که همیشه برای ما روشن بود، نظر و رفتار ایشان این بود […]

    * در ابتدا از زمان شروع آشنایی خودتان با حضرت امام بفرمایید. قبل از شروع مبارزات، با امام و افکار ایشان آشنا شدیم. ایشان خیلی محکم بودند به این که اکنون اسلام است که می تواند کشور را نجات بدهد. و چیز دیگری غیر از اسلام نمی تواند. و مصر بودند که مردم را علیه آمریکا و رژیم متحد کنند. و این جزو اعتقادات جدی ایشان بود و علنی هم آن را مطرح می کردند. نکته ای که همیشه برای ما روشن بود، نظر و رفتار ایشان این بود […]

 • صفات امیرالمؤمنین(ع)
  امام موسی صدر
  یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷
    ای علی دوست، ‌ای کسی که برای علی بر سر می‌زنی، به سوگ می‌نشینی، ‌ای کسی که برای علی جمع می‌شوی و چراغ روشن می‌کنی، ‌ای کسی که برای علی اشک می‌ریزی، ‌ای کسی که با شنیدن منقبت علی دلت شاد می‌شود، بشنو و بترس و بلرز از این حرف. اگر دنیای امروز بخواهد علی را بشناسد، چطور می‌شناسد؟ دو راه دارد. یک راه از طریق تاریخ است. راه دیگر از طریق پیروان علی است. فرض کنیم یک نفر می‌خواهد علی را بشناسد. می‌خواهد پیروان علی، مأمومین علی، دنباله‌روهای […]

    ای علی دوست، ‌ای کسی که برای علی بر سر می‌زنی، به سوگ می‌نشینی، ‌ای کسی که برای علی جمع می‌شوی و چراغ روشن می‌کنی، ‌ای کسی که برای علی اشک می‌ریزی، ‌ای کسی که با شنیدن منقبت علی دلت شاد می‌شود، بشنو و بترس و بلرز از این حرف. اگر دنیای امروز بخواهد علی را بشناسد، چطور می‌شناسد؟ دو راه دارد. یک راه از طریق تاریخ است. راه دیگر از طریق پیروان علی است. فرض کنیم یک نفر می‌خواهد علی را بشناسد. می‌خواهد پیروان علی، مأمومین علی، دنباله‌روهای […]

 • دردهای علی تنهایی علی!
  دکتر علی شریعتی
  یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷
    رنج بزرگ یک انسان این است که عظمت او، شخصیت او، در قالب فکرهای کوتاه و در برابر نگاه های پست و پلید واحساس او در روح های بسیار آلوده و اندک و تنگ قرار گیرد. چنین روحی در چنان حالی همیشه هراسناک است که نگاه ها این فهم ها و این روح ها را ببینند، بفهمند و بشناسند . روزها شیر نمی نالد! در برابر نگاه روباهان،در برابر نگاه گرگ ها و در برابر نگاه جانوران شیر نمی نالد! سکوت و وقار و عظمت خویش را بر سر […]

    رنج بزرگ یک انسان این است که عظمت او، شخصیت او، در قالب فکرهای کوتاه و در برابر نگاه های پست و پلید واحساس او در روح های بسیار آلوده و اندک و تنگ قرار گیرد. چنین روحی در چنان حالی همیشه هراسناک است که نگاه ها این فهم ها و این روح ها را ببینند، بفهمند و بشناسند . روزها شیر نمی نالد! در برابر نگاه روباهان،در برابر نگاه گرگ ها و در برابر نگاه جانوران شیر نمی نالد! سکوت و وقار و عظمت خویش را بر سر […]

 • شهید ماه رمضان
  آیت الله العظمی جوادی آملی
  یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷
    مسیر لقای الهی رفتنی است و اگر نرویم، ما را می‏برند، اگر جمال خدا را نبینیم، جلال او را به ما ارائه می‏دهند، پس چه بهتر که با قلب خالص این راه را طی‏ کنیم. امام عارفان، علی‏بن ابی‏طالب(ع) که در دعای کمیل خدا را «غایة آمال العارفین» معرفی می‏کند، چگونه رفتن و چگونه سعیدِ شهید شدن ‏رابه ‏سالکان کوی حق آموخته، سیاست و حماسه را به هم آمیخته ‏و به ‏مالک اشتر یادآوری می‏کند که: من راغب لقای پروردگار هستم‏، لذا از شهادت نمی‏ترسم، تو نیز راغب لقایش […]

    مسیر لقای الهی رفتنی است و اگر نرویم، ما را می‏برند، اگر جمال خدا را نبینیم، جلال او را به ما ارائه می‏دهند، پس چه بهتر که با قلب خالص این راه را طی‏ کنیم. امام عارفان، علی‏بن ابی‏طالب(ع) که در دعای کمیل خدا را «غایة آمال العارفین» معرفی می‏کند، چگونه رفتن و چگونه سعیدِ شهید شدن ‏رابه ‏سالکان کوی حق آموخته، سیاست و حماسه را به هم آمیخته ‏و به ‏مالک اشتر یادآوری می‏کند که: من راغب لقای پروردگار هستم‏، لذا از شهادت نمی‏ترسم، تو نیز راغب لقایش […]

 • ابعاد شخصیت علی (ع)
  علامه محمدتقی جعفری
  یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷
    تا به حال ابعاد گوناگون شخصیت علی بن ابیطالب علیه‌السّلام از دیدگاه و بیانات خود آن حضرت به طور مستقل مورد بحث قرار نگرفته است؛ هرچند که این مسئله بسیار مهم و فوق‌العاده آموزنده است. امام علیه السّلام در نهج‏البلاغه، بیش از صد مورد درباره خود سخنانی ابراز فرموده است که آن سخنان را این جانب جمع کرده‏ام. اما این کار برای چه بوده و در آن، چه مقصودی داشته‏ام؟ می‏خواستم نشان دهم انسانی که در مسیر کمال قرار می‏گیرد، گفتارش مانند کردارش، وقتی از مشخصات و خصوصیات محیطی، […]

    تا به حال ابعاد گوناگون شخصیت علی بن ابیطالب علیه‌السّلام از دیدگاه و بیانات خود آن حضرت به طور مستقل مورد بحث قرار نگرفته است؛ هرچند که این مسئله بسیار مهم و فوق‌العاده آموزنده است. امام علیه السّلام در نهج‏البلاغه، بیش از صد مورد درباره خود سخنانی ابراز فرموده است که آن سخنان را این جانب جمع کرده‏ام. اما این کار برای چه بوده و در آن، چه مقصودی داشته‏ام؟ می‏خواستم نشان دهم انسانی که در مسیر کمال قرار می‏گیرد، گفتارش مانند کردارش، وقتی از مشخصات و خصوصیات محیطی، […]

 • در محضرحجت الاسلام دکتر اکبرحمید زاده، از اعضای کمیته استقبال از امام خمینی
  همه ما به امام و بیت امام بدهکاریم
  یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷
    اشاره: حجت الاسلام اکبرحمیدزاده از شاگردان مکتب حضرت امام(ره)،مبارز انقلابی، عضو فعال و مؤثر در کمیته استقبال امام و سخنران پیش از سخنرانی بنیانگذار انقلاب اسلامی در روز ۱۲ بهمن ۵۷ است. وی در زمان مبارزات انقلابی ۲۷ ساله بود. در طول این سال‌ها به ۵ سال زندان محکوم و پس از چند ماه به شهر نقده تبعید شد. حمیدزاده پس از فضای باز سیاسی که جیمی کارتر اعلام کرد، همراه با حدود ۶۴ نفر زندانی سیاسی در بند رژیم پهلوی، مانند آیت الله انواری و مرحوم عسگر اولادی […]

    اشاره: حجت الاسلام اکبرحمیدزاده از شاگردان مکتب حضرت امام(ره)،مبارز انقلابی، عضو فعال و مؤثر در کمیته استقبال امام و سخنران پیش از سخنرانی بنیانگذار انقلاب اسلامی در روز ۱۲ بهمن ۵۷ است. وی در زمان مبارزات انقلابی ۲۷ ساله بود. در طول این سال‌ها به ۵ سال زندان محکوم و پس از چند ماه به شهر نقده تبعید شد. حمیدزاده پس از فضای باز سیاسی که جیمی کارتر اعلام کرد، همراه با حدود ۶۴ نفر زندانی سیاسی در بند رژیم پهلوی، مانند آیت الله انواری و مرحوم عسگر اولادی […]

 • درس‌هایی از مکتب امام
  سید حمید طباطبایی
  یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷
    خرداد که مى‌رسد نام روح خدا در ضمیر ما بیش از هر زمان دیگر نقش مى‌بندد. از پانزده خرداد و آغاز حرکت انقلاب تا چهاردهم خرداد و عروج آن یگانه اعصار. بی‌شک نمى‌توان از کنار نام او گذشت و به احترام کلاه از سر بر نداشت. نمى‌توان نام او را شنید و زیر لب صلوات نفرستاد. بگذار نابخردان بر طبل جهالت خویش بکوبند؛ آیندگان این سرزمین چون گذشتگانش نه تنها انقلاب را که از این پس ایران را با نام بلند او می‌شناسند. و امروز ماییم و وصیت‌هاى او، […]

    خرداد که مى‌رسد نام روح خدا در ضمیر ما بیش از هر زمان دیگر نقش مى‌بندد. از پانزده خرداد و آغاز حرکت انقلاب تا چهاردهم خرداد و عروج آن یگانه اعصار. بی‌شک نمى‌توان از کنار نام او گذشت و به احترام کلاه از سر بر نداشت. نمى‌توان نام او را شنید و زیر لب صلوات نفرستاد. بگذار نابخردان بر طبل جهالت خویش بکوبند؛ آیندگان این سرزمین چون گذشتگانش نه تنها انقلاب را که از این پس ایران را با نام بلند او می‌شناسند. و امروز ماییم و وصیت‌هاى او، […]

 • امروز در تاریخ
  یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷
  انتقاد روزنامه های تهران از بانک جهانی در این روز در خرداد سال ۱۳۳۱ هجری خورشیدی روزنامه های تهران ضمن چاپ گزارش طولانی بانک جهانی درباره مناقشه ایران و انگلستان بر سر نفت، شدیدا از این بانک انتقاد کرده و نوشته بودند که بانک جهانی با این گزارش ماهیت سیاسی خود را به جهانیان نشان داد و ثابت کرد که صرفا یک موسسه پولی بی طرف نیست و در پشت چهره آرام و ظاهر الصلاح خود به سود برخی قدرت ها، سیاسی کاری می کند و یک ابزار اعمال سلطه […]

 • پند بزرگان
  یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷
  «اگرمی خواهی خوشبخت باشی برای خوشبختی دیگران بکوش؛ زیرا آن شادی که ما به دیگران می دهیم به خود ما بر می گردد.» بتهوون code نسخه مناسب چاپ

Page 1 of 4512345...Last »