ضميمه دانش
قدیمی ترین روزنامه ایران با ۹۲سال انتشار مستمر
روزنامه اطلاعات

ضميمه دانش

 • روش‌ها و فناوری‌های تازه در تشخیص سرطان
  شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
    تست ادرار ـ یک شرکت ژاپنی در نظر دارد برای نخستین بار، برای تشخیص ساده و کم ‌هزینه سرطان از آزمایش ادرار استفاده کند. این شرکت ژاپنی قصد دارد نخستین آزمایش جهان را برای تشخیص سرطان از طریق نمونه ادرار انجام دهد که در صورت اثبات، کمک بزرگی برای بررسی این بیماری کشنده خواهد بود. شرکت مهنسی و فناوری اطلاعات «هیتاچی» (Hitachi) در ژاپن، دو سال پیش، این فناوری اساسی را برای تشخیص سرطان سینه و روده از طریق نمونه ‌های ادرار، ابداع کرد. «چیهارو اودایارا» (Chiharu Odaira)، سخنگوی […]

    تست ادرار ـ یک شرکت ژاپنی در نظر دارد برای نخستین بار، برای تشخیص ساده و کم ‌هزینه سرطان از آزمایش ادرار استفاده کند. این شرکت ژاپنی قصد دارد نخستین آزمایش جهان را برای تشخیص سرطان از طریق نمونه ادرار انجام دهد که در صورت اثبات، کمک بزرگی برای بررسی این بیماری کشنده خواهد بود. شرکت مهنسی و فناوری اطلاعات «هیتاچی» (Hitachi) در ژاپن، دو سال پیش، این فناوری اساسی را برای تشخیص سرطان سینه و روده از طریق نمونه ‌های ادرار، ابداع کرد. «چیهارو اودایارا» (Chiharu Odaira)، سخنگوی […]

 • روش‌ها و فناوری‌های تازه در تشخیص سرطان
  شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
    تست ادرار ـ یک شرکت ژاپنی در نظر دارد برای نخستین بار، برای تشخیص ساده و کم ‌هزینه سرطان از آزمایش ادرار استفاده کند. این شرکت ژاپنی قصد دارد نخستین آزمایش جهان را برای تشخیص سرطان از طریق نمونه ادرار انجام دهد که در صورت اثبات، کمک بزرگی برای بررسی این بیماری کشنده خواهد بود. شرکت مهنسی و فناوری اطلاعات «هیتاچی» (Hitachi) در ژاپن، دو سال پیش، این فناوری اساسی را برای تشخیص سرطان سینه و روده از طریق نمونه ‌های ادرار، ابداع کرد. «چیهارو اودایارا» (Chiharu Odaira)، سخنگوی […]

    تست ادرار ـ یک شرکت ژاپنی در نظر دارد برای نخستین بار، برای تشخیص ساده و کم ‌هزینه سرطان از آزمایش ادرار استفاده کند. این شرکت ژاپنی قصد دارد نخستین آزمایش جهان را برای تشخیص سرطان از طریق نمونه ادرار انجام دهد که در صورت اثبات، کمک بزرگی برای بررسی این بیماری کشنده خواهد بود. شرکت مهنسی و فناوری اطلاعات «هیتاچی» (Hitachi) در ژاپن، دو سال پیش، این فناوری اساسی را برای تشخیص سرطان سینه و روده از طریق نمونه ‌های ادرار، ابداع کرد. «چیهارو اودایارا» (Chiharu Odaira)، سخنگوی […]

 • زمین گرمتر می‌شود!
  انسان‌ها مقصر اصلی هستند!
  شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
    توسعه‌ طلبی انسان‌ ها در طول تاریخ بزرگ ترین ضربه را به حیات جانوری و گیاهی وارد کرده و دستاورد آن برای طبیعت به مخاطره افتادن و حتی از دست رفتن زیستگاه‌های جانوران و گیاهان است. مداخلات بشری مهمترین موضوع در وقوع پدیده تغییر اقلیم به شمار می رود. در طول ۳۰۰ سال گذشته افزایش جمعیت، توسعه نامتوازن و استفاده بی ‌رویه از سوخت‌ های فسیلی روند تغییر اقلیم را تشدید کرده است. کره زمین میلیون ‌ها کیلومتر از جنگل ‌های خود را از دست داده است. رسوبات خاک […]

    توسعه‌ طلبی انسان‌ ها در طول تاریخ بزرگ ترین ضربه را به حیات جانوری و گیاهی وارد کرده و دستاورد آن برای طبیعت به مخاطره افتادن و حتی از دست رفتن زیستگاه‌های جانوران و گیاهان است. مداخلات بشری مهمترین موضوع در وقوع پدیده تغییر اقلیم به شمار می رود. در طول ۳۰۰ سال گذشته افزایش جمعیت، توسعه نامتوازن و استفاده بی ‌رویه از سوخت‌ های فسیلی روند تغییر اقلیم را تشدید کرده است. کره زمین میلیون ‌ها کیلومتر از جنگل ‌های خود را از دست داده است. رسوبات خاک […]

 • تپه حصار دامغان
  شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
    دامغان شهری باستانی و کهنسال است که در تپه حصار (هزار) قرار دارد و آثار ارزنده ای را در اختیار باستان شناسان گذاشته که مشتمل بر سه طبقه از ماقبل تاریخ است. عمر قدیمی ترین لایه آن به نیمه دوم هزاره چهارم قبل از میلاد می رسد. از دیدگاه تاریخی بیشتر شهرت دامغان به سبب قتل داریوش سوم هخامنشی و اقامت اسکندر گجستک (مقدونی) در مکانی به نام «هکاتم پیلوس» است که شهری بود با آب و آذوقه فراوان و همه جاده ها نیز به آن ختم می شد. […]

    دامغان شهری باستانی و کهنسال است که در تپه حصار (هزار) قرار دارد و آثار ارزنده ای را در اختیار باستان شناسان گذاشته که مشتمل بر سه طبقه از ماقبل تاریخ است. عمر قدیمی ترین لایه آن به نیمه دوم هزاره چهارم قبل از میلاد می رسد. از دیدگاه تاریخی بیشتر شهرت دامغان به سبب قتل داریوش سوم هخامنشی و اقامت اسکندر گجستک (مقدونی) در مکانی به نام «هکاتم پیلوس» است که شهری بود با آب و آذوقه فراوان و همه جاده ها نیز به آن ختم می شد. […]

 • آشنایی با کهکشان‌ها و ستارگان
  کهکشان «ان جی سی۱۰۵۲-دی اف۲»
  شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
    کهکشان «ان جی سی۱۰۵۲-دی اف۲» ( NGC 1052-DF2) در فاصله حدود ۶۵ میلیون سال نوری از ما و در صورت فلکی نهنگ قرار دارد. این کهکشان تا حدودی هم ‌اندازه کهکشان راه شیری است و تقریباً هیچ ماده تاریکی ندارد.این می ‌تواند به دانشمندان در درک فضا کمک کند.کهکشان ان صجی سی۱۰۵۲-دی اف۲ نه فقط بدون ماده تاریک است بلکه در ازای هر ۲۰۰ ستاره در کهکشان راه شیری فقط حدود یک ستاره دارد.در حقیقت، آن قدر نازک است که دانشمندان می‌ توانند از میان آن به کهکشان ‌های […]

    کهکشان «ان جی سی۱۰۵۲-دی اف۲» ( NGC 1052-DF2) در فاصله حدود ۶۵ میلیون سال نوری از ما و در صورت فلکی نهنگ قرار دارد. این کهکشان تا حدودی هم ‌اندازه کهکشان راه شیری است و تقریباً هیچ ماده تاریکی ندارد.این می ‌تواند به دانشمندان در درک فضا کمک کند.کهکشان ان صجی سی۱۰۵۲-دی اف۲ نه فقط بدون ماده تاریک است بلکه در ازای هر ۲۰۰ ستاره در کهکشان راه شیری فقط حدود یک ستاره دارد.در حقیقت، آن قدر نازک است که دانشمندان می‌ توانند از میان آن به کهکشان ‌های […]

 • آشنایی با کهکشان‌ها و ستارگان
  کهکشان «ان جی سی۱۰۵۲-دی اف۲»
  شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
    کهکشان «ان جی سی۱۰۵۲-دی اف۲» ( NGC 1052-DF2) در فاصله حدود ۶۵ میلیون سال نوری از ما و در صورت فلکی نهنگ قرار دارد. این کهکشان تا حدودی هم ‌اندازه کهکشان راه شیری است و تقریباً هیچ ماده تاریکی ندارد.این می ‌تواند به دانشمندان در درک فضا کمک کند.کهکشان ان صجی سی۱۰۵۲-دی اف۲ نه فقط بدون ماده تاریک است بلکه در ازای هر ۲۰۰ ستاره در کهکشان راه شیری فقط حدود یک ستاره دارد.در حقیقت، آن قدر نازک است که دانشمندان می‌ توانند از میان آن به کهکشان ‌های […]

    کهکشان «ان جی سی۱۰۵۲-دی اف۲» ( NGC 1052-DF2) در فاصله حدود ۶۵ میلیون سال نوری از ما و در صورت فلکی نهنگ قرار دارد. این کهکشان تا حدودی هم ‌اندازه کهکشان راه شیری است و تقریباً هیچ ماده تاریکی ندارد.این می ‌تواند به دانشمندان در درک فضا کمک کند.کهکشان ان صجی سی۱۰۵۲-دی اف۲ نه فقط بدون ماده تاریک است بلکه در ازای هر ۲۰۰ ستاره در کهکشان راه شیری فقط حدود یک ستاره دارد.در حقیقت، آن قدر نازک است که دانشمندان می‌ توانند از میان آن به کهکشان ‌های […]

 • آشنایی با کهکشان‌ها و ستارگان
  کهکشان «ان جی سی۱۰۵۲-دی اف۲»
  شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
    کهکشان «ان جی سی۱۰۵۲-دی اف۲» ( NGC 1052-DF2) در فاصله حدود ۶۵ میلیون سال نوری از ما و در صورت فلکی نهنگ قرار دارد. این کهکشان تا حدودی هم ‌اندازه کهکشان راه شیری است و تقریباً هیچ ماده تاریکی ندارد.این می ‌تواند به دانشمندان در درک فضا کمک کند.کهکشان ان صجی سی۱۰۵۲-دی اف۲ نه فقط بدون ماده تاریک است بلکه در ازای هر ۲۰۰ ستاره در کهکشان راه شیری فقط حدود یک ستاره دارد.در حقیقت، آن قدر نازک است که دانشمندان می‌ توانند از میان آن به کهکشان ‌های […]

    کهکشان «ان جی سی۱۰۵۲-دی اف۲» ( NGC 1052-DF2) در فاصله حدود ۶۵ میلیون سال نوری از ما و در صورت فلکی نهنگ قرار دارد. این کهکشان تا حدودی هم ‌اندازه کهکشان راه شیری است و تقریباً هیچ ماده تاریکی ندارد.این می ‌تواند به دانشمندان در درک فضا کمک کند.کهکشان ان صجی سی۱۰۵۲-دی اف۲ نه فقط بدون ماده تاریک است بلکه در ازای هر ۲۰۰ ستاره در کهکشان راه شیری فقط حدود یک ستاره دارد.در حقیقت، آن قدر نازک است که دانشمندان می‌ توانند از میان آن به کهکشان ‌های […]

 • ظهور دانش اخترفیزیک
  شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
    از قرن هجدهم میلادی به بعد، ستاره شناس ها و فیزیکدان ها یک سلسله اکتشافات کلیدی انجام دادند و به پیشرفت هایی در زمینه فناوری و تکنیک رسیدند. این موفقیت ها به ستاره شناس ها این امکان را داد تا برای نخستین بار از ویژگی های فیزیکی ستاره هایی غیر از خورشید منظومه ما آگاه شوند. در مراحل آغازین تاریخ ستاره شناسی، ستاره های دوردست چیزی جز نورهایی به اندازه نوک سوزن در آسمان نبودند. آن ها بسیار بسیار دورتر از آن بودند که دیسک هایشان قابل مشاهده باشد، […]

    از قرن هجدهم میلادی به بعد، ستاره شناس ها و فیزیکدان ها یک سلسله اکتشافات کلیدی انجام دادند و به پیشرفت هایی در زمینه فناوری و تکنیک رسیدند. این موفقیت ها به ستاره شناس ها این امکان را داد تا برای نخستین بار از ویژگی های فیزیکی ستاره هایی غیر از خورشید منظومه ما آگاه شوند. در مراحل آغازین تاریخ ستاره شناسی، ستاره های دوردست چیزی جز نورهایی به اندازه نوک سوزن در آسمان نبودند. آن ها بسیار بسیار دورتر از آن بودند که دیسک هایشان قابل مشاهده باشد، […]

 • اینترنت اشیا یا IoT
  اشیا هم هویت دیجیتالی خواهند داشت!
  شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
    اینترنت اشیا یا به اختصار IoT مفهومی جدید در دنیای فناوری و ارتباطات به ‌شمار می ‌آید و سیستمی است که وسایل و تجهیزات فیزیکی را به فضای مجازی مرتبط می‌کند؛ به این معنا که می توان با گوشی تلفن همراه کولر منزل را از راه دور خاموش یا روشن کرد. مثال گفته شده فقط یک بخش کوچک و تجاری شده از توانایی ‌های اینترنت اشیاء است؛ این سیستم که درصدد اتصال فضای واقعی و مجازی با یکدیگر است، می ‌تواند در پروژه‌ های عظیم انتقال آب یا انرژی، […]

    اینترنت اشیا یا به اختصار IoT مفهومی جدید در دنیای فناوری و ارتباطات به ‌شمار می ‌آید و سیستمی است که وسایل و تجهیزات فیزیکی را به فضای مجازی مرتبط می‌کند؛ به این معنا که می توان با گوشی تلفن همراه کولر منزل را از راه دور خاموش یا روشن کرد. مثال گفته شده فقط یک بخش کوچک و تجاری شده از توانایی ‌های اینترنت اشیاء است؛ این سیستم که درصدد اتصال فضای واقعی و مجازی با یکدیگر است، می ‌تواند در پروژه‌ های عظیم انتقال آب یا انرژی، […]

 • حیات وحش ایران
  باکلان بزرگ
  شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
    باکلان بزرگ با نام علمی Phalacrocorax carboبه خانواده باکلان ها یا Phalacrocoracidae و راسته «پلیکان‌ سانان» یا Pelecaniformesتعلق دارد. اندازه حدود ۹۰ سانتی متر که تمامی بدن پرنده بالغ به ویژه در فصل تولیدمثل به رنگ سیاه یا آبی ارغوانی براق است؛ به جز در ناحیة گونه ها، چانه و ران ها که سفید هستند. منقار به رنگ خاکستری اما در قاعده و به ویژه کرک پرهای قاعده زرد رنگ است. به صورت گروهی آشیانه سازی می کند. آشیانه را روی درختان بلند یا دکل های برق می سازند. […]

    باکلان بزرگ با نام علمی Phalacrocorax carboبه خانواده باکلان ها یا Phalacrocoracidae و راسته «پلیکان‌ سانان» یا Pelecaniformesتعلق دارد. اندازه حدود ۹۰ سانتی متر که تمامی بدن پرنده بالغ به ویژه در فصل تولیدمثل به رنگ سیاه یا آبی ارغوانی براق است؛ به جز در ناحیة گونه ها، چانه و ران ها که سفید هستند. منقار به رنگ خاکستری اما در قاعده و به ویژه کرک پرهای قاعده زرد رنگ است. به صورت گروهی آشیانه سازی می کند. آشیانه را روی درختان بلند یا دکل های برق می سازند. […]

 • گیاهان ایران
  گل آفتابی خیزان
  نام علمی: Fumana arabica
  شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
    گیاهی چند ساله، بوته ای یا علفی تا نیمه خشبی، کرک دار، به طول ۱۰ تا ۴۵ سانتی متر است که به صورت خوابیده یا خیزان می روید. برگ ها کوچک به طول ۲ تا ۱۲ میلی متر، کشیده تا بیضی یا تخم مرغی شکل تا نیزه ای با نوک کند تا تیز، دارای دمبرگ کوتاه و پوشیده از کرک های سطحی هستند. گل ها به صورت محوری و با گلبرگ های زرد یا صورتی ظاهر می شوند. بذرهایی درشت و به تعداد اندک تا ۱۲ تایی به شکل […]

    گیاهی چند ساله، بوته ای یا علفی تا نیمه خشبی، کرک دار، به طول ۱۰ تا ۴۵ سانتی متر است که به صورت خوابیده یا خیزان می روید. برگ ها کوچک به طول ۲ تا ۱۲ میلی متر، کشیده تا بیضی یا تخم مرغی شکل تا نیزه ای با نوک کند تا تیز، دارای دمبرگ کوتاه و پوشیده از کرک های سطحی هستند. گل ها به صورت محوری و با گلبرگ های زرد یا صورتی ظاهر می شوند. بذرهایی درشت و به تعداد اندک تا ۱۲ تایی به شکل […]

 • پروانه ای کوچک و زیبا از جنوب ایران
  شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
    اگر در فصل بهار یا اواخر زمستان به مناطق گرمسیر جنوبی ایران سفر کنیم به طور حتم در خارج از شهر و اطراف روستاها به این پروانه زیبا برخورد خواهیم کرد که هر سال به محض باز شدن گل ها و قبل از این که فصل بهار برسد ظاهر می شود. پروانه سپیده ببری که بر اساس رنگ آمیزی به نام های دیگر نیز شناخته‌ می شود با نام علمی Euchloe belemia متعلق به شاخه بندپایان و از رده حشرات است و در راسته «بال پولک داران» یا Lepidopteraو […]

    اگر در فصل بهار یا اواخر زمستان به مناطق گرمسیر جنوبی ایران سفر کنیم به طور حتم در خارج از شهر و اطراف روستاها به این پروانه زیبا برخورد خواهیم کرد که هر سال به محض باز شدن گل ها و قبل از این که فصل بهار برسد ظاهر می شود. پروانه سپیده ببری که بر اساس رنگ آمیزی به نام های دیگر نیز شناخته‌ می شود با نام علمی Euchloe belemia متعلق به شاخه بندپایان و از رده حشرات است و در راسته «بال پولک داران» یا Lepidopteraو […]

 • یادداشت‌های صحرایی
  بهار فصل تولد پلنگ ایرانی است!
  شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
    پلنگ ایرانی از جمله بزرگ جثه ترین انواع پلنگ در دنیا به شمار می رود که متأسفانه امروزه در معرض خطر انقراض قرار دارد. این پلنگ در اکثر مناطق کوهستانی و جنگلی ایران، هر کجا که طعمه اش وجود داشته باشد در تراکم پایین زندگی می کند. پلنگ ها اغلب در فصل زمستان تولیدمثل می کنند. آن ها در این فصل مسافت های طولانی را برای یافتن جفت می پیمایند و بیشتر از زمان های دیگری از سال در طول روز دیده می شوند. پلنگ ها از روش های […]

    پلنگ ایرانی از جمله بزرگ جثه ترین انواع پلنگ در دنیا به شمار می رود که متأسفانه امروزه در معرض خطر انقراض قرار دارد. این پلنگ در اکثر مناطق کوهستانی و جنگلی ایران، هر کجا که طعمه اش وجود داشته باشد در تراکم پایین زندگی می کند. پلنگ ها اغلب در فصل زمستان تولیدمثل می کنند. آن ها در این فصل مسافت های طولانی را برای یافتن جفت می پیمایند و بیشتر از زمان های دیگری از سال در طول روز دیده می شوند. پلنگ ها از روش های […]

 • آلبوم گربه سانان
  ببر مالایایی
  نام علمی: Panthera tigris jacksoni
  شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
    ببر مالایایی در جنگل های و علفزارهای جنوب و نواحی مرکزی شبه‌ جزیره مالایا زیست می‌ کند. code نسخه مناسب چاپ

    ببر مالایایی در جنگل های و علفزارهای جنوب و نواحی مرکزی شبه‌ جزیره مالایا زیست می‌ کند. code نسخه مناسب چاپ

 • آلبوم گربه سانان
  ببر مالایایی
  نام علمی: Panthera tigris jacksoni
  شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
    ببر مالایایی در جنگل های و علفزارهای جنوب و نواحی مرکزی شبه‌ جزیره مالایا زیست می‌ کند. code نسخه مناسب چاپ

    ببر مالایایی در جنگل های و علفزارهای جنوب و نواحی مرکزی شبه‌ جزیره مالایا زیست می‌ کند. code نسخه مناسب چاپ

 • دانشنامه تغذیه
  فلفل‌ها
  آناهیتا هیشتا
  شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
    فلفل‌ها میوه‌هایی با گوشته ضخیم و پوستی صاف و مومی هستند و بافتی ترد دارند. آنها کوچک و گرد، بزرگ و کشیده یا در هر شکل و اندازه ای مابین این دو دسته هستند. پوست و گوشته فلفل‌ها از طلایی تا سبز، قرمز روشن، نارنجی، ارغوانی و قهوه ای متغیر است. اگرچه همه فلفل‌ها ترد هستند اما طعم آنها از شیرین تا بسیار تند متغیر است. فلفل‌ها به طور کلی از لحاظ طعم به دو گروه کلی تقسیم بندی می شوند: فلفل‌های شیرین و فلفل‌های تند. در هر یک […]

    فلفل‌ها میوه‌هایی با گوشته ضخیم و پوستی صاف و مومی هستند و بافتی ترد دارند. آنها کوچک و گرد، بزرگ و کشیده یا در هر شکل و اندازه ای مابین این دو دسته هستند. پوست و گوشته فلفل‌ها از طلایی تا سبز، قرمز روشن، نارنجی، ارغوانی و قهوه ای متغیر است. اگرچه همه فلفل‌ها ترد هستند اما طعم آنها از شیرین تا بسیار تند متغیر است. فلفل‌ها به طور کلی از لحاظ طعم به دو گروه کلی تقسیم بندی می شوند: فلفل‌های شیرین و فلفل‌های تند. در هر یک […]

 • بخش دوم و پایانی
  پونه
  شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
    همان طور که در بخش نخست گفته شد، گیاه پونه در گذشته به عنوان دارویی طبیعی برای سقط جنین مورد استفاده بوده است. مواد شیمیایی موجود در این گیاه سبب می شوند لایه داخلی رحم منقبض شود و ریزش کند. به زنانی که قاعدگی منظمی ندارند یا دچار سندرم تخمدان «پلی کیستیک» هستند نوشیدن چای پونه توصیه می شود. چای پونه به قدری مؤثر است که می تواند جریان خون قاعدگی را منظم کند، در حین این که کم ترین اثرات منفی را در سلامتی فرد می گذارد. نسخه […]

    همان طور که در بخش نخست گفته شد، گیاه پونه در گذشته به عنوان دارویی طبیعی برای سقط جنین مورد استفاده بوده است. مواد شیمیایی موجود در این گیاه سبب می شوند لایه داخلی رحم منقبض شود و ریزش کند. به زنانی که قاعدگی منظمی ندارند یا دچار سندرم تخمدان «پلی کیستیک» هستند نوشیدن چای پونه توصیه می شود. چای پونه به قدری مؤثر است که می تواند جریان خون قاعدگی را منظم کند، در حین این که کم ترین اثرات منفی را در سلامتی فرد می گذارد. نسخه […]

 • کنجکاوی در شیمی
  آشنایی با سنگ‌ها و کانی‌ها/رنگ خاکه
  (بخش نخست)
  شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
    رنگ خاکه یا خط (Streak) در کانی شناسی، به رنگ پودر یا گردی می گویند که در اثر کشیدن یک نمونه کانی بر سطحی مانند چینی لعاب نخورده به جا می ماند. رنگ خاکه یک کانی، ثابت است و نسبت به رنگ خود کانی شاخص شناسایی بهتری است، چون رنگ کانی ممکن است تغییر کند، در حالی که رنگ خاکه تغییر نمی کند. رنگ ظاهری یک کانی به دلیل وجود ناخالصی ها یا ساختار کریستالی میکروسکوپی از شکل خارج شده آن بسیار متغیر است. مقادیر اندک ناخالصی که به […]

    رنگ خاکه یا خط (Streak) در کانی شناسی، به رنگ پودر یا گردی می گویند که در اثر کشیدن یک نمونه کانی بر سطحی مانند چینی لعاب نخورده به جا می ماند. رنگ خاکه یک کانی، ثابت است و نسبت به رنگ خود کانی شاخص شناسایی بهتری است، چون رنگ کانی ممکن است تغییر کند، در حالی که رنگ خاکه تغییر نمی کند. رنگ ظاهری یک کانی به دلیل وجود ناخالصی ها یا ساختار کریستالی میکروسکوپی از شکل خارج شده آن بسیار متغیر است. مقادیر اندک ناخالصی که به […]

 • سرایه
  شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
  با گرانجانی تن دل چه تواند کردن؟ دانه سوخته در گل چه تواند کردن؟ خاکساری و تحمل زره داودی است شورش بحر به ساحل چه تواند کردن؟ راه خوابیده به فریاد نگردد بیدار پند با عاشق بیدل چه تواند کردن؟ سیل از کشور ویرانه تهیدست رود باده با مردم عاقل چه تواند کردن؟ سخت رو از دم شمشیر نگرداند روی سخن سرد به سایل چه تواند کردن؟ ایمن است از خطر پرده دران پرده غیب خار با آبله دل چه تواند کردن؟ هر سر خاری اگر نشتر الماس شود با […]

 • امروز در تاریخ
  شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
  پیمان امنیت مشترک ایران، افغانستان و ترکیه دوم اردیبهشت ۱۳۰۵ هجری خورشیدی میان ایران، ترکیه و افغانستان یک پیمان امنیت مشترک به امضاء رسید که برخی مورخان نوشته اند سیاست انگلستان پشت سر آن بود که در آن زمان یک قدرت بزرگ جهانی و استعمارگر شماره یک بشمار می رفت. به باور این مورخان، قرارداد پاریس که به موجب آن دولت تهران حاکمیت خود بر هرات و مناطق غربی افغانستان را واگذار کرد، سازشنامه ای مشروط است و در مواردی دست ایران را در فرستادن نیروی نظامی به هرات باز […]

Page 1 of 25812345...Last »