ضميمه فرهنگی
قدیمی ترین روزنامه ایران با ۹۲سال انتشار مستمر
روزنامه اطلاعات

ضميمه فرهنگی

 • کتابی بزرگ از
  دانشی ‌مردی‌سُتُرگ
  دکتر احمد کتابی
  چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
    فرهنگ و پیشرفت مطلوب، مجموعة گفتگوبا دکتر مهدی گلشنی، به کوشش سید حسن امامی۱۳۹۷، چاپ اول، ۷۰۰ صفحه، قطع رقعی، تهران:مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشة معاصرجان فدای قدم نادره مردانی باد که نگردند کم و بیش به بیش و کمی۱ استاد دکتر مهدی گلشنی، این بزرگمرد عرصه‌های فضل و فضیلت، رفته رفته به آستانة هشتادسالگی نزدیک می‌شود. در این میان، آنچه شگفتی و، در عین حال، خوشنودی شاگردان، دوستاران و ارادتمندان ایشان را موجب شده، این واقعیت دلگرم‌کننده است که استاد، به‌رغم سالخوردگی تقویمی و با وجود ابتلای به […]

    فرهنگ و پیشرفت مطلوب، مجموعة گفتگوبا دکتر مهدی گلشنی، به کوشش سید حسن امامی۱۳۹۷، چاپ اول، ۷۰۰ صفحه، قطع رقعی، تهران:مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشة معاصرجان فدای قدم نادره مردانی باد که نگردند کم و بیش به بیش و کمی۱ استاد دکتر مهدی گلشنی، این بزرگمرد عرصه‌های فضل و فضیلت، رفته رفته به آستانة هشتادسالگی نزدیک می‌شود. در این میان، آنچه شگفتی و، در عین حال، خوشنودی شاگردان، دوستاران و ارادتمندان ایشان را موجب شده، این واقعیت دلگرم‌کننده است که استاد، به‌رغم سالخوردگی تقویمی و با وجود ابتلای به […]

 • نکته/مقاله‌ای از مرحوم دکتر محمدامین قانعی‌راد
  نقد متن، تفکر خلاق و تکوین الگوهای دگرواره اندیشه
  چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
    اشاره: نقد عبارت است از دروازه‌بانی و دروازه‌بانی ممانعت از ورود کسانی به عرصه علم است، که صلاحیت و شایستگی علم و علم‌ورزی را ندارند. کار نقد کار خلاقانه است و فعالیت‌های پژوهشی خلاق به واسطه نقد شدن ایجاد می‌شوند. در عرصه‌هایی که نقد وجود ندارد و یا نقد از رونق کافی برخوردار نیست شکوفایی و زایایی خود را از دست می‌دهند چرا که نقد یک قدرت خلاق و زاینده‌ای دارد که همراه خود می‌آفریند و امکانات تازه‌ای را کشف می‌کند و به مفاهیم هیات تازه می‌دهد. یادداشت حاضر […]

    اشاره: نقد عبارت است از دروازه‌بانی و دروازه‌بانی ممانعت از ورود کسانی به عرصه علم است، که صلاحیت و شایستگی علم و علم‌ورزی را ندارند. کار نقد کار خلاقانه است و فعالیت‌های پژوهشی خلاق به واسطه نقد شدن ایجاد می‌شوند. در عرصه‌هایی که نقد وجود ندارد و یا نقد از رونق کافی برخوردار نیست شکوفایی و زایایی خود را از دست می‌دهند چرا که نقد یک قدرت خلاق و زاینده‌ای دارد که همراه خود می‌آفریند و امکانات تازه‌ای را کشف می‌کند و به مفاهیم هیات تازه می‌دهد. یادداشت حاضر […]

 • آموزه
  چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
    عشق ورزیدن کافی است ،آنگاه همه چیز لذت بخش است. تولستوی code نسخه مناسب چاپ

    عشق ورزیدن کافی است ،آنگاه همه چیز لذت بخش است. تولستوی code نسخه مناسب چاپ

 • قلم‌انداز
  دوباره ذهن
  چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
  آیــا روزی برای ذهن قابل تصور هست که «شناخت» را پایان یافته تلقی کند و به اصطلاح عوام و عموم: دست از سر شناخت بردارد و به قول دسته‌ای دیگر از عوام و عموم متأخر: بی‌خیال شناخت شود؟ ما می‌دانیم که شناخت و اصول و فروع آن، ملک طلق عقل یا همان ذهن ـ به تعبیر ما ـ ست. می‌دانیم که شناخت محصول عقل است و کار ذهن، در هر حال شناخت است: شناخت اولیه و بی سابقه، شناخت جزئی، شناخت کلی، شناخت دوباره، شناخت معمولی، شناخت دقیق، از نوع […]

 • حکمت/حکمت ایران به روایت استاد سیدجلال‌الدین آشتیانی -۵
  فلسفه و کلام
  چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
    چون در تعریف حکمت گفته‌اند: «الحکمة صناعة نظریة یستفاد منها کیفیة ما علیه الوجود، و ما علیه الواجب من حیث اکتساب النظریات و اقتناء الملکات لیستکمل النفس… فیستعد بذلک للسعاده القصوی و الفیض العظمی…» و غایت آن قهراً تحصیل معارف حقیقیه و اثبات احکام یقینیّه جهت حقایق خارجیه بر نهج و طریقی که موافق واقع و خارج و نفس‌الأمر باشد از راه براهین عقلیه که به بدیهیات منتهی شود به نحوی که هیچ عقل سالم در قبول آن درنگ ننماید و موافقت و مخالفت وضعی از اوضاع و مطابقت […]

    چون در تعریف حکمت گفته‌اند: «الحکمة صناعة نظریة یستفاد منها کیفیة ما علیه الوجود، و ما علیه الواجب من حیث اکتساب النظریات و اقتناء الملکات لیستکمل النفس… فیستعد بذلک للسعاده القصوی و الفیض العظمی…» و غایت آن قهراً تحصیل معارف حقیقیه و اثبات احکام یقینیّه جهت حقایق خارجیه بر نهج و طریقی که موافق واقع و خارج و نفس‌الأمر باشد از راه براهین عقلیه که به بدیهیات منتهی شود به نحوی که هیچ عقل سالم در قبول آن درنگ ننماید و موافقت و مخالفت وضعی از اوضاع و مطابقت […]

 • خطوط/‏نستعلیق؛ عروس خطوط
  تاریخچه خط نستعلیق
  حسین‌مسرت
  چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
    از جملة عوامل مهاجرت خوشنویسان در ربع دوم سدة یازدهم قمری، قتل میرعماد بود. با این اتّفاق، بسیاری از خوشنویسان و هم چنین شاگردان وی د‌لسرد و منزوی شدند و از آن میان بسیاری از ایران مهاجرت کردند. برخی از شاگردان میرعماد به هندوستان مهاجرت کردند». ( قلیچ‌خانی، درآمدی، ص ۱۲۱ ـ ۱۲۰ ) ‏ دربار هند و عثمانی جایگاهی بود که هنرمندان خوشنویس به عرضة آثار هنری خود می‌پرداختند و آثار زیادی از خود به جای نهادند که هم اکنون در کتابخانه‌های ترکیّه و هندوستان نگهداری می‌شود. این […]

    از جملة عوامل مهاجرت خوشنویسان در ربع دوم سدة یازدهم قمری، قتل میرعماد بود. با این اتّفاق، بسیاری از خوشنویسان و هم چنین شاگردان وی د‌لسرد و منزوی شدند و از آن میان بسیاری از ایران مهاجرت کردند. برخی از شاگردان میرعماد به هندوستان مهاجرت کردند». ( قلیچ‌خانی، درآمدی، ص ۱۲۱ ـ ۱۲۰ ) ‏ دربار هند و عثمانی جایگاهی بود که هنرمندان خوشنویس به عرضة آثار هنری خود می‌پرداختند و آثار زیادی از خود به جای نهادند که هم اکنون در کتابخانه‌های ترکیّه و هندوستان نگهداری می‌شود. این […]

 • آیینه/روایت استاد اکبر ثبوت از میرزا محمد‌تقی آملی -۸
  درباره امیر ‌کبیر
  چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
    نیز یکی دیگر از علمای متأخر ـ شیخ محمدبن جعفر گلپایگانی ـ کتابی به نام «کشف‌الحق» در تخطئة عقیده به رجعت نوشت۱ و مرحوم شیخ محمدحسین کاشف‌الغطا در کتاب «اصل‌الشیعة و اصولها» صریحاً اظهار داشت که: «اعتقاد به رجعت، بی‌اهمیت‌تر از آن است که ردِّ آن موجب خروج از دایرة تشیع باشد، یا اصلاً ارزش بحث و گفتگوی چندانی داشته باشد»؛۲ و شیخ محمدرضا مظفر ـ از شاگردان میرزای نائینی ـ در رساله‌ای که برای بیان عقاید شیعه نوشت، تصریح کرد: «فالرجعة لیست من الاصول التی یجب الاعتقاد بها […]

    نیز یکی دیگر از علمای متأخر ـ شیخ محمدبن جعفر گلپایگانی ـ کتابی به نام «کشف‌الحق» در تخطئة عقیده به رجعت نوشت۱ و مرحوم شیخ محمدحسین کاشف‌الغطا در کتاب «اصل‌الشیعة و اصولها» صریحاً اظهار داشت که: «اعتقاد به رجعت، بی‌اهمیت‌تر از آن است که ردِّ آن موجب خروج از دایرة تشیع باشد، یا اصلاً ارزش بحث و گفتگوی چندانی داشته باشد»؛۲ و شیخ محمدرضا مظفر ـ از شاگردان میرزای نائینی ـ در رساله‌ای که برای بیان عقاید شیعه نوشت، تصریح کرد: «فالرجعة لیست من الاصول التی یجب الاعتقاد بها […]

 • لوح /در کوچه باغ ‌اندیشه ‌-۸۵
  در حضرت عشق
  چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
    ملاط عالم اراده است. بدون اراده سنگ روی سنگ و آجر روی آجر نمی ایستد. زاید دفع می‌شود و باید دفع شود. جذب امر زاید موجب اخلال و اختلال است. جذب از آن لازم و دفع از آن زاید است. زایدی که دفع نشود، جذب می‌شود و این به معنای دفع لازم است. دستکاری در فرهنگ حتی اگر به قصد رفع ناهنجاری باشد، ناهنجارترین کار است. فرهنگ باید راه خودش را طی کند. دست بردن در فرهنگ غالباً نتیجه معکوس می‌دهد. انسان به اطمینان نیاز دارد همچون احتیاجی که […]

    ملاط عالم اراده است. بدون اراده سنگ روی سنگ و آجر روی آجر نمی ایستد. زاید دفع می‌شود و باید دفع شود. جذب امر زاید موجب اخلال و اختلال است. جذب از آن لازم و دفع از آن زاید است. زایدی که دفع نشود، جذب می‌شود و این به معنای دفع لازم است. دستکاری در فرهنگ حتی اگر به قصد رفع ناهنجاری باشد، ناهنجارترین کار است. فرهنگ باید راه خودش را طی کند. دست بردن در فرهنگ غالباً نتیجه معکوس می‌دهد. انسان به اطمینان نیاز دارد همچون احتیاجی که […]

 • میراث/تاملی در مفهوم
  میراث فرهنگی از دو منظر
  دکترحکمت‌الله ملا‌صالحی
  چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
    خدمت همکاران و دوستان ودانشجویان عزیزسلام عرض می‌کنم.لازم می بینم و فرصت را غنیمت می‌شمارم از مدیرمحترم گروه باستان شناسی دانشکده ادبیات وعلو انسانی دانشگاه شهید بهشتی سرکارخانم دکترمیری وهمکاران گرامیشان درگروه و معاونت آموزشی دانشکده جناب آقای دکترولی پور و دانشجویان هسته علمی‌گروه باستان شناسی که مسئولیت و زحمات تدراک وبرگزاری نشست امروزرا به مناسبت هفته میراث فرهنگی برشانه گرفته اند؛ صمیمانه تشکرکنم. شاعر و عارف بنام خراسانی ما حضرت مولوی در«مثنوی» فرموده اند: سر ز شکر دین از آن برتافتی کز پدر میراث مفتش یافتی مرد میراثی […]

    خدمت همکاران و دوستان ودانشجویان عزیزسلام عرض می‌کنم.لازم می بینم و فرصت را غنیمت می‌شمارم از مدیرمحترم گروه باستان شناسی دانشکده ادبیات وعلو انسانی دانشگاه شهید بهشتی سرکارخانم دکترمیری وهمکاران گرامیشان درگروه و معاونت آموزشی دانشکده جناب آقای دکترولی پور و دانشجویان هسته علمی‌گروه باستان شناسی که مسئولیت و زحمات تدراک وبرگزاری نشست امروزرا به مناسبت هفته میراث فرهنگی برشانه گرفته اند؛ صمیمانه تشکرکنم. شاعر و عارف بنام خراسانی ما حضرت مولوی در«مثنوی» فرموده اند: سر ز شکر دین از آن برتافتی کز پدر میراث مفتش یافتی مرد میراثی […]

 • شاخصه هایی برای نگرش اسلامی در طب
  دکتر حمید رضا آیت اللهی
  چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
    واژه «طب اسلامی» ما را دچار ابهامی در مسئله می کند. وقتی می گویید «طب اسلامی» یعنی ما یک طب اسلامی داریم یک طب غیر اسلامی. این موضوع دو مشکل به وجود می‌آورد: اول آنکه هر گونه کاری که غیر از این نوع طب انجام شود غیر اسلامی خواهد بود. دوم آنکه، با به کار بردن واژه «طب‌اسلامی» باعث می شود برخی افراد به حرف‌هایی که بر اساس دیدگاه شخصی خودشان القاء می کنند می خواهند قداست ببخشند. این اقدامی خطرناک است. افرادی نظرات شخصی خود را با القای […]

    واژه «طب اسلامی» ما را دچار ابهامی در مسئله می کند. وقتی می گویید «طب اسلامی» یعنی ما یک طب اسلامی داریم یک طب غیر اسلامی. این موضوع دو مشکل به وجود می‌آورد: اول آنکه هر گونه کاری که غیر از این نوع طب انجام شود غیر اسلامی خواهد بود. دوم آنکه، با به کار بردن واژه «طب‌اسلامی» باعث می شود برخی افراد به حرف‌هایی که بر اساس دیدگاه شخصی خودشان القاء می کنند می خواهند قداست ببخشند. این اقدامی خطرناک است. افرادی نظرات شخصی خود را با القای […]

 • امروز در تاریخ
  چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
  حمایت از مبارزات ایرانیان ۲۰ ژوئن سال ۱۹۵۱ که تب رسیدن به دمکراسی واقعی، ایرانیان را در برگرفته بود و سرگرم ملی کردن نفت خود و مبارزه با انگلستان بودند، جان دوی فیلسوف آمریکایی و صاحب فلسفه «پرگماتیسم» به حمایت از مساعی مردم ایران سخن گفت و این نوع تلاش ها را «حق» هر ملتی دانست. «دوی» گفته است: فریاد کشیدن مردم هنگامی مشروعیت دارد که بینند قانون اساسی جامعه ایشان نقض می شود و همین فریادها (اعتراض های مسالمت آمیز) ‌باعث قطع تعرض به قانون اساسی می شود و […]

 • پند بزرگان
  چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
  آنکه می تواند، انجام می دهد، آنکه نمی تواند انتقاد می کند. جرج برنارد شاو بیشترین تأثیر افراد خوب زمانى احساس مى شود که از میان ما رفته باشند. امرسون code نسخه مناسب چاپ

 • چهل سال پیش…
  تمامی مطالب از روزنامه اطلاعات روز سه‌شنبه۳۰ خردادماه ۱۳۵۷ (برابر با ۱۴ رجب ۱۳۹۸، ۲۰ ژوئن ۱۹۷۸) نقل شده است
  چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
  محیط سیاسی ایران باید تغییر کند سرانجام پیشنهاد تاسیس جناح جدید و شرایط دهگانه تاسیس آن و اهداف «حرکت تازه سیاسی» عصر دیروز بعد از یک جلسه مشورتی با ۶۰۰ تن اعضای گروه بررسی مسایل ایران توسط دکتر هوشنگ نهاوندی اعلام شد. وی گفت با توجه به خلاء سیاسی در مملکت و فضای توسعه‌ اقتصادی و فرهنگی و حضور میلیونها کارگر و باسواد شدن نیمی از جمعیت و ۱۰میلیون محصل می‌باید محیط سیاسی ایران تغییر کند. سازمان امنیت، محاکمات و لغو شکنجه زندانیان در ایران مسئله آزادی سیاسی در ایران، […]

 • سرایه
  چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
  این عمر نگر چه محنت افزای آمد وین درد نگر چه پای بر جای آمد درد از دل و چشم من به تنگ آمده بود کارش چو به جان رسید در پای آمد سلمان ساوجی code نسخه مناسب چاپ

 • یاد/زنده یاد دکتر احمد احمدی
  مرد علم و ایمان
  چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷
    روستازاده‌ای که صرف و نحو را بدون استاد شروع کرد و علاوه بر تحصیل در حوزه، در دانشگاه فلسفه خواند، سال‌ها بر کرسی تدریس نشست و مدیریت‌ بخشی از فضاهای فکری و فرهنگی و دانشگاهی را عهده دار شد. او معتقد بود کسانی که در حوزه ریاضیات، فیزیک و حتی مکانیک فعالیت می‌کنند نیز در حال عبادتند و هستند و تاکید می‌کرد: یکی از خطاهای ما این بود که همواره فکر می‌کردیم عبادت تنها نماز خواندن و روزه گرفتن است؛ در حالی که آباد کردن زمین و برطرف کردن […]

    روستازاده‌ای که صرف و نحو را بدون استاد شروع کرد و علاوه بر تحصیل در حوزه، در دانشگاه فلسفه خواند، سال‌ها بر کرسی تدریس نشست و مدیریت‌ بخشی از فضاهای فکری و فرهنگی و دانشگاهی را عهده دار شد. او معتقد بود کسانی که در حوزه ریاضیات، فیزیک و حتی مکانیک فعالیت می‌کنند نیز در حال عبادتند و هستند و تاکید می‌کرد: یکی از خطاهای ما این بود که همواره فکر می‌کردیم عبادت تنها نماز خواندن و روزه گرفتن است؛ در حالی که آباد کردن زمین و برطرف کردن […]

 • آموزه
  چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷
    تواضع یعنی تحمل رنج و زحمتی مداوم در راه خدمت به بشریت. خداوند همیشه حاضر و ناظر است. مهاتما گاندی code نسخه مناسب چاپ

    تواضع یعنی تحمل رنج و زحمتی مداوم در راه خدمت به بشریت. خداوند همیشه حاضر و ناظر است. مهاتما گاندی code نسخه مناسب چاپ

 • قلم‌انداز
  معلومات ما در باب ذهن
  چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷
  بنا به دلایلی که محل بحث آن اینجا نیست، قول سوم ضعیف است و نمی‌‌توان آن را پذیرفت. درباره قول اول و دوم هم می‌توان بسته به منظر و چشم‌اندازی که داریم، می‌توانیم اظهارنظر کنیم و یکی را انتخاب کنیم. در مجموع، عده‌ای معتقدند میان مجهولات و معلومات ما درباره ذهن تعادل و توازن وجود دارد و مجهولاتمان در حال کم شدن است. عده‌ای دیگر معتقدند که: آری، مجهولات ما به مرور زمان و به تدریج در حال کم شدن است ولی باید بپذیریم که فعلاً آنچه زیاد داریم، مجهول […]

 • حکمت/حکمت ایران به روایت استاد سیدجلال‌الدین آشتیانی -۴
  غزالی و فلسفه
  چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷
    در موارد زیاد اقرار نموده‌اند که عقل از ادراک حقایق عاجز و سهم عقل از ادراک حقایق، ظواهر و لوازم حقایق است. تنبیه و تنویر آنچه غزالی و فخر رازی و اذناب و زملای آنان در مقام اشکال بر حکمای اسلام مانند ابن سینا که طرف اصلی آنان است و معلم ثانی و ارسطو در کتب خود تقریر و تحریر نموده‌اند، مانند مسأله قدم عالم و فاعلیت حق و مسأله صدور کثرت از واحد محض و حق اول و قدم ماده و اصول عناصر، برای نمونه یک اشکال اساسی […]

    در موارد زیاد اقرار نموده‌اند که عقل از ادراک حقایق عاجز و سهم عقل از ادراک حقایق، ظواهر و لوازم حقایق است. تنبیه و تنویر آنچه غزالی و فخر رازی و اذناب و زملای آنان در مقام اشکال بر حکمای اسلام مانند ابن سینا که طرف اصلی آنان است و معلم ثانی و ارسطو در کتب خود تقریر و تحریر نموده‌اند، مانند مسأله قدم عالم و فاعلیت حق و مسأله صدور کثرت از واحد محض و حق اول و قدم ماده و اصول عناصر، برای نمونه یک اشکال اساسی […]

 • خطوط
  ‏نستعلیق؛ عروس خطوط
  حسین مسرت
  چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷
    خطّ نستعلیق در مدّت کمی پس از پیدایش به سرعت در میان هنرمندان خوشنویس رواج یافت و در اندک مدّتی به سرزمین‌های هند، ترکیّه، مصر و دیگر ممالک غربی راه پیدا کرد. ( رامین، ج ۱۶، ص ۷۷۶ ر فضائلی، ص ۴۵۰ ) فضائلی در این باره می‌نویسد: «پس از اینکه خطّ نستعلیق سر و صورت نیکو یافت و خودنمایی کرد، زیبایی منظر و سهل نویسی و سرعت آن باعث شد که با وجودواج و رونق اقلام شش گانه، این خط در ایران جلو زند و بیش از آن‌ها […]

    خطّ نستعلیق در مدّت کمی پس از پیدایش به سرعت در میان هنرمندان خوشنویس رواج یافت و در اندک مدّتی به سرزمین‌های هند، ترکیّه، مصر و دیگر ممالک غربی راه پیدا کرد. ( رامین، ج ۱۶، ص ۷۷۶ ر فضائلی، ص ۴۵۰ ) فضائلی در این باره می‌نویسد: «پس از اینکه خطّ نستعلیق سر و صورت نیکو یافت و خودنمایی کرد، زیبایی منظر و سهل نویسی و سرعت آن باعث شد که با وجودواج و رونق اقلام شش گانه، این خط در ایران جلو زند و بیش از آن‌ها […]

 • آیینه/روایت استاد اکبر ثبوت از میرزا محمد‌تقی آملی‌۷
  شعرهای بهلول
  چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷
    اشاره: در شماره قبل گفته شد: استاد محمدتقی آملی از نویسنده خواستند که اشعار بهلول را برای ایشان بیاورد. بهلول در کربلا در منزل آیت‌الله شیرازی کتابچه شعرش را به نویسنده می‌دهد و او هم آنرا در بازگشت به استاد تقدیم می‌کند. پاره‌ای از اشعار مورد پسند استاد چنین بوده‌است: دلیل اینکه مردم، بزرگان را بعد از مرگ بیشتر از زمان حیاتشان احترام می‌کنند: ای برادرجان، بزرگان جهان شیرها هستند بین روبهان مقصد روبَه بوَد از قُربِ شیر که شود از لحمِ۱ صیدش بهره‌گیر اکثر خلق از نبی و […]

    اشاره: در شماره قبل گفته شد: استاد محمدتقی آملی از نویسنده خواستند که اشعار بهلول را برای ایشان بیاورد. بهلول در کربلا در منزل آیت‌الله شیرازی کتابچه شعرش را به نویسنده می‌دهد و او هم آنرا در بازگشت به استاد تقدیم می‌کند. پاره‌ای از اشعار مورد پسند استاد چنین بوده‌است: دلیل اینکه مردم، بزرگان را بعد از مرگ بیشتر از زمان حیاتشان احترام می‌کنند: ای برادرجان، بزرگان جهان شیرها هستند بین روبهان مقصد روبَه بوَد از قُربِ شیر که شود از لحمِ۱ صیدش بهره‌گیر اکثر خلق از نبی و […]

Page 1 of 17812345...Last »