ضميمه فرهنگی
قدیمی ترین روزنامه ایران با ۹۲سال انتشار مستمر
روزنامه اطلاعات

ضميمه فرهنگی

 • از خاطرات منتشر نشدة محمدعلی فروغی/درباره‌ سید‌جمال
  محمد افشین وفایی، پژمان فیروز بخش
  چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
    نوشتة پیش رو بخشی است از کتاب خاطرات محمدعلی فروغی، به همراه یادداشتهای روزانه از سالهای ۱۲۹۳ تا ۱۳۲۰ شمسی که به زودی توسط گنجینة پژوهشی ایرج افشار و انتشارات سخن انتشار خواهد یافت. (روشن است که مرحوم فروغی هر قضیه‌ای را با توجه به دیدگاه‌های درست و نادرستی که خود بدان باور داشته تحلیل کرده است). از وقایع مهم زمانی که به آن رسیده‌ایم مسافرت سیّد جمال‌الدین معروف به افغان است به ایران که در سال۱۳۰۷ قمری واقع شد. سیدجمال‌الدین که از رجال بزرگ اسلامی در سدة نوزدهم […]

    نوشتة پیش رو بخشی است از کتاب خاطرات محمدعلی فروغی، به همراه یادداشتهای روزانه از سالهای ۱۲۹۳ تا ۱۳۲۰ شمسی که به زودی توسط گنجینة پژوهشی ایرج افشار و انتشارات سخن انتشار خواهد یافت. (روشن است که مرحوم فروغی هر قضیه‌ای را با توجه به دیدگاه‌های درست و نادرستی که خود بدان باور داشته تحلیل کرده است). از وقایع مهم زمانی که به آن رسیده‌ایم مسافرت سیّد جمال‌الدین معروف به افغان است به ایران که در سال۱۳۰۷ قمری واقع شد. سیدجمال‌الدین که از رجال بزرگ اسلامی در سدة نوزدهم […]

 • آموزه
  چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
    اکنون چون مردن او(خدا) ممکن نیست، تو بمیر تا او بر تو تجلی‌کند و دویی برخیزد. مولانا code نسخه مناسب چاپ

    اکنون چون مردن او(خدا) ممکن نیست، تو بمیر تا او بر تو تجلی‌کند و دویی برخیزد. مولانا code نسخه مناسب چاپ

 • قلم‌انداز
  فرزند‌خواندگی اینترنت
  چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
  حقیقت این است که دیجیتالیسم نو، بخصوص پدیده اینترنت، طیف‌های گوناگون انسانی را مسحور خویش کرده، مدال پدر و فرزندی خویش را برگردن آنها آویخته است. اکنون قراردادهایی میان انسان و اینترنت تنظیم شده است که بدون متن و محتوا و بدون اینکه ضوابط دقیق و منسجمی بر آن حاکم باشد، مورد قبول انسان قرار گرفته است و انسان بی‌آنکه امضایی پای این قرارداد گذاشته باشد، عملاً به اجرای روزانه و روزمره و ساعت به ساعت آن ملتزم شده است. شاید بتوان از این التزام به عنوان حیرت‌آورترین التزام انسان […]

 • فرزانگان/روایت استاد بی‌بدیل دکتر مهدوی دامغانی
  سابقة سردفتر
  چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
    ترتیب شرفیابی بر اساس حروف تهجّی نامِ دانشکده‌ها بود؛ از این‌رو اول شاگرد دانشکده ادبیات نخستین دانشجوی رتبه اولی بود که مدال می‌گرفت …(نام این مدال، «مدال درجه اوّل علمی» بود)‌. در دو سطر معرّفی که دکتر اقبال ـ رئیس وقت دانشگاه ـ دربارة این بنده که حائز رتبه اول سال تحصیلی گذشته دانشکده ادبیّات بودم، به عرض رسانید، ذکر شده بود که: «این دانشجو پیش از تحصیل در دانشکدة ادبیّات، از دانشکدة معقول و منقول هم لیسانسیه شده است، شاه و جلال بایار که پهلوی هم ایستاده بودند، […]

    ترتیب شرفیابی بر اساس حروف تهجّی نامِ دانشکده‌ها بود؛ از این‌رو اول شاگرد دانشکده ادبیات نخستین دانشجوی رتبه اولی بود که مدال می‌گرفت …(نام این مدال، «مدال درجه اوّل علمی» بود)‌. در دو سطر معرّفی که دکتر اقبال ـ رئیس وقت دانشگاه ـ دربارة این بنده که حائز رتبه اول سال تحصیلی گذشته دانشکده ادبیّات بودم، به عرض رسانید، ذکر شده بود که: «این دانشجو پیش از تحصیل در دانشکدة ادبیّات، از دانشکدة معقول و منقول هم لیسانسیه شده است، شاه و جلال بایار که پهلوی هم ایستاده بودند، […]

 • ادب/«در باغ معنا»/شکوفه رحیم‌زاده-۷
  گل کاسنی و سنگ دلباخته
  چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
  در یک بامداد بهاری، گل کاسنی آبی‌رنگ، چشم به این دنیا گشود. رنگ آبی درخشان در میان انبوه علف‌ها و بوته‌های سبز، جلوة خاصی داشت. سنگ کدر و خاکستری رنگی که گل کاسنی در کنار آن از خاک روییده بود، با دیدن آن زیبایی افسونگرانه به او دل باخت. تمام روز، آنچنان شیفته و سودایی به او می‌نگریست که نفهمید خورشید چه هنگام غروب کرده و شامگاه کی فرا رسیده است. با خود گفت: «افسوس که دیگر نوری نیست تا باز هم او را تماشا کنم. ناچارم تا طلوع دوباره […]

 • آیینه/نوشتاری از دکتر ‌حسن بلورچی ـ۲
  علم؛ کالا یا معرفت؟
  چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
    اشاره: در بخش نخست این مقاله با دیدگاه‌های نویسنده در مورد علم و چارچوب های آن آشنا شدید‌. آنچه می خوانید بخش دوم و پایانی این بحث است که با نگاهی تطبیقی می کوشد ابهامات چندی را برطرف نماید. *** در کشورهای پیشرفته به جای سنجش محفوظات، استادان قادرند ظرفیت‌های پژوهشی دانشجویان را از طریق پرونده بسنجند. در اینجا به ندرت تزهای دانشجویان کاربرد عملی صنعتی دارند. در کشورهای پیشرفته اکثر تزها کاربرد صنعتی دارند. هزینه پژوهش و بورس دانشجویان از طریق صنعت پرداخت می‌شود. در کشور ما تعداد […]

    اشاره: در بخش نخست این مقاله با دیدگاه‌های نویسنده در مورد علم و چارچوب های آن آشنا شدید‌. آنچه می خوانید بخش دوم و پایانی این بحث است که با نگاهی تطبیقی می کوشد ابهامات چندی را برطرف نماید. *** در کشورهای پیشرفته به جای سنجش محفوظات، استادان قادرند ظرفیت‌های پژوهشی دانشجویان را از طریق پرونده بسنجند. در اینجا به ندرت تزهای دانشجویان کاربرد عملی صنعتی دارند. در کشورهای پیشرفته اکثر تزها کاربرد صنعتی دارند. هزینه پژوهش و بورس دانشجویان از طریق صنعت پرداخت می‌شود. در کشور ما تعداد […]

 • لوح/در کوچه باغ ‌اندیشه ‌-۶۲
  شد شد ، نشد نشد
  کریم‌فیضی
  چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
    در کوره وجود مستقر می‌شویم و با استقرارمان، تن به گداختن می‌دهیم. انسان در انتهای زمان، گداخته ای بیش نیست ایستاده برفراز زمان. اینکه متافیزیک با مدرنیته نفی شود، به شوخی شبیه‌تر است تا واقعیت. این سخن شبیه این است که بگوییم کثرات جمع شده اند تا وحدت را ساقط کنند! زمان مسیر حیات است. حیات در سیر به سمت بی زمان، به ناگزیر از کوچه پس کوچه‌های زمان عبور می‌کند. در رود زمان جوانه می‌زنیم و روانه می‌شویم. هیچ زمانی را گریزی از جوانه زدن نیست و هیچ […]

    در کوره وجود مستقر می‌شویم و با استقرارمان، تن به گداختن می‌دهیم. انسان در انتهای زمان، گداخته ای بیش نیست ایستاده برفراز زمان. اینکه متافیزیک با مدرنیته نفی شود، به شوخی شبیه‌تر است تا واقعیت. این سخن شبیه این است که بگوییم کثرات جمع شده اند تا وحدت را ساقط کنند! زمان مسیر حیات است. حیات در سیر به سمت بی زمان، به ناگزیر از کوچه پس کوچه‌های زمان عبور می‌کند. در رود زمان جوانه می‌زنیم و روانه می‌شویم. هیچ زمانی را گریزی از جوانه زدن نیست و هیچ […]

 • روایت/گزارش ریشارد کاپوشینچنسکی از انقلاب ایران -۲
  تسلسل چهل‌ها
  ترجمه بهرنگ‌رجبی
  چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
    … این بار همه چیز جور دیگری از کار درمی‌آید. پلیس داد می‌زند، اما مرد فرار نمی‌کند. همان طور آن جا می‌ایستد و به پلیس نگاه می‌کند. نگاه محتاطانه‌ای است و همچنان ته مایه‌ای‌از ترس دارد، اما جدی و گستاخانه هم هست. خب همین است که هست! مرد حاشیه‌ی جمعیت گستاخانه به قدرت اونیفورم پوش نگاه می‌کند. از جایش جنب نمی‌خورد، نگاهی به دور و بر می‌اندازد و همان نگاه را در چهره‌ی دیگران هم می‌بیند. چهره‌ی آن‌ها هم مثل چهره‌ی او هشیار است؛ هنوز خالی از ترس نیست، […]

    … این بار همه چیز جور دیگری از کار درمی‌آید. پلیس داد می‌زند، اما مرد فرار نمی‌کند. همان طور آن جا می‌ایستد و به پلیس نگاه می‌کند. نگاه محتاطانه‌ای است و همچنان ته مایه‌ای‌از ترس دارد، اما جدی و گستاخانه هم هست. خب همین است که هست! مرد حاشیه‌ی جمعیت گستاخانه به قدرت اونیفورم پوش نگاه می‌کند. از جایش جنب نمی‌خورد، نگاهی به دور و بر می‌اندازد و همان نگاه را در چهره‌ی دیگران هم می‌بیند. چهره‌ی آن‌ها هم مثل چهره‌ی او هشیار است؛ هنوز خالی از ترس نیست، […]

 • سفر/سفرنوشت فین؛
  مسلخ!
  گودرز‌گودرزی
  چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
    همین‌که سال تحصیلی رمقش گرفته شد و بچّه‌ها نفسی به‌راحتی کشیدند؛ بدون مقدمه و آماده‌باش، تن به یک مسافرت سه روزه دادیم…بامداد پنج‌شنبه بیست و سوم خردادماه ۱۳۹۲ خورشیدی به سمت قم و به نیّت زیارت و ادای نذر حرکت کردیم: ازنا و از آن‌جا اراک و بکوب به‌طرف قم. یک ساعت مانده به ظهر به قم رسیدیم. خانة معلّمِ ساحلی، ما را احاله کرد به بیست قدم پایین‌تر؛ اسکان فرهنگیان. و آن‌ها با گرفتن مبلغی ما را پرت کردند آن گوشة شهر قم: زاویه! کوچة ۲۱؛ مدرسة راهنمایی […]

    همین‌که سال تحصیلی رمقش گرفته شد و بچّه‌ها نفسی به‌راحتی کشیدند؛ بدون مقدمه و آماده‌باش، تن به یک مسافرت سه روزه دادیم…بامداد پنج‌شنبه بیست و سوم خردادماه ۱۳۹۲ خورشیدی به سمت قم و به نیّت زیارت و ادای نذر حرکت کردیم: ازنا و از آن‌جا اراک و بکوب به‌طرف قم. یک ساعت مانده به ظهر به قم رسیدیم. خانة معلّمِ ساحلی، ما را احاله کرد به بیست قدم پایین‌تر؛ اسکان فرهنگیان. و آن‌ها با گرفتن مبلغی ما را پرت کردند آن گوشة شهر قم: زاویه! کوچة ۲۱؛ مدرسة راهنمایی […]

 • زندگینامه فردی ناشناخته
  حق ‌المعاینه
  چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
  اشاره: چندی پیش مطلبی را در چند شماره منتشر کردیم که شرح‌حال خود نوشت یکی از محصلین علوم دینی در روزگار پهلوی اول بود نویسنده بدون اینکه اسمی از خود باقی گذاشته باشد، مطالبی را به قلم آورده است که امروزه ارزش تاریخی دارد. آنچه می‌خوانید ادامه همان مطلب است. * یکی از متصدیان حوزه به حجره‌ای که در طبقه دوم سمت جنوب‌غربی داشتم، و از حرمی که مادر مادرم به من داده بوده مفروش بود و قالیچه معمولی یک زرع و نیمی در گوشه آن افتاده، ولکن خیلی. از […]

 • پند‌ بزرگان
  چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
  - هر کجا که هستی، هر کجا خودت رایافتی، از هر آنچه که داری لذت ببر، به تمامی لذت ببر. هر جا که هستی و از هر چه‌که در دسترس است، احساس سپاس و نیایش داشته باش. دالایی‌لاما - هر که بداند درست چیست، دست به نادرست نمی زند. سقراط code نسخه مناسب چاپ

 • امروز در تاریخ
  چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
  تقسیم نیروهای مسلح ایران به چهار ارتش پس از دو سال مطالعه و بررسی، ۱۳ دسامبر سال ۴۰۲ میلادی یزدگرد یکم از دودمان ساسانی بر تجدید سازمان نیروهای مسلح ایران صحه گذارد. روابط حسنه ایران و روم در زمان یزدگرد یکم این فرصت را به ژنرالهای ایران داده بود که بنشینند و پس از نزدیک به دو قرن، باتوجه به اوضاع جهان آن زمان و تهدید های تازه و با استفاده از تجربه گذشته به نوسازی سازمان ارتش بپردازند. طبق سازمان تازه که جزئیات آن در آرشیوهای منتقل شده از […]

 • سرایه
  چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
  این جهان خواب است، خواب، ای پور باب شاد چون باشی بدین آشفته خواب؟ چون مرا پیری ز روز و شب رسید نیست روز و شب همانا جز عذاب زین سراب تشنه‌کش پرهیز کن تشنگان بسیار کشته است این سراب ناصر خسرو code نسخه مناسب چاپ

 • چهل سال پیش…
  تمامی مطالب از روزنامه اطلاعات روز سه‌شنبه۲۲ آذرماه ۱۳۵۶ (برابر با ۲ محرم ۱۳۹۸، ۱۳ دسامبر ۱۹۷۷) نقل شده است
  چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
  سن بازنشستگی کارمندان دولت کاهش می‌یابد تشکیلات اداری کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی در اجرای طرح عدم تمرکز دگرگون میشود و تشکیلات جدید دستگاه‌های دولتی در مرکز و استان‌ها در جهت هر چه بیشتر غیر متمرکز شدن امور شکل خواهد گرفت. با اجرای طرح جدید تشکیلاتی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی در تهران بصورت ستادی در می‌آیند و ادارات مختلف آنها بتدریج به استانها میروند. همچنین مطالعاتی در دست انجام است که براساس آن طول خدمت کارمندان دولت برای بازنشستگی در مناطق سخت و دشوار کشور کمتر شود. طرح تهیه مسکن […]

 • سفر/با استاد محمدتقی جعفری در
  سفر به آلمان
  شهرام تقی‌زاده انصاری
  چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶
    مقدمه: آشنایی اینجانب با استاد محمدتقی جعفری بر می‌گردد به اسفندماه ۱۳۴۵ که من بعد از اشتیاق شدید به طبیعت‌شناسی و فیزیک و اخذ دیپلم ریاضی از دبیرستان خوارزمی شماره ۱ و آشنایی و مشورت با پروفسور هشترودی تصمیم گرفتم در کنکور دانشکده علوم رشته فیزیک دانشگاه تهران شرکت کنم که خوشبختانه با کوشش و مشکلات زیاد قبول شدم و شروع به تحصیل کردم. در آن زمان احساس کردم که در کنار تحصیل فیزیک باید مسائل جنبی با فیزیک را مطالعه کرد که ناگهان با کتاب ارتباط انسان ـ […]

    مقدمه: آشنایی اینجانب با استاد محمدتقی جعفری بر می‌گردد به اسفندماه ۱۳۴۵ که من بعد از اشتیاق شدید به طبیعت‌شناسی و فیزیک و اخذ دیپلم ریاضی از دبیرستان خوارزمی شماره ۱ و آشنایی و مشورت با پروفسور هشترودی تصمیم گرفتم در کنکور دانشکده علوم رشته فیزیک دانشگاه تهران شرکت کنم که خوشبختانه با کوشش و مشکلات زیاد قبول شدم و شروع به تحصیل کردم. در آن زمان احساس کردم که در کنار تحصیل فیزیک باید مسائل جنبی با فیزیک را مطالعه کرد که ناگهان با کتاب ارتباط انسان ـ […]

 • آموزه
  چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶
    او ( خدا) را آن لطف هست که اگر ممکن بودی، برای تو بمردی، تا دویی برخاستی. مولانا code نسخه مناسب چاپ

    او ( خدا) را آن لطف هست که اگر ممکن بودی، برای تو بمردی، تا دویی برخاستی. مولانا code نسخه مناسب چاپ

 • قلم‌انداز
  میعادگاه اینترنت
  چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶
  نسبت به بد و خوب این فرایند چقدر اندیشیده‌ایم؟ نسبت آنها را با تاریخ و گذشته چگونه ارزیابی می‌کنیم و دیدگاه‌مان نسبت به فردا و آیندة این طیف ر نسل ر روند چیست؟ با تثبیت شدن این نسل و همگانی شدن ساختارهای تفکر و تعلق و عاطفه فردی، جمعی آنها، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا ادبیات فعلی و حقوق مرسوم و متعارف پاسخگوی ذهنیت و فعلیت چنین نسلی هست؟ اگر کسی بگوید که اینترنت، بسیاری از کسانی را که با آن کار می‌کنند و به هر دلیل به دریای آن […]

 • فرزانگان/روایت استاد بی‌بدیل دکتر مهدوی دامغانی
  سابقة سردفتری
  دکتر مهدوی‌دامغانی
  چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶
    پ) آقای غلامحسین صارمی متولد شیراز و منسوب به یکی از خاندان‌های قدیمی آن شهر نازنین، پس از مرحوم نورالدّین امامی خوئی (پسر حاج امام جمعه میرزا یحیی خوئی برادر جلال امامی خوئی سیاستمدار و سناتور و نظام امامی خوئی پدرزن هویدا و شیخ محمدامین امامی خوئی (دانشمند بنام و سردفتر ۲۰ تهران) به ریاست ثبت اسناد و املاک تهران رسید و پس از آن به نمایندگی مجلس از شیراز و سپس سناتور شیراز شد؛ خداش رحمت فرماید).‏ ‏* * *‏ در فاصلة میان آمدن آقای صارمی و آقای […]

    پ) آقای غلامحسین صارمی متولد شیراز و منسوب به یکی از خاندان‌های قدیمی آن شهر نازنین، پس از مرحوم نورالدّین امامی خوئی (پسر حاج امام جمعه میرزا یحیی خوئی برادر جلال امامی خوئی سیاستمدار و سناتور و نظام امامی خوئی پدرزن هویدا و شیخ محمدامین امامی خوئی (دانشمند بنام و سردفتر ۲۰ تهران) به ریاست ثبت اسناد و املاک تهران رسید و پس از آن به نمایندگی مجلس از شیراز و سپس سناتور شیراز شد؛ خداش رحمت فرماید).‏ ‏* * *‏ در فاصلة میان آمدن آقای صارمی و آقای […]

 • آیینه/نوشتاری از دکتر ‌حسن بلورچی ـ۱
  علم؛ کالا یا معرفت؟
  چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶
    چکیده : پیشنهاد شده است، نوعی رویکرد ساده‌انگارانه به علم در کشور ما وجود دارد. به گونه‌ای که تصور می‌شود، برای تسخیر قله‌های رفیع علم نوعی راه میانبر وجود دارد. به صورتی که می‌تواند بدون وارد شدن به پیچیدگی‌ها، ما را به قله هدایت کند. این در حالیست که در کشورهای پیشرفته جهت عکس این رویکرد دیده می‌شود. یعنی آنها سعی می‌کنند که هر روز بیشتر به اعماق علم غور کنند. هرچه بیشتر روابط پیچیده بین اجزای علم را بهتر درک کنند. علم را بهتر بشناسند و خود را […]

    چکیده : پیشنهاد شده است، نوعی رویکرد ساده‌انگارانه به علم در کشور ما وجود دارد. به گونه‌ای که تصور می‌شود، برای تسخیر قله‌های رفیع علم نوعی راه میانبر وجود دارد. به صورتی که می‌تواند بدون وارد شدن به پیچیدگی‌ها، ما را به قله هدایت کند. این در حالیست که در کشورهای پیشرفته جهت عکس این رویکرد دیده می‌شود. یعنی آنها سعی می‌کنند که هر روز بیشتر به اعماق علم غور کنند. هرچه بیشتر روابط پیچیده بین اجزای علم را بهتر درک کنند. علم را بهتر بشناسند و خود را […]

 • داستان/«در باغ معنا»/شکوفه رحیم‌زاده-۶
  گل کاسنی و سنگ دلباخته
  چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶
  کوهِ زخمی همچنان ناله می‌کرد و در این حین، نگاه غمگین خود را به سوی عقاب‌هایی دوخت که هراسان و بی‌تاب بالای سرش پرواز می‌کردند. گویی از آنها کمک می‌طلبید، اما عقاب‌ها هم کاری از دستشان برنمی‌آمد. سینة کوه هر لحظه بیشتر و بیشتر شکافته می‌شد. بوته‌ها و درختان و گل‌ها بدون آنکه فرصت خداحافظی با کوه را پیدا کنند، همراه خروارها خاک و سنگ، از آغوش پُرمهرِ کوه به ته دره فرومی‌غلطیدند. آدم‌ها تصمیمشان را گرفته بودند؛ دهکدة آرام کوهستانی را باید تصرّف می‌کردند. *** عقاب پیرِ بلندپرواز در […]

Page 1 of 16412345...Last »