روزنامه اطلاعات

ضميمه فرهنگی

 • دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن
  روزهای دعا و نیایش
  چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶
    نخستین رمضانی که بعد از مرگ پدرم فرا رسید، مادرم فراغت کافی داشت که به نماز و روزه اش بپردازد و خاطر عزادارش را تسلّی دهد، زیرا سالهای دیگر، پرستاری از شوهرش مقداری از وقت و حواس او را می گرفت. خود رمضان سیمای ده را تا اندازه ای تغییر می داد و در زندگی ما نیز تأثیر می نهاد : سیر کار کندتر می شد، افراد بیکار و منتظر، منتظر گذشتن وقت، بیشتر در کوچه ها دیده می شدند. نماز جماعت ها رونق بیشتری به خود می گرفت، […]

    نخستین رمضانی که بعد از مرگ پدرم فرا رسید، مادرم فراغت کافی داشت که به نماز و روزه اش بپردازد و خاطر عزادارش را تسلّی دهد، زیرا سالهای دیگر، پرستاری از شوهرش مقداری از وقت و حواس او را می گرفت. خود رمضان سیمای ده را تا اندازه ای تغییر می داد و در زندگی ما نیز تأثیر می نهاد : سیر کار کندتر می شد، افراد بیکار و منتظر، منتظر گذشتن وقت، بیشتر در کوچه ها دیده می شدند. نماز جماعت ها رونق بیشتری به خود می گرفت، […]

 • آموزه
  چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶
    سخن برای آنکس است که او به سخن محتاج است که ادراک کند، اما آنکه بی‌سخن ادراک‌کند، با وی چه حاجت سخن؟ مولانا code نسخه مناسب چاپ

    سخن برای آنکس است که او به سخن محتاج است که ادراک کند، اما آنکه بی‌سخن ادراک‌کند، با وی چه حاجت سخن؟ مولانا code نسخه مناسب چاپ

 • قلم‌انداز
  شناخت ذهن چگونه است
  چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶
  نوع ارتباط بسیاری از انسانها با ذهن، چنین حالتی دارد که از‌ آن استفاده می‌کنند و به طرف مقصد و غایت و مطلوب خودشان حرکت می‌کنند بدون اینکه با خود ذهن کاری داشته باشند. ذهن برای آنها مطرح است، اما برای رفع حوایج و برطرف کردن مشکلات، وقتی ذهن حوایج آنها را برطرف می کند، دیگر کاری با ذهن ندارند و دربارة آن نمی‌اندیشند. به عبارت دیگر، ذهن برای انسانها طریقیت دارد، نه موضوعیت. آن را منبعی می‌دانند که در موارد لزوم و ضرورت باید به آن مراجعه کرد و […]

 • تاریخ
  چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶
    اشاره‌: آنچه می خوانید بخش هایی از خاطرات دکتر شیرین بیانی (اسلامی ندوشن ) استاد رشته تاریخ دانشگاه تهران است که در کودکی شاهد و ناظر آنها بوده است. در بخش های قبل مطالبی را از زبان خدمتکاری به نام «کوکب سلطان»خواندید. این مطالب فارغ از جنبه خاطره یا داستان و شرح حال یک نفر‌، به لحاظ جامعه‌شناسی و مطالعه تحولات تاریخی و اجتماعی نیز حائز اهمیت است. بشنویم از زبان همان شخص که وقایع زندگی خودش را با زبانی عامیانه چنین شرح می‌دهد. *** یک روز عاشورا بود […]

    اشاره‌: آنچه می خوانید بخش هایی از خاطرات دکتر شیرین بیانی (اسلامی ندوشن ) استاد رشته تاریخ دانشگاه تهران است که در کودکی شاهد و ناظر آنها بوده است. در بخش های قبل مطالبی را از زبان خدمتکاری به نام «کوکب سلطان»خواندید. این مطالب فارغ از جنبه خاطره یا داستان و شرح حال یک نفر‌، به لحاظ جامعه‌شناسی و مطالعه تحولات تاریخی و اجتماعی نیز حائز اهمیت است. بشنویم از زبان همان شخص که وقایع زندگی خودش را با زبانی عامیانه چنین شرح می‌دهد. *** یک روز عاشورا بود […]

 • ادب/داد و دهش در سیره سید الشهداء و شاهنامه
  امتداد سخاوت خداوندی
  حجت‌الاسلام‌ سماعیل آل‌احمد
  چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶
    داد و دهش از آن خوها و خلق‌هایی است که هر فرهنگ دیرپایی کوشیده فرد یا افرادی را در خود بر اساس افسانه یا واقعیت به این ویژگی، سرشناس کند. در فرهنگ عرب، حاتم‌طایی یکی از مشهورترین نمایندگان این سجیه نیکو است. به گزارش فردوسی بزرگ، یکی از سجایای بزرگان سیاست و کیاست ایران قدیم، داد و دهش یا توصیه و وصیت به این روحیه پسندیده یا اعلان آن در قالب یکی از برنامه‌های حکومتی است. این نوشته ابیاتی چند از این دست را از نامه باستان خداوندگار حماسه […]

    داد و دهش از آن خوها و خلق‌هایی است که هر فرهنگ دیرپایی کوشیده فرد یا افرادی را در خود بر اساس افسانه یا واقعیت به این ویژگی، سرشناس کند. در فرهنگ عرب، حاتم‌طایی یکی از مشهورترین نمایندگان این سجیه نیکو است. به گزارش فردوسی بزرگ، یکی از سجایای بزرگان سیاست و کیاست ایران قدیم، داد و دهش یا توصیه و وصیت به این روحیه پسندیده یا اعلان آن در قالب یکی از برنامه‌های حکومتی است. این نوشته ابیاتی چند از این دست را از نامه باستان خداوندگار حماسه […]

 • لوح/در کوچه باغ ‌اندیشه ‌-۴۱
  کاری جز «رفتن» نداریم
  چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶
    هر انسانی اقیانوسی به نام «روح» را در خود حمل می کند که در دو راهی تلف شدن و طغیان کردن ایستاده است. روحی که تلف شود، طغیان نمی‌کند و روحی که طغیان نکند، تلف می شود. * سفره زندگی جمع نمی شود مگر به دست کسانی که با اسم خدمت، خیانت می کنند. * برای زندگی حدی از اطمینان لازم است. آنچه زندگی را سرشار می کند، اطمینان است. اطمینان اگر کافی یا زیاد باشد، زندگی را زندگی تر می کند. به نظر می رسد یا نباید زندگی […]

    هر انسانی اقیانوسی به نام «روح» را در خود حمل می کند که در دو راهی تلف شدن و طغیان کردن ایستاده است. روحی که تلف شود، طغیان نمی‌کند و روحی که طغیان نکند، تلف می شود. * سفره زندگی جمع نمی شود مگر به دست کسانی که با اسم خدمت، خیانت می کنند. * برای زندگی حدی از اطمینان لازم است. آنچه زندگی را سرشار می کند، اطمینان است. اطمینان اگر کافی یا زیاد باشد، زندگی را زندگی تر می کند. به نظر می رسد یا نباید زندگی […]

 • خاطره/خاطرات دکتر علی اکبر سیاسی
  در قلب فرنگ
  چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶
    رهبر ما حبیب‌الله خان در همان نیمه شب و تاریکی نطق غرایی دایر به سپاسگزاری عموم قبول‌شدگان در مسابقه ایراد کرد و به وزیر معارف اطمینان داد که ما تا زنده هستیم این اقدام معارف‌پرورانه و این محبتی را که نسبت به ما روا داشته‌اند فراموش نخواهیم کرد. واقع این است که حق‌شناسی من نسبت به او خلل‌ناپذیر بوده و قطع نظر از جنبه‌های سیاسی یا غیرسیاسی که داشته است پیوسته نسبت به او احترام می‌گذاشتم و چنان که خواهد آمد در طول زندگی چند مورد این احترام و […]

    رهبر ما حبیب‌الله خان در همان نیمه شب و تاریکی نطق غرایی دایر به سپاسگزاری عموم قبول‌شدگان در مسابقه ایراد کرد و به وزیر معارف اطمینان داد که ما تا زنده هستیم این اقدام معارف‌پرورانه و این محبتی را که نسبت به ما روا داشته‌اند فراموش نخواهیم کرد. واقع این است که حق‌شناسی من نسبت به او خلل‌ناپذیر بوده و قطع نظر از جنبه‌های سیاسی یا غیرسیاسی که داشته است پیوسته نسبت به او احترام می‌گذاشتم و چنان که خواهد آمد در طول زندگی چند مورد این احترام و […]

 • قلم/حکیم الهی‌قمشه‌ای به قلم استاد ‌ثبوت
  از جهان مولانا
  چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶
    اشاره: در شماره های پیشین با بخش هایی از زندگی‌، آثار و شاگردان زنده‌یاد آیت الله الهی قمشه‌ای آشنا شدیم و اینک ادامه سخن که شامل دیدگاه‌های آن مرحوم درباره مولانا و مثنوی او به روایت ‌استاد ثبوت است. «ضمیمه فرهنگی» تخطئة کشمکش‌ها وقتی در مثنوی به داستان نزاع فارس و عرب و ترک و رومی رسیدیم، استاد گفتند: مولانا در روزگاری می‌زیسته که پیروان هر یک از مذاهب اسلامی، در جهت اثبات خود و نفی و تخطئه و براندازی دیگران، تعصّبِ تمام نشان می‌دادند؛ و از هیچ جنایتی […]

    اشاره: در شماره های پیشین با بخش هایی از زندگی‌، آثار و شاگردان زنده‌یاد آیت الله الهی قمشه‌ای آشنا شدیم و اینک ادامه سخن که شامل دیدگاه‌های آن مرحوم درباره مولانا و مثنوی او به روایت ‌استاد ثبوت است. «ضمیمه فرهنگی» تخطئة کشمکش‌ها وقتی در مثنوی به داستان نزاع فارس و عرب و ترک و رومی رسیدیم، استاد گفتند: مولانا در روزگاری می‌زیسته که پیروان هر یک از مذاهب اسلامی، در جهت اثبات خود و نفی و تخطئه و براندازی دیگران، تعصّبِ تمام نشان می‌دادند؛ و از هیچ جنایتی […]

 • امروز در تاریخ
  چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶
  شاپور دوم زمام امور ایران را به دست گرفت شاپور دوم (ذوالاکتاف) از دودمان ساسانیان که ۱۷ ساله شده بود از آخرین روز بهار سال ۳۲۶ میلادی (۲۱ ژوئن = ۳۱ خرداد)، خود به عنوان شاه رسما زمام امور ایران را به دست گرفت. وی تنها رئیس کشور بود که پیش از تولد این عنوان را به دست آورده بود و بنابراین، طول پادشاهی اش بیش از عمر او به حساب آورده شده است!. شاپور دوم پسر «آذرنرسی» در سال ۳۰۹ متولد و در سال ۳۷۹ میلادی درگذشت. این شاه […]

 • سرایه
  چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶
  بشکفت گل در بوستان آن غنچه خندان کجا شد وقت عیش دوستان آن لاله و ریحان کجا هر بار کو در خنده شد چون من هزارش بنده شد صد مرده زان لب زنده شد، درد مرا درمان کجا گویند ترک غم بگو، تدبیر سامانی بجو درمانده را تدبیر کو، دیوانه را سامان کجا از بخت روزی با طرب خضر آب خورد و شست لب جویان سکندر در طلب تا چشمه حیوان کجا می گفت با من هر زمان گر جان دهی، یابی امان من می برم فرمان به جان، آن […]

 • چهل سال پیش…
  تمامی مطالب از روزنامه اطلاعات روز سه‌شنبه ۳۱ خردادماه ۱۳۵۶ (برابر با ۳ رجب ۱۳۹۷، ۲۱ ژوئن ۱۹۷۷) نقل شده است
  چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶
  وام مسکن به کارمندان پرداخت میشود بررسی نهائی طرح سیستم جدید بازنشستگی کارمندان دولت در سازمان امور اداری و استخدامی کشور شروع شد.براساس این طرح صندوق بازنشستگی کشوری رأساً یا با مشارکت بخش دولتی بانک بازنشستگی تأسیس میکند و اساسنامه این بانک نیز به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.همچنین سازمان بازنشستگی کشوری موجودی صندوقهای خود را به مصارف زیر می‌رساند. *اعطای وام به کارمندان شاغل و بازنشسته دولت حداکثر تا ۵۰ درصد موجودی صندوقها. *انجام هرنوع فعالیت بازرگانی که به مصلحت سازمان باشد حداکثر تا ۲۵ درصد موجودی […]

 • مقاله‌ای از استاد دکتر حکمت‌الله ملا‌صالحی
  آزادی و مسئولیت
  چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۶
    هیچ موجود زنده ای ازجمله آدمی به اراده، عزم، اختیار وتصمیم خود درجهانی که بودن ونبودن وحیات ومماتش در آن رقم خورده است؛ نمی آید. در این ورود مقدر، دم از اراده و عزم و اختیار، زدن و ازآزادی سخن گفتن عبس و بیهوده است. هیچ یک از ما جای دیگری زاده نمی شود و نمی تواند جای دیگری زاده شود وجایش را به دیگری وانهد. در اینجا نیز بحث اراده وعزم واختیارمنتفی است و به تعبیریونانیان باستان بی محل(atonoc) است و بی محلی فهم ما را به تعلیق […]

    هیچ موجود زنده ای ازجمله آدمی به اراده، عزم، اختیار وتصمیم خود درجهانی که بودن ونبودن وحیات ومماتش در آن رقم خورده است؛ نمی آید. در این ورود مقدر، دم از اراده و عزم و اختیار، زدن و ازآزادی سخن گفتن عبس و بیهوده است. هیچ یک از ما جای دیگری زاده نمی شود و نمی تواند جای دیگری زاده شود وجایش را به دیگری وانهد. در اینجا نیز بحث اراده وعزم واختیارمنتفی است و به تعبیریونانیان باستان بی محل(atonoc) است و بی محلی فهم ما را به تعلیق […]

 • آموزه
  چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۶
    سخن بی‌پایان است اما به قدر طالب فرو می‌آید… به قدر اعتقاد و همت سخن فرود می‌آید. فیه مافیه ر۲۶و۲۷ مولانا code نسخه مناسب چاپ

    سخن بی‌پایان است اما به قدر طالب فرو می‌آید… به قدر اعتقاد و همت سخن فرود می‌آید. فیه مافیه ر۲۶و۲۷ مولانا code نسخه مناسب چاپ

 • قلم‌انداز
  انسان و ذهن
  چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۶
  در بازگشت به موضوع، باید روشن کنیم که مقصود ما از اینکه ارتباط انسانها با ذهن یا برقرار نیست یا بسیار کم برقرار است و این را شایسته اعجاب می‌دانیم، این است که: درست است که انسانها ذهن دارند و درست است که زندگی آنها در سایه‌سار بهره‌مندی از ذهن سامان می‌گیرد و اداره می‌شود، اما تأمل درباب خود ذهن، امری متعارف نیست و حالت نهادی ندارد. آری، انسانها از ذهن خودشان استفاده می‌کنند و زندگی آنها و تعاملی که با مسائل کوچک و بزرگ و دیگران و همنوعان دارند، […]

 • تاریخ/از خاطرات دکتر‌ شیرین ‌بیانی
  نیم انتقام نیم خواهش
  چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۶
    اشاره‌: آنچه می خوانید بخش هایی از خاطرات دکتر شیرین بیانی (اسلامی ندوشن) استاد رشته تاریخ دانشگاه تهران است که در کودکی شاهد و ناظر آنها بوده است. در بخش های قبل مطالبی را از زبان خدمتکاری به نام «کوکب سلطان»خواندید. این مطالب فارغ از جنبه خاطره یا داستان و شرح حال یک نفر‌، به لحاظ جامعه‌شناسی و مطالعه تحولات تاریخی و اجتماعی نیز حائز اهمیت است. بشنویم از زبان همان شخص که وقایع زندگی خودش را با زبانی عامیانه چنین شرح می‌دهد. *** خواهرشوهرم برعکس ما که‏زندگى‏خوشى داشتیم، […]

    اشاره‌: آنچه می خوانید بخش هایی از خاطرات دکتر شیرین بیانی (اسلامی ندوشن) استاد رشته تاریخ دانشگاه تهران است که در کودکی شاهد و ناظر آنها بوده است. در بخش های قبل مطالبی را از زبان خدمتکاری به نام «کوکب سلطان»خواندید. این مطالب فارغ از جنبه خاطره یا داستان و شرح حال یک نفر‌، به لحاظ جامعه‌شناسی و مطالعه تحولات تاریخی و اجتماعی نیز حائز اهمیت است. بشنویم از زبان همان شخص که وقایع زندگی خودش را با زبانی عامیانه چنین شرح می‌دهد. *** خواهرشوهرم برعکس ما که‏زندگى‏خوشى داشتیم، […]

 • ادب
  فراست، شاعر زمزمه جویباران
  دکتر‌بهرام مقدادی
  چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۶
    حالا که مرد از راه بازگشته است می‌کوشد همسرش را از حقیقت این احساس مشترک آگاه سازد و برای اثبات آن با ظرافت داستانی خیالی می‌سازد که ضمن این قدم زدن طولانی همسرش به او تلفن زده است: ـ «امروز، هنگامی که از اینجا تا می‌توانستم، دور شدم، ساعتی همه جا را سکوت فرا گرفت. هنگامی که سر را به سوی گلی خم کردم، صدای تو را شنیدم. بیهوده انکار مکن، زیرا شنیدم که می‌گفتی که… ـ تو از درون آن گلی که پایین پنجره بود سخن می‌گفتی… هیچ […]

    حالا که مرد از راه بازگشته است می‌کوشد همسرش را از حقیقت این احساس مشترک آگاه سازد و برای اثبات آن با ظرافت داستانی خیالی می‌سازد که ضمن این قدم زدن طولانی همسرش به او تلفن زده است: ـ «امروز، هنگامی که از اینجا تا می‌توانستم، دور شدم، ساعتی همه جا را سکوت فرا گرفت. هنگامی که سر را به سوی گلی خم کردم، صدای تو را شنیدم. بیهوده انکار مکن، زیرا شنیدم که می‌گفتی که… ـ تو از درون آن گلی که پایین پنجره بود سخن می‌گفتی… هیچ […]

 • زبانزد
  «‌ و » کو‌اشتها؟
  شمامه ملکزاده
  چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۶
  * وقت مواجب سرهنگ است، وقت جنگ بُنه پا! * وقتی از آب گذشتی پشت سرت همة پلها را خراب نکن. * وقتی بد می‌آید از در و بام می‌آید. * وقتی پَپَه هست بَبَه نیست، وقتی بَبَه هست پَپَه نیست. * وقتی تقدیر برسد چشم کور می‌شود. * وقتی حاجت نشود روا، چه آل ردا چه آل قبا! * وقتی خانه پُر است خانم کم خور است. * وقتی ریش‌دار می‌پسندیدند ما بی‌ریش بودیم، حالا که بی‌ریش می‌پسندید ما ریش داریم. * وقتی زنده بودم کاه و جوم ندادی، […]

 • لوح/در کوچه باغ ‌اندیشه ‌-۴۰
  ظلم به عدالت
  چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۶
    عدالت چونان طلای زرین، محبوب هر انسانی بوده است. درخشش زر عدالت چشم سفها و جهله را بیشتر از عقلا خیره کرده است اما عدالت شریف تر از آن است که به دست جاهلان اجرا شود. * یکی از شگفتی های عالم این است که از اول تاریخ تا امروز، کسانی که «ادعای» حق و حقیقت کرده اند، باطل از آب در آمده اند. * حقیقت ادعایی نیست. ادعای حقیقت ظلم به حقیقت است. از این رو، تمام کسانی که ادعای حقیقت می کنند، قبل از پایان، سر از […]

    عدالت چونان طلای زرین، محبوب هر انسانی بوده است. درخشش زر عدالت چشم سفها و جهله را بیشتر از عقلا خیره کرده است اما عدالت شریف تر از آن است که به دست جاهلان اجرا شود. * یکی از شگفتی های عالم این است که از اول تاریخ تا امروز، کسانی که «ادعای» حق و حقیقت کرده اند، باطل از آب در آمده اند. * حقیقت ادعایی نیست. ادعای حقیقت ظلم به حقیقت است. از این رو، تمام کسانی که ادعای حقیقت می کنند، قبل از پایان، سر از […]

 • خاطره/خاطرات دکتر سیاسی
  معجزه‌آسا
  چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۶
    امتحان ساده دید چشم، برای من به کلی تازگی داشت و با کنجکاوی تمام به این صحنه می‌نگریستم که ناگهان وحشتی وصف‌ناشدنی وجودم را فرا گرفت، زیرا متوجه شدم حروفی را که داوطلبان از دور می‌بینند و نام می‌برند من نمی‌توانم درست و واضح ببینم. فقط حروف درشت سطر اول را می‌دیدم آن هم به‌زحمت. در صورتی که حروف سطرهای دیگر نقطه‌ای سیاه و مبهم جلوه می‌کردند. لرزه بر اندامم افتاد و به خود گفتم: ای داد بی‌داد؛ دیدی چه بلایی به سرم آمد؟ به فرض این که امتحانات […]

    امتحان ساده دید چشم، برای من به کلی تازگی داشت و با کنجکاوی تمام به این صحنه می‌نگریستم که ناگهان وحشتی وصف‌ناشدنی وجودم را فرا گرفت، زیرا متوجه شدم حروفی را که داوطلبان از دور می‌بینند و نام می‌برند من نمی‌توانم درست و واضح ببینم. فقط حروف درشت سطر اول را می‌دیدم آن هم به‌زحمت. در صورتی که حروف سطرهای دیگر نقطه‌ای سیاه و مبهم جلوه می‌کردند. لرزه بر اندامم افتاد و به خود گفتم: ای داد بی‌داد؛ دیدی چه بلایی به سرم آمد؟ به فرض این که امتحانات […]

 • قلم/حکیم الهی‌قمشه‌ای به قلم استاد اکبر‌ثبوت
  جدال با مدعی
  چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۶
    اشاره: در شماره های پیشین با بخش هایی از زندگی‌، آثار و شاگردان زنده‌یاد آیت‌الله الهی‌قمشه‌ای آشنا شدیم و اینک ادامه سخن که شامل دیدگاه‌های آن مرحوم درباره مولانا و مثنوی او به روایت ‌استاد ثبوت است. «ضمیمه فرهنگی» *** خان مغول به «خدمت خواجه نصیرالدین طوسی رحمه‌الله … اشارت فرمود که رقعه‌ای از پیش ما به نزد خلیفه بنویس تا مطیع شود و تمرد ننماید که… اگر بیاید، دولت و خلعت یابد و اگر نیاید، دانم که نپاید.» سپس متن نامة خواجه را آورده و می‌گوید: نامه را […]

    اشاره: در شماره های پیشین با بخش هایی از زندگی‌، آثار و شاگردان زنده‌یاد آیت‌الله الهی‌قمشه‌ای آشنا شدیم و اینک ادامه سخن که شامل دیدگاه‌های آن مرحوم درباره مولانا و مثنوی او به روایت ‌استاد ثبوت است. «ضمیمه فرهنگی» *** خان مغول به «خدمت خواجه نصیرالدین طوسی رحمه‌الله … اشارت فرمود که رقعه‌ای از پیش ما به نزد خلیفه بنویس تا مطیع شود و تمرد ننماید که… اگر بیاید، دولت و خلعت یابد و اگر نیاید، دانم که نپاید.» سپس متن نامة خواجه را آورده و می‌گوید: نامه را […]

Page 1 of 15012345...Last »