ضميمه فرهنگی
قدیمی ترین روزنامه ایران با ۹۲سال انتشار مستمر
روزنامه اطلاعات

ضميمه فرهنگی

 • دین/سالروز درگذشت دکتر محمد‌مهدی‌فولادوند
  سالها باید…
  محمدرضا زمانی درمزاری
  چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶
    ‎اشاره:‏ ‎۱۵مرداد؛ سالروز درگذشت دکتر محمد مهدی فولادوند‌؛ مترجم، ادیب، قرآن پژوه، استاد ادبیات زبان فرانسه و زیبا شناس شهیر و کاندید وقت جایزه صلح نوبل می‌باشد. به همین مناسبت، گفتگو با محمدرضا زمانی درمزاری(فرهنگ) نویسنده کتاب «سالها باید؛ در شرح حال، دیدگاهها و مکاتبات دکتر فولادوند» را در بررسی مقام علمی، ادبی و مذهبی آن مرحوم در سالروز وفات ایشان پی خواهیم گرفت. در آغاز، لطفا به معرفی اجمالی ‏‎دکتر محمدمهدی فولادوند پرداخته و وضعیت نیاکان و خاندان و تحصیلات وی را بیان دارید؟‎ ‎‏ محمدمهدی فولادوند، نویسنده، […]

    ‎اشاره:‏ ‎۱۵مرداد؛ سالروز درگذشت دکتر محمد مهدی فولادوند‌؛ مترجم، ادیب، قرآن پژوه، استاد ادبیات زبان فرانسه و زیبا شناس شهیر و کاندید وقت جایزه صلح نوبل می‌باشد. به همین مناسبت، گفتگو با محمدرضا زمانی درمزاری(فرهنگ) نویسنده کتاب «سالها باید؛ در شرح حال، دیدگاهها و مکاتبات دکتر فولادوند» را در بررسی مقام علمی، ادبی و مذهبی آن مرحوم در سالروز وفات ایشان پی خواهیم گرفت. در آغاز، لطفا به معرفی اجمالی ‏‎دکتر محمدمهدی فولادوند پرداخته و وضعیت نیاکان و خاندان و تحصیلات وی را بیان دارید؟‎ ‎‏ محمدمهدی فولادوند، نویسنده، […]

 • آموزه
  چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶
    عدم خشونت زمانی ممکن خواهد بود که ما کسانی را دوست بداریم که از ما نفرت دارند. مهاتما گاندی code نسخه مناسب چاپ

    عدم خشونت زمانی ممکن خواهد بود که ما کسانی را دوست بداریم که از ما نفرت دارند. مهاتما گاندی code نسخه مناسب چاپ

 • قلم‌انداز
  عشق در فضای مجازی
  چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶
  در کشورهایی از نوع ایران، بسیاری از مظاهر ارتباط‌های مجازی، به دلایل مختلف: خانوادگی، عاطفی، فرهنگی، تاریخی و حتی مذهبی و سیاسی، خالی از افراط و تفریط و آهنگ نامعمول و نامعقول نیست و به همین جهت، هر نوع مطالعه و برداشت را در آغاز و میانه و پایان با نتایجی مقرون به اشتباه دچار می‌کند. با این حال در مقام بحث و نظر، می‌توان دیدگاه کسانی را که این قبیل ارتباط‌ها و حس‌ها و عاطفه‌ها را در زیر مفهوم «عشق» دسته‌بندی می‌کنند، بخصوص از منظر واقع و از آن […]

 • ایران
  گره‌های ناگشوده میراث
  دکترحکمت‌الله ملا‌صالحی
  چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶
    اگرچوغنچه فروبستگی است کارجهان ‌ تو همچو باد بهاری، گره گشا می‌باش می‌توان در میان گورستان و کورستانی از دشواری‌ها و حفره‌ها و موانع سخت و سنگین و کوره پیچ‌های ناهموار و صعب العبور بر سر راه حرکت کرد و گام برگرفت و ره سپرد، لیکن با حکمت و همت و خرد و منطق یک به یک موانع را از پیش رو برگرفت و از حفره‌ها و پیچ‌ها و کوره پیچها به سلامت عبور کرد و کاروان همراهان و همسفران را ایمن از حوادث به سلامت عبورداد. و‌قتی چنین […]

    اگرچوغنچه فروبستگی است کارجهان ‌ تو همچو باد بهاری، گره گشا می‌باش می‌توان در میان گورستان و کورستانی از دشواری‌ها و حفره‌ها و موانع سخت و سنگین و کوره پیچ‌های ناهموار و صعب العبور بر سر راه حرکت کرد و گام برگرفت و ره سپرد، لیکن با حکمت و همت و خرد و منطق یک به یک موانع را از پیش رو برگرفت و از حفره‌ها و پیچ‌ها و کوره پیچها به سلامت عبور کرد و کاروان همراهان و همسفران را ایمن از حوادث به سلامت عبورداد. و‌قتی چنین […]

 • زندگی فردی ناشناخته
  چند استکان و نعلبکی
  چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶
  اشاره: «زندگی فردی ناشناخته را بخوانید و به اوضاع دینی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برهه‌ای از تاریخ گذشته آشنا شوید !» این آغاز کتابی است با عنوان «زندگی فردی ناشناخته» که ۷۰ سال پیش در قم منتشر شده و با گذشت زمان امروز حاوی معلوماتی خواندنی از مسائل آن ایام است. *** اطاقی است گلی دارای طاقچه‌ها و رف‌ها که با خاک سرخ و کاه در سال‌های پیش که نمی‌دانم کی بوده است گل مالی شده، و در بیشتر قسمتها مقداری از خاک آن ریخته و نشیب و فرازی تشکیل […]

 • آیینه/آیت‌الله‌روضاتی به روایت دکتر رسول‌جعفریان
  از خلال خاطرات ـ۲
  چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶
    اشاره: آنچه می‌خوانید بخش دوم این مطلب است که به بازخوانی بخش هایی از دفتر خاطرات مؤلف اختصاص دارد. سه شنبه ۷ فروردین ۱۳۷۵ از روز عید تا امروز در اصفهان بودم. جدای از دید و بازدید، طبق معمول دو سه بار خدمت آقای روضاتی رفتم. باز هم چند نسخه‌ای دادند تا در قم بفروشم. پیش از عید قریب یک میلیون تومان کتاب فروختم که به گفته خودشان بیشتر آن خرج بیماری همسرشان شد. جمعه ۱۱ر۳ر۱۳۷۵ امروز صبح به آقای روضاتی تلفنی زدم. احوالپرسی کنم. با ناراحتی خبر دادند […]

    اشاره: آنچه می‌خوانید بخش دوم این مطلب است که به بازخوانی بخش هایی از دفتر خاطرات مؤلف اختصاص دارد. سه شنبه ۷ فروردین ۱۳۷۵ از روز عید تا امروز در اصفهان بودم. جدای از دید و بازدید، طبق معمول دو سه بار خدمت آقای روضاتی رفتم. باز هم چند نسخه‌ای دادند تا در قم بفروشم. پیش از عید قریب یک میلیون تومان کتاب فروختم که به گفته خودشان بیشتر آن خرج بیماری همسرشان شد. جمعه ۱۱ر۳ر۱۳۷۵ امروز صبح به آقای روضاتی تلفنی زدم. احوالپرسی کنم. با ناراحتی خبر دادند […]

 • برسد به دست کتابخانه ملی ایران
  چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶
    این ایام وقتی می‌دیدیم که یک کانال تلگرامی‌شروع به گذاشتن تصاویر کتابهای مختلف کرده و گاه روزانه تا پنجاه کتاب می‌گذارد، احساس متفاوتی داشتیم. فارغ از مسائل حقوقی، و اول کار، فکر می‌کردیم دیگر دنیای تازه ای برای دیجیتال آغاز شده است! خوب درست هم بود، بسیاری از کتابهای معمول را این طور در اختیار داشتیم. به خصوص کتابهای معروف و مرجع و همین طور برخی از کتابهای منابع٫ اما به تدریج، این کانال‌ها به قول معروف آب رفتند. روز به روز کمتر کتاب گذاشتند. علاوه، بسیاری از آنها […]

    این ایام وقتی می‌دیدیم که یک کانال تلگرامی‌شروع به گذاشتن تصاویر کتابهای مختلف کرده و گاه روزانه تا پنجاه کتاب می‌گذارد، احساس متفاوتی داشتیم. فارغ از مسائل حقوقی، و اول کار، فکر می‌کردیم دیگر دنیای تازه ای برای دیجیتال آغاز شده است! خوب درست هم بود، بسیاری از کتابهای معمول را این طور در اختیار داشتیم. به خصوص کتابهای معروف و مرجع و همین طور برخی از کتابهای منابع٫ اما به تدریج، این کانال‌ها به قول معروف آب رفتند. روز به روز کمتر کتاب گذاشتند. علاوه، بسیاری از آنها […]

 • لوح/در کوچه باغ ‌اندیشه ‌-۴۸
  «استبداد» و «استعداد»
  چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶
    کسی که بدون شناخت کافی از تاریخ، علم تازه ای در میان مردم بلند کند، کارش شبیه کوری است که جنجر می‌کشد بدون اینکه بداند چشم کور می کند و شکم می درد. * فرق است بین ماجراجویی و سیاست. اسم ماجراجویی را «سیاست» گذاشتن، نتیجه ای جز بی آبرو کردن سیاست ندارد. سیاست از سنخ تدبیر است، ماجراجویی بیگانه با تدبیر. * کسی که برای رسیدن به قدرت از خدا و دین و عرفان مایه بگذارد، برای حفظ آن قدرت ابایی از اتلاف جان و مال و ناموس […]

    کسی که بدون شناخت کافی از تاریخ، علم تازه ای در میان مردم بلند کند، کارش شبیه کوری است که جنجر می‌کشد بدون اینکه بداند چشم کور می کند و شکم می درد. * فرق است بین ماجراجویی و سیاست. اسم ماجراجویی را «سیاست» گذاشتن، نتیجه ای جز بی آبرو کردن سیاست ندارد. سیاست از سنخ تدبیر است، ماجراجویی بیگانه با تدبیر. * کسی که برای رسیدن به قدرت از خدا و دین و عرفان مایه بگذارد، برای حفظ آن قدرت ابایی از اتلاف جان و مال و ناموس […]

 • ایران/نگاهی به تاریخ «هنر هفتم» در نزد ما-۲
  از جهان سینما
  ابراهیم جعفری
  چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶
    مش حسن به روستا بازمی‌گردد و در نهایت می‌فهمد که چه واقعه دردناکی رخ داده است. به شدت پریشان احوال شده و کار آن قدر بالا می‌گیرد که مش حسن وجود خود را انکار کرده و خود را ” گاو مش حسن” می‌نامد. او شب‌ها در طویله می‌خوابد؛ به خوردن کاه و یونجه و علف روی می‌آورد و خود را گاو مش حسن تصور می‌کند. پریشانی او روز به روز بیشتر شده تا این که اهالی تصمیم می‌گیرند او را به شهر نزد پزشک ببرند؛ اما در میانه راه […]

    مش حسن به روستا بازمی‌گردد و در نهایت می‌فهمد که چه واقعه دردناکی رخ داده است. به شدت پریشان احوال شده و کار آن قدر بالا می‌گیرد که مش حسن وجود خود را انکار کرده و خود را ” گاو مش حسن” می‌نامد. او شب‌ها در طویله می‌خوابد؛ به خوردن کاه و یونجه و علف روی می‌آورد و خود را گاو مش حسن تصور می‌کند. پریشانی او روز به روز بیشتر شده تا این که اهالی تصمیم می‌گیرند او را به شهر نزد پزشک ببرند؛ اما در میانه راه […]

 • امروز در تاریخ
  چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶
  آغاز حکومت قراختائیان بر کرمان تُرکان قراختائی که اصل آنان از مناطق شمال شرقی ماوراء رود سیحون (سیردریا) است و آلتائیک بوده اند از روزی چون امروز در سال ۱۲۲۷ میلادی حکومت بر کرمان را آغاز کردند. بُراق حاجب (قُتلُغ خان) ۱۶ آگوست سال ۱۲۲۷ میلادی (۶۰۶ هجری خورشیدی) غیاث الدین پیرشاه حکمران کرمان را کشت و سلسله قراختائیان کرمان را تاسیس کرد. در آن زمان؛ کرمان، مکران (بلوچستان تا مرز ایالت سند) و قسمت‌های دیگری از جنوب شرقی ایران که یک قلمرو ایالتی را تشکیل می دادند (ایالت کرمان) […]

 • پندبزرگان
  چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶
  - آیا هرگز فکر کرده‌اید که کلماتی که برحسب عادت به‌کار می‌برید، چه قدرت جادویی در ایجاد روحیه مثبت یا ایجاد غم و افسردگی دارند؟ برای اینکه تأثیر شگفت‌انگیز کلمات را در تغییر روحیه دریابید، این بار که خواستید به بیان احساسات خود بپردازید، آگاهانه در انتخاب کلمات دقت کنید. آنتونی رابینز code نسخه مناسب چاپ

 • سرایه
  چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶
  ای آنکه دلم غیر جفای تو ندید وی از تو حکایت وفا کس نشنید قربان سرت شوم، بگو از ره لطف لعلت، به دلم چه گفت کز من برمید شیخ بهایی code نسخه مناسب چاپ

 • چهل سال پیش…
  تمامی مطالب از روزنامه اطلاعات روز سه‌شنبه ۲۵ مردادماه ۱۳۵۶(برابر با۳۰ شعبان ۱۳۹۷، ۱۶ اوت ۱۹۷۷) نقل شده است
  چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶
  ایران از شرکت آلستوم جریمه خواهد گرفت شرکت آلستوم جریمه خواهد شد و وزارت نیرو در مورد خسارات وارده از جانب این شرکت گذشت نخواهد کرد. تقی توکلی وزیر نیرو عصر دیروز در یک مصاحبه مطبوعاتی و رادیو و تلویزیونی به هنگام تشریح علل خاموشی طولانی و وسیع جمعه گذشته ضمن اعلام این مطلب گفت متاسفانه شرکت آلستوم با عدم دقت در سازندگی و احیانا اشتباه در طراحی نیروگاه‌های سد رضاشاه کبیر، خسارات هنگفتی به کشور وارد کرده است.این خسارات قابل گذشت نیست. زیرا علاوه بر خسارات مالی به اقتصاد […]

 • نامه/دلنوشته دکتر منیژه مشیری
  پروفسور میرزاخانی
  چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶
    خبر سنگین بود: «پروفسور مریم میرزاخانی نابغه ریاضی درگذشت.»‏ ‏ نمی‌توانستم و نمی‌خواستم باور کنم که به این زودی همه چیز تمام شده باشد. همین چند وقت پیش بود که از طریق رسانه‌ها با نامش آشنا شدم. جملاتی که از آن هنگام تا به امروز در باره اش در ذهنم حک شده بودند برایم چنین مرور شدند: «مریم میرزاخانی برنده جایره فیلدز، معادل نوبل در ریاضیات؛ اولین زن ریاضی دان که این مقام را کسب کرده است؛ اولین ایرانی که این جایزه را گرفته است؛ مریم میرزا خانی بیمار […]

    خبر سنگین بود: «پروفسور مریم میرزاخانی نابغه ریاضی درگذشت.»‏ ‏ نمی‌توانستم و نمی‌خواستم باور کنم که به این زودی همه چیز تمام شده باشد. همین چند وقت پیش بود که از طریق رسانه‌ها با نامش آشنا شدم. جملاتی که از آن هنگام تا به امروز در باره اش در ذهنم حک شده بودند برایم چنین مرور شدند: «مریم میرزاخانی برنده جایره فیلدز، معادل نوبل در ریاضیات؛ اولین زن ریاضی دان که این مقام را کسب کرده است؛ اولین ایرانی که این جایزه را گرفته است؛ مریم میرزا خانی بیمار […]

 • آموزه
  چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶
    حکم می‌کند که این جایز است آن جایز نیست ، این حلال است آن حرام، خود را نمی‌داند که حلال است یا حرام؟ مولانا code نسخه مناسب چاپ

    حکم می‌کند که این جایز است آن جایز نیست ، این حلال است آن حرام، خود را نمی‌داند که حلال است یا حرام؟ مولانا code نسخه مناسب چاپ

 • قلم‌انداز
  عشق دیجیتال
  چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶
  عشق مجازی به نظر می‌رسد با عشق حقیقی ـ در تلقی قدما و اهل اخلاق و عرفان ـ بالکل بی‌ارتباط است و نوعی از عشقِ مجازی به مفهوم خاکی و زمینی و غیرافلاکی است، هرچند که باید دید با آن چه ارتباطی دارد و چه تفاوت‌ها و مشابهت‌هایی میان این دو نوع عشق مجازی یعنی عشق مجازی واقعی و عشق مجازی مجازی قابل استنباط است. از این توضیح آشکار می‌شود که اگر از دید اهل عرفان و معنویت نگاه کنیم، عشق مجازی یا دیجیتالی، عشق مجازیِ مجازی است و اصولاً […]

 • به‌ مناسبت ثبت بافت تاریخی یزد در فهرست میراث جهانی یونسکو
  یزد میراث جهانی
  چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶
    1- شهر تاریخی یزد پس از موافقت کمیته میراث جهانی یونسکو، عنوان بیست و دومین میراث جهانی کشور را به خود اختصاص داده است . در این جلسه که در کراکوف لهستان برگزار شد، تایید شد که از مجموع ۲۲۷۰ هکتار حدود ۲۰۰ هکتار بافت قدیمی می‌بایست در فهرست میراث جهانی به ثبت برسد. شهر تاریخی یزد هم‌اکنون تنها شهر مسکونی ایران است که توانسته این عنوان را به خود اختصاص دهد. در عین حال نباید فراموش کرد که شهر یزد بزرگ‌ترین شهر خشتی مسکونی در دنیا نیز می‌باشد.مراحل […]

    1- شهر تاریخی یزد پس از موافقت کمیته میراث جهانی یونسکو، عنوان بیست و دومین میراث جهانی کشور را به خود اختصاص داده است . در این جلسه که در کراکوف لهستان برگزار شد، تایید شد که از مجموع ۲۲۷۰ هکتار حدود ۲۰۰ هکتار بافت قدیمی می‌بایست در فهرست میراث جهانی به ثبت برسد. شهر تاریخی یزد هم‌اکنون تنها شهر مسکونی ایران است که توانسته این عنوان را به خود اختصاص دهد. در عین حال نباید فراموش کرد که شهر یزد بزرگ‌ترین شهر خشتی مسکونی در دنیا نیز می‌باشد.مراحل […]

 • دین/آیت الله العظمی‌خوانساری
  مرجع ماندگار
  دکتر‌مسجد‌جامعی
  چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶
    آیت الله خوانساری در طی مدت تحصیل، هدفش صرفا فراگیری فقه و اصول و مقدمات آن نبوده است. یک دوره فلسفه به همراه علوم دیگری چون کلام و ریاضیات و نجوم را نیز آموخته‌اند، به گونه‌ای که بعدها در قم به تدریس این علوم و آن هم برای طلاب تیزهوش و درس‌خوان و به اصطلاح مستشکل، می‌پرداخته‌اند. تسلط به این همه در اواسط دهه ۲۰ از عمر، صرفا برای افراد نابغه و پرکار میسر خواهد بود. احتمالا بهترین وسیله برای دریافت تسلط فقهی ایشان، کتاب «جامع‌المدارک» باشد. این کتاب […]

    آیت الله خوانساری در طی مدت تحصیل، هدفش صرفا فراگیری فقه و اصول و مقدمات آن نبوده است. یک دوره فلسفه به همراه علوم دیگری چون کلام و ریاضیات و نجوم را نیز آموخته‌اند، به گونه‌ای که بعدها در قم به تدریس این علوم و آن هم برای طلاب تیزهوش و درس‌خوان و به اصطلاح مستشکل، می‌پرداخته‌اند. تسلط به این همه در اواسط دهه ۲۰ از عمر، صرفا برای افراد نابغه و پرکار میسر خواهد بود. احتمالا بهترین وسیله برای دریافت تسلط فقهی ایشان، کتاب «جامع‌المدارک» باشد. این کتاب […]

 • آیینه/آیت‌الله‌روضاتی به قلم دکتر رسول‌جعفریان
  عشق به کتاب
  چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶
    چهل روز که از رحلت جانکاه عالم و دانشمند برجسته، محقق گرانقدر حضرت آیت الله روضاتی گذشت، به رسم شاگردی آنچه را طی این سالها نوشته بودم و برخی مطالب دیگر که لازم دانستم نوشتم که خدمت اصحاب علم و اندیشه و دوستداران تقدیم می کنم. *** استاد عزیزم مرحوم حاج سید محمد علی روضاتی صبح پنج شنبه ۲۹ تیرماه ۱۳۹۱ چشم از جهان فروبست و بنده و شماری دیگر از دوستان نزدیک را از نعمت وجودش محروم ساخت. نخستین روز آشنایی بنده با مرحوم استاد حاج سید محمدعلی […]

    چهل روز که از رحلت جانکاه عالم و دانشمند برجسته، محقق گرانقدر حضرت آیت الله روضاتی گذشت، به رسم شاگردی آنچه را طی این سالها نوشته بودم و برخی مطالب دیگر که لازم دانستم نوشتم که خدمت اصحاب علم و اندیشه و دوستداران تقدیم می کنم. *** استاد عزیزم مرحوم حاج سید محمد علی روضاتی صبح پنج شنبه ۲۹ تیرماه ۱۳۹۱ چشم از جهان فروبست و بنده و شماری دیگر از دوستان نزدیک را از نعمت وجودش محروم ساخت. نخستین روز آشنایی بنده با مرحوم استاد حاج سید محمدعلی […]

 • لوح/در کوچه باغ ‌اندیشه ‌-۴۷
  در عشق شکست نیست
  چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶
    زمان آنچه را که در برابرش قرار می گیرد، با شمول و سیطره اش خشک می کند تا به تاریخ ملحق شود و تاریخ خود جسدی از اجساد زمان است. * آنکه تعادل عقلی و روحی ندارد، بی جهت در حوالی دین پرسه می زند. از آسمان دین حتی یک قطره باران هم بر زمین های بی تعادل نمی بارد و نمی چکد. * انسان بی تعادل ممکن است بیشترین بهره ها را از علوم و فنون ببرد، اما محال است بهره ای از دین ببرد. دین انسان بی […]

    زمان آنچه را که در برابرش قرار می گیرد، با شمول و سیطره اش خشک می کند تا به تاریخ ملحق شود و تاریخ خود جسدی از اجساد زمان است. * آنکه تعادل عقلی و روحی ندارد، بی جهت در حوالی دین پرسه می زند. از آسمان دین حتی یک قطره باران هم بر زمین های بی تعادل نمی بارد و نمی چکد. * انسان بی تعادل ممکن است بیشترین بهره ها را از علوم و فنون ببرد، اما محال است بهره ای از دین ببرد. دین انسان بی […]

Page 1 of 15512345...Last »