روزنامه اطلاعات

ضميمه فرهنگی

 • ایران
  مانی و مانایی
  حسین بهروزی‌پور
  چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۶
    مانی پیام آور ایرانی بود که نفوذ افکارش بیش از یک هزارسال در خِطّه وسیعی از چین تا اروپای مرکزی و شمال آفریقا حادثه آفریده. وی در آخرین سال‌های حکومت اشکانیان به دنیا آمد. پدر و مادرش احتمالاً از دودمان نجبای اشکانی و پیرو مذهب ماندایی‌ها یا صابئین بودند که پس از مهاجرت از فلسطین در دشت میشان از نواحی خوزستان می‌زیستند. مانی کسی است که او را به عنوان نگارگر چیره دست که کتاب ارژنگ [ارتنگ] را به تصویر کشیده، معرفی کرده اند؛ ولی هیچ اثر تصویری از […]

    مانی پیام آور ایرانی بود که نفوذ افکارش بیش از یک هزارسال در خِطّه وسیعی از چین تا اروپای مرکزی و شمال آفریقا حادثه آفریده. وی در آخرین سال‌های حکومت اشکانیان به دنیا آمد. پدر و مادرش احتمالاً از دودمان نجبای اشکانی و پیرو مذهب ماندایی‌ها یا صابئین بودند که پس از مهاجرت از فلسطین در دشت میشان از نواحی خوزستان می‌زیستند. مانی کسی است که او را به عنوان نگارگر چیره دست که کتاب ارژنگ [ارتنگ] را به تصویر کشیده، معرفی کرده اند؛ ولی هیچ اثر تصویری از […]

 • خاطره/از خاطرات دکتر سیاسی
  من جدّ وجَد
  چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۶
    برادران بزرگم غلامرضا و احمد که ناراحتی مادر و حالت زار مرا دیدند اطمینان دادند که مشکل را حل خواهند کرد. احمد خطاب به غلامرضا گفت: «ما کوشش می‌کنیم و موفق می‌شویم، «من جد وجَد»، این طور نیست؟» غلامرضا سری تکان داد و گفت: «همین طور است.» دو هفته از این ماجرا نگذشته بود که مرا از مکتب «آشیخ علی» درآوردند و به مدرسه‌ی خِرَد که جنب خانه‌مان بود گذاشتند. من البته از شادی در پوست نمی‌گنجیدم. از محمود آقا دیگر چیزی کسر نداشتم. کلاس درس، تخته سیاه، سیدعلی‌اصغر […]

    برادران بزرگم غلامرضا و احمد که ناراحتی مادر و حالت زار مرا دیدند اطمینان دادند که مشکل را حل خواهند کرد. احمد خطاب به غلامرضا گفت: «ما کوشش می‌کنیم و موفق می‌شویم، «من جد وجَد»، این طور نیست؟» غلامرضا سری تکان داد و گفت: «همین طور است.» دو هفته از این ماجرا نگذشته بود که مرا از مکتب «آشیخ علی» درآوردند و به مدرسه‌ی خِرَد که جنب خانه‌مان بود گذاشتند. من البته از شادی در پوست نمی‌گنجیدم. از محمود آقا دیگر چیزی کسر نداشتم. کلاس درس، تخته سیاه، سیدعلی‌اصغر […]

 • آموزه
  چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۶
    غرب یعنی ا‌صالت فرد و این اصالت فرد هم مسیح مصلوب است، هم رآکتور اتمی! آندره مالرو code نسخه مناسب چاپ

    غرب یعنی ا‌صالت فرد و این اصالت فرد هم مسیح مصلوب است، هم رآکتور اتمی! آندره مالرو code نسخه مناسب چاپ

 • قلم‌انداز
  ذهن، کارگاه زندگی
  چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۶
  ذهن در یک چنین شرایط سخت و صعبی حق دارد، گذشته را تغییر دهد و گفتارهایی از نوع « فغان زجغد جنگ و مرغ وای او » را به نفع خویش متحول کند و بگوید: فغان ز جغد ذهن. برای کسی که چنین فضایی را برای ذهن قائل نباشد، می‌توان خودش را مثال زد و ذهن خودش را به میان کشید. در دنیای امروز، کدام ذهن را می‌توان یافت که ثابت باشد و ساکن؟ کدام ذهن را می‌توان یافت که درگیر نباشد و کدام ذهن درگیر را می‌توان یافت که […]

 • تاریخ/از خاطرات دکتر‌ شیرین ‌بیانی
  نه گلبانگ مسلمانى
  چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۶
    اشاره‌: آنچه می خوانید بخش هایی از خاطرات دکتر شیرین بیانی (اسلامی ندوشن) استاد رشته تاریخ دانشگاه تهران است که در کودکی شاهد و ناظر آنها بوده است. در بخش های قبل مطالبی را از زبان خدمتکاری به نام «کوکب سلطان»خواندید. این مطالب فارغ از جنبه خاطره یا داستان و شرح حال یک نفر‌، به لحاظ جامعه‌شناسی و مطالعه تحولات تاریخی و اجتماعی نیز حائز اهمیت است. بشنویم از زبان همان شخص که وقایع زندگی خودش را با زبانی عامیانه چنین شرح می‌دهد. *** یک زنى رو که به […]

    اشاره‌: آنچه می خوانید بخش هایی از خاطرات دکتر شیرین بیانی (اسلامی ندوشن) استاد رشته تاریخ دانشگاه تهران است که در کودکی شاهد و ناظر آنها بوده است. در بخش های قبل مطالبی را از زبان خدمتکاری به نام «کوکب سلطان»خواندید. این مطالب فارغ از جنبه خاطره یا داستان و شرح حال یک نفر‌، به لحاظ جامعه‌شناسی و مطالعه تحولات تاریخی و اجتماعی نیز حائز اهمیت است. بشنویم از زبان همان شخص که وقایع زندگی خودش را با زبانی عامیانه چنین شرح می‌دهد. *** یک زنى رو که به […]

 • زبانزد
  «‌ن» با چوب چوپانی هم
  شمامه ملکزاده
  چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۶
  *نه هر که جوید یابد. *نه هر که داشت عصا بود موسی عمران. *نه هر که در مجادله چُست در معامله درست. *نه هر که دوید آهو گرفت و نه هرکه آهو گرفت دوید! *نه هر که رفت رسید و نه هر که کشت درود. *نه هر که رفت رسید و نه هر که گفت شنود. *نه هر که زادة مصر است شیخ ذوالنون است. *نه هر که سر بتراشد قلندری داند. *نه هرکه کارد درود. *نه هر که گوش کند معنی سخن داند. *نه هر که لاف سخن می‌زند […]

 • آیینه/حکیم الهی‌قمشه‌ای به قلم استاد اکبر‌ثبوت
  با مثنوی و آفریننده‌اش
  چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۶
    اشاره: در شماره پیشین با بخش هایی از زندگی‌، آثار و شاگردان زنده‌یاد آیت الله الهی قمشه‌ای آشنا شدیم و اینک ادامه سخن که پس از ذکر شاگردان آن مرحوم، شامل دیدگاه‌های آن مرحوم از نگاه استاد ثبوت است. «ضمیمه فرهنگی» *** دگرگونی در ماهیّت مساجد سخن از این‌ بود که برخی از مسئولان مساجد، خانة خدا را دکّانی برای به دست‌آوردن پول قرار داده‌اند و مثلاً مبلغی می‌گیرند تا اجازه دهند در مسجد مجلس فاتحه برگزار شود و دیگر خلاف‌کاری‌‌هایی که با حرمت مسجد منافات تام دارد. استاد […]

    اشاره: در شماره پیشین با بخش هایی از زندگی‌، آثار و شاگردان زنده‌یاد آیت الله الهی قمشه‌ای آشنا شدیم و اینک ادامه سخن که پس از ذکر شاگردان آن مرحوم، شامل دیدگاه‌های آن مرحوم از نگاه استاد ثبوت است. «ضمیمه فرهنگی» *** دگرگونی در ماهیّت مساجد سخن از این‌ بود که برخی از مسئولان مساجد، خانة خدا را دکّانی برای به دست‌آوردن پول قرار داده‌اند و مثلاً مبلغی می‌گیرند تا اجازه دهند در مسجد مجلس فاتحه برگزار شود و دیگر خلاف‌کاری‌‌هایی که با حرمت مسجد منافات تام دارد. استاد […]

 • کهن/دانش‌ نجوم به‌قلم رحیم‌زاده صفوی -۶
  تقویم‌های نجومی
  چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۶
  در صفحه راست کنارة راست از تقویم‌ها ستون فراخی است که در آنجا اتصالات ستارگان را با همدیگر نشان می‌دهد و نظرهای پنجگانه بدین‌طریق نموده می‌شود. برای تثلیث (ث) ولی بی‌نقطه زیرا چیز دیگری نیست که به آن مشتبه گردد برای تسدیس (س) کشکولی ـ برای مقابله (له) برای تربیع (ع) برای مقارنه(نه) ولی اگر مقارنه با آفتاب باشد (ق) می‌نویسند که علامت احتراق است برای تحویل از یک برج به برج دیگر (بل) ـ‌ برای نشان دادن رجعت ستاره (عت) و برای نشان دادن استقامت (مت) می‌نویسند . نیز […]

 • لوح/در کوچه باغ ‌اندیشه ‌-۳۷
  بهشتِ آزادی
  چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۶
    تبدیل «بهشت» به «جهنم» آسان ترین کار ممکن است. کافی است نیت تان بد باشد و فکرتان منفی! * کسی که تعادل انسان را به هم بزند دوستش نیست حتی اگر مادر انسان باشد. تعادل خط قرمز حیات است. * در نابسامانی یک جامعه همین بس که اشخاص بجای اعتماد و اطمینان، از هم بترسند. * افکار چونان طوفان هایی از راه می رسند و انسان را چونان امواجی حقیر بلند می کنند و بر صخره زمین و سنگ زمان می کوبند. * اگر پای ماجراجویی در میان نبود، […]

    تبدیل «بهشت» به «جهنم» آسان ترین کار ممکن است. کافی است نیت تان بد باشد و فکرتان منفی! * کسی که تعادل انسان را به هم بزند دوستش نیست حتی اگر مادر انسان باشد. تعادل خط قرمز حیات است. * در نابسامانی یک جامعه همین بس که اشخاص بجای اعتماد و اطمینان، از هم بترسند. * افکار چونان طوفان هایی از راه می رسند و انسان را چونان امواجی حقیر بلند می کنند و بر صخره زمین و سنگ زمان می کوبند. * اگر پای ماجراجویی در میان نبود، […]

 • داستان/گزیده‌ای از رمان «خواب و بیدار» اثر فریده گلبو-۳
  جغرافیای جهانی یک مرد
  چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۶
    آن‌چه بر من گذشته به واقع رؤیا یا رؤیاهایی بوده است؟! و یا سراسر خیال‌بافیِ صرف. صدای پدرش را از بیرونِ اتاق شنید که با مادرش خداحافظی می‌کرد. ولی هرچه تلاش کرد نتوانست بدنش را از بستر بیرون بکشد. انگار به راستی بیمار شده بود. در بیداری آن‌روز مادرِ بهروز با آشِ داغ، چای داغ و شیر داغ از او پذیرایی و به تکرار تأکید کرد که پسرش سرماخورده و این خستگی و رخوت و تب ناشی از سرماخوردگی است. و چون فردای آن روز بهروز از بستر برخاست، […]

    آن‌چه بر من گذشته به واقع رؤیا یا رؤیاهایی بوده است؟! و یا سراسر خیال‌بافیِ صرف. صدای پدرش را از بیرونِ اتاق شنید که با مادرش خداحافظی می‌کرد. ولی هرچه تلاش کرد نتوانست بدنش را از بستر بیرون بکشد. انگار به راستی بیمار شده بود. در بیداری آن‌روز مادرِ بهروز با آشِ داغ، چای داغ و شیر داغ از او پذیرایی و به تکرار تأکید کرد که پسرش سرماخورده و این خستگی و رخوت و تب ناشی از سرماخوردگی است. و چون فردای آن روز بهروز از بستر برخاست، […]

 • امروز در تاریخ
  چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۶
  بپاخیری «المقّنع» و کفن پوشان راه وطن قیام المقّنع در خراسان ۲۴ ماه می سال ۷۶۶ میلادی آغاز شد که از نخستین بپاخیزی های ایرانیان برای احیای استقلال و حاکمیت وطن خود به شمار می آید. المقّنع که از دیرباز در صدد قیام بر ضد سلطه اعراب بود از موضوع قتل ابومسلم در توطئه خلیفه عباسی وقت استفاده کرد و به خونخواهی او در خراسان بپاخاست. المقّنع که به سبب نقاب زدن به این نام معروف شده بود، کسی جز هاشم ابن حکیم نبود که مردی دانشمند بود و داستان […]

 • سرایه
  چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۶
  بی لاله رخان روی به صحرا نتوان کرد بی سرو قدان میل تماشا نتوان کرد کام دلم آن پسته دهانست ولیکن زان پسته دهان هیچ تمنا نتوان کرد گفتم مرو از دیده موج افکن ما گفت پیوسته وطن برلب دریا نتوان کرد چون لاله دل از مهرتوان سوختن اما اسرار دل سوخته پیدا نتوان کرد تا در سر زلفش نکنی جان گرامی پیش تو حدیث شب یلدا نتوان کرد آنها که ندانند ترنج از کف خونین دانند که انکار زلیخا نتوان کرد از بسکه خورد خون جگر مردم چشمم دل […]

 • چهل سال پیش…
  تمامی مطالب از روزنامه اطلاعات روز سه‌شنبه۳ خردادماه ۱۳۵۶(برابر با۵ جمادی‌الثانی ۱۳۹۷، ۲۴ مه ۱۹۷۷) نقل شده است
  چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۶
  تأسیس بزرگترین مرکز پزشکی خاورمیانه در ایران بزرگترین مرکز پزشکی ایران که شبیه مایوکلینیک نظیر مرکز پزشکی مایو آمریکا خواهد بود بزودی تأسیس میشود. این مرکز یک مرکز پزشکی ملی است که در زمینه‌های درمانی، آموزشی و پژوهشی با نظام خاصی فعالیت خواهد کرد. این مرکز بزرگترین مرکز پزشکی در خاورمیانه و نیز هشتمین مرکز پزشکی در دنیاست. دکتر عبدالحسین سمیعی رئیس مرکز پزشکی شاهنشاهی ایران در گفتگوئی با روزنامه اطلاعات در زمینه تاسیس این مرکز گفت:‌ ما میخواهیم بتوانیم در ایران یک سطح عالی خدمات درمانی از لحاظ تشخیص […]

 • از خاطرات دکتر علی‌اکبر سیاسی
  تا مدرسه
  چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
    خانه ما درست در ته کوچه بن‌بستی بود جنب بازارچه معروف به «مهدی موش»، در پنجاه قدمی میدان دروازه قزوین که بعدها میدان شاهپور نام گرفت. در ته همان کوچه، دست چپ، خانه دیگری بود که میرزا عبدالرزاق خان مهندس که بعدها نام خانوادگی «بغایری» برگزید و تا زنده بود همیشه جناب سرتیپ خطاب می‌شد، آن را برای مدرسه‌ای که خود بنیان‌گذار آن بود و نام آن را مدرسه خرد گذاشته بود اجاره کرده بود. خانه ما مانند بسیاری از خانه‌های مسکونی آن زمان حیاطی داشت به شکل مربع […]

    خانه ما درست در ته کوچه بن‌بستی بود جنب بازارچه معروف به «مهدی موش»، در پنجاه قدمی میدان دروازه قزوین که بعدها میدان شاهپور نام گرفت. در ته همان کوچه، دست چپ، خانه دیگری بود که میرزا عبدالرزاق خان مهندس که بعدها نام خانوادگی «بغایری» برگزید و تا زنده بود همیشه جناب سرتیپ خطاب می‌شد، آن را برای مدرسه‌ای که خود بنیان‌گذار آن بود و نام آن را مدرسه خرد گذاشته بود اجاره کرده بود. خانه ما مانند بسیاری از خانه‌های مسکونی آن زمان حیاطی داشت به شکل مربع […]

 • آموزه
  چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
    شکست خوردن ناراحتی ندارد.آدم باید شجاع باشد تا بتواند از خودش یک احمق بسازد! چارلی چاپلین code نسخه مناسب چاپ

    شکست خوردن ناراحتی ندارد.آدم باید شجاع باشد تا بتواند از خودش یک احمق بسازد! چارلی چاپلین code نسخه مناسب چاپ

 • قلم‌انداز
  ذهن معطوف به ذهن
  چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
  عقل درهر ساعت صاحب نوری است و تجلایی. این نظریه، براساس نقش‌آفرینی لحظه به لحظه عقل کاملاً قابل فهم و دفاع است و این نتیجه بیراه نیست که بگوییم نیروی ذهن، در شرایط فعلی، دو جنبه یا شاخه پیدا کرده است: ذهنی که می‌فهمد و در خدمت زندگی و ادارة شئون و جوانب آن است و ذهنی که به حالات و اطوار ذهن ـ در مسیر قبلی ـ می‌اندیشد. از ذهن یا نیروی ذهنی قبلی می‌توان به عنوان «عقل زندگی» و عقل انسان و ادارة انسان در جهان یاد کرد […]

 • تاریخ/از خاطرات دکتر‌ شیرین ‌بیانی
  روزهای سپری شده
  چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
    اون وقتها رسم بود که عروس وقتى به خانة داماد مى‏ره، پدر عروس، نون و پنیر به کمرش مى‏بنده که همیشه درِ نعمت و برکت‏برویش باز باشه. کاروانى به راه افتاد که عبارت بود از: چند نفر از دخترهاى همسایه، مادرشوهر، خواهرشوهر، قوم و خویش‏هاى‏داماد و بقیة خویشاوندان. در جلوى این دسته، چند نفر با یک آینة قدى و لاله؛ و جلوتر از همه مطربها با داریه و دنبک به راه افتادن. ازخونة ما تا خونة داماد خیلى راه بود. چون منزل ما در میدان بود ومال اونها تو […]

    اون وقتها رسم بود که عروس وقتى به خانة داماد مى‏ره، پدر عروس، نون و پنیر به کمرش مى‏بنده که همیشه درِ نعمت و برکت‏برویش باز باشه. کاروانى به راه افتاد که عبارت بود از: چند نفر از دخترهاى همسایه، مادرشوهر، خواهرشوهر، قوم و خویش‏هاى‏داماد و بقیة خویشاوندان. در جلوى این دسته، چند نفر با یک آینة قدى و لاله؛ و جلوتر از همه مطربها با داریه و دنبک به راه افتادن. ازخونة ما تا خونة داماد خیلى راه بود. چون منزل ما در میدان بود ومال اونها تو […]

 • چکش اخطار
  ابوالفضل طحانی
  چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
    زمان بدی خواهد بود که اظهاریه از طرف دادگستری به شخصی ابلاغ شود هرچند حق با گیرنده اظهاریه باشد. انسان اسیر هزار افکار گوناگون می‌شود که متاسفانه اکثر آنها بار منفی دارند اضطراب گریبانگیر انسان خواهد شد و آرامش شب هم سلب خواهد شد که بالاخره تا روز دادگاه هزار بار خراب می‌کنی می‌سازی می‌شکافی ، می‌بافی و خدا نخواهد که تهیدستی و بی‌‌کسی هم دلیل دیگری شود. زمان بدی خواهد بود شبهای بیمارستان‌، لحظه‌های بدی خواهد بود در شهرداری، دارایی و … این‌ها همه به عنوان گرفتاری تلقی […]

    زمان بدی خواهد بود که اظهاریه از طرف دادگستری به شخصی ابلاغ شود هرچند حق با گیرنده اظهاریه باشد. انسان اسیر هزار افکار گوناگون می‌شود که متاسفانه اکثر آنها بار منفی دارند اضطراب گریبانگیر انسان خواهد شد و آرامش شب هم سلب خواهد شد که بالاخره تا روز دادگاه هزار بار خراب می‌کنی می‌سازی می‌شکافی ، می‌بافی و خدا نخواهد که تهیدستی و بی‌‌کسی هم دلیل دیگری شود. زمان بدی خواهد بود شبهای بیمارستان‌، لحظه‌های بدی خواهد بود در شهرداری، دارایی و … این‌ها همه به عنوان گرفتاری تلقی […]

 • ایران/درباره آتشگاه نیاسر
  برجای‌ مانده‌ کهن
  گودرز‌گودرزی
  چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
    تا از الیگودرز بخواهی برسی به نیاسر، باید ۱۹۰ کیلومتر را طی طریق کنی: تا خمین ۶۰ کیلومتر؛ از آن‌جا تا دلیجان ۷۰ کیلومتر؛ از دلیجان تا مشهداردهال ۳۵ کیلومتر؛ و از اردهال تا نیاسر هم ۲۵ کیلومتر. نیاسر شهری است کوچک اما کهن از استان اصفهان و از توابع شهرستان کاشان. «نیاسر» برگرفته از واژه مرکب «نیازسار» است؛ و نیازسار به معنی و معنای عبادت‌گاه است؛ محل نیایش. آن‌چه که مرا واداشت تا به آن شهر پابگذارم، به خاطر آتش‌گاه‌اش بود. تا به آن روز، نیاسر را ندیده […]

    تا از الیگودرز بخواهی برسی به نیاسر، باید ۱۹۰ کیلومتر را طی طریق کنی: تا خمین ۶۰ کیلومتر؛ از آن‌جا تا دلیجان ۷۰ کیلومتر؛ از دلیجان تا مشهداردهال ۳۵ کیلومتر؛ و از اردهال تا نیاسر هم ۲۵ کیلومتر. نیاسر شهری است کوچک اما کهن از استان اصفهان و از توابع شهرستان کاشان. «نیاسر» برگرفته از واژه مرکب «نیازسار» است؛ و نیازسار به معنی و معنای عبادت‌گاه است؛ محل نیایش. آن‌چه که مرا واداشت تا به آن شهر پابگذارم، به خاطر آتش‌گاه‌اش بود. تا به آن روز، نیاسر را ندیده […]

 • زبانزد
  «‌ن» نه مار نه ماهی
  شمامه‌ملکزاده
  چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
  *نه قم خوبه نه کاشان، رحمت به هر دوتاشان! *نه کدخدای جوشقان نه عامل زواره‌ام. *نه کور می‌کند نه شفا می‌دهد. *نه کوزه‌ای شکسته، نه ماستی ریخته. *نه مار است نه ماهی. * نه ما را این بخت است و نه شما را این کرم. *نه مال دارم که دیوان ببرد نه ایمان دارم که شیطان بخرد. *نه ماه بارداری، دو سال بیداری و یک عمر تقصیرکاری. *نه مرد است آن که دنیا دوست دارد. *نه مرد دنیاست نه زن آخرت! *نه مرغ نه کیش! *نه مشکی دریده، نه دوغی […]

Page 1 of 14712345...Last »