ضميمه فرهنگی
قدیمی ترین روزنامه ایران با ۹۲سال انتشار مستمر
روزنامه اطلاعات

ضميمه فرهنگی

 • آیت‌الله سید محمدحسن الهی طباطبایی
  عارف بی‌تکرار
  چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
    علامه طباطبایی: برادر ما مردی باهوش و چیزفهم بود. (مهر تابان، حسینی تهرانی، چاپ دوم ۷۴، ۳۷۱) وقتی شروع به تحریر و نگارش شرح حال مرحوم محمدعلی ادیب ارتقایی (ادیب العلما) کردم، فکر نمی‌کردم که پیش از پایان، زندگی استاد و مراد او مرحوم آیت الله سید محمدحسن الهی طباطبایی نیز بر این کار ضمیمه خواهد شد. باری، این دو شرح حال را همزمان و در عرض هم نوشته ام؛ کلامی درباره مرحوم ادیب نوشته ام، جمله ای مخصوص مرحوم الهی. تقدیر چنین بود که بین دو گلستان بی […]

    علامه طباطبایی: برادر ما مردی باهوش و چیزفهم بود. (مهر تابان، حسینی تهرانی، چاپ دوم ۷۴، ۳۷۱) وقتی شروع به تحریر و نگارش شرح حال مرحوم محمدعلی ادیب ارتقایی (ادیب العلما) کردم، فکر نمی‌کردم که پیش از پایان، زندگی استاد و مراد او مرحوم آیت الله سید محمدحسن الهی طباطبایی نیز بر این کار ضمیمه خواهد شد. باری، این دو شرح حال را همزمان و در عرض هم نوشته ام؛ کلامی درباره مرحوم ادیب نوشته ام، جمله ای مخصوص مرحوم الهی. تقدیر چنین بود که بین دو گلستان بی […]

 • آموزه
  چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
    حکمت همچو باران است، بی‌پایان در معدن خویش اما به قدر مصلحت فرود آید؛ در زمستان و بهار و تابستان و پاییز به قدر او… مولانا code نسخه مناسب چاپ

    حکمت همچو باران است، بی‌پایان در معدن خویش اما به قدر مصلحت فرود آید؛ در زمستان و بهار و تابستان و پاییز به قدر او… مولانا code نسخه مناسب چاپ

 • قلم‌انداز
  امتداد اما بی‌قاعده
  چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
  ما تصوری از دنیای غیر حقیقی نداریم و اساساً چنین دنیایی برای ما قابل تصور نیست تا شناخته شود یا ناشناخته بماند نتیجه‌ای که می‌توان اخذکرد، این است که آنچه به عنوان دنیای مجازی یا عالم مجازی شناخته می‌شود، در اصل در مقابل دنیای واقعی قرار ندارد و بیرون از حوزه آن نیست بلکه جنبه‌ای دیگر از آن است که البته نوپدید است. به تازگی کشف شده و به حسب جنس و سنخ هم تفاوت‌هایی با دنیای واقعی دارد. این تفاو‌ها بیش از هرچیز در گستردگی دنیای مجازی و قابلیت‌ها […]

 • فرزانگان/زندگی و آثار -۲
  علامه محمد قزوینی
  شهپر‌‌انصاری
  چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
    علامه‌قزوینی یکی از راهبران انجمنی بود که بین سال‌های ۲۰ ـ ۱۹۱۶ مجله «کاوه» را در برلین به چاپ می رساند، که علناً طرفدار دولت آلمان بود. قزوینی در انتشار این مجله سهم بسزایی داشت و یک سری مقالات تحت عنوان« اکاذیب مضحکه» را در کاوه به چاپ رساند و همچنین مقالات دیگری از قبیل نوشتن«فارسی‌صحیح» و ادبیات فارسی بعد از حمله اعراب در قرن ۷ هجری. علامه قزوینی در مدت اقامت ۵ر۴ ساله خود در برلین بیشتر وقتش صرف مطالعه نسخ عربی و فارسی در کتابخانه سلطنتی برلین […]

    علامه‌قزوینی یکی از راهبران انجمنی بود که بین سال‌های ۲۰ ـ ۱۹۱۶ مجله «کاوه» را در برلین به چاپ می رساند، که علناً طرفدار دولت آلمان بود. قزوینی در انتشار این مجله سهم بسزایی داشت و یک سری مقالات تحت عنوان« اکاذیب مضحکه» را در کاوه به چاپ رساند و همچنین مقالات دیگری از قبیل نوشتن«فارسی‌صحیح» و ادبیات فارسی بعد از حمله اعراب در قرن ۷ هجری. علامه قزوینی در مدت اقامت ۵ر۴ ساله خود در برلین بیشتر وقتش صرف مطالعه نسخ عربی و فارسی در کتابخانه سلطنتی برلین […]

 • دین/گفتگو با استادمحمد حکیمی ـ۳
  منطق «الحیات»
  چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
    اشاره: در شماره‌های قبل با مراحل نگارش کتاب «الحیات» آشنا شدید. آنچه می‌خوانید ادامه این داستان از زبان یکی از مولفان گرانقدر این کتاب ارزشمند است. *** *هدف شما از نوشتن الحیات چه بود؟ ما اجمالاً دردهای بشریت را می‌دانستیم و پاسخ مکاتب را هم که عمدتاً انسان در لیست اقتصادی، سیاسی و تربیت‌شان بود خوانده بودیم و می‌دانستیم. به‌ویژه با پاسخ اقتصادی مارکسیسم آشنا بودیم، این را هم می‌دانستیم اسلام برتر از مکاتب دیگر به نیازهای اصلی بشر پاسخ داده،‌ به این دلیل وارد الحیات شدیم که پاسخ‌ها […]

    اشاره: در شماره‌های قبل با مراحل نگارش کتاب «الحیات» آشنا شدید. آنچه می‌خوانید ادامه این داستان از زبان یکی از مولفان گرانقدر این کتاب ارزشمند است. *** *هدف شما از نوشتن الحیات چه بود؟ ما اجمالاً دردهای بشریت را می‌دانستیم و پاسخ مکاتب را هم که عمدتاً انسان در لیست اقتصادی، سیاسی و تربیت‌شان بود خوانده بودیم و می‌دانستیم. به‌ویژه با پاسخ اقتصادی مارکسیسم آشنا بودیم، این را هم می‌دانستیم اسلام برتر از مکاتب دیگر به نیازهای اصلی بشر پاسخ داده،‌ به این دلیل وارد الحیات شدیم که پاسخ‌ها […]

 • لوح/در کوچه باغ ‌اندیشه ‌-۵۷
  کنار سفره آدم و حوا
  کریم‌فیضی
  چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
  کسی که خود را بی‌دغدغه به رود خروشان واقعیت بسپارد، سر از حقیقت در می‌آورد، برخلاف کسی که متوجه واقعیت نمی‌شود و در طلب و سودای حقیقت است. * کسی که به مرتبه انحلال نرسد و نتواند ملغی و منحل کند، در پنجه قضایا و الفاظ و حتی معانی محبوس خواهد بود، تا روزی که حکم انحلال را دریابد و نسیمی‌آن امر مبارک بر صورتش وزیدن بگیرد. * کسی که به مرتبه فهم برسد، در شاهراه حیات مستقر می‌شود و معبری می‌شود که حقایق و واقعیت‌ها از او و بر […]

 • روایت/زندگی خودنوشت ‌دکترحسن کامشاد -۳
  انگشتری با نگین تابان
  چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
    اشاره : دکتر حسن کامشاد از مترجمان پرکار و موفق ایران است با کارنامه‌ای متنوع٫ آنچه می‌خوانید زندگی خودنوشت این مترجم برجسته است که با نام «حدیث نفس» توسط نشر نی منتشر شده و مورد استقبال قرارگرفته است. *** در یکی از روزها در حالی که می‌دویدم چیزی براق در میان خاک و خاشاک توجهم را جلب کرد. مکث کردم، و در حالی که دیگران به شتاب گذشتند، دیدم انگشتری است با نگینی تابان. تنگ آن را در مشت فشردم و پیش بچه‌ها چیزی به روی خود نیاوردم. در […]

    اشاره : دکتر حسن کامشاد از مترجمان پرکار و موفق ایران است با کارنامه‌ای متنوع٫ آنچه می‌خوانید زندگی خودنوشت این مترجم برجسته است که با نام «حدیث نفس» توسط نشر نی منتشر شده و مورد استقبال قرارگرفته است. *** در یکی از روزها در حالی که می‌دویدم چیزی براق در میان خاک و خاشاک توجهم را جلب کرد. مکث کردم، و در حالی که دیگران به شتاب گذشتند، دیدم انگشتری است با نگینی تابان. تنگ آن را در مشت فشردم و پیش بچه‌ها چیزی به روی خود نیاوردم. در […]

 • «در باغ معنا»/‌شکوفه رحیم‌زاده ـ۲
  دنیای دیگر
  چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
  جوان در حالی که به بوته‌های سوسن سپید اشاره می‌کرد، گفت: «و این گل‌ها، گل‌هایی که انگار از آسمان آمدند، سپیدی، پاکی و عطر جادویی و ملایم آنها مرا به یاد دنیای دیگر می‌اندازد. این‌طور فکر نمی‌کنی؟» مرد کشاورز پاسخ داد: «بله، همین‌طور است. همه می‌گویند: گل سوسن سپید یعنی گل مرگ، ولی من هیچ‌وقت نتوانستم بفهمم چرا؟ این همه طراوت، این همه سپیدی و درخشندگی، این همه زیبایی چه شباهت و تناسبی با مرگ دارد؟» جوان لبخندی زد و گفت: «شاید به خاطر همه اینهایی که گفتی، گل سوسن، […]

 • قلم/استاد ناصر نجمی
  مورخ بیگانه‌ستیز
  حسین‌عسکری
  چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
    استاد ناصر نجمی (۱۲۹۷ـ۱۳۸۲ش) تاریخ‌پژوه و از روزنامه‌نگاران مخالف حکومت پهلوی و طرفدار نهضت ملّی ایران بود. پدرش حاج مرتضی نجم‌آبادی از مالکان روستای نجم‌آباد از توابع استان البرز و پدرِ مادرش از افسران سرشناس ژاندارمری کلنل محمّدتقی پسیان (م۱۳۰۰ش) بود. مصطفی نجمی (م۱۳۷۶ش) آهنگ‌ساز و نقّاش مکتب کلاسیک کمال‌الملکی، برادرِ او است. ناصر نجمی درباره خاستگاه خود می‌نویسد: «ما را ابتداً نجم‌آبادی می‌گفتند، چون علاوه بر تهران و سنگلج که خانه‌های ریز و درشتی داشتیم، در نجم‌آباد ساوجبلاغ هم ملک مزروعی و باغاتی دارا بودیم. بعدها نام نجم‌آبادی […]

    استاد ناصر نجمی (۱۲۹۷ـ۱۳۸۲ش) تاریخ‌پژوه و از روزنامه‌نگاران مخالف حکومت پهلوی و طرفدار نهضت ملّی ایران بود. پدرش حاج مرتضی نجم‌آبادی از مالکان روستای نجم‌آباد از توابع استان البرز و پدرِ مادرش از افسران سرشناس ژاندارمری کلنل محمّدتقی پسیان (م۱۳۰۰ش) بود. مصطفی نجمی (م۱۳۷۶ش) آهنگ‌ساز و نقّاش مکتب کلاسیک کمال‌الملکی، برادرِ او است. ناصر نجمی درباره خاستگاه خود می‌نویسد: «ما را ابتداً نجم‌آبادی می‌گفتند، چون علاوه بر تهران و سنگلج که خانه‌های ریز و درشتی داشتیم، در نجم‌آباد ساوجبلاغ هم ملک مزروعی و باغاتی دارا بودیم. بعدها نام نجم‌آبادی […]

 • امروز در تاریخ
  چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
  شکست در جنگ اِربیل یکم اکتبر سال ۳۳۱ پیش از میلاد (نهم مهرماه)، ارتش ۹۰ تا ۱۰۰ هزار نفری ایران ازجمله ۴۰ هزار سوار، ۲۰۰ ارّابه جنگی در یک جنگ چند ساعته از ارتش ۴۷ هزار نفری اسکندر مقدونی که تنها ۷ هزار سوار داشت شکست خورد و چراغ عمر ابرقدرت وقت جهان خاموش شد. این جنگ که در جلگه شرق موصل امروز نزدیک شهر اِربیل روی داد ، سومین جنگ اسکندر با ایران بود که از ۳۳۴ پیش از میلاد با ورود او و نیروهایش به قلمرو ایران و […]

 • پند بزرگان
  چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
  - می‌توانید در عرض دو ماه با توجه‌کردن به دیگران دوستان بیشتری پیدا کنید به‌جای اینکه بخواهید در طول دو سال تلاش کنید تا توجه دیگران را به خود جلب کنید. دیل کارنگی - خشم، نفرت، بدخواهی، حسد و کینه، شادمانی انسان را می‌گیرد و موجب بیماری و شکست و فقر می‌شود. فلورانس اسکاول شین code نسخه مناسب چاپ

 • سرایه
  چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
  گر آن گلبرگ خندان در گلستانی دمی خندد در آن گلشن گلی بر گلبن دیگر نمی‌خندد ز عشرت زان گریزانم که از غم گریم ایامی در این محفل به کام دل دمی گر بیغمی خندد هاتف اصفهانی code نسخه مناسب چاپ

 • چهل سال پیش…
  تمامی مطالب از روزنامه اطلاعات روز سه‌شنبه ۲۶ مهرماه ۱۳۵۶ (برابر با ۴ ذیقعده ۱۳۹۷، ۱۸ اکتبر ۱۹۷۷) نقل شده است
  چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
  عمر نفت ایران ۳۰ سال است ذخایر نفت ایران در حدود ۶۳ میلیارد بشکه است که با روند فعلی تولید، ۳۰ سال عمر خواهد داشت. این ذخیره را می‌توان با تزریق گاز به چاه‌های نفت و استفاده حرارت در اعماق و کاربرد مواد شیمیائی و آب و حتی استفاده از انرژی اتمی در نتیجه بالابردن بازدهی چاه‌ها، افزایش داد. اگر این بازدهی فقط ۵درصد باشد رقم استحصال مخازن فعلی از ۶۳ به ۷۵‌میلیارد‌ بشکه افزایش خواهد یافت که قیمت آن بر حسب هر بشکه ۱۰ دلار مبلغی در حدود ۱۲۰ […]

 • فرزانگان/زندگی و آثار
  علامه محمد قزوینی
  شهپر انصاری
  چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶
    زندگی‌نامه‌: محمد پسر عبدالوهاب در تاریخ ۱۵ ربیع‌الاول ۱۲۹۴ هجری قمری در تهران در محله دروازه قزوین به دنیا آمد. عبدالوهاب پسر عبدالعلی دهخدای ده گلزار نزدیک آبیک قزوین بود. حاج عبدالعلی می‌خواست پسرش عبدالوهاب مثل خودش کشاورز شود ولی پسر جوان در سر خود خیالات و آمال دیگری داشت. او با مخالفت پدرش به قزوین به مدرسه ملافریدی خان رفت و بعد توسط یکی از دوستانش محمد عبدالرب آبادی برای ادامه تحصیل به تهران رفت و در مدرسه معیرالملک شروع به تحصیل کرد. وی که شاگردی بسیار خوب […]

    زندگی‌نامه‌: محمد پسر عبدالوهاب در تاریخ ۱۵ ربیع‌الاول ۱۲۹۴ هجری قمری در تهران در محله دروازه قزوین به دنیا آمد. عبدالوهاب پسر عبدالعلی دهخدای ده گلزار نزدیک آبیک قزوین بود. حاج عبدالعلی می‌خواست پسرش عبدالوهاب مثل خودش کشاورز شود ولی پسر جوان در سر خود خیالات و آمال دیگری داشت. او با مخالفت پدرش به قزوین به مدرسه ملافریدی خان رفت و بعد توسط یکی از دوستانش محمد عبدالرب آبادی برای ادامه تحصیل به تهران رفت و در مدرسه معیرالملک شروع به تحصیل کرد. وی که شاگردی بسیار خوب […]

 • آموزه
  چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶
    اگر در برادر خود عیب می‌بینی، آن عیب در توست که در او می‌بینی. عالم همچون آینه است، نقش خود را در وی بینی. مولانا code نسخه مناسب چاپ

    اگر در برادر خود عیب می‌بینی، آن عیب در توست که در او می‌بینی. عالم همچون آینه است، نقش خود را در وی بینی. مولانا code نسخه مناسب چاپ

 • قلم‌انداز
  حضور در مجاز
  چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶
  باید پشت این عینک قرار بگیریم و اندکی خود را در هیاهوی امواج ذهن شکن قرار دهیم تا بدانیم که چگونه تاریخ و فرهنگ و اخلاق و هویت‌های هزار ساله و میراث‌های پایدار، یک به یک زیر آب می‌روند و امواج روی آنها به پایکوبی مشغول می‌شوند. تا گروهی را که به این گردابها مبتلا شده‌اند از نزدیک ندیده باشید، نخواهید پذیرفت که دریا فقط دریای خزر و دریای سیاه نیست و کاه فقط بریده‌ها و بازمانده‌های ساقه‌ها و شاخه‌های گندم و دیگر روییدنی‌ها نیست بلکه ذهن هم می‌تواند کاه […]

 • دین/گفتگو با استاد محمد حکیمی/
  «الحیات» نگاری
  چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶
    اشاره: در شماره پیش با چگونگی پدیدآمدن ایده نگارش «الحیات» آشنا شدید. آنچه می خوانید ادامه این داستان از زبان یکی از مولفان گرانقدر این کتاب ارزشمند و دوران ساز است. *** … گفتیم کتابخانه وزیری یزد پنجاه جلد از این کتاب (‌مستدرک) را دارد، به اخوی گفتم بیا به یزد برویم پنج شش ماه آن جا بمانیم و کتاب بخوانیم. بعد گفتیم این یادداشت‌هایی را که گردآوری کردیم به یک جایی برسانیم بعداً به یزد برویم. بعضی از جلدهای عوالم را من دارم، بعداً که بعضی از جلدهای […]

    اشاره: در شماره پیش با چگونگی پدیدآمدن ایده نگارش «الحیات» آشنا شدید. آنچه می خوانید ادامه این داستان از زبان یکی از مولفان گرانقدر این کتاب ارزشمند و دوران ساز است. *** … گفتیم کتابخانه وزیری یزد پنجاه جلد از این کتاب (‌مستدرک) را دارد، به اخوی گفتم بیا به یزد برویم پنج شش ماه آن جا بمانیم و کتاب بخوانیم. بعد گفتیم این یادداشت‌هایی را که گردآوری کردیم به یک جایی برسانیم بعداً به یزد برویم. بعضی از جلدهای عوالم را من دارم، بعداً که بعضی از جلدهای […]

 • در‌گفتگوی استاد‌ها: محقق داماد، داوری،‌ دینانی، احمدی، ‌اعوانی و جعفریان
  وضع علم‌، تفکر و تمدن اسلامی
  گفتگو از: حامد زارع
  چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶
    اشاره: چندی پیش میزگردی در فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران به اهتمام استاد دکتر محقق دامادپیرامون وضع علم‌، تفکر و تمدن اسلامی تشکیل شد و مباحث متنوعی پیرامون موضوع یاد شده با حضور استادان : دکتر سید مصطفی محقق داماد ، دکتر رضا داوری اردکانی، دکتر غلامرضا اعوانی، دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی، دکتر احمد احمدی و دکتر رسول جعفریان صورت گرفت‌. بخش‌های نخست این گفتگو به نقل از« نامه فرهنگستان» در شماره پیشین گذشت‌. آنچه می خوانید بخش پایانی این گفتگو است . *** دکتر محقق داماد:‌فقها با علم […]

    اشاره: چندی پیش میزگردی در فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران به اهتمام استاد دکتر محقق دامادپیرامون وضع علم‌، تفکر و تمدن اسلامی تشکیل شد و مباحث متنوعی پیرامون موضوع یاد شده با حضور استادان : دکتر سید مصطفی محقق داماد ، دکتر رضا داوری اردکانی، دکتر غلامرضا اعوانی، دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی، دکتر احمد احمدی و دکتر رسول جعفریان صورت گرفت‌. بخش‌های نخست این گفتگو به نقل از« نامه فرهنگستان» در شماره پیشین گذشت‌. آنچه می خوانید بخش پایانی این گفتگو است . *** دکتر محقق داماد:‌فقها با علم […]

 • ادب/ازداستان‌های خانم شکوفه رحیم‌زاده
  در باغ معنا
  چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶
  اشاره: باغ معنا، نخستین مجموعة داستانی نویسندة خوش‌قریحه، سرکار خانم شکوفة رحیم‌زاده، و ثمرة‌ اندیشة روشن و قلم توانای این بانوی فرهیخته است که با نثری ساده، لطیف، موجَز و با الهام از طبیعت، نگارش یافته است. اگر داستان‌های این مجموعه را فراخوانی برای اُنس با طبیعت و مهربانی با آن بدانیم، سخنی به گزاف نگفته‌ایم. در حقیقت در باغ معنا نویسنده تلاش نموده تا یادآوری کند که فطرت انسان، مبتنی بر اُنس، دوستی و قرابت با طبیعت، این یار مهربان است، و این موضوع، جانمایة داستان‌های این مجموعه است. […]

 • لوح/در کوچه باغ ‌اندیشه ‌-۵۶
  این شمس الشموس
  چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶
    کسی که بفهمد خلقت روزی بیش نیست و امروز روز نخست خلقت است او به حکمت دست یافته است. قضایای معمولی از این شخص می‌گریزند و او با حقیقت خلوت می‌کند. * زمان و مکان گرد و غباری بیش نیست. با پیوستن به متافیزیک غبار زمان از میان برداشته می‌شود و با شتافتن به معنی، گرد مکان برمی خیزد. * به میزان بهره مندی از حقیقت و معنی، زمان و مکان بی معنی می‌شود. به همین جهت، زمانی و زمان زده، تا زمانی که مکین در مکان باشد، تهی […]

    کسی که بفهمد خلقت روزی بیش نیست و امروز روز نخست خلقت است او به حکمت دست یافته است. قضایای معمولی از این شخص می‌گریزند و او با حقیقت خلوت می‌کند. * زمان و مکان گرد و غباری بیش نیست. با پیوستن به متافیزیک غبار زمان از میان برداشته می‌شود و با شتافتن به معنی، گرد مکان برمی خیزد. * به میزان بهره مندی از حقیقت و معنی، زمان و مکان بی معنی می‌شود. به همین جهت، زمانی و زمان زده، تا زمانی که مکین در مکان باشد، تهی […]

Page 1 of 16012345...Last »