ضميمه فرهنگی
قدیمی ترین روزنامه ایران با ۹۲سال انتشار مستمر
روزنامه اطلاعات

ضميمه فرهنگی

 • آموزه
  چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶
    «نوشتن» یعنی‌گام‌ زدن در یک کلیسای‌کوچک رومی قرن دوازدهمی در نزدیکی اورلئان با شریف‌ترین همراهی که می‌توان تصور کرد. کریستیان بوبن code نسخه مناسب چاپ

    «نوشتن» یعنی‌گام‌ زدن در یک کلیسای‌کوچک رومی قرن دوازدهمی در نزدیکی اورلئان با شریف‌ترین همراهی که می‌توان تصور کرد. کریستیان بوبن code نسخه مناسب چاپ

 • اسفندماه؛ سالیاد ترورمالکوم ایکس
  مبارز و اندیشه‌گر مسلمان
  گودرز گودرزی
  چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶
    پانزده سال بیش‌تر نداشتم که با «او» آشنا شدم. این آشنایی عمیق و ژرف نبود. یک یادداشت کوتاه در مجله‌ای، دست منِ نوجوان را در دست او گذاشت. امّا این حقّ من بود که دوست تازه‌ام را بیش‌تر و بهتر بشناسم و بدانم کیست و نظر و دیدگاه‌اش چیست و اصلاً در سرْ چه می‌پروراند؟ ولی من باید به کجا می‌رفتم و از که پرس‌و‌جو می‌کردم؟ هیچ‌کس! جایی نبود و کسی را نمی‌شناختم که بدانم آیا از او چیزی می‌داند؟ پس دوباره به آن یادداشت روآوردم و آن را […]

    پانزده سال بیش‌تر نداشتم که با «او» آشنا شدم. این آشنایی عمیق و ژرف نبود. یک یادداشت کوتاه در مجله‌ای، دست منِ نوجوان را در دست او گذاشت. امّا این حقّ من بود که دوست تازه‌ام را بیش‌تر و بهتر بشناسم و بدانم کیست و نظر و دیدگاه‌اش چیست و اصلاً در سرْ چه می‌پروراند؟ ولی من باید به کجا می‌رفتم و از که پرس‌و‌جو می‌کردم؟ هیچ‌کس! جایی نبود و کسی را نمی‌شناختم که بدانم آیا از او چیزی می‌داند؟ پس دوباره به آن یادداشت روآوردم و آن را […]

 • قلم‌انداز
  الفبای ‌یک ‌کتاب
  چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶
  تأمل در تغییر و تبدل گوشی‌های همراه در کمتر از ۵ سال و شکل‌گیری نسل‌های مختلفی از لپ‌تاپ و آی‌پد و سیستم‌های کامپیوتری ـ که تقریباً به صورت سالانه ـ ورژن می‌خورند و ورژنهای بالاتر، به طور طبیعی دیجیتال‌ترند و با دیجیتالیسم و سیطره‌اش سازگارتر نشان می‌دهد که الفبای کتابی شکل گرفته یا در حال شکل‌گیری است که بسیاری از کتابهای قدیم و جدید را از چرخة اندیشه به صورت کامل خارج کرده است. این کتاب در یک کلمه عبارتست از: پایان غیردیجیتال و آغاز دیجیتالیسم. این کتاب، در حدّ […]

 • تاریخ/گفتگو با اریک‌هابسبام
  قرن جنگ‌ها
  ترجمه: ناهید‌فروغان
  چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶
    … برای تحلیل اقتصاد چین طی چند قرن، باید فهمید که در این کشور چه چیز، به رغم حضور عوامل پیشرفت اقتصادی و تکنولوژیکی از پیشرفت جلوگیری کرده و مانع آن شده است. چه چیزی، به جای آنکه جامعه را متزلزل کند، باعث ثبات آن شده است. اما در مورد غرب مسئله درک عکس آن است. به همین دلیل تاریخ مورد علاقه من بیشتر تاریخی است که در تلاش تحلیل چیزی است که روی داده است تا فقط کشف چیزی که روی داده است. منظورم این نیست که این […]

    … برای تحلیل اقتصاد چین طی چند قرن، باید فهمید که در این کشور چه چیز، به رغم حضور عوامل پیشرفت اقتصادی و تکنولوژیکی از پیشرفت جلوگیری کرده و مانع آن شده است. چه چیزی، به جای آنکه جامعه را متزلزل کند، باعث ثبات آن شده است. اما در مورد غرب مسئله درک عکس آن است. به همین دلیل تاریخ مورد علاقه من بیشتر تاریخی است که در تلاش تحلیل چیزی است که روی داده است تا فقط کشف چیزی که روی داده است. منظورم این نیست که این […]

 • ویل دورانت/ ۴
  معنی زندگی
  چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶
    فکر می‌کنم آخرین چاره و پناهم، خود طبیعت باشد؛ محروم از همه اسباب و نعمت‌های دیگر، امید دارم شجاعت کافی برای وجو درا در هر یک از جلوه‌های زمین و آسمان بیابم، یا محروم از بینایی، در هم آوایی صداهای دلنشین، یا در خاطره یک شاعر از روزی خندان و خوش. روی هم رفته، تجربه، دورنمایی فوق‌العاده غنی است که هر حسی باید بتواند از آن برای زیستن قوت و قوت بگیرد. دشوارترین پرسش این است: دین چه کمکی به من می‌کند؟ همین طور که دارم این سؤال را […]

    فکر می‌کنم آخرین چاره و پناهم، خود طبیعت باشد؛ محروم از همه اسباب و نعمت‌های دیگر، امید دارم شجاعت کافی برای وجو درا در هر یک از جلوه‌های زمین و آسمان بیابم، یا محروم از بینایی، در هم آوایی صداهای دلنشین، یا در خاطره یک شاعر از روزی خندان و خوش. روی هم رفته، تجربه، دورنمایی فوق‌العاده غنی است که هر حسی باید بتواند از آن برای زیستن قوت و قوت بگیرد. دشوارترین پرسش این است: دین چه کمکی به من می‌کند؟ همین طور که دارم این سؤال را […]

 • نگاه/از نگاه دکتر اصغر دادبه
  چالشهای فرهنگی یزد
  چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶
    یکی از رویدادهای فرهنگی یزد در دی ماه سال جاری، برگزاری شب فرهنگ و معماری یزد بود. در میان سخنرانان این محفل فرهنگی، صحبت‌های دکتر علی‌اصغر دادبه درباره فرهنگ مردم یزد خیلی به دلم نشست. حرفهایی ساده و خودمانی که در عین حال از معنا و اندیشه تهی نبود. به گونه‌ای سخن گفتند که فاصله فیزیکی و شخصیتی بین من شنونده و گوینده از بین رفته و با اینکه برای اولین بار از نزدیک ایشان را می‌دیدم؛ احساس کردم در محضر یکی از نزدیکانم نشسته و به صحبت‌هایش گوش […]

    یکی از رویدادهای فرهنگی یزد در دی ماه سال جاری، برگزاری شب فرهنگ و معماری یزد بود. در میان سخنرانان این محفل فرهنگی، صحبت‌های دکتر علی‌اصغر دادبه درباره فرهنگ مردم یزد خیلی به دلم نشست. حرفهایی ساده و خودمانی که در عین حال از معنا و اندیشه تهی نبود. به گونه‌ای سخن گفتند که فاصله فیزیکی و شخصیتی بین من شنونده و گوینده از بین رفته و با اینکه برای اولین بار از نزدیک ایشان را می‌دیدم؛ احساس کردم در محضر یکی از نزدیکانم نشسته و به صحبت‌هایش گوش […]

 • آیینه/مقدمه مانوئل‌‌کاستلز بر کتاب «قدرت ارتباطات»/۲
  جامعه شبکه ای
  چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶
    اعتقاد دارم نظریه‌ها در فرایند تولید دانش، صرفاً ابزاری قابل عرضه هستند که همیشه به هدفی خاص ـ یا برای ردّ ادعایی نامرتبط و یا در مورد این کتاب، تعیین چارچوب پیشرفتة تحلیلی که توسط هر شخصی در یک جامعة علمی مطرح می‌شود ـ مدّنظر قرار می‌گیرند. به منظور یاری رساندن به شکل‌گیری فرآیند ارتباطاتی میان شما (به عنوان خوانندة این اثر) و من (به عنوان مؤلف آن)، ساختار و توالی این کتاب را ـ از دیدگاه خود ـ به گونه‌ای طراحی کرده‌ام که از منطقِ پیش‌تر مورد ادعا […]

    اعتقاد دارم نظریه‌ها در فرایند تولید دانش، صرفاً ابزاری قابل عرضه هستند که همیشه به هدفی خاص ـ یا برای ردّ ادعایی نامرتبط و یا در مورد این کتاب، تعیین چارچوب پیشرفتة تحلیلی که توسط هر شخصی در یک جامعة علمی مطرح می‌شود ـ مدّنظر قرار می‌گیرند. به منظور یاری رساندن به شکل‌گیری فرآیند ارتباطاتی میان شما (به عنوان خوانندة این اثر) و من (به عنوان مؤلف آن)، ساختار و توالی این کتاب را ـ از دیدگاه خود ـ به گونه‌ای طراحی کرده‌ام که از منطقِ پیش‌تر مورد ادعا […]

 • در کوچه باغ ‌اندیشه ‌-۷۲
  اوست که می‌آورد و می‌برد
  چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶
    قرآن که حاوی فرامین تکوین و خلقت است، در بلندترین نقطه آفرینش ایستاده است؛ بر خورشید و ماه می تابد و بر باران فرو می‌بارد و این نه شعر است نه اغراق. انسان روزی می‌آید و روزی می‌رود؛ اما این تمام موضوع نیست. آنچه ما آمدن می‌بینیم، در اصل آوردن است و آنچه رفتن می‌بینیم، بردن است. آنکه می‌برد، همان است که می‌آورد. ارواح باهم و به دست هم رشد می‌کنند. آنجا که ارواح موجب صعود هم نباشند، سبب سقوط همدیگر خواهند شد. خداوند به غفاریت و توابیتش خداست. […]

    قرآن که حاوی فرامین تکوین و خلقت است، در بلندترین نقطه آفرینش ایستاده است؛ بر خورشید و ماه می تابد و بر باران فرو می‌بارد و این نه شعر است نه اغراق. انسان روزی می‌آید و روزی می‌رود؛ اما این تمام موضوع نیست. آنچه ما آمدن می‌بینیم، در اصل آوردن است و آنچه رفتن می‌بینیم، بردن است. آنکه می‌برد، همان است که می‌آورد. ارواح باهم و به دست هم رشد می‌کنند. آنجا که ارواح موجب صعود هم نباشند، سبب سقوط همدیگر خواهند شد. خداوند به غفاریت و توابیتش خداست. […]

 • علم/به مناسبت هفتادمین سال تأسیس
  گروه فرهنگی هدف
  شهرام‌تقی‌زاده‌انصاری
  چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶
    مقدمه: کشور ایران از دوره باستان، محل ترویج علم و دانش و معرفت و فرهنگ بوده است. به ویژه بعد از ظهور اسلام، انگیزه علم‌جویی و فضیلت با پشتیبانی آیات قرآن کریم و سخنان پیامبر اسلام(ص) افزایش یافت، به طوری که علم و دانش در شرق اسلامی شکوفا شد و به مغرب زمین انتقال یافت و باعث شکوفایی علم در آنجا گشت. دانشمندان و مورخین بزرگی مانند: جرج سارتن، پیر رسو، زیگرید هونکه، آلوو میلی، گوستاو لوبن، ویل دورانت و… این موضوع را تأیید کرده‌اند. بعد از قرن چهارم […]

    مقدمه: کشور ایران از دوره باستان، محل ترویج علم و دانش و معرفت و فرهنگ بوده است. به ویژه بعد از ظهور اسلام، انگیزه علم‌جویی و فضیلت با پشتیبانی آیات قرآن کریم و سخنان پیامبر اسلام(ص) افزایش یافت، به طوری که علم و دانش در شرق اسلامی شکوفا شد و به مغرب زمین انتقال یافت و باعث شکوفایی علم در آنجا گشت. دانشمندان و مورخین بزرگی مانند: جرج سارتن، پیر رسو، زیگرید هونکه، آلوو میلی، گوستاو لوبن، ویل دورانت و… این موضوع را تأیید کرده‌اند. بعد از قرن چهارم […]

 • کتاب/سخنرانی در مراسم جشن کتاب کتابخانه مرکزی دانشگاه اصفهان
  کجا ایستاده‌ایم؟
  استاد دکتر رسول‌جعفریان
  چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶
    ‏۱٫ سرعت تحولات علمی بیشتر شده است: تحولات علمی در دوره اخیر در بیشتر رشته‌ها، سریع‌تر از گذشته شده و به نظر می‌رسد، به رغم ظواهر، باز هم در اصل دانش، فاصله ما با غرب بیشتر و بیشتر می‌شود. البته دنیای علم، صحنه بسیار وسیعی دارد، و وارد شدن به رمز و راز عالم طبیعت، ممکن است از راه‌های ناشناخته‌ای باشد که تاکنون کسی بدان راهها پی نبرده است، اما رسیدن به آن راهها، نیازمند داشتن روحیه علمی است، روحیه‌ای که خود مقدماتی را می‌خواهد که ما ظاهراً فاقد […]

    ‏۱٫ سرعت تحولات علمی بیشتر شده است: تحولات علمی در دوره اخیر در بیشتر رشته‌ها، سریع‌تر از گذشته شده و به نظر می‌رسد، به رغم ظواهر، باز هم در اصل دانش، فاصله ما با غرب بیشتر و بیشتر می‌شود. البته دنیای علم، صحنه بسیار وسیعی دارد، و وارد شدن به رمز و راز عالم طبیعت، ممکن است از راه‌های ناشناخته‌ای باشد که تاکنون کسی بدان راهها پی نبرده است، اما رسیدن به آن راهها، نیازمند داشتن روحیه علمی است، روحیه‌ای که خود مقدماتی را می‌خواهد که ما ظاهراً فاقد […]

 • امروز در تاریخ
  چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶
  پنج دهه حکومت شاه طهماسب صفوی شاه طهماسب یکم، دومین شاه از دودمان صفویان ۲۱ فوریه سال ۱۵۱۴ در نیمه شب به دنیا آمد و به همین سبب بسیاری از مورخان ۲۲ فوریه را زادروز او نوشته اند. وی پس از درگذشت پدرش شاه اسماعیل، در ده سالگی به سلطنت ایران رسید و پنج دهه حکومت کرد. شاه طهماسب خوی سپاهیگری نداشت و در زمان او، ایران مورد تعرض خارجی قرار گرفت، آسیب دید و تضعیف شد. وی در عین حال یک نویسنده بود و تذکره شاه طهماسب ازوست. ترس […]

 • پندبزرگان
  چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶
  - فاش نکردن اسرار مردم دلیل کرامت و بلندی همت است. سقراط - اگر دانش یک مرد برای موفقیت او کافی ولی تقوای وی ناکافی باشد، هر چه را که به دست آورد دوباره از دست خواهد داد. کنفوسیوس code نسخه مناسب چاپ

 • چهل سال پیش…
  تمامی مطالب از روزنامه اطلاعات روز سه‌شنبه ۲ اسفند ماه ۱۳۵۶ (برابر با ۱۳ ریبع‌الاول ۱۳۹۸، ۲۱ فوریه ۱۹۷۸) نقل شده است.
  چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶
  تبریز بصورت شهر جنگ‌زده درآمد امروز اعلام شد که در جریان بلوای خونین تبریز هزاران سند بانکی و میلیون‌ها چک و سفته از بین‌رفته و دهها هزار تومان اسکناس در شعبه‌های بانک‌ها در آتش سوخته است. به گفته مقامات اقتصادی بازار از بین رفتن بیشتر اسناد مالی و بهادار بانک‌های تبریز، این شهر دچار اختلال اقتصادی شده و این اختلال مدت‌ها ادامه خواهد داشت. از طرف دیگر میراحمدی عضو انجمن شهرستان تبریز اظهار داشت:‌ تبریز گریان است. تبریز به یک شهر جنگ‌زده تبدیل شده است، قلب و روح تبریز جریحه‌دار […]

 • سرایه
  چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶
  گر دل برود من نروم از نظرت ور جان بدهم، خاک شوم در گذرت چون گرد شوم بر آستانت آیم بنشینم و برنخیزم از خاک درت هلالی جغتایی خواندن اصل فایل ساخته شده توسط روزنامه اطلاعات code نسخه مناسب چاپ

 • آموزه
  چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
    بدون عشق به حقیقت، هیچ تجربه‌ای از حقیقت وجود ندارد برای رسیدن به چنین جایی، از هیچ یک از ابعاد زندگی نباید بگذریم ماهاتما گاندی code نسخه مناسب چاپ

    بدون عشق به حقیقت، هیچ تجربه‌ای از حقیقت وجود ندارد برای رسیدن به چنین جایی، از هیچ یک از ابعاد زندگی نباید بگذریم ماهاتما گاندی code نسخه مناسب چاپ

 • مقدمه پروفسور ‌کاستلز بر کتاب
  قدرت ارتباطات
  ترجمه حسین بصیریان
  چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
    18 ساله بودم. ابرام و پافشاری من بر آزادی، زیربنای دیوارهایی را که دیکتاتور وقت به دور زندگی ما کشیده بود، متزلزل می‌کرد؛ هم زندگی من و هم زندگی دیگر افراد جامعه، همان زمان در مجله دانشکده حقوق مقاله‌ای نوشتم که منجر به تعطیلی آن مجله شد. سپس در نقش کالیگولا در نمایشنامه آلبر کامو به ایفای نقش پرداختم که به تبع آن، گروه تئاتری‌مان به دلیل ترویج همجنس‌گرایی تحت تعقیب قانونی قرار گرفت. زمانی که به سوی خبرگزاری بین‌المللی بی‌بی‌سی جهت یافتن مسیری متفاوت گام برداشتم قادر نبودم […]

    18 ساله بودم. ابرام و پافشاری من بر آزادی، زیربنای دیوارهایی را که دیکتاتور وقت به دور زندگی ما کشیده بود، متزلزل می‌کرد؛ هم زندگی من و هم زندگی دیگر افراد جامعه، همان زمان در مجله دانشکده حقوق مقاله‌ای نوشتم که منجر به تعطیلی آن مجله شد. سپس در نقش کالیگولا در نمایشنامه آلبر کامو به ایفای نقش پرداختم که به تبع آن، گروه تئاتری‌مان به دلیل ترویج همجنس‌گرایی تحت تعقیب قانونی قرار گرفت. زمانی که به سوی خبرگزاری بین‌المللی بی‌بی‌سی جهت یافتن مسیری متفاوت گام برداشتم قادر نبودم […]

 • قلم‌انداز
  امتناع غیردیجیتالیسم
  چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
  تمرکز روی مقاومت در برابر مدرنیته یا دیجیتالیسم، به عنوان دلیلی بر ناممکن بودن سیطرة کلی دیجیتالیته، غیرمنطقی به نظر می‌رسد و دست کم در اینجا نقطة عزیمت درستی نیست. در واقع، خودداری برخی اشخاص از ورود به یک حوزه و حریم و محدوده‌ای ـ چه این حریم و محدوده دیجیتالیسم باشد چه تروریسم ـ قاعده‌ای به دست ما نخواهد داد تا بتوانیم براساس‌آن ملاک‌هایمان را سامان بدهیم. بهترین راه این است که از اشاره به مقاومت‌های موجود در استفاده از ابزارهای الکترونیک و نیز مقاومت‌های آتی و آینده ـ […]

 • تاریخ/گفتگو با اریک‌هابسبام
  تاریخ؛ جام جهان‌بین
  ترجمه: ناهید‌فروغان
  چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
    *‌بی‌آنکه شما را پیامبر بدانم، می‌خواهم از شما تقاضا کنم که گرایش‌‌های مهم‌ قرن بیست و یکم را طی این گفتگو شناسایی کنید. به دو دلیل شما را که مورخ بلند آوازه‌ای هستید و نه یک منجم یا پیشگو، مخاطب قرار‌داده‌ام. اول برای آن‌که همان‌طور که نوشته‌اید. «تا حدودی مطلوب، ممکن و حتی لازم است که آینده را پیش‌بینی کنیم»؛ این «نقش پیشگویانه» را مورخان به خطا مورد غفلت قرار داده‌اند. این جمله را که «دانستن همان پیش‌بینی کردن است» خود شما از اگوست کنت نقل کرده‌اید. به علاوه […]

    *‌بی‌آنکه شما را پیامبر بدانم، می‌خواهم از شما تقاضا کنم که گرایش‌‌های مهم‌ قرن بیست و یکم را طی این گفتگو شناسایی کنید. به دو دلیل شما را که مورخ بلند آوازه‌ای هستید و نه یک منجم یا پیشگو، مخاطب قرار‌داده‌ام. اول برای آن‌که همان‌طور که نوشته‌اید. «تا حدودی مطلوب، ممکن و حتی لازم است که آینده را پیش‌بینی کنیم»؛ این «نقش پیشگویانه» را مورخان به خطا مورد غفلت قرار داده‌اند. این جمله را که «دانستن همان پیش‌بینی کردن است» خود شما از اگوست کنت نقل کرده‌اید. به علاوه […]

 • زندگی/ویل دورانت -۳
  درباره معنی زندگی
  ترجمه: شهاب‌الدین‌عباسی
  چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
    ما در حال حاضر با این امتحان بسیار بزرگ درگیریم که آیا امکان حفظ نظام اجتماعی و نشاط و بقای نژاد از طریق قوانینی اخلاقی که تنها بر زمین تکیه دارند و از آن حمایت‌هایی که زمانی از آسمان انتظار می‌رفت محروم‌اند، وجود دارد یا نه. این امتحان در آتن شکست خورد و در ایتالیای رنسانس هم به شکست منتهی شد. ظاهراً آزادکردن فرد از قیود، یعنی نابودکردن پندارهای او و توقف نامطلوب زاد و ولد و پرورش کودک، برای نژاد خطرناک است. این جریان، پیش از این، زیر […]

    ما در حال حاضر با این امتحان بسیار بزرگ درگیریم که آیا امکان حفظ نظام اجتماعی و نشاط و بقای نژاد از طریق قوانینی اخلاقی که تنها بر زمین تکیه دارند و از آن حمایت‌هایی که زمانی از آسمان انتظار می‌رفت محروم‌اند، وجود دارد یا نه. این امتحان در آتن شکست خورد و در ایتالیای رنسانس هم به شکست منتهی شد. ظاهراً آزادکردن فرد از قیود، یعنی نابودکردن پندارهای او و توقف نامطلوب زاد و ولد و پرورش کودک، برای نژاد خطرناک است. این جریان، پیش از این، زیر […]

 • هنر
  هنر از دیدگاه ارسطو
  رضا حیدری شکیب
  چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
    ارسطو، شاگرد افلاطون، سومین چهره تابناک فلسفه یونان است. تاثیر نوشته‌های ارسطو عمیق بوده، اما سودمند نبوده است. نگرش او درباره زیبایی شناسی که تنها بخشی از آن فهمیده می‌شد، تاثیر زیانباری بر احساس هنری چند نسل از هنرمندان و نظریه پردازان هنری عصر رنسانس هنر‌های دراماتیک در سده ۱۶ میلادی داشت. ارسطو هنر را میمزیس (محاکات) می‌داند. اما تلقی او از میمزیس همان تقلید ظاهری افلاطون نیست. ارسطو هنر را محاکات طبیعت می‌داند. اما از طبیعت همان عالم محسوسات را که سایه‌ای از‌اید ه‌ها یا دیدارهای معقول باشند […]

    ارسطو، شاگرد افلاطون، سومین چهره تابناک فلسفه یونان است. تاثیر نوشته‌های ارسطو عمیق بوده، اما سودمند نبوده است. نگرش او درباره زیبایی شناسی که تنها بخشی از آن فهمیده می‌شد، تاثیر زیانباری بر احساس هنری چند نسل از هنرمندان و نظریه پردازان هنری عصر رنسانس هنر‌های دراماتیک در سده ۱۶ میلادی داشت. ارسطو هنر را میمزیس (محاکات) می‌داند. اما تلقی او از میمزیس همان تقلید ظاهری افلاطون نیست. ارسطو هنر را محاکات طبیعت می‌داند. اما از طبیعت همان عالم محسوسات را که سایه‌ای از‌اید ه‌ها یا دیدارهای معقول باشند […]

Page 1 of 17112345...Last »