ضميمه فرهنگی
قدیمی ترین روزنامه ایران با ۹۳سال انتشار مستمر
روزنامه اطلاعات

ضميمه فرهنگی

 • دریچه/در باره اثر استاد محمدرضا حکیمی
  سیر تدوین الحیات
  چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷
    الحیات؛ دایرة المعارفی اسلامی، که برای انسان معاصر دریچه‌ای به گنجینه‌های علم و معرفت گشوده است، تا مسائل و نیازها و راهکارهای زندگی نوین خود را از سرچشمه‌های زلال و شفاف قرآن و احادیث به دست آورد. سیر تدوین این کتاب برای پژوهش‌گران سؤالاتی را به همراه داشته است که چگونه چنین تفکر و برداشتی از آیات و روایات شکل گرفته است؟ و سیر شکل‌گیری و تدوین الحیات چگونه بوده و از چه زمانی آغاز شده است؟ چگونه مؤلفان به اتحاد نظر رسیده‌اند؟ و چرا الحیات؟… این مقاله بر […]

    الحیات؛ دایرة المعارفی اسلامی، که برای انسان معاصر دریچه‌ای به گنجینه‌های علم و معرفت گشوده است، تا مسائل و نیازها و راهکارهای زندگی نوین خود را از سرچشمه‌های زلال و شفاف قرآن و احادیث به دست آورد. سیر تدوین این کتاب برای پژوهش‌گران سؤالاتی را به همراه داشته است که چگونه چنین تفکر و برداشتی از آیات و روایات شکل گرفته است؟ و سیر شکل‌گیری و تدوین الحیات چگونه بوده و از چه زمانی آغاز شده است؟ چگونه مؤلفان به اتحاد نظر رسیده‌اند؟ و چرا الحیات؟… این مقاله بر […]

 • آموزه
  چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷
    تا وقتی که حتی یک خطا در خود می بینیم، حق نداریم که در کار مردم دیگر دخالت کنیم . ماهاتما گاندی code نسخه مناسب چاپ

    تا وقتی که حتی یک خطا در خود می بینیم، حق نداریم که در کار مردم دیگر دخالت کنیم . ماهاتما گاندی code نسخه مناسب چاپ

 • قلم‌انداز
  شنا در دریایی متلاطم
  چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷
  واقعیت‌هایی که هر روز و هر لحظه با آن مواجهیم به خوبی می‌تواند ما را با این موضوع در تماس نزدیک و عینی قرار بدهد که اکنون سنگین‌ترین و سهمگین‌ترین بارها روی ذهن قرار دارد. ذهن در شرایط فعلی، ویژه‌ترین شرایط را تحمل می‌کند، با قبض‌ها و بسط‌هایی حیرت افزا و فراز و فرودها‌یی که مطلقاً روی در کاسته شدن ندارد و آنچه هست، شدت است و اشتداد. حاصل این سخن در مقام نتیجه‌گیری می‌تواند این نکته باشد که: ذهن در ماهیت بی‌قرار خویش، اکنون در یکی از بی‌قرارانه ترین […]

 • قلم/سیر علوم در ایران -۲
  تکوین تاریخ نگاری
  دکتر یعقوب آژند
  چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷
    بلافاصله بعد از ترجمه «تاریخ طبری» به فارسی(در حدود سال ۳۵۲ر۹۶۳) سلسله‌های ترک‌نژاد در اکثر ایالات ایران به حکومت رسیدند. آنها که سرسپردگان مذهب تسنن بشمار می‌رفتند وارثان فرهنگی «سامانیان» ایرانی‌نژاد شدند: بزرگترین سلطان سلسله «غزنوی» یعنی «سلطان محمود» حامی فردوسی و از جمله طرفدار واقعی(تسنن)‌ اسلامی در دره سند محسوب می‌شد. با وجود این با استیلای قبایل ترک‌نژاد بر قسمت شرق خاور نزدیک در قرن پنجمریازدهم از لحاظ سیاسی و منجمله از حیث «زمانی» (البته بنابه گفته گ.فون گروبنائوم G.Von Grunebaum) دوره جدیدی آغاز شد. غزنویان امنیت داخلی […]

    بلافاصله بعد از ترجمه «تاریخ طبری» به فارسی(در حدود سال ۳۵۲ر۹۶۳) سلسله‌های ترک‌نژاد در اکثر ایالات ایران به حکومت رسیدند. آنها که سرسپردگان مذهب تسنن بشمار می‌رفتند وارثان فرهنگی «سامانیان» ایرانی‌نژاد شدند: بزرگترین سلطان سلسله «غزنوی» یعنی «سلطان محمود» حامی فردوسی و از جمله طرفدار واقعی(تسنن)‌ اسلامی در دره سند محسوب می‌شد. با وجود این با استیلای قبایل ترک‌نژاد بر قسمت شرق خاور نزدیک در قرن پنجمریازدهم از لحاظ سیاسی و منجمله از حیث «زمانی» (البته بنابه گفته گ.فون گروبنائوم G.Von Grunebaum) دوره جدیدی آغاز شد. غزنویان امنیت داخلی […]

 • داستان کنفرانس بین‌المللی -۲
  انرژی اتمی صلح آمیز
  به قلم دکتر کمال الدین جناب
  چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷
    ذیلاً به مطالبی که در جلسات اختصاصی مورد بحث بود اشاره می‌گردد: ۱ـ جلسات اختصاصی فیزیک و رآکتورها بحث در منابع نیروی عالم نشان می‌دهد که از لحاظ اقتصادی احتیاج به نیروی اتمی وجود دارد. کارشناسان کشورهای مختلف متفق‌القولند که در دنیا منابع سوخت مولد نیرو رو به کاهش می‌رود و تولید نیروی ئیدروالکتریک آنطوری که در بادی امر بنظر می‌رسید در مقابل تقاضای دائم‌التزاید صنعت کافی نیست. از بحث در منابع سوخت اتمی چنین برمی‌آید که در روی زمین اورانیوم و توریم باندازه کافی جهت عملی‌ساختن یک برنامه […]

    ذیلاً به مطالبی که در جلسات اختصاصی مورد بحث بود اشاره می‌گردد: ۱ـ جلسات اختصاصی فیزیک و رآکتورها بحث در منابع نیروی عالم نشان می‌دهد که از لحاظ اقتصادی احتیاج به نیروی اتمی وجود دارد. کارشناسان کشورهای مختلف متفق‌القولند که در دنیا منابع سوخت مولد نیرو رو به کاهش می‌رود و تولید نیروی ئیدروالکتریک آنطوری که در بادی امر بنظر می‌رسید در مقابل تقاضای دائم‌التزاید صنعت کافی نیست. از بحث در منابع سوخت اتمی چنین برمی‌آید که در روی زمین اورانیوم و توریم باندازه کافی جهت عملی‌ساختن یک برنامه […]

 • لوح /در کوچه باغ ‌اندیشه ‌-۹۹
  جشن عشق و عدالت
  کریم‌فیضی
  چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷
  نور خدا بیگانه با تاریکی پیش می‌تازد و ارواح و اجسام را فرا می گیرد. دشواری تفکر در خدا چنان است که عقل های فخیم و ضخیم هم طاقت نمی آورند. گاهی بهترین درمان برای دردی بزرگ، تنها و تنها فراموش کردن آن درد است. فراموش کردن درد، رنگ روز و شب و صبح و شام بعد از خودش را درخشان می کند. در جامعه‌ای که دنیا سخت شود و دسترسی به بهره ‌های دنیوی و امکانات زندگی دشوار گردد، نباید از نبود «ایمان» تعجب کرد. در چنین جامعه ای […]

 • فن/شورای بین‌المللی بناها و محوطه‌های تاریخی -۲
  «اکو موزه» و توسعه گردشگری
  رضا حیدری شکیب
  چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷
  ‏‏توسعه پایدار گردشگری عبارت است از گسترش صنعت گردشگری و جذب گردشگران به یک منطقه با استفاده از منابع موجود به گونه‌ای که ضمن پاسخ دادن به نیازهای اقتصادی، فرهنگی و ضوابط قانونی جامعه و انتظارات گردشگران که بتواند وحدت و هویت فرهنگی، سلامت محیط زیست؛ تعادل اقتصادی مقصد و میهمانان آنها را به طور متوازن و پیوسته در حد بهینه تأمین کند، در‎ ‎این‎ ‎زمینه‎ ‎پیتر‎ ‎دیویس «اکوموزه»‏‎ ‎را‎ ‎چنین‎ ‎تعریف‎ ‎می‌‎کند: میراثی‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎بر‎ ‎توسعه‎ ‎پایدار،‎ ‎پایه‎‌گذاری‎ ‎می‎ ‎شود توسعه پایدار گردشگری همچون منشوری است که وجوه […]

  ‏‏توسعه پایدار گردشگری عبارت است از گسترش صنعت گردشگری و جذب گردشگران به یک منطقه با استفاده از منابع موجود به گونه‌ای که ضمن پاسخ دادن به نیازهای اقتصادی، فرهنگی و ضوابط قانونی جامعه و انتظارات گردشگران که بتواند وحدت و هویت فرهنگی، سلامت محیط زیست؛ تعادل اقتصادی مقصد و میهمانان آنها را به طور متوازن و پیوسته در حد بهینه تأمین کند، در‎ ‎این‎ ‎زمینه‎ ‎پیتر‎ ‎دیویس «اکوموزه»‏‎ ‎را‎ ‎چنین‎ ‎تعریف‎ ‎می‌‎کند: میراثی‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎بر‎ ‎توسعه‎ ‎پایدار،‎ ‎پایه‎‌گذاری‎ ‎می‎ ‎شود توسعه پایدار گردشگری همچون منشوری است که وجوه […]

 • نگاهی به شاهنشاهِ کاپوشچینسکی
  کریستوفر دوبِلیگ
  چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷
    ریشارد کاپوشچینسکی را تصور کنید که چند ماه بعدِ انقلاب اسلامی ایران در ۱۹۷۹ توی اتاق هتلش در تهران نشسته. او خبرنگاری خارجی است که بیش‌تر سال را در سفر است و مدام این سو و آن سو می‌رود. بنابراین توی اتاق هتل‌هایی که با نظمی بی‌روح چیده شده‌اند احساس کرختی می‌کند. این است که اتاق‌ها را آشفته می‌کند و اثاثیه را به هم می‌ریزد تا ردی از حضور انسانی در آن‌ها به جا بگذارد. در شاهنشاه چند صفحه‌ای در این باره می‌نویسد: «درهای هتل من هم بسته است. […]

    ریشارد کاپوشچینسکی را تصور کنید که چند ماه بعدِ انقلاب اسلامی ایران در ۱۹۷۹ توی اتاق هتلش در تهران نشسته. او خبرنگاری خارجی است که بیش‌تر سال را در سفر است و مدام این سو و آن سو می‌رود. بنابراین توی اتاق هتل‌هایی که با نظمی بی‌روح چیده شده‌اند احساس کرختی می‌کند. این است که اتاق‌ها را آشفته می‌کند و اثاثیه را به هم می‌ریزد تا ردی از حضور انسانی در آن‌ها به جا بگذارد. در شاهنشاه چند صفحه‌ای در این باره می‌نویسد: «درهای هتل من هم بسته است. […]

 • خاطره/داستان حیرت انگیز دختر استالین -۲
  فرار از شوروی
  ترجمه: بیژن اشتری
  چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷
    سوتلانا، درحالی که ساری پوشیده بود و غذاهای گیاهی مخصوص خانواده سینگ را می‌خورد، با همه وجودش زندگی به شیوه هندی را پذیرا شد. در دهکده قدم می‌زد و به دیدار دوستان قدیمی براجش می‌رفت، اما هیچ توهمی هم درباره پیچیدگی‌ها و کم و کاستی‌های زندگی در هندوستان نداشت. نظام کاستی هند، با آن مقررات به ظاهر ازلی و ابدی‌اش، به نظرش منزجرکننده می‌آمد. خانه سورش هر قدر هم که قدیمی و درب و داغان بود، اما همسرش پراکاش، هنوز لشکری از خدمتکاران را در اختیار داشت. این خدمتکاران […]

    سوتلانا، درحالی که ساری پوشیده بود و غذاهای گیاهی مخصوص خانواده سینگ را می‌خورد، با همه وجودش زندگی به شیوه هندی را پذیرا شد. در دهکده قدم می‌زد و به دیدار دوستان قدیمی براجش می‌رفت، اما هیچ توهمی هم درباره پیچیدگی‌ها و کم و کاستی‌های زندگی در هندوستان نداشت. نظام کاستی هند، با آن مقررات به ظاهر ازلی و ابدی‌اش، به نظرش منزجرکننده می‌آمد. خانه سورش هر قدر هم که قدیمی و درب و داغان بود، اما همسرش پراکاش، هنوز لشکری از خدمتکاران را در اختیار داشت. این خدمتکاران […]

 • امروز در تاریخ
  چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷
  حمله یک ژنرال ارتش ایران به هند ۱۷ اکتبر سال ۱۷۵۹ احمد خان دُرّانی سومین حمله نظامی خود را به هندوستان آغاز کرد. وی در طول هفت سال سه بار به آن سرزمین حمله نظامی برده بود. احمدخان در ارتش ایران یک ژنرال بود که پس از کودتای نظامی دهم ژوئن ۱۷۴۷برضد نادرشاه افشار و قتل او به زادگاهش افغانستان بازگشت و با استفاده از آشفتگی اوضاع ایران خود را امیر افغان ها خواند که تا آن زمان همواره ایرانی خوانده می شدند و ایرانی تبار و دارای فرهنگ مشترک […]

 • پندبزرگان
  چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷
  * اگر نمی‌خواهی در حق تو داوری شود، درباره دیگران داوری نکن. * به همه اعتماد داشتن خطرناک است به هیچ‌کس اعتماد نداشتن خطرناک‌ترین است.» آبراهام لینکلن code نسخه مناسب چاپ

 • چهل سال پیش…
  تمامی مطالب از روزنامه اطلاعات روز سه‌شنبه ۲۵ مهرماه ۱۳۵۷ (برابر با ۱۴ ذیقعده ۱۳۹۸، ۱۷ اکتبر ۱۹۷۸) نقل شده است
  چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷
  مصاحبه حضرت آیت‌الله العظمی خمینی روزنامه لوموند در شماره امروز خود متن مصاحبه رادیو تلویزیون فرانسه با حضرت آیت‌الله العظمی خمینی را منتشر کرد. این مصاحبه در نجف صورت گرفته بود لیکن ماموران دولت عراق فیلم و متن مصاحبه را ضبط کرده بودند. حضرت‌آیت‌الله العظمی خمینی در پاسخ این سئوال که نظرشما درباره حکومت اسلامی چیست پاسخ دادند که مقصود ما از حکومت اسلامی این نیست که روحانیون حکومت تشکیل دهند. ملت مسلمان ایران هرکسی را برای اداره حکومت با اکثریت آراء انتخاب کرد مورد تائید است. نقش روحانیون این […]

 • سرایه
  چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷
  زاهد نکند گنه، که قهاری تو ما غرق گناهیم، که غفاری تو او قهارت خواند و ما غفارت آیا به کدام نام، خوش داری تو؟ شیخ بهایی code نسخه مناسب چاپ

 • گشتی کوتاه در «بوستانِ»
  آرمان‌شهری جهانی
  گودرز گودرزی
  چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷
    ‏«به نام خـداونـد جـان‌آفریـن حکیـم سخـن در زبـان‌آفریـن خـداونـد بخشنـدة دستگیــر کریمِ خطا‌بخشِ پوزش‌پذیـر.»۱ “بوستان”، مجموع سخنان سعدی شیرازی است در قالب شعر؛ سخن منظوم. سخن و کلام سعدی، در بوستان، بی‌‌تکلّف و بی‌حاشیه است؛ صریح است و ساده. از این‌روی، زود بر دل می‌نشیند و آدمی را به جلو می‌کشاند. «گلستان» نیز چنین است؛ امّا با این تفاوت که در گلستانْ با ترکیب و تلفیقی دل‌پسند و خوش‌فرم از نثر و شعر روبه‌رو می‌شویم؛ نثرِ مسجّع؛ نثر آهنگین و شعرگونه.۲ «بوستان» ـ این «کاخ دولتْ» با «دَه دَر»۳ـ […]

    ‏«به نام خـداونـد جـان‌آفریـن حکیـم سخـن در زبـان‌آفریـن خـداونـد بخشنـدة دستگیــر کریمِ خطا‌بخشِ پوزش‌پذیـر.»۱ “بوستان”، مجموع سخنان سعدی شیرازی است در قالب شعر؛ سخن منظوم. سخن و کلام سعدی، در بوستان، بی‌‌تکلّف و بی‌حاشیه است؛ صریح است و ساده. از این‌روی، زود بر دل می‌نشیند و آدمی را به جلو می‌کشاند. «گلستان» نیز چنین است؛ امّا با این تفاوت که در گلستانْ با ترکیب و تلفیقی دل‌پسند و خوش‌فرم از نثر و شعر روبه‌رو می‌شویم؛ نثرِ مسجّع؛ نثر آهنگین و شعرگونه.۲ «بوستان» ـ این «کاخ دولتْ» با «دَه دَر»۳ـ […]

 • آموزه
  چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷
    همه می‌خواهند بشریت را تغیر دهند، اما هیچ کس به تغییر دادن خویش نمی اندیشد. تولستوی code نسخه مناسب چاپ

    همه می‌خواهند بشریت را تغیر دهند، اما هیچ کس به تغییر دادن خویش نمی اندیشد. تولستوی code نسخه مناسب چاپ

 • قلم‌انداز
  در دوران ظهور عقل
  چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷
  آری، ما به ذهن می‌اندیشیم و دربارة آن به اندیشه فرو می‌رویم، چرا که با تجربة تاریخی خویش دریافته‌ایم، هیچ عنصری به اندازه ذهن دارای نقش و در عین حال عجیب وحیرت‌آور نیست. در دوران جدید، انسان خود را در عهدی می‌یابد که عقل از پوسته‌های متعدد خویش بیرون آمده، با شکستن حصارهای متعدد و لایه‌های بی‌شمار در متن توجه و نگاه قرار گرفته و تمرکزها را به سمت خویش می‌خواند. این، همان چیزی است که می‌توان از آن با عنوان «ظهور عقل» یاد کرد. با حذف مقدماتی بسیار و […]

 • ترجمه/بجز آنچه گفته می‌شود
  هیچ چیز نگویید…
  لودویگ ویتگنشتین - ترجمه: شهرام تقی‌زاده انصاری
  چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷
    … از نگاه ویتگنشتین: ـ چیزی که توصیف می‌شود، می‌تواند اتفاق بیافتد و چیزی که قانون علیت آن را غیرممکن می‌کند، نمی‌تواند توصیف شود. ـ روند استنتاج این است که ما ساده‌ترین قانونی را قبول کنیم که با تجربیات ما سازگار می‌شود. ـ اما این روند استدلال منطقی ندارد، ولی، استدلال روانشناختی دارد. پرواضح است که هیج دلیلی وجود ندارد که فکر کنیم که حالا هم واقعا ساده‌ترین مورد وارد می‌شود. ـ اینکه خورشید فردا طلوع خواهد کرد، یک فرضیه است و معنایش این است که ما نمی‌دانیم که […]

    … از نگاه ویتگنشتین: ـ چیزی که توصیف می‌شود، می‌تواند اتفاق بیافتد و چیزی که قانون علیت آن را غیرممکن می‌کند، نمی‌تواند توصیف شود. ـ روند استنتاج این است که ما ساده‌ترین قانونی را قبول کنیم که با تجربیات ما سازگار می‌شود. ـ اما این روند استدلال منطقی ندارد، ولی، استدلال روانشناختی دارد. پرواضح است که هیج دلیلی وجود ندارد که فکر کنیم که حالا هم واقعا ساده‌ترین مورد وارد می‌شود. ـ اینکه خورشید فردا طلوع خواهد کرد، یک فرضیه است و معنایش این است که ما نمی‌دانیم که […]

 • قلم/سیر علوم در ایران
  تکوین تاریخ نگاری
  دکتر یعقوب آژند
  چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷
    ملاحظات زیر را در مورد تکوین، تاریخنگاری ایران، نبایستی به عنوان تاریخی به حساب‌آورد، بلکه بایستی آنها را رئوس مطالب عقایدی دانست که متکی براسامی و حقایق کلی شناخته شده می‌باشند. حقیقت مشخص، برای تمام متخصصین تاریخنگاری ایران این‌است که تا شروع دوره مغول(قرن هفتمر سیزدهم) اثری در ایران نوشته نشده است که تاریخ ایران را مورد بررسی قرار دهد. آثار گروه اولیه اسلامی، یعنی دوره بین سالهای ۲۱ر۶۴۲ و ۶۵۳ر۱۲۵۵ درباره ایران اسلامی است که متکی برمنابع زبانهای بیگانه، در درجه اول عربی، می‌باشد. اگر بخوهیم این حقیقت […]

    ملاحظات زیر را در مورد تکوین، تاریخنگاری ایران، نبایستی به عنوان تاریخی به حساب‌آورد، بلکه بایستی آنها را رئوس مطالب عقایدی دانست که متکی براسامی و حقایق کلی شناخته شده می‌باشند. حقیقت مشخص، برای تمام متخصصین تاریخنگاری ایران این‌است که تا شروع دوره مغول(قرن هفتمر سیزدهم) اثری در ایران نوشته نشده است که تاریخ ایران را مورد بررسی قرار دهد. آثار گروه اولیه اسلامی، یعنی دوره بین سالهای ۲۱ر۶۴۲ و ۶۵۳ر۱۲۵۵ درباره ایران اسلامی است که متکی برمنابع زبانهای بیگانه، در درجه اول عربی، می‌باشد. اگر بخوهیم این حقیقت […]

 • داستان کنفرانس بین‌المللی/استفاده صلح آمیز انرژی اتمی
  به قلم دکتر کمال الدین جناب
  چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷
    از سال ۱۹۴۶ فکر تحریم سلاحهای اتمی در سازمان ملل متحد پیدا شد و طرحهای مختلفی که از طرف چند کشور برای این منظور پیشنهاد شده بود مورد بحث و مطالعه قرار‌گرفت. گرچه مابین کشورهای بزرگ توافقی درباره کیفیت اجراء آن ایجاد نگردید ولی کم‌کم اصل استفاده از انرژی اتم برای رفاه و آسایش بشر در محافل بین‌المللی مورد توجه واقع شد. تا اینکه رئیس جمهور آمریکا پرزیدنت آیزنهاور در ۸ دسامبر ۱۹۵۳ نطقی در مجمع عمومی سازمان ملل ایراد کرد و پیشنهاد نمود که دولتهای وارد موضوع اتم […]

    از سال ۱۹۴۶ فکر تحریم سلاحهای اتمی در سازمان ملل متحد پیدا شد و طرحهای مختلفی که از طرف چند کشور برای این منظور پیشنهاد شده بود مورد بحث و مطالعه قرار‌گرفت. گرچه مابین کشورهای بزرگ توافقی درباره کیفیت اجراء آن ایجاد نگردید ولی کم‌کم اصل استفاده از انرژی اتم برای رفاه و آسایش بشر در محافل بین‌المللی مورد توجه واقع شد. تا اینکه رئیس جمهور آمریکا پرزیدنت آیزنهاور در ۸ دسامبر ۱۹۵۳ نطقی در مجمع عمومی سازمان ملل ایراد کرد و پیشنهاد نمود که دولتهای وارد موضوع اتم […]

 • سفر/استاد خلیل‌الله خلیلی
  دیدار از ایران
  چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷
    چون بر اساس تحقیقات علمی ثابت گردیده که خاک غزنی تا هزار سال مواد را فاسد نمی‌کند بسیار منتظرم امسال در نتیجه این کاوش کتب و آثار علمی به دست آید. چند پارچه سنگ از غزنه به دست آمد که مربوط به کاخ‌های غزنی بوده هنرهایی که در دو روی این سنگ‌ها به کار برده شده چشم از دیدن آن خیره می‌شود مخصوصاً یک پارچه سنگ که بر آن از طوطی تا شیر صورت چندین حیوان به استادی و تردستی تمام نقش گردیده و دروازة یک مسجد که از […]

    چون بر اساس تحقیقات علمی ثابت گردیده که خاک غزنی تا هزار سال مواد را فاسد نمی‌کند بسیار منتظرم امسال در نتیجه این کاوش کتب و آثار علمی به دست آید. چند پارچه سنگ از غزنه به دست آمد که مربوط به کاخ‌های غزنی بوده هنرهایی که در دو روی این سنگ‌ها به کار برده شده چشم از دیدن آن خیره می‌شود مخصوصاً یک پارچه سنگ که بر آن از طوطی تا شیر صورت چندین حیوان به استادی و تردستی تمام نقش گردیده و دروازة یک مسجد که از […]

Page 1 of 18712345...Last »