ضميمه فرهنگی
قدیمی ترین روزنامه ایران با ۹۳سال انتشار مستمر
روزنامه اطلاعات

ضميمه فرهنگی

 • فیلسوف عاشق و فارغ
  دیتر توما - ترجمه: محمدعلی فیروزآبادی
  چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
    تصور کنید که اینک در جمهوری وایمار هستیم. سراسر آلمان دموکراسی را می‌آزماید و از بحران اقتصادی رنج می‌برد و همه امور درهم‌ریخته است. اما استفاده از عبارت سراسر آلمان واقعا درست است؟ نه! فیلسوفی نستوه در شهری کوچک تحت تاثیر این مسائل قرار نمی‌گیرد. هایدگر مانند «پادشاهی در سایه» (به تعبیر هانا آرنت) در فرایبورگ به تخت نشسته است. مارتین هایدگر به اصطلاح راهنمای سفر و بلد راه فلسفی نسل جوانی است که هانا آرنت، گونتر آندرس، کارل لوویت، هانس یوناس، هربرت مارکوزه، لئو اشتراوس و هانس گئورگ […]

    تصور کنید که اینک در جمهوری وایمار هستیم. سراسر آلمان دموکراسی را می‌آزماید و از بحران اقتصادی رنج می‌برد و همه امور درهم‌ریخته است. اما استفاده از عبارت سراسر آلمان واقعا درست است؟ نه! فیلسوفی نستوه در شهری کوچک تحت تاثیر این مسائل قرار نمی‌گیرد. هایدگر مانند «پادشاهی در سایه» (به تعبیر هانا آرنت) در فرایبورگ به تخت نشسته است. مارتین هایدگر به اصطلاح راهنمای سفر و بلد راه فلسفی نسل جوانی است که هانا آرنت، گونتر آندرس، کارل لوویت، هانس یوناس، هربرت مارکوزه، لئو اشتراوس و هانس گئورگ […]

 • نامه‌ای از زنده‌یاد مهدی‌ آذر‌یزدی
  بخشنامه معتبر پاستوریزه
  چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
    با سلام و احترام این جانب مهدی‌آذریزدی بعد از تجارب عدیده و بیماری و پیری سر رسیده و احتیاج به نوعی آرامش بی‌هیاهو سرانجام به یزد خودمان برگشته‌ام تا روزهای آخر خود را در تنهایی منزوی باشم. بنابراین با آرزوی سلامت و سعادت همه آشنایان دور و نزدیک چهار فقره معلومات ذیل را عرضه می‌دارم تا اگر چند صباح دیگر زنده ماندم بعضی روابط ضروری میسّر باشد: اوّل اینکه بعد از این نشانی پُستی بنده فقط (یزد ـ صندوق پستی ۳۵۷ر۸۹۱۹۵) است. ضمناً هرگاه مرسوله‌ای هم به کتابفروشی گلبهار […]

    با سلام و احترام این جانب مهدی‌آذریزدی بعد از تجارب عدیده و بیماری و پیری سر رسیده و احتیاج به نوعی آرامش بی‌هیاهو سرانجام به یزد خودمان برگشته‌ام تا روزهای آخر خود را در تنهایی منزوی باشم. بنابراین با آرزوی سلامت و سعادت همه آشنایان دور و نزدیک چهار فقره معلومات ذیل را عرضه می‌دارم تا اگر چند صباح دیگر زنده ماندم بعضی روابط ضروری میسّر باشد: اوّل اینکه بعد از این نشانی پُستی بنده فقط (یزد ـ صندوق پستی ۳۵۷ر۸۹۱۹۵) است. ضمناً هرگاه مرسوله‌ای هم به کتابفروشی گلبهار […]

 • آموزه
  چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
    در تصور من‌ بیش از یک مذهب در جهان وجود ندارد. این مذهب، درخت تنومندی است با شاخه‌های فراوان . ماهاتما گاندی code نسخه مناسب چاپ

    در تصور من‌ بیش از یک مذهب در جهان وجود ندارد. این مذهب، درخت تنومندی است با شاخه‌های فراوان . ماهاتما گاندی code نسخه مناسب چاپ

 • قلم‌انداز
  ذهن امروزی
  چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
  مقصود از اشاره به این مسئله با این دریچه و زاویه‌ای‌که‌گذشت، این است که بگوییم: اگر روایت ذهن حقیقت داشته باشد و اگر این روایت ممکن باشد، با همین بخش از ذهن که گفتیم قابل انجام یا روایت و بازگویی است. حال اگر انسان امروزی و ذهن امروزی را در برابر بگذاریم و فعالیت‌های درونی و بیرونی آن را مورد اشاره و اشعار قرار ‌دهیم، در حقیقت ما ذهن را روایت کرده‌ایم. در این روایت آنچه مهم است، گستردگی غیرقابل توصیف عملکرد ذهن است که به هیچ عنوان قابل مقایسه […]

 • علم/ورنرهایزنبرگ ؛ ترجمه شهرام تقی‌زاده انصاری
  زیبایی در علوم طبیعی
  چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
    هنگامی که یک دانشمند علوم طبیعی می‌خواهد در آکادمی هنرهای زیبا سخنرانی ایراد کند، به زحمت می‌تواند درباره موضوعی در زمینه هنرهای زیبا صحبت کند؛‌زیرا زمینه تخصص کاری او دور از قلمرو هنر قرار دارد. اما شاید با وجود این، اجازه داشته باشد درباره مسئله «زیبائی» صحبت کند. چون عنوان «زیبایی» در اینجا در حقیقت برای نشان دادن مختصات زیبایی به کار می‌رود، اما حوزه زیبایی از محدوده نفوذش تجاوز می‌کند. مطمئناً حوزه آن، شامل حوزه‌های دیگر علوم انسانی نیز می‌شود و زیبایی طبیعت نیز خود در زیبایی علوم […]

    هنگامی که یک دانشمند علوم طبیعی می‌خواهد در آکادمی هنرهای زیبا سخنرانی ایراد کند، به زحمت می‌تواند درباره موضوعی در زمینه هنرهای زیبا صحبت کند؛‌زیرا زمینه تخصص کاری او دور از قلمرو هنر قرار دارد. اما شاید با وجود این، اجازه داشته باشد درباره مسئله «زیبائی» صحبت کند. چون عنوان «زیبایی» در اینجا در حقیقت برای نشان دادن مختصات زیبایی به کار می‌رود، اما حوزه زیبایی از محدوده نفوذش تجاوز می‌کند. مطمئناً حوزه آن، شامل حوزه‌های دیگر علوم انسانی نیز می‌شود و زیبایی طبیعت نیز خود در زیبایی علوم […]

 • روزگار/روزی روزگاری کمونیسم پیش از انقراض
  گریه از خوشحالی
  ترجمه:‌رویا‌‌ رضوانی
  چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
    فکر می‌کردم قرار است شاد و بامزه و خنده‌دار باشد ـ مثل انقلاب چکسلواکی که تیموثی گارتن اَش به آن نام «انقلاب خندان» داده بود. این چیزی بود که در تلویزیون دیده بودم: مردم پراگ در میدان و اتسلافسکه نامستی از خوشحالی گریه می‌کردند، به هم تبریک می‌گفتند و همدیگر را بغل می‌کردند. یا در بخارست. یا در بوداپست، ورشو، برلین شرقی. اما انقلاب ۹۰ـ۱۹۸۹ در زاگرب، پیرزن ترشرو و محتاطی بود که از خوابی پنجاه‌ساله برخاسته بود و خودش را در سرزمینی می‌دید که نمی‌شناخت، و میان مردمی […]

    فکر می‌کردم قرار است شاد و بامزه و خنده‌دار باشد ـ مثل انقلاب چکسلواکی که تیموثی گارتن اَش به آن نام «انقلاب خندان» داده بود. این چیزی بود که در تلویزیون دیده بودم: مردم پراگ در میدان و اتسلافسکه نامستی از خوشحالی گریه می‌کردند، به هم تبریک می‌گفتند و همدیگر را بغل می‌کردند. یا در بخارست. یا در بوداپست، ورشو، برلین شرقی. اما انقلاب ۹۰ـ۱۹۸۹ در زاگرب، پیرزن ترشرو و محتاطی بود که از خوابی پنجاه‌ساله برخاسته بود و خودش را در سرزمینی می‌دید که نمی‌شناخت، و میان مردمی […]

 • تحقیقی از استاد رضا مهریزی
  تمدن از دیدگاه قرآن
  چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
  چکیده‌: در این مقاله نگارنده ابتدا بیان می‌کند که چند سالی است که سخنان زیادی در خصوص ضرورت ایجاد یک تمدن جدید و احیای تمدن ایرانی ـ اسلامی در برابر تمدن غرب به گوش می‌رسد؛ اما متأسفانه هیچ کدام از افرادی که چنین سخنانی می‌گویند، در صدد برنیامده‌اند که به طور دقیق و با استفاده از مفاهیم راهگشا منظور خود از تمدن را تعریف و تبیین کنند. سپس نگارنده نظریات مختلفی را که راجع به چیستی تمدن وجود دارد، از ویل دورانت و لینتون گرفته تا تایلر و توین بی، […]

 • لوح/در کوچه باغ ‌اندیشه ‌-۹۳
  مطالعه کتاب انسان
  /‌کریم فیضی
  چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
    هرکس یک صفحه از قرآن را به درستی بخواند اذعان خواهد کرد که: قرآن یک طرف و عالم یک طرف‌. قرآن یا هیچ‌چیز٫ جهان به انسان قائم است و انسان به اراده. انسان موج دریای اراده است. تا زمانی که در توبه به روی بندگان خدا باز است، چشمه معرفت از جوشش نخواهد ایستاد. خداوند، شب هنگام نماز می خواند، با هر بنده‌ای که شب هنگام بیدار می‌شود. روزی شخصی به شمس گفت: در دید من غیب دریاست و دنیا حباب هم نیست. تو چگونه می بینی؟ گفت: آفرین […]

    هرکس یک صفحه از قرآن را به درستی بخواند اذعان خواهد کرد که: قرآن یک طرف و عالم یک طرف‌. قرآن یا هیچ‌چیز٫ جهان به انسان قائم است و انسان به اراده. انسان موج دریای اراده است. تا زمانی که در توبه به روی بندگان خدا باز است، چشمه معرفت از جوشش نخواهد ایستاد. خداوند، شب هنگام نماز می خواند، با هر بنده‌ای که شب هنگام بیدار می‌شود. روزی شخصی به شمس گفت: در دید من غیب دریاست و دنیا حباب هم نیست. تو چگونه می بینی؟ گفت: آفرین […]

 • استاد/یادی دیگر از آیت‌الله شیخ محمدتقی آملی
  شرم حضور
  آیت‌الله‌یحیی‌عابدی
  چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
    من از طلاب قم بودم و آیت‌الله شیخ محمدتقی آملی هم در تهران اقامت داشتند و تدریس نیز در منزلشان صورت می‌پذیرفت. حوالی میدان حسن‌آباد منزل بسیار محقری داشتند که متأسفانه فروخته شد، ولی در رفت و آمدهایی که از قم به تهران به خاطر تشرف به مشهد داشتم، چون اوصاف ایشان را زیاد شنیده بودم، به همین جهت نخستین بار در صف نماز جماعت ایشان حاضر شدم. مقید شده بودم در تهران هنگام مغرب در همین مسجد مجد در نماز ایشان شرکت کنم. بنده در سال ۱۳۲۹ به […]

    من از طلاب قم بودم و آیت‌الله شیخ محمدتقی آملی هم در تهران اقامت داشتند و تدریس نیز در منزلشان صورت می‌پذیرفت. حوالی میدان حسن‌آباد منزل بسیار محقری داشتند که متأسفانه فروخته شد، ولی در رفت و آمدهایی که از قم به تهران به خاطر تشرف به مشهد داشتم، چون اوصاف ایشان را زیاد شنیده بودم، به همین جهت نخستین بار در صف نماز جماعت ایشان حاضر شدم. مقید شده بودم در تهران هنگام مغرب در همین مسجد مجد در نماز ایشان شرکت کنم. بنده در سال ۱۳۲۹ به […]

 • تاریخ/برگ هایی از خاطرات دختر استالین -۲
  برنامة تازه
  ترجمة بیژن اشتری
  چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
    زمان چنان به سرعت گذشت که یکدفعه دیدیم نیمه‌شب است. دلم می‌خواست به «میدان سرخ» برویم و گشت وگذاری در آن اطراف بکنیم، اما براجش گفت که تا همین حالا هم خیلی دیر شده و سوتلانا باید خیلی نگران شده باشد. ما تاکسی گرفتیم و به خانه براجش [آپارتمان سوتلانا] رفتیم. تاکسی به محض این‌که به داخل خیابانی پیچید که خانة براجش در آن قرار داشت، سوتلانا را دیدم که در خیابان ایستاده و با نگرانی منتظر است تا براجش بیاید. به محض توقف تاکسی، پیاده شدم. من و […]

    زمان چنان به سرعت گذشت که یکدفعه دیدیم نیمه‌شب است. دلم می‌خواست به «میدان سرخ» برویم و گشت وگذاری در آن اطراف بکنیم، اما براجش گفت که تا همین حالا هم خیلی دیر شده و سوتلانا باید خیلی نگران شده باشد. ما تاکسی گرفتیم و به خانه براجش [آپارتمان سوتلانا] رفتیم. تاکسی به محض این‌که به داخل خیابانی پیچید که خانة براجش در آن قرار داشت، سوتلانا را دیدم که در خیابان ایستاده و با نگرانی منتظر است تا براجش بیاید. به محض توقف تاکسی، پیاده شدم. من و […]

 • سرایه
  چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
  ای آنکه راستی بمن آموزی خود در ره کج از چه نهی پا را نیکی چه کرده‌ایم که تا روزی نیکو دهنـد مـزد عمل ما را آموزگار خـلق شـدیم اما نشناختیم خود الف و با را بت ساختیم در دل و خندیدیم بر کیش بد، برهمن و بودا را پروین، به روز حادثه و سختی در کار بند صبر و مدارا را پروین اعتصامی code نسخه مناسب چاپ

 • امروز در تاریخ
  چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
  بسته شدن مرکز ترویج مسیحیت به تصمیم شاه طهماست یکم که ۵۲ سال بر ایران سلطنت کرد در۱۵ آگوست سال ۱۵۵۱ شهر «واردزیا = فردزیه » واقع در گرجستان که در درون کوه ساخته شده بود، بسته شد زیرا که به صورت یک مرکز آموزش کشیش و ترویج مسیحیت درآمده بود. شاه طهماسب درعین حال خود را «درویش کاملرشد کامل» و پاسدار شیعه اثنی‌عشری (شیعه دوازده امامی) می‌خواند‌. جنگ یرموک پانزدهم آگوست ۶۳۶ میلادی نبرد یرموک میان سپاه اعراب مسلمان و ارتش روم شرقی آغاز شد که بیستم این ماه […]

 • چهل سال پیش…
  تمامی مطالب از روزنامه اطلاعات روز سه‌شنبه ۲۴ امردادماه ۱۳۵۷(برابر با ۱۰ رمضان ۱۳۹۸، ۱۵ اوت ۱۹۷۸) نقل شده است
  چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
  استفاده از اتومبیلهای دولتی محدود شد استفاده از اتومبیل‌های دولتی در ساعت‌های غیراداری فقط با صدور کارت یا برگ مخصوص که برای این منظور در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی تهیه می‌شود امکان‌‌پذیر خواهد بود. وزارت امور اقتصادی و دارائی در دستور عملی به وزارتخانه‌ها و سازمان‌‌های دولتی تأکید کرد اتومبیل‌‌های مورد استفاده مدیران کل سازمان‌های دولتی بایداز انواع اتومبیل‌‌های پیکان، رنو و ژیان باشد و خرید اتومبیل نوع دیگر ممنوع است. مسببین اصلی آشوب اصفهان دستگیر شدند گزارش رسیده حاکی است: بعدازظهر دیروز در سومین روز برقراری حکومت نظامی در […]

 • دکتر منیژه مشیری
  یک خاطره از سه استاد
  چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۷
    اوایل دهه ۱۳۴۰ خورشیدی در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران در رشته زبان و ادبیات انگلیسی تحصیل می‌کردم. یکی از درسهایی که باید می‌گذراندیم «ادبیات معاصر آمریکا» بود. این درس را یک استاد آمریکایی به نام پروفسور «شوئِن بِرگ» که از دانشگاه UCLA امریکا برای زمان محدودی دعوت شده بودند، تدریس می‌کردند. برای این درس انجام پژوهش اختیاری و امتیاز به حساب می‌آمد. من چون به چنین فعالیت هایی ‌در کنار درس علاقه زیادی داشتم برای انجام پژوهش در این درس اعلام آمادگی کردم. قرار بر این شد که در […]

    اوایل دهه ۱۳۴۰ خورشیدی در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران در رشته زبان و ادبیات انگلیسی تحصیل می‌کردم. یکی از درسهایی که باید می‌گذراندیم «ادبیات معاصر آمریکا» بود. این درس را یک استاد آمریکایی به نام پروفسور «شوئِن بِرگ» که از دانشگاه UCLA امریکا برای زمان محدودی دعوت شده بودند، تدریس می‌کردند. برای این درس انجام پژوهش اختیاری و امتیاز به حساب می‌آمد. من چون به چنین فعالیت هایی ‌در کنار درس علاقه زیادی داشتم برای انجام پژوهش در این درس اعلام آمادگی کردم. قرار بر این شد که در […]

 • آموزه
  چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۷
    انسان تنها برای نیکی کردن آفریده شده است.نیکی همه چیز را مغلوب می‌کند و خودش هرگز مغلوب نمی‌شود. تولستوی code نسخه مناسب چاپ

    انسان تنها برای نیکی کردن آفریده شده است.نیکی همه چیز را مغلوب می‌کند و خودش هرگز مغلوب نمی‌شود. تولستوی code نسخه مناسب چاپ

 • قلم‌انداز
  روایت خود ذهن
  چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۷
  شاید مجموع آنچه در‌باره روایت بیان کردیم، بازبانی دیگر در منابع مربوط به روایت‌های ادبی یا سینمایی در ذیل بحث‌های زبان یا خلاقیت آمده باشد و شاید کم نباشند کسانی که اگر به صورت کامل چنین دیدگاهی ندارند، در حوزه مسائل هنری و ادبی و ریشه‌یابی زبان و خلاقیت به صورت اجمالی می‌توان دیدگاهی نظیر این مطالب را در منظومه فکری‌شان سراغ کرد. اما در این میان آنچه اهمیت زیادی دارد، در عرض موضوع «ذهن و روایت» یا «روایت و ذهن» مسئله روایت ذهن است، به این معناکه: آیا ذهن […]

 • یاد/خاطراتی از دکتر احمد احمدی
  ما همسایه بودیم…
  محمدتقی انصاریان خوانساری
  چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۷
    بعد از فوت تأسف و تأثربار استاد دکتر احمد احمدی بر حسب وظیفه می‌خواستم مطالبی را نوشته و تقدیم حضورتان دارم تا اگر صلاح می‌دانید در «روزنامه وزین اطلاعات» درج نمایند که خود را در تأثر فوت ایشان سهیم و ثوابی برده باشم ان‌شاءالله. مطالب حقیر علمی، حوزوی، دانشگاهی و آکادمیک نیست، بلکه یادی از گذشته و خاطراتی است که فراموش نشود و حقیر دینم را گرچه حقش با این کلمات اداء نمی‌شود، بیان کنم. ۱ـ ما با دکتر احمدی همسایه بودیم، اواسط کوچه بیگدلی قم، داخل یک بن‌بست […]

    بعد از فوت تأسف و تأثربار استاد دکتر احمد احمدی بر حسب وظیفه می‌خواستم مطالبی را نوشته و تقدیم حضورتان دارم تا اگر صلاح می‌دانید در «روزنامه وزین اطلاعات» درج نمایند که خود را در تأثر فوت ایشان سهیم و ثوابی برده باشم ان‌شاءالله. مطالب حقیر علمی، حوزوی، دانشگاهی و آکادمیک نیست، بلکه یادی از گذشته و خاطراتی است که فراموش نشود و حقیر دینم را گرچه حقش با این کلمات اداء نمی‌شود، بیان کنم. ۱ـ ما با دکتر احمدی همسایه بودیم، اواسط کوچه بیگدلی قم، داخل یک بن‌بست […]

 • استاد/شیخ محمدتقی آملی به روایت دکتر‌مهدی‌محقق
  فقیه فیلسوفان
  چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۷
    هیات خاص شرح منظومه حکمت سبزواری، فقیه فیلسوفان و فیلسوف فقیهان‌، مرحوم شیخ محمدتقی آملی ـ اعلی‌الله مقامه و رفع الله درجته ـ بود. آن وجود گرامی و بزرگوار که حکمت علمی و عملی در وجود شریفش یکتا و متحد گشته بود، علمش به ما عمل و عملش به ما علم می‌آموخت. او برای ما تجسمی از اساطیر کهن حکمت و معرفت همچون سقراط و افلاطون و ارسطو و وارثان آنان همچون معلم حکیمان و رئیس فیلسوفان ، شیخین بزرگوار فارابی و ابن‌سینا و نیز سالکان مسیر آنان، همچون […]

    هیات خاص شرح منظومه حکمت سبزواری، فقیه فیلسوفان و فیلسوف فقیهان‌، مرحوم شیخ محمدتقی آملی ـ اعلی‌الله مقامه و رفع الله درجته ـ بود. آن وجود گرامی و بزرگوار که حکمت علمی و عملی در وجود شریفش یکتا و متحد گشته بود، علمش به ما عمل و عملش به ما علم می‌آموخت. او برای ما تجسمی از اساطیر کهن حکمت و معرفت همچون سقراط و افلاطون و ارسطو و وارثان آنان همچون معلم حکیمان و رئیس فیلسوفان ، شیخین بزرگوار فارابی و ابن‌سینا و نیز سالکان مسیر آنان، همچون […]

 • ‌آل‌احمد در گفتگو‌ با استاد سید‌ عبدالله انوار -۲
  جملات قشنگ
  چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۷
    بعد از ۲۸ مرداد کاری به جلال نداشتند؟ چون امریکائی‌ها فشار می‌آوردند که فقط توده‌ای‌ها را بگیرند. مثل اینکه امریکائی‌ها متوجه شده بودند که توده‌ای‌ها در ارتش نفوذ دارند و تیمور بختیار را که جلادی بود سرکار آوردند و او هم با نهایت قدرت آنها را سرکوب کرد و توده‌ای‌ها هم انصافا در آن مدت خیلی مبارزه کردند! رده‌های پائین حزب آدم‌های باشرفی هم بودند که رفتند جلوی گلوله. آن کسی هم که در دوره مصدق به او حمله می‌کرد، قاسمی بود که از سران حزب توده و آدم […]

    بعد از ۲۸ مرداد کاری به جلال نداشتند؟ چون امریکائی‌ها فشار می‌آوردند که فقط توده‌ای‌ها را بگیرند. مثل اینکه امریکائی‌ها متوجه شده بودند که توده‌ای‌ها در ارتش نفوذ دارند و تیمور بختیار را که جلادی بود سرکار آوردند و او هم با نهایت قدرت آنها را سرکوب کرد و توده‌ای‌ها هم انصافا در آن مدت خیلی مبارزه کردند! رده‌های پائین حزب آدم‌های باشرفی هم بودند که رفتند جلوی گلوله. آن کسی هم که در دوره مصدق به او حمله می‌کرد، قاسمی بود که از سران حزب توده و آدم […]

 • لوح/در کوچه باغ ‌اندیشه ‌-۹۲
  کشف خداوند
  چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۷
    کسی که نتواند امید به آینده را حفظ کند، بهره ای از آینده نخواهد برد. انسان‌ها روی پای جامعه راه می‌روند، نه پای خودشان. تنها کسانی می‌توانند روی پاهای خودشان راه بروند که جامعه را به فراموشی بسپارند. در جامعه ای که تزویر حاکم باشد، اهل خلاف و خلافکاران لاجرم صادق به شمار خواهند رفت. کامل دانستن غرب بلاهت است و کامل دانستن شرق حماقت. شرق و غرب به یک اندازه ناقصند. در عهد ما کسانی از تدین و تأله نسل جوان حرف می‌زنند. آنها چون می‌دانند با دیانت […]

    کسی که نتواند امید به آینده را حفظ کند، بهره ای از آینده نخواهد برد. انسان‌ها روی پای جامعه راه می‌روند، نه پای خودشان. تنها کسانی می‌توانند روی پاهای خودشان راه بروند که جامعه را به فراموشی بسپارند. در جامعه ای که تزویر حاکم باشد، اهل خلاف و خلافکاران لاجرم صادق به شمار خواهند رفت. کامل دانستن غرب بلاهت است و کامل دانستن شرق حماقت. شرق و غرب به یک اندازه ناقصند. در عهد ما کسانی از تدین و تأله نسل جوان حرف می‌زنند. آنها چون می‌دانند با دیانت […]

Page 1 of 18312345...Last »