روزنامه اطلاعات

ضميمه فرهنگی

 • داستان/مکاشفه شیرین نویسنده
  حاشیه‌ای بر «خواب و بیدار» اثر فریده گلبو
  چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۵
    - «خوابش که عمیق شد، خود را کنار معین الحکیم و این بار در غزنین، پایتخت غزنویان دید که آواز شکوهش ولوله ای در جان هر شنونده ای می انداخت.جلو دربار پرشکوه محمود، سلطان مقتدر غزنوی ایستاده بودند. در متن همان رؤیا می دانست که مدت یک ماه و چهار روز با کاروانی که قافله سالار آن ادعا می کرد شترهایش در شمار جمازهای تندرو و پر شتابند و خود چنان ساربانی که هم چم و خم و رموز و خطرات را می شناسد و هم فن شتربانی می […]

    - «خوابش که عمیق شد، خود را کنار معین الحکیم و این بار در غزنین، پایتخت غزنویان دید که آواز شکوهش ولوله ای در جان هر شنونده ای می انداخت.جلو دربار پرشکوه محمود، سلطان مقتدر غزنوی ایستاده بودند. در متن همان رؤیا می دانست که مدت یک ماه و چهار روز با کاروانی که قافله سالار آن ادعا می کرد شترهایش در شمار جمازهای تندرو و پر شتابند و خود چنان ساربانی که هم چم و خم و رموز و خطرات را می شناسد و هم فن شتربانی می […]

 • آموزه
  چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۵
    هیچ چیز نمی تواند مانع آن شود که به همسایگان خویش در ماورای مرزهای خود نیز خدمت کنیم . ماهاتما گاندی code نسخه مناسب چاپ

    هیچ چیز نمی تواند مانع آن شود که به همسایگان خویش در ماورای مرزهای خود نیز خدمت کنیم . ماهاتما گاندی code نسخه مناسب چاپ

 • قلم‌انداز
  ذهن ، فاعل و مفعول
  چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۵
  آری، ذهن در یک مرتبه‌اش فاعل است، در یک مرتبه‌اش مفعول است. در یک مرتبه‌اش ذهن است، در یک مرتبه‌اش فراتر از ذهن. در یک مرتبه‌اش، یک ذهن است و در مرتبة دیگرش دو ذهن. گمان نمی‌کنم آنچه تا اینجا گفتم، نیاز به توضیح بیشتری داشته باشد، اما در اهمیت این سخن همین بس که پایة هر نوع شناخت ذهن، همین مسئله است و البته دربارة ضرورت داشتن شناخت ذهن هم بیش از این نمی‌گوییم که استفاده از ذهن، بدون شناخت آن، می‌تواند با خطا همراه باشد و استفاده‌ای جاهلانه […]

 • تفکر/دیدگاه ایمانوئل کانت ـ۲
  عهد روشنفکری
  ترجمه: شهرام تقی‌زاده‌انصاری
  چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۵
    مردم مسلماً به توقع و انتظار یک شخص بهتری که یک نظم و ترتیب درستی را روی کار بیاورد، برای مدت معین و کوتاهی قبول خواهند کرد که در آن هرکس مخصوصاً ارباب ادیان آزاد گذاشته شوند به عنوان دانشمند به صورت آشکارا و رسمی یعنی توسط نوشته‌های خود راجع به نواقص و تنظیم‌های قبلی و گذشته تبصره‌هایی بنویسند، در حالی که نظم و ترتیب وارده کماکان ادامه داشته باشد، تا جایی که نظر و زیرکی در اصل و کیفیت این چیزها به طور رسمی تا حدی مفید شود […]

    مردم مسلماً به توقع و انتظار یک شخص بهتری که یک نظم و ترتیب درستی را روی کار بیاورد، برای مدت معین و کوتاهی قبول خواهند کرد که در آن هرکس مخصوصاً ارباب ادیان آزاد گذاشته شوند به عنوان دانشمند به صورت آشکارا و رسمی یعنی توسط نوشته‌های خود راجع به نواقص و تنظیم‌های قبلی و گذشته تبصره‌هایی بنویسند، در حالی که نظم و ترتیب وارده کماکان ادامه داشته باشد، تا جایی که نظر و زیرکی در اصل و کیفیت این چیزها به طور رسمی تا حدی مفید شود […]

 • نوروزیه‌های صفوی
  استاد رسول جعفریان
  چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۵
    مقاله مستقلی تحت عنوان «نوروز در فرهنگ شیعه» نوشته ام که سالهاست در ایام نوروز در مطبوعات و سایت ها منتشر می شود. اصل آن در مقالات تاریخی دفتر دوم منتشر شده بود. در آنجا روایات نوروز را بررسی کرده، و پس از آن مطالبی در باره نوروز در دوره صفوی نوشته و فهرستی از رسائل نوروزیه را هم آورده و یکی دو نمونه را هم چاپ کردم. و اما امروز مشغول مطالعه کتاب اختیارات علامه مجلسی بودم، نکته خاصی جلب توجهم کرد. بحث بسیار مختصری در باره منشأ […]

    مقاله مستقلی تحت عنوان «نوروز در فرهنگ شیعه» نوشته ام که سالهاست در ایام نوروز در مطبوعات و سایت ها منتشر می شود. اصل آن در مقالات تاریخی دفتر دوم منتشر شده بود. در آنجا روایات نوروز را بررسی کرده، و پس از آن مطالبی در باره نوروز در دوره صفوی نوشته و فهرستی از رسائل نوروزیه را هم آورده و یکی دو نمونه را هم چاپ کردم. و اما امروز مشغول مطالعه کتاب اختیارات علامه مجلسی بودم، نکته خاصی جلب توجهم کرد. بحث بسیار مختصری در باره منشأ […]

 • آیینه/باورهایی درباره رستنی‌ها در ایران زمین
  از اسطوره تا امروز
  دکتر منیژه مشیری
  چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۵
    اشاره: در این نوشتار ابتدا به طور کلی به دیدگاه انسانهای کهن نسبت به عناصر طبیعت، یعنی دوران موسوم به طبیعت پرستی و جاندار پنداری، پرداخته می شود و سپس درختان اسطوره ای در متون کهن ایرانی و تحولاتی که به مرور زمان در مورد باور های ایرانیان از آن پس تا به امروز نسبت به رستنی ها روی داده است، بررسی می شوند. *** در دوران بسیار کهن، که روش زندگی بسیار ابتدایی و بشر هنوز به ساخت ابزار پی نبرده و زندگی هر روزه اش دستخوش عوامل […]

    اشاره: در این نوشتار ابتدا به طور کلی به دیدگاه انسانهای کهن نسبت به عناصر طبیعت، یعنی دوران موسوم به طبیعت پرستی و جاندار پنداری، پرداخته می شود و سپس درختان اسطوره ای در متون کهن ایرانی و تحولاتی که به مرور زمان در مورد باور های ایرانیان از آن پس تا به امروز نسبت به رستنی ها روی داده است، بررسی می شوند. *** در دوران بسیار کهن، که روش زندگی بسیار ابتدایی و بشر هنوز به ساخت ابزار پی نبرده و زندگی هر روزه اش دستخوش عوامل […]

 • هنر/علی اصغر حکمت
  هنر زند و قاجار
  چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۵
    به امر شاه عباس دوم جوانی به نام محمدزمان برای آموختن فن نقاشی به رم (ایتالیا) مأمور شد و او از اروپا به هند رفته سپس در سال ۱۶۷۵ به ایران مراجعت کرده و در اصفهان به کار نقاشی مشغول گردید. این نقاش کلمه «صاحب‌الزمان» را ذیل کارهای خود رقم کرده است. از عهد سلطنت شاه سلیمان چند نسخه خطی موجود است از جمله یک نسخه خطی «خمسه نظامی» در کتابخانه مورگان در آمریکاست که در حدود (۱۰۸۸ هـ.) تحریر شده و تصویر شخص شاه سلیمان را به جای […]

    به امر شاه عباس دوم جوانی به نام محمدزمان برای آموختن فن نقاشی به رم (ایتالیا) مأمور شد و او از اروپا به هند رفته سپس در سال ۱۶۷۵ به ایران مراجعت کرده و در اصفهان به کار نقاشی مشغول گردید. این نقاش کلمه «صاحب‌الزمان» را ذیل کارهای خود رقم کرده است. از عهد سلطنت شاه سلیمان چند نسخه خطی موجود است از جمله یک نسخه خطی «خمسه نظامی» در کتابخانه مورگان در آمریکاست که در حدود (۱۰۸۸ هـ.) تحریر شده و تصویر شخص شاه سلیمان را به جای […]

 • لوح/در کوچه باغ ‌اندیشه ‌-۲۹
  جامعه‌ای که ناامن باشد…
  چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۵
    عشق عامل شکوفایی عقل و ابتهاج روح است و در و انتها و ابتدای ابتهاج روح «خدا» ایستاده است. * عشق گوشی لمسی نیست، بلکه اتصال قلوب برای رشد و شدن و شکوفایی و خلاقیت و صعود به پله های ناشناخته است. به همین جهت انسان باید اهل عشق باشد و پیوسته در مدار عشق. * هر روزی و هر ساعتی که بدون عشق سپری شود، هدر رفته است. * غصه پنجه ای است که روی روح کشیده می شود و در چهره دیده می شود. * جامعه ای […]

    عشق عامل شکوفایی عقل و ابتهاج روح است و در و انتها و ابتدای ابتهاج روح «خدا» ایستاده است. * عشق گوشی لمسی نیست، بلکه اتصال قلوب برای رشد و شدن و شکوفایی و خلاقیت و صعود به پله های ناشناخته است. به همین جهت انسان باید اهل عشق باشد و پیوسته در مدار عشق. * هر روزی و هر ساعتی که بدون عشق سپری شود، هدر رفته است. * غصه پنجه ای است که روی روح کشیده می شود و در چهره دیده می شود. * جامعه ای […]

 • علما/زندگینامه خودنوشت عالم بزرگ شیعه
  شیخ آقا بزرگ
  چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۵
    اشاره : در بخش پیشین با عهد نخست زندگی و تحصیلات علامه شیخ آقا‌بزرگ تهرانی آشنا شدیم و اینک ادامه سخن . *** پیش مرحوم حاج محمدعلی پسر مرحوم آخوند ملا محمود عراقی درس نجات‌العباد و قدری اخلاق خواندم در خانه ایشان کوچه صدر اعظم، و او عالم متقی زاهد درویش منش بود، صنایعی از قبیل ساعت‌سازی و صحافی و نقشه‌کشی و نجاری و غیرها داشت، جمله[ای] از سور قرآن و ادعیه را حافظ بود و در مسجد آقا بهرام در جای پدرش جماعت می‌خواند و موعظه بسیار مؤثر […]

    اشاره : در بخش پیشین با عهد نخست زندگی و تحصیلات علامه شیخ آقا‌بزرگ تهرانی آشنا شدیم و اینک ادامه سخن . *** پیش مرحوم حاج محمدعلی پسر مرحوم آخوند ملا محمود عراقی درس نجات‌العباد و قدری اخلاق خواندم در خانه ایشان کوچه صدر اعظم، و او عالم متقی زاهد درویش منش بود، صنایعی از قبیل ساعت‌سازی و صحافی و نقشه‌کشی و نجاری و غیرها داشت، جمله[ای] از سور قرآن و ادعیه را حافظ بود و در مسجد آقا بهرام در جای پدرش جماعت می‌خواند و موعظه بسیار مؤثر […]

 • متون/نوقان در تاریخ-۳
  سناباد قدیم
  دکتر محمدحسن ابریشمی
  چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۵
    با آغاز شکل‌گیری آبادی مشهد مقدس، در اطراف مرقد حضرت رضا(ع)، در کنار روستای سناباد «از قرای نوقان طوس» (یاقوت، ج ۳، ص ۲۵۹) به تدریج موضع سناباد به یکی از محلات مشهد بدل شده است. در نزدیک شهر مقدس مشهد مواضع «دستگرد ر دستجرد» و «منصوریه» و «نوقان» از توابع طوسی قرار داشته که در حملة مغولان ویران شده و تنها نام آنها در وجوه تسمیه درب یا دروازه و محله‌های شهر مشهد در تداول عمومی باقی بوده و برحسب اقتضا در برخی از وقایع ادوار گذشته در […]

    با آغاز شکل‌گیری آبادی مشهد مقدس، در اطراف مرقد حضرت رضا(ع)، در کنار روستای سناباد «از قرای نوقان طوس» (یاقوت، ج ۳، ص ۲۵۹) به تدریج موضع سناباد به یکی از محلات مشهد بدل شده است. در نزدیک شهر مقدس مشهد مواضع «دستگرد ر دستجرد» و «منصوریه» و «نوقان» از توابع طوسی قرار داشته که در حملة مغولان ویران شده و تنها نام آنها در وجوه تسمیه درب یا دروازه و محله‌های شهر مشهد در تداول عمومی باقی بوده و برحسب اقتضا در برخی از وقایع ادوار گذشته در […]

 • سرایه
  چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۵
  آمد نوروز و هم از بامداد آمدنش فرخ و فرخنده باد باز جهان خرم و خوب ایستاد مُرد زمستان و بهاران بزاد منوچهری code نسخه مناسب چاپ

 • چهل سال پیش…
  تمامی مطالب از روزنامه اطلاعات روز چهارشنبه۲۵ اسفندماه۱۳۵۵(برابر با ۲۵ ربیع‌الاول ۱۳۹۷، ۱۶ مارس ۱۹۷۷) نقل شده است
  چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۵
  دادن تکلیف زیاد بدانش آموزان ممنوع شد دکتر گنجی وزیر آموزش و پرورش امروز طی دستورالعملی به مدارس کشور تأکید کرد: برای آنکه دانش آموزان بتوانند از تعطیلات نوروزی، بنحو مطلوب و با آسودگی خیال استفاده کنند و احیانا امکان مسافرت آنها به همراه خانواده‌هایشان به نقاط مختلف کشور فراهم گردد، لذا به نحو مقتضی به معلمان ابلاغ شود که از دادن تکالیف زیاد به دانش‌آموزان خودداری کنند این دستورالعمل‌ با قید «نوری» برای مدارس ارسال شده است که قبل از تعطیلات نوروزی به معلمان ابلاغ شود. آغاز سفرهای نوروزی […]

 • پند بزرگان
  چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۵
  - انسان ترسو از آن رو که ذهنش سیاه است، موهایش زودتر از دیگران سفید خواهد شد. - کسی که در المپیک مدال نقره به‌دست آورده است، ارزش ثانیه‌ها را بهتر از هرکسی درمی‌یابد. (ارسالی از خورشیدپرست) code نسخه مناسب چاپ

 • امروز در تاریخ
  چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۵
  مراسم نوروز سال ۴۰۱ پیش از میلاد دربار هخامنشی ایران در مارس ۴۰۱ پیش از میلاد، یک هفته مانده به نوروز تصمیم گرفت که به دلیل قرارداشتن کشور در لبه پرتگاه جنگ داخلی ناشی از مخالفت کوروش کوچک با شاه شدن برادرش اردشیر دوم، مراسم نوروز آن سال به طور خصوصی برگزار شود و مراتب به بزرگان کشور اطلاع داده شود که مراسم عمومی در دربار برگزار نخواهد شد. ساختمان تخت جمشید هنوز تکمیل نشده بود و دربار در گوشه ای از آن جای داشت. نافرمانی فرمانداران سیستان و کابل […]

 • به روایت عبدالعلی قاجار فرزند معتمدالله
  رویدادهای قجری
  استاد دکتر رسول‌جعفریان
  چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۵
    رویدادهای مهم سال ۱۳۱۵ و ۱۳۱۶ به قلم عبدالعلی قاجار فرزند معتمدالله نوشته ای خواندنی است که به دست ما رسیده است. این یادداشت ها که در نوع خود جالب توجه است، توسط مؤلف آن در پشت تقویم چاپی سالانه ای که این سالها مرحوم نجم الدوله آن را تهیه و منتشر می کرد نوشته شده است. در واقع، مولف، نسخه ای از این تقویم را داشته و مطالب زیر را روی آن نوشته است. به احتمال بسیار زیاد، همین مولف روی تقویم های سالهای دیگر نیز وقایع را […]

    رویدادهای مهم سال ۱۳۱۵ و ۱۳۱۶ به قلم عبدالعلی قاجار فرزند معتمدالله نوشته ای خواندنی است که به دست ما رسیده است. این یادداشت ها که در نوع خود جالب توجه است، توسط مؤلف آن در پشت تقویم چاپی سالانه ای که این سالها مرحوم نجم الدوله آن را تهیه و منتشر می کرد نوشته شده است. در واقع، مولف، نسخه ای از این تقویم را داشته و مطالب زیر را روی آن نوشته است. به احتمال بسیار زیاد، همین مولف روی تقویم های سالهای دیگر نیز وقایع را […]

 • آموزه
  چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۵
    آدمی در این عالم برای کاری آمده است و مقصود آن است. چون آن را نمی‌گزارد، پس هیچ نکرده باشد… مولانا code نسخه مناسب چاپ

    آدمی در این عالم برای کاری آمده است و مقصود آن است. چون آن را نمی‌گزارد، پس هیچ نکرده باشد… مولانا code نسخه مناسب چاپ

 • قلم‌انداز
  عبور از کنار ذهن
  چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۵
  ما برای سفر به کشورهای گوناگون سوار هواپیما می‌شویم و گاه هزار کیلومتر راه را در کمتر از چندساعت طی می‌کنیم ولی چند نفر از مسافرین هواپیما از نحوة کار هواپیما آگاهی دارند و می‌دانند که هواپیما به لحاظ فنی چه ترکیبی دارد و اجزاء آن چه کار می‌کند و چگونه؟ چند درصد دیگر اساساً می‌خواهند بدانند که داستان پرواز و هواپیما از چه قرار است و چطور یک غول آهنی، هزار‌ها تن وزن را بر می‌دارد ، هزار‌ها «‌پا‌» بالا می‌رود و بعد در مقصد بر زمین می نشیند‌؟ […]

 • ایران/درباره آتش‌گاه نیاسر
  برجای ‌مانده کهن
  گودرز گودرزی
  چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۵
    تا از الیگودرز بخواهی برسی به نیاسر، باید ۱۹۰ کیلومتر را طی طریق کنی، تا خمین ۶۰ کیلومتر؛ از آن‌جا تا دلیجان ۷۰ کیلومتر؛ از دلیجان تا مشهداردهال ۳۵ کیلومتر؛ و از اردهال تا نیاسر هم ۲۵ کیلومتر. نیاسر شهری است کوچک اما کهن از استان اصفهان و از توابع شهرستان کاشان. «نیاسر» برگرفته از واژه مرکب «نیازسار» است؛ و نیازسار به معنی و معنای عبادت‌گاه است؛ محل نیایش. آن‌چه که مرا واداشت تا به آن شهر پابگذارم، به خاطر آتش‌گاه‌اش بود. تا به آن روز، نیاسر را ندیده […]

    تا از الیگودرز بخواهی برسی به نیاسر، باید ۱۹۰ کیلومتر را طی طریق کنی، تا خمین ۶۰ کیلومتر؛ از آن‌جا تا دلیجان ۷۰ کیلومتر؛ از دلیجان تا مشهداردهال ۳۵ کیلومتر؛ و از اردهال تا نیاسر هم ۲۵ کیلومتر. نیاسر شهری است کوچک اما کهن از استان اصفهان و از توابع شهرستان کاشان. «نیاسر» برگرفته از واژه مرکب «نیازسار» است؛ و نیازسار به معنی و معنای عبادت‌گاه است؛ محل نیایش. آن‌چه که مرا واداشت تا به آن شهر پابگذارم، به خاطر آتش‌گاه‌اش بود. تا به آن روز، نیاسر را ندیده […]

 • متون/پرده گشایی در منطقه آزاد انزلی
  تندیس مرحوم دکتر مجتهدی
  احمد مجتهدی
  چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۵
    چند هفته قبل سازمان منطقه آزاد بندر انزلی در یک اقدام ارزنده از تندیس مرحوم دکتر مجتهدی در محوطه آن سازمان در ساحل دریا پرده‌برداری کرد. در این مراسم که عده کثیری از مشاهیر و اساتید دانشگاه و اهالی حضور داشتند اینجانب در بیاناتی اظهار داشتم: مرحوم دکتر مجتهدی طی سی سال ریاست دبیرستان البرز و احداث و راه‌اندازی دانشگاه‌های صنعتی شریف، امیرکبیر، اصفهان، ملی (شهید بهشتی) حدود سی هزار استاد و دانشمند تحویل جامعه ایران و جهان داده که تعدادی از آنها از خانواده‌های کاملا بی بضاعت و […]

    چند هفته قبل سازمان منطقه آزاد بندر انزلی در یک اقدام ارزنده از تندیس مرحوم دکتر مجتهدی در محوطه آن سازمان در ساحل دریا پرده‌برداری کرد. در این مراسم که عده کثیری از مشاهیر و اساتید دانشگاه و اهالی حضور داشتند اینجانب در بیاناتی اظهار داشتم: مرحوم دکتر مجتهدی طی سی سال ریاست دبیرستان البرز و احداث و راه‌اندازی دانشگاه‌های صنعتی شریف، امیرکبیر، اصفهان، ملی (شهید بهشتی) حدود سی هزار استاد و دانشمند تحویل جامعه ایران و جهان داده که تعدادی از آنها از خانواده‌های کاملا بی بضاعت و […]

 • تفکر/دیدگاه ایمانوئل کانت
  روشنفکری چیست؟
  ترجمه: شهرام تقی‌زاده‌انصاری
  چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۵
    روشنفکری یعنی خروج انسان از وضع تقصیر و نارسایی. نارسایی ناتوانی ای است که نمی‌تواند بدون راهنمایی دیگران از عقل خود استفاده کند و آن را به کار بندد. تقصیر نارسایی است که علت آن در نقص عقل نیست،‌ بلکه در تصمیم و جراتی است که یک فرد بدون راهنمایی دیگران به خود خدمت می‌نماید، یا بدون راهنمایی دیگران هرطوری که دلش خواست از آن بهره می‌گیرد. «جرات داشته باش تا از عقل و خردت، استفاده کنی». این است شعار روشنفکری. تنبلی و ترس عللی هستند که عدة زیادی […]

    روشنفکری یعنی خروج انسان از وضع تقصیر و نارسایی. نارسایی ناتوانی ای است که نمی‌تواند بدون راهنمایی دیگران از عقل خود استفاده کند و آن را به کار بندد. تقصیر نارسایی است که علت آن در نقص عقل نیست،‌ بلکه در تصمیم و جراتی است که یک فرد بدون راهنمایی دیگران به خود خدمت می‌نماید، یا بدون راهنمایی دیگران هرطوری که دلش خواست از آن بهره می‌گیرد. «جرات داشته باش تا از عقل و خردت، استفاده کنی». این است شعار روشنفکری. تنبلی و ترس عللی هستند که عدة زیادی […]

Page 1 of 14212345...Last »