معرفی كتاب
قدیمی ترین روزنامه ایران با ۹۲سال انتشار مستمر
روزنامه اطلاعات

معرفی كتاب

 • معرفی کتاب
  شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶
    مجموعه مقالات همایش روش‌شناسی مطالعات تاریخی و رهیافت‌های بینارشته‌ای جمعی از نویسندگان نشر پژوهشکده تاریخ اسلام چاپ اول: ۱۳۹۵ ۲۳۴ ص ـ ۱۴ هزار تومان اثر حاضر مشتمل بر مجموعه مقالات ارائه شده در همایش «روش‌شناسی مطالعات تاریخی و رهیافت‌های بینارشته‌ای» است که به همت جمعی از نویسندگان و گروه روش‌شناسی و تاریخ‌نگاری پژوهشکده تاریخ اسلام تدوین یافته است. در این اثر مقالات زیر به چاپ رسیده است: نقشه‌خوانی، رهیافتی نو در مطالعات تاریخی (مریم ثقفی)، کار بست نقد اسنادی محدثان و نظریه روایت‌شناسی در تحلیل روایترحدیث «قضیب ممشوق» […]

    مجموعه مقالات همایش روش‌شناسی مطالعات تاریخی و رهیافت‌های بینارشته‌ای جمعی از نویسندگان نشر پژوهشکده تاریخ اسلام چاپ اول: ۱۳۹۵ ۲۳۴ ص ـ ۱۴ هزار تومان اثر حاضر مشتمل بر مجموعه مقالات ارائه شده در همایش «روش‌شناسی مطالعات تاریخی و رهیافت‌های بینارشته‌ای» است که به همت جمعی از نویسندگان و گروه روش‌شناسی و تاریخ‌نگاری پژوهشکده تاریخ اسلام تدوین یافته است. در این اثر مقالات زیر به چاپ رسیده است: نقشه‌خوانی، رهیافتی نو در مطالعات تاریخی (مریم ثقفی)، کار بست نقد اسنادی محدثان و نظریه روایت‌شناسی در تحلیل روایترحدیث «قضیب ممشوق» […]

 • معرفی کتاب
  دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶
    راهنمای نگارشِ پژوهش دانشگاهی (مقاله، رساله و کتاب) سعید عدالت‌نژاد نشر نی چاپ اول: ۱۳۹۶ ۱۳۴ ص ـ ۱۴ هزار تومان این کتاب برای نگارش پژوهش‌ها چارچوبی عرضه می‌کند تا نویسنده بتواند اولا ادعای خود را شفاف و مستدل بیان کند. ثانیا اطلاعات به دست آمده را ساماندهی و در قالبی معین به خواننده عرضه کند و از نوشتن مطالب بی‌ارتباط با موضوع و تکراری بپرهیزد و ثالثا به اهمیت و تفکیک منابع دست اول (مثل منابع تاریخی ـ حدیثی قدیم، گزارش شاهدان عینی یک حادثه، یا مصاحبه با […]

    راهنمای نگارشِ پژوهش دانشگاهی (مقاله، رساله و کتاب) سعید عدالت‌نژاد نشر نی چاپ اول: ۱۳۹۶ ۱۳۴ ص ـ ۱۴ هزار تومان این کتاب برای نگارش پژوهش‌ها چارچوبی عرضه می‌کند تا نویسنده بتواند اولا ادعای خود را شفاف و مستدل بیان کند. ثانیا اطلاعات به دست آمده را ساماندهی و در قالبی معین به خواننده عرضه کند و از نوشتن مطالب بی‌ارتباط با موضوع و تکراری بپرهیزد و ثالثا به اهمیت و تفکیک منابع دست اول (مثل منابع تاریخی ـ حدیثی قدیم، گزارش شاهدان عینی یک حادثه، یا مصاحبه با […]

 • معرفی کتاب
  شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۶
    سه حکیم فقیه علی ثقفی مؤسسه چاپ و نشر عروج چاپ اول: ۱۳۹۶ ۵۸۵ص ـ ۳۱هزار تومان اثر حاضر شرح حال سه تن از علمای نامدار و برجسته‌ در سده اخیر حضرات آیات: حاج میرزامحمد ثقفی، حاج میرزاابوالفضل تهرانی و حاج میرزاابوالقاسم نوری تهرانی است. این سه تن هر کدام در زمان خویش شهره شهر و اسوه و سرمشقی برای جامعه و جمع روحانیون بوده‌اند. مؤلف در این کتاب ابتدا به شرحی از زندگی آیت‌الله حاج میرزا محمد ثقفی(۱۲۷۴ـ۱۳۶۴) پرداخته و اشاراتی به مقام علمی و خصوصیات اخلاقی و […]

    سه حکیم فقیه علی ثقفی مؤسسه چاپ و نشر عروج چاپ اول: ۱۳۹۶ ۵۸۵ص ـ ۳۱هزار تومان اثر حاضر شرح حال سه تن از علمای نامدار و برجسته‌ در سده اخیر حضرات آیات: حاج میرزامحمد ثقفی، حاج میرزاابوالفضل تهرانی و حاج میرزاابوالقاسم نوری تهرانی است. این سه تن هر کدام در زمان خویش شهره شهر و اسوه و سرمشقی برای جامعه و جمع روحانیون بوده‌اند. مؤلف در این کتاب ابتدا به شرحی از زندگی آیت‌الله حاج میرزا محمد ثقفی(۱۲۷۴ـ۱۳۶۴) پرداخته و اشاراتی به مقام علمی و خصوصیات اخلاقی و […]

 • معرفی کتاب
  سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶
    دانشنامه جمعیت‌شناسی ترجمه و تدوین شورایی نظر پژوهشکده آمار ایران چاپ اول: ۱۳۹۵ ۳۲۸ص‌ـ ۳۰ هزارتومان این کتاب نخستین دایره‌المعارف جمعیت‌شناسی به فارسی است که به همت و سرپرستی مسئولان پژوهشکدة آمار ایران (وابسته به مرکز آمار ایران) تهیه و انتشار یافته است. مبنای تألیف و تنظیم این دانشنامه، برگردان انگلیسی فرهنگ(توضیحی) جمعیت‌شناسی اثر رولان پرسا، جمعیت‌شناس نامدار فرانسوی است و اندیشة اصلی تهیة این اثر را علیرضا زاهدیان‌ـ رئیس وقت پژوهشکدة آمارـ داده و سپس با پیگیری‌های دکتر زهرا رضائی ‌قهرودی ـ مسئول بعدی پژوهشکدة مزبور‌ـ به سرانجام […]

    دانشنامه جمعیت‌شناسی ترجمه و تدوین شورایی نظر پژوهشکده آمار ایران چاپ اول: ۱۳۹۵ ۳۲۸ص‌ـ ۳۰ هزارتومان این کتاب نخستین دایره‌المعارف جمعیت‌شناسی به فارسی است که به همت و سرپرستی مسئولان پژوهشکدة آمار ایران (وابسته به مرکز آمار ایران) تهیه و انتشار یافته است. مبنای تألیف و تنظیم این دانشنامه، برگردان انگلیسی فرهنگ(توضیحی) جمعیت‌شناسی اثر رولان پرسا، جمعیت‌شناس نامدار فرانسوی است و اندیشة اصلی تهیة این اثر را علیرضا زاهدیان‌ـ رئیس وقت پژوهشکدة آمارـ داده و سپس با پیگیری‌های دکتر زهرا رضائی ‌قهرودی ـ مسئول بعدی پژوهشکدة مزبور‌ـ به سرانجام […]

 • معرفی کتاب
  شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۶
    در مسیر خدمت گزیده‌ای از مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری، معاون پارلمانی دولت تدبیر و امید بی‌تردید ارائه عملکردها و مواضع مدیران اجرایی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر در جهت مستندسازی، تدوین تاریخ شفاهی، بهبود روشها در سازمان‌ها و موجب ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی در یک دولت محسوب می‌شود. درواقع مواضع مدیران هر دولت، اتفاقات اجرایی یک کشور را رقم می‌زند و بدون بررسی و تحلیل مبانی تصمیم‌گیری‌های گذشته نمی‌توان چشم‌انداز و برنامه‌ریزی مدیرانه و امیدبخشی برای آینده داشت. معاونت حقوقی رئیس جمهور به عنوان مرجع حل اختلاف دستگاه‌های […]

    در مسیر خدمت گزیده‌ای از مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری، معاون پارلمانی دولت تدبیر و امید بی‌تردید ارائه عملکردها و مواضع مدیران اجرایی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر در جهت مستندسازی، تدوین تاریخ شفاهی، بهبود روشها در سازمان‌ها و موجب ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی در یک دولت محسوب می‌شود. درواقع مواضع مدیران هر دولت، اتفاقات اجرایی یک کشور را رقم می‌زند و بدون بررسی و تحلیل مبانی تصمیم‌گیری‌های گذشته نمی‌توان چشم‌انداز و برنامه‌ریزی مدیرانه و امیدبخشی برای آینده داشت. معاونت حقوقی رئیس جمهور به عنوان مرجع حل اختلاف دستگاه‌های […]

 • معرفی کتاب
  یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶
    در برف پیری مجموعه‌ای از مقالات دکتر احمد مهدوی دامغانی به کوشش: سید علی‌محمد سجادی و سعید واعظ چاپ اول: ۱۳۹۶ ۲۸۰ ص ـ ۱۶هزار تومان طی سالهای اخیر مطالب و مقالات متعددی از دکتر مهدوی دامغانی در نشریات داخلی و خارجی به چاپ رسیده که مجموعه‌هایی از آنها به همت دکتر سجادی یکجا به صورت کتاب چاپ شده است. یکی از آنها کتاب حاضر است که باز به همت آقای سجادی گردآوری شده و در مقدمه نوشته‌اند: استاد دکتر مهدوی را همچون اوستاد اوستادان سخن، فردوسی دو غم […]

    در برف پیری مجموعه‌ای از مقالات دکتر احمد مهدوی دامغانی به کوشش: سید علی‌محمد سجادی و سعید واعظ چاپ اول: ۱۳۹۶ ۲۸۰ ص ـ ۱۶هزار تومان طی سالهای اخیر مطالب و مقالات متعددی از دکتر مهدوی دامغانی در نشریات داخلی و خارجی به چاپ رسیده که مجموعه‌هایی از آنها به همت دکتر سجادی یکجا به صورت کتاب چاپ شده است. یکی از آنها کتاب حاضر است که باز به همت آقای سجادی گردآوری شده و در مقدمه نوشته‌اند: استاد دکتر مهدوی را همچون اوستاد اوستادان سخن، فردوسی دو غم […]

 • معرفی کتاب
  شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶
    سه کتاب از دکتر علی رضایی بیرجندی صبح عاشقان شرح دعای صباح امیرالمؤمنین(ع) ناشر: فکر بکر چاپ اول: ۱۳۹۳ ۴۹۶ص ـ ۱۶هزار تومان یکی از ادعیه مشهور و منسوب به امیرالمؤمنین علی(ع) دعای صباح است. این دعا در اصطلاح علم و روایت ظنّی‌الصدور است، لیکن از آن روی که بلندترین مضامین حکمی، عرفانی و کلامی را در قالب الفاظ و عبارات بیان کرده و انواع صنایع لفظی و معنوی را با بیانی معجز نظام و جمله‌هایی شیوا و رسا به همراه دارد، قطعی‌الصدور می‌نماید و ما را بی‌نیاز از […]

    سه کتاب از دکتر علی رضایی بیرجندی صبح عاشقان شرح دعای صباح امیرالمؤمنین(ع) ناشر: فکر بکر چاپ اول: ۱۳۹۳ ۴۹۶ص ـ ۱۶هزار تومان یکی از ادعیه مشهور و منسوب به امیرالمؤمنین علی(ع) دعای صباح است. این دعا در اصطلاح علم و روایت ظنّی‌الصدور است، لیکن از آن روی که بلندترین مضامین حکمی، عرفانی و کلامی را در قالب الفاظ و عبارات بیان کرده و انواع صنایع لفظی و معنوی را با بیانی معجز نظام و جمله‌هایی شیوا و رسا به همراه دارد، قطعی‌الصدور می‌نماید و ما را بی‌نیاز از […]

 • معرفی کتاب
  سه شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۶
    سبک زندگی از منظر امام سجاد(ع) در صحیفه دکتر علی رضایی بیرجندی نشر چهاردرخت چاپ پنجم: ۱۳۹۳ ۵۵۶ ص ـ ۱۶هزار تومان صحیفه سجادیه یکی از جامع‌ترین و ارزنده‌ترین منابع فرهنگ ناب اسلامی و دایره‌المعارف علوم انسانی است که آنچه انسان برای تأمین سعادتش به آن نیازمند است، در آن بیان شده و در حقیقت شامل تمامی اصول، اعتقادات و معارف والای توحیدی و عرفانی و اخلاقیات و… است که از زوایای گوناگون بیان شده است. اگرچه مطالب در صحیفه به صورت نیایش مطرح گردیده، ولی صحیفه مشحون است […]

    سبک زندگی از منظر امام سجاد(ع) در صحیفه دکتر علی رضایی بیرجندی نشر چهاردرخت چاپ پنجم: ۱۳۹۳ ۵۵۶ ص ـ ۱۶هزار تومان صحیفه سجادیه یکی از جامع‌ترین و ارزنده‌ترین منابع فرهنگ ناب اسلامی و دایره‌المعارف علوم انسانی است که آنچه انسان برای تأمین سعادتش به آن نیازمند است، در آن بیان شده و در حقیقت شامل تمامی اصول، اعتقادات و معارف والای توحیدی و عرفانی و اخلاقیات و… است که از زوایای گوناگون بیان شده است. اگرچه مطالب در صحیفه به صورت نیایش مطرح گردیده، ولی صحیفه مشحون است […]

 • معرفی کتاب
  شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۶
    سه کتاب از دکتر علی رضایی بیرجندی تغذیه در اسلام مبانی، اصول و روش‌ها ناشر: فکربکر چاپ دوم ۲۰۸ص ـ ۱۰هزار تومان نیاز انسان به غذا مهمترین نیاز روزمره اوست که از تولد تا مرگ وی را همراهی می‌کند و حتی انبیا و اولیای الهی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. لزوم پرداختن به دانش تغذیه بر هیچ‌کس پوشیده نیست، زیرا از یک سو نیاز انسان به غذا همیشگی و در همه مراحل زندگی است و از سوی دیگر، فراهم آوردن ذخایر لازم برای بدن و توانبخشی به جسم […]

    سه کتاب از دکتر علی رضایی بیرجندی تغذیه در اسلام مبانی، اصول و روش‌ها ناشر: فکربکر چاپ دوم ۲۰۸ص ـ ۱۰هزار تومان نیاز انسان به غذا مهمترین نیاز روزمره اوست که از تولد تا مرگ وی را همراهی می‌کند و حتی انبیا و اولیای الهی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. لزوم پرداختن به دانش تغذیه بر هیچ‌کس پوشیده نیست، زیرا از یک سو نیاز انسان به غذا همیشگی و در همه مراحل زندگی است و از سوی دیگر، فراهم آوردن ذخایر لازم برای بدن و توانبخشی به جسم […]

 • معرفی کتاب
  دوشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۶
    نَقل و نُقل (تلمیحات در آثار شهید مرتضی مطهری) سیدمحمد سعید مدنی شرکت انتشارات کیهان چاپ اول: ۱۳۹۶ ۶۳۴ص ـ۲۴هزار تومان اثر حاضر شامل بخش عمده‌ای از لطائف و ظرایف و تلمیحاتی است که استاد شهید، مرحوم آیت‌الله مرتضی مطهری در آثار ارجمند و نفیس خود (چه در سخنرانی‌ها و چه در مکتوبات) استفاده کرده‌اند. مؤلف در مقدمه آورده است:‌ «برای تهیه و تألیف این کتاب، به اکثر قریب به اتفاق آثار استاد (حدود ۶۰ جلد از کتب منتشره) مراجعه شده است. با این حال هرگز ادعا نداریم که […]

    نَقل و نُقل (تلمیحات در آثار شهید مرتضی مطهری) سیدمحمد سعید مدنی شرکت انتشارات کیهان چاپ اول: ۱۳۹۶ ۶۳۴ص ـ۲۴هزار تومان اثر حاضر شامل بخش عمده‌ای از لطائف و ظرایف و تلمیحاتی است که استاد شهید، مرحوم آیت‌الله مرتضی مطهری در آثار ارجمند و نفیس خود (چه در سخنرانی‌ها و چه در مکتوبات) استفاده کرده‌اند. مؤلف در مقدمه آورده است:‌ «برای تهیه و تألیف این کتاب، به اکثر قریب به اتفاق آثار استاد (حدود ۶۰ جلد از کتب منتشره) مراجعه شده است. با این حال هرگز ادعا نداریم که […]

 • معرفی کتاب
  یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۶
    فرهنگ ارزیابی کیفیت در آموزش عالی سیدیوسف حجازی ناشر: بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران چاپ اول: ۱۳۹۵ ۱۳۷ص ـ ۱۷ هزارتومان با توسعه تحقیقات برای بهره‌گیری از منابع و متون خارجی، اهمیت فرهنگ‌های علمی و تخصصی برای دانشجویان و اساتید بیش از پیش نمایان شده است. فرهنگ‌های تخصصی در برگیرنده یافته‌های علمی و تجربی هستند که در حوزه‌های متفاوت تحقیقی و آموزشی به کمک پژوهشگران می‌آیند. فرهنگ‌های علمی و تخصصی با گردآوری و تعریف دقیق اصطلاحات و مفاهیم می‌خواهند متخصصان آن رشته را با زبان ادبیات آن علم آشنا نمایند و […]

    فرهنگ ارزیابی کیفیت در آموزش عالی سیدیوسف حجازی ناشر: بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران چاپ اول: ۱۳۹۵ ۱۳۷ص ـ ۱۷ هزارتومان با توسعه تحقیقات برای بهره‌گیری از منابع و متون خارجی، اهمیت فرهنگ‌های علمی و تخصصی برای دانشجویان و اساتید بیش از پیش نمایان شده است. فرهنگ‌های تخصصی در برگیرنده یافته‌های علمی و تجربی هستند که در حوزه‌های متفاوت تحقیقی و آموزشی به کمک پژوهشگران می‌آیند. فرهنگ‌های علمی و تخصصی با گردآوری و تعریف دقیق اصطلاحات و مفاهیم می‌خواهند متخصصان آن رشته را با زبان ادبیات آن علم آشنا نمایند و […]

 • معرفی کتاب
  شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۶
    ترجمان وحی در شماره دوم نشریه تخصصی مؤسسه فرهنگی ترجمان وحی (سال بیستم)مطالب زیر درج یافته است: تأملی در مفهوم واژه «آلاء» در کریمه «فبای آلاء ربکما تکذبان»ر یعقوب جعفری، بررسی ترجمه قرآن دکتر غلامعلی حداد عادل از معرفی تا نقد و نظرر نادعلی عاشوری تلوکی، نخستین فرهنگ‌نگاران عرب و به کارگیری زبان‌های سامیر رمزی بعلبکی (مترجم حیدر عیوضی)، مصاحبه با هجران قاضی اوغلو مترجم قرآن کریم به زبان ترکی عراقی، مفهوم‌شناسی نفخ صور، معدل ابراهیمی، القرآن المبین، ترجمه انگلیسی همراه با دسته‌بندی موضوعی سوره‌ها، آموزش ترجمه و مفاهیم […]

    ترجمان وحی در شماره دوم نشریه تخصصی مؤسسه فرهنگی ترجمان وحی (سال بیستم)مطالب زیر درج یافته است: تأملی در مفهوم واژه «آلاء» در کریمه «فبای آلاء ربکما تکذبان»ر یعقوب جعفری، بررسی ترجمه قرآن دکتر غلامعلی حداد عادل از معرفی تا نقد و نظرر نادعلی عاشوری تلوکی، نخستین فرهنگ‌نگاران عرب و به کارگیری زبان‌های سامیر رمزی بعلبکی (مترجم حیدر عیوضی)، مصاحبه با هجران قاضی اوغلو مترجم قرآن کریم به زبان ترکی عراقی، مفهوم‌شناسی نفخ صور، معدل ابراهیمی، القرآن المبین، ترجمه انگلیسی همراه با دسته‌بندی موضوعی سوره‌ها، آموزش ترجمه و مفاهیم […]

 • معرفی کتاب
  چهارشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۶
    انتشار سومین شماره فصلنامه «الماس ایران» شماره سوم فصلنامه «الماس ایران» توسط سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ارتش جمهوری اسـلامی ایران تـهیه و منتـشر شد. فصلنامه مطالعات تخصصی و تاریخ شفاهی دفاع مقدس الماس ایران به مدیرمسئولی «ابراهیم گلفام» در سومین شماره انتشار خود، با چاپ پنج مقاله تخصصی، به تبیین اقدامات نیروهای سه‌گانه ارتش در جریان چند عملیات شاخص دفاع مقدس مانند عملیات حمله به اچ‌ـ۳ و والفجر۸ پرداخته است. حماسه‌مردان دژ خرمشهر به قلم غلامحسین رحیمی موثق، عملیات هوایی راهبردی حمله به الولید به […]

    انتشار سومین شماره فصلنامه «الماس ایران» شماره سوم فصلنامه «الماس ایران» توسط سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ارتش جمهوری اسـلامی ایران تـهیه و منتـشر شد. فصلنامه مطالعات تخصصی و تاریخ شفاهی دفاع مقدس الماس ایران به مدیرمسئولی «ابراهیم گلفام» در سومین شماره انتشار خود، با چاپ پنج مقاله تخصصی، به تبیین اقدامات نیروهای سه‌گانه ارتش در جریان چند عملیات شاخص دفاع مقدس مانند عملیات حمله به اچ‌ـ۳ و والفجر۸ پرداخته است. حماسه‌مردان دژ خرمشهر به قلم غلامحسین رحیمی موثق، عملیات هوایی راهبردی حمله به الولید به […]

 • معرفی کتاب
  یکشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۶
    سعدی‌شناسی شماره سوم دو فصلنامه ادبی ـ تخصصی «سعدی‌شناسی» با آثاری از: محمدابراهیم انصاری لاری، علامه محمدتقی جعفری، نااومی شیمیزو، سیدجواد طباطبایی، کامیار عابدی، رضا فرخ‌فال، کوروش کمالی سروستانی، فتح‌الله مجتبایی، ضیاء موحد، جعفر مؤید شیرازی و فرح نیازکار منتشر شد. در این شماره می‌خوانیم: کنفوسیوس و سعدی؛ دو پنجره اخلاقی ـ رفتاری به جهان، ادب فارسی و اندیشیدن ایرانی، طینت و تربیت از دیدگاه سعدی و کنفوسیوس، آن شاعر رونده بیدار ره‌شناس، انسان از نگاه نواندیش سعدی، سعدیه به روایت اسناد، سعدی و مکتب جمال‌پرستی، مقام سعدی در […]

    سعدی‌شناسی شماره سوم دو فصلنامه ادبی ـ تخصصی «سعدی‌شناسی» با آثاری از: محمدابراهیم انصاری لاری، علامه محمدتقی جعفری، نااومی شیمیزو، سیدجواد طباطبایی، کامیار عابدی، رضا فرخ‌فال، کوروش کمالی سروستانی، فتح‌الله مجتبایی، ضیاء موحد، جعفر مؤید شیرازی و فرح نیازکار منتشر شد. در این شماره می‌خوانیم: کنفوسیوس و سعدی؛ دو پنجره اخلاقی ـ رفتاری به جهان، ادب فارسی و اندیشیدن ایرانی، طینت و تربیت از دیدگاه سعدی و کنفوسیوس، آن شاعر رونده بیدار ره‌شناس، انسان از نگاه نواندیش سعدی، سعدیه به روایت اسناد، سعدی و مکتب جمال‌پرستی، مقام سعدی در […]

 • معرفی کتاب
  شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۶
    خطبه و خلافت نگاهی به تاریخ، تحولات و کارکردهای خطبه‌های نمازجمعه و عیدین در خلافت شرق اسلامی دکتر ابراهیم علی سلیمی ناشر: معاونت فرهنگی شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه چاپ اول: ۱۳۹۵ ۳۴۰ص ـ ۲۰هزار تومان خطبه و خطابه در طول تاریخ یکی از تأثیرگذارترین رسانه‌ها به حساب می‌آمده است. امروز که رسانه‌های قدرتمندی مانند شبکه‌های گسترده صداوسیما، اینترنت، ماهواره، تلفن همراه و جراید میدان‌دار زندگی بشر شده‌اند، تبلیغات رو در رو، یعنی سخنرانی و خطابه همچنان جایگاه ویژه و تأثیرگذاری دارد. خطبه خواندن در اسلام یک هنر بزرگ است […]

    خطبه و خلافت نگاهی به تاریخ، تحولات و کارکردهای خطبه‌های نمازجمعه و عیدین در خلافت شرق اسلامی دکتر ابراهیم علی سلیمی ناشر: معاونت فرهنگی شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه چاپ اول: ۱۳۹۵ ۳۴۰ص ـ ۲۰هزار تومان خطبه و خطابه در طول تاریخ یکی از تأثیرگذارترین رسانه‌ها به حساب می‌آمده است. امروز که رسانه‌های قدرتمندی مانند شبکه‌های گسترده صداوسیما، اینترنت، ماهواره، تلفن همراه و جراید میدان‌دار زندگی بشر شده‌اند، تبلیغات رو در رو، یعنی سخنرانی و خطابه همچنان جایگاه ویژه و تأثیرگذاری دارد. خطبه خواندن در اسلام یک هنر بزرگ است […]

 • معرفی کتاب
  یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶
    قناری در قفس سرودة کیومرث عباسی قصری با مقدمه: دکتر میرجلال‌الدین کزّازی انتشارات سوره مهر چاپ اول: ۱۳۹۶ ۱۶۴ص ـ ۸هزار تومان دکتر کزّازی در مقدمه آورده است: «قصری نامورترین سخنور قصرشیرین است و یکی از شناخته‌ترین و ستوده‌ترین سخنوران این روزگار، در بزم‌ها و انجمن‌های ادبی، یکی از ویژگی‌های والای او که وی را از دیگر سخنوران جدا می‌دارد و بازمی‌شناساند، آن است که این ترسخن شکرشکن، در دوزبان، داد شیرین‌کاری و نغز گفتاری می‌دهد: در پارسی و کردی که زبان بومی و مادری اوست. توانایی او در […]

    قناری در قفس سرودة کیومرث عباسی قصری با مقدمه: دکتر میرجلال‌الدین کزّازی انتشارات سوره مهر چاپ اول: ۱۳۹۶ ۱۶۴ص ـ ۸هزار تومان دکتر کزّازی در مقدمه آورده است: «قصری نامورترین سخنور قصرشیرین است و یکی از شناخته‌ترین و ستوده‌ترین سخنوران این روزگار، در بزم‌ها و انجمن‌های ادبی، یکی از ویژگی‌های والای او که وی را از دیگر سخنوران جدا می‌دارد و بازمی‌شناساند، آن است که این ترسخن شکرشکن، در دوزبان، داد شیرین‌کاری و نغز گفتاری می‌دهد: در پارسی و کردی که زبان بومی و مادری اوست. توانایی او در […]

 • معرفی کتاب
  شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶
    فضیلت‌های فراموش‌شده شرح حال حاج‌آخوند ملاعباس تربتی، عارف فرزانه عالم وارسته و شخصیت کم‌نظیر تاریخ معاصر حسینعلی راشد دیباچه از: جلال رفیع انتشارات اطلاعات چاپ اول: ۱۳۶۹ چاپ پنجاهم: ۱۳۹۶ ۲۳۲ص ـ ۱۰هزار تومان فهرست مطالب این کتاب که با استقبال کم‌نظیری مواجه شده، بدین قرار است: مقدمة ناشر بر چاپ بیست و هشتم، داوری‌های اساتید و صاحب‌نظران در باب این کتاب، دیباچه‌ای بر فضیلت‌های فراموش‌شده (این دیباچه مفصل که تقریبا به اندازه نصف کتاب است، شامل مطالب متنوعی می‌شود، از قبیل: حاج‌آخوند ملاعباس کیست؟، قول امام‌خمینی(ره) حاج‌آقا حسین […]

    فضیلت‌های فراموش‌شده شرح حال حاج‌آخوند ملاعباس تربتی، عارف فرزانه عالم وارسته و شخصیت کم‌نظیر تاریخ معاصر حسینعلی راشد دیباچه از: جلال رفیع انتشارات اطلاعات چاپ اول: ۱۳۶۹ چاپ پنجاهم: ۱۳۹۶ ۲۳۲ص ـ ۱۰هزار تومان فهرست مطالب این کتاب که با استقبال کم‌نظیری مواجه شده، بدین قرار است: مقدمة ناشر بر چاپ بیست و هشتم، داوری‌های اساتید و صاحب‌نظران در باب این کتاب، دیباچه‌ای بر فضیلت‌های فراموش‌شده (این دیباچه مفصل که تقریبا به اندازه نصف کتاب است، شامل مطالب متنوعی می‌شود، از قبیل: حاج‌آخوند ملاعباس کیست؟، قول امام‌خمینی(ره) حاج‌آقا حسین […]

 • معرفی کتاب
  سه شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۶
    مقامات پیران طالبان از محمود تا عبدالرحمن (فارسی و کردی) استاد ملاصبغه‌الله رودباری سنندجی مقدمه، تنظیم، بررسی مجدد و شرح عرفانی: دکتر محمدعلی سلطانی چاپ اول ـ ۳۲۵ص سلسله طالبانی قادریه رشته گسترده‌ای از جهات کثرت مریدان، قلمرو ارشاد، تبلیغ علوم شریعت و تربیت و تنظیم امور طریقت قادریه است و شاخه قادریه هند در کشورهای اسلامی محسوب می‌شود که در سرزمین کردستان به ثمر نشست. پیش از ظهور رشته قادری طالبانی در کردستان و آمدن شیخ احمد لاهوری به این منطقه، رشته بزرنجی قادری در کردستان رواج داشت. […]

    مقامات پیران طالبان از محمود تا عبدالرحمن (فارسی و کردی) استاد ملاصبغه‌الله رودباری سنندجی مقدمه، تنظیم، بررسی مجدد و شرح عرفانی: دکتر محمدعلی سلطانی چاپ اول ـ ۳۲۵ص سلسله طالبانی قادریه رشته گسترده‌ای از جهات کثرت مریدان، قلمرو ارشاد، تبلیغ علوم شریعت و تربیت و تنظیم امور طریقت قادریه است و شاخه قادریه هند در کشورهای اسلامی محسوب می‌شود که در سرزمین کردستان به ثمر نشست. پیش از ظهور رشته قادری طالبانی در کردستان و آمدن شیخ احمد لاهوری به این منطقه، رشته بزرنجی قادری در کردستان رواج داشت. […]

 • معرفی کتاب
  دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۶
    روایت اول گفتارهایی در باب توسعه ایران (مجموعه سخنرانی‌های دکتر اسحاق جهانگیری) «انباشت تجربه» و ثبت ادراکات و نوع و نحوه رویارویی با مسائل و رخدادهای جامعه از نخستین ضرورت‌های پیش‌رو در توسعه ملی است. هر نهاد و هر مقام اجرایی در هر سطحی از مسئولیت که باشد، با مستند کردن گفتار و کارکرد خود به آیندگان کمک می‌کند که بدانند در تقاطع گوناگونی از تاریخ اجتماعی ایران چه مسائلی برجسته بود، چرا برجسته شد؟ سیاستگذاران و برنامه‌ریزان به آنها چگونه می‌نگریستند و به چه راه‌حل‌هایی رسیده بودند. این […]

    روایت اول گفتارهایی در باب توسعه ایران (مجموعه سخنرانی‌های دکتر اسحاق جهانگیری) «انباشت تجربه» و ثبت ادراکات و نوع و نحوه رویارویی با مسائل و رخدادهای جامعه از نخستین ضرورت‌های پیش‌رو در توسعه ملی است. هر نهاد و هر مقام اجرایی در هر سطحی از مسئولیت که باشد، با مستند کردن گفتار و کارکرد خود به آیندگان کمک می‌کند که بدانند در تقاطع گوناگونی از تاریخ اجتماعی ایران چه مسائلی برجسته بود، چرا برجسته شد؟ سیاستگذاران و برنامه‌ریزان به آنها چگونه می‌نگریستند و به چه راه‌حل‌هایی رسیده بودند. این […]

 • معرفی کتاب
  دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۶
    شخصیت حقوقی و احکام مؤسسات عام‌المنفعه با تکیه بر آرای امام خمینی(س) محمد ساعدی موسسه چاپ و نشر عروج چاپ اول: ۱۳۹۶ ۲۰۰ص ـ ۱۲هزارتومان در هر جامعه‌ای که عیار انسانی در آن بیشتر باشد، رفتار و فرهنگ و سنن سازنده و تعالی بخش نیز افزون‌تر است. در این میان متأثر از آموزه‌های فرهنگ متعالی اسلامی، انسان‌های صالح و خیرین بلندهمتی بوده و هستند که برای بسط فضیلت‌ها و خدمت به همنوعان و رفع گرفتاری از گرفتاران، اقدام به تأسیس مؤسسات عام‌المنفعه می‌نمایند. مؤسسات عام‌المنفعه و خدمت‌رسان، علاوه بر […]

    شخصیت حقوقی و احکام مؤسسات عام‌المنفعه با تکیه بر آرای امام خمینی(س) محمد ساعدی موسسه چاپ و نشر عروج چاپ اول: ۱۳۹۶ ۲۰۰ص ـ ۱۲هزارتومان در هر جامعه‌ای که عیار انسانی در آن بیشتر باشد، رفتار و فرهنگ و سنن سازنده و تعالی بخش نیز افزون‌تر است. در این میان متأثر از آموزه‌های فرهنگ متعالی اسلامی، انسان‌های صالح و خیرین بلندهمتی بوده و هستند که برای بسط فضیلت‌ها و خدمت به همنوعان و رفع گرفتاری از گرفتاران، اقدام به تأسیس مؤسسات عام‌المنفعه می‌نمایند. مؤسسات عام‌المنفعه و خدمت‌رسان، علاوه بر […]

Page 1 of 3112345...Last »