روزنامه اطلاعات

نظرهاوانديشه ها

 • ضرورت تولید علم در ایران
  یادی از عبدالرزاق بغایری، استاد مهندسی و پایه‌گذار نقشه‌برداری - سیدحسن امین
  سه شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۶
    شکست ما در جنگ چالدران از عثمانی در عصر صفوی و از روسیه تزاری در عصر قاجار، به دلیل عقب‌ماندگی ایران در علوم و صنایع به‌ویژه فناوری نظامی و رشته‌های مهندسی بود. اعزام دانشجو به غرب به دستور عباس‌میرزا نایب‌السلطنه و تأسیس دارالفنون به تدبیر امیرکبیر برای جبران این کمبودها آغاز شد و به تربیت افراد مؤثر در علوم و مهندسی انجامید. یکی از شخصیت‌های نامدار علوم، فیزیک و مهندسی، ایران پس از مشروطیت، پروفسور سیدمحمود حسابی بود که آثار عملی او در این رشته‌ها چشمگیر است و نامش […]

    شکست ما در جنگ چالدران از عثمانی در عصر صفوی و از روسیه تزاری در عصر قاجار، به دلیل عقب‌ماندگی ایران در علوم و صنایع به‌ویژه فناوری نظامی و رشته‌های مهندسی بود. اعزام دانشجو به غرب به دستور عباس‌میرزا نایب‌السلطنه و تأسیس دارالفنون به تدبیر امیرکبیر برای جبران این کمبودها آغاز شد و به تربیت افراد مؤثر در علوم و مهندسی انجامید. یکی از شخصیت‌های نامدار علوم، فیزیک و مهندسی، ایران پس از مشروطیت، پروفسور سیدمحمود حسابی بود که آثار عملی او در این رشته‌ها چشمگیر است و نامش […]

 • مقدمه‌ای بر حکومت اسلامی
  استاد شهید آیت‌الله مرتضی مطهری - بخش دوازدهم
  سه شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۶
    وقتی که توحید و‌ این معارف، یک سلسله مسائل استدلالی و فکری و عقلی است و انسان باید‌ اینها را درک کند و از روی درک بپذیرد، پس نباید کسی را مجبور کرد؛ باید او را آزاد گذاشت تا فکر کند. اگر می‌شد عقیده را هم به زور به کسی بدهند، می‌گفتیم عقیده هم باید اجباری باشد. مگر بهداشت و تعلیمات اجباری چگونه است؟ برخلاف اصول دمکراسی است. مردمی‌ اصلا‌ طبیب نمی‌خواهند. آیا اگر آنها نخواستند، به زور می‌شود این کار را کرد؟ فرض کنید بیماری آبله یا تراخم […]

    وقتی که توحید و‌ این معارف، یک سلسله مسائل استدلالی و فکری و عقلی است و انسان باید‌ اینها را درک کند و از روی درک بپذیرد، پس نباید کسی را مجبور کرد؛ باید او را آزاد گذاشت تا فکر کند. اگر می‌شد عقیده را هم به زور به کسی بدهند، می‌گفتیم عقیده هم باید اجباری باشد. مگر بهداشت و تعلیمات اجباری چگونه است؟ برخلاف اصول دمکراسی است. مردمی‌ اصلا‌ طبیب نمی‌خواهند. آیا اگر آنها نخواستند، به زور می‌شود این کار را کرد؟ فرض کنید بیماری آبله یا تراخم […]

 • نخلبندی خواجو
  دکتر ناهید نوروزی (مترجم همای و همایون به نظم ایتالیایی) - بخش دوم و پایانی
  سه شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۶
    در بخش دیگر دیباچه که به «مقربان» تقدیم شده، منظور خواجو، عارفان برجسته است و در آن اشارات مستقیم و بیشتر تلویحی به عرفا در تصاویری که آنها هم بر حول و حوش تناقض می‌چرخند، فراوان است:‏ خوشا سرفرازان کوتاه‌دست بزرگان خُرد و بلندان پست ‏ سلاطین‌نشانان خلوت‌نشین اقالیم‌گیران عزلت‌گزین صبوحی‌کنان شراب الست امیران مأمور و هشیار مست نخورده می‌و سرگران از شراب درون کرده معمور و بیرون خراب چو سوسن زبان‌آور اما خموش چو بهْ خوش‌نفس، لیک پشمینه‌پوش فلکشان شراع سر بارگاه ملکشان گدای در خانقاه ‏ مثنوی‌سرایان […]

    در بخش دیگر دیباچه که به «مقربان» تقدیم شده، منظور خواجو، عارفان برجسته است و در آن اشارات مستقیم و بیشتر تلویحی به عرفا در تصاویری که آنها هم بر حول و حوش تناقض می‌چرخند، فراوان است:‏ خوشا سرفرازان کوتاه‌دست بزرگان خُرد و بلندان پست ‏ سلاطین‌نشانان خلوت‌نشین اقالیم‌گیران عزلت‌گزین صبوحی‌کنان شراب الست امیران مأمور و هشیار مست نخورده می‌و سرگران از شراب درون کرده معمور و بیرون خراب چو سوسن زبان‌آور اما خموش چو بهْ خوش‌نفس، لیک پشمینه‌پوش فلکشان شراع سر بارگاه ملکشان گدای در خانقاه ‏ مثنوی‌سرایان […]

 • احوال و آثار و مآثر میرزارضا کلهر
  خط سوم نستعلیق
  دکتر محمدعلی سلطانی - بخش پنجم
  سه شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۶
    میرزا نصرالله حکاک نوادة محمدطاهر حکاک معروفی بود و خودش نیز حکاکی می‌کرد. وی در خط نستعلیق شاگرد میرزا محمدرضا کلهر بود و شیوة میرزا را در حکاکی، او وارد کرد. پس از چهار پنج سال که نزد میرزارضا مشق کرد، درگذشت.۵۲ صدرالمعالی سید محمود صدرالمعالی (صدرالحسینی) از شاگردان میرزا محمدرضا کلهر که مجموعه‌ای از سرمشق‌های میرزارضا برای او به انضمام یک قطعه سیاه مشق و یک قطعه از آثار صدرالمعالی توسط فرزندش به انجمن خوشنویسان واگذار شده که با مقدمه جناب خسرو زعیمی با عنوان تعلیمات مرحوم میرزا […]

    میرزا نصرالله حکاک نوادة محمدطاهر حکاک معروفی بود و خودش نیز حکاکی می‌کرد. وی در خط نستعلیق شاگرد میرزا محمدرضا کلهر بود و شیوة میرزا را در حکاکی، او وارد کرد. پس از چهار پنج سال که نزد میرزارضا مشق کرد، درگذشت.۵۲ صدرالمعالی سید محمود صدرالمعالی (صدرالحسینی) از شاگردان میرزا محمدرضا کلهر که مجموعه‌ای از سرمشق‌های میرزارضا برای او به انضمام یک قطعه سیاه مشق و یک قطعه از آثار صدرالمعالی توسط فرزندش به انجمن خوشنویسان واگذار شده که با مقدمه جناب خسرو زعیمی با عنوان تعلیمات مرحوم میرزا […]

 • مقدمه‌ای بر حکومت اسلامی
  استاد شهید آیت‌الله مرتضی مطهری - بخش یازدهم
  دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶
    جایگاه ایدئولوژی در جامعه اسلامی برای‌ یک جامعه دیگر [مثل جامعه اسلامی] اصلا‌ ‌ایدئولوژی مافوق ‌این حرفهاست، خودش اساسا هدف است. البته وسیله هم هست، ولی نه تنها وسیله است، بلکه اصلا‌ خودش هدف است، خودش جوهر زندگی است. برای ما ‌این طور است. برای ما زندگی در ظلّ توحید، با توحید و با معارف اسلامی‌ زیستن، هدف است، نه اینکه فقط وسیله‏ای است برای‌ اینکه یک روزی برسیم به جامعه‌ای که در آن جامعه رفاه عمومی ‌باشد و ظلمی‌ در آنجا نباشد. البته ما هم دنبال جامعه‌ای می‌گردیم […]

    جایگاه ایدئولوژی در جامعه اسلامی برای‌ یک جامعه دیگر [مثل جامعه اسلامی] اصلا‌ ‌ایدئولوژی مافوق ‌این حرفهاست، خودش اساسا هدف است. البته وسیله هم هست، ولی نه تنها وسیله است، بلکه اصلا‌ خودش هدف است، خودش جوهر زندگی است. برای ما ‌این طور است. برای ما زندگی در ظلّ توحید، با توحید و با معارف اسلامی‌ زیستن، هدف است، نه اینکه فقط وسیله‏ای است برای‌ اینکه یک روزی برسیم به جامعه‌ای که در آن جامعه رفاه عمومی ‌باشد و ظلمی‌ در آنجا نباشد. البته ما هم دنبال جامعه‌ای می‌گردیم […]

 • نخلبندی خواجوی کرمانی
  دکتر ناهید نوروزی - بخش اول
  دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶
    اشاره: با وجود اینکه خواجو در خود ایران شاعر کاملا شناخته‌شده‌ای نیست، بانوی ادیب، دکتر ناهید نوروزی یک اثر او را به ایتالیایی ترجمة موزون کرده و انتشارات میمزیس (‏‎۲۰۱۶‎‏)، از مجموعه سیمرغ (به مدیریت پروفسورانتونیو پانائینو) در ‏‎۴۰۰‎‏ ص عهده‌دار چاپش شده است. با توجه به اهمیت این کار، کارلو ساکونه (استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بلونیا) در نوشتاری با عنوان «طلایه‌دار مطالعات خواجوشناسی در خارج از ایران» به معرفی این اثر پرداخته که پیش از مقاله بلند دکتر نوروزی، بخشایی از آن را می‌خوانیم: ناهید نوروزی، […]

    اشاره: با وجود اینکه خواجو در خود ایران شاعر کاملا شناخته‌شده‌ای نیست، بانوی ادیب، دکتر ناهید نوروزی یک اثر او را به ایتالیایی ترجمة موزون کرده و انتشارات میمزیس (‏‎۲۰۱۶‎‏)، از مجموعه سیمرغ (به مدیریت پروفسورانتونیو پانائینو) در ‏‎۴۰۰‎‏ ص عهده‌دار چاپش شده است. با توجه به اهمیت این کار، کارلو ساکونه (استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بلونیا) در نوشتاری با عنوان «طلایه‌دار مطالعات خواجوشناسی در خارج از ایران» به معرفی این اثر پرداخته که پیش از مقاله بلند دکتر نوروزی، بخشایی از آن را می‌خوانیم: ناهید نوروزی، […]

 • احوال و آثار و مآثر میرزارضا کلهر
  خط سوم نستعلیق
  دکتر محمدعلی سلطانی - بخش چهارم
  دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶
    استادان و شاگردان کلهر میرزارضا کلهر علاوه بر زمینه ارثی و تعلیم و تحصیل ایام صباوت و نوجوانی در نزد بنی‌اعمام و خوشنویسان برجستة کلهر و زنگنه، در ورود به تهران به مقتضی درک و دریافت اخلاق و رفتار و عمل به احکام و دقت در مسائل شرعی که گویا مرحوم میرزا محمد خوانساری نیز بدان صفات متصف بوده است، محضر او را ترجیح می‌دهد و به ادامه تعلیم خوشنویسی می‌پردازد. مرحوم میرزا محمد خوانساری و استادش آقامحمدمهدی تهرانی۴۱ از خوشنویسان طراز اول نبودند و از آنان کتیبه‌های متوسطی، […]

    استادان و شاگردان کلهر میرزارضا کلهر علاوه بر زمینه ارثی و تعلیم و تحصیل ایام صباوت و نوجوانی در نزد بنی‌اعمام و خوشنویسان برجستة کلهر و زنگنه، در ورود به تهران به مقتضی درک و دریافت اخلاق و رفتار و عمل به احکام و دقت در مسائل شرعی که گویا مرحوم میرزا محمد خوانساری نیز بدان صفات متصف بوده است، محضر او را ترجیح می‌دهد و به ادامه تعلیم خوشنویسی می‌پردازد. مرحوم میرزا محمد خوانساری و استادش آقامحمدمهدی تهرانی۴۱ از خوشنویسان طراز اول نبودند و از آنان کتیبه‌های متوسطی، […]

 • احوال و آثار و مآثر میرزارضا کلهر
  خط سوم نستعلیق
  دکتر محمدعلی سلطانی - بخش سوم
  یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
    بنابر نوشته استاد غلامحسین امیرخانی در بررسی و کالبدشکافی خوشنویسی خط فارسی در مکتب میرزارضا کلهر، وی «توانست در (نسبت) به‌خصوص در آثار بعد از ۱۲۹۰ که از او به یادگار مانده، تکامل ایجاد کند. این مطالب را از اساتید بزرگوار خود (آقا سیدحسین و آقا سیدحسن) علما و عملا شنیده‌ام. میرزای کلهر دوایر را کوچکتر، کشیده‌ها را کوتاه‌تر و دندانه‌ها را گوشت‌دارتر و فاصله پیوند دو حرف که کلمه را می‌سازد، مواصلات را کوتاه‌تر و چاق‌تر نوشت و در نتیجه قالب یا طرح کلمات را که به دست […]

    بنابر نوشته استاد غلامحسین امیرخانی در بررسی و کالبدشکافی خوشنویسی خط فارسی در مکتب میرزارضا کلهر، وی «توانست در (نسبت) به‌خصوص در آثار بعد از ۱۲۹۰ که از او به یادگار مانده، تکامل ایجاد کند. این مطالب را از اساتید بزرگوار خود (آقا سیدحسین و آقا سیدحسن) علما و عملا شنیده‌ام. میرزای کلهر دوایر را کوچکتر، کشیده‌ها را کوتاه‌تر و دندانه‌ها را گوشت‌دارتر و فاصله پیوند دو حرف که کلمه را می‌سازد، مواصلات را کوتاه‌تر و چاق‌تر نوشت و در نتیجه قالب یا طرح کلمات را که به دست […]

 • عربستان، از دیروز تا امروز
  حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمد مسجدجامعی - بخش دوم و پایانی
  یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
    اشاره: در طی سالهای اخیر و به‌ویژه بعد از آمدن ملک‌سلمان، عربستان سیاست جدید و خصمانه‌ای نسبت به ایران اتخاذ کرده است. نقطه آغاز حساسیت منفی این رژیم نسبت به ایران، سقوط صدام و تشکیل دولت متناسب با جمعیت شیعه در عراق بود. جنگ سی‌و‌سه‌روزه در سال ۲۰۰۶ و مقاومت جانانه حزب‌الله در برابر رژیم اسرائیل، نیز به نگرانی‌سعودی‌ها افزود و موجب تحریک بسیار زیاد کسانی‌شد که به دلایل مختلف تاریخی و دینی و هویتی، مخالف ایران و تشیع بودند.سپس انقلاب‌های عربی رخ داد و عربستان و متحدانش برای […]

    اشاره: در طی سالهای اخیر و به‌ویژه بعد از آمدن ملک‌سلمان، عربستان سیاست جدید و خصمانه‌ای نسبت به ایران اتخاذ کرده است. نقطه آغاز حساسیت منفی این رژیم نسبت به ایران، سقوط صدام و تشکیل دولت متناسب با جمعیت شیعه در عراق بود. جنگ سی‌و‌سه‌روزه در سال ۲۰۰۶ و مقاومت جانانه حزب‌الله در برابر رژیم اسرائیل، نیز به نگرانی‌سعودی‌ها افزود و موجب تحریک بسیار زیاد کسانی‌شد که به دلایل مختلف تاریخی و دینی و هویتی، مخالف ایران و تشیع بودند.سپس انقلاب‌های عربی رخ داد و عربستان و متحدانش برای […]

 • مقدمه‌ای بر حکومت اسلامی
  استاد شهید آیت‌الله مرتضی مطهری - بخش دهم
  یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
    دلیل حرمت اجرت گرفتن بر افتاء و قضا این که مزد گرفتن در مقابل قضا و حتی در مقابل افتاء جایز نیست، برای چیست؟ شاید کسی بگوید این هم یک کار است. با طبابت چه فرق می‌کند؟ اگر بگویید در طبابت هم جایز نیست، ولی خیلی فرق است میان طبابت و افتاء. در مورد یک طبیب، شبهة ‌اینکه در مقابل کارش پول می‌گیرد، فقط همان شبه «اخذ اجرت بر واجبات» است؛ چون طبابت واجب کفایی است. ولی مشکل مزد گرفتن برای افتاء و قضا، غیر از مسئله اخذ اجرت […]

    دلیل حرمت اجرت گرفتن بر افتاء و قضا این که مزد گرفتن در مقابل قضا و حتی در مقابل افتاء جایز نیست، برای چیست؟ شاید کسی بگوید این هم یک کار است. با طبابت چه فرق می‌کند؟ اگر بگویید در طبابت هم جایز نیست، ولی خیلی فرق است میان طبابت و افتاء. در مورد یک طبیب، شبهة ‌اینکه در مقابل کارش پول می‌گیرد، فقط همان شبه «اخذ اجرت بر واجبات» است؛ چون طبابت واجب کفایی است. ولی مشکل مزد گرفتن برای افتاء و قضا، غیر از مسئله اخذ اجرت […]

 • جهان را به بد نسپریم
  دکتر احمد کتابی - بخش سوم و پایانی
  چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
    سرانجام جای آن دارد که از یکی از تمثیل‌های بس آموزندة شاهنامه یاد شود که مربوط به دوران پادشاهی بهرام گور است. در این داستان عواقب و توالی فاسد ظلم و مزایا و مواهب عدل به گویاترین و زیباترین گونه وصف شده است: روزی گذار بهرام گور در حین شکار، به روستایی دورافتاده می‌افتد و شب را ناشناخته، در کلبة دهقانی به سر می‌برد. وی به منظور اینکه از چگونگی برخورد و رفتار عاملان و کارگزارانش با مردم آگاه شود، غیرمستقیم سئوالاتی را با همسر میزبان در میان می‌گذارد. […]

    سرانجام جای آن دارد که از یکی از تمثیل‌های بس آموزندة شاهنامه یاد شود که مربوط به دوران پادشاهی بهرام گور است. در این داستان عواقب و توالی فاسد ظلم و مزایا و مواهب عدل به گویاترین و زیباترین گونه وصف شده است: روزی گذار بهرام گور در حین شکار، به روستایی دورافتاده می‌افتد و شب را ناشناخته، در کلبة دهقانی به سر می‌برد. وی به منظور اینکه از چگونگی برخورد و رفتار عاملان و کارگزارانش با مردم آگاه شود، غیرمستقیم سئوالاتی را با همسر میزبان در میان می‌گذارد. […]

 • مقدمه‌ای بر حکومت اسلامی
  استاد شهید آیت‌الله مرتضی مطهری - بخش نهم
  چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
    انسان ‌این تفاوت را با موجودات دیگر دارد که هیچ موجودی خودش از خودش منفک نمی‌شود، ولی انسان می‌شود. شما میان سنگ و «سنگی» نمی‌توانید فرق بگذارید، همچنان که میان سگ و «سگی» هم فرق نمی‌گذارید؛ یعنی هر سنگی سنگیت دارد و هر سگی سگیت دارد و هر دری دریت دارد؛ ولی انسان است که ممکن است انسانیت نداشته باشد، چرا؟ برای ‌اینکه انسان انسانیتش را بالقوه دارد نه بالفعل، ولی سنگ سنگیتش را از اول بالفعل دارد. اولی ‌که سنگ، سنگ خلق شده است با سنگی‌ بالفعل خلق […]

    انسان ‌این تفاوت را با موجودات دیگر دارد که هیچ موجودی خودش از خودش منفک نمی‌شود، ولی انسان می‌شود. شما میان سنگ و «سنگی» نمی‌توانید فرق بگذارید، همچنان که میان سگ و «سگی» هم فرق نمی‌گذارید؛ یعنی هر سنگی سنگیت دارد و هر سگی سگیت دارد و هر دری دریت دارد؛ ولی انسان است که ممکن است انسانیت نداشته باشد، چرا؟ برای ‌اینکه انسان انسانیتش را بالقوه دارد نه بالفعل، ولی سنگ سنگیتش را از اول بالفعل دارد. اولی ‌که سنگ، سنگ خلق شده است با سنگی‌ بالفعل خلق […]

 • عربستان، از دیروز تا امروز
  حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمد مسجدجامعی - بخش اول
  چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
    اشاره: عربستان سعودی به عنوان یک کشور، پدیده جدیدی است و سابقه آن تقریبا به دهه ‌۳۰ قرن گذشته میلادی می‌رسد. این مجموعه‌ای که امروزه با نام عربستان می‌شناسیم، در گذشته به صورت پنج منطقه جغرافیایی و کم‌و‌بیش فرهنگی و هویّتی مستقل‌از‌هم وجود داشت: مناطق حجاز، نَجد، شرقیه، حائل و عَسیر که عمدتا تحت سلطه عثمانی‌ها بودند. «وهابیت» پدیده‌‌ای نجدی است که بیش از دو قرن پیش پیدایش یافت. در قرن ۱۹ میلادی، عثمانی‌ها وهابی‌ها را سرکوب کرده بودند؛ ولی در قرن ۲۰، عبدالعزیز بن سعود نجد را تصرف […]

    اشاره: عربستان سعودی به عنوان یک کشور، پدیده جدیدی است و سابقه آن تقریبا به دهه ‌۳۰ قرن گذشته میلادی می‌رسد. این مجموعه‌ای که امروزه با نام عربستان می‌شناسیم، در گذشته به صورت پنج منطقه جغرافیایی و کم‌و‌بیش فرهنگی و هویّتی مستقل‌از‌هم وجود داشت: مناطق حجاز، نَجد، شرقیه، حائل و عَسیر که عمدتا تحت سلطه عثمانی‌ها بودند. «وهابیت» پدیده‌‌ای نجدی است که بیش از دو قرن پیش پیدایش یافت. در قرن ۱۹ میلادی، عثمانی‌ها وهابی‌ها را سرکوب کرده بودند؛ ولی در قرن ۲۰، عبدالعزیز بن سعود نجد را تصرف […]

 • احوال و آثار و مآثر میرزارضا کلهر
  خط سوم نستعلیق
  دکتر محمدعلی سلطانی - بخش دوم
  چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
    طلوع ستارة مکتب خوشنویسی کلهر از محضر میرعماد تحلیل وکالبدشکافی مکتب میرعماد نشان‌دهندة آن است که میرزا در راهیابی به قله کمال در مرحلة تشخیص و بلوغ هنری معتقد به وابستگی هنرمند به غیر نبوده و به همین صفت نیز توانسته است راه به سرمنزل مقصود ببرد؛ چه، در اندیشه کلهر هنرمند هرچند دارای نبوغ و استعداد و ذوق و در اجرا و ارائه هنر خود تسلط داشته باشد، چون به برهة نیل به مقصد و مرحله فهم سواد و بیاض برسد و همچنان از استاد خود پیروی کند […]

    طلوع ستارة مکتب خوشنویسی کلهر از محضر میرعماد تحلیل وکالبدشکافی مکتب میرعماد نشان‌دهندة آن است که میرزا در راهیابی به قله کمال در مرحلة تشخیص و بلوغ هنری معتقد به وابستگی هنرمند به غیر نبوده و به همین صفت نیز توانسته است راه به سرمنزل مقصود ببرد؛ چه، در اندیشه کلهر هنرمند هرچند دارای نبوغ و استعداد و ذوق و در اجرا و ارائه هنر خود تسلط داشته باشد، چون به برهة نیل به مقصد و مرحله فهم سواد و بیاض برسد و همچنان از استاد خود پیروی کند […]

 • جهان را به بد نسپریم
  دکتر احمد کتابی - بخش دوم
  سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
    شایان توجه است که در چندین جای شاهنامه «داد» در کنار «یزدان‌پرستی» آمده و دادگری و فریادرسی افتادگان و احساس مسئولیت در برابر ناتوانان و ستمدیدگان کاری خداپسند و مطابق با آیین تلقی شده است: بباشیم بر داد و یزدان‌پرست نگیریم دست بدی را به دست (داستان رستم و اسفندیار، ص ۵:۹۹۴) تو را ایزد این زور پیلان که داد دل و هوش و فرهنگ فرخ‌نژاد، بدان داد تا دست فریادخواه بگیری، برآری ز تاریک چاه (داستان بیژن و منیژه، ص۵:۱۴۴۲) همچنین در بسیاری از داستان‌های شاهنامه، توصیه‌های مکرر […]

    شایان توجه است که در چندین جای شاهنامه «داد» در کنار «یزدان‌پرستی» آمده و دادگری و فریادرسی افتادگان و احساس مسئولیت در برابر ناتوانان و ستمدیدگان کاری خداپسند و مطابق با آیین تلقی شده است: بباشیم بر داد و یزدان‌پرست نگیریم دست بدی را به دست (داستان رستم و اسفندیار، ص ۵:۹۹۴) تو را ایزد این زور پیلان که داد دل و هوش و فرهنگ فرخ‌نژاد، بدان داد تا دست فریادخواه بگیری، برآری ز تاریک چاه (داستان بیژن و منیژه، ص۵:۱۴۴۲) همچنین در بسیاری از داستان‌های شاهنامه، توصیه‌های مکرر […]

 • مقدمه‌ای بر حکومت اسلامی
  استاد شهید آیت‌الله مرتضی مطهری - بخش هشتم
  سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
    7. نظریه شیعه نظریه دیگر که علی‌‌الظاهر روی مبانی فقه شیعی ‌این نظریه را باید گفت، ‌این است: وضع قانون کلی، مسلم این است که الهی است، همان طور که در نظریه اهل تسنن بود. در مسئله حاکم، فرق است میان عصر حضور معصوم و دوره عدم حضور یا همان غیبت معصوم. در مورد زمان حضور امام معصوم و کسی که از ‌این نظر مانند پیغمبر(ص) است، مسئله روشن است. در زمان خود پیغمبر(ص) حتی اهل تسنن هم‌ دیگر این حرف را نمی‌زنند که با حضور پیغمبر باز مردم […]

    7. نظریه شیعه نظریه دیگر که علی‌‌الظاهر روی مبانی فقه شیعی ‌این نظریه را باید گفت، ‌این است: وضع قانون کلی، مسلم این است که الهی است، همان طور که در نظریه اهل تسنن بود. در مسئله حاکم، فرق است میان عصر حضور معصوم و دوره عدم حضور یا همان غیبت معصوم. در مورد زمان حضور امام معصوم و کسی که از ‌این نظر مانند پیغمبر(ص) است، مسئله روشن است. در زمان خود پیغمبر(ص) حتی اهل تسنن هم‌ دیگر این حرف را نمی‌زنند که با حضور پیغمبر باز مردم […]

 • احوال و آثار و مآثر میرزارضا کلهر
  خط سوم نستعلیق
  دکتر محمدعلی سلطانی - بخش اول
  سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
    مقدمه پیش از انقلاب اسلامی هنر بیشتر در مدار تهران می‌چرخید. در شهرها سکوتی سخت و دلگیر در حوزه فرهنگ و هنر حاکم بود. اصفهان و شیراز و تا حدودی تبریز به سبب ویژگی‌های خاص در این حوزه و عبور و مرور میهمانان خارجی و برگزاری جشنهای زیربنایی، استثنا بودند. در شهر ما کرمانشاه هم چون سایر نقاط ایران خبری نبود؛ اما دو چشمة زلال علم و هنر اسلامی ـ ایرانی، همواره در این کهنه دیار می‌جوشید، یکی بیت شادروان استاد آیت‌الله نجومی ـ فقیه و مفسر قرآن و […]

    مقدمه پیش از انقلاب اسلامی هنر بیشتر در مدار تهران می‌چرخید. در شهرها سکوتی سخت و دلگیر در حوزه فرهنگ و هنر حاکم بود. اصفهان و شیراز و تا حدودی تبریز به سبب ویژگی‌های خاص در این حوزه و عبور و مرور میهمانان خارجی و برگزاری جشنهای زیربنایی، استثنا بودند. در شهر ما کرمانشاه هم چون سایر نقاط ایران خبری نبود؛ اما دو چشمة زلال علم و هنر اسلامی ـ ایرانی، همواره در این کهنه دیار می‌جوشید، یکی بیت شادروان استاد آیت‌الله نجومی ـ فقیه و مفسر قرآن و […]

 • دانشگاه: آموزش، پژوهش
  دکتر رضا داوری ـ رئیس فرهنگستان علوم
  سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
    اشاره: در مراسم افتتاحیه «دومین همایش ملی آموزش عالی، سرآمدی آموزش» که به میزبانی دانشگاه تهران برگزار شد، آقای دکتر رضا داوری اردکانی رئیس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران سخنرانی ایراد کرد. خلاصه سخنان ایشان بدین شرح است: دانشگاه مثل مدارس قدیم صرفاً وظیفه آموزش ندارد، بلکه باید به پژوهش هم بپردازد. از قرن هجدهم یعنی از همان ابتدا که دانشگاه (یونیورسیتی) به وجود آمد، بنا بر این بود که «آموزش» و «پژوهش» توأم باشد و تعادل میان این دو حفظ شود. ضامن این تعادل را هم «فرهنگ» می‌دانستند. […]

    اشاره: در مراسم افتتاحیه «دومین همایش ملی آموزش عالی، سرآمدی آموزش» که به میزبانی دانشگاه تهران برگزار شد، آقای دکتر رضا داوری اردکانی رئیس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران سخنرانی ایراد کرد. خلاصه سخنان ایشان بدین شرح است: دانشگاه مثل مدارس قدیم صرفاً وظیفه آموزش ندارد، بلکه باید به پژوهش هم بپردازد. از قرن هجدهم یعنی از همان ابتدا که دانشگاه (یونیورسیتی) به وجود آمد، بنا بر این بود که «آموزش» و «پژوهش» توأم باشد و تعادل میان این دو حفظ شود. ضامن این تعادل را هم «فرهنگ» می‌دانستند. […]

 • یادی از حاج‌سراج انصاری
  استاد سیدهادی خسروشاهی - بخش دوم و پایانی
  دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
    پس از توقف انتشار دو مجله مذکور که دو عالم روحانی بزرگوار اداره‌اش می‌کردند، تبریز فاقد نشریه‌ای با محتوای دینی گردید؛ ولی در دوران نهضت ملی شدن صنعت نفت (سال۱۳۳۰) عالم محترمی به نام حجت‌الاسلام شیخ علی‌اکبر صحت که از دوستان همفکر حقیر بود، هفته نامه‌ای به شکل روزنامه با نام «حدید» منتشر ساخت که در واقع ناشر افکار حجت‌الاسلام صحت و گروه هوادارش بود. این هفته‌نامه که به شکل روزنامه چاپ می‌شد، نامش(حدید) را با آیه شریفه: «و انزلنا الحدید فیه بأس شدید» در قسمت بالای روزنامه مزین […]

    پس از توقف انتشار دو مجله مذکور که دو عالم روحانی بزرگوار اداره‌اش می‌کردند، تبریز فاقد نشریه‌ای با محتوای دینی گردید؛ ولی در دوران نهضت ملی شدن صنعت نفت (سال۱۳۳۰) عالم محترمی به نام حجت‌الاسلام شیخ علی‌اکبر صحت که از دوستان همفکر حقیر بود، هفته نامه‌ای به شکل روزنامه با نام «حدید» منتشر ساخت که در واقع ناشر افکار حجت‌الاسلام صحت و گروه هوادارش بود. این هفته‌نامه که به شکل روزنامه چاپ می‌شد، نامش(حدید) را با آیه شریفه: «و انزلنا الحدید فیه بأس شدید» در قسمت بالای روزنامه مزین […]

 • مقدمه‌ای بر حکومت اسلامی
  استاد شهید آیت‌الله مرتضی مطهری - بخش هفتم
  دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
    وضع قانون، اجرای قانون و قضاوت، مسائلی است مربوط به زندگی دنیایی مردم، و حق خود مردم است و همه ‌اینها را باید مردم انتخاب کنند. چون همه مردم در همه مسائل نمی‌توانند تصمیم بگیرند، یک عده‌ای ذی‌صلاحیت را انتخاب می‏کنند. غیر ذی‌صلاحیت هم انتخاب کنند، کرده‏اند. اختیار با خودشان است، مال خودشان است، حق خودشان است. مردم افرادی را به نیابت از خودشان انتخاب می‌کنند که می‌شود «مجلس شورای ملی». نمایندگان به نیابت از مردم تصمیم می‌گیرند که برای اجرای قانون چه کسی را انتخاب کنند؛ مثلا‌ هیأت […]

    وضع قانون، اجرای قانون و قضاوت، مسائلی است مربوط به زندگی دنیایی مردم، و حق خود مردم است و همه ‌اینها را باید مردم انتخاب کنند. چون همه مردم در همه مسائل نمی‌توانند تصمیم بگیرند، یک عده‌ای ذی‌صلاحیت را انتخاب می‏کنند. غیر ذی‌صلاحیت هم انتخاب کنند، کرده‏اند. اختیار با خودشان است، مال خودشان است، حق خودشان است. مردم افرادی را به نیابت از خودشان انتخاب می‌کنند که می‌شود «مجلس شورای ملی». نمایندگان به نیابت از مردم تصمیم می‌گیرند که برای اجرای قانون چه کسی را انتخاب کنند؛ مثلا‌ هیأت […]

Page 1 of 9912345...Last »