نظرهاوانديشه ها
قدیمی ترین روزنامه ایران با ۹۲سال انتشار مستمر
روزنامه اطلاعات

نظرهاوانديشه ها

 • میراث روم؛ در بستر ادبیات کهن فارسی
  گزارش نشست میراث روم در شهر کتاب - هادی مشهدی
  یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶
    به تازگی کتاب «میراث روم» نوشته‌ ‌دکتر ایمان منسوب‌بصیری به همت انتشارات دانشگاه تهران منتشر شده است که به تاریخ ادبیات ایتالیا از روم باستان تا عصر نوزایی می‌پردازد. این اثر آگاهی‌های بایسته‌ای را درباره‌‌ شهر آیینی روم باستان از روزگاران کهن تا زمان فروپاشی جمهوری (عصر زرین ادبیات لاتین و همچنین ادبیات نوظهور ایتالیا از سده‌ دوازدهم میلادی تا روزگار نوزایی) در اختیار خواننده قرار می‌دهد. نشست هفتگی شهر کتاب، سه‌شنبه بیست‌وپنجم مهرماه، به نقد و بررسی کتاب میراث روم اختصاص یافت. در این نشست دکتر محمدحسین رمضان‌کیایی، […]

    به تازگی کتاب «میراث روم» نوشته‌ ‌دکتر ایمان منسوب‌بصیری به همت انتشارات دانشگاه تهران منتشر شده است که به تاریخ ادبیات ایتالیا از روم باستان تا عصر نوزایی می‌پردازد. این اثر آگاهی‌های بایسته‌ای را درباره‌‌ شهر آیینی روم باستان از روزگاران کهن تا زمان فروپاشی جمهوری (عصر زرین ادبیات لاتین و همچنین ادبیات نوظهور ایتالیا از سده‌ دوازدهم میلادی تا روزگار نوزایی) در اختیار خواننده قرار می‌دهد. نشست هفتگی شهر کتاب، سه‌شنبه بیست‌وپنجم مهرماه، به نقد و بررسی کتاب میراث روم اختصاص یافت. در این نشست دکتر محمدحسین رمضان‌کیایی، […]

 • یادداشت‌های سفر چین؛ شهریور ۱۳۹۶
  پگاه پکن
  مرضیه سلیمانی - بخش هفتم
  یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶
    «شهر ممنوعه» نماد یک جامعة سلطانی و طبقاتی شرقی است و فلسفة بنایی این‌گونه، در قلب پکن، دقیقا متناسب با همان دیدگاه و فلسفه‌ای است که دیوار چین را برای محافظت و بلکه عزلت چینیان از جهان بیرون بنا کردند. با این همه، حکیمان و آموزگاران بزرگی چون منسیوس، سون‌دزو، لائودزو و کنفسیوس کوشیدند جامعة چین را از راه تعالیم عمیق و آموزش‌های دقیق، از تلاطم و تلاشی بازدارند. آنان به مانند اغلب حکما و متفکران کهن و مصلحان اعصار قدیم، یک رو به پادشاه و یک روی دیگر […]

    «شهر ممنوعه» نماد یک جامعة سلطانی و طبقاتی شرقی است و فلسفة بنایی این‌گونه، در قلب پکن، دقیقا متناسب با همان دیدگاه و فلسفه‌ای است که دیوار چین را برای محافظت و بلکه عزلت چینیان از جهان بیرون بنا کردند. با این همه، حکیمان و آموزگاران بزرگی چون منسیوس، سون‌دزو، لائودزو و کنفسیوس کوشیدند جامعة چین را از راه تعالیم عمیق و آموزش‌های دقیق، از تلاطم و تلاشی بازدارند. آنان به مانند اغلب حکما و متفکران کهن و مصلحان اعصار قدیم، یک رو به پادشاه و یک روی دیگر […]

 • گرامیداشت مام جلال
  دکتر محمدعلی سلطانی
  یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶
    از غار تا تالار جلال طالبانی (۱۳۱۳ـ۱۳۹۶) بزرگمرد عالم سیاست در خاورمیانه و شخصیت مبارز با استبداد و دیکتاتوری در نیم‌قرن اخیر بود که دوهفتة پیش پس از تحمل بیماری به جهان باقی شتافت. سیاست‌مردان و سرداران ایرانی هر کدام در نوشتار و سخنان خود درباره ابعاد شخصیت او اظهارنظر کردند؛ وزیر امورخارجه ایران در رأس مخروط میهمانان حاضر در تشییع جنازه طالبانی، جهانی از احترام و اعتنا و اعتقاد به آرمان‌های این شخصیت جهانی را جلوه‌گر ساخت که بیانگر ژرفای پیوند تاریخی و جغرافیایی و فرهنگی دو سویه‌ای […]

    از غار تا تالار جلال طالبانی (۱۳۱۳ـ۱۳۹۶) بزرگمرد عالم سیاست در خاورمیانه و شخصیت مبارز با استبداد و دیکتاتوری در نیم‌قرن اخیر بود که دوهفتة پیش پس از تحمل بیماری به جهان باقی شتافت. سیاست‌مردان و سرداران ایرانی هر کدام در نوشتار و سخنان خود درباره ابعاد شخصیت او اظهارنظر کردند؛ وزیر امورخارجه ایران در رأس مخروط میهمانان حاضر در تشییع جنازه طالبانی، جهانی از احترام و اعتنا و اعتقاد به آرمان‌های این شخصیت جهانی را جلوه‌گر ساخت که بیانگر ژرفای پیوند تاریخی و جغرافیایی و فرهنگی دو سویه‌ای […]

 • آسیب‌شناسی قدرت در اندیشة مولانا
  دکتر احمد کتابی - بخش دوم
  یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶
    اشاره: مؤلف در این نوشتار که بخش نخستش در چهارشنبه به چاپ رسید، بر آن است تا به بررسی قدرت و آسیب‏های ناشی از آن از دیدگاه مولوی بلخی بپردازد که با انسان‏شناسی و علم سیاست ارتباطی تنگاتنگ دارد. ۲ـ۲ـ سترونی حکمرانی سودای کسب مقام و ریاست و دغدغة تثبیت و حفظ آن، در بسیاری از موارد موجب می‏شود که ارباب جاه و قدرت همة خطوط قرمز اخلاقی و انسانی را پشت سر گذارند و از فرط نگرانی و بیم دستیابی رقیبان احتمالی و یا خیالی به قدرت، نزدیکترین […]

    اشاره: مؤلف در این نوشتار که بخش نخستش در چهارشنبه به چاپ رسید، بر آن است تا به بررسی قدرت و آسیب‏های ناشی از آن از دیدگاه مولوی بلخی بپردازد که با انسان‏شناسی و علم سیاست ارتباطی تنگاتنگ دارد. ۲ـ۲ـ سترونی حکمرانی سودای کسب مقام و ریاست و دغدغة تثبیت و حفظ آن، در بسیاری از موارد موجب می‏شود که ارباب جاه و قدرت همة خطوط قرمز اخلاقی و انسانی را پشت سر گذارند و از فرط نگرانی و بیم دستیابی رقیبان احتمالی و یا خیالی به قدرت، نزدیکترین […]

 • قرآن، کتاب عقل
  گفتگو با دکتر دینانی - کریم فیضی - بخش چهارم و پایانی
  سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶
    نکته‌ای که اهمیت به‌سزایی دارد، این است که هم «وحی» و هم «عقل» در قالب سخن به ظهور می‌رسند و برای شناختن وحی و عقل، شناختن سخن نقش عمده و بنیادی دارد؛ اما از سوی دیگر شناختن سخن جز به واسطه وحی و عقل هم امکان‌پذیر نیست. برای بیرون آمدن از آنچه در اینجا به عنوان یک «دوْر باطل» مطرح می‌گردد، باید به آنچه تفاوت میان ظاهر و باطن خوانده می‌شود، تمسک کرد. سخن معقول عقل ظاهر است و عقل انسان، سخن باطن به شمار می‌آید. ارتباط میان ظاهر […]

    نکته‌ای که اهمیت به‌سزایی دارد، این است که هم «وحی» و هم «عقل» در قالب سخن به ظهور می‌رسند و برای شناختن وحی و عقل، شناختن سخن نقش عمده و بنیادی دارد؛ اما از سوی دیگر شناختن سخن جز به واسطه وحی و عقل هم امکان‌پذیر نیست. برای بیرون آمدن از آنچه در اینجا به عنوان یک «دوْر باطل» مطرح می‌گردد، باید به آنچه تفاوت میان ظاهر و باطن خوانده می‌شود، تمسک کرد. سخن معقول عقل ظاهر است و عقل انسان، سخن باطن به شمار می‌آید. ارتباط میان ظاهر […]

 • اسناد نهضت اسلامی ایران
  استاد سیدهادی خسروشاهی
  سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶
    بی‌تردید هیچ تحول اجتماعی و انقلاب سیاسی در هیچ کشور و جامعه‌ای، بدون مقدمه و سابقه به وجود نمی‌آید و در واقع علل و عوامل گوناگونی در پیدایش و پیروزی و موفقیت هر تغییر یا انقلابی، نقشی اساسی و تأثیرگذار به عهده دارند. پیروزی انقلاب اسلامی ایران از این قانون کلی مستثنی نیست و باید گفت که آغاز نهضت اسلامی و مبارزات پیگیر و پرهزینه مردم مسلمان ایران، به رهبری علما و مرجعیت شیعه، و در طلیعه آنان امام خمینی(ره)، زمینه‌ساز این پیروزی بود؛ یعنی آغاز مبارزات رسمی و […]

    بی‌تردید هیچ تحول اجتماعی و انقلاب سیاسی در هیچ کشور و جامعه‌ای، بدون مقدمه و سابقه به وجود نمی‌آید و در واقع علل و عوامل گوناگونی در پیدایش و پیروزی و موفقیت هر تغییر یا انقلابی، نقشی اساسی و تأثیرگذار به عهده دارند. پیروزی انقلاب اسلامی ایران از این قانون کلی مستثنی نیست و باید گفت که آغاز نهضت اسلامی و مبارزات پیگیر و پرهزینه مردم مسلمان ایران، به رهبری علما و مرجعیت شیعه، و در طلیعه آنان امام خمینی(ره)، زمینه‌ساز این پیروزی بود؛ یعنی آغاز مبارزات رسمی و […]

 • یادداشت‌های سفر چین؛ شهریور ۱۳۹۶
  پگاه پکن
  مرضیه سلیمانی - بخش ششم
  سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶
    روز پنجم باز هم بامدادان پکن را همراه طلوع خورشید، آرام و باوقار دیدم. پشت پنجرة هتل، به غلبة خورشید بر شامگاهان می‌نگریستم. امروز روزه‌ام را تمام کردم. حالم به وضوح بهتر شده و مشکلات گوارشی و جسمی را پشت سر گذاشته‌ام. صبحانة مناسب و چای سبز و آب فراوان چنان نشاطی بخشید که سحرگاه به سوی شهر ممنوعه رفتم. در چین، صبحگاهان ـ ساعت ۷ صبح ـ هر کاری که صبغة دولتی یا سازمانی و نهادی داشته باشد، آغاز می‌شود و دقیقا در ساعت ۳ بعدازظهر درها بسته […]

    روز پنجم باز هم بامدادان پکن را همراه طلوع خورشید، آرام و باوقار دیدم. پشت پنجرة هتل، به غلبة خورشید بر شامگاهان می‌نگریستم. امروز روزه‌ام را تمام کردم. حالم به وضوح بهتر شده و مشکلات گوارشی و جسمی را پشت سر گذاشته‌ام. صبحانة مناسب و چای سبز و آب فراوان چنان نشاطی بخشید که سحرگاه به سوی شهر ممنوعه رفتم. در چین، صبحگاهان ـ ساعت ۷ صبح ـ هر کاری که صبغة دولتی یا سازمانی و نهادی داشته باشد، آغاز می‌شود و دقیقا در ساعت ۳ بعدازظهر درها بسته […]

 • یادداشت‌های سفر چین؛ شهریور ۱۳۹۶
  پگاه پکن
  مرضیه سلیمانی - بخش پنجم
  دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶
    «انجمن نویسندگان چین» چهار جایزه ملی را به صورت سالانه و ادواری برگزار می‌کند. این چهار جایزه عبارت است از: ۱ـ جایزه مادونگ، که به نویسنده و خالق بهترین رمان اعطا می‌شود. ۲ـ جایزه لوشین، که یک جایزه عمومی در عرصه ادبیات است و به گروه‌های مختلفی از شعرا و نمایشنامه‌نویسان یا داستان‌‌پردازان یا منتقدان ادبی ممکن است تعلق بگیرد. ۳ـ جایزه ادبیات بومی یا اقلیت‌ها، که به آثار برگزیدة اقلیت‌های قومی داده می‌شود. توجه داشته باشید که در چین به طور کلی ۵۶ قوم حضور دارند و از […]

    «انجمن نویسندگان چین» چهار جایزه ملی را به صورت سالانه و ادواری برگزار می‌کند. این چهار جایزه عبارت است از: ۱ـ جایزه مادونگ، که به نویسنده و خالق بهترین رمان اعطا می‌شود. ۲ـ جایزه لوشین، که یک جایزه عمومی در عرصه ادبیات است و به گروه‌های مختلفی از شعرا و نمایشنامه‌نویسان یا داستان‌‌پردازان یا منتقدان ادبی ممکن است تعلق بگیرد. ۳ـ جایزه ادبیات بومی یا اقلیت‌ها، که به آثار برگزیدة اقلیت‌های قومی داده می‌شود. توجه داشته باشید که در چین به طور کلی ۵۶ قوم حضور دارند و از […]

 • متناقض‌نمایی حافظ
  امیررضا پوررضایی - بخش دوم و پایانی
  دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶
    ممیّز بین انسان و غیر انسان درست در همین نقطه ترجیح دیگری بر خود است. این درست است که انسان نیز مثل تمام موجودات تنها و تنها به خودش علاقه دارد و علاقه‌اش به هر چیز دیگر یا هر کس دیگر، بخشی از علاقه‌مندی او به خودش است؛ اما اگر این علاقه از مسیر انسانی دیگر یا پدیده‌ای دیگر به خود او بازگردد، یک رفتار دیگرخواهانه و زیباست. برخورد دیگری از حافظ می‌بینیم که با همین واژه «عقل» صورت گرفته است، اما از مفهوم پیدا می‌شود که گرچه واژه […]

    ممیّز بین انسان و غیر انسان درست در همین نقطه ترجیح دیگری بر خود است. این درست است که انسان نیز مثل تمام موجودات تنها و تنها به خودش علاقه دارد و علاقه‌اش به هر چیز دیگر یا هر کس دیگر، بخشی از علاقه‌مندی او به خودش است؛ اما اگر این علاقه از مسیر انسانی دیگر یا پدیده‌ای دیگر به خود او بازگردد، یک رفتار دیگرخواهانه و زیباست. برخورد دیگری از حافظ می‌بینیم که با همین واژه «عقل» صورت گرفته است، اما از مفهوم پیدا می‌شود که گرچه واژه […]

 • خیّامیات ِ خواجو
  سیدعلی میرافضلی
  دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶
    خیامانه‌ها، نقطه‌ قوت رباعیات خواجو اشاره: مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ خواجو، با برگزاری سی‌وچهار نشست به پایان رسید. در این ۳۴ نشست، ۲۵ استاد ادبیات فارسی درباره‌ زندگی و زمانه ‌خواجو، خاستگاه و پایگاه جغرافیایی‌اش، تأثیرپذیری خواجو از سعدی، تأثیرگذاری‌اش بر حافظ، مقایسه‌ مثنوی‌های خواجو با مثنوی‌های نظامی، مضامین عرفانی در آثار خواجو، بررسی مثنوی‌های همای و همایون، گل‌و نوروز، روضه‌الانوار و کمال‌نامه بحث کردند. آخرین درس‌گفتار خواجو به بررسی رباعیات خواجو و جریان رباعی‌سرایی فارسی در قرن هشتم اختصاص داشت که با سخنرانی سیدعلی میرافضلی ـ شاعر و پژوهشگرـ […]

    خیامانه‌ها، نقطه‌ قوت رباعیات خواجو اشاره: مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ خواجو، با برگزاری سی‌وچهار نشست به پایان رسید. در این ۳۴ نشست، ۲۵ استاد ادبیات فارسی درباره‌ زندگی و زمانه ‌خواجو، خاستگاه و پایگاه جغرافیایی‌اش، تأثیرپذیری خواجو از سعدی، تأثیرگذاری‌اش بر حافظ، مقایسه‌ مثنوی‌های خواجو با مثنوی‌های نظامی، مضامین عرفانی در آثار خواجو، بررسی مثنوی‌های همای و همایون، گل‌و نوروز، روضه‌الانوار و کمال‌نامه بحث کردند. آخرین درس‌گفتار خواجو به بررسی رباعیات خواجو و جریان رباعی‌سرایی فارسی در قرن هشتم اختصاص داشت که با سخنرانی سیدعلی میرافضلی ـ شاعر و پژوهشگرـ […]

 • قرآن، کتاب عقل
  گفتگو با دکتر دینانی ـ کریم فیضی ـ بخش سوم
  دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶
    هرگاه از باطن قرآن کریم سخن گفته می‌شود، به این مسئله باید توجه داشت که آن باطن نیز باطن دارد و تعداد آن باطن‌ها بیش از آن است که به‌آسانی بتوان از شمار آنها سخن به میان آورد. باطن «ملک»، ملکوت است و باطن «ملکوت»، «لاهوت» است و از «جبروت» و مافوق جبروت نیز می‌توان سخن به میان آورد. در ترتب تصاعدی عوالم، از محسوس تا معقول، آنچه تحقق پیدا می‌کند، از کثرت به وحدت رفتن است. البته همان‌گونه که انسان از کثرت به وحدت سیر و سفر صعودی […]

    هرگاه از باطن قرآن کریم سخن گفته می‌شود، به این مسئله باید توجه داشت که آن باطن نیز باطن دارد و تعداد آن باطن‌ها بیش از آن است که به‌آسانی بتوان از شمار آنها سخن به میان آورد. باطن «ملک»، ملکوت است و باطن «ملکوت»، «لاهوت» است و از «جبروت» و مافوق جبروت نیز می‌توان سخن به میان آورد. در ترتب تصاعدی عوالم، از محسوس تا معقول، آنچه تحقق پیدا می‌کند، از کثرت به وحدت رفتن است. البته همان‌گونه که انسان از کثرت به وحدت سیر و سفر صعودی […]

 • یادداشت‌های سفر چین؛ شهریور ۱۳۹۶
  پگاه پکن
  مرضیه سلیمانی - بخش چهارم
  یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۶
    یکی از نکاتی که توجهم را جلب کرد، مسأله ارتباط بود. دشواری و فقدان ارتباط مناسب با دیگران، تنها مربوط به زبان و عدم یکسانی و ناآشنایی با زبان «دیگری» نیست، بلکه در نفس «دیگری»پنداری است. جالب آنکه گاهی کسانی که زباندانان قهاری به نظر می‌رسیدند، نمی‌توانستند به تفاهم و سادگی با دیگران سخن بگویند. فرهیختگی نمی‌تواند در این زمینه به داد شما برسد، بلکه باید مردم شما را یکی از خودشان بدانند. در این صورت، تفهیم و تفهّم ساده است و بالاخره با ایما و اشاره و نوشته […]

    یکی از نکاتی که توجهم را جلب کرد، مسأله ارتباط بود. دشواری و فقدان ارتباط مناسب با دیگران، تنها مربوط به زبان و عدم یکسانی و ناآشنایی با زبان «دیگری» نیست، بلکه در نفس «دیگری»پنداری است. جالب آنکه گاهی کسانی که زباندانان قهاری به نظر می‌رسیدند، نمی‌توانستند به تفاهم و سادگی با دیگران سخن بگویند. فرهیختگی نمی‌تواند در این زمینه به داد شما برسد، بلکه باید مردم شما را یکی از خودشان بدانند. در این صورت، تفهیم و تفهّم ساده است و بالاخره با ایما و اشاره و نوشته […]

 • متناقض‌نمایی در شعر و اندیشه حافظ
  امیررضا پوررضایی - بخش اول
  یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۶
    زندگی در زمان‌ها و ابعاد گوناگون ما را با پدیده‌هایی مواجه می‌سازد که آنها را متناقض می‌بینیم؛ ما را در موقعیت‌هایی قرار می‌دهد که برای درکشان و صد البته عبور پیروزمندانه و نتیجه‌بخش از آنها باید «متناقض‌نمایی» (پارادوکس) را بشناسیم و با درک دقیق از این مفهوم، بتوانیم خود را از گرفتارشدن به سراب‌هایی که درک غیرصحیح و غیردقیق از متناقض‌نمایی برای ما به همراه دارد، در ببریم. مثل بسیاری از زمینه‌های زندگی، ادبیات فارسی و به‌ویژه نگاه کاربردی به ادبیات، می‌تواند یکی از یاوران مهم و مفید به […]

    زندگی در زمان‌ها و ابعاد گوناگون ما را با پدیده‌هایی مواجه می‌سازد که آنها را متناقض می‌بینیم؛ ما را در موقعیت‌هایی قرار می‌دهد که برای درکشان و صد البته عبور پیروزمندانه و نتیجه‌بخش از آنها باید «متناقض‌نمایی» (پارادوکس) را بشناسیم و با درک دقیق از این مفهوم، بتوانیم خود را از گرفتارشدن به سراب‌هایی که درک غیرصحیح و غیردقیق از متناقض‌نمایی برای ما به همراه دارد، در ببریم. مثل بسیاری از زمینه‌های زندگی، ادبیات فارسی و به‌ویژه نگاه کاربردی به ادبیات، می‌تواند یکی از یاوران مهم و مفید به […]

 • قرآن، کتاب عقل
  گفتگو با دکتر دینانی - کریم فیضی - بخش دوم
  یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۶
    بسیاری از بزرگان اهل ادب، در معنی «تفسیر»، از «کشف قناع» سخن گفته‌اند و منظورشان، پرده‌برداشتن از روی آن چیزی است که تو گویی نوعی حجاب یا پرده بر رویش کشیده شده است. به طور کلی در «تفسیر»، پرده برداشتن و آشکارکردن چهره امر مورد تفسیر مراد و مقصود است؛ ولی در «تأویل»، آنچه اهمیت دارد، این است که امر مورد تأویل به اصل خود بازگردانده شود و جایگاه اصلی آن معلوم گردد. البته در تأویل، تفسیر نیز تحقق می‌پذیرد؛ زیرا در بازگرداندن به اصل، پرده‌برداشتن و آشکارکردن چهره […]

    بسیاری از بزرگان اهل ادب، در معنی «تفسیر»، از «کشف قناع» سخن گفته‌اند و منظورشان، پرده‌برداشتن از روی آن چیزی است که تو گویی نوعی حجاب یا پرده بر رویش کشیده شده است. به طور کلی در «تفسیر»، پرده برداشتن و آشکارکردن چهره امر مورد تفسیر مراد و مقصود است؛ ولی در «تأویل»، آنچه اهمیت دارد، این است که امر مورد تأویل به اصل خود بازگردانده شود و جایگاه اصلی آن معلوم گردد. البته در تأویل، تفسیر نیز تحقق می‌پذیرد؛ زیرا در بازگرداندن به اصل، پرده‌برداشتن و آشکارکردن چهره […]

 • هنجارها و هویت جمعی در جهان اسلام
  دکتر مجید روحی دهبنه - بخش نهم و پایانی
  چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶
  کشورهای اسلامی و عربی هرچند به ظاهر در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند، ولی تا رسیدن به یک دریافت مشترک منطقه‌ای راه درازی در پیش دارند و به‌ علت سیاست‌ها و اقدامات دولت‌های موجود، تصور مشترکی از منطقه یا «منطقه‌بودگی» پدید نیامده است. نبود تعریفی جامع و مشخص از هویت ملی، به علت وجود هویت‌های ناهمساز در کنار هم که به پیدایش سازگاری‌های هویتی و تعارض‌های نقشی انجامیده است، مجموعه پیچیده‌ای از همکاری، رویارویی و تضاد در خاورمیانه پدید آورده است. پان‌عربیسم گرچه در پی ایجاد نظمی عربی بود، ولی به […]

 • اسرار ماندگاری عاشورا
  حجت‌الاسلام والمسلمین احمد صادقی اردستانی
  چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶
    دو جبهه‌ای که روز عاشورای سال ۶۱ هجری در کربلا مقابل هم قرار گرفتند و به حسب ظاهر، یکی پیروز و دیگری مغلوب شد، از لحاظ رهبری، اصالت خانوادگی، روش مبارزه، شعار و هدف، دارای تفاوت‌های زیادی بودند. در اینجا مروری بر اسرار ماندگاری عاشورا می‌کنیم: ۱ـ اصالت خانوادگی فرماندهی فرماندة یک طرف نبرد، حسین‌ پسر‌علی‌بن‌ابی‌طالب(ع) و فاطمه دخت والاگهر رسول خدا(ص) و حدود ۵۷ساله بود. وقتی یزیدبن معاویه به ولیدبن‌ عتبه ـ امیر مدینه ـ نامه می‌نویسد که از حسین‌بن‌علی برای خلافت با او بیعت بگیرد، امام‌حسین(ع) در […]

    دو جبهه‌ای که روز عاشورای سال ۶۱ هجری در کربلا مقابل هم قرار گرفتند و به حسب ظاهر، یکی پیروز و دیگری مغلوب شد، از لحاظ رهبری، اصالت خانوادگی، روش مبارزه، شعار و هدف، دارای تفاوت‌های زیادی بودند. در اینجا مروری بر اسرار ماندگاری عاشورا می‌کنیم: ۱ـ اصالت خانوادگی فرماندهی فرماندة یک طرف نبرد، حسین‌ پسر‌علی‌بن‌ابی‌طالب(ع) و فاطمه دخت والاگهر رسول خدا(ص) و حدود ۵۷ساله بود. وقتی یزیدبن معاویه به ولیدبن‌ عتبه ـ امیر مدینه ـ نامه می‌نویسد که از حسین‌بن‌علی برای خلافت با او بیعت بگیرد، امام‌حسین(ع) در […]

 • یادداشت‌های سفر چین؛ شهریور ۱۳۹۶
  پگاه پکن
  مرضیه سلیمانی - بخش سوم
  چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶
    نمایشگاه کتاب، ابعادی غول‌آسا داشت و شما هرچقدر همت‌تان بلند و حوصله و وقت‌تان فراخ می‌بود، نمی‌توانستید از تمام قسمت‌ها بازدید کنید و هرآنچه هست ببینید. غرفه ایران در نمایشگاه امسال، بخش خاص و ممتازی بود و برنامه‌ها و تدارکات ویژه‌ای برایش در نظر گرفته شده بود. ایده طراحی غرفه، با رنگ آشنای فیروزه‌ای و تصاویر بزرگان شعر و ادب و فرهنگ ایران، و نیز تصاویر آشنای زیبایی‌های طبیعی و تاریخی و هنری، این عنوان شاعرانه را برای خود برگزیده بود: «ایران، رؤیای رنگین جاده ابریشم». من و همکاران […]

    نمایشگاه کتاب، ابعادی غول‌آسا داشت و شما هرچقدر همت‌تان بلند و حوصله و وقت‌تان فراخ می‌بود، نمی‌توانستید از تمام قسمت‌ها بازدید کنید و هرآنچه هست ببینید. غرفه ایران در نمایشگاه امسال، بخش خاص و ممتازی بود و برنامه‌ها و تدارکات ویژه‌ای برایش در نظر گرفته شده بود. ایده طراحی غرفه، با رنگ آشنای فیروزه‌ای و تصاویر بزرگان شعر و ادب و فرهنگ ایران، و نیز تصاویر آشنای زیبایی‌های طبیعی و تاریخی و هنری، این عنوان شاعرانه را برای خود برگزیده بود: «ایران، رؤیای رنگین جاده ابریشم». من و همکاران […]

 • هنجارها و هویت جمعی در جهان اسلام
  دکتر مجید روحی دهبنه - بخش هشتم
  سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶
  فرانسوا توال در این باره می‌گوید: «درست یا نادرست، ایران دریافته است که در محاصره کشورهای سنی مذهبی که «شیعی‌گری ایران» و «قدرت منطقه‌ای» آن را خطری برای خود به‌شمار می‌آوردند، قرار دارد.» این امر رقابت کشورهای عربی با ایران در عراق پس از صدام حسین، رقابت عربستان با ایران در خلیج‌فارس و رقابت ترکیه با ایران در آسیای مرکزی و قفقاز را دامن زده است(نجفی فیروزجایی، ۱۲۲:۱۳۸۶). در این میان رقابت ایران و عربستان پس از ۲۰۰۱ و به‌ویژه در دوران اشغال عراق بسیار زیادتر شد. این رقابت که […]

 • اخلاق و اندیشه اخوان‌الصفا
  احمد محمود صبحی - ترجمه مجتبی رحمتی
  سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶
    اشاره: نوشتار زیر ترجمه فصلی از کتاب «فلسفه اخلاق در اندیشه اسلامی»، نوشته دکتر احمد محمود صبحی است. در آن کتاب جریان های مختلف اندیشه اخلاقی در جهان اسلام بررسی شده است. بحث آن درباره «اخوان الصفا» از جمله جذاب  ترین فصول آن است. زیرا اولا به اخوان الصفا خصوصا به این جنبه از اندیشه آنها، کمتر پرداخته شده است و ثانیا در تأملات اخوان الصفا لحن و لطافت معنوی خاصی دیده می شود که در دیگر نوشته های مشابه چندان نمونه ندارد. در میان فرقه‌های مختلف اسلامی، اخوان‌الصفا […]

    اشاره: نوشتار زیر ترجمه فصلی از کتاب «فلسفه اخلاق در اندیشه اسلامی»، نوشته دکتر احمد محمود صبحی است. در آن کتاب جریان های مختلف اندیشه اخلاقی در جهان اسلام بررسی شده است. بحث آن درباره «اخوان الصفا» از جمله جذاب  ترین فصول آن است. زیرا اولا به اخوان الصفا خصوصا به این جنبه از اندیشه آنها، کمتر پرداخته شده است و ثانیا در تأملات اخوان الصفا لحن و لطافت معنوی خاصی دیده می شود که در دیگر نوشته های مشابه چندان نمونه ندارد. در میان فرقه‌های مختلف اسلامی، اخوان‌الصفا […]

 • یادداشت‌های سفر چین؛ شهریور ۱۳۹۶
  پگاه پکن
  مرضیه سلیمانی - بخش دوم
  سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶
    اگر چهارصد و اندی سال به عقب بازگردم. حتما به سراغ ملاحسین واعظ کاشی می‌روم و از او می‌خواهم این نکات و دقایق را هم به آن فصل از فتوت نامه‌ا‌ش بیفزاید. روز یکم روز سه‌شنبه یکم شهریورماه، برابر با ۲۹ آگوست، در نخستین روز حضور در پکن، راهی مراسم افتتاحیه نمایشگاه کتاب شدیم. این افتتاحیه در سالن کنگرة خلق چین برگزار می‌شد، نمایشگاه البته درجای دیگری بود. کنگره در خیابان جیان‌ون‌بین قرار دارد؛ خیابانی بسیار مهم و با شکوه که دارای اهمیت زیادی در شهر پکن و بلندترین […]

    اگر چهارصد و اندی سال به عقب بازگردم. حتما به سراغ ملاحسین واعظ کاشی می‌روم و از او می‌خواهم این نکات و دقایق را هم به آن فصل از فتوت نامه‌ا‌ش بیفزاید. روز یکم روز سه‌شنبه یکم شهریورماه، برابر با ۲۹ آگوست، در نخستین روز حضور در پکن، راهی مراسم افتتاحیه نمایشگاه کتاب شدیم. این افتتاحیه در سالن کنگرة خلق چین برگزار می‌شد، نمایشگاه البته درجای دیگری بود. کنگره در خیابان جیان‌ون‌بین قرار دارد؛ خیابانی بسیار مهم و با شکوه که دارای اهمیت زیادی در شهر پکن و بلندترین […]

Page 1 of 11112345...Last »