نظرهاوانديشه ها
قدیمی ترین روزنامه ایران با ۹۲سال انتشار مستمر
روزنامه اطلاعات

نظرهاوانديشه ها

 • تاریخ باغ نگارستان
  استاد سید عبدالله انوار - بخش نهم و پایانی
  سه شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۶
    با آنکه مدرسه فلاحت و صنایع مستظرفه باغ نگارستان را از طردشدگی تا حدی حفظ کرده بودند، ولی ما در همین اوقات باز بی‌توجهی به باغ نگارستان را می‌بینیم و چنان‌که گذشت، فریدالملک همدانی در خاطرات خود پس از دیدار از این قصر به سال ۱۳۲۰ق، ناله‌ها از ویرانی و بی‌توجهی به آن سرمی‌دهد. متأسفانه این ویرانی ادامه پیدا می‌کند تا در حوادث مشروطیت قرب جوار نگارستان با باغ بهارستان، یعنی خانه ملت موجب شد تا لطماتی که به وسیله محمدعلی‌شاه بر این خانه زده شد، باغ نگارستان را […]

    با آنکه مدرسه فلاحت و صنایع مستظرفه باغ نگارستان را از طردشدگی تا حدی حفظ کرده بودند، ولی ما در همین اوقات باز بی‌توجهی به باغ نگارستان را می‌بینیم و چنان‌که گذشت، فریدالملک همدانی در خاطرات خود پس از دیدار از این قصر به سال ۱۳۲۰ق، ناله‌ها از ویرانی و بی‌توجهی به آن سرمی‌دهد. متأسفانه این ویرانی ادامه پیدا می‌کند تا در حوادث مشروطیت قرب جوار نگارستان با باغ بهارستان، یعنی خانه ملت موجب شد تا لطماتی که به وسیله محمدعلی‌شاه بر این خانه زده شد، باغ نگارستان را […]

 • تأثیر جنبش‌های علمی و عقلی هندوستان از ابن‌سینا
  سید اطهر عباس رضوی - ترجمه سید مهدی حسینی - اسفیدواجانی - بخش اول
  سه شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۶
    اشاره: اگرچه شبه‌قاره هند سده‌های متعددی در همسایگی ایران قرار داشت، اما مدت زمانی که ابن‌سینا و آثار فلسفی و طبی او در هند مورد توجه قرار گرفت تا زمانی که شبه‌قاره توجه خود را به علوم جدید معطوف داشت، به مراتب کمتر از مدت آشنایی هندیان و ایرانیان پس از به ظهور رسیدن این دانشمند بزرگ ایرانی است. مقاله حاضر یکی از معدود آثاری است که به تأثیر ابن‌سینا بر سایر متفکران هند در فاصله زمانی مزبور پرداخته و پیشتر در ماهنامه «اطلاعات حکمت و معرفت» به چاپ […]

    اشاره: اگرچه شبه‌قاره هند سده‌های متعددی در همسایگی ایران قرار داشت، اما مدت زمانی که ابن‌سینا و آثار فلسفی و طبی او در هند مورد توجه قرار گرفت تا زمانی که شبه‌قاره توجه خود را به علوم جدید معطوف داشت، به مراتب کمتر از مدت آشنایی هندیان و ایرانیان پس از به ظهور رسیدن این دانشمند بزرگ ایرانی است. مقاله حاضر یکی از معدود آثاری است که به تأثیر ابن‌سینا بر سایر متفکران هند در فاصله زمانی مزبور پرداخته و پیشتر در ماهنامه «اطلاعات حکمت و معرفت» به چاپ […]

 • کره شمالی، کره جنوبی
  فریدون مجلسی
  سه شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۶
    وقتی با تسلیم ژاپن جنگ جهانی دوم در جبهه شرق آسیا پایان یافت، نیروهای کمونیست کره که با اشغالگران ژاپنی در ستیز بودند، به فرماندهی کیم ایل سونگ در شمال مدار ۳۸ درجه با پشتیبانی استالین و مائوتسه تونگ، دولتی کمونیستی در بالای مدار ۳۸ درجه در پیونگ یانگ تشکیل دادند و نیروهای مورد حمایت آمریکا در جنوب همان مدار، دولتی به اصطلاح لیبرال به ریاست سینگمان ری تشکیل دادند که در تابستان ۱۹۵۰، در زمانی که نهضت ملی ایران داشت شکل می‌‌گرفت، نیروهای کمونیست با پشتگرمی به توسعه‌طلبی […]

    وقتی با تسلیم ژاپن جنگ جهانی دوم در جبهه شرق آسیا پایان یافت، نیروهای کمونیست کره که با اشغالگران ژاپنی در ستیز بودند، به فرماندهی کیم ایل سونگ در شمال مدار ۳۸ درجه با پشتیبانی استالین و مائوتسه تونگ، دولتی کمونیستی در بالای مدار ۳۸ درجه در پیونگ یانگ تشکیل دادند و نیروهای مورد حمایت آمریکا در جنوب همان مدار، دولتی به اصطلاح لیبرال به ریاست سینگمان ری تشکیل دادند که در تابستان ۱۹۵۰، در زمانی که نهضت ملی ایران داشت شکل می‌‌گرفت، نیروهای کمونیست با پشتگرمی به توسعه‌طلبی […]

 • انتقاد و ارتقا در معماری
  مهندس امیررضا پوررضایی ـ بخش دوم و پایانی
  دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶
    نقد معماری در سطوح مختلفی لازم به نظر می‌رسد. در گام نخست نقد درباره کل معماری. کتاب «ذهن در معماری» نمونه بسیار خوبی برای نقد در این سطح است. این کتاب مجموعه مقالاتی است که به ارائه یک نظریه می‌پردازند؛ نظریه‌ای که به یافته‌های علم اعصاب و ارتباط آن با طراحی و معماری پرداخته است. کتاب با ویراستاری سارا رابینسون و یوهانی پلاسما که خود نیز در آن مقاله دارند، گردآوری شده و رضا امیر رحیمی آن را به فارسی برگردانده است. در این کتاب با اشاره به دستاوردهای […]

    نقد معماری در سطوح مختلفی لازم به نظر می‌رسد. در گام نخست نقد درباره کل معماری. کتاب «ذهن در معماری» نمونه بسیار خوبی برای نقد در این سطح است. این کتاب مجموعه مقالاتی است که به ارائه یک نظریه می‌پردازند؛ نظریه‌ای که به یافته‌های علم اعصاب و ارتباط آن با طراحی و معماری پرداخته است. کتاب با ویراستاری سارا رابینسون و یوهانی پلاسما که خود نیز در آن مقاله دارند، گردآوری شده و رضا امیر رحیمی آن را به فارسی برگردانده است. در این کتاب با اشاره به دستاوردهای […]

 • دشمن حقیقی کیست؟
  دکتر قاسم صافی ـ استاد دانشگاه تهران
  دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶
    فساد عصر حاضر آشکار است سپهر از زشتی او شرمسار است اگـر پیدا کنـی ذوق نگاهی دوصد شیطان تو را خدمتگزار است ابتدا اشاره کنم که منظور از «حرامی»، حرامکار است؛ کسی که مرتکب فعل حرام می‌شود و نیز به معنی دزد، کلاهبردار و متجاوز به حقوق مالی و اعتباری افراد جامعه و جوامع به طور پنهان و آشکار. پس این واژه فقط به افرادی اطلاق نمی‌شود که در تهیه رزق و روزی و گذران زندگی به اموال و سهام دیگران دستبرد می‌زنند یا با تردستی به چیرگی بر […]

    فساد عصر حاضر آشکار است سپهر از زشتی او شرمسار است اگـر پیدا کنـی ذوق نگاهی دوصد شیطان تو را خدمتگزار است ابتدا اشاره کنم که منظور از «حرامی»، حرامکار است؛ کسی که مرتکب فعل حرام می‌شود و نیز به معنی دزد، کلاهبردار و متجاوز به حقوق مالی و اعتباری افراد جامعه و جوامع به طور پنهان و آشکار. پس این واژه فقط به افرادی اطلاق نمی‌شود که در تهیه رزق و روزی و گذران زندگی به اموال و سهام دیگران دستبرد می‌زنند یا با تردستی به چیرگی بر […]

 • باغ نگارستان
  استاد سید عبدالله انوار - بخش هشتم
  دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶
    برگردیم به باغ نگارستان روضه‌الصفای ناصری می‌گوید: به زمان محمدشاه چون خواستند که خسروخان گرجی را به جانب کردستان و تبریز گسیل دارند تا پریشانی‌های محل را به سامان آرد و از این نظر، نظر پریشان و مضطرب شاهی را آسودگی و فراغتی بخشد، او برای اذن سفر در باغ نگارستان به خدمت شاهنشاه غازی رسید و همان وقت شاه هم از باغ نگارستان قصد ییلاق کرد. مرآت‌البلدان ضمن ذکر وقایع سال ۱۲۵۸ق از مراسم پرشکوه نخستین ازدواج ناصرالدین میرزای ولیعهد با دخترعموی پدرش در این باغ چنین یاد […]

    برگردیم به باغ نگارستان روضه‌الصفای ناصری می‌گوید: به زمان محمدشاه چون خواستند که خسروخان گرجی را به جانب کردستان و تبریز گسیل دارند تا پریشانی‌های محل را به سامان آرد و از این نظر، نظر پریشان و مضطرب شاهی را آسودگی و فراغتی بخشد، او برای اذن سفر در باغ نگارستان به خدمت شاهنشاه غازی رسید و همان وقت شاه هم از باغ نگارستان قصد ییلاق کرد. مرآت‌البلدان ضمن ذکر وقایع سال ۱۲۵۸ق از مراسم پرشکوه نخستین ازدواج ناصرالدین میرزای ولیعهد با دخترعموی پدرش در این باغ چنین یاد […]

 • فقه و محیط زیست
  گفتگو با آیت‌الله دکتر سیدمصطفی محقق داماد - منوچهر دین‌پرست - بخش دوم و پایانی
  یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۶
    اشاره: روز گذشته بخش اول گفتگو با استاد محقق داماد ـ رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم ـ در خصوص موضوع محیط‌‌زیست از منظر فقهی به چاپ رسید. در ادامه…………….. در بحث حفظ منابع زیست‌محیطی یکی از موضوعاتی که بسیار شایسته توجه است، بحث آلودگی هواست. تبیین شما در باب این موضوع چیست؟ هوا و فضا نیز از ثروت‌های عمومی است و اختیار آن با حکومت و مدیریت است. آیت‌الله منتظری که فضا را جزء انفال آورده، تنها این اثر را مترتب نموده که عبور از فضا باید با […]

    اشاره: روز گذشته بخش اول گفتگو با استاد محقق داماد ـ رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم ـ در خصوص موضوع محیط‌‌زیست از منظر فقهی به چاپ رسید. در ادامه…………….. در بحث حفظ منابع زیست‌محیطی یکی از موضوعاتی که بسیار شایسته توجه است، بحث آلودگی هواست. تبیین شما در باب این موضوع چیست؟ هوا و فضا نیز از ثروت‌های عمومی است و اختیار آن با حکومت و مدیریت است. آیت‌الله منتظری که فضا را جزء انفال آورده، تنها این اثر را مترتب نموده که عبور از فضا باید با […]

 • فلسفه و سیاست واقعی
  گفتگو با دکترکمال پولادی - منیره پنج‌تنی
  یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۶
    اشاره: بخش نخست این گفتگو چهارشنبه هفته پیش از نظر خوانندگان گرامی گذشت. اینک بخش پایانی: به نظر منتقدان، روایتی که گوس از سیاست ارائه می‌کند، تا چه اندازه می‌تواند دوباره سیاست را به فلسفه بازگرداند؟ پاسخ این سؤال بستگی به این دارد که فلسفه را چگونه تعریف کنیم. اگر فلسفه سیاسی را تأمل فلسفی درباره بهترین راههای سازمان‌دادن زندگی جمعی، نهادهای سیاسی و کردارهای سیاسی تعریف کنیم، همواره جایی برای فلسفی اندیشیدن به سیاست وجود دارد. علاوه ‌بر ‌این، فلسفه یک جایگاه فرانظری (meta thetical) درباره کار تمام […]

    اشاره: بخش نخست این گفتگو چهارشنبه هفته پیش از نظر خوانندگان گرامی گذشت. اینک بخش پایانی: به نظر منتقدان، روایتی که گوس از سیاست ارائه می‌کند، تا چه اندازه می‌تواند دوباره سیاست را به فلسفه بازگرداند؟ پاسخ این سؤال بستگی به این دارد که فلسفه را چگونه تعریف کنیم. اگر فلسفه سیاسی را تأمل فلسفی درباره بهترین راههای سازمان‌دادن زندگی جمعی، نهادهای سیاسی و کردارهای سیاسی تعریف کنیم، همواره جایی برای فلسفی اندیشیدن به سیاست وجود دارد. علاوه ‌بر ‌این، فلسفه یک جایگاه فرانظری (meta thetical) درباره کار تمام […]

 • انتقاد و ارتقا در معماری
  مهندس امیررضا پوررضایی ـ بخش اول
  یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۶
    معمار، همکاران معمار، کارفرما، بساز و بفروش، دولت، شهرداری، تولیدکنندگان و واردکنندگان مصالح ساختمانی، خریدار و مصرف‌کننده نهایی ساختمان و… همه در آنچه معماری امروز ما را شکل داده و می‌دهد، سهم دارند. به ظاهر سهم سرمایه‌گذار یا همان کارفرما، بیش از همه است؛ زیرا اوست که مالک ساختمان به حساب می‌آید و در آن حق اعمال نطر مالکانه دارد؛ اما این ظاهر قضیه است. سرمایه‌گذار در اکثر موارد مجبور به تبعیت از سلیقه عمومی است. سلیقه عمومی که نویسنده این سطور و گروهی که ممکن است با هم […]

    معمار، همکاران معمار، کارفرما، بساز و بفروش، دولت، شهرداری، تولیدکنندگان و واردکنندگان مصالح ساختمانی، خریدار و مصرف‌کننده نهایی ساختمان و… همه در آنچه معماری امروز ما را شکل داده و می‌دهد، سهم دارند. به ظاهر سهم سرمایه‌گذار یا همان کارفرما، بیش از همه است؛ زیرا اوست که مالک ساختمان به حساب می‌آید و در آن حق اعمال نطر مالکانه دارد؛ اما این ظاهر قضیه است. سرمایه‌گذار در اکثر موارد مجبور به تبعیت از سلیقه عمومی است. سلیقه عمومی که نویسنده این سطور و گروهی که ممکن است با هم […]

 • باغ نگارستان
  استاد سید عبدالله انوار - بخش هفتم
  یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۶
    در «مقالات تاریخی» آمده پس از قائم‌مقام و آمدن حاجی میرزاآقاسی، انگلیسی‌ها از جهالت و طمع و نوکرصفتی او نفعها بردند و به دست این جاهل و آن مستبد، یک پاره از ایران را از ایران جدا کردند [مقصود هرات و غوریان است] و به دستور انگلیس‌ها به دولت دیگر دادند و پالمرستون، آن وزیرخارجه استعماری انگلیس، چه نامه تهدیدآمیز و مشحون از توهین به دولت ایران نوشت و چه امریه‌های گزاف در آن گنجانید و به چه عقاب و مجازات وعید کرد که تکرار آن در این نوشته […]

    در «مقالات تاریخی» آمده پس از قائم‌مقام و آمدن حاجی میرزاآقاسی، انگلیسی‌ها از جهالت و طمع و نوکرصفتی او نفعها بردند و به دست این جاهل و آن مستبد، یک پاره از ایران را از ایران جدا کردند [مقصود هرات و غوریان است] و به دستور انگلیس‌ها به دولت دیگر دادند و پالمرستون، آن وزیرخارجه استعماری انگلیس، چه نامه تهدیدآمیز و مشحون از توهین به دولت ایران نوشت و چه امریه‌های گزاف در آن گنجانید و به چه عقاب و مجازات وعید کرد که تکرار آن در این نوشته […]

 • ادب و شعر مشروطیت
  دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی - بخش چهارم و پایانی
  چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶
    آنچه بهار ـ البته در سالهای آخر عمرش ـ در «هدیه باکو» توصیف کرده است، از نوعی شیفتگی او نسبت به محیط زندگی سوسیالیستی آن سالها خبر می‌دهد؛ اگرچه در آن شعر، بهار چنان شیفته عوامل ملّی و وحدت فرهنگ و تبار مردم «آبشوران کهن» با ایرانیان این سوی اَرَس می‌شود که توصیفش درباره جنبه‌های سوسیالیسم، تحت‌الشعاع آن اندیشه‌ها قرار می‌گیرد؛ امّا او همواره در آرزوی روزی بوده است که در آن «فقر و غنا» هر دو از میان برخیزد: چون فقر و غنا هر دو شد زگیتی و […]

    آنچه بهار ـ البته در سالهای آخر عمرش ـ در «هدیه باکو» توصیف کرده است، از نوعی شیفتگی او نسبت به محیط زندگی سوسیالیستی آن سالها خبر می‌دهد؛ اگرچه در آن شعر، بهار چنان شیفته عوامل ملّی و وحدت فرهنگ و تبار مردم «آبشوران کهن» با ایرانیان این سوی اَرَس می‌شود که توصیفش درباره جنبه‌های سوسیالیسم، تحت‌الشعاع آن اندیشه‌ها قرار می‌گیرد؛ امّا او همواره در آرزوی روزی بوده است که در آن «فقر و غنا» هر دو از میان برخیزد: چون فقر و غنا هر دو شد زگیتی و […]

 • فلسفه و سیاست واقعی
  گفتگو با دکترکمال پولادی - منیره پنج تنی - بخش اول
  چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶
    اشاره: جدال فلسفه و سیاست و اتهام زنی شان به هم شاید بیش از هر چیز دعوای ایده و امر واقع باشد. اهل فلسفه هم نه فقط برای رفع اتهامات که بیشتر برای آنکه بدانند در این مناقشه کدام طرف ایستاده اند یا اساسا این یک دعوای واقعی است یا ساختگی، نمی توانند از اندیشیدن به سیاست چشم پوشی کنند؛ ولی با تمام اینها اهل فلسفه با روش های خودشان رابطه این دو را بررسی می کنند و شاید یکی از روش ها تدقیق معنای مفاهیم، اصطلاحات و حوزه […]

    اشاره: جدال فلسفه و سیاست و اتهام زنی شان به هم شاید بیش از هر چیز دعوای ایده و امر واقع باشد. اهل فلسفه هم نه فقط برای رفع اتهامات که بیشتر برای آنکه بدانند در این مناقشه کدام طرف ایستاده اند یا اساسا این یک دعوای واقعی است یا ساختگی، نمی توانند از اندیشیدن به سیاست چشم پوشی کنند؛ ولی با تمام اینها اهل فلسفه با روش های خودشان رابطه این دو را بررسی می کنند و شاید یکی از روش ها تدقیق معنای مفاهیم، اصطلاحات و حوزه […]

 • باغ نگارستان
  استاد سید عبدالله انوار - بخش ششم
  چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶
    باز کمپبل می‌نویسد: «۱۶ مه ۱۸۳۵م. با قائم‌مقام ملاقات نمودم. گفتم از بس خواهش و التماس کردم و به فرجام کار تهدید نمودم خسته شدم. دیگر چیزی نمی‌توانم بگویم اما قلب من برای نیکبختی شاه و مملکت می‌سوزد.» در خاطرات روز ۲۷ مه او می‌خوانیم: «۲۷ مه ۱۸۳۵م. امروز عصر سوار شدم رفتم بیرون شهر شاه را دیدم و با هم به شهر بازگشتیم صحبت‌های خصوصی مفصل داشتیم. اعلیحضرت به اندازه من نگران اوضاع نبود!! و گفت می‌ترسد وزیر مختار فریب شکایت‌های ناراضیان و فتنه‌جویان را خورده باشد… چون […]

    باز کمپبل می‌نویسد: «۱۶ مه ۱۸۳۵م. با قائم‌مقام ملاقات نمودم. گفتم از بس خواهش و التماس کردم و به فرجام کار تهدید نمودم خسته شدم. دیگر چیزی نمی‌توانم بگویم اما قلب من برای نیکبختی شاه و مملکت می‌سوزد.» در خاطرات روز ۲۷ مه او می‌خوانیم: «۲۷ مه ۱۸۳۵م. امروز عصر سوار شدم رفتم بیرون شهر شاه را دیدم و با هم به شهر بازگشتیم صحبت‌های خصوصی مفصل داشتیم. اعلیحضرت به اندازه من نگران اوضاع نبود!! و گفت می‌ترسد وزیر مختار فریب شکایت‌های ناراضیان و فتنه‌جویان را خورده باشد… چون […]

 • ادب و شعر مشروطیت
  دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی - بخش سوم
  سه شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۶
    این گونه نگاه به وطن را در شعر ادیب‌الممالک، ادیب پیشاوری و چند شاعر دیگر نیز با اندک تفاوت‌هایی می‌توان دید. به نظرم می‌‌رسد که آخرین شاعر بزرگی که در عصر ما هنوز بازمانده چنین برداشتی از مفهوم وطن بود، شهریار بود که در یک گفتگوی خصوصی با نویسنده این یادداشت، حضرت رسول(ص) را نیز ایرانی و اهل این وطن می‌دانست.۱ درست در مقابل این وطن و این گونه چشم‌انداز نسبت به مفهوم وطن، ما تلقی عارف و عشقی و امثال ایشان را داریم. در این چشم‌انداز که بیشتر […]

    این گونه نگاه به وطن را در شعر ادیب‌الممالک، ادیب پیشاوری و چند شاعر دیگر نیز با اندک تفاوت‌هایی می‌توان دید. به نظرم می‌‌رسد که آخرین شاعر بزرگی که در عصر ما هنوز بازمانده چنین برداشتی از مفهوم وطن بود، شهریار بود که در یک گفتگوی خصوصی با نویسنده این یادداشت، حضرت رسول(ص) را نیز ایرانی و اهل این وطن می‌دانست.۱ درست در مقابل این وطن و این گونه چشم‌انداز نسبت به مفهوم وطن، ما تلقی عارف و عشقی و امثال ایشان را داریم. در این چشم‌انداز که بیشتر […]

 • مرجعیت آیت‌الله‌ سیستانی و مسأله عراق
  گفتگو با حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین دکتر محمد مسجدجامعی
  سه شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۶
    اشاره: امروزه کمتر کسی تردید دارد که بدون نظارت و دخالت مرجعیت شیعه، یکپارچگی و استقلال عراق محفوظ می‌ماند. و در این میان مهمترین نقش را حضرت آیت‌الله‌العظمی سیستانی برعهده داشته‌اند که پس از مرحوم آیت‌الله العظمی خویی، پرچمدار حوزه علمیه نجف اشرف بوده‌اند. این بزرگمرد با همة آوازه‌اش، چه از منظر علمی و چه از جهت سلوک سیاسی و اجتماعی کمتر شناخته شده است. به همین مناسبت «شفقنا» در گفتگویی نسبتا مفصل با حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین دکتر محمد مسجدجامعی، به بررسی شخصیت علمی، اخلاقی و اجتماعی ایشان پرداخته‌اند. حضرت آیت‌الله […]

    اشاره: امروزه کمتر کسی تردید دارد که بدون نظارت و دخالت مرجعیت شیعه، یکپارچگی و استقلال عراق محفوظ می‌ماند. و در این میان مهمترین نقش را حضرت آیت‌الله‌العظمی سیستانی برعهده داشته‌اند که پس از مرحوم آیت‌الله العظمی خویی، پرچمدار حوزه علمیه نجف اشرف بوده‌اند. این بزرگمرد با همة آوازه‌اش، چه از منظر علمی و چه از جهت سلوک سیاسی و اجتماعی کمتر شناخته شده است. به همین مناسبت «شفقنا» در گفتگویی نسبتا مفصل با حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین دکتر محمد مسجدجامعی، به بررسی شخصیت علمی، اخلاقی و اجتماعی ایشان پرداخته‌اند. حضرت آیت‌الله […]

 • باغ نگارستان
  استاد سید عبدالله انوار - بخش پنجم
  سه شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۶
    قائم‌مقام به باغ نگارستان درآمد. او را گفتند در بالاخانه عمارت دلگشا باش، پادشاه از سرای درونی بیرون شود. الله‌ویردی بیک و میرزا رحیم حربه خویش پنهان داشتند و او را در بالاخانه جای دادند و در برابرش ایستادند. چون زمانی برگذشت و شاه حاضر نشد، گفت [یعنی قائم‌مقام]: من با چند تن دیگر میعاد نهاده‌ام که تسلیت دوستی رفته باشم. صاحبخانه چشم به راه است. میرزاتقی و میرزاموسی نیز در شاهراه در انتظارند. در حضرت پادشاه معروض دارید که زحمت بیرون شدن بر خود ننهد. فردا از بامداد […]

    قائم‌مقام به باغ نگارستان درآمد. او را گفتند در بالاخانه عمارت دلگشا باش، پادشاه از سرای درونی بیرون شود. الله‌ویردی بیک و میرزا رحیم حربه خویش پنهان داشتند و او را در بالاخانه جای دادند و در برابرش ایستادند. چون زمانی برگذشت و شاه حاضر نشد، گفت [یعنی قائم‌مقام]: من با چند تن دیگر میعاد نهاده‌ام که تسلیت دوستی رفته باشم. صاحبخانه چشم به راه است. میرزاتقی و میرزاموسی نیز در شاهراه در انتظارند. در حضرت پادشاه معروض دارید که زحمت بیرون شدن بر خود ننهد. فردا از بامداد […]

 • باغ نگارستان
  استاد سید عبدالله انوار - بخش چهارم
  دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶
    از ورود محمدشاه و اقامت اولیه‌اش به نگارستان که بگذریم، حادثه مهم و بسیار جگرسوزی که در نگارستان به زمان او اتفاق افتاد و حدود صد و هفتاد سال است که عاشقان ترقی ایران را به سوگ و ناله نشانده، قتل دلخراش میرزا ابوالقاسم قائم‌مقام، بزرگمرد سیاست روز و ادب زمان است به دستور شاه در این باغ است؛ مرد سیاست و ادب که به روزگار فترت بعد از فتحعلی‌شاه با کاردانی هر چه تمام‌تر کوشید و در نهایت زیرکی و متانت این عصارة زبونی و استبداد را در […]

    از ورود محمدشاه و اقامت اولیه‌اش به نگارستان که بگذریم، حادثه مهم و بسیار جگرسوزی که در نگارستان به زمان او اتفاق افتاد و حدود صد و هفتاد سال است که عاشقان ترقی ایران را به سوگ و ناله نشانده، قتل دلخراش میرزا ابوالقاسم قائم‌مقام، بزرگمرد سیاست روز و ادب زمان است به دستور شاه در این باغ است؛ مرد سیاست و ادب که به روزگار فترت بعد از فتحعلی‌شاه با کاردانی هر چه تمام‌تر کوشید و در نهایت زیرکی و متانت این عصارة زبونی و استبداد را در […]

 • ادب و شعر مشروطیت
  دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی - بخش دوم
  دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶
    یکی دیگر از رجال سیاست، که به هر حال نقش مؤثری در گسترش فکر آزادی داشته، میرزا یوسف‌خان مستشارالدوله است. وی از کسانی بوده که برای اصلاح و تجدد، معتقد به جلب مهاجر اروپایی بوده و عقیده احداث راه‌آهن را با شدت هرچه تمام‌تر تعقیب می‌کرده و حتی آن را مقدم بر قانون و حکومت دمکراسی می‌دانسته. دکتر فریدون آدمیت می‌نویسد: تا جایی که به تحقیق پیوسته، او در ایران اولین نویسنده‌ای است که گفت: منشأ قدرت دولت، اراده جمهور ملت است. می‌نویسد: «اختیار و قبول ملت، اساس همه […]

    یکی دیگر از رجال سیاست، که به هر حال نقش مؤثری در گسترش فکر آزادی داشته، میرزا یوسف‌خان مستشارالدوله است. وی از کسانی بوده که برای اصلاح و تجدد، معتقد به جلب مهاجر اروپایی بوده و عقیده احداث راه‌آهن را با شدت هرچه تمام‌تر تعقیب می‌کرده و حتی آن را مقدم بر قانون و حکومت دمکراسی می‌دانسته. دکتر فریدون آدمیت می‌نویسد: تا جایی که به تحقیق پیوسته، او در ایران اولین نویسنده‌ای است که گفت: منشأ قدرت دولت، اراده جمهور ملت است. می‌نویسد: «اختیار و قبول ملت، اساس همه […]

 • اسلام، جهان اسلامی معاصر و
  بحران محیط‌زیست
  دکتر سیدحسین نصر - ترجمه علیرضا رضایت - بخش پنجم و پایانی
  دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶
    دوره‌های آموزشی درباره محیط‌زیست و تأکید بر موضوعات مربوط به محیط‌زیست نباید به مؤسسات آموزشی مدرن محدود شود، بلکه باید شامل مدارس سنتی نیز بشود که رهبران مذهبی آینده جامعه در آنها آموزش می‌بینند. این رهبران در امر توجه دادن مردم به مسائل عمومی، ایجاد آگاهی به بحران محیط‌زیست و راهکاری که اسلام برای آن ارائه می‌دهد، در قیاس با مقامات رسمی حکومتی، موفق‌تر و مؤثرترند. اما معلمان دینی و علمای دین پیش از هر چیز باید خود با آموزش صحیح، از این مسائل آگاهی یابند. آنها باید دریابند […]

    دوره‌های آموزشی درباره محیط‌زیست و تأکید بر موضوعات مربوط به محیط‌زیست نباید به مؤسسات آموزشی مدرن محدود شود، بلکه باید شامل مدارس سنتی نیز بشود که رهبران مذهبی آینده جامعه در آنها آموزش می‌بینند. این رهبران در امر توجه دادن مردم به مسائل عمومی، ایجاد آگاهی به بحران محیط‌زیست و راهکاری که اسلام برای آن ارائه می‌دهد، در قیاس با مقامات رسمی حکومتی، موفق‌تر و مؤثرترند. اما معلمان دینی و علمای دین پیش از هر چیز باید خود با آموزش صحیح، از این مسائل آگاهی یابند. آنها باید دریابند […]

 • تحلیلی از مطالب رسالة لئالی ‌المربوطه فی
  وجوب المشروطه
  اسماعیل روحانی
  یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۶
    ‌در شروع نهضت مشروطیت، اولین رساله‌ای که در این باب به طبع رسید، به قلم مجتهد فرزانه و عالم جامع، آقاشیخ اسماعیل محلاتی ـ مقیم نجف اشرف ـ می‌باشد. در این زمینه نویسندگان، مورخان و صاحب‌نظران مسائل اجتماعی از هر گروه و نحله فکری سخنها گفته و کتابها نگاشته و مباحث گوناگونی مطرح کرده‌اند. عده‌ای بر این باورند که این اندیشه و فلسفه سیاسی از غرب نشأت گرفته تا آنجا که مردم و حتی سران نهضت، از ماهیت مشروطه اطلاع دقیق و عمیقی نداشتند و نمی‌توانستند عاقبت این حرکت […]

    ‌در شروع نهضت مشروطیت، اولین رساله‌ای که در این باب به طبع رسید، به قلم مجتهد فرزانه و عالم جامع، آقاشیخ اسماعیل محلاتی ـ مقیم نجف اشرف ـ می‌باشد. در این زمینه نویسندگان، مورخان و صاحب‌نظران مسائل اجتماعی از هر گروه و نحله فکری سخنها گفته و کتابها نگاشته و مباحث گوناگونی مطرح کرده‌اند. عده‌ای بر این باورند که این اندیشه و فلسفه سیاسی از غرب نشأت گرفته تا آنجا که مردم و حتی سران نهضت، از ماهیت مشروطه اطلاع دقیق و عمیقی نداشتند و نمی‌توانستند عاقبت این حرکت […]

Page 1 of 10512345...Last »