نظرهاوانديشه ها
قدیمی ترین روزنامه ایران با ۹۲سال انتشار مستمر
روزنامه اطلاعات

نظرهاوانديشه ها

 • به مناسبت روز بزرگداشت دکتر آذرتاش آذرنوش در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
  زبان مبین قرآن
  دکتر حسن بلخاری ـ استاد دانشگاه تهران و رئیس انجمن مفاخر
  سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶
    در ساحت معنا، زبان عرض محسوب می‌شود یا ذات؟ الف) این قولی رایج و شایع در میان اندیشمندان عرصه‌های مختلف است که زبان، ظرف ظهور معناست و از همین رو لازم نیست که از سنخ و جنس معنا بوده و به جاودانگی و وحدت معنا، زبان نیز غیر قابل تغییر و تعدد باشد. گرچه البته این یک حکم عام نیست و هستند اندیشمندانی که به نسبت ذاتی میان معنا و زبان معتقدند، اما وحدت مفهوم از یک سو و تکثر واژه‌هایی که این مفهوم را در زبان‌های مختلف اظهار […]

    در ساحت معنا، زبان عرض محسوب می‌شود یا ذات؟ الف) این قولی رایج و شایع در میان اندیشمندان عرصه‌های مختلف است که زبان، ظرف ظهور معناست و از همین رو لازم نیست که از سنخ و جنس معنا بوده و به جاودانگی و وحدت معنا، زبان نیز غیر قابل تغییر و تعدد باشد. گرچه البته این یک حکم عام نیست و هستند اندیشمندانی که به نسبت ذاتی میان معنا و زبان معتقدند، اما وحدت مفهوم از یک سو و تکثر واژه‌هایی که این مفهوم را در زبان‌های مختلف اظهار […]

 • تحقیق، تدریس، تألیف
  زندگینامه خودنوشت دکتر آذرتاش آذرنوش
  سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶
    این بنده، آذرتاش آذرنوش، فرزند محمد آذرنوش در ۲۹ بهمن ۱۳۱۶ در قم زاده شده، اما در تهران زیست و همانجا تحصیلات دوره ابتدائی را آغاز کرد. در نه سالگی همراه پدر که ریاست حسابداری راه‌آهن ایران، ناحیه جنوب را به‌عهده گرفته بود، به اهواز رفت و تا سال ۱۳۲۹ که دوره ابتدایی را به پایان رسانید، در آن شهر زیست. دوره متوسطه را در تهران و در دبیرستان رازی آغاز کرد. در سال ۱۳۳۵ برای آنکه بتواند در رشته ادبی ادامه تحصیل دهد، به دبیرستان دارالفنون انتقال یافت. […]

    این بنده، آذرتاش آذرنوش، فرزند محمد آذرنوش در ۲۹ بهمن ۱۳۱۶ در قم زاده شده، اما در تهران زیست و همانجا تحصیلات دوره ابتدائی را آغاز کرد. در نه سالگی همراه پدر که ریاست حسابداری راه‌آهن ایران، ناحیه جنوب را به‌عهده گرفته بود، به اهواز رفت و تا سال ۱۳۲۹ که دوره ابتدایی را به پایان رسانید، در آن شهر زیست. دوره متوسطه را در تهران و در دبیرستان رازی آغاز کرد. در سال ۱۳۳۵ برای آنکه بتواند در رشته ادبی ادامه تحصیل دهد، به دبیرستان دارالفنون انتقال یافت. […]

 • امیرالکتاب کردستانی
  دکتر محمدعلی سلطانی - بخش هفتم
  سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶
    امیرالکتّاب و شعر و ادبیات حاج میرزا عبدالحمید ملک‌الکلامی ملقب به «امیرالکتاب» (متخلص به شرقی) فرزند و خلف‌الصدق میرزا عبدالمجید ملقب به «ملک‌الکلام کردستانی» و متخلص به «مجدی» است؛ همین نشان خود بخشی از دانش ادبی مسلط بر علوم عربی را برای استعداد کم‌نظیری چون امیرالکتاب اختصاص می‌دهد که «ولدالعالم نصف العلم» و البته این شامل هر ولد و هر عالمی نیست؛ اما امیرالکتاب علاوه بر تحصیل علوم ادبی در محضر پدر که جدّ بلیغ در تربیت فرزندان و به‌ویژه عبدالحمید داشت، در نوجوانی از تعلیمات شادروان سیدمحمد باقر […]

    امیرالکتّاب و شعر و ادبیات حاج میرزا عبدالحمید ملک‌الکلامی ملقب به «امیرالکتاب» (متخلص به شرقی) فرزند و خلف‌الصدق میرزا عبدالمجید ملقب به «ملک‌الکلام کردستانی» و متخلص به «مجدی» است؛ همین نشان خود بخشی از دانش ادبی مسلط بر علوم عربی را برای استعداد کم‌نظیری چون امیرالکتاب اختصاص می‌دهد که «ولدالعالم نصف العلم» و البته این شامل هر ولد و هر عالمی نیست؛ اما امیرالکتاب علاوه بر تحصیل علوم ادبی در محضر پدر که جدّ بلیغ در تربیت فرزندان و به‌ویژه عبدالحمید داشت، در نوجوانی از تعلیمات شادروان سیدمحمد باقر […]

 • نقد تکرار
  گزارش نشست هفتگی شهر کتاب
  دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶
    اشاره: کتاب «تکرار» اثر سورن کیرکگور، فیلسوف دانمارکی، یکی از آثار کم‌نظیر فلسفی ـ ادبی است که صبغه‌ روان‌شناسانه و زیبایی‌شناسانه دارد. کیرکگور در ۱۶ اکتبر ۱۸۴۳ دو کتاب «ترس و لرز» و «تکرار» را در یک روز منتشر کرد که هر دو در مواردی مضامین مشترک و مرتبط دارند. آیا تکرار ممکن است یا نه؟ چه ارزشی دارد؟ آیا یک چیز با تکرارشدن بهتر می‌شود یا کاستی می‌پذیرد؟ کیرکگور در این اثر به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد. کتاب «تکرار» با ترجمه‌ صالح نجفی به‌تازگی به همت نشر مرکز […]

    اشاره: کتاب «تکرار» اثر سورن کیرکگور، فیلسوف دانمارکی، یکی از آثار کم‌نظیر فلسفی ـ ادبی است که صبغه‌ روان‌شناسانه و زیبایی‌شناسانه دارد. کیرکگور در ۱۶ اکتبر ۱۸۴۳ دو کتاب «ترس و لرز» و «تکرار» را در یک روز منتشر کرد که هر دو در مواردی مضامین مشترک و مرتبط دارند. آیا تکرار ممکن است یا نه؟ چه ارزشی دارد؟ آیا یک چیز با تکرارشدن بهتر می‌شود یا کاستی می‌پذیرد؟ کیرکگور در این اثر به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد. کتاب «تکرار» با ترجمه‌ صالح نجفی به‌تازگی به همت نشر مرکز […]

 • زندگی در پرتو اندیشه
  احمد راسخی لنگرودی
  دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶
    جهان انسان، جهان اندیشه است و زندگی بدون اندیشه سزاوار انسان‌بودن و انسان‌شدن نیست. اندیشه برترین نمود جان انسانی است. اندیشه عین نحوة بودن انسانی ماست، و درحقیقت هر کس تا بدان حد هست که می‌اندیشد. در پرتو اندیشه است که مبادی و غایات را می‌توان شناخت و خبر از جاودانگی و چگونه جاودانه ‌ماندن را داد. در سایه اندیشه است که می‌توان زندگی را مشق مردن دانست. در ساحت اندیشه موتور محرکة نقد روشن می‌شود و محصولات عقلی از دهلیز پیچ در پیچ آن می‌گذرد و به مرحله […]

    جهان انسان، جهان اندیشه است و زندگی بدون اندیشه سزاوار انسان‌بودن و انسان‌شدن نیست. اندیشه برترین نمود جان انسانی است. اندیشه عین نحوة بودن انسانی ماست، و درحقیقت هر کس تا بدان حد هست که می‌اندیشد. در پرتو اندیشه است که مبادی و غایات را می‌توان شناخت و خبر از جاودانگی و چگونه جاودانه ‌ماندن را داد. در سایه اندیشه است که می‌توان زندگی را مشق مردن دانست. در ساحت اندیشه موتور محرکة نقد روشن می‌شود و محصولات عقلی از دهلیز پیچ در پیچ آن می‌گذرد و به مرحله […]

 • برگی از رقابت فرهنگی و هنری ایران و عثمانی
  یادوارة امیرالکتاب کردستانی
  دکتر محمدعلی سلطانی - بخش ششم
  دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶
    چنان کردند که عمادالکتاب خسته درمانده و مأیوس کاملا منصرف گردید. بعد از فوت او در سال ۱۳۱۵ش، صبیة استاد، سرکار خانم ربابه سیفی تنها وارث آن مرحوم در سال ۱۳۱۶ برای به ثبت رسانیدن حاصل یک عمر تجربه پدر خود اقدام کرد و بالاخره توانست در سال ۱۳۱۸ زیر عنوان «پیکره‌سازی، طرح‌ریزی، اصول تعلیم خط به اقسام مختلف از روی نقطه‌ریزی مخصوص مطابق ۱۸ نمونه» به ثبت برساند و امتیاز آن را دریافت دارد. این نامه و اجازه امتیازنامه را شادروان آقای حاج احمد صالحی ـ پدر آقای […]

    چنان کردند که عمادالکتاب خسته درمانده و مأیوس کاملا منصرف گردید. بعد از فوت او در سال ۱۳۱۵ش، صبیة استاد، سرکار خانم ربابه سیفی تنها وارث آن مرحوم در سال ۱۳۱۶ برای به ثبت رسانیدن حاصل یک عمر تجربه پدر خود اقدام کرد و بالاخره توانست در سال ۱۳۱۸ زیر عنوان «پیکره‌سازی، طرح‌ریزی، اصول تعلیم خط به اقسام مختلف از روی نقطه‌ریزی مخصوص مطابق ۱۸ نمونه» به ثبت برساند و امتیاز آن را دریافت دارد. این نامه و اجازه امتیازنامه را شادروان آقای حاج احمد صالحی ـ پدر آقای […]

 • تأملی در رسالة اسپینوزا
  محمدرضا حقیقت
  یکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶
    اسپینوزا در ۱۶۳۲ متولد شد و در ۱۶۷۷ بر اثر بیماری سل از دنیا رفت. وی در جوانی علاقه‌مند به علوم دینی و فلسفه بود و با تسلط بر چند زبان، مطالعات وسیعی در علوم داشت. او تحت تأثیر فیلسوف مشهور عصر روشنگری، رنه دکارت بود و آثارش حاکی از آن است که از مسیر فلسفه دکارت وارد دنیای فلسفه شد. اسپینوزا زندگی ساده و بی‌تکلفی داشت و از طریق تراش شیشه‌های ذره‌بین امرار معاش می‌کرد. در سال ۱۶۷۳ که نظریات فلسفی‌اش خیلی‌ها را جلب کرده بود، کرسی استادی […]

    اسپینوزا در ۱۶۳۲ متولد شد و در ۱۶۷۷ بر اثر بیماری سل از دنیا رفت. وی در جوانی علاقه‌مند به علوم دینی و فلسفه بود و با تسلط بر چند زبان، مطالعات وسیعی در علوم داشت. او تحت تأثیر فیلسوف مشهور عصر روشنگری، رنه دکارت بود و آثارش حاکی از آن است که از مسیر فلسفه دکارت وارد دنیای فلسفه شد. اسپینوزا زندگی ساده و بی‌تکلفی داشت و از طریق تراش شیشه‌های ذره‌بین امرار معاش می‌کرد. در سال ۱۶۷۳ که نظریات فلسفی‌اش خیلی‌ها را جلب کرده بود، کرسی استادی […]

 • خاقانی جانشین سنایی
  دکتر محمدرضا ترکی
  یکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶
    اشاره: هفتمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ حکیم سنایی غزنوی، به بررسی «تأثیر سنایی بر خاقانی» اختصاص داشت که با سخنرانی دکتر محمدرضا ترکی، در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار ‌شد. آنچه در پی می‌آید، بخشهایی از آن است: ای درون‌پرور برون‌آرای وی خردبخش بی‌خردبخشای در دهان هر زبان که گردان است از ثنای تو اندر او جان است نامهای بزرگ محترمت رهبر جود و نعمت و کرمت هر یک افزون ز عرش و فرش و ملک کان هزار و یک است و صد کم یک هر یکی زان […]

    اشاره: هفتمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ حکیم سنایی غزنوی، به بررسی «تأثیر سنایی بر خاقانی» اختصاص داشت که با سخنرانی دکتر محمدرضا ترکی، در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار ‌شد. آنچه در پی می‌آید، بخشهایی از آن است: ای درون‌پرور برون‌آرای وی خردبخش بی‌خردبخشای در دهان هر زبان که گردان است از ثنای تو اندر او جان است نامهای بزرگ محترمت رهبر جود و نعمت و کرمت هر یک افزون ز عرش و فرش و ملک کان هزار و یک است و صد کم یک هر یکی زان […]

 • برگی از رقابت فرهنگی و هنری ایران و عثمانی
  یادوارة امیرالکتاب کردستانی
  دکتر محمدعلی سلطانی - بخش پنجم
  یکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶
    در اینجا برای روشنی امر و اینکه در پیوند خط و خوشنویسی با فرهنگ و معارف یا به اصطلاح امروز آموزش و پرورش، با تألیف رسم‌المشق و چاپ و نشر آن چه تلاشی شد و چه گام بلندی را برداشتند، نامة دوم استاد کل عمادالکتاب را به یکی از دوستانش در همین باره از نظر می‌گذرانیم: «دوست عزیز من، در باب طبع رسم‌المشق‌ها سؤال نموده بودید. از بدو ورود به طهران تاکنون که چهار یا پانزده ماه است؛ همّ شبانه‌روز خود را مصروف و با یک اسلوب بسیار خوبی […]

    در اینجا برای روشنی امر و اینکه در پیوند خط و خوشنویسی با فرهنگ و معارف یا به اصطلاح امروز آموزش و پرورش، با تألیف رسم‌المشق و چاپ و نشر آن چه تلاشی شد و چه گام بلندی را برداشتند، نامة دوم استاد کل عمادالکتاب را به یکی از دوستانش در همین باره از نظر می‌گذرانیم: «دوست عزیز من، در باب طبع رسم‌المشق‌ها سؤال نموده بودید. از بدو ورود به طهران تاکنون که چهار یا پانزده ماه است؛ همّ شبانه‌روز خود را مصروف و با یک اسلوب بسیار خوبی […]

 • یکی از عجایب عصر!
  مدرس به روایت ملک‌الشعرای بهار
  سه شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶
    یکی از شخصیت‌های بزرگ ایران که از فتنه مغول به بعد نظیرش بدان کیفیت و استعداد از حیث صراحت لهجه و شجاعت ادبی و ویژگی‌های فنی در علم سیاست و خطابه و امور اجتماعی دیده نشده، سیدحسن مدرس ـ اعلی‌الله مقامه ـ است. ما رجال اصلاح‌طلب و شجاع و فداکار مانند امیرکبیر و سید‌جمال‌الدین اسد‌آبادی، امین‌الدوله، سید‌عبدالله بهبهانی، سید‌محمد طباطبائی، سید‌جمال‌ اصفهانی و ملک‌المتکلمین (اعلی‌الله مقامهم) و غیر ایشان بسیار داشته و داریم که هر یک از این بزرگان شخصیت‌های برگزیده و تاریخی می‌باشند؛ اما مدرس از هر حیث […]

    یکی از شخصیت‌های بزرگ ایران که از فتنه مغول به بعد نظیرش بدان کیفیت و استعداد از حیث صراحت لهجه و شجاعت ادبی و ویژگی‌های فنی در علم سیاست و خطابه و امور اجتماعی دیده نشده، سیدحسن مدرس ـ اعلی‌الله مقامه ـ است. ما رجال اصلاح‌طلب و شجاع و فداکار مانند امیرکبیر و سید‌جمال‌الدین اسد‌آبادی، امین‌الدوله، سید‌عبدالله بهبهانی، سید‌محمد طباطبائی، سید‌جمال‌ اصفهانی و ملک‌المتکلمین (اعلی‌الله مقامهم) و غیر ایشان بسیار داشته و داریم که هر یک از این بزرگان شخصیت‌های برگزیده و تاریخی می‌باشند؛ اما مدرس از هر حیث […]

 • صورت و سیرت پیامبر(ص)
  علامه محمدحسین طباطبایی - ترجمه حسین استاد ولى - بخش اول
  سه شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶
    ‏اشاره: مرحوم علامه طباطبایى برای استفاده عملى از روش و منش پیامبر اکرم (ص)، مجموعه‌ای از آداب و رفتار آن حضرت را در کتابى به نام «سنن النبى» گرد آورده که به نوعی مى‏تواند رساله‌ای عملیه براى همه کسانى باشد که مى‏خواهند از نحوه زندگی رسول خدا(ص) آگاه شوند و برنامه آن حضرت را دستورالعمل زندگى فردى و اجتماعى خویش قرار دهند. آنچه در پی می‌آید، بخشی از ترجمه آن کتاب به قلم آقای استادولی است که انتشارات پیام آزادى‏ به چاپ رسانیده است.‏ شمایل و سیمای پیامبر(ص)‏ ۱ـ […]

    ‏اشاره: مرحوم علامه طباطبایى برای استفاده عملى از روش و منش پیامبر اکرم (ص)، مجموعه‌ای از آداب و رفتار آن حضرت را در کتابى به نام «سنن النبى» گرد آورده که به نوعی مى‏تواند رساله‌ای عملیه براى همه کسانى باشد که مى‏خواهند از نحوه زندگی رسول خدا(ص) آگاه شوند و برنامه آن حضرت را دستورالعمل زندگى فردى و اجتماعى خویش قرار دهند. آنچه در پی می‌آید، بخشی از ترجمه آن کتاب به قلم آقای استادولی است که انتشارات پیام آزادى‏ به چاپ رسانیده است.‏ شمایل و سیمای پیامبر(ص)‏ ۱ـ […]

 • یادوارة امیرالکتاب کردستانی
  دکتر محمدعلی سلطانی - بخش چهارم
  سه شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶
    در نامه‌های ارزشمندی که در ماجرای تألیف و نشر «آداب‌المشق» از عمادالکتّاب بر جای مانده است، با دقت و فراست چنان رنجها و زحمات و پیگیری‌ها و اسامی افراد و مراکز رادع و مانع را قید و ثبت نموده است که جستجوگر آشنا به حوزة تاریخ تحولات فرهنگی ایران معاصر می‌داند که قضیه چه بوده است و این بزرگان صاحب‌نظر و عصارة استعداد و هنر تا چه حد در قبال جامعه و آینده احساس مسئولیت داشته و چه کاخی بلند در حوزة اندیشه فرازمند ادب و هنر پی افکنده‌اند […]

    در نامه‌های ارزشمندی که در ماجرای تألیف و نشر «آداب‌المشق» از عمادالکتّاب بر جای مانده است، با دقت و فراست چنان رنجها و زحمات و پیگیری‌ها و اسامی افراد و مراکز رادع و مانع را قید و ثبت نموده است که جستجوگر آشنا به حوزة تاریخ تحولات فرهنگی ایران معاصر می‌داند که قضیه چه بوده است و این بزرگان صاحب‌نظر و عصارة استعداد و هنر تا چه حد در قبال جامعه و آینده احساس مسئولیت داشته و چه کاخی بلند در حوزة اندیشه فرازمند ادب و هنر پی افکنده‌اند […]

 • برگی از رقابت فرهنگی و هنری ایران و عثمانی
  یادوارة امیرالکتاب کردستانی
  دکتر محمدعلی سلطانی - بخش سوم
  دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶
    چنان که آمده است، در آن سرزمین هر قدر صاحبان همت، اراده و ایثار برای ابقای علوم شرقی و صنایع شرقیه جد و جهد و عمل مافوقی از خود نشان دادند،‌ به اقتضای موقعیت اقلیمی و مجاورت و مخالطت افرنج و تعدد ملل و اقوام و کثرت مشاغل و اوضاع سیاسی، با اینکه از علوم و فنون بومی شرقی می‌آمد، ولی اکثر مردم به اصول و قواعد غرب متمایل شده بودند. به هر حال آن رشتة مودّت هنری و علمی و اعتقادی در رفرم پس از جنگ اول جهانی، […]

    چنان که آمده است، در آن سرزمین هر قدر صاحبان همت، اراده و ایثار برای ابقای علوم شرقی و صنایع شرقیه جد و جهد و عمل مافوقی از خود نشان دادند،‌ به اقتضای موقعیت اقلیمی و مجاورت و مخالطت افرنج و تعدد ملل و اقوام و کثرت مشاغل و اوضاع سیاسی، با اینکه از علوم و فنون بومی شرقی می‌آمد، ولی اکثر مردم به اصول و قواعد غرب متمایل شده بودند. به هر حال آن رشتة مودّت هنری و علمی و اعتقادی در رفرم پس از جنگ اول جهانی، […]

 • جایگاه علمی مدرّس و سیاست‌ورزی او
  گفتگو با استاد اکبر ثبوت
  دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶
    اشاره: آیت‌الله سیدحسن مدرس از جمله کسانی است که هرچه بیشتر می‌گذرد، جلوه‌های تازه‌تری از رفتار و منش و بینش او پدیدار می‌شود. آنچه در پی می‌آید، مصداق همین سخن است که تا حدودی جایگاه علمی آن شهید فرزانه را بازنمایی می‌کند. در کتاب‌های تاریخ اشارة مستقل و مستوفایی راجع به موقعیت علمی و فقهی مرحوم مدرس دیده نمی‌شود. آیا آیت‌الله مدرس اساسا فاقد چنین رتبه و جایگاه علمی است یا این وجه او تحت‌الشعاع شخصیت برجستة سیاسی‌اش قرار گرفته است؟ مدرس سالهای طولانی در دو حوزة علمیة اصفهان […]

    اشاره: آیت‌الله سیدحسن مدرس از جمله کسانی است که هرچه بیشتر می‌گذرد، جلوه‌های تازه‌تری از رفتار و منش و بینش او پدیدار می‌شود. آنچه در پی می‌آید، مصداق همین سخن است که تا حدودی جایگاه علمی آن شهید فرزانه را بازنمایی می‌کند. در کتاب‌های تاریخ اشارة مستقل و مستوفایی راجع به موقعیت علمی و فقهی مرحوم مدرس دیده نمی‌شود. آیا آیت‌الله مدرس اساسا فاقد چنین رتبه و جایگاه علمی است یا این وجه او تحت‌الشعاع شخصیت برجستة سیاسی‌اش قرار گرفته است؟ مدرس سالهای طولانی در دو حوزة علمیة اصفهان […]

 • مدرّس
  دکتر علی موسوی گرمارودی
  دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶
    باز به پا خیز ای مدرّس و بنگر حال ستم را ببین و حال ستمگر چند چرا خفته‌ای به کاشمر، آرام؟ تا که ببینی، سری برآور و بنگر آن که تو را کشت، ننگ بولهبی برد نام تو برجاست همچو نام پیمبر آن وطن مرده از خزان که تو دیدی باز به پا خاست با بهار و صنوبر چند خروشیدی ای بلندترین بانگ گفتی دین و سیاست است برابر دست اجانب چو خواستی زوطن دور خیز و نگر دستشان بریده ز کشور این‌همه آمد به کف، ولیک نه آسان […]

    باز به پا خیز ای مدرّس و بنگر حال ستم را ببین و حال ستمگر چند چرا خفته‌ای به کاشمر، آرام؟ تا که ببینی، سری برآور و بنگر آن که تو را کشت، ننگ بولهبی برد نام تو برجاست همچو نام پیمبر آن وطن مرده از خزان که تو دیدی باز به پا خاست با بهار و صنوبر چند خروشیدی ای بلندترین بانگ گفتی دین و سیاست است برابر دست اجانب چو خواستی زوطن دور خیز و نگر دستشان بریده ز کشور این‌همه آمد به کف، ولیک نه آسان […]

 • گردشی در باغ هوشنگ دوم!
  فریدون مجلسی
  یکشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۶
    کیومرث نخستین پادشاه جهان است و نوه‌اش هوشنگ سرسلسله پیشدادیان اسطوره‌ای در شاهنامه فردوسی و کاشف آتش است؛ اما هوشنگ اول و دوم ما ربطی به پیشدادیان ندارند. «هوشنگ دوم» کتاب مفصل گفتگوی هوشنگ مرادی کرمانی با کریم فیضی است از انتشارات معین، که همچون متون تاریخی شفاهی به‌خوبی و آراستگی تنظیم و در واقع چاپ پنجم آن به دست من رسید. هوشنگ دوم هم هوشنگی تخیلی است که از آغاز بالای سر هوشنگ مرادی کرمانی که همان هوشنگ اول باشد، در پرواز بوده و این اوست که او […]

    کیومرث نخستین پادشاه جهان است و نوه‌اش هوشنگ سرسلسله پیشدادیان اسطوره‌ای در شاهنامه فردوسی و کاشف آتش است؛ اما هوشنگ اول و دوم ما ربطی به پیشدادیان ندارند. «هوشنگ دوم» کتاب مفصل گفتگوی هوشنگ مرادی کرمانی با کریم فیضی است از انتشارات معین، که همچون متون تاریخی شفاهی به‌خوبی و آراستگی تنظیم و در واقع چاپ پنجم آن به دست من رسید. هوشنگ دوم هم هوشنگی تخیلی است که از آغاز بالای سر هوشنگ مرادی کرمانی که همان هوشنگ اول باشد، در پرواز بوده و این اوست که او […]

 • به مناسبت نودو ششمین سالگرد شهادت رهبر نهضت جنگل
  کتاب‌شناسی جنبش جنگل
  دکتر مرتضی رزم‌آرا ـ عضو مرکز بازشناسی نهضت جنگل
  یکشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۶
    اهمیت کتاب‌شناسی برای اهل تحقیق، تأثیری که انقلاب روسیه بر مسلمانان شوروی عموما و بر شمال ایران خصوصا داشت، و روشی که جاناتان اسمِل در تهیه و تدوین این کتاب‌شناسی اتخاذ کرده و بالاخره نشان ناشری چون کونتینیوم، عوامل کافی برای کشاندن هر علاقه‌مند به تاریخ ایران، اسلام معاصر، روسیه‌شناسی و منطقه اوراسیا برای استفاده از «کتاب‌شناسی انقلاب روسیه» است. این کتاب، گنجی است شایگان به همت پرمایه‌ای پرکار برای همگان. برای اهل تحقیق همیشه ضرورت دارد که بر آثاری که تاکنون نگاشته شده‌اند، نظارت کتاب‌شناختی داشته باشند. این […]

    اهمیت کتاب‌شناسی برای اهل تحقیق، تأثیری که انقلاب روسیه بر مسلمانان شوروی عموما و بر شمال ایران خصوصا داشت، و روشی که جاناتان اسمِل در تهیه و تدوین این کتاب‌شناسی اتخاذ کرده و بالاخره نشان ناشری چون کونتینیوم، عوامل کافی برای کشاندن هر علاقه‌مند به تاریخ ایران، اسلام معاصر، روسیه‌شناسی و منطقه اوراسیا برای استفاده از «کتاب‌شناسی انقلاب روسیه» است. این کتاب، گنجی است شایگان به همت پرمایه‌ای پرکار برای همگان. برای اهل تحقیق همیشه ضرورت دارد که بر آثاری که تاکنون نگاشته شده‌اند، نظارت کتاب‌شناختی داشته باشند. این […]

 • یادوارة امیرالکتاب کردستانی
  برگی از رقابت فرهنگی و هنری ایران و عثمانی
  دکتر محمدعلی سلطانی - بخش دوم
  یکشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۶
    اشاره: بخش نخست این نوشتار که به یاد مرحوم استاد حاج عبدالحمید ملک‌الکلامی (امیرالکتّاب، مبدأ خط ثلث ایرانی) تدوین شده است، در روز سه‌شنبه ۷ آذر چاپ شد و سخن به اینجا رسید که دوره شاه سلیمان و شاه سلطان‌حسین صفوی، دوران افول خط نستعلیق و شعر فارسی در ایران شد و چون اکثر شاعران به هند عزیمت کردند، کانون شعر و ادب فارسی در هند و دربار گورکانیان فراهم بود… اینک دنبالة سخن: بدین ترتیب در جغرافیای پهناوری از شبه‌قاره تا تنگه داردانل، حوزة شعر و هنرهای مستظرفه […]

    اشاره: بخش نخست این نوشتار که به یاد مرحوم استاد حاج عبدالحمید ملک‌الکلامی (امیرالکتّاب، مبدأ خط ثلث ایرانی) تدوین شده است، در روز سه‌شنبه ۷ آذر چاپ شد و سخن به اینجا رسید که دوره شاه سلیمان و شاه سلطان‌حسین صفوی، دوران افول خط نستعلیق و شعر فارسی در ایران شد و چون اکثر شاعران به هند عزیمت کردند، کانون شعر و ادب فارسی در هند و دربار گورکانیان فراهم بود… اینک دنبالة سخن: بدین ترتیب در جغرافیای پهناوری از شبه‌قاره تا تنگه داردانل، حوزة شعر و هنرهای مستظرفه […]

 • برگی از رقابت فرهنگی هنری ایران و عثمانی
  یادوارة امیرالکتاب کردستانی
  دکتر محمدعلی سلطانی - بخش اول
  سه شنبه ۷ آذر ۱۳۹۶
    مقدمه: این پژوهش در یادوارة استاد حاج عبدالحمید ملک‌الکلامی (امیرالکُتاب) متخلص به «شرقی» مبدأ خط ثلث ایرانی که در رقابت هنری با ثلث ترکی و عربی در حوزة کتیبه‌نگاری عصر پهلوی متوقف ماند و پیروی نشد و گسترشی نیافت. با بررسی مکتب خط نسخ ایرانی ابداع میرزااحمد نیریزی در دورة شاه سلطان حسین صفوی که در مقابل مکتب نسخ عثمانی حافظ عثمان ارائه و تعلیم و ترویج و فراگیر شد پرداخته است. هنرمندان بزرگ در سراسر تاریخ پرفراز و نشیب این سرزمین همواره در تلاش بوده‌اند تا از دستاوردهای […]

    مقدمه: این پژوهش در یادوارة استاد حاج عبدالحمید ملک‌الکلامی (امیرالکُتاب) متخلص به «شرقی» مبدأ خط ثلث ایرانی که در رقابت هنری با ثلث ترکی و عربی در حوزة کتیبه‌نگاری عصر پهلوی متوقف ماند و پیروی نشد و گسترشی نیافت. با بررسی مکتب خط نسخ ایرانی ابداع میرزااحمد نیریزی در دورة شاه سلطان حسین صفوی که در مقابل مکتب نسخ عثمانی حافظ عثمان ارائه و تعلیم و ترویج و فراگیر شد پرداخته است. هنرمندان بزرگ در سراسر تاریخ پرفراز و نشیب این سرزمین همواره در تلاش بوده‌اند تا از دستاوردهای […]

 • حکمت و دیانت
  آیت‌الله دکتر سید مصطفی محقق داماد
  سه شنبه ۷ آذر ۱۳۹۶
    بحث و گفتگو در موضوع رابطه میان حکمت و دیانت، و یا به تعبیر دیگر دین و تعقل در ادبیات ما سابقه‌ای دیرینه دارد. برخی ممکن است این دو را کاملا جدا از هم و مستقل و بی‌ارتباط بدانند. برخی دیگر نبوت و دیانت را مکمل عقل محاسبه می‌کنند؛ یعنی معتقد می‌شوند که انبیا آمده‌اند تا کمبودهای عقل و مواردی که عقل بشری بدان دست نمی‌یابد را تکمیل کنند. برخی دیگر می‌گویند عقل انسان را تا دم درب خانه انبیا می‌رساند و خداحافظی می‌کند. و بالاخره برخی دیگر می‌گویند […]

    بحث و گفتگو در موضوع رابطه میان حکمت و دیانت، و یا به تعبیر دیگر دین و تعقل در ادبیات ما سابقه‌ای دیرینه دارد. برخی ممکن است این دو را کاملا جدا از هم و مستقل و بی‌ارتباط بدانند. برخی دیگر نبوت و دیانت را مکمل عقل محاسبه می‌کنند؛ یعنی معتقد می‌شوند که انبیا آمده‌اند تا کمبودهای عقل و مواردی که عقل بشری بدان دست نمی‌یابد را تکمیل کنند. برخی دیگر می‌گویند عقل انسان را تا دم درب خانه انبیا می‌رساند و خداحافظی می‌کند. و بالاخره برخی دیگر می‌گویند […]

Page 1 of 11412345...Last »