نظرهاوانديشه ها
قدیمی ترین روزنامه ایران با ۹۲سال انتشار مستمر
روزنامه اطلاعات

نظرهاوانديشه ها

 • آبادان، آیتی برای ایران
  دکتر محمدرضا مهدیزاده ـ جامعه‌شناس
  دوشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۶
    شامگاهان و بر فراز جنوب غربی ایران، مصب آبراه‌های شیرینی که به روایت ناصر خسرو در حوالی۴۴۳ق نیز زورق‌نشینان بصره و واسط تا فرسنگ‌ها پیشروی در دریا هنوز از شیرینی آبش می‌نوشیدند، سیما و جلوه‌ای دیگر دارد. کارون پرخروش و جوش که نعمت و برکت را از کوههای زاگرس و دامنه‌های بختیاری بر دوش می‌کشد، با گذر از خرمشهر و تلاقی با شط‌العرب در مرز عراق و جاری در ایران به نام اروند، نرسیده به خلیج فارس، دو شاخه می‌شود و آبرفت‌هایش را تقدیم جزیره‌ای می‌کند که با دو […]

    شامگاهان و بر فراز جنوب غربی ایران، مصب آبراه‌های شیرینی که به روایت ناصر خسرو در حوالی۴۴۳ق نیز زورق‌نشینان بصره و واسط تا فرسنگ‌ها پیشروی در دریا هنوز از شیرینی آبش می‌نوشیدند، سیما و جلوه‌ای دیگر دارد. کارون پرخروش و جوش که نعمت و برکت را از کوههای زاگرس و دامنه‌های بختیاری بر دوش می‌کشد، با گذر از خرمشهر و تلاقی با شط‌العرب در مرز عراق و جاری در ایران به نام اروند، نرسیده به خلیج فارس، دو شاخه می‌شود و آبرفت‌هایش را تقدیم جزیره‌ای می‌کند که با دو […]

 • سطوری در صفات و خاطرات دکتر شفیعی کدکنی
  ستارة نشابور
  سیدمسعود رضوی - بخش پنجم
  دوشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۶
    شعر؛ اندیشه و عاطفه شعرشناسی دکتر شفیعی متصل است به شاعری او و در این باره ابتدای همین مقاله اشاره‌ای داشتم و اثر و تأثیرش را به اجمال گفتم؛ اما امروز به عنوان یک پژوهشگر ادبیات و روزنامه‌نگار آشنا با شعر معاصر، وی را در سطح اول شعر ایران در روزگار معاصر در کنار هوشنگ ابتهاج می‌شناسم و برای این مدعا دلایل و برهان‌ها دارم. اتفاقا آنچه به شعر دکتر شفیعی اعتلایی تا این درجه بخشیده است، همانا آثار نغز سه چهار دهه اخیر است. آثار و اشعار متقدم […]

    شعر؛ اندیشه و عاطفه شعرشناسی دکتر شفیعی متصل است به شاعری او و در این باره ابتدای همین مقاله اشاره‌ای داشتم و اثر و تأثیرش را به اجمال گفتم؛ اما امروز به عنوان یک پژوهشگر ادبیات و روزنامه‌نگار آشنا با شعر معاصر، وی را در سطح اول شعر ایران در روزگار معاصر در کنار هوشنگ ابتهاج می‌شناسم و برای این مدعا دلایل و برهان‌ها دارم. اتفاقا آنچه به شعر دکتر شفیعی اعتلایی تا این درجه بخشیده است، همانا آثار نغز سه چهار دهه اخیر است. آثار و اشعار متقدم […]

 • سرشت و سرنوشت ریاضی
  بحث و گفتگو درباره دانش ریاضی در فرهنگستان علوم - بخش دوم و پایانی
  دوشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۶
    اشاره: روز گذشته بخش نخست بحث و گفتگو درباره دانش ریاضی که در فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی و به همت آیت‌الله دکتر محقق داماد و تنی چند از دانشوران برگزار شده بود، از نظر خوانندگان گرامی گذشت. اینک دنبالة سخن: محقق داماد: با توجه به توضیحاتی که جناب استاد معصومی همدانی دادند، این پرسش مطرح می‌شود که: آیا ما در پرداختن به تاریخ ریاضیات توفیق داشته‌ایم و توانسته‌ایم به صورت روشن و دقیق سهم ایران و اسلام را در پیشرفت‌های ریاضیاتی نشان دهیم؟ من به عنوان یک غیر متخصص […]

    اشاره: روز گذشته بخش نخست بحث و گفتگو درباره دانش ریاضی که در فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی و به همت آیت‌الله دکتر محقق داماد و تنی چند از دانشوران برگزار شده بود، از نظر خوانندگان گرامی گذشت. اینک دنبالة سخن: محقق داماد: با توجه به توضیحاتی که جناب استاد معصومی همدانی دادند، این پرسش مطرح می‌شود که: آیا ما در پرداختن به تاریخ ریاضیات توفیق داشته‌ایم و توانسته‌ایم به صورت روشن و دقیق سهم ایران و اسلام را در پیشرفت‌های ریاضیاتی نشان دهیم؟ من به عنوان یک غیر متخصص […]

 • ستارة نشابور
  سیدمسعود رضوی - بخش چهارم
  یکشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶
    همدم عطار یک بار به مناسبتی، همسرم از دکتر شفیعی درباره خرگوشی یا خرکوشی، صاحب کتاب «تهذیب‌الاسرار» پرسید. استاد به توضیحاتی که در تتمه کتاب مستطاب «مصیبت‌‌نامة»‌ شیخ عطار داشتند ارجاع دادند، سپس شعر مذکور را خواندند به این مطلع: گفت: بوسعد، آن امام ارنبی مجلسی می‌گفت از قول نبی… استاد توضیح داده بودند که: «ارنبی» ظاهراً ترجمه تازی «خرکوشی» است و منظور از ابوسعد ارنبی، همان ابوسعد عبدالملک‌بن محمدبن ابراهیم خرکوشی نیشابوری، واعظ نامدار خراسان در قرن چهارم و آغاز قرن پنجم(متوفی ۴۰۶ یا ۴۰۷ق) که صاحب تألیفات […]

    همدم عطار یک بار به مناسبتی، همسرم از دکتر شفیعی درباره خرگوشی یا خرکوشی، صاحب کتاب «تهذیب‌الاسرار» پرسید. استاد به توضیحاتی که در تتمه کتاب مستطاب «مصیبت‌‌نامة»‌ شیخ عطار داشتند ارجاع دادند، سپس شعر مذکور را خواندند به این مطلع: گفت: بوسعد، آن امام ارنبی مجلسی می‌گفت از قول نبی… استاد توضیح داده بودند که: «ارنبی» ظاهراً ترجمه تازی «خرکوشی» است و منظور از ابوسعد ارنبی، همان ابوسعد عبدالملک‌بن محمدبن ابراهیم خرکوشی نیشابوری، واعظ نامدار خراسان در قرن چهارم و آغاز قرن پنجم(متوفی ۴۰۶ یا ۴۰۷ق) که صاحب تألیفات […]

 • سرشت و سرنوشت ریاضی
  بحث و گفتگو درباره دانش ریاضی در فرهنگستان علوم - بخش اول
  یکشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶
    اشاره: از منظر فکری و فلسفی همواره ریاضیات جایگاه بسیار مهمی در حکمت نظری داشته است. اگرچه امروزه کمی از توجه به این علوم در دانشگاه‌های کشور کاسته شده است، اما این بی‌توجهی دلیلی بر بی‌اهمیتی دانش ریاضی نمی‌تواند باشد و به همین خاطر شمارة دوم مجلة «نامة فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران» به ریاضیات اختصاص داده شده است. در این شماره افزون بر مقالات متعددی که از ریاضی‌دانان معاصر ایرانی منتشر شده است، میزگردی نیز با حضور استادان ریاضیات به مدیریت سردبیر مجله برگزار شده که سیری از […]

    اشاره: از منظر فکری و فلسفی همواره ریاضیات جایگاه بسیار مهمی در حکمت نظری داشته است. اگرچه امروزه کمی از توجه به این علوم در دانشگاه‌های کشور کاسته شده است، اما این بی‌توجهی دلیلی بر بی‌اهمیتی دانش ریاضی نمی‌تواند باشد و به همین خاطر شمارة دوم مجلة «نامة فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران» به ریاضیات اختصاص داده شده است. در این شماره افزون بر مقالات متعددی که از ریاضی‌دانان معاصر ایرانی منتشر شده است، میزگردی نیز با حضور استادان ریاضیات به مدیریت سردبیر مجله برگزار شده که سیری از […]

 • اخلاق کاربردی و حرفه‌ای
  گوران کُلست - ترجمه محمدجواد موحدی - بخش چهارم و پایانی
  یکشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶
    محتوای اخلاقی اخلاق حرفه‌ای چیست؟ نخست، هنجار‌ها و وظایف اخلاقی هستند که در همه یا حداقل بیشتر حرفه‌ها مشترکند. این هنجارها و وظایف می‌توانند مطابق با روابطی که حرفه‌ها با مردم دیگر دارند، تقسیم شوند:‏ ۱٫ روابط با مردم‏ (به‌عنوان ارباب رجوع) بسته به نوع کار و خدمت؛ این روابط، برای مثال، شامل روابط میان معلم و شاگرد، پزشک و بیمار، فروشنده و خریدار می‌شود. چنین روابطی، هنجار‌های اخلاقی حرفه‌ای ایجاد می‌کنند، مانند درستکاری، صداقت، مراقبت و امنیت. ۲٫ روابط با همکاران؛‏ تقریبا همة کارمندان، همکار دارند. رابطة میان […]

    محتوای اخلاقی اخلاق حرفه‌ای چیست؟ نخست، هنجار‌ها و وظایف اخلاقی هستند که در همه یا حداقل بیشتر حرفه‌ها مشترکند. این هنجارها و وظایف می‌توانند مطابق با روابطی که حرفه‌ها با مردم دیگر دارند، تقسیم شوند:‏ ۱٫ روابط با مردم‏ (به‌عنوان ارباب رجوع) بسته به نوع کار و خدمت؛ این روابط، برای مثال، شامل روابط میان معلم و شاگرد، پزشک و بیمار، فروشنده و خریدار می‌شود. چنین روابطی، هنجار‌های اخلاقی حرفه‌ای ایجاد می‌کنند، مانند درستکاری، صداقت، مراقبت و امنیت. ۲٫ روابط با همکاران؛‏ تقریبا همة کارمندان، همکار دارند. رابطة میان […]

 • سطوری در صفات و خاطرات دکتر شفیعی کدکنی
  ستارة نشابور
  سیدمسعود رضوی - بخش سوم
  چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶
    هنوزم به خاطراندر است که استاد حکمت و عرفان، آقای آشتیانی پس از بیان نظرات معهودشان در همین موضوع، به رغم نظر متفاوت، اندرزی در باب حقیقت علم و فرهنگ بیان فرمود و در جواب بنده و خطاب به آقای لاهوتی گفت: «انسان فاضل و عالم واقعی، مثل آقای دکتر شفیعی کدکنی، دو صفت دارد که فرع بر عقل و علم و تحقیق و تضلع است: اول انصاف و دوم شجاعت. او حتماً از حیث تحقیق و تدقیق و غور در منابع این نظر را درک کرده و شاید […]

    هنوزم به خاطراندر است که استاد حکمت و عرفان، آقای آشتیانی پس از بیان نظرات معهودشان در همین موضوع، به رغم نظر متفاوت، اندرزی در باب حقیقت علم و فرهنگ بیان فرمود و در جواب بنده و خطاب به آقای لاهوتی گفت: «انسان فاضل و عالم واقعی، مثل آقای دکتر شفیعی کدکنی، دو صفت دارد که فرع بر عقل و علم و تحقیق و تضلع است: اول انصاف و دوم شجاعت. او حتماً از حیث تحقیق و تدقیق و غور در منابع این نظر را درک کرده و شاید […]

 • درسهایی از توسعه کره‌جنوبی
  حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمد مسجدجامعی
  چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶
    کره جنوبی در یک نگاه کره جنوبی که با نام رسمی «جمهوری کره» نیز شناخته می‌شود، کشوری است در بخش جنوبی شبه‌جزیره کره در شرق آسیا با مرکزیت سئول. کره جنوبی با ۹۸۴۸۴ کیلومتر مربع وسعت (صد و نهمین کشور جهان) در کنار دریای زرد (در غرب) و ژاپن (در شرق) و چین شرقی (در جنوب)، و در همسایگی کره شمالی (در شمال) واقع شده ‌است. کره جنوبی کشوری نیمه کوهستانی است و ارتفاعاتش عمدتاً در نواحی مرکزی و شمال شرقی واقع شده‌اند. جلگه‌ها در آن وسعت فراوانی دارند […]

    کره جنوبی در یک نگاه کره جنوبی که با نام رسمی «جمهوری کره» نیز شناخته می‌شود، کشوری است در بخش جنوبی شبه‌جزیره کره در شرق آسیا با مرکزیت سئول. کره جنوبی با ۹۸۴۸۴ کیلومتر مربع وسعت (صد و نهمین کشور جهان) در کنار دریای زرد (در غرب) و ژاپن (در شرق) و چین شرقی (در جنوب)، و در همسایگی کره شمالی (در شمال) واقع شده ‌است. کره جنوبی کشوری نیمه کوهستانی است و ارتفاعاتش عمدتاً در نواحی مرکزی و شمال شرقی واقع شده‌اند. جلگه‌ها در آن وسعت فراوانی دارند […]

 • اخلاق کاربردی و حرفه‌ای
  گوران کُلست - ترجمه محمدجواد موحدی - بخش سوم
  چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶
    گام بعدی، رسیدن به یک تصمیم است؛ یک روش ممکن برای پیش رفتن این است: به ما اجازه دهید فرض کنیم طبق نظر کارشناسی پزشکان، نوزاد را باید نجات داد. این نگرش، یقینا مبتنی بر تجربة پزشکان در موقعیت‌های مشابهی است که بیماران مصدوم را درمان کرده‌اند، هرچند بعد از آن، بیماران دچار درد و رنج بوده‌اند. این حکم همبسته با اصل کرامت انسانی است (حداقل تا آن زمان که بدان معناست که زندگی انسان خدشه‌ناپذیر است). از سوی دیگر، نجات‌دادن نوزاد، شاید با اصل سود در تناقض افتد. […]

    گام بعدی، رسیدن به یک تصمیم است؛ یک روش ممکن برای پیش رفتن این است: به ما اجازه دهید فرض کنیم طبق نظر کارشناسی پزشکان، نوزاد را باید نجات داد. این نگرش، یقینا مبتنی بر تجربة پزشکان در موقعیت‌های مشابهی است که بیماران مصدوم را درمان کرده‌اند، هرچند بعد از آن، بیماران دچار درد و رنج بوده‌اند. این حکم همبسته با اصل کرامت انسانی است (حداقل تا آن زمان که بدان معناست که زندگی انسان خدشه‌ناپذیر است). از سوی دیگر، نجات‌دادن نوزاد، شاید با اصل سود در تناقض افتد. […]

 • تاریخ علمی
  راجر اسپالدینگ و کریستوفر پارکر - ترجمه دکتر محمدتقی ایمان‌پور - بخش چهارم و پایانی
  دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶
  وقت آن است که به‌طور دقیق‌تر به پسامدرنیسم و پیوندهایش با تاریخ‌نگاری نظری بیفکنیم. آنکراسمیت می‌نویسد: «تاریخ را با یک درخت مقایسه کنید.» کسانی که در مقیاسی وسیع به فلسفة تاریخ شکل دادند، و مورخانی که به دنبال اصولی در تاریخ بودند «که در گذشته هر چیزی را با یکدیگر پیوند می‌داده» است، معتقد بودند که آن اصول می‌توانند مبنای فهم ما از گذشته قرار گیرند. در هرحال، همة‌ اینان تاریخ را همچون تنة درخت می‌دیدند. «تاریخ‌نگری و تاریخ‌نگاری علمی مدرن»، از قاعدة آنکراسمیت استفاده می‌کند؛ زیرا آنچه در بریتانیا […]

 • اخلاق کاربردی و حرفه‌ای
  گوران کُلست - ترجمه محمدجواد موحدی‏ - بخش دوم
  دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶
    من می‌خواهم توسعة اخلاق کاربردی را در دهة ۱۹۷۰ با اشاره به سه کتابی که در این دهه منتشر شدند، شرح دهم. این سه کتاب، هنوز هم به‌عنوان مهمترین آثار در تاریخ مدرن اخلاق کاربردی محل توجه هستند.‏ نخستین کتاب، کتاب «نظریه‌ای در باب عدالت»، نوشته جان راولز ‏‎(Rawls)‎ است که در سال ۱۹۷۱ انتشار یافت. نظریه‌ای در باب عدالت، تحقیقی نظری و جامع در معنا و توجیه عدالت است، تا حدودی مخالف با سودگرایی. راولز به نفع نظریه قرارداد نوکانتی استدلال می‌کند و آن را با دو اصل […]

    من می‌خواهم توسعة اخلاق کاربردی را در دهة ۱۹۷۰ با اشاره به سه کتابی که در این دهه منتشر شدند، شرح دهم. این سه کتاب، هنوز هم به‌عنوان مهمترین آثار در تاریخ مدرن اخلاق کاربردی محل توجه هستند.‏ نخستین کتاب، کتاب «نظریه‌ای در باب عدالت»، نوشته جان راولز ‏‎(Rawls)‎ است که در سال ۱۹۷۱ انتشار یافت. نظریه‌ای در باب عدالت، تحقیقی نظری و جامع در معنا و توجیه عدالت است، تا حدودی مخالف با سودگرایی. راولز به نفع نظریه قرارداد نوکانتی استدلال می‌کند و آن را با دو اصل […]

 • سطوری در صفات و خاطرات دکتر شفیعی کدکنی
  ستارة نشابور
  سیدمسعود رضوی - بخش دوم
  دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶
    دیدار شد میسر و… در همان سالها، گاهی ایشان را در محوطة دانشگاه یا در کتابفروشی‌های روبروی دانشگاه می‌دیدم. چه شعفی داشت وقتی دست تصادف این دیدارها را میسر می‌کرد و احوالپرسی و پرسش و پاسخی کوتاه را…؛ یک روز که از محل کارم در ابتدای فخررازی بیرون آمدم تا بروم و سوپ جو یا لوبیایی در یکی از ساندویچ‌فروشی‌های همان حوالی بخورم، استاد را در کتابفروشی آگاه دیدم. از معدود وقتهایی بود که فارغ‌ و تقریباً تنها بودند؛ اما من مجال فراغت را سلب کردم. آن موقع جزوة […]

    دیدار شد میسر و… در همان سالها، گاهی ایشان را در محوطة دانشگاه یا در کتابفروشی‌های روبروی دانشگاه می‌دیدم. چه شعفی داشت وقتی دست تصادف این دیدارها را میسر می‌کرد و احوالپرسی و پرسش و پاسخی کوتاه را…؛ یک روز که از محل کارم در ابتدای فخررازی بیرون آمدم تا بروم و سوپ جو یا لوبیایی در یکی از ساندویچ‌فروشی‌های همان حوالی بخورم، استاد را در کتابفروشی آگاه دیدم. از معدود وقتهایی بود که فارغ‌ و تقریباً تنها بودند؛ اما من مجال فراغت را سلب کردم. آن موقع جزوة […]

 • تاریخ علمی
  راجر اسپالدینگ و کریستوفر پارکر - ترجمه دکتر محمدتقی ایمان‌پور - بخش چهارم
  یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶
  در سده بیست و یکم میلادی برنامه‌های مردم‌پسند تاریخ در تلویزیون، ‌نمونه‌هایی از رویکردهای سرسختانه حزب ویگ را نشان داده است. در سال ۲۰۰۴ دیوید استارکی یک سلسله برنامه‌های طولانی مدت را در مورد سلطنت انگلستان آغاز کرد که برخلاف نام غیر ویگی این برنامه، اما عنوان عامه‌پسند آن،‌ یعنی «شهریاری» رویکردش سخت ویگی بود و «شهریاری» را محصول خواسته ملی نشان می‌داد که قدرتش از طریق رابطه قراردادی دوسویه با ملت محدود می‌شد و ملت توانمندی غلبه بر آن و حتی پادشاهان بیگانه را داشت. استابز و گرین تقریبا‌ […]

 • سطوری در صفات و خاطرات دکتر شفیعی کدکنی
  ستارة نشابور
  سیدمسعود رضوی - بخش اول
  یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶
    این مقاله که بیان چندین ذکر و خاطره از ادیب و استاد نامدار دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی است، دو بخش و بهره دارد و ماجرایی بر آن رفته که بازگویی‌اش خالی از لطف نیست. سالها پیش (گمانم اواخر دهه هشتاد) در هفته‌نامه «نگاه پنج‌شنبه» که به مدیریت و درایت دوست عزیزم سیدعلی میرفتاح نشر می‌شد و میان مردمان علاقه‌مند به فرهنگ و اهل فضل از یک سو، و جوانان و دانشجویان از سوی دیگر، ارج و اعتباری یافته بود، من نیز قلم می‌زدم. بیشتر مقالاتم خاطراتی بود از دیدارها […]

    این مقاله که بیان چندین ذکر و خاطره از ادیب و استاد نامدار دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی است، دو بخش و بهره دارد و ماجرایی بر آن رفته که بازگویی‌اش خالی از لطف نیست. سالها پیش (گمانم اواخر دهه هشتاد) در هفته‌نامه «نگاه پنج‌شنبه» که به مدیریت و درایت دوست عزیزم سیدعلی میرفتاح نشر می‌شد و میان مردمان علاقه‌مند به فرهنگ و اهل فضل از یک سو، و جوانان و دانشجویان از سوی دیگر، ارج و اعتباری یافته بود، من نیز قلم می‌زدم. بیشتر مقالاتم خاطراتی بود از دیدارها […]

 • اخلاق کاربردی و حرفه‌ای
  گوران کُلست*‏ ترجمه محمدجواد موحدی**‏
  یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶
    گسترش اخلاق کاربردی در دهه‌های اخیر، برای فلسفه و جامعه اهمیت به‌سزایی داشته است. این مقاله بر آن است که این حوزه از تحقیق فلسفی را توصیف کند. همچنین دربارة رابطه اخلاق کاربردی با سیاست‌های اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای بحث می‌شود. در بخش نخست، پرسش‌های زیر بررسی می‌شود: اخلاق کاربردی چیست؟ چه وقت و چرا اخلاق کاربردی پدیدار می‌شود؟ و تعامل ما با اخلاق کاربردی چگونه است؟ روشها چیستند؟ در بخش دوم مقاله، اخلاق حرفه‌ای را معرفی می‌شود واین که اخلاق حرفه‌ای چیست، و چگونه می‌توانیم آن را از […]

    گسترش اخلاق کاربردی در دهه‌های اخیر، برای فلسفه و جامعه اهمیت به‌سزایی داشته است. این مقاله بر آن است که این حوزه از تحقیق فلسفی را توصیف کند. همچنین دربارة رابطه اخلاق کاربردی با سیاست‌های اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای بحث می‌شود. در بخش نخست، پرسش‌های زیر بررسی می‌شود: اخلاق کاربردی چیست؟ چه وقت و چرا اخلاق کاربردی پدیدار می‌شود؟ و تعامل ما با اخلاق کاربردی چگونه است؟ روشها چیستند؟ در بخش دوم مقاله، اخلاق حرفه‌ای را معرفی می‌شود واین که اخلاق حرفه‌ای چیست، و چگونه می‌توانیم آن را از […]

 • تاریخ علمی
  راجر اسپالدینگ و کریستوفر پارکر - ترجمه دکتر محمدتقی ایمان‌پور - بخش سوم
  چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
  با ماگناکارتا (Magna carta)، «ملت یکی شد و مفهوم یگانگی را تشخیص داد؛ این تشخیص پیش از اینکه رشد مورد نظر آغاز شود، لازم است. این امر نخستین بیان مشخص خود را در ماگنا کارتا پیدا کرد.» با سایمون دو مونتفورت (de montfort) «اندیشه حکومت به عنوان نماینده مردم، تحت فرمانروایی او به ثمر رسید؛‌ و اگرچه نطفه رشد آن در نهادهای آغازین مرتبط با زمین قرار دارد، اما سایمون این امتیاز را دارد که یکی از نخستین افرادی است که شاهد استفاده و شکوه آن بود که سرانجام داشت […]

 • قرآن و مکاتب کلامی و فلسفی
  آیت‌الله دکتر سیدمصطفی محقق داماد - بخش سوم و پایانی
  چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
    در سده پسین باید از ابوالمحامد عثمان بن عمر فیروز‌آبادی (د۶۷۵ق) عالم اشعری فارس یاد کرد که اثری را با عنوان «فرائد التفسیر» به عنوان تعلیقه بر کشّاف زمخشری نگاشت و در آن کوشید تا از موضع کلامی اشاعره، برداشت‌های معتزلی زمخشری از آیات قرآنی را پاسخ گوید (ادرنوی، طبقات‌المفسرین، ۲۴۹). این موج در سده هشتم نیز از سوی اشعریانی چون شرف‌الدین حسن بن محمد طیبی (د۷۴۳ق) با تألیف «تفسیرالقرآن» که تفسیری پرحجم بود و نگاشتن حاشیه‌ای بر کشاف زمخشری (ادرنوی، همان، ۲۷۷ـ۲۷۸) و محمدبن احمد ابن لبان مصر […]

    در سده پسین باید از ابوالمحامد عثمان بن عمر فیروز‌آبادی (د۶۷۵ق) عالم اشعری فارس یاد کرد که اثری را با عنوان «فرائد التفسیر» به عنوان تعلیقه بر کشّاف زمخشری نگاشت و در آن کوشید تا از موضع کلامی اشاعره، برداشت‌های معتزلی زمخشری از آیات قرآنی را پاسخ گوید (ادرنوی، طبقات‌المفسرین، ۲۴۹). این موج در سده هشتم نیز از سوی اشعریانی چون شرف‌الدین حسن بن محمد طیبی (د۷۴۳ق) با تألیف «تفسیرالقرآن» که تفسیری پرحجم بود و نگاشتن حاشیه‌ای بر کشاف زمخشری (ادرنوی، همان، ۲۷۷ـ۲۷۸) و محمدبن احمد ابن لبان مصر […]

 • زریاب؛ زرِ ناب
  سیدمسعود رضوی
  چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
    اشاره: ۱۴بهمن مصادف بود با سالروز درگذشت مورخ و محقق بزرگ، استاد عباس زریاب خویی. او بی‌تردید یکی از استادان کم‌نظیر در عرصه علوم سنتی و تاریخ و فرهنگ اسلام و ایران بود. علاوه بر آن، تحصیل و تحقیق مستمر در بالاترین کیفیت در حوزه‌های سنتی و دانشگاه‌های غرب به او جامعیتی بخشید که در کمتر استادی جمع می‌آید. شاید صفت «علامه» را در منظر معهود نیاکانمان بتوانیم در باره زریاب خویی به کار بریم. چون سالروز رحلت استاد با ایام دهه فجر مصادف بود، با چند روز فاصله […]

    اشاره: ۱۴بهمن مصادف بود با سالروز درگذشت مورخ و محقق بزرگ، استاد عباس زریاب خویی. او بی‌تردید یکی از استادان کم‌نظیر در عرصه علوم سنتی و تاریخ و فرهنگ اسلام و ایران بود. علاوه بر آن، تحصیل و تحقیق مستمر در بالاترین کیفیت در حوزه‌های سنتی و دانشگاه‌های غرب به او جامعیتی بخشید که در کمتر استادی جمع می‌آید. شاید صفت «علامه» را در منظر معهود نیاکانمان بتوانیم در باره زریاب خویی به کار بریم. چون سالروز رحلت استاد با ایام دهه فجر مصادف بود، با چند روز فاصله […]

 • شرطهای دیوان سنایی
  دکتر محمدسرور مولایی
  چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
    پانزدهمین نشست از درس‌گفتارهایی درباره سنایی با موضوع «شرط‌های حکیم سنایی» با سخنرانی در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار شد. مولایی درباره ابیاتی در اشعار سنایی سخن گفت که وی در آنها از کلمه «شرط» استفاده کرده یا امری را مشروط بر امری دیگر دانسته است: شرط معانی مختلف دارد. می‌تواند به معنی نشان، علامت، لزوم و امثال این معانی باشد. در حکمت، شرط را نوعی دلالت می‌دانند. ابزاری است برای رسیدن به امری دیگر. در فقه و اصول شرط امری خارجی از شئ است که در صورت نبودش […]

    پانزدهمین نشست از درس‌گفتارهایی درباره سنایی با موضوع «شرط‌های حکیم سنایی» با سخنرانی در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار شد. مولایی درباره ابیاتی در اشعار سنایی سخن گفت که وی در آنها از کلمه «شرط» استفاده کرده یا امری را مشروط بر امری دیگر دانسته است: شرط معانی مختلف دارد. می‌تواند به معنی نشان، علامت، لزوم و امثال این معانی باشد. در حکمت، شرط را نوعی دلالت می‌دانند. ابزاری است برای رسیدن به امری دیگر. در فقه و اصول شرط امری خارجی از شئ است که در صورت نبودش […]

 • تاریخ علمی
  راجر اسپالدینگ و کریستوفر پارکر - ترجمه دکتر محمدتقی ایمان‌پور - بخش دوم
  سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
  به رغم اینکه بسیاری از محافل علمی با دیدگاه تاریخی ماکولای درباره حزب ویگ هم‌عقیده بودند، دیدگاه‌های او را تأیید نمی‌کردند. بانفوذترین شخص حزب ویگ، احتمالا ویلیام استابز (Stubbs) بود، نه به دلیل فروش کتابش با عنوان «تاریخ مشروطه انگلستان» و یا کتاب دیگرش به نام «منشورهای برگزیده و تصویرهای دیگری از تاریخ مشروطه انگلستان» که با کتاب ماکولای قابل مقایسه بود، بلکه به دلیل اینکه کتاب‌های او نه تنها در دانشگاه آکسفورد، یعنی جایی که استابز استاد انتصابی تاریخ مدرن آن بود (۱۸۶۶ـ ۱۸۸۴)، بلکه در کمبریج و مؤسسه‌های […]

Page 1 of 12012345...Last »