وادی ادبيات
قدیمی ترین روزنامه ایران با ۹۳سال انتشار مستمر
روزنامه اطلاعات

وادی ادبيات

 • به مناسبت ۱۳۱امین سالگرد تولد ابوالقاسم لاهوتی
  ابوالقاسم لاهوتی، شاعر اندیشه و مبارزه
  دکترعلی‌ اشرف مجتهد شبستری*
  پنجشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷
    ابوالقاسم الهامی(متخلص به لاهوتی )در ۲۰ مهر ١٢٦٦ هـ ش در کرمانشاه ایران درخانواده ای فقیر ولی آزادیخواه و اهل شعرو ادب چشم به جهان گشود. پدرش میرزا احمد الهامی به سال ۱۲۶۴ ه ق. در تویسرکان متولد شد و در پنج سالگی به همراه خانواده، به کرمانشاه مهاجرت نمودند. اجداد الهامی همه مروّج شریعت بودند. میرزا احمد بعد از ازدواج وداشتن چند فرزند به شدت دچار درماندگی شد متوسل به حسین بن علی (ع) شد و چون حاجتش برآورده شد پس از آن در مدح و مصیبت اهل […]

    ابوالقاسم الهامی(متخلص به لاهوتی )در ۲۰ مهر ١٢٦٦ هـ ش در کرمانشاه ایران درخانواده ای فقیر ولی آزادیخواه و اهل شعرو ادب چشم به جهان گشود. پدرش میرزا احمد الهامی به سال ۱۲۶۴ ه ق. در تویسرکان متولد شد و در پنج سالگی به همراه خانواده، به کرمانشاه مهاجرت نمودند. اجداد الهامی همه مروّج شریعت بودند. میرزا احمد بعد از ازدواج وداشتن چند فرزند به شدت دچار درماندگی شد متوسل به حسین بن علی (ع) شد و چون حاجتش برآورده شد پس از آن در مدح و مصیبت اهل […]

 • خلوت انس
  پنجشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷
    شرح ملال دکتر عبدالحسین جلالیان در دل من آرزوئی هست و حال در سرم سودای دیداری محال در ره دل باز باشد چاه ویل بسته راه وصل یار و دست و بال بسته چشم عقل ما را سر نوشت دیده را بگشوده بر یک خط و خال نیست در دل شور و شادی و نشاط جز ملال و رنج و جز ورز و بال تا به کی باید نمودن صبر بر دوری از دیدار، روز و ماه و سال دوری از دیدار آن بالا بلند در امید وصلت روز […]

    شرح ملال دکتر عبدالحسین جلالیان در دل من آرزوئی هست و حال در سرم سودای دیداری محال در ره دل باز باشد چاه ویل بسته راه وصل یار و دست و بال بسته چشم عقل ما را سر نوشت دیده را بگشوده بر یک خط و خال نیست در دل شور و شادی و نشاط جز ملال و رنج و جز ورز و بال تا به کی باید نمودن صبر بر دوری از دیدار، روز و ماه و سال دوری از دیدار آن بالا بلند در امید وصلت روز […]

 • پاسخی دوباره به نوشتة استاد احمدسمیعی گیلانی
  جستجویی از سر نقد علمی و ادب شاگردی
  دکتر امیر حمیدی
  پنجشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۷
    روزنامه محترم اطلاعات با احترام، پاسخی به نوشتة استاد گرانسنگ سمیعی با عنوان«سخنی با سره گرایان»، مندرج در روزنامه اطلاعات مورخة ۵ر۷ر۹۷ تقدیم می‌شود. امیدوارم شکل و محتوای نوشته، بیانگر این باشد که گرایشی به معرکه‌گیری وجود ندارد و بلکه جستجویی از نقد علمی و ادب شاگردی، منظور است. با احترام ـ امیر حمیدی-۱۴ر۷ر۹۷ استاد گرانمایه، علامه سمیعی، توضیحاتی بر نظر حقیر، مرقوم فرموده و موضع سره‌گرایی نگارنده را به نقد کشیده‌اند. البته تأملی در نثر نگارنده، نشان می‌دهد که پیرو نثر متعارف هستم و عربی و عرب را […]

    روزنامه محترم اطلاعات با احترام، پاسخی به نوشتة استاد گرانسنگ سمیعی با عنوان«سخنی با سره گرایان»، مندرج در روزنامه اطلاعات مورخة ۵ر۷ر۹۷ تقدیم می‌شود. امیدوارم شکل و محتوای نوشته، بیانگر این باشد که گرایشی به معرکه‌گیری وجود ندارد و بلکه جستجویی از نقد علمی و ادب شاگردی، منظور است. با احترام ـ امیر حمیدی-۱۴ر۷ر۹۷ استاد گرانمایه، علامه سمیعی، توضیحاتی بر نظر حقیر، مرقوم فرموده و موضع سره‌گرایی نگارنده را به نقد کشیده‌اند. البته تأملی در نثر نگارنده، نشان می‌دهد که پیرو نثر متعارف هستم و عربی و عرب را […]

 • خلوت انس
  پنجشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۷
    ماه اندوه مسلمین «صَفَر» است محمدجواد محبت ماه اندوه مسلمین «صَفَر» است صَفَر آری محرّمی دگر است اربعین در صفر ثمر آورد از حسین، اربعین خبر آورد تربت پاک و پیر انصاری سوز در سینه، زخم دل کاری نوحه اشگی زدیده جاری کرد خاک را گریه آبیاری کرد ماه اندوه مسلمین، صفر است صفر آری محرّمی دگر است تیره روزانِ شب نشسته به جان آسمان را غبار خشم نشان خوبِ ما را در این صفر کشتند خون به لب زهر در جگر کشتند غصه‌ها ختم در کلام نشد در […]

    ماه اندوه مسلمین «صَفَر» است محمدجواد محبت ماه اندوه مسلمین «صَفَر» است صَفَر آری محرّمی دگر است اربعین در صفر ثمر آورد از حسین، اربعین خبر آورد تربت پاک و پیر انصاری سوز در سینه، زخم دل کاری نوحه اشگی زدیده جاری کرد خاک را گریه آبیاری کرد ماه اندوه مسلمین، صفر است صفر آری محرّمی دگر است تیره روزانِ شب نشسته به جان آسمان را غبار خشم نشان خوبِ ما را در این صفر کشتند خون به لب زهر در جگر کشتند غصه‌ها ختم در کلام نشد در […]

 • ۲۰مهر روز بزرگداشت حافظ وشرح یک معنا بر بنیاد آرای حافظ و ابن عربی
  آیینه خیال
  دکترحسن بلخاری قهی-رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
  پنجشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۷
    ابن عربی و حافظ، دو تن از بلندمرتبگان بی‌بدیل عرفان و حکمت اسلامی هستند. ابن عربی در شرح و بیان غوامض و رموز عرفانی و حافظ در شرح شاعرانه و شورانگیز این رموز و معانی. محیی‌الدین در آثاری چون فصوص و فتوحات و البته دیگر آثارش، عمیق‌ترین معانی عرفانی را بیان نموده و مفسّران و شارحان آرایش نیز تا آنجا که ممکن بوده، در تبیین و روشنی این معانی کوشیده‌اند. به قسمی که بدون تردید، مهم‌ترین و گسترده‌ترین تألیفات عرفانی در تمدن اسلامی خاص ابن‌عربی و پیروان اوست. اما […]

    ابن عربی و حافظ، دو تن از بلندمرتبگان بی‌بدیل عرفان و حکمت اسلامی هستند. ابن عربی در شرح و بیان غوامض و رموز عرفانی و حافظ در شرح شاعرانه و شورانگیز این رموز و معانی. محیی‌الدین در آثاری چون فصوص و فتوحات و البته دیگر آثارش، عمیق‌ترین معانی عرفانی را بیان نموده و مفسّران و شارحان آرایش نیز تا آنجا که ممکن بوده، در تبیین و روشنی این معانی کوشیده‌اند. به قسمی که بدون تردید، مهم‌ترین و گسترده‌ترین تألیفات عرفانی در تمدن اسلامی خاص ابن‌عربی و پیروان اوست. اما […]

 • به مناسبت بزرگداشت مولانا در فرهنگستان هنر
  جان و جهان نو در اندیشة مولانا
  ‎‎دکتر حسن بلخاری ‏ *
  پنجشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۷
    امیدوارم امروز که روز هشتم مهر و روز بزرگداشت مولاناست بر ایرانیان و کسانی که تجربه مواجه با حضرت ایشان و آثارشان را داشتند، مبارک باشد و برای کسانی که به دنبال خلق جدید و ساخت جهان جدیدند هر روز و هر لحظه روز و لحظه مولانا باشد‎. ‎خوشحالم از اینکه در خدمت شما عزیزان، دوستان و بزرگواران هستم و البته خوشحالی مضاعفی نیز دارم که بعد از هشت سال در فرهنگستان هنر حاضر می‌شوم و برای تمامی دوستان و یاران به ویژه جناب آقای اسماعیلی، سرپرست محترم فرهنگستان […]

    امیدوارم امروز که روز هشتم مهر و روز بزرگداشت مولاناست بر ایرانیان و کسانی که تجربه مواجه با حضرت ایشان و آثارشان را داشتند، مبارک باشد و برای کسانی که به دنبال خلق جدید و ساخت جهان جدیدند هر روز و هر لحظه روز و لحظه مولانا باشد‎. ‎خوشحالم از اینکه در خدمت شما عزیزان، دوستان و بزرگواران هستم و البته خوشحالی مضاعفی نیز دارم که بعد از هشت سال در فرهنگستان هنر حاضر می‌شوم و برای تمامی دوستان و یاران به ویژه جناب آقای اسماعیلی، سرپرست محترم فرهنگستان […]

 • خلوت انس
  پنجشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۷
    گزیدة اشعار چهارمین جشنوارة شعر نیاوران پایتخت شعر -۴ چهارمین جلد از مجموعه «پایتخت شعر» از سوی بنیاد آفرینش‌های هنری نیاوران و به کوشش سید‌عباس سجادی، شاعر و مدیرعامل این بنیاد، در تیراژ هزار نسخه و به قیمت ۵۷ هزار و ۵۰۰ تومان،‌ منتشر شد. این مجلد که تابستان ۹۷ به زیور طبع آراسته شده، مشتمل بر اشعاری است که به چهارمین جشنوارة سراسری شعر نیاوران ارسال شده است. سیدعباس سجادی، در پیشگفتار آغازین کتاب، خود، این‌گونه روایت می‌کند: «آنچه را که گوته شاعر نامدار آلمانی «راز آشکار» می‌نامید، […]

    گزیدة اشعار چهارمین جشنوارة شعر نیاوران پایتخت شعر -۴ چهارمین جلد از مجموعه «پایتخت شعر» از سوی بنیاد آفرینش‌های هنری نیاوران و به کوشش سید‌عباس سجادی، شاعر و مدیرعامل این بنیاد، در تیراژ هزار نسخه و به قیمت ۵۷ هزار و ۵۰۰ تومان،‌ منتشر شد. این مجلد که تابستان ۹۷ به زیور طبع آراسته شده، مشتمل بر اشعاری است که به چهارمین جشنوارة سراسری شعر نیاوران ارسال شده است. سیدعباس سجادی، در پیشگفتار آغازین کتاب، خود، این‌گونه روایت می‌کند: «آنچه را که گوته شاعر نامدار آلمانی «راز آشکار» می‌نامید، […]

 • نگاهی به تازه‌ترین اثر پژوهشی فرهنگ عامیانه کرمان، به روایت یحیی فتح‌نجات
  قصة ضرب‌المثل‌های کرمانی
  پنجشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۷
    اشاره: کتابی که تقدیم خوانندگان عزیز شده است،جلد دوم از مجموعه«قصه ضرب المثل های کرمانی» است. در این مجموعه، سعی شده تا ضمن ریشه یابی،وجه تسمیه و تاریخ پیدایش هر یک از مثل های کرمانی،کاربرد آنها در گویش باشندگان امروز با شرحی مختصر بیان شود که در بیشتر موارد با سخنی از بزرگان شعر و ادب ایران زمین همراه شده است. یحیی فتح نجات،نویسنده کتاب حاضر، بر این باور است کــه مثل ها(زبانزدها)،خواننده را به تاریخ اجتماعی نیاکان ما هدایت می کند. همان تاریخی که به دور از چشم […]

    اشاره: کتابی که تقدیم خوانندگان عزیز شده است،جلد دوم از مجموعه«قصه ضرب المثل های کرمانی» است. در این مجموعه، سعی شده تا ضمن ریشه یابی،وجه تسمیه و تاریخ پیدایش هر یک از مثل های کرمانی،کاربرد آنها در گویش باشندگان امروز با شرحی مختصر بیان شود که در بیشتر موارد با سخنی از بزرگان شعر و ادب ایران زمین همراه شده است. یحیی فتح نجات،نویسنده کتاب حاضر، بر این باور است کــه مثل ها(زبانزدها)،خواننده را به تاریخ اجتماعی نیاکان ما هدایت می کند. همان تاریخی که به دور از چشم […]

 • در سوگداشت شهادت امام سجاد(ع)
  شهادت ، اسارت ، زیارت
  آیت‌الله یحیی عابدی
  پنجشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۷
    در ماه رجب سال ۶۰ هجری هنگامی که حضرت امام حسین(ع) از مدینه رهسپار مکه می‌شد وصیت نامه‌ای نوشت و در اختیار برادرش محمدبن حنفیه قرار داد، که سیدبن طاووس آن را نقل کرده است. قسمتی از آن وصیت‌نامه جملات ذیل است: «آنی لم اخرج اشراً و بطراً و لامفسداً و لاظالماً، انماخرجت لطلب الاصلاح فی امه جدی صلی الله علیه و آله، ارید ان امر بالمعروف و نهی عن المنکر و اسیر بسیره جدی و ابی علی بن ابی طالب…». این نهضت من نه برای سرکشی و طغیان […]

    در ماه رجب سال ۶۰ هجری هنگامی که حضرت امام حسین(ع) از مدینه رهسپار مکه می‌شد وصیت نامه‌ای نوشت و در اختیار برادرش محمدبن حنفیه قرار داد، که سیدبن طاووس آن را نقل کرده است. قسمتی از آن وصیت‌نامه جملات ذیل است: «آنی لم اخرج اشراً و بطراً و لامفسداً و لاظالماً، انماخرجت لطلب الاصلاح فی امه جدی صلی الله علیه و آله، ارید ان امر بالمعروف و نهی عن المنکر و اسیر بسیره جدی و ابی علی بن ابی طالب…». این نهضت من نه برای سرکشی و طغیان […]

 • خلوت انس
  پنجشنبه ۵ مهر ۱۳۹۷
  چلچراغ روشن دین محمود یاوری‌زاده ای دوست، در هوای تو پر می‌زند دلم خود را به هر شرار و شرر می‌زند دلم در کوچه‌های آبی پرعطر کاهگل یکسر به احتمال تو سر می‌زند دلم پایش به هر دری که رسد سست می‌شود بی‌اختیار کو به در می‌زند دلم گاهی که می‌شود عصبانی و ناامید این حرف را ز سوز جگر می‌زند دلم ای چلچراغ روشن دین محمدی عمرم در انتظار گذشت و نیامدی شدت گرفت جور و جفا بی‌حساب شد قحط وفا، حکایت صدها کتاب شد برعکس‌ های و هوی […]

 • مدخلی بر منطقِ «عمومی کردن ریاضیات»
  «واژه» باید «خودِ» شاعر باشد!
  هادی سودبخش استاد ریاضیات - بخش دوم و پایانی
  پنجشنبه ۵ مهر ۱۳۹۷
    اشاره : در قسمت اول این مقاله(پنجشنبه ۲۵ مرداد) خواندید که شهود در ریاضیات، ریشه در پیوستگی محرم منطق وریاضیات دارد و منطق را که از دیرباز همچون وسیله ومحملی برای اجتناب و احتراز و «عبور » از خطا تعریف می شود، بابی از ریاضیات می داند. اینک ادامه این مقال ادبی و ریاضی را پی می گیریم. *** چرا وقتی پای «دیفرانسیلیزاسیون» معنی به میان می‌آید، «توپولوژی»، هندسه‌ بدون بعد تعریف می‌شود؟ وقتی تعریف ذاتی هندسه در بستر تاریخی و در زبان محاوره‌ای، از «اَندَرِه» و «اندازه» جدا […]

    اشاره : در قسمت اول این مقاله(پنجشنبه ۲۵ مرداد) خواندید که شهود در ریاضیات، ریشه در پیوستگی محرم منطق وریاضیات دارد و منطق را که از دیرباز همچون وسیله ومحملی برای اجتناب و احتراز و «عبور » از خطا تعریف می شود، بابی از ریاضیات می داند. اینک ادامه این مقال ادبی و ریاضی را پی می گیریم. *** چرا وقتی پای «دیفرانسیلیزاسیون» معنی به میان می‌آید، «توپولوژی»، هندسه‌ بدون بعد تعریف می‌شود؟ وقتی تعریف ذاتی هندسه در بستر تاریخی و در زبان محاوره‌ای، از «اَندَرِه» و «اندازه» جدا […]

 • سخنی با سره‌گرایان
  احمد سمیعی گیلانی
  پنجشنبه ۵ مهر ۱۳۹۷
    اشاره: چندی پیش در تاریخ ۱۴تیر ۹۷، نامه‌ای سرگشاده به فرهنگستان زبان و ادب فارسی با عنوان «بیدارباش» و در ستایش و ضرورت سره‌نویسی، به قلم استاد محمدرضا خسروی، در صفحه ۶ روزنامه چاپ شد که با پاسخ ادیبانه استاد احمد سمیعی(گیلانی)، سردبیرگرامی نامه فرهنگستان،در مقاله ای با عنوان «دری ویژه مطلق»(مورخ چهارشنبه ۲۷ تیر) مواجه گردید. پس از درج این شرح بر آن نامه سرگشاده،مقاله دیگری با عنوان«نقدی بر نقد سره نویسی»از سوی استاد امیر حمیدی به روزنامه فرستاده شد که در ضمیمه ادب و هنر همین هفته(سه […]

    اشاره: چندی پیش در تاریخ ۱۴تیر ۹۷، نامه‌ای سرگشاده به فرهنگستان زبان و ادب فارسی با عنوان «بیدارباش» و در ستایش و ضرورت سره‌نویسی، به قلم استاد محمدرضا خسروی، در صفحه ۶ روزنامه چاپ شد که با پاسخ ادیبانه استاد احمد سمیعی(گیلانی)، سردبیرگرامی نامه فرهنگستان،در مقاله ای با عنوان «دری ویژه مطلق»(مورخ چهارشنبه ۲۷ تیر) مواجه گردید. پس از درج این شرح بر آن نامه سرگشاده،مقاله دیگری با عنوان«نقدی بر نقد سره نویسی»از سوی استاد امیر حمیدی به روزنامه فرستاده شد که در ضمیمه ادب و هنر همین هفته(سه […]

 • خوانش غزلی آیینی از سروده های سعید بیابانکی
  صندوقچه سیم و زر
  یوسف رستمی
  پنجشنبه ۵ مهر ۱۳۹۷
    بگذار که این باغ، درش گم شده باشد گلهای تَرَش، برگ و برش، گم شده باشد جز چشم به راهی، به چه دل خوش کند این باغ گر قاصدک نامه برش گم شده باشد باغ شب من، کاش درش بسته بماند ای کاش کلید سحرش گم شده باشد بی اختر و ماه است،دلم، مثل کسی که صندوقچه سیم و زرش گم شده باشد شب، تیره و تار است و بلادیده و خاموش انگار که قرص قمرش گم شده باشد چاهی است همه ناله و دشتی است همه گرگ خواب […]

    بگذار که این باغ، درش گم شده باشد گلهای تَرَش، برگ و برش، گم شده باشد جز چشم به راهی، به چه دل خوش کند این باغ گر قاصدک نامه برش گم شده باشد باغ شب من، کاش درش بسته بماند ای کاش کلید سحرش گم شده باشد بی اختر و ماه است،دلم، مثل کسی که صندوقچه سیم و زرش گم شده باشد شب، تیره و تار است و بلادیده و خاموش انگار که قرص قمرش گم شده باشد چاهی است همه ناله و دشتی است همه گرگ خواب […]

 • تقدیم به روح پر فتوح استاد شهید آیت الله مرتضی مطهری
  پیشاهنگان مقابله با تحریفات عاشورا
  رضا اسماعیلی
  پنجشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۷
    در دین مبین اسلام، مبارزه با آفات و آسیب‌های دینی – منکرات – یک اصل مترقی و پویا و یک تکلیف الهی برای پاسداری و صیانت از اصالت و سلامت جامعه دینی است. چنان که پیامبر مکرم اسلام(ص)می فرمایند:«إذا ظَهَرَتِ البِدَعُ فی اُمَّتی فَلیُظهِرِ العالِمُ عِلمَهُ،فَمَن لَم یَفعَل فَعَلَیهِ لَعنَةُ اللَّهِ:هرگاه بدعت‏ها در میان امتم پدیدار شوند – بدعت یعنی آن چیزی که جزء دین نیست ولی نام دین به خودش گرفته است و مردم خیال می کنند مال دین است – بر عالم است که علم خود را […]

    در دین مبین اسلام، مبارزه با آفات و آسیب‌های دینی – منکرات – یک اصل مترقی و پویا و یک تکلیف الهی برای پاسداری و صیانت از اصالت و سلامت جامعه دینی است. چنان که پیامبر مکرم اسلام(ص)می فرمایند:«إذا ظَهَرَتِ البِدَعُ فی اُمَّتی فَلیُظهِرِ العالِمُ عِلمَهُ،فَمَن لَم یَفعَل فَعَلَیهِ لَعنَةُ اللَّهِ:هرگاه بدعت‏ها در میان امتم پدیدار شوند – بدعت یعنی آن چیزی که جزء دین نیست ولی نام دین به خودش گرفته است و مردم خیال می کنند مال دین است – بر عالم است که علم خود را […]

 • خلوت انس
  پنجشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۷
    یا اباعبدالله آیت‌الله علی کاظمی من که از عشق تو این قدر به دل غم دارم باز غمناکم از اینکه غم تو کم دارم زین که عشقت متمکن شده در این دل زار کنم احساس که من ملکت عالم دارم قطره اشکی که بریزد به رخم گهگاهی می شوم شاد، چو گل قطرة شبنم دارم من ز عشق رخ تو ای صنم ماه لقا یک دل پر زغم و دیدة پر نم دارم هر قدَر گریه کنم چشم نمی‌گوید بس شادمانم که به دل چشمة‌زمزم دارم دارم امّید از […]

    یا اباعبدالله آیت‌الله علی کاظمی من که از عشق تو این قدر به دل غم دارم باز غمناکم از اینکه غم تو کم دارم زین که عشقت متمکن شده در این دل زار کنم احساس که من ملکت عالم دارم قطره اشکی که بریزد به رخم گهگاهی می شوم شاد، چو گل قطرة شبنم دارم من ز عشق رخ تو ای صنم ماه لقا یک دل پر زغم و دیدة پر نم دارم هر قدَر گریه کنم چشم نمی‌گوید بس شادمانم که به دل چشمة‌زمزم دارم دارم امّید از […]

 • «دروس زندگی» در دنیای ادبیات
  مهندس علی هاشمی
  پنجشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۷
    شهریور ماه، عده‌ای از جوانان و فرزندان این مملکت که در آزمون ورودی دانشگاه‌ها شرکت کرده‌اند، منتظر اعلام نتایج هستند و عده‌ای دیگر برای سال تحصیلی جدید مدارس آماده می‌شوند. علیرغم حرف و حدیث‌هایی که در طول سال در رابطه با مقوله آموزش و پرورش ذکر می‌شود؛ در این ماه، حرف و حدیث‌ها بیشتر می‌گردد و نکاتی هم در این بین مغفول واقع می‌گردد. زیرا حرف‌ها بیشتر حول مسائل کمّی است و نه مسائل کیفی. مثل گذشته که بحث نظام قدیم و نظام ترمی-واحدی در کانون توجهات قرار داشت. […]

    شهریور ماه، عده‌ای از جوانان و فرزندان این مملکت که در آزمون ورودی دانشگاه‌ها شرکت کرده‌اند، منتظر اعلام نتایج هستند و عده‌ای دیگر برای سال تحصیلی جدید مدارس آماده می‌شوند. علیرغم حرف و حدیث‌هایی که در طول سال در رابطه با مقوله آموزش و پرورش ذکر می‌شود؛ در این ماه، حرف و حدیث‌ها بیشتر می‌گردد و نکاتی هم در این بین مغفول واقع می‌گردد. زیرا حرف‌ها بیشتر حول مسائل کمّی است و نه مسائل کیفی. مثل گذشته که بحث نظام قدیم و نظام ترمی-واحدی در کانون توجهات قرار داشت. […]

 • به مناسبت ۱۸ شهریور، سالروز درگذشت زنده یاد جلال آل احمد
  حیف است که جلال واقعی ناشناخته بماند
  محمد حسین دانایی
  پنجشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۷
    موافقان و مخالفان زنده یاد جلال آل احمد، طیف گسترده و رنگارنگی را تشکیل می دهند؛ به نحوی که در یک سر این طیف از «بازگشت به جلال» سخن گفته می شود و در سر دیگرش از «زوال جلال». مصداق مورد اول، همایشی است با عنوان «بازگشت به جلال» که در اواخر آذرماه سال گذشته در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران برگزار شد و این سؤال ها را ایجاد کرد: چرابازگشت؟چرا به جلال؟وبه کدام جلال؟… جلالی که طی پنجاه سال اخیر به کرات مورد دخل و تصرف قرار گرفته و […]

    موافقان و مخالفان زنده یاد جلال آل احمد، طیف گسترده و رنگارنگی را تشکیل می دهند؛ به نحوی که در یک سر این طیف از «بازگشت به جلال» سخن گفته می شود و در سر دیگرش از «زوال جلال». مصداق مورد اول، همایشی است با عنوان «بازگشت به جلال» که در اواخر آذرماه سال گذشته در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران برگزار شد و این سؤال ها را ایجاد کرد: چرابازگشت؟چرا به جلال؟وبه کدام جلال؟… جلالی که طی پنجاه سال اخیر به کرات مورد دخل و تصرف قرار گرفته و […]

 • جلال را غم و غصه این مردم و روزگار کشت!
  علی حاج ابوالفتح ـ عضو هیأت علمی دانشگاه زنجان
  پنجشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۷
    سال ۵۶ بود که موفق به اخذ دیپلم دبیرستان شدم که آن روزها برای خودش شأن و منزلتی داشت. از آنجا که در کنکور تو رشته مورد علاقه ام زمین شناسی قبول نشدم، من هم شدم یکی از آن دیپلمه های بیکار و پشت کنکوری. به دنبال کار رفتم پیش دایی شمس که مدیر انتشارات رواق بود. قرار شد که از روز بعد برم انتشارات سرِ کار. به خنده بهم گفت:«هر کس پرسید چه کاره ای؟ بگو وردست دایی ام. اگر پرسیدند دایی ات کارش چیه؟ بگو بیکاره!» و […]

    سال ۵۶ بود که موفق به اخذ دیپلم دبیرستان شدم که آن روزها برای خودش شأن و منزلتی داشت. از آنجا که در کنکور تو رشته مورد علاقه ام زمین شناسی قبول نشدم، من هم شدم یکی از آن دیپلمه های بیکار و پشت کنکوری. به دنبال کار رفتم پیش دایی شمس که مدیر انتشارات رواق بود. قرار شد که از روز بعد برم انتشارات سرِ کار. به خنده بهم گفت:«هر کس پرسید چه کاره ای؟ بگو وردست دایی ام. اگر پرسیدند دایی ات کارش چیه؟ بگو بیکاره!» و […]

 • خلوت انس
  پنجشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۷
    قصرشیرین، ای دیار آشنا! محمدجواد محبت سابقه چهارده سال معلمی در قصرشیرین، کتاب خاطراتی است که به‌واقع خواندن دارد. در جنگ ناخواسته مجبور به ترک یار و دیار شدیم. پس از خاتمه جنگ ـ با آشنایی که در آن شهر دمخور ما بودـ سری به قصرشیرین زدیم. دیدنی‌های قصرشیرین شگفتی‌زا بود این سروده که تاریخ دیدار آنجا را دارد (۲۰ر۸ر۸۱) حال و هوای ذهنی مرا پس از سال‌های دوری، بازگو می‌کند.‌ این قصرشیرین خاک دامنگیری دارد، زبانزد است. قصرشیرین ای دیار آشنا سرزمین خرمی‌ها، مرحبا مرحبا بر خاک دامنگیر […]

    قصرشیرین، ای دیار آشنا! محمدجواد محبت سابقه چهارده سال معلمی در قصرشیرین، کتاب خاطراتی است که به‌واقع خواندن دارد. در جنگ ناخواسته مجبور به ترک یار و دیار شدیم. پس از خاتمه جنگ ـ با آشنایی که در آن شهر دمخور ما بودـ سری به قصرشیرین زدیم. دیدنی‌های قصرشیرین شگفتی‌زا بود این سروده که تاریخ دیدار آنجا را دارد (۲۰ر۸ر۸۱) حال و هوای ذهنی مرا پس از سال‌های دوری، بازگو می‌کند.‌ این قصرشیرین خاک دامنگیری دارد، زبانزد است. قصرشیرین ای دیار آشنا سرزمین خرمی‌ها، مرحبا مرحبا بر خاک دامنگیر […]

 • مدخلی بر منطقِ «عمومی کردن ریاضیات»
  «واژه» باید «خودِ» شاعر باشد!۱
  هادی سودبخش - استاد ریاضیات - بخش اول
  پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷
    اگر این «خود» را «خویشتن خویش» تعبیر کنیم؛ کاری که «هشترودی» در صحبت‌های خود ـ تلویحاً و تصریحاً ـ می‌کرده است، این تک بیت، به تنهائی، یا با مقدّمه تکمیلی و توصیفی آن؛ «واژه باید خودِ باد، خودِ باران باشد»، از سهراب، به تعبیری تعمیمی،«شرط لازم و کافی است برای این که شعر، «شعر» باشد. با تمام خصوصیاتِ «الزام» و «کفایتِ» حسّ و تصوّر و تصویر و تعریفِ شاعرانگی، که نوعی منطق در متن است و در حوزه تفکر هندسی، با آن بیشتر آشنائیم.۲ در یک تعمیم کیفیتی در […]

    اگر این «خود» را «خویشتن خویش» تعبیر کنیم؛ کاری که «هشترودی» در صحبت‌های خود ـ تلویحاً و تصریحاً ـ می‌کرده است، این تک بیت، به تنهائی، یا با مقدّمه تکمیلی و توصیفی آن؛ «واژه باید خودِ باد، خودِ باران باشد»، از سهراب، به تعبیری تعمیمی،«شرط لازم و کافی است برای این که شعر، «شعر» باشد. با تمام خصوصیاتِ «الزام» و «کفایتِ» حسّ و تصوّر و تصویر و تعریفِ شاعرانگی، که نوعی منطق در متن است و در حوزه تفکر هندسی، با آن بیشتر آشنائیم.۲ در یک تعمیم کیفیتی در […]

Page 1 of 3712345...Last »