وادی ادبيات
قدیمی ترین روزنامه ایران با ۹۲سال انتشار مستمر
روزنامه اطلاعات

وادی ادبيات

 • حیرانی خیامی در قصیده‌های ابو ماضی
  فریدون مظلوم گرمجانی - بخش سوم و پایانی
  پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶
    اشاره: ایلیا ابوماضی شاعر معاصر لبنانی مهاجر به آمریکا، یکی از شعرای عرب است که بسیار تلاش کرده است تا قصیده‌های خود را به شیوه افکار خیامی نزدیک سازد. ابوماضی در ترازوی منتقدان، به شاعر متفائل (خوشبین) مشهور است. او همانند پیرفرزانه‌اش حکیم عمر خیام، بعداز آن که از معماهای ناگشوده هستی دچار حیرت می‌شود، برای کسب آرامش درونی، آدمی را به خوشه چینی از لحظه لحظه‌های زندگی سفارش می‌کند. نوشتارحاضر، به بررسی زندگی و شخصیت و تاثیرپذیری ایلیا ابوماضی از افکار خیام در رباعیاتش پرداخته است. دو قسمت […]

    اشاره: ایلیا ابوماضی شاعر معاصر لبنانی مهاجر به آمریکا، یکی از شعرای عرب است که بسیار تلاش کرده است تا قصیده‌های خود را به شیوه افکار خیامی نزدیک سازد. ابوماضی در ترازوی منتقدان، به شاعر متفائل (خوشبین) مشهور است. او همانند پیرفرزانه‌اش حکیم عمر خیام، بعداز آن که از معماهای ناگشوده هستی دچار حیرت می‌شود، برای کسب آرامش درونی، آدمی را به خوشه چینی از لحظه لحظه‌های زندگی سفارش می‌کند. نوشتارحاضر، به بررسی زندگی و شخصیت و تاثیرپذیری ایلیا ابوماضی از افکار خیام در رباعیاتش پرداخته است. دو قسمت […]

 • خلوت انس
  پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶
    غزل چشم تر پژمان صفری از تمام کائنات این چشم تر شد قسمتم سینه ای لبریز از خون جگر شد قسمتم هر قدَر افتاد پایم روی ریل زندگی در مسیر پیش رو غم بیشتر شد قسمتم دور کردم از خودم دیروزهای تلخ را روزهایی که پر است از دردسر شد قسمتم یک جهان دورم زبان میبینم اما مانده ام از چه در تقدیر من یک گوش کر شد قسمتم خواستم با یک غزل زخمم بگیرد التیام بدترین تصویرها از هر نظر شد قسمتم چرخ و فلک جواد الماسی گله […]

    غزل چشم تر پژمان صفری از تمام کائنات این چشم تر شد قسمتم سینه ای لبریز از خون جگر شد قسمتم هر قدَر افتاد پایم روی ریل زندگی در مسیر پیش رو غم بیشتر شد قسمتم دور کردم از خودم دیروزهای تلخ را روزهایی که پر است از دردسر شد قسمتم یک جهان دورم زبان میبینم اما مانده ام از چه در تقدیر من یک گوش کر شد قسمتم خواستم با یک غزل زخمم بگیرد التیام بدترین تصویرها از هر نظر شد قسمتم چرخ و فلک جواد الماسی گله […]

 • حیرانی خیامی در قصیده‌های ابو ماضی
  فریدون مظلوم گرمجانی - بخش دوم
  پنجشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۶
    تعبیرات خیام از می و مستی تعابیری فلسفی و عرفانی و صوفیانه‌ای بوده است که خیام از آن‌ها برای کسب حقیقت و دفع شرور بهره می‌گیرد. بعلاوه خیام از دیدگاه فلسفی انسانی خوشبین است. او درباره خدا، وجود عالم خارج و عدالت هیچگاه دستخوش تردید نبوده است. خیام در رساله فلسفی خود موسوم به (کون و تکلیف) ایمان خود را به وضوح به خدای یکتا و عله‌العلل همه موجودات نشان داده است و همانند فارابی و ابن‌سینا،‌ ایزد متعال را واجب‌الوجود نامیده است. ضمن اینکه در همین رساله فلسفی […]

    تعبیرات خیام از می و مستی تعابیری فلسفی و عرفانی و صوفیانه‌ای بوده است که خیام از آن‌ها برای کسب حقیقت و دفع شرور بهره می‌گیرد. بعلاوه خیام از دیدگاه فلسفی انسانی خوشبین است. او درباره خدا، وجود عالم خارج و عدالت هیچگاه دستخوش تردید نبوده است. خیام در رساله فلسفی خود موسوم به (کون و تکلیف) ایمان خود را به وضوح به خدای یکتا و عله‌العلل همه موجودات نشان داده است و همانند فارابی و ابن‌سینا،‌ ایزد متعال را واجب‌الوجود نامیده است. ضمن اینکه در همین رساله فلسفی […]

 • حکیم توس و آرزوهای ایرانیان
  دکتر انوشیروان منشی‌زاده
  پنجشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۶
    امام محمد غزالی ترک مجلس وعظ کرده بود. طالبان ذوق از حضرت امام التماس کردند، برای نصایح و موعظه. امام نیز ملتمس ایشان مبذول داشته، همّت بر تزیین مجالس موعظت گماشته‌اند، روز اول حافظ در مجلس امام آیتی از آیات تقوی و خشیت ملک اعلام خوانده است، اما در اثنای تقریر فرموده‌اند: آنچه این ضعیف در مدت سی‌سال از معانی اخبار به مسامع احرار و اخیار رسانیده است، فردوسی حاصل این همه در دو بیت ادا کرده و این دو بیت را خوانده‌اند که: پرستیدن دادگر پیشه کن ز […]

    امام محمد غزالی ترک مجلس وعظ کرده بود. طالبان ذوق از حضرت امام التماس کردند، برای نصایح و موعظه. امام نیز ملتمس ایشان مبذول داشته، همّت بر تزیین مجالس موعظت گماشته‌اند، روز اول حافظ در مجلس امام آیتی از آیات تقوی و خشیت ملک اعلام خوانده است، اما در اثنای تقریر فرموده‌اند: آنچه این ضعیف در مدت سی‌سال از معانی اخبار به مسامع احرار و اخیار رسانیده است، فردوسی حاصل این همه در دو بیت ادا کرده و این دو بیت را خوانده‌اند که: پرستیدن دادگر پیشه کن ز […]

 • خلوت انس
  پنجشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۶
    انتخاب بی‌گمان دکتر عبدالحسین جلالیان چرا، ای جان و جانان، سرور و سرو روان من زنی با زخم جانسوز زبان، آتش به جان من چرا با ریشخند و طعنه‌های گاهگاه خود رسانی داغ آتش تا به مغز استخوان من به پاس مهربانی‌ها، چرا پیوسته می‌بینم بسی بی‌اعتنایی از تو، ای نامهربان من ولی با ناروایی‌ها که دائم بشنود گوشم نگردد در دهان هرگز به پاسخ این زبان من تو را بی‌شک میان خوبرویان کرده‌ام پیدا تویی در بین آنها انتخاب بی‌گمان من به یمن عشق پاک خویشتن سود تو […]

    انتخاب بی‌گمان دکتر عبدالحسین جلالیان چرا، ای جان و جانان، سرور و سرو روان من زنی با زخم جانسوز زبان، آتش به جان من چرا با ریشخند و طعنه‌های گاهگاه خود رسانی داغ آتش تا به مغز استخوان من به پاس مهربانی‌ها، چرا پیوسته می‌بینم بسی بی‌اعتنایی از تو، ای نامهربان من ولی با ناروایی‌ها که دائم بشنود گوشم نگردد در دهان هرگز به پاسخ این زبان من تو را بی‌شک میان خوبرویان کرده‌ام پیدا تویی در بین آنها انتخاب بی‌گمان من به یمن عشق پاک خویشتن سود تو […]

 • حیرانی خیامی در قصیده‌های ابو ماضی
  فریدون مظلوم گرمجانی - بخش اول
  پنجشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶
    مقدمه: بعد از گذشت دو قرن از وفات حکیم پرآوازه ایرانی عمر خیام بود که جامعه علم و ادب جهانی از وجود رباعیات خیام با خبر شد. از همان ابتدای بروز و ظهور رباعیات کسانی کوشیدند که در سرودن رباعی از خیام پیروی کرده، و دانسته یا ندانسته بر تعداد آن‌ها بیفزاید. تا جایی که امروزه حجم عظیمی از آن‌ها را می‌توان در کتاب‌ها و سندها مشاهده کرد. تعداد رباعیات منسوب به خیام، در برخی نسخه‌ها به کمتر از (۸۰) و در برخی دیگر به بیش از (۱۲۰۰) عدد […]

    مقدمه: بعد از گذشت دو قرن از وفات حکیم پرآوازه ایرانی عمر خیام بود که جامعه علم و ادب جهانی از وجود رباعیات خیام با خبر شد. از همان ابتدای بروز و ظهور رباعیات کسانی کوشیدند که در سرودن رباعی از خیام پیروی کرده، و دانسته یا ندانسته بر تعداد آن‌ها بیفزاید. تا جایی که امروزه حجم عظیمی از آن‌ها را می‌توان در کتاب‌ها و سندها مشاهده کرد. تعداد رباعیات منسوب به خیام، در برخی نسخه‌ها به کمتر از (۸۰) و در برخی دیگر به بیش از (۱۲۰۰) عدد […]

 • ادبیات انقلاب اسلامی
  محمد رحیم عیوضی
  پنجشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶
    مقدمه: ادبیات انقلاب اسلامی، با توجه به ویژگی‌های مبرهن و خاص خود، ادبیاتی است متعهد، از مردم، برای مردم و در راستای بیان مسائل مردم. بنابراین، چنین ادبیاتی نمی تواند برای تفنن و عاری از پیام و رسالت باشد، و پویایی این نوع ادبیات، آن را در خدمت تعالی انسان اجتماعی و انسان متعالی در می آورد. تقریبا حدود بیست ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، کشور ما درگیر جنگی شد که از لحاظ طول زمان و کیفیت، کم نظیر بود. سلحشوری، جانبازی، ایثار در راه خدا و […]

    مقدمه: ادبیات انقلاب اسلامی، با توجه به ویژگی‌های مبرهن و خاص خود، ادبیاتی است متعهد، از مردم، برای مردم و در راستای بیان مسائل مردم. بنابراین، چنین ادبیاتی نمی تواند برای تفنن و عاری از پیام و رسالت باشد، و پویایی این نوع ادبیات، آن را در خدمت تعالی انسان اجتماعی و انسان متعالی در می آورد. تقریبا حدود بیست ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، کشور ما درگیر جنگی شد که از لحاظ طول زمان و کیفیت، کم نظیر بود. سلحشوری، جانبازی، ایثار در راه خدا و […]

 • خلوت انس
  پنجشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶
    در سالگرد رحلت دکتر سیّد خلیل خطیب رهبر، استاد دانشگاه تهران۱ گوهر دریای فضل دکترعباس کی منش باز شد سالگردِ سرورِ ما سال دکتر خطیبِ رهبرِ ما آن یگانه ادیبِ دانشور زادة حضرتِ پیمبرِ ما آه و افسوس چون سه سال‌گذشت از عُروجِ ز هر که بهترِ ما آن به بحرِ محیط کشتیِ علم آن به دریایِ فضل گوهرِ ما آن سخندانِ بی بدیل و نظیر آن ادیبِ کمال پرورِ ما رادمردِ بلند آوازه دانشی فاضلِ توانگرِ ما آن که در آسمانِ دانش بود مهرِ تابندة منوّرِ ما بی […]

    در سالگرد رحلت دکتر سیّد خلیل خطیب رهبر، استاد دانشگاه تهران۱ گوهر دریای فضل دکترعباس کی منش باز شد سالگردِ سرورِ ما سال دکتر خطیبِ رهبرِ ما آن یگانه ادیبِ دانشور زادة حضرتِ پیمبرِ ما آه و افسوس چون سه سال‌گذشت از عُروجِ ز هر که بهترِ ما آن به بحرِ محیط کشتیِ علم آن به دریایِ فضل گوهرِ ما آن سخندانِ بی بدیل و نظیر آن ادیبِ کمال پرورِ ما رادمردِ بلند آوازه دانشی فاضلِ توانگرِ ما آن که در آسمانِ دانش بود مهرِ تابندة منوّرِ ما بی […]

 • درآستانه چهلمین روز درگذشت مبارز نستوه، حسین شاه حسینی
  مردی از تبار آزادی
  بهروز طیرانی
  پنجشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۶
    ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا… در سومین روز از زمستان امسال،حسین شاه حسینی،مردی از تبار آزادی،مردی ازنسل ایثار،مردی از خودگذشته به خاطر میهن، آن که هفتاد سال برای آزادی تلاش کرد،نالید، کوشید و زندگی بر سر آن گذاشت، بارمسئولیت خویش بر زمین گذاشت وبه سرای باقی شتافت تا در روز رسیدگی به حساب در پیشگاه معبود خویش از آنچه بر او و میهنش ومردمان سرزمینش رفت، با خدای خویش سخن گوید. شاه حسینی امروز دیگر در میان ما نیست، اما یاد او و خصال برجسته اش همواره […]

    ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا… در سومین روز از زمستان امسال،حسین شاه حسینی،مردی از تبار آزادی،مردی ازنسل ایثار،مردی از خودگذشته به خاطر میهن، آن که هفتاد سال برای آزادی تلاش کرد،نالید، کوشید و زندگی بر سر آن گذاشت، بارمسئولیت خویش بر زمین گذاشت وبه سرای باقی شتافت تا در روز رسیدگی به حساب در پیشگاه معبود خویش از آنچه بر او و میهنش ومردمان سرزمینش رفت، با خدای خویش سخن گوید. شاه حسینی امروز دیگر در میان ما نیست، اما یاد او و خصال برجسته اش همواره […]

 • یادی از ادیب اخلاق مدار، دکتر حسن حبیبی
  مُهر مِهر
  دکتر محمدرضا نصیری- دبیر فرهنگستان زبان و ادب فارسی
  پنجشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۶
    من دیده‌ام بسیار مردانی که خود میزان شأن آدمی بودند و از کبریای روح برمیزان شأن آدمی بسیار افزودند «هـ . ا. سایه» زنده‌یاد دکترحسن حبیبی که دیگر در میان ما نیست، بزرگمرد روزگار ما بود. این اندیشمندِ خردمندِ نیک‌اندیش، شخصیتی داشت منحصربه‌فرد. با فقیر و غنی و عالِم و عامی همنشین می‌شد. تکبّر در وجودش نبود و آنچه نداشت، حرص و طمع بود. روزگار را به سادگی می‌گذرانید. از مال دنیا چیزی نداشت. توانمند و قدرتمند بود، امّا هیچگاه دیده نشد که از نفوذ خود در جهت خلاف […]

    من دیده‌ام بسیار مردانی که خود میزان شأن آدمی بودند و از کبریای روح برمیزان شأن آدمی بسیار افزودند «هـ . ا. سایه» زنده‌یاد دکترحسن حبیبی که دیگر در میان ما نیست، بزرگمرد روزگار ما بود. این اندیشمندِ خردمندِ نیک‌اندیش، شخصیتی داشت منحصربه‌فرد. با فقیر و غنی و عالِم و عامی همنشین می‌شد. تکبّر در وجودش نبود و آنچه نداشت، حرص و طمع بود. روزگار را به سادگی می‌گذرانید. از مال دنیا چیزی نداشت. توانمند و قدرتمند بود، امّا هیچگاه دیده نشد که از نفوذ خود در جهت خلاف […]

 • خلوت انس
  پنجشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۶
    شعر پارسی عبدالکریم تمنا هروی ای شعر پارسی، به تو بادا بس افتخار تو گوهری و گوهر معنی تورانثار باشند «دقیقی» تو چو گنج دقایقی زو مانده گنج‌های دقایق به یادگار استاد شاعران جهان «رودکی» زبلخ بگشاد باب عشق و حماسه و ابتکار «فردوسی»‌ات به کاخ ادب داده روشنی دارد «سنایی»‌ات سخن نغز و استوار «خاقانی»‌ات سرو بسی شعر آتشین کاخ هنر از اوست و بود مظهر وقار «خیام» توست خیمة علم و کمال و فضل مانده از او ترانة رنگین به روزگار دارد «نظامی‌»‌ات به کفش صدنظام عشق […]

    شعر پارسی عبدالکریم تمنا هروی ای شعر پارسی، به تو بادا بس افتخار تو گوهری و گوهر معنی تورانثار باشند «دقیقی» تو چو گنج دقایقی زو مانده گنج‌های دقایق به یادگار استاد شاعران جهان «رودکی» زبلخ بگشاد باب عشق و حماسه و ابتکار «فردوسی»‌ات به کاخ ادب داده روشنی دارد «سنایی»‌ات سخن نغز و استوار «خاقانی»‌ات سرو بسی شعر آتشین کاخ هنر از اوست و بود مظهر وقار «خیام» توست خیمة علم و کمال و فضل مانده از او ترانة رنگین به روزگار دارد «نظامی‌»‌ات به کفش صدنظام عشق […]

 • بررسی آنتروپی در شعر ایران
  عبدالکریم قیطانی فرد
  پنجشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۶
    چه کسی تا به حال شاهد این بوده است که انرژی یک توفان، شکستگی اجزای یک درخت را به یکدیگر پیوند دهد؛ یا آنکه قدرت ریشتر پس لرزه های یک زلزله با مصالح فرو ریخته از ساختمان برایمان خانه بسازد؟ آیا تا به حال با خود اندیشیده اید که چرا لیوان شیشه ای چای به هنگام سقوط از دستمان بر زمین شکسته می شود و تک به تک مولکول های چای نقش بر زمین خواهند شد؟یا آنکه نقش ناظم مدرسه در محیط مدرسه چه بود و آنکه چرا صفوف […]

    چه کسی تا به حال شاهد این بوده است که انرژی یک توفان، شکستگی اجزای یک درخت را به یکدیگر پیوند دهد؛ یا آنکه قدرت ریشتر پس لرزه های یک زلزله با مصالح فرو ریخته از ساختمان برایمان خانه بسازد؟ آیا تا به حال با خود اندیشیده اید که چرا لیوان شیشه ای چای به هنگام سقوط از دستمان بر زمین شکسته می شود و تک به تک مولکول های چای نقش بر زمین خواهند شد؟یا آنکه نقش ناظم مدرسه در محیط مدرسه چه بود و آنکه چرا صفوف […]

 • شاعرانی در قامت مصلحان اجتماعی
  رضا اسماعیلی
  پنجشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۶
    در دین مبین اسلام، مبارزه با آفات و آسیب های دینی – منکرات – یک اصل مترقی و پویا و یک تکلیف الهی برای پاسداری و صیانت از اصالت و سلامت جامعه دینی است. چنان که پیامبر مکرم اسلام(ص) می فرمایند: «إذا ظَهَرَتِ البِدَعُ فی اُمَّتی فَلیُظهِرِ العالِمُ عِلمَهُ ، فَمَن لَم یَفعَل فَعَلَیهِ لَعنَهُ اللَّهِ:هرگاه بدعت‏ها در میان امتم پدیدار شوند – بدعت یعنی آن چیزی که جزو دین نیست، ولی نام دین به خودش گرفته است و مردم خیال می کنند مال دین است – بر عالم […]

    در دین مبین اسلام، مبارزه با آفات و آسیب های دینی – منکرات – یک اصل مترقی و پویا و یک تکلیف الهی برای پاسداری و صیانت از اصالت و سلامت جامعه دینی است. چنان که پیامبر مکرم اسلام(ص) می فرمایند: «إذا ظَهَرَتِ البِدَعُ فی اُمَّتی فَلیُظهِرِ العالِمُ عِلمَهُ ، فَمَن لَم یَفعَل فَعَلَیهِ لَعنَهُ اللَّهِ:هرگاه بدعت‏ها در میان امتم پدیدار شوند – بدعت یعنی آن چیزی که جزو دین نیست، ولی نام دین به خودش گرفته است و مردم خیال می کنند مال دین است – بر عالم […]

 • خلوت انس
  پنجشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۶
    مرد سفر مهدی میرآقایی اندیشه ای جاری تر از رفتن اگر نیست هرگز حریف پر کشیدن قطع پر نیست حق با تو بود این شهر،شهر خوش نشینی است حق با تو بود اینجا کسی مرد سفر نیست من آتشی سرخم بیا خاکسترم کن باور نکن فرقی میان خشک و تر نیست شعر و جنون در استخوانم ریشه دارند دیوانه ام حرف دلم هم مختصر نیست اینجا اگر دیوار حاشا هم بلند است دیواری از دیوار من کوتاه تر نیست *از مجموعه شعر تازه منتشرشده«خارج از بحث» زلزله دکتر مینا […]

    مرد سفر مهدی میرآقایی اندیشه ای جاری تر از رفتن اگر نیست هرگز حریف پر کشیدن قطع پر نیست حق با تو بود این شهر،شهر خوش نشینی است حق با تو بود اینجا کسی مرد سفر نیست من آتشی سرخم بیا خاکسترم کن باور نکن فرقی میان خشک و تر نیست شعر و جنون در استخوانم ریشه دارند دیوانه ام حرف دلم هم مختصر نیست اینجا اگر دیوار حاشا هم بلند است دیواری از دیوار من کوتاه تر نیست *از مجموعه شعر تازه منتشرشده«خارج از بحث» زلزله دکتر مینا […]

 • حدیث دل یک پزشک شاعر
  کاظم نظری‌بقا
  پنجشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶
    دکتر جواد وهاب‌زاده (منشی) قالب‌های متعدد شعری را طبع‌آزمایی کرده‌اند و در میان اشعار ایشان می‌توان قوالب قصیده، غزل، مثنوی، رباعی، قطعه را مشاهده کرد؛ اما آنچه که شعرهای ایشان را تشخص بیشتری می‌بخشد، بهره‌مندی از ژانرهای خاص شعری است. شعرهای دکتر وهاب‌زاده گونه‌های مختلفی را شامل می‌شود. از میان ژانرهای گوناگون شعری گرایش به تضمین، ترجمه اشعار و ماده تاریخ‌نویسی،‌ توجه بیشتری را به خود جلب می‌کند. گونه‌هایی که اغلب مورد تغافلند و اهمیت تاریخی آنها به ویژه در دوران حاضر به فراموشی سپرده شده است. ترجمه تعدادی […]

    دکتر جواد وهاب‌زاده (منشی) قالب‌های متعدد شعری را طبع‌آزمایی کرده‌اند و در میان اشعار ایشان می‌توان قوالب قصیده، غزل، مثنوی، رباعی، قطعه را مشاهده کرد؛ اما آنچه که شعرهای ایشان را تشخص بیشتری می‌بخشد، بهره‌مندی از ژانرهای خاص شعری است. شعرهای دکتر وهاب‌زاده گونه‌های مختلفی را شامل می‌شود. از میان ژانرهای گوناگون شعری گرایش به تضمین، ترجمه اشعار و ماده تاریخ‌نویسی،‌ توجه بیشتری را به خود جلب می‌کند. گونه‌هایی که اغلب مورد تغافلند و اهمیت تاریخی آنها به ویژه در دوران حاضر به فراموشی سپرده شده است. ترجمه تعدادی […]

 • همچون دو یار دبستانی
  رضا اسماعیلی
  پنجشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶
    از زمانی که به یاد دارم، زنده یادان مشفق کاشانی و محمود شاهرخی – همچون دو یار دبستانی – در سفر و حضر همواره کنار هم بودند.رابطه دوستی و پیوندهای عاطفی آنان تا حدی قوی بود که در برنامه های ادبی تصور حضور یکی بدون دیگری غیرممکن می نمود. در واقع نیز چنین بود. من در طول تمام سال هایی که توفیق شاگردی، هم نشینی و هم نفسی آن دو بزرگوار را داشتم، همیشه آنها را در کنار هم و با هم دیده بودم، در سفرها، شب های شعر، […]

    از زمانی که به یاد دارم، زنده یادان مشفق کاشانی و محمود شاهرخی – همچون دو یار دبستانی – در سفر و حضر همواره کنار هم بودند.رابطه دوستی و پیوندهای عاطفی آنان تا حدی قوی بود که در برنامه های ادبی تصور حضور یکی بدون دیگری غیرممکن می نمود. در واقع نیز چنین بود. من در طول تمام سال هایی که توفیق شاگردی، هم نشینی و هم نفسی آن دو بزرگوار را داشتم، همیشه آنها را در کنار هم و با هم دیده بودم، در سفرها، شب های شعر، […]

 • خلوت انس
  پنجشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶
    شد سالگرد مشفق کاشانی دکتر عباس کی منش نگارنده از سال ۱۳۴۵ که دانشجوی رشته زبان و ادبیات فارسی بود، به اشارت استاد فقید دکتر سید حسن سادات ناصری استاد دانشگاه تهران، به انجمن ادبی ایران که به ریاست استاد محمدعلی ناصح، ادیب برجسته آن روزگاران اداره می شد، راه یافت و در آنجا با استاد مشفق کاشانی و جمعی از شعرای بزرگ آشنا گردید که اینک از آن طایفه شاید بیش از یکی دو تن در قید حیات نباشند و فردا نیز نوبت آنان راست و این خسته […]

    شد سالگرد مشفق کاشانی دکتر عباس کی منش نگارنده از سال ۱۳۴۵ که دانشجوی رشته زبان و ادبیات فارسی بود، به اشارت استاد فقید دکتر سید حسن سادات ناصری استاد دانشگاه تهران، به انجمن ادبی ایران که به ریاست استاد محمدعلی ناصح، ادیب برجسته آن روزگاران اداره می شد، راه یافت و در آنجا با استاد مشفق کاشانی و جمعی از شعرای بزرگ آشنا گردید که اینک از آن طایفه شاید بیش از یکی دو تن در قید حیات نباشند و فردا نیز نوبت آنان راست و این خسته […]

 • او از قبیلة پاکان بود…
  مرثیه ای برای یکی از سرمایه های علمی و اخلاقی کشوردر آستانه هفتمین روز درگذشت
  پنجشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۶
    از آن قبیله‌ی پاکان چند تن بیشتر نمانده‌اند و از آن چند تن، یکی‌شان همین روزها پرکشید و همین جمعه تشییع شد و خبر پرکشیدنش در هیاهوی وقایع این روزها گم شد. نخستین بار نامش را در دوران نوجوانی دقیقا ۳۸ سال پیش، شنیدم، به عنوان عضوی از کابینه مهندس بازرگان. در این ۳۸ سال هیچگاه او را از نزدیک ندیده بودم و تقریبا هیچ از او نمی‌دانستم. تنها می‌دانستم که نخستین وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران بوده است تا این که در تابستان امسال دوستی گفت «مهندس علی‌اکبر […]

    از آن قبیله‌ی پاکان چند تن بیشتر نمانده‌اند و از آن چند تن، یکی‌شان همین روزها پرکشید و همین جمعه تشییع شد و خبر پرکشیدنش در هیاهوی وقایع این روزها گم شد. نخستین بار نامش را در دوران نوجوانی دقیقا ۳۸ سال پیش، شنیدم، به عنوان عضوی از کابینه مهندس بازرگان. در این ۳۸ سال هیچگاه او را از نزدیک ندیده بودم و تقریبا هیچ از او نمی‌دانستم. تنها می‌دانستم که نخستین وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران بوده است تا این که در تابستان امسال دوستی گفت «مهندس علی‌اکبر […]

 • ویژگی های غزل وحشی بافقی
  محسن اعلا ـ دبیرادبیات فارسی شهرستان نور - بخش دوم و پایانی
  پنجشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۶
    اشاره: دربخش اول این مقال،عرض کردیم که تلاش داریم تا براساس روش استقرایی که یکی از گونه های مهم استدلال منطقی است، به غزل های وحشی نظری بیندازیم. دراین کاوش و پژوهش، حدود چهل غزل اورا مورد توجه قرارداده و عناصرسبکی شعروحشی رااز جنبه های متعدد نظیرسطح زبانی،ادبی وفکری بررسی کرده ایم. این نوبت نیز ادامه این مبحث را پی می گیریم. *** واژه‌های ترکیبی: درغزل وحشی کلمات ترکیبی نسبتً فراوانی دیده می‌شود که نمونه‌ها یی از آن‌ها را می آوریم: خانه سوز- بیچاره سوز – نازکدل – تنهاگرد […]

    اشاره: دربخش اول این مقال،عرض کردیم که تلاش داریم تا براساس روش استقرایی که یکی از گونه های مهم استدلال منطقی است، به غزل های وحشی نظری بیندازیم. دراین کاوش و پژوهش، حدود چهل غزل اورا مورد توجه قرارداده و عناصرسبکی شعروحشی رااز جنبه های متعدد نظیرسطح زبانی،ادبی وفکری بررسی کرده ایم. این نوبت نیز ادامه این مبحث را پی می گیریم. *** واژه‌های ترکیبی: درغزل وحشی کلمات ترکیبی نسبتً فراوانی دیده می‌شود که نمونه‌ها یی از آن‌ها را می آوریم: خانه سوز- بیچاره سوز – نازکدل – تنهاگرد […]

 • خلوت انس
  پنجشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۶
    حُججی‌ها… کیومرث عباس قصری هم کبوتر می‌زند، هم باز، پرپر زیر تیغ پرپرش پرپرتر است امّا کبوتر زیر تیغ تیغ اگر چه هر دو را یکسان کشد در خاک و خون ظالم و مظلوم کی باشد برابر زیر تیغ از فغان او دل کمتر کسی آید به رحم هر قَدَر هم لابه بنماید ستمگر زیر تیغ هیچکس امّا نگردد شادمان از دیدنش مرغ بسمل می‌زند وقتی که پرپر زیر تیغ قدرِ قربانی کجا و قدرِ ما در بحرِ عشق لااقل او یک گلویی می‌کند تر زیر تیغ جانفدایان با […]

    حُججی‌ها… کیومرث عباس قصری هم کبوتر می‌زند، هم باز، پرپر زیر تیغ پرپرش پرپرتر است امّا کبوتر زیر تیغ تیغ اگر چه هر دو را یکسان کشد در خاک و خون ظالم و مظلوم کی باشد برابر زیر تیغ از فغان او دل کمتر کسی آید به رحم هر قَدَر هم لابه بنماید ستمگر زیر تیغ هیچکس امّا نگردد شادمان از دیدنش مرغ بسمل می‌زند وقتی که پرپر زیر تیغ قدرِ قربانی کجا و قدرِ ما در بحرِ عشق لااقل او یک گلویی می‌کند تر زیر تیغ جانفدایان با […]

Page 1 of 3312345...Last »