وادی ادبيات
قدیمی ترین روزنامه ایران با ۹۳سال انتشار مستمر
روزنامه اطلاعات

وادی ادبيات

 • مدخلی بر منطقِ «عمومی کردن ریاضیات»
  «واژه» باید «خودِ» شاعر باشد!۱
  هادی سودبخش - استاد ریاضیات - بخش اول
  پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷
    اگر این «خود» را «خویشتن خویش» تعبیر کنیم؛ کاری که «هشترودی» در صحبت‌های خود ـ تلویحاً و تصریحاً ـ می‌کرده است، این تک بیت، به تنهائی، یا با مقدّمه تکمیلی و توصیفی آن؛ «واژه باید خودِ باد، خودِ باران باشد»، از سهراب، به تعبیری تعمیمی،«شرط لازم و کافی است برای این که شعر، «شعر» باشد. با تمام خصوصیاتِ «الزام» و «کفایتِ» حسّ و تصوّر و تصویر و تعریفِ شاعرانگی، که نوعی منطق در متن است و در حوزه تفکر هندسی، با آن بیشتر آشنائیم.۲ در یک تعمیم کیفیتی در […]

    اگر این «خود» را «خویشتن خویش» تعبیر کنیم؛ کاری که «هشترودی» در صحبت‌های خود ـ تلویحاً و تصریحاً ـ می‌کرده است، این تک بیت، به تنهائی، یا با مقدّمه تکمیلی و توصیفی آن؛ «واژه باید خودِ باد، خودِ باران باشد»، از سهراب، به تعبیری تعمیمی،«شرط لازم و کافی است برای این که شعر، «شعر» باشد. با تمام خصوصیاتِ «الزام» و «کفایتِ» حسّ و تصوّر و تصویر و تعریفِ شاعرانگی، که نوعی منطق در متن است و در حوزه تفکر هندسی، با آن بیشتر آشنائیم.۲ در یک تعمیم کیفیتی در […]

 • به یاد معلم اخلاق واستاد قرآن پژوه ، دکتر جواد حدیدی
  ادیب و مترجم قرآن به زبان فرانسه
  دکتر علی محسنی
  پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷
    سال‌ها باید که تا یک سنگ خارا ز آفتاب لعل گردد در بدخشان یا عقیق اندر یمن شانزده سال از درگذشت معلم اخلاق،ادیب،قرآن پژوه و مترجم قرآن به زبان فرانسه، شادروان استاد دکتر جواد حدیدی، می گذرد. دکتر جواد حدیدی، متولد خرداد ۱۳۱۱در قم بود و در ۲۸ مرداد ۱۳۸۱ در سن ۷۰ سالگی نیز دار فانی را بدرود گفت. پیش از شروع این مقاله، به مطلبی اشاره کنم که ناشر محترم کتاب«تصویری در آینه»که از کتاب‌های تألیفی استاد و شرح زندگی و تحصیلی اوست، در پشت جلد آن […]

    سال‌ها باید که تا یک سنگ خارا ز آفتاب لعل گردد در بدخشان یا عقیق اندر یمن شانزده سال از درگذشت معلم اخلاق،ادیب،قرآن پژوه و مترجم قرآن به زبان فرانسه، شادروان استاد دکتر جواد حدیدی، می گذرد. دکتر جواد حدیدی، متولد خرداد ۱۳۱۱در قم بود و در ۲۸ مرداد ۱۳۸۱ در سن ۷۰ سالگی نیز دار فانی را بدرود گفت. پیش از شروع این مقاله، به مطلبی اشاره کنم که ناشر محترم کتاب«تصویری در آینه»که از کتاب‌های تألیفی استاد و شرح زندگی و تحصیلی اوست، در پشت جلد آن […]

 • خلوت انس
  پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷
    پرسش بی‌جواب محمدجواد محبّت نگاه اهل سعادت در انتخاب یکی خدا یکی و پیمبر یکی، کتاب یکی یکی به نیّت خیر و یکی در انجامش دو گونه حال ولی صورت ثواب یکی به هر دیار و به هر بام و شام و صحن و سرا برای روشنی دیده آفتاب یکی به جان و مال، دریغی میان یاران نیست که در حساب صفا کیسه و حساب یکی رود به دیدة فرزانه عدل زیر سؤال میان مجمع آباد اگر خراب یکی غرض چه بود ز خلقت؟ چرا؟ چگونه؟ چطور؟ هزار مرتبه […]

    پرسش بی‌جواب محمدجواد محبّت نگاه اهل سعادت در انتخاب یکی خدا یکی و پیمبر یکی، کتاب یکی یکی به نیّت خیر و یکی در انجامش دو گونه حال ولی صورت ثواب یکی به هر دیار و به هر بام و شام و صحن و سرا برای روشنی دیده آفتاب یکی به جان و مال، دریغی میان یاران نیست که در حساب صفا کیسه و حساب یکی رود به دیدة فرزانه عدل زیر سؤال میان مجمع آباد اگر خراب یکی غرض چه بود ز خلقت؟ چرا؟ چگونه؟ چطور؟ هزار مرتبه […]

 • تاثیر مخزن‌الاسرار بر ادب فارسی
  علی خوشه چرخ آرانی - بخش دوم و پایانی
  پنجشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۷
    اشاره: مخزن‌الاَسرار، نخستین مثنوی نظامی گنجوی، شاعر ایرانی است. خلق این اثر بین سال های ۵۶۱ و ۵۶۹ قمری تخمین زده می شود و به احتمال زیاد نزدیک به ۵۶۹ برابر با ۱۱۷۳ میلادی بوده است. نظامی این کتاب را به «ملک فخرالدین بهرامشاه بن داوود» والی آذربایجان تقدیم کرد.این منظومه، دربرگیرنده خواندن مردم به خودشناسی، خداشناسی و گزینش ویژگی‌های پسندیده اخلاقی است و در بحر سریع مسدس(مفتعلن مفتعلن مفتعل) سروده شده است. پس از آفرینش این اثر گرانسنگ، بی شک، اکثر شاعرانی که مثنوی های عرفانی مبتنی بر […]

    اشاره: مخزن‌الاَسرار، نخستین مثنوی نظامی گنجوی، شاعر ایرانی است. خلق این اثر بین سال های ۵۶۱ و ۵۶۹ قمری تخمین زده می شود و به احتمال زیاد نزدیک به ۵۶۹ برابر با ۱۱۷۳ میلادی بوده است. نظامی این کتاب را به «ملک فخرالدین بهرامشاه بن داوود» والی آذربایجان تقدیم کرد.این منظومه، دربرگیرنده خواندن مردم به خودشناسی، خداشناسی و گزینش ویژگی‌های پسندیده اخلاقی است و در بحر سریع مسدس(مفتعلن مفتعلن مفتعل) سروده شده است. پس از آفرینش این اثر گرانسنگ، بی شک، اکثر شاعرانی که مثنوی های عرفانی مبتنی بر […]

 • مقدمه‌ای بر شعر اجتماعی انقلاب
  رضا اسماعیلی
  پنجشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۷
    اگر بخواهیم به مرور تاریخچه شعر اجتماعی بپردازیم، باید به عصر مشروطه یا «دوره بیداری»، برگردیم و به بررسی کارنامه ادبی شاعرانی چون: ملک‌الشعرای بهار، فرخی یزدی، میرزاده عشقی، عارف قزوینی، نسیم شمال و … بنشینیم. البته پیش از مشروطه نیز در شعر شاعرانی همچون مسعود سعد سلمان و ناصر خسرو رگه‌های قابل تأملی از شعر اجتماعی قابل ردیابی است. غزل معروف زیر از فرخی یزدی که از طلایه داران شعر اعتراض عصر مشروطه است، نمونه ای شاخص از شعر اجتماعی انقلاب مشروطه است: آن زمان که بنهادم سر […]

    اگر بخواهیم به مرور تاریخچه شعر اجتماعی بپردازیم، باید به عصر مشروطه یا «دوره بیداری»، برگردیم و به بررسی کارنامه ادبی شاعرانی چون: ملک‌الشعرای بهار، فرخی یزدی، میرزاده عشقی، عارف قزوینی، نسیم شمال و … بنشینیم. البته پیش از مشروطه نیز در شعر شاعرانی همچون مسعود سعد سلمان و ناصر خسرو رگه‌های قابل تأملی از شعر اجتماعی قابل ردیابی است. غزل معروف زیر از فرخی یزدی که از طلایه داران شعر اعتراض عصر مشروطه است، نمونه ای شاخص از شعر اجتماعی انقلاب مشروطه است: آن زمان که بنهادم سر […]

 • خلوت انس
  پنجشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۷
    همصدا بامن علیرضا طبایی امشب کسی در من، تو را می خواهد از من، هم صدا با من بی خواب تر ، بی تاب تر، بیگانه ای دیر آشنا با من درهم شکسته زیر این آوار بی هنگام پیری، حیف! نومیدتر، ویران تر از من، زیر این آوارها، با من تا بار دیگر، در نهان، شور شکفتن را برانگیزد می گوید از پرواز، از آیینه، از گل، ماجرا با من می خواهد از من، تا که دیوار زمان ها را فرو ریزم تا درهم آمیزد بهاران و زمستان را، […]

    همصدا بامن علیرضا طبایی امشب کسی در من، تو را می خواهد از من، هم صدا با من بی خواب تر ، بی تاب تر، بیگانه ای دیر آشنا با من درهم شکسته زیر این آوار بی هنگام پیری، حیف! نومیدتر، ویران تر از من، زیر این آوارها، با من تا بار دیگر، در نهان، شور شکفتن را برانگیزد می گوید از پرواز، از آیینه، از گل، ماجرا با من می خواهد از من، تا که دیوار زمان ها را فرو ریزم تا درهم آمیزد بهاران و زمستان را، […]

 • ترجمه شعری از فریدریش هولدرلین
  هنگامی که در روز تعطیلی
  برگردان: شاپور احمدی
  پنجشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۷
    آشنایی با فریدریش هولدرلین «فریدریش هولدرلین» در ۲۰ مارس ۱۷۷۰ در لافن (Lauffen) در کرانه‌ رود نکار (Neckar) زاده شد. پس از مرگ پدرش، خانواده‌ روانه‌ نورتینگن (Nürtingen)در وورتمبرگ (Württemberg) ‌شدند. هولدرلین در همانجا کودکی‌اش را سپری کرد. در ۱۷۸۴ در دنکندرف (Denkendorf) و سپس در مالبرن (Maulbronn) به مدرسه رفت. در ۱۷۸۸ در توبینگن (Tübingen) به حوزه‌ دینی لوتران (Lutheran Seminary) پیوست تا به جرگه کشیشان درآید. به هر حال، به زودی به فلسفه و شعر ‌گرایید و به دوستی با فیلسوفان آتی، هگل و شلینگ درآمد. نخست […]

    آشنایی با فریدریش هولدرلین «فریدریش هولدرلین» در ۲۰ مارس ۱۷۷۰ در لافن (Lauffen) در کرانه‌ رود نکار (Neckar) زاده شد. پس از مرگ پدرش، خانواده‌ روانه‌ نورتینگن (Nürtingen)در وورتمبرگ (Württemberg) ‌شدند. هولدرلین در همانجا کودکی‌اش را سپری کرد. در ۱۷۸۴ در دنکندرف (Denkendorf) و سپس در مالبرن (Maulbronn) به مدرسه رفت. در ۱۷۸۸ در توبینگن (Tübingen) به حوزه‌ دینی لوتران (Lutheran Seminary) پیوست تا به جرگه کشیشان درآید. به هر حال، به زودی به فلسفه و شعر ‌گرایید و به دوستی با فیلسوفان آتی، هگل و شلینگ درآمد. نخست […]

 • تاثیر مخزن‌الاسرار بر ادب فارسی
  علی خوشه چرخ آرانی - بخش اول
  پنجشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۷
    مقدمه آیینه غیب،نظامی گنجوی، شاعر بلند آواز و حکیم و عارف داستان‌سرا و رمزگوی آذربایجان است که پنج گنج یا پنج مثنوی از وی به زبان فارسی به یادگار مانده است. بی‌گمان وی یکی از قله‌های شکوهمند شعر پارسی و اندیشه‌های گرانقدر ایرانی است که در قرن ششم هجری (۱۲ میلادی) در شهر گنجه می‌زیسته است. نام وی الیاس بوده و خود در شعر تخلص «نظامی» را برگزیده است و به راستی که او شاعر کنایه‌ها و استعاره‌هاست که از هشتصد و‌اندی سال پیش، شکوه خیره‌کننده‌اش، رنگارنگی پیشانی و […]

    مقدمه آیینه غیب،نظامی گنجوی، شاعر بلند آواز و حکیم و عارف داستان‌سرا و رمزگوی آذربایجان است که پنج گنج یا پنج مثنوی از وی به زبان فارسی به یادگار مانده است. بی‌گمان وی یکی از قله‌های شکوهمند شعر پارسی و اندیشه‌های گرانقدر ایرانی است که در قرن ششم هجری (۱۲ میلادی) در شهر گنجه می‌زیسته است. نام وی الیاس بوده و خود در شعر تخلص «نظامی» را برگزیده است و به راستی که او شاعر کنایه‌ها و استعاره‌هاست که از هشتصد و‌اندی سال پیش، شکوه خیره‌کننده‌اش، رنگارنگی پیشانی و […]

 • خلوت انس
  پنجشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۷
    آسمان سخاوت وحید قاسمی خدا به طالع تان مُهر پادشاهی زد به سینه احدی دست رد نخواهی زد در آسمان سخاوت، یگانه خورشیدی تمام زندگی ات را سه بار بخشیدی گدا ز کوی تو هرگز نرفته ناراضی عزیز فاطمه! از بس که دست و دلبازی مدینه شاهد حرفم؛ فقیر سرگشته همیشه دست پر از محضر تو برگشته به لطف خنده تان شام غم سحر گردد نشد که سائل تان نا امید برگردد خدا به شهد لبت مزه رطب داده کریم آل محمد تو را لقب داده تبسم نمکینت چقدر […]

    آسمان سخاوت وحید قاسمی خدا به طالع تان مُهر پادشاهی زد به سینه احدی دست رد نخواهی زد در آسمان سخاوت، یگانه خورشیدی تمام زندگی ات را سه بار بخشیدی گدا ز کوی تو هرگز نرفته ناراضی عزیز فاطمه! از بس که دست و دلبازی مدینه شاهد حرفم؛ فقیر سرگشته همیشه دست پر از محضر تو برگشته به لطف خنده تان شام غم سحر گردد نشد که سائل تان نا امید برگردد خدا به شهد لبت مزه رطب داده کریم آل محمد تو را لقب داده تبسم نمکینت چقدر […]

 • امام رضا؛ پرچم هدایت
  آیت‌الله امام موسی صدر
  پنجشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۷
    ایشان پرچم‌های هدایت و چراغ تاریکی‌ها هستند. آنان یکی پس از دیگری آمدند تا نوبت به امام علی بن موسی‌الرضا‌(ع) رسید. امامی که صاحب این شب است و به برکت ایشان ما گردهم جمع شده‌ایم. در زمان امام، حادثه‌ جدیدی اتفاق افتاد.‌‌ همان طور که می‌دانیم ،این امام همام در زمان مأمون، خلیفه‌ عباسی، می‌زیست. در آن زمان اسلام در اوج تمدن و گسترش خود بود و جهان عرب در دنیا از نظر اندیشه و افکار در حال توسعه بود. مأمون مشکلی داشت، زیرا هارون الرشید ارث خویش را […]

    ایشان پرچم‌های هدایت و چراغ تاریکی‌ها هستند. آنان یکی پس از دیگری آمدند تا نوبت به امام علی بن موسی‌الرضا‌(ع) رسید. امامی که صاحب این شب است و به برکت ایشان ما گردهم جمع شده‌ایم. در زمان امام، حادثه‌ جدیدی اتفاق افتاد.‌‌ همان طور که می‌دانیم ،این امام همام در زمان مأمون، خلیفه‌ عباسی، می‌زیست. در آن زمان اسلام در اوج تمدن و گسترش خود بود و جهان عرب در دنیا از نظر اندیشه و افکار در حال توسعه بود. مأمون مشکلی داشت، زیرا هارون الرشید ارث خویش را […]

 • معنی یک بیت از حافظ
  دکتر بهرام امیر احمدیان
  پنجشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۷
    زکوی یار می آید نسیم باد نوروزی از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی بیت بالا مطلع غزلی است از حافظ که برای رسیدن نوروز سروده است. در یکی از ابیات این غزل، اسرار زیبایی نهفته است که قصد داریم تا آن را باز گشاییم. این بیت در زیر می آید: سخن در پرده می گویم چو گل از غنچه بیرون آی که بیش از پنج روزی نیست حکم میر نوروزی در مصرع نخست این بیت، حافظ دنیایی از اسرار را در پرده می گوید و آن […]

    زکوی یار می آید نسیم باد نوروزی از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی بیت بالا مطلع غزلی است از حافظ که برای رسیدن نوروز سروده است. در یکی از ابیات این غزل، اسرار زیبایی نهفته است که قصد داریم تا آن را باز گشاییم. این بیت در زیر می آید: سخن در پرده می گویم چو گل از غنچه بیرون آی که بیش از پنج روزی نیست حکم میر نوروزی در مصرع نخست این بیت، حافظ دنیایی از اسرار را در پرده می گوید و آن […]

 • به انگیزه ولادت با سعادت حضرت علی بن موسی الرضا(ع)
  رسالت شعر و شاعران آیینی
  رضا اسماعیلی
  پنجشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۷
    رسالت اصلی و اصیل و هدف غایی و نهایی شاعران دینی و آیینی پیش و بیش از آن که مداحی و مرثیه خوانی باشد، تبلیغ و تبیین آموزه‌های وحیانی و قرآنی – بخصوص توحید و یکتاپرستی – نشر و ترویج فضایل اخلاقی و کرامت‌های انسانی، مقابله با جهل و خرافه و گزافه، نقد سلوک دینی، و تقویت گفتمان اصلاح گرانه است. شعر و عرش و شرع از هم خاستند تا دو عالم زین سه حرف آراستند «عطار نیشابوری» وقتی صحبت از شعر دینی و آیینی می شود، بلافاصله کارکردهایی […]

    رسالت اصلی و اصیل و هدف غایی و نهایی شاعران دینی و آیینی پیش و بیش از آن که مداحی و مرثیه خوانی باشد، تبلیغ و تبیین آموزه‌های وحیانی و قرآنی – بخصوص توحید و یکتاپرستی – نشر و ترویج فضایل اخلاقی و کرامت‌های انسانی، مقابله با جهل و خرافه و گزافه، نقد سلوک دینی، و تقویت گفتمان اصلاح گرانه است. شعر و عرش و شرع از هم خاستند تا دو عالم زین سه حرف آراستند «عطار نیشابوری» وقتی صحبت از شعر دینی و آیینی می شود، بلافاصله کارکردهایی […]

 • خلوت انس
  پنجشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۷
    شرح ملال دکتر عبدالحسین جلالیان در دل من آرزوئی هست و حال در سرم سودای دیداری محال در ره دل باز باشد چاه ویل بسته راه وصل یار و دست و بال بسته چشم عقل ما را سر نوشت دیده را بگشوده بر یک خط و خال نیست در دل شور و شادی و نشاط جز ملال و رنج و جز ورز و بال تا به کی باید نمودن صبر بر دوری از دیدار، روز و ماه و سال دوری از دیدار آن بالا بلند در امید وصلت روز […]

    شرح ملال دکتر عبدالحسین جلالیان در دل من آرزوئی هست و حال در سرم سودای دیداری محال در ره دل باز باشد چاه ویل بسته راه وصل یار و دست و بال بسته چشم عقل ما را سر نوشت دیده را بگشوده بر یک خط و خال نیست در دل شور و شادی و نشاط جز ملال و رنج و جز ورز و بال تا به کی باید نمودن صبر بر دوری از دیدار، روز و ماه و سال دوری از دیدار آن بالا بلند در امید وصلت روز […]

 • کیمیای کلمه – ۵
  میثم تمّار
  دکتر سید عطاالله مهاجرانی
  پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷
  برایم‎ ‎دیدار علی، گفتگوی با او، نگاه کردن در چشمان او، حسّ هیبت و شرم و تبسم‏‎ ‎او، معنای زندگی بود. در دکانم در بازار کوفه نشسته بودم. دکانی کوچک! کیسه‌های خرما و سبد‌های خرما در دوسویم بود. بر زمین نشسته بودم. علی آمد.‏‎ ‎احوالم را پرسید، کنارم نشست. رهگذران که علی را می‌شناختند، باور نمی‎کردند خلیفه مسلمانان در کنار خرما فروشی فقیر بنشیند و با او سخن‎ ‎بگوید. پسرم آمد و گفت: «در خانه کاری پیش آمده است، بیا!» به علی گفتم: «من‏‎ ‎باید به خانه بروم.» گفت: «تا […]

 • احترام به طبیعت و زندگی
  امیر صادقی – روایتگر شاهنامه
  پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷
    در شعر و ادبیات کهنسال فارسی، احترام به زندگی و طبیعت، سپاسگزاری از نعمت‌ها، مراقبت از گل و گیاه و… در همه ادوار مورد تاکید شاعران بزرگ ایران‌زمین بوده است. آرزوی شاعر ایرانی، نشستن با گل و دوری از غم و پژمردگی بوده و قدردانی از زندگی شعار نیکی قلمداد می‌شده است. همان که شاعر بزرگ توس حکیم ابوالقاسم فردوسی تصویر باشکوهی از آن ساخته است: همه بوستان زیر برگ گل است همه کوه پُر لاله و سنبل است شاعران بزرگ ایران، از دیروز تا امروز ما را به […]

    در شعر و ادبیات کهنسال فارسی، احترام به زندگی و طبیعت، سپاسگزاری از نعمت‌ها، مراقبت از گل و گیاه و… در همه ادوار مورد تاکید شاعران بزرگ ایران‌زمین بوده است. آرزوی شاعر ایرانی، نشستن با گل و دوری از غم و پژمردگی بوده و قدردانی از زندگی شعار نیکی قلمداد می‌شده است. همان که شاعر بزرگ توس حکیم ابوالقاسم فردوسی تصویر باشکوهی از آن ساخته است: همه بوستان زیر برگ گل است همه کوه پُر لاله و سنبل است شاعران بزرگ ایران، از دیروز تا امروز ما را به […]

 • یادی از باستانی پاریزی
  هادی سودبخش
  پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷
    مردمانی که پیشینة تمدنی کهن دارند، با آثاری از متن این زندگی کهن تاریخ خود را می‌سازند. باستانی پاریزی، مردی از تبار این تاریخ کهن است که در مسیر یاد‌آوری این «قصه» ایستاده است… «تاریخ‌نگاری و پژوهش تاریخی چیست؟ پاسخ به نظر آشکار است: پژوهش تاریخی می‌کوشد تا گذشته را بشناسد. اما گذشته برای همیشه گذشته است. گذشته همیشه در نیستی فراموشی محو شده است. بنابراین گذشته دیگر وجود ندارد و تا آنجا که «وجود‌دارد»، همیشه چیزی از میان رفته و دور از دسترس است که بازآمدنی و تجدیدشدنی […]

    مردمانی که پیشینة تمدنی کهن دارند، با آثاری از متن این زندگی کهن تاریخ خود را می‌سازند. باستانی پاریزی، مردی از تبار این تاریخ کهن است که در مسیر یاد‌آوری این «قصه» ایستاده است… «تاریخ‌نگاری و پژوهش تاریخی چیست؟ پاسخ به نظر آشکار است: پژوهش تاریخی می‌کوشد تا گذشته را بشناسد. اما گذشته برای همیشه گذشته است. گذشته همیشه در نیستی فراموشی محو شده است. بنابراین گذشته دیگر وجود ندارد و تا آنجا که «وجود‌دارد»، همیشه چیزی از میان رفته و دور از دسترس است که بازآمدنی و تجدیدشدنی […]

 • خلوت انس
  پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷
    خلوت بی‌خویشتن حجت‌الاسلام محمدعلی خسروی محو خود تا نکند آینه جام مرا جمع افکار پریشان نشود رام مرا مهرش آنگاه که سر می‌زند از مشرق جام می گشاید دری از عالم الهام مرا جام اگر از کف او بود، تمام است و کمال ورنه فارغ نکند از غم ایام مرا در خیالم ننشیند اگر آن سرو روان نه دلارام بود، نی‌دل آرام مرا کاش از آن باده خالص بتوان داشت نصیب تا خلاصی دهد از هر هوس خام مرا می در اندیشه من خلوت بی خویشتن است نیست نسبت […]

    خلوت بی‌خویشتن حجت‌الاسلام محمدعلی خسروی محو خود تا نکند آینه جام مرا جمع افکار پریشان نشود رام مرا مهرش آنگاه که سر می‌زند از مشرق جام می گشاید دری از عالم الهام مرا جام اگر از کف او بود، تمام است و کمال ورنه فارغ نکند از غم ایام مرا در خیالم ننشیند اگر آن سرو روان نه دلارام بود، نی‌دل آرام مرا کاش از آن باده خالص بتوان داشت نصیب تا خلاصی دهد از هر هوس خام مرا می در اندیشه من خلوت بی خویشتن است نیست نسبت […]

 • کیمیای کلمه – ۴
  عَمّار پسر یاسر
  دکتر سید عطاالله مهاجرانی
  پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷
  با علی سالها بود آشنا بودم. سی و چهار سال از علی و چهار سال از محمد بزرگتر بودم‏. محمد‎ ‎به خاطر ایمان خدشه‌ناپذیرم به خداوند و پیامبری او، به خاطر رنجها و‏‎ ‎شکنجه‌هایی که پدرم یاسر، مادرم سمیه و من تحمل کرده بودیم، دوستمان‎ ‎داشت. این مهر در نگاه و کلماتش آشکار بود. مادرم سمیّه نخستین بانویی‏‎ ‎بود که در راه باورش به اسلام و محمد شهید شد. پدرم یاسر عاشق محمد بود. او نخستین مرد شهید در راه اسلام بود. ابوجهل دشمن پر کینه و خونی‏‎ ‎ما بود. […]

 • ساختار ناتورالیستی در«چنگال» صادق هدایت
  مصطفی بیان
  پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷
    ظاهراً نامگذاری«مکتب ناتورالیست»،روز ۱۶ آوریل ۱۸۷۷ در رستوران «تراپ»سر میز شامی که گوستاوفلوبر، ادمون دوگنکور و امیل زولا گرد آمده بودند،صورت گرفت و این عنوان که از زبان علم و فلسفه و نقد هنر گرفته شده بود وارد ادبیات شد. به گفته ویکتورهوگو (نویسنده رمان بینوایان): «ناتورالیسم می کوشد با مسائل اجتماعی همان رفتاری را بکند که دانشمند علوم طبیعی با جانورشناسی می کند….» و یا به گفته ی امیل زولا (نویسنده رمان شور زندگی): «ناتورالیسم در عین حال نوعی زیباشناختیِ وفاداریِ بی گذشت به حقیقت است و دادن […]

    ظاهراً نامگذاری«مکتب ناتورالیست»،روز ۱۶ آوریل ۱۸۷۷ در رستوران «تراپ»سر میز شامی که گوستاوفلوبر، ادمون دوگنکور و امیل زولا گرد آمده بودند،صورت گرفت و این عنوان که از زبان علم و فلسفه و نقد هنر گرفته شده بود وارد ادبیات شد. به گفته ویکتورهوگو (نویسنده رمان بینوایان): «ناتورالیسم می کوشد با مسائل اجتماعی همان رفتاری را بکند که دانشمند علوم طبیعی با جانورشناسی می کند….» و یا به گفته ی امیل زولا (نویسنده رمان شور زندگی): «ناتورالیسم در عین حال نوعی زیباشناختیِ وفاداریِ بی گذشت به حقیقت است و دادن […]

 • شعر آیینی تقریب یا تفریق مذاهب؟
  رضا اسماعیلی
  پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷
    «شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا والذی اوحینا الیک ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه…» (سوره شوری، آیه ۱۳):خدا شرع و آیینی که برای شما مسلمین قرار داد حقایق و احکامی است که نوح را هم به آن سفارش کرد و بر تو نیز همان را وحی کردیم و به ابراهیم و موسی و عیسی هم آن را سفارش نمودیم که دین خدا را بر پا دارید و هرگز تفرقه و اختلاف در دین مکنید. *** یکی از دغدغه‌های […]

    «شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا والذی اوحینا الیک ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه…» (سوره شوری، آیه ۱۳):خدا شرع و آیینی که برای شما مسلمین قرار داد حقایق و احکامی است که نوح را هم به آن سفارش کرد و بر تو نیز همان را وحی کردیم و به ابراهیم و موسی و عیسی هم آن را سفارش نمودیم که دین خدا را بر پا دارید و هرگز تفرقه و اختلاف در دین مکنید. *** یکی از دغدغه‌های […]

Page 1 of 3612345...Last »