پاورقی
قدیمی ترین روزنامه ایران با ۹۲سال انتشار مستمر
روزنامه اطلاعات

پاورقی

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۳۳۳
  دوشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۶
    صندوق می‌تواند به منظور بهره گیری از نوسانات قیمت‌ها، سهام را خرید و فروش کند. سرمایه گذاری در بازار سهام مستلزم مهارت و خبرگی است و مدیر صندوق سرمایه گذاری سهام، از خبرگی و توانمندی بیشتری در تعیین لحظه‌ای خرید و فروش برخوردار است و با سرمایه‌گذاری از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهام، سرمایه‌گذاران مستقیماً در معرض آثار منفی نوسانات بازار سهام قرار نخواهند گرفت. مالکیت سهام در میان اغلب مالایایی‌ها ایده‌ جدیدی بود و آنها اهمیتی را که به مالکیت زمین یا جواهرات و طلا می‌دادند، برای سهام قائل […]

    صندوق می‌تواند به منظور بهره گیری از نوسانات قیمت‌ها، سهام را خرید و فروش کند. سرمایه گذاری در بازار سهام مستلزم مهارت و خبرگی است و مدیر صندوق سرمایه گذاری سهام، از خبرگی و توانمندی بیشتری در تعیین لحظه‌ای خرید و فروش برخوردار است و با سرمایه‌گذاری از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهام، سرمایه‌گذاران مستقیماً در معرض آثار منفی نوسانات بازار سهام قرار نخواهند گرفت. مالکیت سهام در میان اغلب مالایایی‌ها ایده‌ جدیدی بود و آنها اهمیتی را که به مالکیت زمین یا جواهرات و طلا می‌دادند، برای سهام قائل […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۳۳۲
  یکشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶
    و از آنجا که ارزش همه‌ سهام عرضه شده در پذیره نویسی اولیه پس از صدور و در شرایط مساعد – بالا می‌رود و برای مدتی قیمت آنها رو به افزایش است و تقاضا برای آنها بالاست، بورس‌بازان چینی همواره‌ آماده‌ خرید آنها هستند. از سوی دیگر ساکنان اصلی خوشحال بودند که مبالغی اضافی از سرمایه‌ اولیه به دست می‌آورند و از آنجا که شماری از آنها از بانک ها پول قرض می گرفتند تا بتوانند سهام اختصاص یافته به خود را خریداری کنند و از آنجا که مترصد […]

    و از آنجا که ارزش همه‌ سهام عرضه شده در پذیره نویسی اولیه پس از صدور و در شرایط مساعد – بالا می‌رود و برای مدتی قیمت آنها رو به افزایش است و تقاضا برای آنها بالاست، بورس‌بازان چینی همواره‌ آماده‌ خرید آنها هستند. از سوی دیگر ساکنان اصلی خوشحال بودند که مبالغی اضافی از سرمایه‌ اولیه به دست می‌آورند و از آنجا که شماری از آنها از بانک ها پول قرض می گرفتند تا بتوانند سهام اختصاص یافته به خود را خریداری کنند و از آنجا که مترصد […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر «ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۳۳۱
  شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶
    برای اجتناب از پیامدهای فاجعه‌بار گسترش فقر لازم شد وضع مالایایی‌ها به عنوان تشکیل دهندگان اکثریت مستمندان، از همان آغاز مورد بررسی و درمان قرار گیرد. چندان خوشایند نبود که ابتدا فقر گسترش یافته در میان غیر مالایایی‌ها ریشه کن شود و عناصر فقیر جامعه منحصر به مالایایی‌ها باشد. این امر در صورتی اتفاق می‌افتاد که غیرمالایایی‌ها نیز همان اندازه مورد توجه و حمایت قرار می‌گرفتند که مالایایی‌ها از آن برخوردار می‌شدند، گو اینکه ریشه کن ساختن فقر گسترش یافته در میان غیرمالایایی‌ها هرگز از دیده پنهان نمانده بود. […]

    برای اجتناب از پیامدهای فاجعه‌بار گسترش فقر لازم شد وضع مالایایی‌ها به عنوان تشکیل دهندگان اکثریت مستمندان، از همان آغاز مورد بررسی و درمان قرار گیرد. چندان خوشایند نبود که ابتدا فقر گسترش یافته در میان غیر مالایایی‌ها ریشه کن شود و عناصر فقیر جامعه منحصر به مالایایی‌ها باشد. این امر در صورتی اتفاق می‌افتاد که غیرمالایایی‌ها نیز همان اندازه مورد توجه و حمایت قرار می‌گرفتند که مالایایی‌ها از آن برخوردار می‌شدند، گو اینکه ریشه کن ساختن فقر گسترش یافته در میان غیرمالایایی‌ها هرگز از دیده پنهان نمانده بود. […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۳۳۰
  پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶
    من و همه‌ رهبران احزاب شرکت کننده در جبهه‌ ملی، نفس راحتی کشیدیم. “أنور” گفت: «یکی از درس‌هایی که باید از این حادثه بیاموزیم این است که مسئله کاملاً منحصر به لغو مصونیّت قضایی حکام مالایایی به هنگامی که به عنوان یک شخص اقدامی انجام می‌دهند، نیست و به درک و پختگی همه‌ طرف‌های مربوطه از معنای حقیقی آزادی و حکم قانون، مربوط می‌شود.» “لیم کیت سیانگ” رهبر اپوزیسیون، موافقت پادشاه با قانون تعدیل را تبریک گفت و اظهار امیدواری کرد که این فصل ویژه‌ مسئله حکام پایان پذیرد. […]

    من و همه‌ رهبران احزاب شرکت کننده در جبهه‌ ملی، نفس راحتی کشیدیم. “أنور” گفت: «یکی از درس‌هایی که باید از این حادثه بیاموزیم این است که مسئله کاملاً منحصر به لغو مصونیّت قضایی حکام مالایایی به هنگامی که به عنوان یک شخص اقدامی انجام می‌دهند، نیست و به درک و پختگی همه‌ طرف‌های مربوطه از معنای حقیقی آزادی و حکم قانون، مربوط می‌شود.» “لیم کیت سیانگ” رهبر اپوزیسیون، موافقت پادشاه با قانون تعدیل را تبریک گفت و اظهار امیدواری کرد که این فصل ویژه‌ مسئله حکام پایان پذیرد. […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۳۲۹
  چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶
    باید اعتراف کنم که نسبت به تصویب این لایحه بدون امضای پادشاه به رغم ماده‌ای که این کار را مجاز می‌شمرد، تردید کردم. مذاکرات انجام شده متضمن درخواست‌های هیجان‌انگیزی از سوی برخی اعضای پارلمان درباره لزوم منع حکام از مخالفت با قوانین کشور بود. یادم می‌آید که “تون حسین عون” طی دوره‌ نخست‌وزیری‌اش، از برخی از این سلاطین، بسیار خشمناک شده بود. او به دولت اعلام کرده بود که قصد دارد نشست خصوصی با آنها داشته باشد تا آنان را از هر اقدامی در مخالفت با قوانین کشور، بازدارد. […]

    باید اعتراف کنم که نسبت به تصویب این لایحه بدون امضای پادشاه به رغم ماده‌ای که این کار را مجاز می‌شمرد، تردید کردم. مذاکرات انجام شده متضمن درخواست‌های هیجان‌انگیزی از سوی برخی اعضای پارلمان درباره لزوم منع حکام از مخالفت با قوانین کشور بود. یادم می‌آید که “تون حسین عون” طی دوره‌ نخست‌وزیری‌اش، از برخی از این سلاطین، بسیار خشمناک شده بود. او به دولت اعلام کرده بود که قصد دارد نشست خصوصی با آنها داشته باشد تا آنان را از هر اقدامی در مخالفت با قوانین کشور، بازدارد. […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۳۲۸
  دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶
    حادثه‌ تجاوز یاد شده، مربوط به یکی از حکام بود ولی نمی‌توان قانونی را مطرح کرد که شامل دیگر حکام نشود. من مطمئن بودم که دیگر حکام هرگز از این کار خوششان نخواهد آمد. از تجربه‌ای که در اصلاح قبلی داشتم، انتظار داشتم حکام، مقاومت سرسختانه‌ای نشان دهند. به همین دلیل از دادستان کل کشور خواستم لایحه‌ قانونی لازم را برای ارائه به پارلمان تهیه کند. این اصلاحات اساساً شامل مسائل زیر می شد: مسئله‌ اول، منحصر ساختن مصونیت حکام به انجام وظایف خود به عنوان حکام قانونی. در […]

    حادثه‌ تجاوز یاد شده، مربوط به یکی از حکام بود ولی نمی‌توان قانونی را مطرح کرد که شامل دیگر حکام نشود. من مطمئن بودم که دیگر حکام هرگز از این کار خوششان نخواهد آمد. از تجربه‌ای که در اصلاح قبلی داشتم، انتظار داشتم حکام، مقاومت سرسختانه‌ای نشان دهند. به همین دلیل از دادستان کل کشور خواستم لایحه‌ قانونی لازم را برای ارائه به پارلمان تهیه کند. این اصلاحات اساساً شامل مسائل زیر می شد: مسئله‌ اول، منحصر ساختن مصونیت حکام به انجام وظایف خود به عنوان حکام قانونی. در […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۳۲۷
  یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶
    مربی که نامش “دیوید گومز″ است به کاخ فراخوانده شد و همانجا ادعا کرد سیلی خورده است. او شکوائیه‌ای مبنی بر حمله‌ سلطان به خود را تقدیم پلیس کرد. من و همکارانم احساس کردیم آنچه اتفاق افتاد، درست نبود. درست است که حکام در برابر قانون مصونیت دارند ولی از آنها انتظار می‌رود که از این امتیاز، سوءاستفاده نکنند. بنابراین لازم آمد با مراجعه به دستگاه قضا، از حقوق شهروندان در برابر هر ستمی که از این راه به‌ آنها می‌شود، دفاع شود. مردم هم از اینکه حکام بتوانند […]

    مربی که نامش “دیوید گومز″ است به کاخ فراخوانده شد و همانجا ادعا کرد سیلی خورده است. او شکوائیه‌ای مبنی بر حمله‌ سلطان به خود را تقدیم پلیس کرد. من و همکارانم احساس کردیم آنچه اتفاق افتاد، درست نبود. درست است که حکام در برابر قانون مصونیت دارند ولی از آنها انتظار می‌رود که از این امتیاز، سوءاستفاده نکنند. بنابراین لازم آمد با مراجعه به دستگاه قضا، از حقوق شهروندان در برابر هر ستمی که از این راه به‌ آنها می‌شود، دفاع شود. مردم هم از اینکه حکام بتوانند […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر «ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۳۲۶
  شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶
    “حزب اسلامی مالزی” (پاس) نیز با اصلاحات مخالفت کرد و اصرار ورزید که به موضوعی اخلاقی تبدیل شود. مردم، معترض شده بودند. احساس کردم که به زودی باید به یک راه حل دست پیدا‌ کرد. مسئله این بود که اصلاحات را پارلمان تصویب کرده بود و برای تبدیل به قانون حتی اگر حکام خواهان تعدیل آن باشند، باید به امضای حکام می‌رسید و هرگز پیش نیامده بود که قانونی، به امضا نرسیده باشد و به هر دلیل برای تعدیل و اصلاح به پارلمان بازگردانده شده باشد. در چنین شرایطی […]

    “حزب اسلامی مالزی” (پاس) نیز با اصلاحات مخالفت کرد و اصرار ورزید که به موضوعی اخلاقی تبدیل شود. مردم، معترض شده بودند. احساس کردم که به زودی باید به یک راه حل دست پیدا‌ کرد. مسئله این بود که اصلاحات را پارلمان تصویب کرده بود و برای تبدیل به قانون حتی اگر حکام خواهان تعدیل آن باشند، باید به امضای حکام می‌رسید و هرگز پیش نیامده بود که قانونی، به امضا نرسیده باشد و به هر دلیل برای تعدیل و اصلاح به پارلمان بازگردانده شده باشد. در چنین شرایطی […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر «ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۳۲۵
  پنجشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۶
    ولی ما در “مالزی” برای هر کاری که دولت یا حکومت قصد انجامش را دارد باید قوانین مدونی داشته باشیم و از آنجا که در قانون اساسی ماده‌ای وجود ندارد که بگوید در صورت ردّ توصیه‌ دولت [نخست وزیر] از سوی پادشاه، چه باید کرد، گرایش به اصلاح قانون اساسی برای پیشگیری از چنین احتمالی، مطرح شد. لازم شد در این موضوع کاملاً روشن عمل کنیم زیرا ممکن بود عدم پذیرش توصیه‌های نخست وزیر از سوی پادشاه، دولت را در تنگنا قرار دهد، دولتی که هرگز مایل نیست در […]

    ولی ما در “مالزی” برای هر کاری که دولت یا حکومت قصد انجامش را دارد باید قوانین مدونی داشته باشیم و از آنجا که در قانون اساسی ماده‌ای وجود ندارد که بگوید در صورت ردّ توصیه‌ دولت [نخست وزیر] از سوی پادشاه، چه باید کرد، گرایش به اصلاح قانون اساسی برای پیشگیری از چنین احتمالی، مطرح شد. لازم شد در این موضوع کاملاً روشن عمل کنیم زیرا ممکن بود عدم پذیرش توصیه‌های نخست وزیر از سوی پادشاه، دولت را در تنگنا قرار دهد، دولتی که هرگز مایل نیست در […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۳۲۴
  چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
    ولی در این صورت پادشاه یا سلطان می‌تواند با پافشاری بر انتصاب نامزدهای حکام، رهبر حزب اکثریت را از راهیابی به نخست وزیری، بازدارد. حزب اکثریت نیز می‌تواند صرفاً با رأی عدم اعتماد به کاندیدای حکام ـ هنگام تشکیل جلسه‌ پارلمان ـ گزینه‌ حکام را ردّ کند ولی عادت‌های مالایایی و احترامی که برای پادشاهان و سلاطین خود قائلند، چه بسا مانع از انجام این کار شود؛ لذا می‌توان گفت که در این صورت عادات مالایایی‌ها و مواضع فئودالی آنها بر قانون اساسی فائق می‌آید. در اینجا نمی‌خواهم مسائل […]

    ولی در این صورت پادشاه یا سلطان می‌تواند با پافشاری بر انتصاب نامزدهای حکام، رهبر حزب اکثریت را از راهیابی به نخست وزیری، بازدارد. حزب اکثریت نیز می‌تواند صرفاً با رأی عدم اعتماد به کاندیدای حکام ـ هنگام تشکیل جلسه‌ پارلمان ـ گزینه‌ حکام را ردّ کند ولی عادت‌های مالایایی و احترامی که برای پادشاهان و سلاطین خود قائلند، چه بسا مانع از انجام این کار شود؛ لذا می‌توان گفت که در این صورت عادات مالایایی‌ها و مواضع فئودالی آنها بر قانون اساسی فائق می‌آید. در اینجا نمی‌خواهم مسائل […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۳۲۳
  سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
    مطمئناً مسئولان و حتی سیاستمداران در اتخاذ سیاست بیطرفی با مشکل روبرو خواهند شد و ناگزیر طرف پادشاه یا سلطان را می‌گیرند و چه بسا درگیری‌هایی میان شرکای تجاری و حکام (سلاطین) پیش آید و در همه‌ این احوال، مصونیت اعطایی به سلاطین مانع از اعمال قوانین در مورد آنها خواهد شد. مشکل دیگر اینکه، افرادی از خاندان سلطنتی هر از گاهی درگیر مشاجرات و درگیری‌هایی می‌شوند و ممکن است خود سلاطین هم در آنها نقش داشته باشند و اگر حاصل این درگیری‌ها ظلم فاحش باشد، مسلماً ناتوانی قربانیان […]

    مطمئناً مسئولان و حتی سیاستمداران در اتخاذ سیاست بیطرفی با مشکل روبرو خواهند شد و ناگزیر طرف پادشاه یا سلطان را می‌گیرند و چه بسا درگیری‌هایی میان شرکای تجاری و حکام (سلاطین) پیش آید و در همه‌ این احوال، مصونیت اعطایی به سلاطین مانع از اعمال قوانین در مورد آنها خواهد شد. مشکل دیگر اینکه، افرادی از خاندان سلطنتی هر از گاهی درگیر مشاجرات و درگیری‌هایی می‌شوند و ممکن است خود سلاطین هم در آنها نقش داشته باشند و اگر حاصل این درگیری‌ها ظلم فاحش باشد، مسلماً ناتوانی قربانیان […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر «ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۳۲۲
  دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۶
    در اینجا باید خاطرنشان ساخت که ایالت‌های مالایا، وقتی بریتانیایی‌ها را عملاً به حکومت ایالت‌های خود فراخواندند، سلطنت مطلقه بودند و قانونی برای تابعیت نداشتند. تنها کسانی که به عنوان مردمان این ایالت‌ها به رسمیت شناخته شده بودند همانی بود که رعایای مالایایی حکام نام گرفتند که اساساً مالایایی‌های محلی و نیز مالایایی‌های مجمع الجزایر مالایا بودند که به ایالت‌های مالایا مهاجرت کرده و در آنجا مستقر شده بودند و همه‌ آنها مسلمان بودند. هیات، با ائتلاف ایالت‌های مالایایی در یک دولت، موافقت کرد. هر سلطان همچنان به عنوان […]

    در اینجا باید خاطرنشان ساخت که ایالت‌های مالایا، وقتی بریتانیایی‌ها را عملاً به حکومت ایالت‌های خود فراخواندند، سلطنت مطلقه بودند و قانونی برای تابعیت نداشتند. تنها کسانی که به عنوان مردمان این ایالت‌ها به رسمیت شناخته شده بودند همانی بود که رعایای مالایایی حکام نام گرفتند که اساساً مالایایی‌های محلی و نیز مالایایی‌های مجمع الجزایر مالایا بودند که به ایالت‌های مالایا مهاجرت کرده و در آنجا مستقر شده بودند و همه‌ آنها مسلمان بودند. هیات، با ائتلاف ایالت‌های مالایایی در یک دولت، موافقت کرد. هر سلطان همچنان به عنوان […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۳۲۱
  شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۶
    همچنانکه همگان فروپاشی مجدد دلار آمریکا را نیز پیش‌بینی می‌کردند همانگونه که قبلاً در پی “توافق پلازا” اتفاق افتاده بود ولی دانمارک، زیر بار معاهده‌ “ماستریخت”۱۶۵ نرفت و به همین دلیل ارزهای اروپایی فروریخت. تجار ارز ما، ارزهای اروپایی بسیار زیادی داشتند و به همین دلیل زیانهای فراوانی را متحمل شدیم ولی ما تنها کسانی نبودیم که ضرر کردیم زیرا شماری از تجار ارز ـ هم افراد و هم شرکت‌ها ـ بودند که روی بالا رفتن بهای ارزهای اروپایی پس از “ماستریخت” شرط بسته بودند. “حزب کار دموکراتیک”، سیل […]

    همچنانکه همگان فروپاشی مجدد دلار آمریکا را نیز پیش‌بینی می‌کردند همانگونه که قبلاً در پی “توافق پلازا” اتفاق افتاده بود ولی دانمارک، زیر بار معاهده‌ “ماستریخت”۱۶۵ نرفت و به همین دلیل ارزهای اروپایی فروریخت. تجار ارز ما، ارزهای اروپایی بسیار زیادی داشتند و به همین دلیل زیانهای فراوانی را متحمل شدیم ولی ما تنها کسانی نبودیم که ضرر کردیم زیرا شماری از تجار ارز ـ هم افراد و هم شرکت‌ها ـ بودند که روی بالا رفتن بهای ارزهای اروپایی پس از “ماستریخت” شرط بسته بودند. “حزب کار دموکراتیک”، سیل […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۳۲۰
  پنجشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶
    با توجه به اینکه از قبل هم قلع تولیدی در اختیارمان بود، کسانی که قلع را به “ریچ” و دیگران فروخته بودند باید هنگام سررسید تحویل فروششان از ما می خریدند و آنگاه ما می‌توانستیم از کسانی که پیش فروش کرده بودند، قیمت‌های خوبی دریافت کنیم ولی هنگامی که فروشندگان قلع تولیدی را تحویل گرفتند ما متهم به کوشش در احتکار بازار شدیم. بازار معادن لندن نیز از این بازرگانان حمایت کرد و حکم به زیر پا گذاشتن قراردادها از سوی فروشندگان و اینکه ملزم به تحویل نیستند، داد. […]

    با توجه به اینکه از قبل هم قلع تولیدی در اختیارمان بود، کسانی که قلع را به “ریچ” و دیگران فروخته بودند باید هنگام سررسید تحویل فروششان از ما می خریدند و آنگاه ما می‌توانستیم از کسانی که پیش فروش کرده بودند، قیمت‌های خوبی دریافت کنیم ولی هنگامی که فروشندگان قلع تولیدی را تحویل گرفتند ما متهم به کوشش در احتکار بازار شدیم. بازار معادن لندن نیز از این بازرگانان حمایت کرد و حکم به زیر پا گذاشتن قراردادها از سوی فروشندگان و اینکه ملزم به تحویل نیستند، داد. […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۳۱۹
  چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
    ولی عرصه‌ای برای عملیاتی استراتژیک و حتی پنهان و نامشروع و بازی خدعه‌آمیز از سوی بورس بازان دارای زور و هوش و زیرکی است که می‌توانند از عواقب کارهای خود نیز، طفره روند. هنگامی که قیمت‌ قلع سقوط کرد، تازه نخست وزیر شده بودم. در مورد بازار قلع و روند فروش روباز، اطلاعات اندکی داشتم و از اینکه شاهد کندی نرخ رشد اقتصاد “مالزی” بودم، رنج می‌بردم. آنگاه دوستی به نام “حبیب محمد شاه” که سرمایه داری از “مالقا” بود همراه با یک بازرگان سوئیسی به نام “مارک ریچ” […]

    ولی عرصه‌ای برای عملیاتی استراتژیک و حتی پنهان و نامشروع و بازی خدعه‌آمیز از سوی بورس بازان دارای زور و هوش و زیرکی است که می‌توانند از عواقب کارهای خود نیز، طفره روند. هنگامی که قیمت‌ قلع سقوط کرد، تازه نخست وزیر شده بودم. در مورد بازار قلع و روند فروش روباز، اطلاعات اندکی داشتم و از اینکه شاهد کندی نرخ رشد اقتصاد “مالزی” بودم، رنج می‌بردم. آنگاه دوستی به نام “حبیب محمد شاه” که سرمایه داری از “مالقا” بود همراه با یک بازرگان سوئیسی به نام “مارک ریچ” […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر «ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۳۱۸
  سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶
    هنگامی که در سال ۱۹۶۵م. عضو پارلمان بودم، میان من و “جیمز دب بیل” سفیر وقت آمریکا در “مالزی”، درباره شیوه‌ بکارگیری “ذخایر اداره خدمات عمومی”۱۶۱ بحثی درگرفت. به او گفتم این منصفانه نیست که ایالات متحده، قیمت‌های قلعی را که اقتصاد مالزی متکی به آن است به یکباره کاهش دهد. پاسخش این بود که پایین نگه داشتن قیمت کالاهای اساسی به سود اقتصاد آمریکاست. او تاکید داشت که کاربرد استراتژیک ذخایر آمریکایی کالاها، عملی مشروع است و ما راهی جز پذیرش آن فرا روی خود نداریم و به […]

    هنگامی که در سال ۱۹۶۵م. عضو پارلمان بودم، میان من و “جیمز دب بیل” سفیر وقت آمریکا در “مالزی”، درباره شیوه‌ بکارگیری “ذخایر اداره خدمات عمومی”۱۶۱ بحثی درگرفت. به او گفتم این منصفانه نیست که ایالات متحده، قیمت‌های قلعی را که اقتصاد مالزی متکی به آن است به یکباره کاهش دهد. پاسخش این بود که پایین نگه داشتن قیمت کالاهای اساسی به سود اقتصاد آمریکاست. او تاکید داشت که کاربرد استراتژیک ذخایر آمریکایی کالاها، عملی مشروع است و ما راهی جز پذیرش آن فرا روی خود نداریم و به […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر «ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۳۱۷
  دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۶
    ولی “لیم” فقط از طریق مترجمی که همراهش بود می‌توانست به پرسش‌های آنها پاسخ دهد زیرا تنها به زبان چینی و زبان دورگه‌ مالایایی صحبت می کرد و هرگز به نظر نرسید که او طراح یورش به شرکت‌هاست ولی توانست با هوش خود بر برترین مغزها در عرصه‌ تجارت، فائق آید. در میانه‌های دهه‌ ۶۰ قرن گذشته دانشجویان مالزی عادت داشتند با هواپیما و از طریق سفرهای چارتر بریتانیایی‌ها به بریتانیا رفت و آمد کنند. پس از آنکه برخی بازرگانان “مالزی” احساس کردند فرصتی برای کسب سود وجود دارد، […]

    ولی “لیم” فقط از طریق مترجمی که همراهش بود می‌توانست به پرسش‌های آنها پاسخ دهد زیرا تنها به زبان چینی و زبان دورگه‌ مالایایی صحبت می کرد و هرگز به نظر نرسید که او طراح یورش به شرکت‌هاست ولی توانست با هوش خود بر برترین مغزها در عرصه‌ تجارت، فائق آید. در میانه‌های دهه‌ ۶۰ قرن گذشته دانشجویان مالزی عادت داشتند با هواپیما و از طریق سفرهای چارتر بریتانیایی‌ها به بریتانیا رفت و آمد کنند. پس از آنکه برخی بازرگانان “مالزی” احساس کردند فرصتی برای کسب سود وجود دارد، […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۳۱۶
  یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۶
    می‌توانستیم بدون کمک کارشناسان خارجی، خودمان این کارها را انجام دهیم. در واقع هنگامی که “گوتری” را خریدیم، در این بخش کارآموزی کردیم و آماده‌ خوشامدگویی به سرمایه‌گذاران خارجی ـ که دارای توانایی‌های جدید فنی بودند و می‌توانستیم از آنها یاد بگیریم و به کار گیریم ـ بودیم ولی صاحبان مزارع، از فردای “یورش بامدادی” دیگر هیچ چیز تازه‌ای برای مالزی، نیاوردند. از آن پس آنها چیزی برای یاد دادن به ما نداشتند. علاوه براین سودهایی که آنها برداشت کرده بودند به چندین برابر سرمایه گذاری‌هایشان بالغ شده بود. […]

    می‌توانستیم بدون کمک کارشناسان خارجی، خودمان این کارها را انجام دهیم. در واقع هنگامی که “گوتری” را خریدیم، در این بخش کارآموزی کردیم و آماده‌ خوشامدگویی به سرمایه‌گذاران خارجی ـ که دارای توانایی‌های جدید فنی بودند و می‌توانستیم از آنها یاد بگیریم و به کار گیریم ـ بودیم ولی صاحبان مزارع، از فردای “یورش بامدادی” دیگر هیچ چیز تازه‌ای برای مالزی، نیاوردند. از آن پس آنها چیزی برای یاد دادن به ما نداشتند. علاوه براین سودهایی که آنها برداشت کرده بودند به چندین برابر سرمایه گذاری‌هایشان بالغ شده بود. […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر «ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۳۱۵
  شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۶
    طبق رهنمودهای او برای یورش به بازار، هماهنگی‌های خوبی انجام شده بود. همین که بازار در هفتم سپتامبر ۱۹۸۱م. گشایش یافت، تیم مالزی، جستی زد و همه‌ سهام را بلعید. آنها به شیوه‌ ای هماهنگ عمل کردند ولی در ابتدا چنین به نظر می رسید که به طور مستقل از یکدیگر کار می‌کنند. طبق قواعد بازار سهام بریتانیا، پس از مالکیت ۳۰درصد از سهام شرکت، باید اقدام به تقدیم درخواست برای خرید بقیه‌ سهام به همان قیمت می کردیم. ظهر که شد مالزیایی‌ها تعدادی سهام را به دست آورده […]

    طبق رهنمودهای او برای یورش به بازار، هماهنگی‌های خوبی انجام شده بود. همین که بازار در هفتم سپتامبر ۱۹۸۱م. گشایش یافت، تیم مالزی، جستی زد و همه‌ سهام را بلعید. آنها به شیوه‌ ای هماهنگ عمل کردند ولی در ابتدا چنین به نظر می رسید که به طور مستقل از یکدیگر کار می‌کنند. طبق قواعد بازار سهام بریتانیا، پس از مالکیت ۳۰درصد از سهام شرکت، باید اقدام به تقدیم درخواست برای خرید بقیه‌ سهام به همان قیمت می کردیم. ظهر که شد مالزیایی‌ها تعدادی سهام را به دست آورده […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۳۱۴
  پنجشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۶
    قلع و کائوچوی مالزی، باعث رونق و شکوفایی اقتصاد بریتانیا و امپراتوری آن ـ که طی فاصله سالهای دو جنگ جهانی در قرن بیستم از فشارهای مالی شدیدی رنج می‌برد ـ شده بود. استعمارگران بریتانیایی معتقد بودند که “مالزی” مستقل، به صورت مناسب اداره نخواهد شد و از مشکلات مالی مزمن رنج خواهد برد. مثلاً فردای استقلال، رئیس اداره‌ زندان های بریتانیا از اینکه اداره‌ زندان های مالزی به خوبی اداره‌ آنها در دوره‌ زندانبانان بریتانیایی باشد، ابراز تردید کرده بود. دولت مستقل مالزی احساس کرد برای تحقق بیشترین […]

    قلع و کائوچوی مالزی، باعث رونق و شکوفایی اقتصاد بریتانیا و امپراتوری آن ـ که طی فاصله سالهای دو جنگ جهانی در قرن بیستم از فشارهای مالی شدیدی رنج می‌برد ـ شده بود. استعمارگران بریتانیایی معتقد بودند که “مالزی” مستقل، به صورت مناسب اداره نخواهد شد و از مشکلات مالی مزمن رنج خواهد برد. مثلاً فردای استقلال، رئیس اداره‌ زندان های بریتانیا از اینکه اداره‌ زندان های مالزی به خوبی اداره‌ آنها در دوره‌ زندانبانان بریتانیایی باشد، ابراز تردید کرده بود. دولت مستقل مالزی احساس کرد برای تحقق بیشترین […]

Page 1 of 3512345...Last »