پاورقی
قدیمی ترین روزنامه ایران با ۹۲سال انتشار مستمر
روزنامه اطلاعات

پاورقی

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر «ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۲۷۳
  پنجشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶
    یک روز، زمانی که وزیر تجارت بین‌الملل و صنعت بودم ساعت سه و نیم بعدازظهر از پنجره به بیرون نگاه کردم، شماری از کارمندان را می دیدم که در حال رفتن هستند. وقتی علت را پرسیدم گفتند آنها زودتر می روند تا به ترافیک سنگین نخورند. ولی شما در ازای کاری که انجام می‌دهید حقوق می‌گیرید و دشواری‌هایی که با آن روبرو می‌شوید جزو کار شماست. آنها از مناطق مختلفی می‌آیند و این هم بخشی از کار و زندگی کاری آنهاست. من نمی خواستم زیاد روی این مواضع غیرحرفه‌ای […]

    یک روز، زمانی که وزیر تجارت بین‌الملل و صنعت بودم ساعت سه و نیم بعدازظهر از پنجره به بیرون نگاه کردم، شماری از کارمندان را می دیدم که در حال رفتن هستند. وقتی علت را پرسیدم گفتند آنها زودتر می روند تا به ترافیک سنگین نخورند. ولی شما در ازای کاری که انجام می‌دهید حقوق می‌گیرید و دشواری‌هایی که با آن روبرو می‌شوید جزو کار شماست. آنها از مناطق مختلفی می‌آیند و این هم بخشی از کار و زندگی کاری آنهاست. من نمی خواستم زیاد روی این مواضع غیرحرفه‌ای […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۲۷۲
  چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
    در مورد “پروتون”، هنگامی که نتوانستیم همه‌ تکنولوژی‌هایی را که می خواستیم از “میتسوبیشی” به دست آوریم، شرکت ساخت خودروهای ورزشی “گروپ لوتس لیمیتد”۱۳۹ بریتانیایی را خریداری کردیم و پس از آن شرکت ایتالیایی ساخت موتورسیکلت “ام فی اگوستا”۱۴۰ را خریدیم. “لوتس″ به ما کمک کرد موتور محرکه‌ ویژه‌ خود را بهبود بخشیم. ما پیش از آن برنامه‌های گسترده‌ای با “اگوستا” تدوین کرده بودیم ولی این پروژه اخیراً سمت و سوی بدی به خود گرفت و فرصت‌های ما را برای داشتن خلاقیت در تولید خودرو کاهش داد. تصمیم گرفتیم […]

    در مورد “پروتون”، هنگامی که نتوانستیم همه‌ تکنولوژی‌هایی را که می خواستیم از “میتسوبیشی” به دست آوریم، شرکت ساخت خودروهای ورزشی “گروپ لوتس لیمیتد”۱۳۹ بریتانیایی را خریداری کردیم و پس از آن شرکت ایتالیایی ساخت موتورسیکلت “ام فی اگوستا”۱۴۰ را خریدیم. “لوتس″ به ما کمک کرد موتور محرکه‌ ویژه‌ خود را بهبود بخشیم. ما پیش از آن برنامه‌های گسترده‌ای با “اگوستا” تدوین کرده بودیم ولی این پروژه اخیراً سمت و سوی بدی به خود گرفت و فرصت‌های ما را برای داشتن خلاقیت در تولید خودرو کاهش داد. تصمیم گرفتیم […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۲۷۱
  سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶
    همچنانکه در این میان تعداد بسیار اندکی از شرکتهای ساختمانی ـ که در مالکیت مالزیایی‌هاست ـ نیز وجود داشتند. به عنوان مثال، دیوار حائلی که پس از نخست وزیری‌ام، پیاده‌رو بندر “کوانتان” پشت آن ساخته شده بود، فروریخت زیرا بر روی شن‌های بسیار نرمی بنا شده بود و طرفه اینکه یک شرکت هلندی آن را ساخته بود. از آنجا که هلندی‌ها طی قرنها ساخت کانال و پاسداری از دیواره‌ دریایی که بخش بزرگی از هلند را در برابر آب دریا حفظ می‌کند [سطح این کشورها پایین‌تر از آب دریاست […]

    همچنانکه در این میان تعداد بسیار اندکی از شرکتهای ساختمانی ـ که در مالکیت مالزیایی‌هاست ـ نیز وجود داشتند. به عنوان مثال، دیوار حائلی که پس از نخست وزیری‌ام، پیاده‌رو بندر “کوانتان” پشت آن ساخته شده بود، فروریخت زیرا بر روی شن‌های بسیار نرمی بنا شده بود و طرفه اینکه یک شرکت هلندی آن را ساخته بود. از آنجا که هلندی‌ها طی قرنها ساخت کانال و پاسداری از دیواره‌ دریایی که بخش بزرگی از هلند را در برابر آب دریا حفظ می‌کند [سطح این کشورها پایین‌تر از آب دریاست […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۲۷۰
  دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶
    کمیته‌ اجرایی کوچکی متشکل از افرادی از بخش خصوصی هم تشکیل شد و همچنانکه بعدها خواهم گفت، همه روزه مترصد و مراقب اوضاع اقتصادی برخاسته از نابسامانی ارزش رینگت مالزی و راه‌حل‌های پیشنهادی بودم. با کار جمعی و تلاش‌های آگاهانه، پشت سر گذاشتن این بحران امکان‌پذیر شد و هیچ دولت دیگری در همکاری میان دو بخش دولتی و خصوصی، برتر از “مالزی” عمل نکرد. ولی همکاری میان دولت و بخش خصوصی طبق مفهوم “مالزی متحد”، مورد انتقادهای تند مخالفان و به ویژه روزنامه‌نگاران خارجی قرار گرفت. آنها دولت را […]

    کمیته‌ اجرایی کوچکی متشکل از افرادی از بخش خصوصی هم تشکیل شد و همچنانکه بعدها خواهم گفت، همه روزه مترصد و مراقب اوضاع اقتصادی برخاسته از نابسامانی ارزش رینگت مالزی و راه‌حل‌های پیشنهادی بودم. با کار جمعی و تلاش‌های آگاهانه، پشت سر گذاشتن این بحران امکان‌پذیر شد و هیچ دولت دیگری در همکاری میان دو بخش دولتی و خصوصی، برتر از “مالزی” عمل نکرد. ولی همکاری میان دولت و بخش خصوصی طبق مفهوم “مالزی متحد”، مورد انتقادهای تند مخالفان و به ویژه روزنامه‌نگاران خارجی قرار گرفت. آنها دولت را […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۲۶۹
  یکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶
    فشاری که دولت‌های آنها در “سازمان تجارت جهانی” برای گشودن بازارهای کشورهای هدف وارد می‌آورند مثال دیگری از همکاری میان دولت‌های غربی و شرکت‌های بخش خصوصی آنهاست. از جمله مواردی که امروزه دولت‌های غربی بر کشورهای روبه رشد فشار وارد می‌آورند ارائه‌ پیشنهادهای خرید از سوی این دولت‌ها به شرکت‌های غربی است. تردیدی نیست که این خود نمونه ای از همکاری دولت‌ها و بخش خصوصی است، با این حال منتقدان غربی اصرار دارند که حمایت و پشتیبانی دولت ژاپن از بخش خصوصی خود، غیرمنصفانه و کاملاً غیراخلاقی است و […]

    فشاری که دولت‌های آنها در “سازمان تجارت جهانی” برای گشودن بازارهای کشورهای هدف وارد می‌آورند مثال دیگری از همکاری میان دولت‌های غربی و شرکت‌های بخش خصوصی آنهاست. از جمله مواردی که امروزه دولت‌های غربی بر کشورهای روبه رشد فشار وارد می‌آورند ارائه‌ پیشنهادهای خرید از سوی این دولت‌ها به شرکت‌های غربی است. تردیدی نیست که این خود نمونه ای از همکاری دولت‌ها و بخش خصوصی است، با این حال منتقدان غربی اصرار دارند که حمایت و پشتیبانی دولت ژاپن از بخش خصوصی خود، غیرمنصفانه و کاملاً غیراخلاقی است و […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۲۶۸
  شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶
    آشپز با ادب تمام به مشتریان درود می گوید و هنگامی که کارش را به پایان ‌رساند همه‌ آنچه را روی میز قرار دارد مرتب می‌کند و آنجا را مانند نخست، تمیز می سازد. او پس از کرنش مؤدبانه اجازه رفتن می‌خواهد تا به خدمت به مشتریان دیگر بپردازد. وقتی هنگام تولید کالاهای صنعتی چنین روند دقیقی در کار به مورد اجرا گذاشته شود، نتایج حاصله جاذبه و ظرافت کمتری از این نخواهد داشت. معتقدم اگر بتوان کارگران “مالزی” را وادار به الگوبرداری از فرهنگ کار ژاپنی کرد و […]

    آشپز با ادب تمام به مشتریان درود می گوید و هنگامی که کارش را به پایان ‌رساند همه‌ آنچه را روی میز قرار دارد مرتب می‌کند و آنجا را مانند نخست، تمیز می سازد. او پس از کرنش مؤدبانه اجازه رفتن می‌خواهد تا به خدمت به مشتریان دیگر بپردازد. وقتی هنگام تولید کالاهای صنعتی چنین روند دقیقی در کار به مورد اجرا گذاشته شود، نتایج حاصله جاذبه و ظرافت کمتری از این نخواهد داشت. معتقدم اگر بتوان کارگران “مالزی” را وادار به الگوبرداری از فرهنگ کار ژاپنی کرد و […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۲۶۷
  سه شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶
    ناکامی و شکست در کار حرفه‌ای یا شهرت تولیدکنندگان در بی‌کیفیتی تولیداتشان، همچون شکست نظامی، احساس ننگ و رسوایی در پی دارد. این یک خصلت انسان‌شناختی عمیق و چه بسا منحصربه فرد در فرهنگ و شخصیت ژاپنی‌هاست. گفته می‌شود کارمندان ژاپنی از بازگشت زودهنگام به خانه بیزارند زیرا این کار، این احساس را در همسایگانشان ایجاد می‌کند که آنها تعداد ساعات کار کافی به دست نیاورده‌اند یا اینکه در شرکت خود از رضایتمندی بالایی برخوردار نیستند و همسر نسبت به شوهری که چنین باشد شدیداً ناراحت می‌شود و احساس […]

    ناکامی و شکست در کار حرفه‌ای یا شهرت تولیدکنندگان در بی‌کیفیتی تولیداتشان، همچون شکست نظامی، احساس ننگ و رسوایی در پی دارد. این یک خصلت انسان‌شناختی عمیق و چه بسا منحصربه فرد در فرهنگ و شخصیت ژاپنی‌هاست. گفته می‌شود کارمندان ژاپنی از بازگشت زودهنگام به خانه بیزارند زیرا این کار، این احساس را در همسایگانشان ایجاد می‌کند که آنها تعداد ساعات کار کافی به دست نیاورده‌اند یا اینکه در شرکت خود از رضایتمندی بالایی برخوردار نیستند و همسر نسبت به شوهری که چنین باشد شدیداً ناراحت می‌شود و احساس […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر «ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۲۶۵
  دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶
    به عنوان مثال، ژاپنی‌ها چوب خیزران را به تارهای بسیار ظریف و فوق‌العاده انعطاف‌پذیر تقسیم می‌کنند و سپس این تارها را به صورت سبد یا ظروف با اشکال متنوعی که قادر به حمل بار سنگین هم هستند، در می‌آورند. ابزارهای خیزرانی که در مراسم چای خوری بکار می‌برند، نشانگر توجه آنها به ظریف ترین نکات کار است. به عنوان مثال، قاشق چای همزن حتی پس از بکارگیری مکرر، کهنه نمی‌شود. آنها همین دقت و توجه را در تولیدات صنعتی خود نیز بکار می‌برند. همه چیز طبق مقیاس‌های بسیار دقیقی […]

    به عنوان مثال، ژاپنی‌ها چوب خیزران را به تارهای بسیار ظریف و فوق‌العاده انعطاف‌پذیر تقسیم می‌کنند و سپس این تارها را به صورت سبد یا ظروف با اشکال متنوعی که قادر به حمل بار سنگین هم هستند، در می‌آورند. ابزارهای خیزرانی که در مراسم چای خوری بکار می‌برند، نشانگر توجه آنها به ظریف ترین نکات کار است. به عنوان مثال، قاشق چای همزن حتی پس از بکارگیری مکرر، کهنه نمی‌شود. آنها همین دقت و توجه را در تولیدات صنعتی خود نیز بکار می‌برند. همه چیز طبق مقیاس‌های بسیار دقیقی […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۲۶۵
  یکشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۶
    در همین راستا “سیشیرو هوندا” بنیانگذار شرکت خودروسازی “هوندا” یک مهندس آموزش دیده نبود. او یک مکانیک عادی بود که موتورسیکلت می‌ساخت و با این حال یک موتور کاملاً جدید را برای موتورسیکلت‌های کوچک طراحی کرد و هنگامی که برای نخستین بار آن را در انگلستان عرضه کرد، مهندسان بریتانیایی از خوش دستی و زیبایی طراحی موتور در شگفت ماندند و آنرا به مکانیزم ساعت مچی تشبیه کردند و هنگامی که “هوندا” اقدام به تولید اتومبیل‌های کوچک کرد، بریتانیایی‌ها با صدای بلند خنده‌ [تمسخر] سر دادند و گفتند ژاپنی‌ها […]

    در همین راستا “سیشیرو هوندا” بنیانگذار شرکت خودروسازی “هوندا” یک مهندس آموزش دیده نبود. او یک مکانیک عادی بود که موتورسیکلت می‌ساخت و با این حال یک موتور کاملاً جدید را برای موتورسیکلت‌های کوچک طراحی کرد و هنگامی که برای نخستین بار آن را در انگلستان عرضه کرد، مهندسان بریتانیایی از خوش دستی و زیبایی طراحی موتور در شگفت ماندند و آنرا به مکانیزم ساعت مچی تشبیه کردند و هنگامی که “هوندا” اقدام به تولید اتومبیل‌های کوچک کرد، بریتانیایی‌ها با صدای بلند خنده‌ [تمسخر] سر دادند و گفتند ژاپنی‌ها […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر «ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۲۶۴
  شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶
    ولی هنگامی که اقتصاد رو به راه نباشد و درآمدهای دولتی کاهش یابد، شمار کارگران بیکار بیشتر می‌شود و کمک هزینه‌های بیکاری زیاد می‌شود. هنگام رکود اقتصادی نیز درآمدهای دولتی به شدت کم می‌شود و کمک هزینه های بیکاری فوق‌العاده افزایش می‌یابد و بار سنگینی بر دوش دولت قرار می‌گیرد، دولتی که نیازمند هزینه کردن بیشتر برای شکوفاسازی اقتصاد است. بنابراین نتیجه‌ می‌گیریم که نظام کمک هزینه‌ بیکاری، نظام خوبی نیست. هنگامی که اوضاع شرکت‌های ژاپنی بد می‌شود، این شرکتها کارگران خود را اخراج نمی‌کنند و ترجیح می دهند […]

    ولی هنگامی که اقتصاد رو به راه نباشد و درآمدهای دولتی کاهش یابد، شمار کارگران بیکار بیشتر می‌شود و کمک هزینه‌های بیکاری زیاد می‌شود. هنگام رکود اقتصادی نیز درآمدهای دولتی به شدت کم می‌شود و کمک هزینه های بیکاری فوق‌العاده افزایش می‌یابد و بار سنگینی بر دوش دولت قرار می‌گیرد، دولتی که نیازمند هزینه کردن بیشتر برای شکوفاسازی اقتصاد است. بنابراین نتیجه‌ می‌گیریم که نظام کمک هزینه‌ بیکاری، نظام خوبی نیست. هنگامی که اوضاع شرکت‌های ژاپنی بد می‌شود، این شرکتها کارگران خود را اخراج نمی‌کنند و ترجیح می دهند […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۲۶۳
  پنجشنبه ۹ آذر ۱۳۹۶
    گفتم که آنها راهی برای رقابت با کارگران کشورهای دیگر به ویژه ژاپنی‌ها ندارند. البته حس کردم که او هرگز از این سخنم خوشش نیامد. من کینه ای از کارگران و سندیکاهای آنها ندارم ولی به طور منطقی استدلال می کنم که افزایش دستمزدها همراه با کاهش ساعات کار، کارآمدی و قدرت تولید را کاهش می‌دهد؛ از سوی دیگر ژاپنی‌ها با جدیّت کار می‌کنند و حتی اعتراض‌ها و اعتصاب‌های آنان پس از ساعات کار صورت می‌گیرد. ممکن است کارشان سرگرم‌کننده و حتی خنده دار جلوه کند ولی مبتنی بر […]

    گفتم که آنها راهی برای رقابت با کارگران کشورهای دیگر به ویژه ژاپنی‌ها ندارند. البته حس کردم که او هرگز از این سخنم خوشش نیامد. من کینه ای از کارگران و سندیکاهای آنها ندارم ولی به طور منطقی استدلال می کنم که افزایش دستمزدها همراه با کاهش ساعات کار، کارآمدی و قدرت تولید را کاهش می‌دهد؛ از سوی دیگر ژاپنی‌ها با جدیّت کار می‌کنند و حتی اعتراض‌ها و اعتصاب‌های آنان پس از ساعات کار صورت می‌گیرد. ممکن است کارشان سرگرم‌کننده و حتی خنده دار جلوه کند ولی مبتنی بر […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۲۶۲
  چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶
    واکنش‌های اولیه‌ منفی علیه این سیاست، شگفت زده‌ام کرد. مالزیایی‌ها و ازجمله کارمندان دولتی یادآور شدند که شبیه کردن ما به ژاپنی‌ها، نوعی حماقت است و به نظرشان آمد که نگاه به اروپا ـ که پیشرفته‌تر است ـ به منطق و صواب نزدیکتر است. و می پرسیدند آیا روگردانی از سرچشمه‌ اصلی به جای رو آوری غیرمستقیم به آن با شبیه شدن به کشورهایی که دانش خود را از اروپا گرفته‌اند، عدول از منطق نیست؟ ولی آنها فراموش کردند که اروپا شاهد رشد کندی بود که بیش از ۲۰۰ […]

    واکنش‌های اولیه‌ منفی علیه این سیاست، شگفت زده‌ام کرد. مالزیایی‌ها و ازجمله کارمندان دولتی یادآور شدند که شبیه کردن ما به ژاپنی‌ها، نوعی حماقت است و به نظرشان آمد که نگاه به اروپا ـ که پیشرفته‌تر است ـ به منطق و صواب نزدیکتر است. و می پرسیدند آیا روگردانی از سرچشمه‌ اصلی به جای رو آوری غیرمستقیم به آن با شبیه شدن به کشورهایی که دانش خود را از اروپا گرفته‌اند، عدول از منطق نیست؟ ولی آنها فراموش کردند که اروپا شاهد رشد کندی بود که بیش از ۲۰۰ […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۲۶۱
  سه شنبه ۷ آذر ۱۳۹۶
    روز یکشنبه برای مسیحیان روزی است که افراد مذهبی و پایبند دین از کار و تفریح در آن منع شده‌اند ولی اغلب مسیحیان این وظیفه‌ دینی را نادیده می‌گیرند. یهودیان نیز روز شنبه را ارج می‌نهند و قاعدتاً باید از کار کردن در آن اجتناب ورزند ولی روز یکشنبه اینک تنها یک روز تعطیل در میان هفته است و هیچ اهمیت یا نماد دینی ندارد لذا کشورهای غیرمسیحی بسیاری، این روز را ـ بی هیچ مشکلی ـ به عنوان روز تعطیل خود برگزیده‌اند. مالزیایی‌ها نیز روز یکشنبه را به […]

    روز یکشنبه برای مسیحیان روزی است که افراد مذهبی و پایبند دین از کار و تفریح در آن منع شده‌اند ولی اغلب مسیحیان این وظیفه‌ دینی را نادیده می‌گیرند. یهودیان نیز روز شنبه را ارج می‌نهند و قاعدتاً باید از کار کردن در آن اجتناب ورزند ولی روز یکشنبه اینک تنها یک روز تعطیل در میان هفته است و هیچ اهمیت یا نماد دینی ندارد لذا کشورهای غیرمسیحی بسیاری، این روز را ـ بی هیچ مشکلی ـ به عنوان روز تعطیل خود برگزیده‌اند. مالزیایی‌ها نیز روز یکشنبه را به […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۲۶۰
  یکشنبه ۵ آذر ۱۳۹۶
    این تفاوت زمانی داخلی، ناخوشایند و بدین معنا بود که دفاتر اداری در شهرها و نقاط مختلف “مالزی” در دو وقت متفاوت شروع به کار می‌کنند. همچنانکه جهان نیز هم اینک به مناطق زمانی با اختلاف یک ساعت تقسیم شده و تنها مناطق معدودی باقی مانده‌اند که اختلافشان کسر نیم ساعت دارد. تغییر ساعت‌ها در سفرها هم واقعاً دردسر داشت. یادم می آید زمانی که سفری به “سنگاپور” داشتم، “لی کوان یو” نخست وزیر وقت این کشور را در جریان این موضوع قرار دادم. ژاپنی‌ها برای مناطقی که شهرهای […]

    این تفاوت زمانی داخلی، ناخوشایند و بدین معنا بود که دفاتر اداری در شهرها و نقاط مختلف “مالزی” در دو وقت متفاوت شروع به کار می‌کنند. همچنانکه جهان نیز هم اینک به مناطق زمانی با اختلاف یک ساعت تقسیم شده و تنها مناطق معدودی باقی مانده‌اند که اختلافشان کسر نیم ساعت دارد. تغییر ساعت‌ها در سفرها هم واقعاً دردسر داشت. یادم می آید زمانی که سفری به “سنگاپور” داشتم، “لی کوان یو” نخست وزیر وقت این کشور را در جریان این موضوع قرار دادم. ژاپنی‌ها برای مناطقی که شهرهای […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر «ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۲۵۹
  شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶
    ولی یکی از کارمندان عالیرتبه معتقد بود که سزاوار اتومبیل مرسدس بنز است، لذا او را وادار به تعویض نکردم. به همین دلیل بود که در زمان من وزرا در “مالزی” اتومبیل‌هایی ارزانتر از اتومبیل کارمندان دولتی عالیرتبه را به کار گرفتند و فکر می‌کنم هنوز آنها و حتی نخست وزیر پایبند به چنین کاری هستند. هنگامی که در نمایش‌های روز ملی فرانسه میهمان “ژاک شیراک” رئیس جمهور وقت “فرانسه” بودم اتومبیل رنوی کوچکی به من اختصاص یافته بود زیرا آنها در “فرانسه” اتومبیل‌های بزرگ نمی‌سازند. فرانسوی‌ها می‌توانستند اتومبیل […]

    ولی یکی از کارمندان عالیرتبه معتقد بود که سزاوار اتومبیل مرسدس بنز است، لذا او را وادار به تعویض نکردم. به همین دلیل بود که در زمان من وزرا در “مالزی” اتومبیل‌هایی ارزانتر از اتومبیل کارمندان دولتی عالیرتبه را به کار گرفتند و فکر می‌کنم هنوز آنها و حتی نخست وزیر پایبند به چنین کاری هستند. هنگامی که در نمایش‌های روز ملی فرانسه میهمان “ژاک شیراک” رئیس جمهور وقت “فرانسه” بودم اتومبیل رنوی کوچکی به من اختصاص یافته بود زیرا آنها در “فرانسه” اتومبیل‌های بزرگ نمی‌سازند. فرانسوی‌ها می‌توانستند اتومبیل […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر «ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۲۵۸
  پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶
    البته اندکی احساس اندوه می‌کردم زیرا راههای آسان قدیمی، دیگر وجود نداشت. هر هفته برای اطلاع از روند کار پروژه‌های معیّن، با شهرداری تماس می‌گرفتم و در مرحله‌ بعد، از شهرداری می خواستم گزارش‌های خود را همراه با تصاویر و گزارش‌های روند کار برایم ارسال کند. عادت نظارت بر کار مردم این تأثیر را داشت که همگان از جمله وزرا را به کار کردن وامی‌داشت.در مراحل قبلی، بودجه‌های وزارتخانه‌ها و بخش‌های گوناگونی که هزینه نمی‌شدند در چیزی با عنوان “خریدهای کریسمس″ هزینه می‌شد. هدف دست اندرکاران این بود که […]

    البته اندکی احساس اندوه می‌کردم زیرا راههای آسان قدیمی، دیگر وجود نداشت. هر هفته برای اطلاع از روند کار پروژه‌های معیّن، با شهرداری تماس می‌گرفتم و در مرحله‌ بعد، از شهرداری می خواستم گزارش‌های خود را همراه با تصاویر و گزارش‌های روند کار برایم ارسال کند. عادت نظارت بر کار مردم این تأثیر را داشت که همگان از جمله وزرا را به کار کردن وامی‌داشت.در مراحل قبلی، بودجه‌های وزارتخانه‌ها و بخش‌های گوناگونی که هزینه نمی‌شدند در چیزی با عنوان “خریدهای کریسمس″ هزینه می‌شد. هدف دست اندرکاران این بود که […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۲۵۷
  چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶
    “کوالالامپور” ـ که شهری کم اهمیت بود و افراد زیادی آن را نمی‌شناختند ـ تبدیل به پایتخت جهانی بزرگی شده که تنه به تنه‌ دیگر شهرهای امروزی جهان می‌زند و با این تحول، شعار جدید دولت ما، نقش بسزایی ایفا کرد. در مقایسه با گذشته، معلوم می‌شود که حتی نگاهی گذرا به “کوالالامپور” و دیگر نقاط “مالزی” امروز، سودی را که کمپین پاکی، کارآمدی و امانتداری برای کشور به دنبال داشته است روشن می‌سازد و با اینکه رشد و توسعه‌ “مالزی” فقط به این شعار بستگی نداشت ولی مدیریت […]

    “کوالالامپور” ـ که شهری کم اهمیت بود و افراد زیادی آن را نمی‌شناختند ـ تبدیل به پایتخت جهانی بزرگی شده که تنه به تنه‌ دیگر شهرهای امروزی جهان می‌زند و با این تحول، شعار جدید دولت ما، نقش بسزایی ایفا کرد. در مقایسه با گذشته، معلوم می‌شود که حتی نگاهی گذرا به “کوالالامپور” و دیگر نقاط “مالزی” امروز، سودی را که کمپین پاکی، کارآمدی و امانتداری برای کشور به دنبال داشته است روشن می‌سازد و با اینکه رشد و توسعه‌ “مالزی” فقط به این شعار بستگی نداشت ولی مدیریت […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۲۵۶
  سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶
    قانون هماهنگی صنعتی می‌توانست در نظارت و حمایت از مشارکت مالایایی‌ها در شراکت‌ها یا شرکتهای عمومی محدود ـ که سهامداران آنها افرادی از مردم عادی بودندـ کارایی بهتری داشته باشد. لازم شد که مشارکت مالایایی‌ها، صادقانه باشد و آنها سرمایه‌ لازم را ارائه دهند و اگر نتوانستند، می‌شد معافیت‌هایی برای آنها در نظر گرفت. قانون هماهنگی‌ صنعتی، جنبه‌های بسیاری را که سرمایه‌گذاران و خریداران املاک ـ اعم از محلی یا بیگانه ـ از آنها به شدت ناخوشنود بودند پوشش داد و منجر به فلج شدن حرکت و توقف فعالیت‌های […]

    قانون هماهنگی صنعتی می‌توانست در نظارت و حمایت از مشارکت مالایایی‌ها در شراکت‌ها یا شرکتهای عمومی محدود ـ که سهامداران آنها افرادی از مردم عادی بودندـ کارایی بهتری داشته باشد. لازم شد که مشارکت مالایایی‌ها، صادقانه باشد و آنها سرمایه‌ لازم را ارائه دهند و اگر نتوانستند، می‌شد معافیت‌هایی برای آنها در نظر گرفت. قانون هماهنگی‌ صنعتی، جنبه‌های بسیاری را که سرمایه‌گذاران و خریداران املاک ـ اعم از محلی یا بیگانه ـ از آنها به شدت ناخوشنود بودند پوشش داد و منجر به فلج شدن حرکت و توقف فعالیت‌های […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۲۵۵
  دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶
    مالزیایی‌ها به ویژه پایبند سنت‌ها و عادات و رسوم خود هستند زیرا باعث می‌شود احساس امنیت کنند ولی من همواره معتقد بوده‌ام که می‌توان کارها را به شیوه‌های مختلفی انجام داد و منظومه‌ ارزش‌ها تعیین کننده موفقیت‌های فرد، جامعه، یک ملت و غیره است و اگر ارزش‌های جامعه یا ملت به طور طبیعی تحول مثبتی داشته باشند می‌توان آنها را به شکل آگاهانه‌ای غرس کرد و پایبندی دولت به این ارزش‌ها، بهترین ابزار چنین کاری است. با آغاز این کمپین، چرخ‌ها به حرکت افتاد و این شیوه‌ای برای پایان […]

    مالزیایی‌ها به ویژه پایبند سنت‌ها و عادات و رسوم خود هستند زیرا باعث می‌شود احساس امنیت کنند ولی من همواره معتقد بوده‌ام که می‌توان کارها را به شیوه‌های مختلفی انجام داد و منظومه‌ ارزش‌ها تعیین کننده موفقیت‌های فرد، جامعه، یک ملت و غیره است و اگر ارزش‌های جامعه یا ملت به طور طبیعی تحول مثبتی داشته باشند می‌توان آنها را به شکل آگاهانه‌ای غرس کرد و پایبندی دولت به این ارزش‌ها، بهترین ابزار چنین کاری است. با آغاز این کمپین، چرخ‌ها به حرکت افتاد و این شیوه‌ای برای پایان […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۲۵۴
  شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶
    ولی این هیات به ناگاه پیدایش می‌شود و چندین کامیون اسناد شرکت مورد یورش را در برابر چشم و گوش رسانه‌های عمومی، منتقل می‌کند و در این میان، شرکت مزبور اعتبار و صداقت حرفه‌ای خود را ـ که از آن بی نیاز نیست ـ می بازد. یادم می‌آید در سال ۱۹۷۴م. اعضای “هیات درآمدهای مالیات داخلی” اندکی پیش از نخست وزیری‌ام، مطب و خانه‌ام را مورد یورش قرار دادند. دفاتر حسابداری و چک‌های دریافتی را با خود بردند و به این نتیجه رسیدند که من بیش از آنچه در […]

    ولی این هیات به ناگاه پیدایش می‌شود و چندین کامیون اسناد شرکت مورد یورش را در برابر چشم و گوش رسانه‌های عمومی، منتقل می‌کند و در این میان، شرکت مزبور اعتبار و صداقت حرفه‌ای خود را ـ که از آن بی نیاز نیست ـ می بازد. یادم می‌آید در سال ۱۹۷۴م. اعضای “هیات درآمدهای مالیات داخلی” اندکی پیش از نخست وزیری‌ام، مطب و خانه‌ام را مورد یورش قرار دادند. دفاتر حسابداری و چک‌های دریافتی را با خود بردند و به این نتیجه رسیدند که من بیش از آنچه در […]

Page 1 of 3212345...Last »