پاورقی
قدیمی ترین روزنامه ایران با ۹۲سال انتشار مستمر
روزنامه اطلاعات

پاورقی

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۴۱۴
  دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷
    برخی از آنها نیز به عنوان صنعتگر، تولیدکننده و کارگزاران بخش حمل و نقل، بساز و بفروش و غیره وارد بازار کار شدند و حتی شماری از آنان با بهره‌مندی از سیاست خصوصی‌سازی که دولت در پیش گرفت، توانستند به عنوان پیمانکار با غیرمالایایی‌ها به رقابت بپردازند. یکی از جنبه‌هایی که ساکنان اصلی تقریباً با شکست کامل در آن روبرو شدند، فعالیت‌های خرده فروشی بود که به نظر می‌رسد با این بخش میانه‌ای ندارند زیرا نمی توانند با استفاده از آن یک شبه پولدار شوند ولی کسانی که در […]

    برخی از آنها نیز به عنوان صنعتگر، تولیدکننده و کارگزاران بخش حمل و نقل، بساز و بفروش و غیره وارد بازار کار شدند و حتی شماری از آنان با بهره‌مندی از سیاست خصوصی‌سازی که دولت در پیش گرفت، توانستند به عنوان پیمانکار با غیرمالایایی‌ها به رقابت بپردازند. یکی از جنبه‌هایی که ساکنان اصلی تقریباً با شکست کامل در آن روبرو شدند، فعالیت‌های خرده فروشی بود که به نظر می‌رسد با این بخش میانه‌ای ندارند زیرا نمی توانند با استفاده از آن یک شبه پولدار شوند ولی کسانی که در […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۴۱۳
  یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷
    و”داتوک عبدالملک” با شنا از کانال مانش گذشت و “داتین باروکا شریفه مزلینا سید عبدالقادر” ۱۱۰۰ کیلومتر در قاره‌ انترکتیکا برای رسیدن به قطب جنوب (جنوبگان) طی کرد و پس از آن راهی یک سفر اکتشافی به قطب شمال (شمالگان) شد. مردم برای این مالزیایی‌های شجاع و قهرمان هورا کشیدند و به آنها آفرین‌ها گفتند و دستاوردهای آنان را اگر نه رکوردی جهانی، که نتایجی در سطح جهان تلقی کردند. به رغم این اراده و عزم جدید ملی، این حقیقت وجود داشت که ما به اهداف “سیاست اقتصادی جدید” […]

    و”داتوک عبدالملک” با شنا از کانال مانش گذشت و “داتین باروکا شریفه مزلینا سید عبدالقادر” ۱۱۰۰ کیلومتر در قاره‌ انترکتیکا برای رسیدن به قطب جنوب (جنوبگان) طی کرد و پس از آن راهی یک سفر اکتشافی به قطب شمال (شمالگان) شد. مردم برای این مالزیایی‌های شجاع و قهرمان هورا کشیدند و به آنها آفرین‌ها گفتند و دستاوردهای آنان را اگر نه رکوردی جهانی، که نتایجی در سطح جهان تلقی کردند. به رغم این اراده و عزم جدید ملی، این حقیقت وجود داشت که ما به اهداف “سیاست اقتصادی جدید” […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۴۱۲
  شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷
    این مأموریت، چندان ساده هم نبود و “تون غفار بابا” معاون رئیس أمنو” برای ساماندهی شعب حزب در همه‌ حوزه‌های انتخابیه “صباح” مدت زیادی را سپری کرد. جواب کار بسیار خوب بود ولی به تعداد کافی کرسی‌های پارلمانی برای تشکیل دولت در ایالت، نرسیدیم. به رغم تأسیس شعب “أمنو” در ایالت، اینها در روز انتخابات به دلیل انشعاب “بایرین” نتوانستند در انتخابات شرکت کنند و واکنش “أمنو” در واقع پس از مهلت ثبت نام کاندیداها بود. تمامی آنچه “أمنو” توانست انجام دهد، حمایت از حزب “أوسنو” متعلق به “تون […]

    این مأموریت، چندان ساده هم نبود و “تون غفار بابا” معاون رئیس أمنو” برای ساماندهی شعب حزب در همه‌ حوزه‌های انتخابیه “صباح” مدت زیادی را سپری کرد. جواب کار بسیار خوب بود ولی به تعداد کافی کرسی‌های پارلمانی برای تشکیل دولت در ایالت، نرسیدیم. به رغم تأسیس شعب “أمنو” در ایالت، اینها در روز انتخابات به دلیل انشعاب “بایرین” نتوانستند در انتخابات شرکت کنند و واکنش “أمنو” در واقع پس از مهلت ثبت نام کاندیداها بود. تمامی آنچه “أمنو” توانست انجام دهد، حمایت از حزب “أوسنو” متعلق به “تون […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس -۴۱۱
  پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
    او همچنین به تفصیل در مورد مسائل ۲۰ گانه‌ای۱۸۲ صحبت کرد که “صباح” ادعا می‌کرد از هنگام پیوستن به “مالزی”، در مورد آنها به راه حلی دست نیافته است. من معتقد بودم که با او مشکل پیدا خواهم کرد لذا ناگزیر شدم به دنبال همپیمان نیرومندی در جای دیگری باشم. به منظور تحکیم و تقویت نفوذ “أمنو” و “جبهه‌ ملی”، از همه‌ ایالت‌ها و ابتدا ایالت “جوهور” بازدید کردم. ناکامی “تونکو رزالیگ حمزه” در برکناری من، به افراطی‌ها و بدگویان این پیام را داد که به سادگی نمی‌توانند مرا […]

    او همچنین به تفصیل در مورد مسائل ۲۰ گانه‌ای۱۸۲ صحبت کرد که “صباح” ادعا می‌کرد از هنگام پیوستن به “مالزی”، در مورد آنها به راه حلی دست نیافته است. من معتقد بودم که با او مشکل پیدا خواهم کرد لذا ناگزیر شدم به دنبال همپیمان نیرومندی در جای دیگری باشم. به منظور تحکیم و تقویت نفوذ “أمنو” و “جبهه‌ ملی”، از همه‌ ایالت‌ها و ابتدا ایالت “جوهور” بازدید کردم. ناکامی “تونکو رزالیگ حمزه” در برکناری من، به افراطی‌ها و بدگویان این پیام را داد که به سادگی نمی‌توانند مرا […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس -۴۱۰
  چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
    سیاست در این ایالت همواره با پیچیدگی‌هایی همراه بوده است زیرا با اینکه اکثریت جمعیت ایالت، مسلمان هستند و به همپیمانی با دولت فدرال گرایش دارند اما «کادازان دوسون»‌های چینی شبه جزیره هرگز نسبت به آن وفاداری نشان ندادند. حاصل کار، صحنه‌ سیاسی چند پاره‌ای است که با جابجایی‌های مستمر سیاستمداران «صباح» از این حزب به آن یکی، پراکندگی بیشتری پیدا کرده و آنقدر این امر رایج شده که اینک تبدیل به ویژگی متمایز سیاست در ایالت «صباح» شده و تا به امروز همچنان به عنوان مشکل آن باقی […]

    سیاست در این ایالت همواره با پیچیدگی‌هایی همراه بوده است زیرا با اینکه اکثریت جمعیت ایالت، مسلمان هستند و به همپیمانی با دولت فدرال گرایش دارند اما «کادازان دوسون»‌های چینی شبه جزیره هرگز نسبت به آن وفاداری نشان ندادند. حاصل کار، صحنه‌ سیاسی چند پاره‌ای است که با جابجایی‌های مستمر سیاستمداران «صباح» از این حزب به آن یکی، پراکندگی بیشتری پیدا کرده و آنقدر این امر رایج شده که اینک تبدیل به ویژگی متمایز سیاست در ایالت «صباح» شده و تا به امروز همچنان به عنوان مشکل آن باقی […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر «ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۴۰۹
  سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
    افراد جوانتر بیشتر گرایش به این دارند که هنگام برخاستن، ایستادن، راه رفتن یا از پله بالا رفتن افراد مسن، کمکشان ‌کنند. گاهی خود افراد مسن هم کمک می‌خواهند و خوششان می‌آید که مورد توجه و مراقبت فرزندان و نوه‌های خود قرار گیرند ولی اگر آدمی عادت کند همیشه دست کمک خواهی به سوی دیگران دراز کند، به تدریج تبدیل به عادتش می‌شود و بنابراین بهتر آن است که مدت زمان طولانی تری از کمک خواستن خودداری کند، ضمن اینکه کمک نخواستن، تیپ جوانی بیشتری به آنها می‌بخشد! این […]

    افراد جوانتر بیشتر گرایش به این دارند که هنگام برخاستن، ایستادن، راه رفتن یا از پله بالا رفتن افراد مسن، کمکشان ‌کنند. گاهی خود افراد مسن هم کمک می‌خواهند و خوششان می‌آید که مورد توجه و مراقبت فرزندان و نوه‌های خود قرار گیرند ولی اگر آدمی عادت کند همیشه دست کمک خواهی به سوی دیگران دراز کند، به تدریج تبدیل به عادتش می‌شود و بنابراین بهتر آن است که مدت زمان طولانی تری از کمک خواستن خودداری کند، ضمن اینکه کمک نخواستن، تیپ جوانی بیشتری به آنها می‌بخشد! این […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر «ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۴۰۸
  دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
    صبح‌ها هم وزنه بلند می‌کنم. در ماه فوریه ۲۰۰۹م. هم که به آرژانتین سفر کردم در آنجا نیز صبح و بعدازظهر به مدت ۱۰ روز به اسب‌سواری در دشت پرداختم. من روزانه از ساعت هشت صبح تا شش بعد ازظهر در سه دفتر جدا از هم کار می‌کنم و غالباً شب‌ها هم به کارم ادامه می‌دهم. اغلب تعطیلات آخر هفته از منزل بیرون می‌روم و ماهی یکبار برای ایراد سخنرانی به خارج از کشور سفر می‌کنم و با اینکه دو عمل جراحی روی من انجام گرفته، عموماً از سلامت […]

    صبح‌ها هم وزنه بلند می‌کنم. در ماه فوریه ۲۰۰۹م. هم که به آرژانتین سفر کردم در آنجا نیز صبح و بعدازظهر به مدت ۱۰ روز به اسب‌سواری در دشت پرداختم. من روزانه از ساعت هشت صبح تا شش بعد ازظهر در سه دفتر جدا از هم کار می‌کنم و غالباً شب‌ها هم به کارم ادامه می‌دهم. اغلب تعطیلات آخر هفته از منزل بیرون می‌روم و ماهی یکبار برای ایراد سخنرانی به خارج از کشور سفر می‌کنم و با اینکه دو عمل جراحی روی من انجام گرفته، عموماً از سلامت […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر «ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۴۰۷
  یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷
    با این حال ضعیف‌تر از آن بودم که چنین کاری را هم بتوانم انجام دهم و در مرحله‌ معینی هنگامی که کاملاً سرخورده شده بودم می‌خواستم همه‌ لوله‌ها را از بدنم درآورم ولی «حاسمه» نکوهش کنان می‌گفت که افراد بسیاری تلاش‌های زیادی برای کمک به من کرده اند. در پی دو هفته حضور در بخش مراقبت‌های ویژه، دچار عفونت شدم. پزشکان تشخیص دادند که مجدداً باید به آنجا بازگردم و از اینکه با انجام یک عمل دیگر موافقت نمی‌کردم، نگران شده بودند ولی سرانجام تن دادم و امیدوار بودم […]

    با این حال ضعیف‌تر از آن بودم که چنین کاری را هم بتوانم انجام دهم و در مرحله‌ معینی هنگامی که کاملاً سرخورده شده بودم می‌خواستم همه‌ لوله‌ها را از بدنم درآورم ولی «حاسمه» نکوهش کنان می‌گفت که افراد بسیاری تلاش‌های زیادی برای کمک به من کرده اند. در پی دو هفته حضور در بخش مراقبت‌های ویژه، دچار عفونت شدم. پزشکان تشخیص دادند که مجدداً باید به آنجا بازگردم و از اینکه با انجام یک عمل دیگر موافقت نمی‌کردم، نگران شده بودند ولی سرانجام تن دادم و امیدوار بودم […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۴۰۶
  پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷
    یادم می‌آید «حاسمه» برایم گفت که آن روز فکر می‌کرده مرا از دست می‌دهد و برای اینکه جای من و دکتر ناصر را تنگ نکند در صندلی جلوی ماشین نشست و کاری جز آنکه دستش را دراز کند و زانوهایم را ماساژ دهد و دلداری‌ام دهد، نمی توانست انجام دهد. در بیمارستان، اکسیژن را به ریه‌هایم رساندند و نیم ساعت بعد، وضعم ثبات پیدا کرد. دکتر ناصر با همکارانش در مرکز ملی قلب تماس گرفت و «خانم دکتر شریفه ثریا سید محمد» متخصص بیهوشی به همراه تمامی وسایل و […]

    یادم می‌آید «حاسمه» برایم گفت که آن روز فکر می‌کرده مرا از دست می‌دهد و برای اینکه جای من و دکتر ناصر را تنگ نکند در صندلی جلوی ماشین نشست و کاری جز آنکه دستش را دراز کند و زانوهایم را ماساژ دهد و دلداری‌ام دهد، نمی توانست انجام دهد. در بیمارستان، اکسیژن را به ریه‌هایم رساندند و نیم ساعت بعد، وضعم ثبات پیدا کرد. دکتر ناصر با همکارانش در مرکز ملی قلب تماس گرفت و «خانم دکتر شریفه ثریا سید محمد» متخصص بیهوشی به همراه تمامی وسایل و […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۴۰۵
  چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷
    پس از بازنشستگی نیز روند کاری خود را سبک تر نکردم. من در کنار ایراد سخنرانی در سراسر جهان و گشایش دفتری در مؤسسه «پیردانا» برای رهبری در «بوتراجایا» مجدداً به سراغ سوارکاری رفتم و همه ساله سفرهایی پیاپی به آرژانتین و اسب سواری در کوههای «آند» داشتم ولی اندکی پیش از پایان سال ۲۰۰۶م. و پس از سفر خسته کننده‌ به «عربستان سعودی» و «ژاپن» و «نیوزیلند» و همچنین برخی تعهدهای پیاپی کاری در «کوالالامپور»، در شب پس از مراسم جشنی که فرزندانم در یکی از اعیاد برگزار […]

    پس از بازنشستگی نیز روند کاری خود را سبک تر نکردم. من در کنار ایراد سخنرانی در سراسر جهان و گشایش دفتری در مؤسسه «پیردانا» برای رهبری در «بوتراجایا» مجدداً به سراغ سوارکاری رفتم و همه ساله سفرهایی پیاپی به آرژانتین و اسب سواری در کوههای «آند» داشتم ولی اندکی پیش از پایان سال ۲۰۰۶م. و پس از سفر خسته کننده‌ به «عربستان سعودی» و «ژاپن» و «نیوزیلند» و همچنین برخی تعهدهای پیاپی کاری در «کوالالامپور»، در شب پس از مراسم جشنی که فرزندانم در یکی از اعیاد برگزار […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۴۰۴
  سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷
    بنای این مرکز و تجهیز آن کار ساده‌ای بود ولی تأمین کارکنان آن، مهمترین مشکل بود زیرا متخصصان ما به دلیل حقوق پایین، به طور جمعی بیمارستانهای دولتی را ترک می کردند. با این حال ما نمی‌توانستیم حقوق آنان را بی آنکه دیگر کارمندان هم تقاضای افزایش حقوق کنند، افزایش دهیم. این قابل تحمل نبود لذا تصمیم گرفتیم «مرکز تخصصی قلب» همچنان متعلق به دولت باشد ولی به عنوان یک مؤسسه‌ مستقل اداره شود و در واقع اداره‌ آن را خصوصی سازی کردیم که با این کار، جدول حقوق […]

    بنای این مرکز و تجهیز آن کار ساده‌ای بود ولی تأمین کارکنان آن، مهمترین مشکل بود زیرا متخصصان ما به دلیل حقوق پایین، به طور جمعی بیمارستانهای دولتی را ترک می کردند. با این حال ما نمی‌توانستیم حقوق آنان را بی آنکه دیگر کارمندان هم تقاضای افزایش حقوق کنند، افزایش دهیم. این قابل تحمل نبود لذا تصمیم گرفتیم «مرکز تخصصی قلب» همچنان متعلق به دولت باشد ولی به عنوان یک مؤسسه‌ مستقل اداره شود و در واقع اداره‌ آن را خصوصی سازی کردیم که با این کار، جدول حقوق […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۴۰۳
  دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷
    در شرایط کنونی دیگر نیاز چندانی به عمل جراحی باز کردن رگ وجود ندارد و جراحی رگ‌های خونی نتایج بسیار بهتری به دنبال دارد، گو اینکه پایبندی به یک رژیم غذایی مناسب و انجام مرتب و مداوم ورزش می‌تواند حالت‌های تصلب شرایین و انفاکتوس را کاهش دهد. برخی‌ها می‌گویند پیروی از یک رژیم غذایی می‌تواند مانع از تصلّب شرایین شود، کاری که اکنون می‌کوشم چنین کنم. وقتی به هوش آمدم تنها به این اندیشیدم که من همچنان زنده‌ام ولی یادم می‌آید خیلی راحت نبودم زیرا هرگاه می‌خواستم شرایط خوابم […]

    در شرایط کنونی دیگر نیاز چندانی به عمل جراحی باز کردن رگ وجود ندارد و جراحی رگ‌های خونی نتایج بسیار بهتری به دنبال دارد، گو اینکه پایبندی به یک رژیم غذایی مناسب و انجام مرتب و مداوم ورزش می‌تواند حالت‌های تصلب شرایین و انفاکتوس را کاهش دهد. برخی‌ها می‌گویند پیروی از یک رژیم غذایی می‌تواند مانع از تصلّب شرایین شود، کاری که اکنون می‌کوشم چنین کنم. وقتی به هوش آمدم تنها به این اندیشیدم که من همچنان زنده‌ام ولی یادم می‌آید خیلی راحت نبودم زیرا هرگاه می‌خواستم شرایط خوابم […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۴۰۲
  یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷
    «حاسمه» در طول این مدت کنارم ماند و بیمارستان را ترک نکرد. دکتر ربیعه به من پیشنهاد داد در دو شب نخست، داروی آرامبخش به «حاسمه» داده شود تا فرصت خواب پیدا کند ولی او تصمیم گرفت بیدار بماند و نگذارد کسی مزاحمم شود. در شب انجام عمل جراحی، تقریباً ساعت ۱۰ بود که تماسی تلفنی از «لی کوان یو» دریافت کردم زیرا خیلی نگران شده بود. او با «حاسمه» صحبت کرده و از او خواسته بود متقاعدم سازد عمل جراحی را به تعویق اندازم چون یک تیم پزشکی […]

    «حاسمه» در طول این مدت کنارم ماند و بیمارستان را ترک نکرد. دکتر ربیعه به من پیشنهاد داد در دو شب نخست، داروی آرامبخش به «حاسمه» داده شود تا فرصت خواب پیدا کند ولی او تصمیم گرفت بیدار بماند و نگذارد کسی مزاحمم شود. در شب انجام عمل جراحی، تقریباً ساعت ۱۰ بود که تماسی تلفنی از «لی کوان یو» دریافت کردم زیرا خیلی نگران شده بود. او با «حاسمه» صحبت کرده و از او خواسته بود متقاعدم سازد عمل جراحی را به تعویق اندازم چون یک تیم پزشکی […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر «ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۴۰۱
  شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷
    من در شب هفدهم ژانویه ۱۹۸۹م. به بیمارستان عمومی «کوالالامپور» انتقال یافتم و در آنجا «داتو دکتر رُبیعه زمیهاری» تأکید کرد که دچار سکته‌ قلبی شده ام و برای کاهش درد، داروی مسکن به من داد و از «حاسمه» خواست به خانواده خبر بدهم که خود بیانگر خطرناکی شرایط بود. «حاسمه» با «تون غفار بابا» معاون وقت نخست وزیر هم تماس گرفت و از خواب بیدارش کرد تا او را در جریان قرار دهد. پس از پایان معاینه‌های معمولی، پزشکان اعلام کردند که نیاز به آنژیوگرافی دارم. اتفاقاً دکتر […]

    من در شب هفدهم ژانویه ۱۹۸۹م. به بیمارستان عمومی «کوالالامپور» انتقال یافتم و در آنجا «داتو دکتر رُبیعه زمیهاری» تأکید کرد که دچار سکته‌ قلبی شده ام و برای کاهش درد، داروی مسکن به من داد و از «حاسمه» خواست به خانواده خبر بدهم که خود بیانگر خطرناکی شرایط بود. «حاسمه» با «تون غفار بابا» معاون وقت نخست وزیر هم تماس گرفت و از خواب بیدارش کرد تا او را در جریان قرار دهد. پس از پایان معاینه‌های معمولی، پزشکان اعلام کردند که نیاز به آنژیوگرافی دارم. اتفاقاً دکتر […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۴۰۰
  یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷
    فصل چهل و سوم مشکلات قلبی برای نخستین بار حدود یکماه پیش از سکته‌ قلبی ام در سال ۱۹۸۹م. دردی در قفسه‌ سینه‌ام احساس کردم ولی توجهی به آن نکردم. من در “جنتینگ هایلاند” در مراسم حضور فارغ‌التحصیلان دانشکده‌ پزشکی دانشگاه “ادوارد هفتم” بودم که در آن شماری از همکلاسی‌های سابق و فرزندانشان حضور داشتند و به همگان خیلی خوش گذشت. مشغول تماشای برنامه بودم که ناگهان احساس نفس تنگی و درد در قفسه‌ سینه کردم ولی وقتی نشستم این درد و نفس تنگی مرتفع شد. روز بعد عازم […]

    فصل چهل و سوم مشکلات قلبی برای نخستین بار حدود یکماه پیش از سکته‌ قلبی ام در سال ۱۹۸۹م. دردی در قفسه‌ سینه‌ام احساس کردم ولی توجهی به آن نکردم. من در “جنتینگ هایلاند” در مراسم حضور فارغ‌التحصیلان دانشکده‌ پزشکی دانشگاه “ادوارد هفتم” بودم که در آن شماری از همکلاسی‌های سابق و فرزندانشان حضور داشتند و به همگان خیلی خوش گذشت. مشغول تماشای برنامه بودم که ناگهان احساس نفس تنگی و درد در قفسه‌ سینه کردم ولی وقتی نشستم این درد و نفس تنگی مرتفع شد. روز بعد عازم […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر «ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۳۹۹
  شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷
    من به هیچ وجه نمی توانم پادشاه را به عنوان شاهد وادار کنم جزئیات دیدارمان را تأیید کند زیرا این کار را در شأن وی نمی دانم. دادستان کل، نامه شکواییه‌ای را که «تون صالح» به پادشاه نوشته بود و در حاشیه‌ آن یادداشت، نام پادشاه قید شده بود را دارد ولی همچنانکه پیش از این نیز خاطرنشان ساختم، نامه‌ نخست به عنوان دلیل، به دادگاه ویژه‌ای که بعدها تشکیل شد ـ بنا به عللی که کسی جز دادستان نمی‌داند ـ ارائه نشد و او در جایگاهی است که […]

    من به هیچ وجه نمی توانم پادشاه را به عنوان شاهد وادار کنم جزئیات دیدارمان را تأیید کند زیرا این کار را در شأن وی نمی دانم. دادستان کل، نامه شکواییه‌ای را که «تون صالح» به پادشاه نوشته بود و در حاشیه‌ آن یادداشت، نام پادشاه قید شده بود را دارد ولی همچنانکه پیش از این نیز خاطرنشان ساختم، نامه‌ نخست به عنوان دلیل، به دادگاه ویژه‌ای که بعدها تشکیل شد ـ بنا به عللی که کسی جز دادستان نمی‌داند ـ ارائه نشد و او در جایگاهی است که […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۳۹۸
  پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷
    به هر حال این کاری بود که انجام داد، همچنانکه به دو ادعایی استدلال کرد که «تون صالح» درباره‌ من و دولت به عنوان دلیل توهین به رئیس دیوان عالی کشور، اظهار داشته بود. من تا پیش از آن، چیزی در مورد این اظهارات نشنیده بودم و شکایتی از این بابت از من نشده بود. لذا به نظر می رسید دیدگاهش در مورد من، بیشتر برخاسته از انگیزه‌های مربوط به برکناری «تون صالح» بود، حال آنکه این حقیقت که «پادشاه» مرا به خاطر اولین نامه‌اش در شکایت از سر […]

    به هر حال این کاری بود که انجام داد، همچنانکه به دو ادعایی استدلال کرد که «تون صالح» درباره‌ من و دولت به عنوان دلیل توهین به رئیس دیوان عالی کشور، اظهار داشته بود. من تا پیش از آن، چیزی در مورد این اظهارات نشنیده بودم و شکایتی از این بابت از من نشده بود. لذا به نظر می رسید دیدگاهش در مورد من، بیشتر برخاسته از انگیزه‌های مربوط به برکناری «تون صالح» بود، حال آنکه این حقیقت که «پادشاه» مرا به خاطر اولین نامه‌اش در شکایت از سر […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر «ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۳۹۷
  چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷
    ریاست دادگاه بر عهده‌ «تون حامد عمر» ـ که در آن زمان وکالتاً ریاست دیوان عالی را بر عهده داشت ـ بود و هیات دادگاه شامل «تان‌سری عبدالعزیز زین» قاضی سابق، «تان سری محمد زهیر اسماعیل» قاضی و رئیس سابق پارلمان و «تان سری لی هون هو» رئیس دادگاه قضا در «بورینو» می‌شد. برای آنکه جلسات عادلانه‌ای را برای شنیدن سخنان «تون صالح» تضمین کنیم، هیات یاد شده شامل دو قاضی خارجی یعنی «کای ای بی رانا سینگ» از «سریلانکا» و «تی إس سینا تورای» قاضی برجسته در دیوان […]

    ریاست دادگاه بر عهده‌ «تون حامد عمر» ـ که در آن زمان وکالتاً ریاست دیوان عالی را بر عهده داشت ـ بود و هیات دادگاه شامل «تان‌سری عبدالعزیز زین» قاضی سابق، «تان سری محمد زهیر اسماعیل» قاضی و رئیس سابق پارلمان و «تان سری لی هون هو» رئیس دادگاه قضا در «بورینو» می‌شد. برای آنکه جلسات عادلانه‌ای را برای شنیدن سخنان «تون صالح» تضمین کنیم، هیات یاد شده شامل دو قاضی خارجی یعنی «کای ای بی رانا سینگ» از «سریلانکا» و «تی إس سینا تورای» قاضی برجسته در دیوان […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۳۹۶
  سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷
    با اینکه صراحت لهجه ایجاب می‌کرد به پادشاه بگویم خود او بوده که «تون صالح» را به عنوان رئیس دیوان عالی کشور منصوب کرده و طبق قوانین پارلمان حق برکنار کردن کسانی را که منصوب کرده است، دارد اما دولت بر اساس توصیه‌ دادستان کل تصمیم گرفت مواد قانونی متعلق به برکناری رییس دیوان عالی کشور و قضات را نادیده نگیرد لذا دادگاه ویژه‌ای تشکیل دادیم تا در موضوعی که علیه «تون صالح» ادعا شده بود، حکم ‌کند. این اقدامی بسیار ظریف بود زیرا ما باید همه حساسیت‌های موضوع […]

    با اینکه صراحت لهجه ایجاب می‌کرد به پادشاه بگویم خود او بوده که «تون صالح» را به عنوان رئیس دیوان عالی کشور منصوب کرده و طبق قوانین پارلمان حق برکنار کردن کسانی را که منصوب کرده است، دارد اما دولت بر اساس توصیه‌ دادستان کل تصمیم گرفت مواد قانونی متعلق به برکناری رییس دیوان عالی کشور و قضات را نادیده نگیرد لذا دادگاه ویژه‌ای تشکیل دادیم تا در موضوعی که علیه «تون صالح» ادعا شده بود، حکم ‌کند. این اقدامی بسیار ظریف بود زیرا ما باید همه حساسیت‌های موضوع […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۳۹۵
  دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷
    در اینجا نیز هنگامی که دیوان عالی کشور اصلاحیه درباره موارد جنایی را باطل کرد و اجازه داد دعاوی قضایی بنا به دستورصادره از سوی دادستان کل به جای دادگاه صلح، به دیوان عالی احاله شود، قاضی که به اتفاق دو قاضی دیگر ریاست دادگاه را برعهده داشت، با حکم «تون صالح» مخالفت کرد. خبر دو سخنرانی که او علیه من و دولت ایراد کرده بود به من نرسید. سخنرانی اول را در پی اخذ گواهینامه‌ دکترای افتخاری ادبیات از دانشگاه مالایا در سال ۱۹۸۷م. ایراد کرد و دومین […]

    در اینجا نیز هنگامی که دیوان عالی کشور اصلاحیه درباره موارد جنایی را باطل کرد و اجازه داد دعاوی قضایی بنا به دستورصادره از سوی دادستان کل به جای دادگاه صلح، به دیوان عالی احاله شود، قاضی که به اتفاق دو قاضی دیگر ریاست دادگاه را برعهده داشت، با حکم «تون صالح» مخالفت کرد. خبر دو سخنرانی که او علیه من و دولت ایراد کرده بود به من نرسید. سخنرانی اول را در پی اخذ گواهینامه‌ دکترای افتخاری ادبیات از دانشگاه مالایا در سال ۱۹۸۷م. ایراد کرد و دومین […]

Page 1 of 3912345...Last »