روزنامه اطلاعات

پاورقی

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۹۳
  شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
    با آغاز دهه‌ هشتاد قرن گذشته، دیگر با انفجار اتومبیل‌های بمب‌گذاری شده، تلفات نداشتیم و حملات از طریق مرزها به طور کامل متوقف شد؛ گزارش‌های اطلاعاتی حکایت از تسلیم رزمندگان چریک یا استقرار آنها در جنوب تایلند داشت ولی شورش‌ها هرگز به طور کامل متوقف نشد مگر آن زمان که حزب کمونیست مالایا، در دسامبر ۱۹۸۹م. رسماً با زمین گذاشتن سلاح خود موافقت کرد. منابع اطلاعاتی پلیس یادآور شده بودند که کمونیست‌ها از دستیابی به یک پیروزی نظامی علیه نیروی مالزی و استقلال آن ناامید شده بودند. پس از […]

    با آغاز دهه‌ هشتاد قرن گذشته، دیگر با انفجار اتومبیل‌های بمب‌گذاری شده، تلفات نداشتیم و حملات از طریق مرزها به طور کامل متوقف شد؛ گزارش‌های اطلاعاتی حکایت از تسلیم رزمندگان چریک یا استقرار آنها در جنوب تایلند داشت ولی شورش‌ها هرگز به طور کامل متوقف نشد مگر آن زمان که حزب کمونیست مالایا، در دسامبر ۱۹۸۹م. رسماً با زمین گذاشتن سلاح خود موافقت کرد. منابع اطلاعاتی پلیس یادآور شده بودند که کمونیست‌ها از دستیابی به یک پیروزی نظامی علیه نیروی مالزی و استقلال آن ناامید شده بودند. پس از […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۹۲
  جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
    زمانی که “تمبلر” آنجا را ترک کرد و “سر دونالد مک گیلیفرای” جای او را گرفت، اغلب مناطق در شبه جزیره به عنوان “مناطق سفید” اعلام شده بود و سه سال پس از تحقق استقلال یعنی در سال ۱۹۶۰م. شورش‌ها پایان یافت ولی چریک هایی که به جنوب “تایلند” عقب نشینی کرده بودند، به حملات پراکنده‌ خود علیه نیروهای امنیتی ادامه دادند. هنگامی که من در سال ۱۹۷۴م. وزیر آموزش و پرورش شدم، “تون رزاق” مرا نیز به شورای امنیت ملی ـ که عملیات جنگی علیه باقیمانده‌های چریک ها […]

    زمانی که “تمبلر” آنجا را ترک کرد و “سر دونالد مک گیلیفرای” جای او را گرفت، اغلب مناطق در شبه جزیره به عنوان “مناطق سفید” اعلام شده بود و سه سال پس از تحقق استقلال یعنی در سال ۱۹۶۰م. شورش‌ها پایان یافت ولی چریک هایی که به جنوب “تایلند” عقب نشینی کرده بودند، به حملات پراکنده‌ خود علیه نیروهای امنیتی ادامه دادند. هنگامی که من در سال ۱۹۷۴م. وزیر آموزش و پرورش شدم، “تون رزاق” مرا نیز به شورای امنیت ملی ـ که عملیات جنگی علیه باقیمانده‌های چریک ها […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۹۱
  چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
    با اینکه حکومت بریتانیا می‌دانست که هزینه‌ی الزام آنان به دفاع رو به افزایش است، در فراهم آوردن اموال لازم، کوتاهی می‌کرد و این در حالی بود که “سر شینتون توماس″ حاکم و کمیساریای عالی بریتانیا بیش از اشغالگری ژاپن، به مشارکت بالای مالایا در تدارکات جنگی بریتانیا اعتراف کرد. به نظر می‌رسید بریتانیایی‌های شتابزده، از هزینه‌های بالا و نه از خشونت، می‌گریختند. هنگامی که ژنرال “سر هارولد بریگز″ در سال ۱۹۵۰م. به عنوان مسئول عملیات ارتش منصوب شد، “نقشه‌ بریگز″ را برای پاکسازی شبه جزیره از راهزنان طرح‌ریزی […]

    با اینکه حکومت بریتانیا می‌دانست که هزینه‌ی الزام آنان به دفاع رو به افزایش است، در فراهم آوردن اموال لازم، کوتاهی می‌کرد و این در حالی بود که “سر شینتون توماس″ حاکم و کمیساریای عالی بریتانیا بیش از اشغالگری ژاپن، به مشارکت بالای مالایا در تدارکات جنگی بریتانیا اعتراف کرد. به نظر می‌رسید بریتانیایی‌های شتابزده، از هزینه‌های بالا و نه از خشونت، می‌گریختند. هنگامی که ژنرال “سر هارولد بریگز″ در سال ۱۹۵۰م. به عنوان مسئول عملیات ارتش منصوب شد، “نقشه‌ بریگز″ را برای پاکسازی شبه جزیره از راهزنان طرح‌ریزی […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۹۰
  چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
    زیرا بریتانیایی‌ها به ویژه از آن بیم داشتند که اگر مالایایی‌ها پس از استقلال به قدرت برسند، نژادهای دیگر را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهند و همین امر باعث وارد آمدن زیان های هنگفت به سرمایه‌گذاری‌های بریتانیا می‌شود؛ در واقع نگرانی آنها در خصوص تحولات نظام سیاسی پایدار و چند قومیتی به علت منافع خودشان و نه حقوق بشر بود. “داتوعون” که احساسات مالایایی‌ها در قبال چینی‌ها را بد متوجه شده بود، پیشنهاد هموار ساختن راه عضویت غیرمالایایی‌ها به شورای عالی حزب را ارائه داد که با ردّ […]

    زیرا بریتانیایی‌ها به ویژه از آن بیم داشتند که اگر مالایایی‌ها پس از استقلال به قدرت برسند، نژادهای دیگر را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهند و همین امر باعث وارد آمدن زیان های هنگفت به سرمایه‌گذاری‌های بریتانیا می‌شود؛ در واقع نگرانی آنها در خصوص تحولات نظام سیاسی پایدار و چند قومیتی به علت منافع خودشان و نه حقوق بشر بود. “داتوعون” که احساسات مالایایی‌ها در قبال چینی‌ها را بد متوجه شده بود، پیشنهاد هموار ساختن راه عضویت غیرمالایایی‌ها به شورای عالی حزب را ارائه داد که با ردّ […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر «ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۸۹
  دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
    برای جلب حمایت محلی‌ها، بریتانیایی‌ها نیازمند جذب گروهی از رهبران سیاسی محلی برای وارد کردن آنها در ترکیب حکومت بودند. لذا “سر ملکم مک دونالد” حاکم کل اتحاد مالایا و سنگاپور، کمیته‌ تماس با طوایف تشکیل داد و رهبرانی چینی، هندی و مالایایی برای آن تعیین کرد. از میان این اعضا، “تان چینگ لوک” و “داتوک ای ای اس تورایسنگهام” از میان اقلیت‌های هندی سیلانی و “داتوعون جعفر” از سازمان ملی مالایای متحد (أمنو) ، برجسته‌تر بودند. ولی بریتانیایی‌هایی که اوضاع را زیر نظر داشتند، از کیاست و هوشمندی […]

    برای جلب حمایت محلی‌ها، بریتانیایی‌ها نیازمند جذب گروهی از رهبران سیاسی محلی برای وارد کردن آنها در ترکیب حکومت بودند. لذا “سر ملکم مک دونالد” حاکم کل اتحاد مالایا و سنگاپور، کمیته‌ تماس با طوایف تشکیل داد و رهبرانی چینی، هندی و مالایایی برای آن تعیین کرد. از میان این اعضا، “تان چینگ لوک” و “داتوک ای ای اس تورایسنگهام” از میان اقلیت‌های هندی سیلانی و “داتوعون جعفر” از سازمان ملی مالایای متحد (أمنو) ، برجسته‌تر بودند. ولی بریتانیایی‌هایی که اوضاع را زیر نظر داشتند، از کیاست و هوشمندی […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۸۸
  یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
    آن حوادث زمانی اتفاق افتاد که گروههای تروریستی یهودی از جمله “هاگانا” و “ارگون”، با خشونت تمام به بریتانیایی‌ها حمله می‌کردند و بزرگترین هتل بین‌المللی در “قدس″ یعنی هتل “ملک داوود” را منفجر ساختند. با اینکه حکومت بریتانیا چند روزی انتصاب “گورنی” را به عقب انداخت اما او متقاعد ساختن اقلیت چینی به حمایت از حکومت مالایا در نبردی که با شورشیان چینی داشت را آغاز کرد. در این میان، کمونیست‌ها به یورش‌های وحشت انگیز و هراس‌افکنانه‌ خود به ویژه علیه چینی‌هایی که با آنها همکاری نمی کردند، ادامه […]

    آن حوادث زمانی اتفاق افتاد که گروههای تروریستی یهودی از جمله “هاگانا” و “ارگون”، با خشونت تمام به بریتانیایی‌ها حمله می‌کردند و بزرگترین هتل بین‌المللی در “قدس″ یعنی هتل “ملک داوود” را منفجر ساختند. با اینکه حکومت بریتانیا چند روزی انتصاب “گورنی” را به عقب انداخت اما او متقاعد ساختن اقلیت چینی به حمایت از حکومت مالایا در نبردی که با شورشیان چینی داشت را آغاز کرد. در این میان، کمونیست‌ها به یورش‌های وحشت انگیز و هراس‌افکنانه‌ خود به ویژه علیه چینی‌هایی که با آنها همکاری نمی کردند، ادامه […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۸۷
  شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
    کمونیست‌ها همچنین بر اتحادیه‌ سندیکاهای متحد تجاری مالایایی که صحبت از اقدام به حمله کرده بود، فائق آمدند. در کنگره‌ای که این اتحادیه در سنگاپور برگزار کرد، دبیر اتحادیه‌ سندیکاهای تجاری در “بینانگ” گفت که کارگران باید آماده‌ فداکاری و ایثار در راه آرمان‌های خود باشند. “بالان” در جریان بازدیدی که از یک منطقه‌ کشاورزی اروپایی‌نشین انجام داد مدعی شد که سندیکای او در برگیرنده ۱۳هزار و ۷۰۰ عضو از ۱۳۳ منطقه‌ کشاورزی است و دارای آنچنان نیرویی است که می‌تواند از عهده‌ هر چالشی برآید. در سال ۱۹۴۸م. […]

    کمونیست‌ها همچنین بر اتحادیه‌ سندیکاهای متحد تجاری مالایایی که صحبت از اقدام به حمله کرده بود، فائق آمدند. در کنگره‌ای که این اتحادیه در سنگاپور برگزار کرد، دبیر اتحادیه‌ سندیکاهای تجاری در “بینانگ” گفت که کارگران باید آماده‌ فداکاری و ایثار در راه آرمان‌های خود باشند. “بالان” در جریان بازدیدی که از یک منطقه‌ کشاورزی اروپایی‌نشین انجام داد مدعی شد که سندیکای او در برگیرنده ۱۳هزار و ۷۰۰ عضو از ۱۳۳ منطقه‌ کشاورزی است و دارای آنچنان نیرویی است که می‌تواند از عهده‌ هر چالشی برآید. در سال ۱۹۴۸م. […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۸۶
  پنجشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۶
    بریتانیایی‌ها از این اوضاع بسیار سود بردند زیرا به درازاکشیدن حالت فوق‌العاده به معنای نادیده گرفتن قوانین عادی از سوی آنها برای مدت بیشتری بود، همچنانکه اختیارات حکومت نیز مطلق و خارج از چارچوب نظارت دادگاهها می‌شد. در ایام استعمار و حتی پس از استقلال، فرد بازداشتی حق اظهارنظر درباره بازداشت و زندانی شدن خود را در دادگاه نداشت. این وضع تنها زمانی تغییر یافت که من نخست وزیر شدم و مکانیزم یک قانون قدیمی با عنوان مصونیت فردی۷۶ را از دعوایی که “کار بال سینگ” وکیل و سیاستمدار […]

    بریتانیایی‌ها از این اوضاع بسیار سود بردند زیرا به درازاکشیدن حالت فوق‌العاده به معنای نادیده گرفتن قوانین عادی از سوی آنها برای مدت بیشتری بود، همچنانکه اختیارات حکومت نیز مطلق و خارج از چارچوب نظارت دادگاهها می‌شد. در ایام استعمار و حتی پس از استقلال، فرد بازداشتی حق اظهارنظر درباره بازداشت و زندانی شدن خود را در دادگاه نداشت. این وضع تنها زمانی تغییر یافت که من نخست وزیر شدم و مکانیزم یک قانون قدیمی با عنوان مصونیت فردی۷۶ را از دعوایی که “کار بال سینگ” وکیل و سیاستمدار […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۸۵
  چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۶
    در سال ۱۹۴۸م. یعنی همان زمان که در کلاس‌های درس دانشکده‌ پزشکی نشسته بودم، تحولات کشور را با مطالعه‌ روزنامه‌ها پیگیری می‌کردم. خبر پنهان شدن چریک‌های سابق در جنگل‌ها به منظور سازماندهی مبارزات مسلحانه‌ علیه حکومت استعماری بریتانیا را که در رأس حکومت جدید فدرال مالایا قرار گرفته بود، در روزنامه‌ها مطالعه کردم. آنها برای اشاره به آغاز شورش‌های مسلحانه، سه تن از صاحبان مزارع بریتانیایی در “بیراک” را به قتل رساندند. با چنین حادثه‌ای، مدیران دارایی‌های بریتانیا به عنوان هدفهای عمده در نظر گرفته شدند و مقامات بریتانیایی […]

    در سال ۱۹۴۸م. یعنی همان زمان که در کلاس‌های درس دانشکده‌ پزشکی نشسته بودم، تحولات کشور را با مطالعه‌ روزنامه‌ها پیگیری می‌کردم. خبر پنهان شدن چریک‌های سابق در جنگل‌ها به منظور سازماندهی مبارزات مسلحانه‌ علیه حکومت استعماری بریتانیا را که در رأس حکومت جدید فدرال مالایا قرار گرفته بود، در روزنامه‌ها مطالعه کردم. آنها برای اشاره به آغاز شورش‌های مسلحانه، سه تن از صاحبان مزارع بریتانیایی در “بیراک” را به قتل رساندند. با چنین حادثه‌ای، مدیران دارایی‌های بریتانیا به عنوان هدفهای عمده در نظر گرفته شدند و مقامات بریتانیایی […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۸۴
  سه شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۶
    در این میان، چریک ها متوجه ریسک خود شدند زیرا اعتمادشان به بریتانیایی‌هایی که از مقاصد حزب کمونیست مالایا نسبت به حکومت مالایا مطلع شده بودند، کاملاً سلب شده بود. پس از آنکه افراد حزب کمونیست مالایا سلاح خود را تحویل دادند و لباس‌های نظامی خود را عوض کردند، در سندیکاهای تجاری سازماندهی شدند. در مدت کوتاهی در هر شهر، پلاکاردهایی به زبان انگلیسی و چینی دیده شد که در اشاره‌ به انواع سندیکاهای کارگری روی آنها با رنگ زرد در زمینه‌ای سرخ، شعارهایی نوشته شده بود. مقاصد مشکوک […]

    در این میان، چریک ها متوجه ریسک خود شدند زیرا اعتمادشان به بریتانیایی‌هایی که از مقاصد حزب کمونیست مالایا نسبت به حکومت مالایا مطلع شده بودند، کاملاً سلب شده بود. پس از آنکه افراد حزب کمونیست مالایا سلاح خود را تحویل دادند و لباس‌های نظامی خود را عوض کردند، در سندیکاهای تجاری سازماندهی شدند. در مدت کوتاهی در هر شهر، پلاکاردهایی به زبان انگلیسی و چینی دیده شد که در اشاره‌ به انواع سندیکاهای کارگری روی آنها با رنگ زرد در زمینه‌ای سرخ، شعارهایی نوشته شده بود. مقاصد مشکوک […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۸۳
  دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۶
    این دو، رهبران ارتش مردمی مالایایی علیه ارتش ژاپن بودند که در طول اشغالگری ژاپنی‌ها، با بریتانیایی‌ها همکاری می‌کردند. در جریان جنگ جهانی دوم، بریتانیایی‌ها آمادگی خود را برای کمک تسلیحاتی و غذایی به هر دو گروه چریکی یک ستاره و سه ستاره اعلام کردند، همچنانکه نیروی زیرزمینی سومی با عنوان “۱۳۶″ تشکیل دادند که قریب به اتفاق اعضای آن مالایایی بودند. در کنار افراد بسیج محلی، دانشجویان مالایایی که در انگلستان مشغول تحصیل بودند و نیز دیگر مالایایی‌های مقیم خارج از کشور، برای کمک به مقاومت فراخوانده شدند. […]

    این دو، رهبران ارتش مردمی مالایایی علیه ارتش ژاپن بودند که در طول اشغالگری ژاپنی‌ها، با بریتانیایی‌ها همکاری می‌کردند. در جریان جنگ جهانی دوم، بریتانیایی‌ها آمادگی خود را برای کمک تسلیحاتی و غذایی به هر دو گروه چریکی یک ستاره و سه ستاره اعلام کردند، همچنانکه نیروی زیرزمینی سومی با عنوان “۱۳۶″ تشکیل دادند که قریب به اتفاق اعضای آن مالایایی بودند. در کنار افراد بسیج محلی، دانشجویان مالایایی که در انگلستان مشغول تحصیل بودند و نیز دیگر مالایایی‌های مقیم خارج از کشور، برای کمک به مقاومت فراخوانده شدند. […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۸۲
  یکشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۶
    سرانجام نیز معاهده در ساعت پنج و ۱۰ دقیقه بعدازظهر همان روز به امضا رسید.در همان حال که سلطان مشغول مذاکره با “مک مایکل” بود نگرانی‌های ساکنان “ألورستار” نیز شروع شد. همین اتفاق پس از آن که من به همراه دوستانم اعلامیه‌های ضد “اتحاد مالایا” را تهیه و چند تا از آنها را از شاخه‌های درخت روبروی خانه‌ سرهنگ “دای” ـ یعنی همان جایی که “مک مایکل” اقامت داشت ـ آویزان کردیم، نیز افتاد. ما جریان امضای فوری معاهده از سوی سلطان “جوهور” را شنیدیم و فهمیدیم که چهار […]

    سرانجام نیز معاهده در ساعت پنج و ۱۰ دقیقه بعدازظهر همان روز به امضا رسید.در همان حال که سلطان مشغول مذاکره با “مک مایکل” بود نگرانی‌های ساکنان “ألورستار” نیز شروع شد. همین اتفاق پس از آن که من به همراه دوستانم اعلامیه‌های ضد “اتحاد مالایا” را تهیه و چند تا از آنها را از شاخه‌های درخت روبروی خانه‌ سرهنگ “دای” ـ یعنی همان جایی که “مک مایکل” اقامت داشت ـ آویزان کردیم، نیز افتاد. ما جریان امضای فوری معاهده از سوی سلطان “جوهور” را شنیدیم و فهمیدیم که چهار […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۸۱
  شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۶
    به رغم این عبارات تهدیدآمیز و پافشاری “مک مایکل” در اشاره‌ای که به عنوان نایب‌السلطنه به وی کرد، سلطان، تسلیم فوری قدرت اسمی را نپذیرفت و درخصوص وضعیت مستقل ایالت‌های نامتحد مالایا و به ویژه ایالت “قدح” به جر و بحث خود ادامه داد و افزود که وضعیت مالایا دوباره احیا می‌شود تا به شکل مستعمره درآید. ژنرال “سرالکس نیوبولت” ـ که بعدها دبیراول اتحاد فدرالی شد و در آن نشست حضور داشت ـ با لحن هجوآمیزی یادآور شد که چه بسا والاحضرت در اندیشه‌ بازگشت به حکومت سیامی‌ها […]

    به رغم این عبارات تهدیدآمیز و پافشاری “مک مایکل” در اشاره‌ای که به عنوان نایب‌السلطنه به وی کرد، سلطان، تسلیم فوری قدرت اسمی را نپذیرفت و درخصوص وضعیت مستقل ایالت‌های نامتحد مالایا و به ویژه ایالت “قدح” به جر و بحث خود ادامه داد و افزود که وضعیت مالایا دوباره احیا می‌شود تا به شکل مستعمره درآید. ژنرال “سرالکس نیوبولت” ـ که بعدها دبیراول اتحاد فدرالی شد و در آن نشست حضور داشت ـ با لحن هجوآمیزی یادآور شد که چه بسا والاحضرت در اندیشه‌ بازگشت به حکومت سیامی‌ها […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۸۰
  پنجشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۶
    یادداشت سلطان(شامل دیدگاههای او در مورد روابط بریتانیایی‌ها با “جوهور”) تهیه شد و گفت که او خبری از ارزش این اسناد ندارد و “مک مایکل” می‌تواند ـ اگر خواست ـ آنها را در سطل آشغال بریزد. در این هنگام “مک مایکل” ابراز امیدواری کرد که در انگلستان دیداری با سلطان داشته باشد و خاطرنشان ساخت که ژنرال “آرهون” مسئول اصلی امور مدنی، تلگرام فوری فرستاده و از وی خواسته است رفتن والاحضرت به انگلستان را تسهیل کند. “مک مایکل” شادمان از این دستاورد، متوجه شد که از این پس […]

    یادداشت سلطان(شامل دیدگاههای او در مورد روابط بریتانیایی‌ها با “جوهور”) تهیه شد و گفت که او خبری از ارزش این اسناد ندارد و “مک مایکل” می‌تواند ـ اگر خواست ـ آنها را در سطل آشغال بریزد. در این هنگام “مک مایکل” ابراز امیدواری کرد که در انگلستان دیداری با سلطان داشته باشد و خاطرنشان ساخت که ژنرال “آرهون” مسئول اصلی امور مدنی، تلگرام فوری فرستاده و از وی خواسته است رفتن والاحضرت به انگلستان را تسهیل کند. “مک مایکل” شادمان از این دستاورد، متوجه شد که از این پس […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۷۹
  چهارشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۶
    آنها دیگر از دور ماندن از سیاست، خشنود نبودند و به همان اندازه که این موضع در گذشته خیانت تلقی می‌شد، احساس می‌کردند که حکمرانان آنان قصد مقاومت در برابر فشارهای بریتانیا را ندارند. به تدریج ایده‌ اولیه وحدت مالایا در ایالت‌های مختلف آن گسترش پیدا کرد ولی آنها به قدرت خود برای خنثی ساختن نقشه‌های بریتانیا اعتماد نداشتند. در این میان صداهای جدّی در راستای درخواست از مالایایی‌ها برای اینکه خود را مردم سرزمین مالایا و نه رعایای حکام ایالت‌های مختلف قلمداد کنند، بالا گرفت. روزنامه‌ها به وحدت […]

    آنها دیگر از دور ماندن از سیاست، خشنود نبودند و به همان اندازه که این موضع در گذشته خیانت تلقی می‌شد، احساس می‌کردند که حکمرانان آنان قصد مقاومت در برابر فشارهای بریتانیا را ندارند. به تدریج ایده‌ اولیه وحدت مالایا در ایالت‌های مختلف آن گسترش پیدا کرد ولی آنها به قدرت خود برای خنثی ساختن نقشه‌های بریتانیا اعتماد نداشتند. در این میان صداهای جدّی در راستای درخواست از مالایایی‌ها برای اینکه خود را مردم سرزمین مالایا و نه رعایای حکام ایالت‌های مختلف قلمداد کنند، بالا گرفت. روزنامه‌ها به وحدت […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۷۸
  دوشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۶
    جای شگفتی نداشت که او اداره‌ نظامی و تعلیق کار شورای ایالتی و محدود شدن اقدامات خود را فوراً پذیرفت. ایستگاه بعدی رفت و آمدهای “ویلان”، تعیین قرار دیدار با سلطان “قدح” بود که او را نیز ژاپنی‌ها در زمان اشغال، منصوب کرده بودند. این دیدار به دقت برنامه‌ریزی شده بود و در این دیدار، “ویلان” تعهّد داشت که اشاره‌ای نه به سلطان بلکه به “تونکو بدلی شاه” به عنوان نایب‌السلطنه داشته باشد و صحبت‌های عادی خود را تکرار کرد ولی هنگامی که گفت نه به نایب‌السلطنه و نه […]

    جای شگفتی نداشت که او اداره‌ نظامی و تعلیق کار شورای ایالتی و محدود شدن اقدامات خود را فوراً پذیرفت. ایستگاه بعدی رفت و آمدهای “ویلان”، تعیین قرار دیدار با سلطان “قدح” بود که او را نیز ژاپنی‌ها در زمان اشغال، منصوب کرده بودند. این دیدار به دقت برنامه‌ریزی شده بود و در این دیدار، “ویلان” تعهّد داشت که اشاره‌ای نه به سلطان بلکه به “تونکو بدلی شاه” به عنوان نایب‌السلطنه داشته باشد و صحبت‌های عادی خود را تکرار کرد ولی هنگامی که گفت نه به نایب‌السلطنه و نه […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۷۷
  یکشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۶
    در وضع اضطراری کنونی که آزادی بیان و حق اعتراض و تجمع آزاد محدود شده‌اند، نمی‌توان انتظاری غیر از این داشت که طرح اصلاح قانون اساسی چیزی غیر از حکومت توتالیتر شبه میلیتاریستی را به بار آورد. عبدالرحمن فتح الهی در دیپلماسی ایرانی نوشت: رجب طیب اردوغان اکنون با خیال آسوده می تواند ترکیه را برای سفرش به سه کشور آفریقایی ترک کند، چرا که دو تکه از پازل سه تکه‌ای افزایش قدرتش را تکمیل کرده و تکه سوم به همه پرسی آوریل ۲۰۱۷ موکول شده است. چنانچه از […]

    در وضع اضطراری کنونی که آزادی بیان و حق اعتراض و تجمع آزاد محدود شده‌اند، نمی‌توان انتظاری غیر از این داشت که طرح اصلاح قانون اساسی چیزی غیر از حکومت توتالیتر شبه میلیتاریستی را به بار آورد. عبدالرحمن فتح الهی در دیپلماسی ایرانی نوشت: رجب طیب اردوغان اکنون با خیال آسوده می تواند ترکیه را برای سفرش به سه کشور آفریقایی ترک کند، چرا که دو تکه از پازل سه تکه‌ای افزایش قدرتش را تکمیل کرده و تکه سوم به همه پرسی آوریل ۲۰۱۷ موکول شده است. چنانچه از […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۷۶
  شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۶
    به ویژه زمانی که موافقتنامه‌های “اتحاد مالایایی” به امضا رسید و سپس موافقتنامه‌ فدرال جدید جایگزین آنها شد. زمانی که ژاپنی‌ها مالایا را به اشغال خود درآوردند، سیاست‌هایشان با حکومت‌های مالایایی و مستعمره‌نشین‌های تنگه، هماهنگی نداشت؛ آنها با اینکه حاکمان مالایایی را برکنار نکرده بودند، به شوراهای‌ ایالتی اجازه ندادند به ایفای نقش خود بپردازند و در عوض، هر ایالت تابع اداره‌ای نظامی بود که ریاست آن را یک افسر باندپایه‌ ژاپنی با لقب “چو کانگ کاکا” برعهده داشت. در اکتبر ۱۹۴۳م. ژاپنی‌ها اداره‌ چهار ایالت شمالی یعنی “قدح”، […]

    به ویژه زمانی که موافقتنامه‌های “اتحاد مالایایی” به امضا رسید و سپس موافقتنامه‌ فدرال جدید جایگزین آنها شد. زمانی که ژاپنی‌ها مالایا را به اشغال خود درآوردند، سیاست‌هایشان با حکومت‌های مالایایی و مستعمره‌نشین‌های تنگه، هماهنگی نداشت؛ آنها با اینکه حاکمان مالایایی را برکنار نکرده بودند، به شوراهای‌ ایالتی اجازه ندادند به ایفای نقش خود بپردازند و در عوض، هر ایالت تابع اداره‌ای نظامی بود که ریاست آن را یک افسر باندپایه‌ ژاپنی با لقب “چو کانگ کاکا” برعهده داشت. در اکتبر ۱۹۴۳م. ژاپنی‌ها اداره‌ چهار ایالت شمالی یعنی “قدح”، […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۷۵
  پنجشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۶
    بریتانیایی‌ها، سلطه‌ کامل اداره‌ اتحاد جدید را از راه ساماندهی یگان اداری خدمات مالایایی ـ که خود مالایایی‌ها به دلیل نداشتن شرایط مطلوب از آن دور نگه داشته شدند ـ اعمال کردند. با آغاز سال ۱۹۱۴م. پنج ایالت مالایایی دیگر موافقت خود را برای اینکه تبدیل به تحت‌الحمایه‌ بریتانیا شوند، اعلام کردند ولی ایالت‌های “قدح”، “بیرلیس″، “کلانتان”، “ترینگانو” و “جوهور” ـ پس از آنکه دیدند چه بر سر ایالت‌های متحد آمده و چگونه استقلال خود را از دست داده‌اند ـ از پیوستن به این اتحاد، سرباز زدند به همین […]

    بریتانیایی‌ها، سلطه‌ کامل اداره‌ اتحاد جدید را از راه ساماندهی یگان اداری خدمات مالایایی ـ که خود مالایایی‌ها به دلیل نداشتن شرایط مطلوب از آن دور نگه داشته شدند ـ اعمال کردند. با آغاز سال ۱۹۱۴م. پنج ایالت مالایایی دیگر موافقت خود را برای اینکه تبدیل به تحت‌الحمایه‌ بریتانیا شوند، اعلام کردند ولی ایالت‌های “قدح”، “بیرلیس″، “کلانتان”، “ترینگانو” و “جوهور” ـ پس از آنکه دیدند چه بر سر ایالت‌های متحد آمده و چگونه استقلال خود را از دست داده‌اند ـ از پیوستن به این اتحاد، سرباز زدند به همین […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۷۴
  چهارشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۶
    با این حال ما یک کشتی جنگی داریم که اسم آن “جیبات” است. با وجودی که در ایام استعمار، سلاطین و حکمرانان ایالت‌ها هیچگونه قدرتی نداشتند، شهروندان مالایایی با انگیزه‌ احساس وظیفه از ورود به سیاست خودداری می‌ورزیدند و آن را از امتیازات حکام خود می‌دانستند ولی بریتانیایی‌ها از این اخلاق فئودالی، بسیار بهره بردند و اگر از مخالفت کمرنگ با حکومت بریتانیا بگذریم، می‌توان گفت این کشور هرگز شاهد شورش یا قیام خشونت آمیزی ـ از آن نوع که در مستعمرات دیگر دیده شد ـ نبود. کمپانی “هند […]

    با این حال ما یک کشتی جنگی داریم که اسم آن “جیبات” است. با وجودی که در ایام استعمار، سلاطین و حکمرانان ایالت‌ها هیچگونه قدرتی نداشتند، شهروندان مالایایی با انگیزه‌ احساس وظیفه از ورود به سیاست خودداری می‌ورزیدند و آن را از امتیازات حکام خود می‌دانستند ولی بریتانیایی‌ها از این اخلاق فئودالی، بسیار بهره بردند و اگر از مخالفت کمرنگ با حکومت بریتانیا بگذریم، می‌توان گفت این کشور هرگز شاهد شورش یا قیام خشونت آمیزی ـ از آن نوع که در مستعمرات دیگر دیده شد ـ نبود. کمپانی “هند […]

Page 1 of 2312345...Last »