پاورقی
قدیمی ترین روزنامه ایران با ۹۲سال انتشار مستمر
روزنامه اطلاعات

پاورقی

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۱۸۱
  پنجشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶
    در همان زمان که نشستی برای بحث در این خصوص جریان داشت، من منتظر چراغ سبز به نشانه‌ موافقت بودم. شایعات زیادی به گوشم رسید اما من کسی نیستم که معمولاً به یاوه گویی های افراد معلوم الحال توجه داشته باشم ولی آدمی گاه و به ویژه زمانی که انتظارات بالا می‌گیرد، چاره‌ای جز گوش دادن به آنها را ندارد. پیش از آن شنیده بودم که افراد ذی‌نفوذ، مایل به بازگشت من به “أمنو” نبودند؛ آنها به علت نامه‌ام به “تونکو” و حزب و عدم عذرخواهی من، خشمناک بودند […]

    در همان زمان که نشستی برای بحث در این خصوص جریان داشت، من منتظر چراغ سبز به نشانه‌ موافقت بودم. شایعات زیادی به گوشم رسید اما من کسی نیستم که معمولاً به یاوه گویی های افراد معلوم الحال توجه داشته باشم ولی آدمی گاه و به ویژه زمانی که انتظارات بالا می‌گیرد، چاره‌ای جز گوش دادن به آنها را ندارد. پیش از آن شنیده بودم که افراد ذی‌نفوذ، مایل به بازگشت من به “أمنو” نبودند؛ آنها به علت نامه‌ام به “تونکو” و حزب و عدم عذرخواهی من، خشمناک بودند […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر «ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۱۸۰
  چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶
    “حزب کار دموکراتیک” و “حزب اسلامی مالزی” (پاس) دو حزبی هستند که به شدت فرقه گرا هستند، حال آنکه “حزب خلق اجتماعی مالزی”۱۲۲ از مردم خواسته همه‌ تفاوتهای نژادی را به فراموشی بسپارند. هنوز هم “حزب کار دموکراتیک” مدعی است که چند نژادی است ولی چگونه می‌توان این ادعا را پذیرفت حال آنکه رهبری آن عمدتاً در اختیار چینی‌هاست؟ معیار و حجت این حزب در پذیرش غیرمالایایی‌ها این است که از مبارزات آنها برای خدمت به همگان، غیرمالایایی ها نیز منتفع خواهند شد ولی این اقلیت‌ چینی است که […]

    “حزب کار دموکراتیک” و “حزب اسلامی مالزی” (پاس) دو حزبی هستند که به شدت فرقه گرا هستند، حال آنکه “حزب خلق اجتماعی مالزی”۱۲۲ از مردم خواسته همه‌ تفاوتهای نژادی را به فراموشی بسپارند. هنوز هم “حزب کار دموکراتیک” مدعی است که چند نژادی است ولی چگونه می‌توان این ادعا را پذیرفت حال آنکه رهبری آن عمدتاً در اختیار چینی‌هاست؟ معیار و حجت این حزب در پذیرش غیرمالایایی‌ها این است که از مبارزات آنها برای خدمت به همگان، غیرمالایایی ها نیز منتفع خواهند شد ولی این اقلیت‌ چینی است که […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۱۷۹
  سه شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۶
    احتمالاً حزب چینی مالزی با پیوستن “گیراکان” به ائتلاف مخالفت کرده بود زیرا نه یک حزب چند نژادی، بلکه در حقیقت یک حزب چینی است، همچنانکه اکثریت اعضای آن در گذشته در “حزب چینی مالزی” عضویت داشتند و به دلیل اختلاف با “تون تان سیوسین” از آن کنار کشیده بودند. چه بسا “گیراکان” می‌توانست با استمالت از اعضای جدا شده و کاستن از حمایت چینی ها از کاندیداهای حزب در ائتلاف، این حزب را تضعیف کند ولی این حزب می‌توانست همین کار را با “گیراکان” انجام دهد و هرگونه […]

    احتمالاً حزب چینی مالزی با پیوستن “گیراکان” به ائتلاف مخالفت کرده بود زیرا نه یک حزب چند نژادی، بلکه در حقیقت یک حزب چینی است، همچنانکه اکثریت اعضای آن در گذشته در “حزب چینی مالزی” عضویت داشتند و به دلیل اختلاف با “تون تان سیوسین” از آن کنار کشیده بودند. چه بسا “گیراکان” می‌توانست با استمالت از اعضای جدا شده و کاستن از حمایت چینی ها از کاندیداهای حزب در ائتلاف، این حزب را تضعیف کند ولی این حزب می‌توانست همین کار را با “گیراکان” انجام دهد و هرگونه […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر «ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۱۷۸
  دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶
    آنها بسیار مشتاق بودند تحولات و گرایش‌های فکری نوین در مالزی را دنبال کنند و از من خواستند درباره‌ گرایش‌های سیاسی محلی، سخنرانی کنم. من به جای این کار، دیدگاههای خود را در خصوص مسائل دفاعی بیان کردم و به محکوم کردن توافقنامه‌ دفاعی نیروهای پنچ‌گانه‌ای که با مشارکت “سنگاپور”، “بریتانیا”، “استرالیا”، “نیوزیلند” و “مالزی” شکل گرفته بود، پرداختم و گفتم که این توافقنامه ارزش کاغذی را که روی آن نوشته شده، ندارد.۱۱۹ برخی رهبران “استرالیا” بلافاصله پس از امضای این توافقنامه اظهار داشته بودند که آنها خود به […]

    آنها بسیار مشتاق بودند تحولات و گرایش‌های فکری نوین در مالزی را دنبال کنند و از من خواستند درباره‌ گرایش‌های سیاسی محلی، سخنرانی کنم. من به جای این کار، دیدگاههای خود را در خصوص مسائل دفاعی بیان کردم و به محکوم کردن توافقنامه‌ دفاعی نیروهای پنچ‌گانه‌ای که با مشارکت “سنگاپور”، “بریتانیا”، “استرالیا”، “نیوزیلند” و “مالزی” شکل گرفته بود، پرداختم و گفتم که این توافقنامه ارزش کاغذی را که روی آن نوشته شده، ندارد.۱۱۹ برخی رهبران “استرالیا” بلافاصله پس از امضای این توافقنامه اظهار داشته بودند که آنها خود به […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۱۰۲
  یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۶
    دولت‌ها برنامه‌ریزی می‌کنند ولی واکنش مردم و رفتار آنهاست که نتایج را رقم می‌زند، گو اینکه برنامه شهرنشین‌سازی مالایایی‌ها کاملاً هم ناکام نبود و درخصوص این موضوع در جای دیگری بازخواهم گشت. در کنار شهرنشین‌سازی مالایایی‌ها، در پاسخ به دعوتهای جوانان “أمنو” درباره مسائل دیگری هم صحبت کردم. از بکارگیری افراطی ماشین آلات صحبت کردم زیرا در آن روزها نرخ بیکاری خیلی بالا بود و ماشین‌ها به جای بکارگیری هرچه بیشتر کارگران در استخدام‌ها و تولید انبوه، معمولاً نیاز به کارگران را کاهش می‌دهند. تلاش‌های زودهنگام ما برای صنعتی […]

    دولت‌ها برنامه‌ریزی می‌کنند ولی واکنش مردم و رفتار آنهاست که نتایج را رقم می‌زند، گو اینکه برنامه شهرنشین‌سازی مالایایی‌ها کاملاً هم ناکام نبود و درخصوص این موضوع در جای دیگری بازخواهم گشت. در کنار شهرنشین‌سازی مالایایی‌ها، در پاسخ به دعوتهای جوانان “أمنو” درباره مسائل دیگری هم صحبت کردم. از بکارگیری افراطی ماشین آلات صحبت کردم زیرا در آن روزها نرخ بیکاری خیلی بالا بود و ماشین‌ها به جای بکارگیری هرچه بیشتر کارگران در استخدام‌ها و تولید انبوه، معمولاً نیاز به کارگران را کاهش می‌دهند. تلاش‌های زودهنگام ما برای صنعتی […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۱۷۶
  شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶
    این حلبی آبادها خیلی زود تبدیل به آبادی‌های کثیف شدند؛ تمسخرآمیز اینکه در میان آسمانخراشهایی با نمای سنگ مرمر و گرانیت، پراکنده شده بودند و اگر این آسمانخراش‌ها هتل شوند، ساکنان خارجی آنها صحنه‌های کاملی از نحوه‌ زندگی مالایایی‌ها را ـ در کشوری که خود قدرت سیاسی را در اختیار دارند و دولت متعلق به آنهاست و دوست دارند خود را ارباب بدانند ـ به تماشا می‌نشینند. مالایایی‌ها غالباً از مالایایی ارباب صحبت می‌کنند، ولی آیا زندگی در کوخ‌های محقر با سقف‌های حلبی، منعکس‌کننده‌ مقام والای آنها به عنوان […]

    این حلبی آبادها خیلی زود تبدیل به آبادی‌های کثیف شدند؛ تمسخرآمیز اینکه در میان آسمانخراشهایی با نمای سنگ مرمر و گرانیت، پراکنده شده بودند و اگر این آسمانخراش‌ها هتل شوند، ساکنان خارجی آنها صحنه‌های کاملی از نحوه‌ زندگی مالایایی‌ها را ـ در کشوری که خود قدرت سیاسی را در اختیار دارند و دولت متعلق به آنهاست و دوست دارند خود را ارباب بدانند ـ به تماشا می‌نشینند. مالایایی‌ها غالباً از مالایایی ارباب صحبت می‌کنند، ولی آیا زندگی در کوخ‌های محقر با سقف‌های حلبی، منعکس‌کننده‌ مقام والای آنها به عنوان […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر «ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی ۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۱۷۵
  پنجشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۶
    این تناقض در مواضع مردم، تا حد زیادی به سیاست‌های “تون‌عبدالله احمد بدوی” بازمی‌گردد زیرا من حقم را در رساندن صدای خود بازنیافته بودم که او از نخست وزیری کناره گرفت. در ژوئیه ۱۹۷۱م. حادثه‌ای اتفاق افتاد که بسیاری از مردم آن را بد فهمیدند ولی در پایان به سود من تمام شد. جزئیات موضوع از این قرار است که برای طرح‌ بحثی در برنامه‌های آموزشی جوانان “أمنو” به “مریب” دعوت شدم، “مریب” شهر کوچکی در جنوب ایالت “سلانگور” است. “تون رزاق” برای افتتاح مدرسه‌ای به آنجا آمد. آن […]

    این تناقض در مواضع مردم، تا حد زیادی به سیاست‌های “تون‌عبدالله احمد بدوی” بازمی‌گردد زیرا من حقم را در رساندن صدای خود بازنیافته بودم که او از نخست وزیری کناره گرفت. در ژوئیه ۱۹۷۱م. حادثه‌ای اتفاق افتاد که بسیاری از مردم آن را بد فهمیدند ولی در پایان به سود من تمام شد. جزئیات موضوع از این قرار است که برای طرح‌ بحثی در برنامه‌های آموزشی جوانان “أمنو” به “مریب” دعوت شدم، “مریب” شهر کوچکی در جنوب ایالت “سلانگور” است. “تون رزاق” برای افتتاح مدرسه‌ای به آنجا آمد. آن […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۱۷۴
  چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶
    و ثروت کمتر و چه بسا ثروت بسیار اندکی برای بازتوزیع آن، فراهم می کرد و حتی تأکید دولت بر عدم دست زدن به ثروت غیرمالایایی‌ها نیز مانع از آن نشد که شمار بزرگی از چینی‌ها به فروش آنچه دارند و مهاجرت به استرالیا و جاهای دیگر اقدام کنند. من از این سیاست رفع ستم واقعاً خوشحال شدم زیرا همواره معتقد بودم که تنش و دشمنی میان مالایایی‌ها و چینی‌ها هرگز تا پیش از اصلاح تضاد شدید میان ثروتهای طرفین، برطرف نخواهد شد. یادآور می‌شوم وقتی آخرین بار این […]

    و ثروت کمتر و چه بسا ثروت بسیار اندکی برای بازتوزیع آن، فراهم می کرد و حتی تأکید دولت بر عدم دست زدن به ثروت غیرمالایایی‌ها نیز مانع از آن نشد که شمار بزرگی از چینی‌ها به فروش آنچه دارند و مهاجرت به استرالیا و جاهای دیگر اقدام کنند. من از این سیاست رفع ستم واقعاً خوشحال شدم زیرا همواره معتقد بودم که تنش و دشمنی میان مالایایی‌ها و چینی‌ها هرگز تا پیش از اصلاح تضاد شدید میان ثروتهای طرفین، برطرف نخواهد شد. یادآور می‌شوم وقتی آخرین بار این […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۱۷۳
  سه شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۶
    ولی عذرخواهی من به هرحال وارد نبود زیرا به معنای ازدست دادن تمامی صداقتم بود. البته من نیز آمادگی نداشتم که خوار و ذلیل و دست از پا درازتر بازگردم زیرا به معنای تسلیم شدن شرم‌آور و نه بازگشت به حزب بود. مدتی پس از آن روزنامه‌نگاران با من تماس گرفتند و پرسیدند آیا عذرخواهی خواهم کرد؟ من در جواب، همان گفته‌های قبلی را تکرار کردم که البته این امر مرا از برخی سران حزب دورتر می‌کرد. در این میان، دولت درگیر سیاست کلی جدیدی بود که به مالایایی‌ها […]

    ولی عذرخواهی من به هرحال وارد نبود زیرا به معنای ازدست دادن تمامی صداقتم بود. البته من نیز آمادگی نداشتم که خوار و ذلیل و دست از پا درازتر بازگردم زیرا به معنای تسلیم شدن شرم‌آور و نه بازگشت به حزب بود. مدتی پس از آن روزنامه‌نگاران با من تماس گرفتند و پرسیدند آیا عذرخواهی خواهم کرد؟ من در جواب، همان گفته‌های قبلی را تکرار کردم که البته این امر مرا از برخی سران حزب دورتر می‌کرد. در این میان، دولت درگیر سیاست کلی جدیدی بود که به مالایایی‌ها […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۱۷۲
  دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶
    اعتقاد راسخی در من شکل گرفت که “تون رزاق” حتماً در کمک به مالایایی‌ها برای ورود به جهان سرمایه‌داری و تجارت، موفق‌تر عمل خواهد کرد. همچنین معتقد بودم که او سیاست خارجی شدیداً متمایل به غرب و “کامنولث” را تغییر خواهد داد و مصمم شدم که با تمامی قوا در صورت تحقق چنین تغییراتی و به ویژه آنچه در ارتباط با مشارکت مالایایی‌ها در سرمایه‌گذاری است، بکوشم تا به “أمنو” بازگردم. پس از انتخابات ۱۹۶۹م. “أمنو” فعالیت‌های رسمی انجام نمی‌داد ولی پس از بازگشت آرامش به پارلمان در سال […]

    اعتقاد راسخی در من شکل گرفت که “تون رزاق” حتماً در کمک به مالایایی‌ها برای ورود به جهان سرمایه‌داری و تجارت، موفق‌تر عمل خواهد کرد. همچنین معتقد بودم که او سیاست خارجی شدیداً متمایل به غرب و “کامنولث” را تغییر خواهد داد و مصمم شدم که با تمامی قوا در صورت تحقق چنین تغییراتی و به ویژه آنچه در ارتباط با مشارکت مالایایی‌ها در سرمایه‌گذاری است، بکوشم تا به “أمنو” بازگردم. پس از انتخابات ۱۹۶۹م. “أمنو” فعالیت‌های رسمی انجام نمی‌داد ولی پس از بازگشت آرامش به پارلمان در سال […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۱۷۱
  یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۶
    من فراموش کردن همه اینها از سوی او را درک نمی‌کنم. خلاصه آنکه به خاطر خود مالایایی‌ها هم که شده معتقدم اینک زمان آن رسیده که در رهبری مالایایی‌ها تغییراتی ایجاد شود. شماری از مالایایی‌ها نیز در این اندیشه‌ها همراهی‌ام کردند از جمله بسیاری از کسانی که “تونکو” را به خاطر رهبری هوشمندانه‌اش در رویارویی با مانع تراشی‌های بریتانیایی‌های خبیث در جریان تلاش‌هایی که برای کسب استقلال به عمل می‌آورد، برای او احترام و ارج قائل بودند، ولی او نمی‌توانست براساس گذشته‌ خود در همان حال که بر بدبختی‌ها […]

    من فراموش کردن همه اینها از سوی او را درک نمی‌کنم. خلاصه آنکه به خاطر خود مالایایی‌ها هم که شده معتقدم اینک زمان آن رسیده که در رهبری مالایایی‌ها تغییراتی ایجاد شود. شماری از مالایایی‌ها نیز در این اندیشه‌ها همراهی‌ام کردند از جمله بسیاری از کسانی که “تونکو” را به خاطر رهبری هوشمندانه‌اش در رویارویی با مانع تراشی‌های بریتانیایی‌های خبیث در جریان تلاش‌هایی که برای کسب استقلال به عمل می‌آورد، برای او احترام و ارج قائل بودند، ولی او نمی‌توانست براساس گذشته‌ خود در همان حال که بر بدبختی‌ها […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۱۷۰
  شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۶
    کتاب موفقیت فوق‌العاده‌ای به دست آورد و دولت بلافاصله اقدام به ممنوعیت آن کرد. درست مانند هر اثر ممنوعه‌ دیگری. در مدت کوتاهی، تقاضا برای آن بالا گرفت و مالزیایی‌ها برای قاچاق آن به کشور، راهی سنگاپور شدند. امیدهای من برای اینکه اندیشه‌هایم کمکی به جستجوی اساس و گرایش‌های جدیدی در کشور کنند، تازه شد. به من گفتند “تون رزّاق” از کمیسیونی‌که در حال تدوین سیاست اقتصادی جدید بود خواسته تا آن را بخوانند. نمی‌دانم آنها این کار را کردند یا نه ولی برخی از ایده‌هایی که در کتاب […]

    کتاب موفقیت فوق‌العاده‌ای به دست آورد و دولت بلافاصله اقدام به ممنوعیت آن کرد. درست مانند هر اثر ممنوعه‌ دیگری. در مدت کوتاهی، تقاضا برای آن بالا گرفت و مالزیایی‌ها برای قاچاق آن به کشور، راهی سنگاپور شدند. امیدهای من برای اینکه اندیشه‌هایم کمکی به جستجوی اساس و گرایش‌های جدیدی در کشور کنند، تازه شد. به من گفتند “تون رزّاق” از کمیسیونی‌که در حال تدوین سیاست اقتصادی جدید بود خواسته تا آن را بخوانند. نمی‌دانم آنها این کار را کردند یا نه ولی برخی از ایده‌هایی که در کتاب […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر «ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۱۶۹
  پنجشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۶
    اما خوشبختانه دختران در مالزی مستقل، از فرصت‌های برابر با پسران در آموزش برخوردار شدند و نتایج آن نیز شگفت‌انگیز بود. امروزه نسبت دختران از جمله دختران مالایایی در دانشگاههای ما بیش از ۶۰ درصد است همچنانکه هم اکنون درصد بالایی از کارگران شاغل در حرفه‌ها را نیز زنان تشکیل می‌دهند؛ در برخی بیمارستانها تقریباً تمامی متخصصان، زنان هستند. به نظر می‌رسد که آنها خیلی جدی از فرصت‌های فراهم شده برای کار و تحصیل استفاده کرده‌اند ولی مردان با وجود برخورداری از توانایی‌های مشابه، از این فرصت‌ها استفاده نکردند. […]

    اما خوشبختانه دختران در مالزی مستقل، از فرصت‌های برابر با پسران در آموزش برخوردار شدند و نتایج آن نیز شگفت‌انگیز بود. امروزه نسبت دختران از جمله دختران مالایایی در دانشگاههای ما بیش از ۶۰ درصد است همچنانکه هم اکنون درصد بالایی از کارگران شاغل در حرفه‌ها را نیز زنان تشکیل می‌دهند؛ در برخی بیمارستانها تقریباً تمامی متخصصان، زنان هستند. به نظر می‌رسد که آنها خیلی جدی از فرصت‌های فراهم شده برای کار و تحصیل استفاده کرده‌اند ولی مردان با وجود برخورداری از توانایی‌های مشابه، از این فرصت‌ها استفاده نکردند. […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر «ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۱۶۸
  چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۶
    این یک سرنوشت شوم و فاجعه‌ای است که در کتاب خود بر آن انگشت گذاشتم. سیاست اقتصادی جدید، به مالایایی‌ها کمک کرده بی‌آنکه لطمه‌ای به چهره‌ اقتصاد کشور بزنند یا زیانی به حقوق غیرمالایایی‌ها و انتظارات آنها برسانند، بخشی از ثروت های کشور را در اختیار خود گیرند. آیا اگر کشور پایبند به راه حل های سیاست اقتصادی جدید نبود، آزمون بهتری را از سر می‌گذراند؟ شاید. البته شاید هم اقتصاد رشد بیشتری را تحقق می‌بخشید ولی ادغام اجتماعی و ثبات سیاسی، در معرض خطر قرار می‌گرفت و این […]

    این یک سرنوشت شوم و فاجعه‌ای است که در کتاب خود بر آن انگشت گذاشتم. سیاست اقتصادی جدید، به مالایایی‌ها کمک کرده بی‌آنکه لطمه‌ای به چهره‌ اقتصاد کشور بزنند یا زیانی به حقوق غیرمالایایی‌ها و انتظارات آنها برسانند، بخشی از ثروت های کشور را در اختیار خود گیرند. آیا اگر کشور پایبند به راه حل های سیاست اقتصادی جدید نبود، آزمون بهتری را از سر می‌گذراند؟ شاید. البته شاید هم اقتصاد رشد بیشتری را تحقق می‌بخشید ولی ادغام اجتماعی و ثبات سیاسی، در معرض خطر قرار می‌گرفت و این […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۱۶۷
  سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶
    برنامه‌ سیاست اقتصادی جدید دستاوردهایی داشته ولی در حد انتظارات من نبوده است. این شکاف مایه‌ نگرانی است زیرا حدود ۴۰ سال از اجرای این سیاست می‌گذرد ولی مواضع مالایایی‌ها و کارهایی که می کنند ثابت می کند همچنان باید به دنبال نتایج بیشتری بود. چرا تلاش‌های ویژه‌ای که طبق سیاست اقتصادی جدید به عمل آمد، ناکام بود؟ علت آن، آزمندی و مدیریت نادرست پول بوده است زیرا هنگامی که مالایایی‌ها مشغول حرفه‌ای هستند، آزمندی و خساست آنان بر خردمندی و اقدامات مناسب می‌چربد؛ آنها کارهایی انجام می‌دهند که […]

    برنامه‌ سیاست اقتصادی جدید دستاوردهایی داشته ولی در حد انتظارات من نبوده است. این شکاف مایه‌ نگرانی است زیرا حدود ۴۰ سال از اجرای این سیاست می‌گذرد ولی مواضع مالایایی‌ها و کارهایی که می کنند ثابت می کند همچنان باید به دنبال نتایج بیشتری بود. چرا تلاش‌های ویژه‌ای که طبق سیاست اقتصادی جدید به عمل آمد، ناکام بود؟ علت آن، آزمندی و مدیریت نادرست پول بوده است زیرا هنگامی که مالایایی‌ها مشغول حرفه‌ای هستند، آزمندی و خساست آنان بر خردمندی و اقدامات مناسب می‌چربد؛ آنها کارهایی انجام می‌دهند که […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر «ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۱۶۶
  دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶
    این شرکت، بزرگترین شرکت در مالزی است و تنها شرکت مالزیایی در فهرست ۵۰۰تایی “فورچون” است و نه تنها در مالزی بلکه در حدود ۴۰ کشور فعالیت دارد و با شرکت‌های بزرگ نفتی رقابت می‌کند و در تمامی بخش‌های صنعت نفت ـ اعم از پرداخت مواد خام یا پالایشگاه ـ فعالیت دارد. علاوه بر اینها طی ۳۰ سال گذشته شاهد انتصاب شماری از مدیران عالی رتبه اجرایی مالایایی در شرکت‌ها و بانکهای بزرگ خارجی بوده ایم که آزمون خوبی هم پس داده‌اند و ضمن نشان دادن اعتماد به نفس […]

    این شرکت، بزرگترین شرکت در مالزی است و تنها شرکت مالزیایی در فهرست ۵۰۰تایی “فورچون” است و نه تنها در مالزی بلکه در حدود ۴۰ کشور فعالیت دارد و با شرکت‌های بزرگ نفتی رقابت می‌کند و در تمامی بخش‌های صنعت نفت ـ اعم از پرداخت مواد خام یا پالایشگاه ـ فعالیت دارد. علاوه بر اینها طی ۳۰ سال گذشته شاهد انتصاب شماری از مدیران عالی رتبه اجرایی مالایایی در شرکت‌ها و بانکهای بزرگ خارجی بوده ایم که آزمون خوبی هم پس داده‌اند و ضمن نشان دادن اعتماد به نفس […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۱۶۵
  یکشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۶
    سردسته‌ آنان کارمند سابق دولت بود که خانه‌ای شامل یک مغازه در خیابان “ریگنت” خریداری کرده بود. تجارت او در دوره‌ای، موفقیت معقولی به دست آورده بود اما بنا به عللی هنگامی که بریتانیایی‌ها بازگشتند، این مکان بسته شد. فکر می کردم پس از استقلال، دولتی که مالایایی‌ها بخش اعظم آن را تشکیل می‌دهند، به این وضع رسیدگی خواهد کرد ولی هیچ اتفاقی نیفتاد. در روزنامه‌ “استرایتس تایمز″ (Straits times) در مورد رنج مالایایی‌ها از سال ۱۹۴۷م. نوشتم ولی این مقالات به جز اضافه کردن اندکی به درآمد من، […]

    سردسته‌ آنان کارمند سابق دولت بود که خانه‌ای شامل یک مغازه در خیابان “ریگنت” خریداری کرده بود. تجارت او در دوره‌ای، موفقیت معقولی به دست آورده بود اما بنا به عللی هنگامی که بریتانیایی‌ها بازگشتند، این مکان بسته شد. فکر می کردم پس از استقلال، دولتی که مالایایی‌ها بخش اعظم آن را تشکیل می‌دهند، به این وضع رسیدگی خواهد کرد ولی هیچ اتفاقی نیفتاد. در روزنامه‌ “استرایتس تایمز″ (Straits times) در مورد رنج مالایایی‌ها از سال ۱۹۴۷م. نوشتم ولی این مقالات به جز اضافه کردن اندکی به درآمد من، […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۱۶۴
  شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۶
    نزدیکی بعدی “پاس″ به “حزب کار دموکراتیک”، خنده‌دار بود ولی از این نظر، غیرمنتظره به شمار نمی‌رفت. در این میان، خبر سخنرانی‌ام در مراسم حزب “پاس″ و انتقاد از “أمنو” به “تون رزاق” رسید. بیشتر گمان می‌کنم او از کسانی این خبر را دریافت کرد که امیدوار بودند از وی واکنشی منفی نسبت به من بروز کند. ولی مطمئناً پاسخ وی، آنان را ناامید کرد زیرا او به جای حمله به من، خیلی ساده گفت که من در “أمنو” عضویت ندارم و لذا حق دارم هرگونه که بخواهم صحبت […]

    نزدیکی بعدی “پاس″ به “حزب کار دموکراتیک”، خنده‌دار بود ولی از این نظر، غیرمنتظره به شمار نمی‌رفت. در این میان، خبر سخنرانی‌ام در مراسم حزب “پاس″ و انتقاد از “أمنو” به “تون رزاق” رسید. بیشتر گمان می‌کنم او از کسانی این خبر را دریافت کرد که امیدوار بودند از وی واکنشی منفی نسبت به من بروز کند. ولی مطمئناً پاسخ وی، آنان را ناامید کرد زیرا او به جای حمله به من، خیلی ساده گفت که من در “أمنو” عضویت ندارم و لذا حق دارم هرگونه که بخواهم صحبت […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۱۶۳
  پنجشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۶
    ائتلاف تازه تشکیل شده از “حزب چینی مالزی” و “کنگره‌ هندی مالزی” و “أمنو”، تعداد ۵۱ کرسی پارلمان یعنی اکثریت مطلق را به دست آورد. اگر “پاس″ تبلیغات انتخاباتی خود را با هوشمندی و درایت بیشتری سازماندهی می‌کرد، چه بسا می‌توانست مجرای تاریخ مالایا را دگرگون سازد ولی “پاس″ تنها یک کرسی به دست آورد. علت اساسی آن نیز این بود که اعلام کرد مالایا به دلیل نبود صنعتی که از استقلالش حمایت کند، آمادگی استقلال ندارد. این حزب همچنین اعلام کرد که مالایایی‌ها حتی از ساختن یک سوزن […]

    ائتلاف تازه تشکیل شده از “حزب چینی مالزی” و “کنگره‌ هندی مالزی” و “أمنو”، تعداد ۵۱ کرسی پارلمان یعنی اکثریت مطلق را به دست آورد. اگر “پاس″ تبلیغات انتخاباتی خود را با هوشمندی و درایت بیشتری سازماندهی می‌کرد، چه بسا می‌توانست مجرای تاریخ مالایا را دگرگون سازد ولی “پاس″ تنها یک کرسی به دست آورد. علت اساسی آن نیز این بود که اعلام کرد مالایا به دلیل نبود صنعتی که از استقلالش حمایت کند، آمادگی استقلال ندارد. این حزب همچنین اعلام کرد که مالایایی‌ها حتی از ساختن یک سوزن […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۱۶۲
  چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶
    پاس″ برای اینکه از برنامه‌ خود حمایت کند خیلی زود بکارگیری نمادهایی را که مالایایی‌ها را به اسلام مرتبط می‌سازد (مانند رنگ سبز) فراگرفت. این امر به “پاس″ کمک کرد تا مسئله‌ خود را به عنوان مسائل اسلام جا بزند و رقبایش به ویژه “أمنو” را به عنوان دشمنان اسلام ـ و نه فقط رقبای سیاسی دنیوی خود ـ معرفی کند. اعضای “پاس″ در سخنرانی‌ها و مراسم خود به آیه‌هایی از قرآن کریم استناد می‌جویند و کمترین اهمیتی به اینکه اغلب حاضران عاجز از درک معانی این آیات هستند، […]

    پاس″ برای اینکه از برنامه‌ خود حمایت کند خیلی زود بکارگیری نمادهایی را که مالایایی‌ها را به اسلام مرتبط می‌سازد (مانند رنگ سبز) فراگرفت. این امر به “پاس″ کمک کرد تا مسئله‌ خود را به عنوان مسائل اسلام جا بزند و رقبایش به ویژه “أمنو” را به عنوان دشمنان اسلام ـ و نه فقط رقبای سیاسی دنیوی خود ـ معرفی کند. اعضای “پاس″ در سخنرانی‌ها و مراسم خود به آیه‌هایی از قرآن کریم استناد می‌جویند و کمترین اهمیتی به اینکه اغلب حاضران عاجز از درک معانی این آیات هستند، […]

Page 1 of 2812345...Last »