پاورقی
قدیمی ترین روزنامه ایران با ۹۳سال انتشار مستمر
روزنامه اطلاعات

پاورقی

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۵۱۱
  دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷
    شماری از آنها چنان سپاسگزار بودند که در اماکن عمومی به من نزدیک می‌شدند تا بگویند زندگی آنها را نجات داده‌ام. این روند مرا متقاعد ساخت که چینی‌ها با قدرت از جبهه ملی حمایت خواهند کرد و این حمایت، رأی منفی مالایایی‌ها را جبران خواهد کرد. انتخابات دشواری بود و احساسات منفی در محافل مالایایی با تلاش‌های “پاس″ در خدشه‌دار کردن چهره من با توصیف‌های مختلفی که از من بیان می‌کردند، کاملاً آشکار بود. ولی آنها نیاز به این کارها هم نداشتند زیرا چشم کبود “انور” برای کسب آرا […]

    شماری از آنها چنان سپاسگزار بودند که در اماکن عمومی به من نزدیک می‌شدند تا بگویند زندگی آنها را نجات داده‌ام. این روند مرا متقاعد ساخت که چینی‌ها با قدرت از جبهه ملی حمایت خواهند کرد و این حمایت، رأی منفی مالایایی‌ها را جبران خواهد کرد. انتخابات دشواری بود و احساسات منفی در محافل مالایایی با تلاش‌های “پاس″ در خدشه‌دار کردن چهره من با توصیف‌های مختلفی که از من بیان می‌کردند، کاملاً آشکار بود. ولی آنها نیاز به این کارها هم نداشتند زیرا چشم کبود “انور” برای کسب آرا […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۵۱۰
  دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷
    شاید نباید شرکتی را به صرف اینکه در لبه پرتگاه قرارگرفته است، به قعر دره بیندازید. نتیجه عمل به توصیه‌های “بانک جهانی” و “صندوق بین‌المللی پول”، بسته شدن کامل و تمام عیار درهای شرکت های متعدد در کشورهای مجاور بود. میلیون‌ها کارگر از کار بیکار شدند. اینها به لشکر هرج و مرج‌طلبان خیابانها پیوستند، ساختمانها را به آتش می‌کشیدند و شورش می‌کردند و در کشور به قتل و تجاوز می‌پرداختند. علاوه بر هزینه‌های هنگفت اجتماعی، وضع اقتصاد آن کشورها وخامت بیشتری پیدا کرد ولی بانک ها و شرکت ها […]

    شاید نباید شرکتی را به صرف اینکه در لبه پرتگاه قرارگرفته است، به قعر دره بیندازید. نتیجه عمل به توصیه‌های “بانک جهانی” و “صندوق بین‌المللی پول”، بسته شدن کامل و تمام عیار درهای شرکت های متعدد در کشورهای مجاور بود. میلیون‌ها کارگر از کار بیکار شدند. اینها به لشکر هرج و مرج‌طلبان خیابانها پیوستند، ساختمانها را به آتش می‌کشیدند و شورش می‌کردند و در کشور به قتل و تجاوز می‌پرداختند. علاوه بر هزینه‌های هنگفت اجتماعی، وضع اقتصاد آن کشورها وخامت بیشتری پیدا کرد ولی بانک ها و شرکت ها […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۵۰۹
  یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷
    کار ساخت، اندکی پس از از کناره‌گیری‌ام از نخست وزیری آغاز شد و دولت جدید تصمیم گرفت از سهم خود در سهام تأسیسات انرژی “دوبال” صرف نظر نکند. لذا بیعانه آن شرکت پس داده شد و انگیزه‌های “دوبال” برای سرمایه‌گذاری در کارخانه ذوب آلومینیوم در ایالت “سراواک” کم‌رنگ شد. من این کار را نپسندیدم زیرا ما طی پنج سال کوشیدیم اعراب را به کشور خود و سرمایه‌گذاری در آن بکشانیم ولی اینک نخست وزیر جدید، پولشان را به آنها پس داد. عقب نشستن از یک قرارداد، گام هوشمندانه‌ای نیست […]

    کار ساخت، اندکی پس از از کناره‌گیری‌ام از نخست وزیری آغاز شد و دولت جدید تصمیم گرفت از سهم خود در سهام تأسیسات انرژی “دوبال” صرف نظر نکند. لذا بیعانه آن شرکت پس داده شد و انگیزه‌های “دوبال” برای سرمایه‌گذاری در کارخانه ذوب آلومینیوم در ایالت “سراواک” کم‌رنگ شد. من این کار را نپسندیدم زیرا ما طی پنج سال کوشیدیم اعراب را به کشور خود و سرمایه‌گذاری در آن بکشانیم ولی اینک نخست وزیر جدید، پولشان را به آنها پس داد. عقب نشستن از یک قرارداد، گام هوشمندانه‌ای نیست […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر «ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۵۰۸
  شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷
    این ایده در اساس مبتنی بر انتقال نیروی برق با استفاده از کابلی به طول ۶۰۰ کیلومتر که در قعر دریا تا ساحل شرقی ایالت “جوهور” کشیده شده بود و سپس توزیع این انرژی در سراسر جزیره بود ولی نیروی ولتاژ باید در طول انتقال از دریا، پایین آورده شود چون نمی‌توان در دریا آن را [ولتاژ را] بالا نگه داشت. وقتی ما برای نخستین بار این ایده را مورد مطالعه قرار دادیم فناوری کابل‌ها به اندازه امروز پیشرفته نبود ولی سازندگان کابل به ما اطمینان دادند که توانایی […]

    این ایده در اساس مبتنی بر انتقال نیروی برق با استفاده از کابلی به طول ۶۰۰ کیلومتر که در قعر دریا تا ساحل شرقی ایالت “جوهور” کشیده شده بود و سپس توزیع این انرژی در سراسر جزیره بود ولی نیروی ولتاژ باید در طول انتقال از دریا، پایین آورده شود چون نمی‌توان در دریا آن را [ولتاژ را] بالا نگه داشت. وقتی ما برای نخستین بار این ایده را مورد مطالعه قرار دادیم فناوری کابل‌ها به اندازه امروز پیشرفته نبود ولی سازندگان کابل به ما اطمینان دادند که توانایی […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۵۰۷
  پنجشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷
    این شرکت مالکیت ۴۰ فروند کشتی و سه فروند ناو حمل گاز مایع داشت ولی اغلب این دارایی‌ها در حال تأمین مالی بود [خریدها اعتباری بود] به همین دلیل مدیریت شرکت تصمیم گرفت که تنها راه برون رفت، فروش سرمایه‌های آن و سرمایه گذاری پول حاصل از فروش در کشتی‌هاست و مسئله منحصر به بازار خریداران شد و تنها شرکتی که می‌توانست برای این کار پول بدهد، “میسک بیرهاد” از شرکت های وابسته به “پتروناس″ و یکی از بزرگترین شرکت های حمل و نقل دریایی بین‌المللی در کشور است. […]

    این شرکت مالکیت ۴۰ فروند کشتی و سه فروند ناو حمل گاز مایع داشت ولی اغلب این دارایی‌ها در حال تأمین مالی بود [خریدها اعتباری بود] به همین دلیل مدیریت شرکت تصمیم گرفت که تنها راه برون رفت، فروش سرمایه‌های آن و سرمایه گذاری پول حاصل از فروش در کشتی‌هاست و مسئله منحصر به بازار خریداران شد و تنها شرکتی که می‌توانست برای این کار پول بدهد، “میسک بیرهاد” از شرکت های وابسته به “پتروناس″ و یکی از بزرگترین شرکت های حمل و نقل دریایی بین‌المللی در کشور است. […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۵۰۶
  چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷
    در راستای اجتناب از ورشکستگی سیستم حمل و نقل ریلی سبک، دولت دخالت کرد و مبلغی حدود ۹ میلیارد رینگت برای در اختیار گرفتن آنها پرداخت. در اینجا نیز متهم شدیم که در پی نجات سرمایه‌دارانی هستیم که با آنها پیوندهای سیاسی داریم ولی بعداً معلوم شد بسته نجات، سرمایه‌گذاری بسیار خوبی بود زیرا امروزه همگان میزان اهمیت سیستم ریلی سبک را برای “کوالالامپور” درک می‌کنند زیرا اگر این سیستم نبود، خیابانها پر از اتومبیل‌های سواری و اتوبوس می‌شد. در حال حاضر خطوط ریلی سبک با ظرفیت کامل کار […]

    در راستای اجتناب از ورشکستگی سیستم حمل و نقل ریلی سبک، دولت دخالت کرد و مبلغی حدود ۹ میلیارد رینگت برای در اختیار گرفتن آنها پرداخت. در اینجا نیز متهم شدیم که در پی نجات سرمایه‌دارانی هستیم که با آنها پیوندهای سیاسی داریم ولی بعداً معلوم شد بسته نجات، سرمایه‌گذاری بسیار خوبی بود زیرا امروزه همگان میزان اهمیت سیستم ریلی سبک را برای “کوالالامپور” درک می‌کنند زیرا اگر این سیستم نبود، خیابانها پر از اتومبیل‌های سواری و اتوبوس می‌شد. در حال حاضر خطوط ریلی سبک با ظرفیت کامل کار […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۵۰۵
  سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷
    از جمله تدابیری که برای کاستن از پیامدهای بحران اتخاذ کردیم، شکل‌دهی به برخی مؤسسات برای برخورد با نقدینگی بانک ها و شرکت ها بود. بر این اساس، شرکت “داناهارتا” در ژوئن ۱۹۹۸م. برای حل مشکل بدهی‌های معوق و بازپرداخت نشده و شرکت “دانامودال” در اوت همان سال برای بازگرداندن سرمایه‌های نظام بانکی را تأسیس کردیم و در همان حال کمیته “زمان‌بندی مجدد بدهی شرکت ها” بر ادامه‌ تأمین مالی مؤسسات حرفه‌ای قادر به بقا، تأکید کرد. این سه آژانس به اهداف خود دست پیدا کردند و میلیاردها “رینگت” […]

    از جمله تدابیری که برای کاستن از پیامدهای بحران اتخاذ کردیم، شکل‌دهی به برخی مؤسسات برای برخورد با نقدینگی بانک ها و شرکت ها بود. بر این اساس، شرکت “داناهارتا” در ژوئن ۱۹۹۸م. برای حل مشکل بدهی‌های معوق و بازپرداخت نشده و شرکت “دانامودال” در اوت همان سال برای بازگرداندن سرمایه‌های نظام بانکی را تأسیس کردیم و در همان حال کمیته “زمان‌بندی مجدد بدهی شرکت ها” بر ادامه‌ تأمین مالی مؤسسات حرفه‌ای قادر به بقا، تأکید کرد. این سه آژانس به اهداف خود دست پیدا کردند و میلیاردها “رینگت” […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۵۰۴
  دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷
    می‌توان چیزی حدود ۳۳ مسابقه در سال بر روی این پیست انجام داد و اگر این پیست نتواند مسابقات دیگری جز فرمول یک را میزبانی کند، فایده‌ای نخواهد داشت زیرا کل مسابقات فرمول یک تنها سه روز در سال به درازا می‌کشد و این بدان معنا بود که پیست باید برای میزبانی مسابقات دیگری نیز ساخته شود، مسابقاتی چون “فرمول آسیا” و مسابقات [اتومبیلرانی] هفتگی علاقمندان که اخیراً به طور هفتگی در پیست “شاه علم” برگزار می‌شود. پس از ثبت رکورد در ساخت این پیست که عدد ۱۴ ماه […]

    می‌توان چیزی حدود ۳۳ مسابقه در سال بر روی این پیست انجام داد و اگر این پیست نتواند مسابقات دیگری جز فرمول یک را میزبانی کند، فایده‌ای نخواهد داشت زیرا کل مسابقات فرمول یک تنها سه روز در سال به درازا می‌کشد و این بدان معنا بود که پیست باید برای میزبانی مسابقات دیگری نیز ساخته شود، مسابقاتی چون “فرمول آسیا” و مسابقات [اتومبیلرانی] هفتگی علاقمندان که اخیراً به طور هفتگی در پیست “شاه علم” برگزار می‌شود. پس از ثبت رکورد در ساخت این پیست که عدد ۱۴ ماه […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۵۰۴
  دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷
    می‌توان چیزی حدود ۳۳ مسابقه در سال بر روی این پیست انجام داد و اگر این پیست نتواند مسابقات دیگری جز فرمول یک را میزبانی کند، فایده‌ای نخواهد داشت زیرا کل مسابقات فرمول یک تنها سه روز در سال به درازا می‌کشد و این بدان معنا بود که پیست باید برای میزبانی مسابقات دیگری نیز ساخته شود، مسابقاتی چون “فرمول آسیا” و مسابقات [اتومبیلرانی] هفتگی علاقمندان که اخیراً به طور هفتگی در پیست “شاه علم” برگزار می‌شود. پس از ثبت رکورد در ساخت این پیست که عدد ۱۴ ماه […]

    می‌توان چیزی حدود ۳۳ مسابقه در سال بر روی این پیست انجام داد و اگر این پیست نتواند مسابقات دیگری جز فرمول یک را میزبانی کند، فایده‌ای نخواهد داشت زیرا کل مسابقات فرمول یک تنها سه روز در سال به درازا می‌کشد و این بدان معنا بود که پیست باید برای میزبانی مسابقات دیگری نیز ساخته شود، مسابقاتی چون “فرمول آسیا” و مسابقات [اتومبیلرانی] هفتگی علاقمندان که اخیراً به طور هفتگی در پیست “شاه علم” برگزار می‌شود. پس از ثبت رکورد در ساخت این پیست که عدد ۱۴ ماه […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۵۰۳
  یکشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۷
    خدمات متروی سریع‌السیر در اینجا بیشتر شبیه سیستم راه‌آهنی است که فرودگاه “هیثرو” در لندن را به ایستگاه بادینگتون” در مرکز “لندن” متصل می‌کند. ولی ما توانستیم سیستم خود را طوری بسازیم که با هزینه‌ای بسیار کمتر، دو برابر آن فاصله را پوشش دهد. هزینه راه‌آهن “لندن” حدود ۱۵۷ میلیون رینگت برای هر کیلومتر است، حال آنکه هزینه متروی سریع‌السیر ما ۳۵ میلیون رینگت در ازای هر کیلومتر است و این کاهش هزینه‌ها به ما امکان می‌دهد که خدماتی در سطح جهانی را با یک سوم هزینه‌های جهانی ارائه […]

    خدمات متروی سریع‌السیر در اینجا بیشتر شبیه سیستم راه‌آهنی است که فرودگاه “هیثرو” در لندن را به ایستگاه بادینگتون” در مرکز “لندن” متصل می‌کند. ولی ما توانستیم سیستم خود را طوری بسازیم که با هزینه‌ای بسیار کمتر، دو برابر آن فاصله را پوشش دهد. هزینه راه‌آهن “لندن” حدود ۱۵۷ میلیون رینگت برای هر کیلومتر است، حال آنکه هزینه متروی سریع‌السیر ما ۳۵ میلیون رینگت در ازای هر کیلومتر است و این کاهش هزینه‌ها به ما امکان می‌دهد که خدماتی در سطح جهانی را با یک سوم هزینه‌های جهانی ارائه […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۵۰۲
  شنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۷
    هزینه‌های کلی ساخت این فرودگاه حدود ۹ میلیارد “رینگت” بود، هزینه‌ای که می‌توان آن را با هزینه ۲۰ میلیارد دلاری (معادل ۷۲ میلیارد رینگت) ساخت فرودگاه بین المللی “هنگ کنگ” ـ که تنها چند روز پیش از افتتاح فرودگاه بین المللی “کوالالامپور” افتتاح شد و نیاز به زمان زیادی برای حل مشکلات تأسیساتی پیش آمده پیدا کرد ـ مقایسه کرد. این به معنای توجیه‌های بسیار زیاد برای سرمایه‌گذاری‌های دولت در این پروژه است. با اینکه نمی‌دانم از فرودگاه بین‌المللی “کوالالامپور” چه میزان پول به دست آورده‌ایم ولی می‌توانم بگویم […]

    هزینه‌های کلی ساخت این فرودگاه حدود ۹ میلیارد “رینگت” بود، هزینه‌ای که می‌توان آن را با هزینه ۲۰ میلیارد دلاری (معادل ۷۲ میلیارد رینگت) ساخت فرودگاه بین المللی “هنگ کنگ” ـ که تنها چند روز پیش از افتتاح فرودگاه بین المللی “کوالالامپور” افتتاح شد و نیاز به زمان زیادی برای حل مشکلات تأسیساتی پیش آمده پیدا کرد ـ مقایسه کرد. این به معنای توجیه‌های بسیار زیاد برای سرمایه‌گذاری‌های دولت در این پروژه است. با اینکه نمی‌دانم از فرودگاه بین‌المللی “کوالالامپور” چه میزان پول به دست آورده‌ایم ولی می‌توانم بگویم […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۵۰۱
  پنجشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۷
    باید برخی مشکلات را پیش از آغاز عملیات ساخت، حل می‌کردیم. به عنوان مثال خاک منطقه فرودگاه حاوی مقادیر زیادی تورب (زغال سنگ نارس) بود و نرم تر از آن بود که برای باند فرودگاه مناسب باشد لذا پس از حفر آنجا به وسیله دهها بیل مکانیکی، صدها کامیون اقدام به انتقال این خاک و سپس آوردن سنگ های آهکی و خاک های گل‌رسی برای پر کردن قسمت‌های برداشته شده کردند و در عین حال عملیات فرودگاه با شتاب بسیار خوبی پیش رفت و سرانجام روزی فرارسید که هواپیمای […]

    باید برخی مشکلات را پیش از آغاز عملیات ساخت، حل می‌کردیم. به عنوان مثال خاک منطقه فرودگاه حاوی مقادیر زیادی تورب (زغال سنگ نارس) بود و نرم تر از آن بود که برای باند فرودگاه مناسب باشد لذا پس از حفر آنجا به وسیله دهها بیل مکانیکی، صدها کامیون اقدام به انتقال این خاک و سپس آوردن سنگ های آهکی و خاک های گل‌رسی برای پر کردن قسمت‌های برداشته شده کردند و در عین حال عملیات فرودگاه با شتاب بسیار خوبی پیش رفت و سرانجام روزی فرارسید که هواپیمای […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۵۰۰
  چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷
    مثلاً در مورد فرودگاه بین‌المللی “ناریتا” در “توکیو”، ساخت باند دوم فرودگاه به دلیل خودداری کشاورزان محلی از ترک زمین‌های خود، سالیان دراز با دشواری روبرو بود و حتی مخالفت‌های آنان با ساخت فرودگاه جنبه خشونت آمیز به خود گرفت و به همین دلیل نرده های مرتفعی کشیدند و برای ممانعت از عملیات خرابکارانه، نیروهای پلیس در آنجا مستقر شدند. برای تضمین فضای کافی برای عملیات توسعه در آینده، ما در برابر خود فقط این گزینه را داشتیم که به دنبال مکانی دور از شهر باشیم. سرانجام نیز قطعه […]

    مثلاً در مورد فرودگاه بین‌المللی “ناریتا” در “توکیو”، ساخت باند دوم فرودگاه به دلیل خودداری کشاورزان محلی از ترک زمین‌های خود، سالیان دراز با دشواری روبرو بود و حتی مخالفت‌های آنان با ساخت فرودگاه جنبه خشونت آمیز به خود گرفت و به همین دلیل نرده های مرتفعی کشیدند و برای ممانعت از عملیات خرابکارانه، نیروهای پلیس در آنجا مستقر شدند. برای تضمین فضای کافی برای عملیات توسعه در آینده، ما در برابر خود فقط این گزینه را داشتیم که به دنبال مکانی دور از شهر باشیم. سرانجام نیز قطعه […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر «ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۴۹۹
  سه شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۷
    ما از بیش از ۵۰ سال قبل تا کنون در تلاش برای توسعه کشورمان هستیم و توانسته ایم آن را به کشور ثروتمندی تبدیل کنیم ولی هنوز توانایی ارزیابی آنچه را در اختیار داریم پیدا نکرده‌ایم، همچنانکه از احساس مسئولیت یا مسئولیت پذیری نیرومندی برخوردار نشده‌ایم. من معتقدم که در پروژه ساخت فرودگاه بین‌المللی “کوالالامپور” در “سیبانگ” کارایی بهتری داشتیم. این یکی از پروژه‌هایی بود که منتقدان به آن نام “پروژه‌های بزرگ من” دادند. ابتدا می‌خواستیم یک باند دیگر در فرودگاه بین‌المللی “سوبانگ” اضافه کنیم ولی زمین کافی برای […]

    ما از بیش از ۵۰ سال قبل تا کنون در تلاش برای توسعه کشورمان هستیم و توانسته ایم آن را به کشور ثروتمندی تبدیل کنیم ولی هنوز توانایی ارزیابی آنچه را در اختیار داریم پیدا نکرده‌ایم، همچنانکه از احساس مسئولیت یا مسئولیت پذیری نیرومندی برخوردار نشده‌ایم. من معتقدم که در پروژه ساخت فرودگاه بین‌المللی “کوالالامپور” در “سیبانگ” کارایی بهتری داشتیم. این یکی از پروژه‌هایی بود که منتقدان به آن نام “پروژه‌های بزرگ من” دادند. ابتدا می‌خواستیم یک باند دیگر در فرودگاه بین‌المللی “سوبانگ” اضافه کنیم ولی زمین کافی برای […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر «ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۴۹۸
  دوشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۷
    وقتی حین مراسم افتتاحیه در پیست دوومیدانی سوار خودروی روباز خود شدم کف زدن های ممتد حاضران واقعاً دلگرم‌کننده و تشویق‌آمیز بود. بازی‌های کشورهای مشترک المنافع تنها مناسبت درخشان در “مالزی” به شمار می رفت چراکه دیگر مسائل کشور، طبق دلخواه پیش نمی‌رفت و من در چندین جبهه درگیر مبارزه بودم. از جمله در کنار بحران ارز، “انور” در سراسر کشور علیه من به فعالیت می پرداخت و حتی تهدید کرد که تظاهراتی از سوی هوادارانش به راه خواهد انداخت و راهی محل برگزاری مراسم پایانی بازی ها خواهد […]

    وقتی حین مراسم افتتاحیه در پیست دوومیدانی سوار خودروی روباز خود شدم کف زدن های ممتد حاضران واقعاً دلگرم‌کننده و تشویق‌آمیز بود. بازی‌های کشورهای مشترک المنافع تنها مناسبت درخشان در “مالزی” به شمار می رفت چراکه دیگر مسائل کشور، طبق دلخواه پیش نمی‌رفت و من در چندین جبهه درگیر مبارزه بودم. از جمله در کنار بحران ارز، “انور” در سراسر کشور علیه من به فعالیت می پرداخت و حتی تهدید کرد که تظاهراتی از سوی هوادارانش به راه خواهد انداخت و راهی محل برگزاری مراسم پایانی بازی ها خواهد […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۴۹۷
  یکشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷
    من برای تدارک این بازی‌ها، توجه فوق‌العاده‌ای مبذول داشتم. تصمیم گرفتیم یک مجتمع ورزشی جدید در “بوکیت جلیل” خارج از شهر بنا کنیم. با ترافیک سنگین خیابان های پایتخت که به دلیل تعداد زیاد خودروها به وجود می‌آید، ورزشگاه قدیمی مرکز شهر “کوالالامپور” دیگر مناسب نبود. ما نیازمند ورزشگاهی جدید و بسیار بزرگتر بودیم. یک ورزشگاه هم برای ورزش‌های داخل سالن و یک استخر المپیکی با استاندارد جهانی و یک دهکده ورزشی برای اسکان شرکت‌کنندگان نیاز داشتیم. برای این کار میدان‌های ورزشی مناسب برای رشته‌های گوناگون ورزشی را ـ […]

    من برای تدارک این بازی‌ها، توجه فوق‌العاده‌ای مبذول داشتم. تصمیم گرفتیم یک مجتمع ورزشی جدید در “بوکیت جلیل” خارج از شهر بنا کنیم. با ترافیک سنگین خیابان های پایتخت که به دلیل تعداد زیاد خودروها به وجود می‌آید، ورزشگاه قدیمی مرکز شهر “کوالالامپور” دیگر مناسب نبود. ما نیازمند ورزشگاهی جدید و بسیار بزرگتر بودیم. یک ورزشگاه هم برای ورزش‌های داخل سالن و یک استخر المپیکی با استاندارد جهانی و یک دهکده ورزشی برای اسکان شرکت‌کنندگان نیاز داشتیم. برای این کار میدان‌های ورزشی مناسب برای رشته‌های گوناگون ورزشی را ـ […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۴۹۶
  شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷
    قرار بود امروز “انور” نخست وزیر مالزی باشد ولی اگر چنین نشده، به دلیل کارهای خودش بوده است. او راهی جز کنار گذاشتنش در برابرم قرار نداد. من کاری را کردم که فکر می‌کردم برای کشور بهتر است. ممکن است خطاهایی مرتکب شده باشم ولی برکناری “انور” مسلماً یکی از آنها نیست. فصل پنجاه و چهارم سال ۱۹۹۸م؛ بازیهای پرشکوه و دستاوردهای شگفت امروز معتقدم که در کل دوران نخست وزیری‌ام، سال ۱۹۹۸م. پر چالش‌ترین سال بود: سال بحران مالی آسیا، سال برگزاری بازی‌های کشورهای مشترک المنافع در “مالزی” […]

    قرار بود امروز “انور” نخست وزیر مالزی باشد ولی اگر چنین نشده، به دلیل کارهای خودش بوده است. او راهی جز کنار گذاشتنش در برابرم قرار نداد. من کاری را کردم که فکر می‌کردم برای کشور بهتر است. ممکن است خطاهایی مرتکب شده باشم ولی برکناری “انور” مسلماً یکی از آنها نیست. فصل پنجاه و چهارم سال ۱۹۹۸م؛ بازیهای پرشکوه و دستاوردهای شگفت امروز معتقدم که در کل دوران نخست وزیری‌ام، سال ۱۹۹۸م. پر چالش‌ترین سال بود: سال بحران مالی آسیا، سال برگزاری بازی‌های کشورهای مشترک المنافع در “مالزی” […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۴۹۵
  پنجشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۷
    آنها به جای شما به خشم می‌آیند و اگر همچون آنها خشمگین نباشی، ناامیدشان کرده‌ای! همچنانکه پیشتر هم گفتم، وقتی “پل کیتینگ” نخست وزیر سابق “استرالیا” مرا عصیانگر توصیف کرد، ناراحت نشدم و به این بسنده کردم که بگویم من زیر بار حرف هرکسی نمی‌روم و این توصیف کاملاً بر من صدق می‌کند. من همیشه همان کاری را که دیگران می‌کنند، نمی‌کنم. بخش اعظم مالزیایی‌ها نیز این جنبه از شخصیت مرا می‌پسندند زیرا به کشورمان امکان داده که قدرت و توانمندی و آمادگی دفاع از خود را به رخ […]

    آنها به جای شما به خشم می‌آیند و اگر همچون آنها خشمگین نباشی، ناامیدشان کرده‌ای! همچنانکه پیشتر هم گفتم، وقتی “پل کیتینگ” نخست وزیر سابق “استرالیا” مرا عصیانگر توصیف کرد، ناراحت نشدم و به این بسنده کردم که بگویم من زیر بار حرف هرکسی نمی‌روم و این توصیف کاملاً بر من صدق می‌کند. من همیشه همان کاری را که دیگران می‌کنند، نمی‌کنم. بخش اعظم مالزیایی‌ها نیز این جنبه از شخصیت مرا می‌پسندند زیرا به کشورمان امکان داده که قدرت و توانمندی و آمادگی دفاع از خود را به رخ […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۴۹۴
  چهارشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۷
    مالایایی‌ها غالباً متدین و محافظه‌کارند و انحراف جنسی از نظر آنها گناه بزرگی است و آنها هرگز اینگونه کارها را نمی‌بخشند و به مرتکبان، کمترین روی خوشی نشان نمی‌دهند ولی شهرت “انور” به عنوان مردی دیندار و متعهد، شماری از مردم را متقاعد ساخت که اتهام وی به ارتکاب چنین فعلی، یاوه‌ای بیش نیست حتی اگر می‌دیدند دادگاه او را محکوم کرده‌است. همزمان مطبوعات داخلی و خارجی نیز نخواستند از معرفی من به عنوان دیکتاتور، دست بردارند، به ویژه مطبوعات خارجی چنین حکم دادند که “انور” بی‌گناه است و […]

    مالایایی‌ها غالباً متدین و محافظه‌کارند و انحراف جنسی از نظر آنها گناه بزرگی است و آنها هرگز اینگونه کارها را نمی‌بخشند و به مرتکبان، کمترین روی خوشی نشان نمی‌دهند ولی شهرت “انور” به عنوان مردی دیندار و متعهد، شماری از مردم را متقاعد ساخت که اتهام وی به ارتکاب چنین فعلی، یاوه‌ای بیش نیست حتی اگر می‌دیدند دادگاه او را محکوم کرده‌است. همزمان مطبوعات داخلی و خارجی نیز نخواستند از معرفی من به عنوان دیکتاتور، دست بردارند، به ویژه مطبوعات خارجی چنین حکم دادند که “انور” بی‌گناه است و […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۴۹۴
  چهارشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۷
    مالایایی‌ها غالباً متدین و محافظه‌کارند و انحراف جنسی از نظر آنها گناه بزرگی است و آنها هرگز اینگونه کارها را نمی‌بخشند و به مرتکبان، کمترین روی خوشی نشان نمی‌دهند ولی شهرت “انور” به عنوان مردی دیندار و متعهد، شماری از مردم را متقاعد ساخت که اتهام وی به ارتکاب چنین فعلی، یاوه‌ای بیش نیست حتی اگر می‌دیدند دادگاه او را محکوم کرده‌است. همزمان مطبوعات داخلی و خارجی نیز نخواستند از معرفی من به عنوان دیکتاتور، دست بردارند، به ویژه مطبوعات خارجی چنین حکم دادند که “انور” بی‌گناه است و […]

    مالایایی‌ها غالباً متدین و محافظه‌کارند و انحراف جنسی از نظر آنها گناه بزرگی است و آنها هرگز اینگونه کارها را نمی‌بخشند و به مرتکبان، کمترین روی خوشی نشان نمی‌دهند ولی شهرت “انور” به عنوان مردی دیندار و متعهد، شماری از مردم را متقاعد ساخت که اتهام وی به ارتکاب چنین فعلی، یاوه‌ای بیش نیست حتی اگر می‌دیدند دادگاه او را محکوم کرده‌است. همزمان مطبوعات داخلی و خارجی نیز نخواستند از معرفی من به عنوان دیکتاتور، دست بردارند، به ویژه مطبوعات خارجی چنین حکم دادند که “انور” بی‌گناه است و […]

Page 1 of 4412345...Last »