روزنامه اطلاعات

ايران شناسی

 • نیکان
  سه شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
  الهی، اگر پرسی، حجت نداریم و اگر بسنجی، بضاعت نداریم و اگر بسوزی، طاقت نداریم. مائیم همه مسلمان بی‌مایه، و همه از طاعت بی‌پیرایه، و همه محتاج و بی‌سرمایه؛ الهی، چون نیکان را استغفار باید کرد، نانیکان را چه باید کرد؟ الهی، می‌بینی و می‌دانی و برآوردن می‌توانی. خواجه عبدالله انصاری نسخه مناسب چاپ

 • اردیبهشت اصفهان
  استاد ادیب برومند
  سه شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
  خرّما شهر «سپاهان» خاصه در اردیبهشت کز صفایش بازیابى جلوة خرم بهشت در کنار زنده‌رودش دیدة دل برگشاى کش نوآیین منظر است آیینة‌ اردیبهشت بنگر از هر سو به هم پیوسته خرمنهاى گل بنگر از هر جا به هم روییده سبزی‌هاى کشت باغ‏ و بستانش به‏ نکهت، سر به سر مُشکین طراز کوه و صحرایش به‏ نزهت، جابه‏جا مینو سرشت دست نقاش جمالش، نقشها بر در کشید کلک خطاط کمالش، حرفها بر سر نوشت گر شنیدى وصفى از زیبایى «باغ ارم» برصفاهان بین‏ که‏ پیشش‏ نقش‏ هر زیباست زشت جنت […]

 • سام‌نامه در سنجش با شاهنامه
  سخنرانی علی‌اصغر ارجی در شهر کتاب
  سه شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
    زیبایی‌شناسی بحثی فلسفی است و پیشینه‌اش به زمان افلاطون برمی‌گردد. گاه آن را مقوله‌ا‌ی عینی دانسته‌اند و گاه محصول ذهن؛ زمانی زیبایی‌شناسی به پدیده‌های فیزیکی و طبیعی پرداخته است و زمانی تقلیدی شده است در حوزه‌های هنر و ادبیات. زیبایی‌شناسی موضوعی است که شهود و ارتباط مستقیم انسان با عالم ناخودآگاه و هر پدیده‌ نامکشوف را بیان می‌کند و کشفی است که انسان از درون خود و پدیده‌های پیرامونش استخراج می‌کند. کانت می‌گوید: «در زیبایی‌شناسی مفاهیم و ماهیت مهم نیست، بلکه کشف عملکرد و چگونگی کاربرد مهم است.» مهمترین […]

    زیبایی‌شناسی بحثی فلسفی است و پیشینه‌اش به زمان افلاطون برمی‌گردد. گاه آن را مقوله‌ا‌ی عینی دانسته‌اند و گاه محصول ذهن؛ زمانی زیبایی‌شناسی به پدیده‌های فیزیکی و طبیعی پرداخته است و زمانی تقلیدی شده است در حوزه‌های هنر و ادبیات. زیبایی‌شناسی موضوعی است که شهود و ارتباط مستقیم انسان با عالم ناخودآگاه و هر پدیده‌ نامکشوف را بیان می‌کند و کشفی است که انسان از درون خود و پدیده‌های پیرامونش استخراج می‌کند. کانت می‌گوید: «در زیبایی‌شناسی مفاهیم و ماهیت مهم نیست، بلکه کشف عملکرد و چگونگی کاربرد مهم است.» مهمترین […]

 • آشنایی با ایران‌شناسان
  فریتْس وولف
  لیلا نوری کشتکار
  سه شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
    فریتس وولف،۱ ایران‌شناس و شاهنامه‌پژوه نامدار آلمانی، که عمده شهرت خود را پس از تألیف «فرهنگ شاهنامه فردوسی» (برلین، ۱۹۳۵) به دست آورد، یازدهم نوامبر ۱۸۸۰ در خانواده‌ای یهودی در برلین به دنیا آمد و تا سی‌‌ویکم مارس ۱۹۴۳ نیز در این شهر زندگی می‌کرد؛‌ اما از سرنوشت او پس از این تاریخ اطلاعی در دست نیست. وولف تحصیلات دبیرستان را در مدرسه سلطنتی فرانسوی به پایان رساند. سپس برای ادامه تحصیل به مونیخ و ‌هایدلبرگ رفت و به تحصیل علوم شرقی، از جمله ادبیات، هنر، فلسفه و زبان، […]

    فریتس وولف،۱ ایران‌شناس و شاهنامه‌پژوه نامدار آلمانی، که عمده شهرت خود را پس از تألیف «فرهنگ شاهنامه فردوسی» (برلین، ۱۹۳۵) به دست آورد، یازدهم نوامبر ۱۸۸۰ در خانواده‌ای یهودی در برلین به دنیا آمد و تا سی‌‌ویکم مارس ۱۹۴۳ نیز در این شهر زندگی می‌کرد؛‌ اما از سرنوشت او پس از این تاریخ اطلاعی در دست نیست. وولف تحصیلات دبیرستان را در مدرسه سلطنتی فرانسوی به پایان رساند. سپس برای ادامه تحصیل به مونیخ و ‌هایدلبرگ رفت و به تحصیل علوم شرقی، از جمله ادبیات، هنر، فلسفه و زبان، […]

 • مولوی و ادبیات مولویه
  شادروان دکتر محمدامین ریاحی
  سه شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
    مولوی تابناک‌ترین چهرة زبان و ادب و فرهنگ ایرانی در عصر ایلخانان در دیار روم است. آفتاب درخشانی است که بعد از او هم قرنها ستارگانی از او نور گرفته و خانقاه‌ها و محافل دوستداران فرهنگ ایرانی را روشن نگاه داشته‌اند… اقامت مولوی در «قونیه»، پایتخت سلطان کیقباد اول، سبب شده که تذکره‌نویسان و محققان متأخر میان مولوی یا پدرش با آن پادشاه ارتباط نزدیکی تصور نمایند. حتی افلاکی در مناقب‌العارفین خود که مثل هر مریدی به قصد بالابردن مقام پیر و مراد خود افسانه‌های بی‌اساسی سرهم کرده است، […]

    مولوی تابناک‌ترین چهرة زبان و ادب و فرهنگ ایرانی در عصر ایلخانان در دیار روم است. آفتاب درخشانی است که بعد از او هم قرنها ستارگانی از او نور گرفته و خانقاه‌ها و محافل دوستداران فرهنگ ایرانی را روشن نگاه داشته‌اند… اقامت مولوی در «قونیه»، پایتخت سلطان کیقباد اول، سبب شده که تذکره‌نویسان و محققان متأخر میان مولوی یا پدرش با آن پادشاه ارتباط نزدیکی تصور نمایند. حتی افلاکی در مناقب‌العارفین خود که مثل هر مریدی به قصد بالابردن مقام پیر و مراد خود افسانه‌های بی‌اساسی سرهم کرده است، […]

 • غروب کارون
  دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی
  سه شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
    دیده‌ام دریاست؛ اما زیر دریا آتش است این خلیج سرخ را موج گهرزا آ‌تش است پا بنه بر چشم، ای مهمان زیبای خلیج تا ببینی زیر آب شور دریا، آتش است ای بنازم سرزمینی را که آب و باد و خاک یعنی اصل چار عنصر اندر آنجا آتش است سینه گرم عشق و ساقی آتشین‌روی از شراب مدعی گو پا منه در خانه ما، آتش است مگذر از پیرامُن ما ای حریف خشک‌مغز چیزی اندر سینه ما هست و گویا آتش است ای گلو ترکرده با نفت خُزستان، هوش […]

    دیده‌ام دریاست؛ اما زیر دریا آتش است این خلیج سرخ را موج گهرزا آ‌تش است پا بنه بر چشم، ای مهمان زیبای خلیج تا ببینی زیر آب شور دریا، آتش است ای بنازم سرزمینی را که آب و باد و خاک یعنی اصل چار عنصر اندر آنجا آتش است سینه گرم عشق و ساقی آتشین‌روی از شراب مدعی گو پا منه در خانه ما، آتش است مگذر از پیرامُن ما ای حریف خشک‌مغز چیزی اندر سینه ما هست و گویا آتش است ای گلو ترکرده با نفت خُزستان، هوش […]

 • سنت نوروزخوانى
  نعمت‌الله کاظمى فرامرزى - بخش دوم و پایانی
  چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۶
  اشاره: بخش نخست این نوشتار، در تاریخ ۱۷ اسفند ۹۵ در همین صفحه به چاپ رسیده است. در رودبار، نوروزخوان‌هاى کودک و نوجوان، چند روز قبل از نوروز، در گروههاى چند نفرى به محله‌ها و روستاهاى مختلف مى‌رفتند و این عبارات را مى‌خواندند: دسته‌جمعى: سال نو باشد مبارک ر شما را امسال مبارک ر شما را هر سال مبارک! تک‌خوانى: آقابرار تاج به سرر ته خاناى ناهاى راى سر (= خانه‌ات سر راه قرار گرفته) دسته‌جمعى: سال نو باشد مبارک… تک‌خوانى: ته ره ببو گل پسر (= برایت گل پسرى […]

 • عبادت
  چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۶
  سیدبرهان‏الدین محقق ترمذى: مغز عبادت، گداز نفس است و باقى همه پوست عبادت ‏است. عبادتى که در وى گداز نفس نیست، آن عبادت ‏نیست. روى سوى آفتاب کن تا گرم و روشن شوى. آفتاب قلوب، نور معرفت حق است. معارف نسخه مناسب چاپ

 • «اول اردیبهشت ماه جلالی...» یاد روز سعدی
  خداوند اندیشه و سخن، سعدی
  دکتر احمد کتابی
  چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۶
    سعدیا، چون تو کجا نادره گفتاری هست؟ یا چو شیرین سخنت لعل گهرباری هست؟ (ملک‏الشعراء بهار)۱ سعدی را به‌حق «شاعر همه زمان‎ها»، «شاعر جهانی» و نیز «شاعر انسانیت» خوانده‎اند.۲ این عنوان‎ها به‌راستی شایسته سعدی است؛ چرا که اندیشه‎های والا و انسانی او نه به زمان و دوره‎ای خاص اختصاص دارد و نه به مکان و سرزمینی معین و نه به قوم یا ملتی مشخص. کلام شیرین و آکنده از حکمت و معرفت سعدی خیلی زود مرزهای زمان و مکان را در نوردید و به‎سرعت به افق‎ها و خطه‎های دور […]

    سعدیا، چون تو کجا نادره گفتاری هست؟ یا چو شیرین سخنت لعل گهرباری هست؟ (ملک‏الشعراء بهار)۱ سعدی را به‌حق «شاعر همه زمان‎ها»، «شاعر جهانی» و نیز «شاعر انسانیت» خوانده‎اند.۲ این عنوان‎ها به‌راستی شایسته سعدی است؛ چرا که اندیشه‎های والا و انسانی او نه به زمان و دوره‎ای خاص اختصاص دارد و نه به مکان و سرزمینی معین و نه به قوم یا ملتی مشخص. کلام شیرین و آکنده از حکمت و معرفت سعدی خیلی زود مرزهای زمان و مکان را در نوردید و به‎سرعت به افق‎ها و خطه‎های دور […]

 • پیامد حمله مغول
  ایلیا پاولویچ پتروشفسکی - ترجمه حسن انوشه
  چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۶
    در سده‌های میانه، تهاجمات جهانگشایان صحرا گرد به نواحی آباد و متمدن، معمولا باعث خرابی و ویرانی این نواحی می‌گردید. فتح ایران به دست سلجوقیان خصوصا با غارت و تخریب همراه بود.۱ سرشت ویرانگرانه تهاجم غُزان به خراسان در سالهای پنجاه سده ششم هجریر دوازدهم میلادی مشهور و انگشت‌نماست؛۲ اما فتح ایران به دست مغولان در این کشور نیز مانند سرزمین‌های دیگر، آن‌چنان خرابی و انحطاطی را به بار آورد که قابل مقایسه با ویرانی‌های حاصل از تاخت و تازهای غزان نیست. این ویرانی بر اثر فتوح چنگیزخان که […]

    در سده‌های میانه، تهاجمات جهانگشایان صحرا گرد به نواحی آباد و متمدن، معمولا باعث خرابی و ویرانی این نواحی می‌گردید. فتح ایران به دست سلجوقیان خصوصا با غارت و تخریب همراه بود.۱ سرشت ویرانگرانه تهاجم غُزان به خراسان در سالهای پنجاه سده ششم هجریر دوازدهم میلادی مشهور و انگشت‌نماست؛۲ اما فتح ایران به دست مغولان در این کشور نیز مانند سرزمین‌های دیگر، آن‌چنان خرابی و انحطاطی را به بار آورد که قابل مقایسه با ویرانی‌های حاصل از تاخت و تازهای غزان نیست. این ویرانی بر اثر فتوح چنگیزخان که […]

 • سرزمین حکمت
  آیت الله دکتر مهدی محیی‌الدین الهی قمشه‌ای
  چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۶
    رسول(ص) فرمود: «لو کانَ العلمُ فی الثُّریا لَنالَهُ رجالٌ من الفارس: اگر دانش در ستارة پروین باشد، مردمانی از ایران بدان دست می‌یابند.» گفت رسول آن به سفارت امین: دانش و هوش است در ایران زمین دانش اگر پای به کیوان بوَد دسترس مردم ایران بود معرفت و فکرت و فرهنگ و هوش عقل و ذکاء و نفخات سروش معنی اخلاص و لُباب حِکم۱ بر در آن قوم فرازد عَلم مهر و تولای علی زان گروه برکشدی خیمه به هر دشت و کوه پرتو حق بر دل هشیارشان راه […]

    رسول(ص) فرمود: «لو کانَ العلمُ فی الثُّریا لَنالَهُ رجالٌ من الفارس: اگر دانش در ستارة پروین باشد، مردمانی از ایران بدان دست می‌یابند.» گفت رسول آن به سفارت امین: دانش و هوش است در ایران زمین دانش اگر پای به کیوان بوَد دسترس مردم ایران بود معرفت و فکرت و فرهنگ و هوش عقل و ذکاء و نفخات سروش معنی اخلاص و لُباب حِکم۱ بر در آن قوم فرازد عَلم مهر و تولای علی زان گروه برکشدی خیمه به هر دشت و کوه پرتو حق بر دل هشیارشان راه […]

 • نوروزخوانى
  نعمت‌الله کاظمى فرامرزى
  چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۵
    «نوروز» آغازى است مهم؛ آغاز مجدد زندگى، رویش دوباره گلها، فصل سرسبزى و بارورى. «نوروز» آیتى است از آیات خداوند و شایان تفکر و تدبر. پس لازم است چنین آغاز مهمى را نوید داد و آن را جشن گرفت. «نوروزخوان‌ها» چنین رسالتى را برعهده مى‌گیرند. آنان نویددهندگان تولد دوباره طبیعت و طلایه‌داران بهارند. نوروزخوان‌ها در روزهاى آخر اسفند ماه با همراه یا همراهان خود وارد حیاط منزل مردم مى‌شدند و با آوازى خوش در مدح ائمه اطهار و توصیف طبیعت و تبریک فرا رسیدن سال نو و آرزوى تندرستى […]

    «نوروز» آغازى است مهم؛ آغاز مجدد زندگى، رویش دوباره گلها، فصل سرسبزى و بارورى. «نوروز» آیتى است از آیات خداوند و شایان تفکر و تدبر. پس لازم است چنین آغاز مهمى را نوید داد و آن را جشن گرفت. «نوروزخوان‌ها» چنین رسالتى را برعهده مى‌گیرند. آنان نویددهندگان تولد دوباره طبیعت و طلایه‌داران بهارند. نوروزخوان‌ها در روزهاى آخر اسفند ماه با همراه یا همراهان خود وارد حیاط منزل مردم مى‌شدند و با آوازى خوش در مدح ائمه اطهار و توصیف طبیعت و تبریک فرا رسیدن سال نو و آرزوى تندرستى […]

 • آشنایی با ایران‌شناسان
  رُنه گْروسه
  رضا دستجردی
  چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۵
    رُنه گروسه۱ ـ از مورخان، ایران‌شناسان و خاورشناسان بزرگ فرانسه در قرون نوزدهم و بیستم، عضو فرهنگستان فرانسه و صاحب آثاری در تاریخ، هنر، فلسفه و کیشهای ملل آسیایی ـ در پنجم سپتامبر سال ۱۸۸۵ جنوب فرانسه، متولد شد و در دوازدهم سپتامبر سال ۱۹۵۲ در شصت و هفت سالگی در پاریس درگذشت. تحصیلات مقدماتی را در مدرسة فرانسوی‌های شهر رم به پایان رسانید و پس از آن، در رشتة تاریخ از دانشگاه مونپلیه فارغ‌التحصیل شد (۱۹۰۳). به سبب بیماری ناچار شد که تحصیل در دانشگاه را رها کند؛ […]

    رُنه گروسه۱ ـ از مورخان، ایران‌شناسان و خاورشناسان بزرگ فرانسه در قرون نوزدهم و بیستم، عضو فرهنگستان فرانسه و صاحب آثاری در تاریخ، هنر، فلسفه و کیشهای ملل آسیایی ـ در پنجم سپتامبر سال ۱۸۸۵ جنوب فرانسه، متولد شد و در دوازدهم سپتامبر سال ۱۹۵۲ در شصت و هفت سالگی در پاریس درگذشت. تحصیلات مقدماتی را در مدرسة فرانسوی‌های شهر رم به پایان رسانید و پس از آن، در رشتة تاریخ از دانشگاه مونپلیه فارغ‌التحصیل شد (۱۹۰۳). به سبب بیماری ناچار شد که تحصیل در دانشگاه را رها کند؛ […]

 • هنر کتاب‌آرایی ایرانی
  گفتگو با استاد ادیب برومند - کریم فیضی - بخش اول
  چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۵
    اشاره: از آنجا که استاد ادیب برومند چند دهه است که در عرصه شعر فعالیت جدی می‌کند، بیشتر به وجه ادبی‌اش ـ که بسیار هم والاست ـ شناخته می‌شود و شاید بسیاری ندانند که او افزون بر تسلط چشمگیر بر نظم و نثر فارسی (و تا حدی ادبیات عرب و فرانسه)، در بیشتر هنرهای ایرانی نیز فردی نامور و کارشناس است؛ از جمله رشته‌های مختلف نقاشی و نگارگری و شاخه‌های مرتبط با آن. انتشارات اطلاعات به‌تازگی کتاب «از نقطه تا نگار» را در بیش از ۶۰۰ صفحه به چاپ […]

    اشاره: از آنجا که استاد ادیب برومند چند دهه است که در عرصه شعر فعالیت جدی می‌کند، بیشتر به وجه ادبی‌اش ـ که بسیار هم والاست ـ شناخته می‌شود و شاید بسیاری ندانند که او افزون بر تسلط چشمگیر بر نظم و نثر فارسی (و تا حدی ادبیات عرب و فرانسه)، در بیشتر هنرهای ایرانی نیز فردی نامور و کارشناس است؛ از جمله رشته‌های مختلف نقاشی و نگارگری و شاخه‌های مرتبط با آن. انتشارات اطلاعات به‌تازگی کتاب «از نقطه تا نگار» را در بیش از ۶۰۰ صفحه به چاپ […]

 • بهشهر، شهری چون بهشت
  صائب تبریزی
  چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۵
    نام پیش از دوره صفوی، «بهشهر»، تمیشه، نامیه، پنج‌هزاره، آسیابسر ‌نام داشت. چون مادر شاه‌عباس، بهشهری بود، وی این شهر را پایتخت تابستانی خود کرد و آن را «اشرف‌البلاد» نامید یعنی بهترین و شریف‌ترین شهرها؛ اما در دوره معاصر ترجمه‌فارسی‌اش را بر شهر نهادند: بهشهر. کیمیای خوشدلی، خاک دیار اشرف است صیقل دلها، هوای بی‌غبار اشرف است آسمان یک برگ سبز از نوبهار اشرف است عشرت روی زمین، فرش دیار اشرف است ابر با آن سرکشی، اینجا به خاک افتاده است بحر با آن منزلت، آیینه‌دار اشرف است آیه […]

    نام پیش از دوره صفوی، «بهشهر»، تمیشه، نامیه، پنج‌هزاره، آسیابسر ‌نام داشت. چون مادر شاه‌عباس، بهشهری بود، وی این شهر را پایتخت تابستانی خود کرد و آن را «اشرف‌البلاد» نامید یعنی بهترین و شریف‌ترین شهرها؛ اما در دوره معاصر ترجمه‌فارسی‌اش را بر شهر نهادند: بهشهر. کیمیای خوشدلی، خاک دیار اشرف است صیقل دلها، هوای بی‌غبار اشرف است آسمان یک برگ سبز از نوبهار اشرف است عشرت روی زمین، فرش دیار اشرف است ابر با آن سرکشی، اینجا به خاک افتاده است بحر با آن منزلت، آیینه‌دار اشرف است آیه […]

 • ایرانیان از نگاه بیگانگان
  چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵
    شیرین زبان ایرانیان نرم‌گو، لطیفه‌پرداز، شیرین‌بیان و ملایم‌طبعند. آنان متمدن ترین مردم مشرق زمین هستند و بزرگترین مداحان دنیا به شمار می‌‏آیند. آنها هنگام ورود به محلى یا خروج از آن براى مقدم بودن به هم تعارف می‌‏کنند. در موارد دیگر نیز تعارف را از یاد نمی‌‏برند؛ اما آن که حق تقدم با اوست، زیاد درنگ نمی‌‏کند. در نظرشان عجیب است که ما اروپاییان براى رعایت حق تقدم به هنگام ورود و خروج، درنگ و تعارف نمی‌‏کنیم! ژان شاردن، بازرگان فرانسوى (۱۶۴۳ـ۱۷۱۳م) شاهنامه شاهنامه عوامل اصلى بزرگى را جمع […]

    شیرین زبان ایرانیان نرم‌گو، لطیفه‌پرداز، شیرین‌بیان و ملایم‌طبعند. آنان متمدن ترین مردم مشرق زمین هستند و بزرگترین مداحان دنیا به شمار می‌‏آیند. آنها هنگام ورود به محلى یا خروج از آن براى مقدم بودن به هم تعارف می‌‏کنند. در موارد دیگر نیز تعارف را از یاد نمی‌‏برند؛ اما آن که حق تقدم با اوست، زیاد درنگ نمی‌‏کند. در نظرشان عجیب است که ما اروپاییان براى رعایت حق تقدم به هنگام ورود و خروج، درنگ و تعارف نمی‌‏کنیم! ژان شاردن، بازرگان فرانسوى (۱۶۴۳ـ۱۷۱۳م) شاهنامه شاهنامه عوامل اصلى بزرگى را جمع […]

 • جشن زن و زمین
  چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵
    یکی از واژگانی که تا اندازه زیادی معنایش به مرور زمان دگرگون شده، «جشن» است. جشن یا یزشن و یَشن در اصل به معنای نیایش و دعاست و چون پیشینیان ما نیایش را توامان با شادی و شدمانی می‌کردند، بعدها جشن تنها به معنای شادمانی به کار رفت. نکته دیگر اینکه در تقویم یا گاهنامة ایرانی، سال به ۱۲ماه۳۰ روزه تقسیم می‌شود و هر روز نامی دارد: برای نمونه روز نخست هر ماه «روز اورمزد» است، روز دوم بهمن (منش نیکو)، روز سوم اردیبهشت (بهترین ارته: نظم و سامان)، […]

    یکی از واژگانی که تا اندازه زیادی معنایش به مرور زمان دگرگون شده، «جشن» است. جشن یا یزشن و یَشن در اصل به معنای نیایش و دعاست و چون پیشینیان ما نیایش را توامان با شادی و شدمانی می‌کردند، بعدها جشن تنها به معنای شادمانی به کار رفت. نکته دیگر اینکه در تقویم یا گاهنامة ایرانی، سال به ۱۲ماه۳۰ روزه تقسیم می‌شود و هر روز نامی دارد: برای نمونه روز نخست هر ماه «روز اورمزد» است، روز دوم بهمن (منش نیکو)، روز سوم اردیبهشت (بهترین ارته: نظم و سامان)، […]

 • بی‌توجهی به غزلیات سعدی
  گفتگو با دکتر محمدعلی همایون کاتوزیان
  چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵
    امسال دو کتاب از دکتر محمدعلی همایون کاتوزیان درباره سعدی منتشر شده است: یکی «سعدی شاعر زندگی، عشق و شفقت» و دیگری «عاشقانه‌های سعدی» که همین روزها راهی کتابفروشی‌ها خواهد شد. دکتر همایون کاتوزیان برای شرکت در همایش جامعه‌شناسی تاریخی ایران به ایران آمده و این همایش با محوریت بررسی آثار وی توسط دانشگاه تربیت مدرس تنظیم شده است. در فرصتی که در اختیار داشتم به مناسبت انتشار کتاب «عاشقی‌های سعدی» و تجدیدچاپ کتاب «نوسازی ناتمام» که مجموعه‌ای از گفتگوها با استاد است، سؤالاتی را با ایشان در میان […]

    امسال دو کتاب از دکتر محمدعلی همایون کاتوزیان درباره سعدی منتشر شده است: یکی «سعدی شاعر زندگی، عشق و شفقت» و دیگری «عاشقانه‌های سعدی» که همین روزها راهی کتابفروشی‌ها خواهد شد. دکتر همایون کاتوزیان برای شرکت در همایش جامعه‌شناسی تاریخی ایران به ایران آمده و این همایش با محوریت بررسی آثار وی توسط دانشگاه تربیت مدرس تنظیم شده است. در فرصتی که در اختیار داشتم به مناسبت انتشار کتاب «عاشقی‌های سعدی» و تجدیدچاپ کتاب «نوسازی ناتمام» که مجموعه‌ای از گفتگوها با استاد است، سؤالاتی را با ایشان در میان […]

 • طلب سرچشمة زندگی
  دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن
  چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵
    زهی عشق، زهی عشق که ماراست خدایا (مولوی) می‌دانیم که داستان زندگی مولانا چه پیچ و خم‌هایی دربر داشته. خودش در «فیه مافیه» می‌گوید که هیچ کاری در خانوادة ما ننگ‌تر از شاعری نبود، ولی من به شاعری افتادم چون مردم آن را دوست داشتند و می‌بایست با زبان شعر با آنها حرف بزنم. خانوادة او البته همگی اهل علم و شرع بودند. پدرش مرد دین بود، با شعر کار چندانی نداشت. فقط مولانا این قاعده را درهم شکست. در هر صورت تا ۳۸ سالگی شعر نمی‌گفت. پس از […]

    زهی عشق، زهی عشق که ماراست خدایا (مولوی) می‌دانیم که داستان زندگی مولانا چه پیچ و خم‌هایی دربر داشته. خودش در «فیه مافیه» می‌گوید که هیچ کاری در خانوادة ما ننگ‌تر از شاعری نبود، ولی من به شاعری افتادم چون مردم آن را دوست داشتند و می‌بایست با زبان شعر با آنها حرف بزنم. خانوادة او البته همگی اهل علم و شرع بودند. پدرش مرد دین بود، با شعر کار چندانی نداشت. فقط مولانا این قاعده را درهم شکست. در هر صورت تا ۳۸ سالگی شعر نمی‌گفت. پس از […]

 • کرمانشاه شهر شور
  دکتر جلال‌الدین کزازی
  چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵
    هله، ای شهر شور و ولوله‌ها شهر یل! شهر ز اندُهان یله‌ها شهر هامون‌های سبز فراخ! شهر مَرها، گریوه‌ها، مِله‌ها۱ وه وه از آن فَسیله‌ها در دشت وه از آن راغها و آن گَله‌ها یا به هنگام بازگشت رمه نغمة‌ پر نوید زنگُله‌ها ای خوش آن باغها و گردش‌ها ای خوش آن روده‌ها و آن مَله‌ها۲ ای خوشا آن زمان که می‌خوانند سیره‌ها در کنار چلچله‌ها وه ز ساغرکشی به باغ بهار نغمة بلبلان و بُلبله‌ها با غزالان شوخ شعرانگیز ای خوش آن بذله‌ها، مغازله‌ها! زین فریبندگان، نهاده شده‌ست […]

    هله، ای شهر شور و ولوله‌ها شهر یل! شهر ز اندُهان یله‌ها شهر هامون‌های سبز فراخ! شهر مَرها، گریوه‌ها، مِله‌ها۱ وه وه از آن فَسیله‌ها در دشت وه از آن راغها و آن گَله‌ها یا به هنگام بازگشت رمه نغمة‌ پر نوید زنگُله‌ها ای خوش آن باغها و گردش‌ها ای خوش آن روده‌ها و آن مَله‌ها۲ ای خوشا آن زمان که می‌خوانند سیره‌ها در کنار چلچله‌ها وه ز ساغرکشی به باغ بهار نغمة بلبلان و بُلبله‌ها با غزالان شوخ شعرانگیز ای خوش آن بذله‌ها، مغازله‌ها! زین فریبندگان، نهاده شده‌ست […]

Page 1 of 3312345...Last »