روزنامه اطلاعات

ايران شناسی

 • کارِ روشنفکری استاد
  محمد صادقی
  چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴
    زمانی که مسأله یا موضوعی در دانشگاهها یا محافل علمی طرح می‌شود، متخصصان علوم مختلف در هنگام سخنرانی یا نوشتن مقاله یا بحثهای آکادمیک، از واژه‌ها، مفاهیم و اصطلاحات تخصصی رشته خود بهره برده و سخن، رأی و ادعای خود را طرح می‌کنند و این بسیار طبیعی است؛ زیرا مخاطبان آنها، با آن واژه‌ها، مفاهیم و اصطلاحات آشنا هستند؛ اما وقتی این افراد متخصص پا به عرصه اجتماعی گذاشته و مردم را مخاطب قرار می‌دهند، ضرورت دارد بی‌آنکه از عمق سخن خود بکاهند، آن را در اندازه فهم و […]

    زمانی که مسأله یا موضوعی در دانشگاهها یا محافل علمی طرح می‌شود، متخصصان علوم مختلف در هنگام سخنرانی یا نوشتن مقاله یا بحثهای آکادمیک، از واژه‌ها، مفاهیم و اصطلاحات تخصصی رشته خود بهره برده و سخن، رأی و ادعای خود را طرح می‌کنند و این بسیار طبیعی است؛ زیرا مخاطبان آنها، با آن واژه‌ها، مفاهیم و اصطلاحات آشنا هستند؛ اما وقتی این افراد متخصص پا به عرصه اجتماعی گذاشته و مردم را مخاطب قرار می‌دهند، ضرورت دارد بی‌آنکه از عمق سخن خود بکاهند، آن را در اندازه فهم و […]

 • درسهای زندگی
  دکتر ابوطالب میرعابدینی
  چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴
    دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن محقق و نویسنده‌ کم‌نظیری است که بدون مطالعه و بدون تعمق، قلم به دست نمی‌گیرد و این برای نسل جوان ما آموزنده است. رمز موفقیت او در نویسندگی، دقیق نگریستن است. جوانان ما وقتی آثار و مقالاتش را مطالعه کنند، متوجه می‌شوند که وی زیاد مطالعه می‌کند و عمیقاً به مسائل می‌اندیشد. نسبت به چیزی تعصب نمی‌ورزد و برخلاف خیلی از نویسندگان، اعتدال در آثار و افکارش برجستگی بیشتری دارد. در طول سالهایی که او را می‌شناسم، ارتباط خوبی با مردم داشته و آثارش با […]

    دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن محقق و نویسنده‌ کم‌نظیری است که بدون مطالعه و بدون تعمق، قلم به دست نمی‌گیرد و این برای نسل جوان ما آموزنده است. رمز موفقیت او در نویسندگی، دقیق نگریستن است. جوانان ما وقتی آثار و مقالاتش را مطالعه کنند، متوجه می‌شوند که وی زیاد مطالعه می‌کند و عمیقاً به مسائل می‌اندیشد. نسبت به چیزی تعصب نمی‌ورزد و برخلاف خیلی از نویسندگان، اعتدال در آثار و افکارش برجستگی بیشتری دارد. در طول سالهایی که او را می‌شناسم، ارتباط خوبی با مردم داشته و آثارش با […]

 • روزهایی با عشق
  حسین مسرت
  چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴
    درنگی بر روزها کمتر ایرانی است که با نوشته‌های دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن آشنا نباشد، نثر روان و پخته وی که ریشه در رگ و خون فرهنگ پربار ایرانی دارد، هر خواننده را بر سر وجد می‌آورد. آثاری همچون: «زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه»، «ایران را از یاد نبریم»، «به دنبال سایه همای»، «صفیرسیمرغ»، «جام جهان‌بین»، «پنجره‌های بسته» و دهها کتاب و مقاله دیگر و اکنون هم «روزها» که سرگذشت و یادبوده‌های از ۴ تا ۱۴ سالگی وی را طی سالهای ۱۳۰۴ تا ۱۳۱۸ در بر می‌گیرد. در […]

    درنگی بر روزها کمتر ایرانی است که با نوشته‌های دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن آشنا نباشد، نثر روان و پخته وی که ریشه در رگ و خون فرهنگ پربار ایرانی دارد، هر خواننده را بر سر وجد می‌آورد. آثاری همچون: «زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه»، «ایران را از یاد نبریم»، «به دنبال سایه همای»، «صفیرسیمرغ»، «جام جهان‌بین»، «پنجره‌های بسته» و دهها کتاب و مقاله دیگر و اکنون هم «روزها» که سرگذشت و یادبوده‌های از ۴ تا ۱۴ سالگی وی را طی سالهای ۱۳۰۴ تا ۱۳۱۸ در بر می‌گیرد. در […]

 • تأملی در افکار دکتر اسلامی ندوشن
  تک‌درخت
  فریدون مجلسی
  چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴
    گاه در دشت و بیابانی، گاه بر تپه‌ای یا کوهی عریان و خشک، تک‌درختی می‌بینی که حیرت می‌کنی که اگر این دشت و آن کوه درخت‌پرور است، چگونه است که جز این تک‌درخت نپرورانیده، و اگر درخت‌پرور نیست، راز آن تک‌درخت در چیست؟ گویی فرهنگ و ادب ایران‌زمین نیز چنین است. ناگهان از کنجی دور تک‌نوای حنظله بادغیسی به گوش می‌رسد که نوزایی زبان فارسی را نوید می‌دهد، سپس جداجدا، تک‌درختها جان می‌گیرند و پدیدار می‌شوند، خواه در شعر و ادب، خواه در فلسفه و ریاضیات و علوم و […]

    گاه در دشت و بیابانی، گاه بر تپه‌ای یا کوهی عریان و خشک، تک‌درختی می‌بینی که حیرت می‌کنی که اگر این دشت و آن کوه درخت‌پرور است، چگونه است که جز این تک‌درخت نپرورانیده، و اگر درخت‌پرور نیست، راز آن تک‌درخت در چیست؟ گویی فرهنگ و ادب ایران‌زمین نیز چنین است. ناگهان از کنجی دور تک‌نوای حنظله بادغیسی به گوش می‌رسد که نوزایی زبان فارسی را نوید می‌دهد، سپس جداجدا، تک‌درختها جان می‌گیرند و پدیدار می‌شوند، خواه در شعر و ادب، خواه در فلسفه و ریاضیات و علوم و […]

 • اندیشه مانا
  مروری بر زندگی و اندیشه دکتر اسلامی ندوشن
  چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴
    اشاره: استاد نامدار معاصر، آقای محمدعلی اسلامی ندوشن در سال ۱۳۰۴ در ندوشن یزد، در خانواده‌ای متوسط به دنیا آمد. پدرش خیلی زود درگذشت و او ناگزیر، روی پای خویش ایستاد. در سال ۱۳۲۳ که به تهران عزیمت کرد، ابتدا بقیه دوره متوسطه را در دبیرستان البرز به پایان رساند و آنگاه برای ادامه تحصیل وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران شد و به دریافت لیسانس نائل آمد. در دهه سوم زندگی، به منظور تکمیل تحصیلات رهسپار اروپا شد و چندین سال در فرانسه و انگلستان به تحصیل پرداخت وپس […]

    اشاره: استاد نامدار معاصر، آقای محمدعلی اسلامی ندوشن در سال ۱۳۰۴ در ندوشن یزد، در خانواده‌ای متوسط به دنیا آمد. پدرش خیلی زود درگذشت و او ناگزیر، روی پای خویش ایستاد. در سال ۱۳۲۳ که به تهران عزیمت کرد، ابتدا بقیه دوره متوسطه را در دبیرستان البرز به پایان رساند و آنگاه برای ادامه تحصیل وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران شد و به دریافت لیسانس نائل آمد. در دهه سوم زندگی، به منظور تکمیل تحصیلات رهسپار اروپا شد و چندین سال در فرانسه و انگلستان به تحصیل پرداخت وپس […]

 • آفتاب قلوب
  چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴
  سیدبرهان‏الدین محقق ترمذى: مغز عبادت، گداز نفْس است و باقى همه پوست عبادت ‏است. عبادتى که در وى گداز نفس نیست، آن عبادت ‏نیست. روى سوى آفتاب کن تا گرم و روشن شوى. آفتاب قلوب، نور معرفت حق است. معارف نسخه مناسب چاپ

 • طنز ایرانی
  چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴
  بیم زر عنصرالمعالى وقتى دو صوفى با هم همى رفتند: یکى مجرد بود و دیگرى پنج دینار داشت. مجرد دلیر همى رفت و باک نداشت و هر کجا که رسیدى، ایمن بودى و جایگاه مخوف مى‌خفتى و مى‌غلتیدى به مراد دل و خداوند پنج دینار، از بیم نیارستى خفتن، ولیکن به نفسْ موافق او بودى تا وقتى به سر چاهى رسیدند، جایى مخوف بود و سر چند راه بود. صوفى مجرد طعام بخورد و خوش بخفت و خداوند پنج دینار از بیم نیارست خفتن. همى گفت: «چه کنم؟ پنج دینار […]

 • ایرانیان از نگاه بیگانگان
  چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴
    خراسانیان برترى و اعتلا یافتن ایرانیان بر فاتحان، از مدتها پیش در جریان آماده شدن بود؛ هنگامى که عباسیان که اعتلایشان را مدیون ایرانیان هستند، بر مسند فرمانروایى نشستند، این فرایند تکمیل شد. امیران مسلمان اعتماد کردن به ایرانیان، به ویژه خراسانیها را قاعده کار خویش قرار دادند. در نتیجه برجسته‌‏ترین رجال دربار عباسی، ایرانیان بودند.‏ راینهارت دوزى، دانشمند لهستانى بزرگترین ملت مشرق ایرانیان مردم باهوش و دل‌‏زنده‌‏اى هستند و استعداد دارند که بزرگترین و قادرترین ملت مشرق زمین باشند و تنها چیزى که کم دارند، حکومت خوب و […]

    خراسانیان برترى و اعتلا یافتن ایرانیان بر فاتحان، از مدتها پیش در جریان آماده شدن بود؛ هنگامى که عباسیان که اعتلایشان را مدیون ایرانیان هستند، بر مسند فرمانروایى نشستند، این فرایند تکمیل شد. امیران مسلمان اعتماد کردن به ایرانیان، به ویژه خراسانیها را قاعده کار خویش قرار دادند. در نتیجه برجسته‌‏ترین رجال دربار عباسی، ایرانیان بودند.‏ راینهارت دوزى، دانشمند لهستانى بزرگترین ملت مشرق ایرانیان مردم باهوش و دل‌‏زنده‌‏اى هستند و استعداد دارند که بزرگترین و قادرترین ملت مشرق زمین باشند و تنها چیزى که کم دارند، حکومت خوب و […]

 • ایران‌شناسی در جهان
  طهمورث ساجدی - بخش سوم
  چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴
    کارنامه تحقیقات روسیه در زمینه ایران‌شناسی بسیار پربار است. متخصصان ایران‌شناس روسیه کوشاترین محققان شرق‌شناسی این کشورند. روسها در دهه ۱۶۴۰ شروع به یادگیری زبان فارسی کردند؛ ولی عده اندکی به این کار همت گماردند. سه تن از استادان دانشگاههای سن پترزبورگ، مسکو و قازان را باید راهگشایان تحقیق و تألیف درباره ایران در روسیه دانست: یکی الکسی بولدیروف۱(۱۷۸۰ـ۱۸۴۲) بود که کتابهای درسی فارسی و عربی او تا اواخر قرن نوزدهم در دانشگاههای روسیه تدریس می‌شد، دیگری اوسیپ سنکوفسکی۲ (۱۸۰۰ـ ۱۸۵۸)، از اشراف لهستانی بود که بعضی از کتابهای […]

    کارنامه تحقیقات روسیه در زمینه ایران‌شناسی بسیار پربار است. متخصصان ایران‌شناس روسیه کوشاترین محققان شرق‌شناسی این کشورند. روسها در دهه ۱۶۴۰ شروع به یادگیری زبان فارسی کردند؛ ولی عده اندکی به این کار همت گماردند. سه تن از استادان دانشگاههای سن پترزبورگ، مسکو و قازان را باید راهگشایان تحقیق و تألیف درباره ایران در روسیه دانست: یکی الکسی بولدیروف۱(۱۷۸۰ـ۱۸۴۲) بود که کتابهای درسی فارسی و عربی او تا اواخر قرن نوزدهم در دانشگاههای روسیه تدریس می‌شد، دیگری اوسیپ سنکوفسکی۲ (۱۸۰۰ـ ۱۸۵۸)، از اشراف لهستانی بود که بعضی از کتابهای […]

 • تأملی در زندگی و شعر خاقانی شروانی
  شهری پر از بن‌بست
  دکتر محمد استعلامی - بخش اول
  چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴
    تاریخ هزار و صد سالة شعر و ادب فارسی، مانند شاهراهی است که در کنار آن چشم‌اندازهای زیبای ذوق و آفرینش هنری از یک سو به جویباران زلال محبت و عشق می‌پیوندد، و از سوی دیگر به کوهساران فرهنگی کهن تکیه دارد که سخن گفتن از آن، ذخیرة ذهنی بی‌کران می‌خواهد و در مشاهدة آن قله‌های بلند، مسافر باید فرود آید و تأمل کند و بپرسد و بیاموزد؛ آنچه پیشتر آموخته است، به همة پرسشهای او پاسخ نمی‌‌دهد. گاه نیز در گوشه‌‌ای از آن چشم‌اندازهای زیبا یا بر سینة […]

    تاریخ هزار و صد سالة شعر و ادب فارسی، مانند شاهراهی است که در کنار آن چشم‌اندازهای زیبای ذوق و آفرینش هنری از یک سو به جویباران زلال محبت و عشق می‌پیوندد، و از سوی دیگر به کوهساران فرهنگی کهن تکیه دارد که سخن گفتن از آن، ذخیرة ذهنی بی‌کران می‌خواهد و در مشاهدة آن قله‌های بلند، مسافر باید فرود آید و تأمل کند و بپرسد و بیاموزد؛ آنچه پیشتر آموخته است، به همة پرسشهای او پاسخ نمی‌‌دهد. گاه نیز در گوشه‌‌ای از آن چشم‌اندازهای زیبا یا بر سینة […]

 • سعدی شیرین‌سخن
  استاد ادیب برومند
  چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴
    سخن به نزد گرانقدر مردم هشیار عطیه‌ای است شکوهنده و گران‌مقدار به پیشگاه خردمند‌ مرد دریادل سخن عزیزتر آمد ز گوهر شهوار سخن عطیة والای عالم بالاست که گشت بهرة انسان ز درگه دادار سخن بمانَد و گنجینة کمال از مرد نه مخزن گهر و گنجِ درهم و دینار به بحر فکر، سخنور چو غوطه‌ور گردد بسا لآلی رخشان که آورَد به کنار نمیرد آن که ز کلکش به جای ماند اثر که جاودانه همی زنده داردش آثار به ویژه سعدی شیرازی، آن که در نُه چرخ نتافت اختر […]

    سخن به نزد گرانقدر مردم هشیار عطیه‌ای است شکوهنده و گران‌مقدار به پیشگاه خردمند‌ مرد دریادل سخن عزیزتر آمد ز گوهر شهوار سخن عطیة والای عالم بالاست که گشت بهرة انسان ز درگه دادار سخن بمانَد و گنجینة کمال از مرد نه مخزن گهر و گنجِ درهم و دینار به بحر فکر، سخنور چو غوطه‌ور گردد بسا لآلی رخشان که آورَد به کنار نمیرد آن که ز کلکش به جای ماند اثر که جاودانه همی زنده داردش آثار به ویژه سعدی شیرازی، آن که در نُه چرخ نتافت اختر […]

 • نماز عشق
  چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴
  حسین بن منصور حلاج: در عشق دو رکعت است که‏وضوى آن درست نیاید، الا به خون! على رودبارى: صوفى آن است که صوف پوشد بر صفا،و بچشاند نفْس را طعم جفا، و بیندازد دنیا از پس قفا، و سلوک کند به طریق مصطفى(ص). تذکره الاولیا نسخه مناسب چاپ

 • ایران گردی
  موزه سعدآباد
  چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴
    در کوهپایه‌های توچال و دره سرسبز دربند، مجموعه سعدآباد با یک میلیون و صد هزارمترمربع وسعت قرار گرفته است که در زمان قاجار، محل سکونت تابستانی شاهان بود و سپس با الحاق باغهای مختلف، به اقامتگاه تابستانی رضاخان اختصاص یافت وکاخ و کوشکهایی در جای جای آن ساخته شد. هیجده کاخ کوچک و بزرگ از دوره های قاجار و پهلوی در سعدآباد وجود دارند که به ذکر نامشان بسنده می‌شود: ۱ـ کاخ احمدشاهی (در اختیار بسیج خواهران)،۲ـ کاخ شهوند (کاخ موزه سبز فعلی)، ۳ـ کاخ سفید (کاخ موزه ملت)، […]

    در کوهپایه‌های توچال و دره سرسبز دربند، مجموعه سعدآباد با یک میلیون و صد هزارمترمربع وسعت قرار گرفته است که در زمان قاجار، محل سکونت تابستانی شاهان بود و سپس با الحاق باغهای مختلف، به اقامتگاه تابستانی رضاخان اختصاص یافت وکاخ و کوشکهایی در جای جای آن ساخته شد. هیجده کاخ کوچک و بزرگ از دوره های قاجار و پهلوی در سعدآباد وجود دارند که به ذکر نامشان بسنده می‌شود: ۱ـ کاخ احمدشاهی (در اختیار بسیج خواهران)،۲ـ کاخ شهوند (کاخ موزه سبز فعلی)، ۳ـ کاخ سفید (کاخ موزه ملت)، […]

 • چرا به ناصرخسرو تهمت می‌زنند که شاعری عبوس است؟!
  شاعر متفکر
  سخنرانی دکتر مهدی محبتی در شهر کتاب
  چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴
    هشتمین مجموعه درس‌گفتارهایی درباره ناصر خسرو به «جهان متن و متن جهان» اختصاص داشت که با سخنرانی دکتر مهدی محبتی در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار شد. وی در این نشست به ابعاد و زوایای مختلف دیدگاههای ادبی ناصرخسرو پرداخت.‏ ناصرخسرو را می‌توان نخستین شاعر ـ متفکر در تاریخ ادبیات فارسی دانست که به صورتی جدی و عمیق به زبان، ادبیات، شعر، نثر و رابطه آنها با جهان و جامعه پرداخت و به‌تفصیل ارتباط سه‌گانه «وجود، زبان، انسان» را تبیین کرد و به‌ویژه از هماهنگی و یگانگی جهان متن […]

    هشتمین مجموعه درس‌گفتارهایی درباره ناصر خسرو به «جهان متن و متن جهان» اختصاص داشت که با سخنرانی دکتر مهدی محبتی در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار شد. وی در این نشست به ابعاد و زوایای مختلف دیدگاههای ادبی ناصرخسرو پرداخت.‏ ناصرخسرو را می‌توان نخستین شاعر ـ متفکر در تاریخ ادبیات فارسی دانست که به صورتی جدی و عمیق به زبان، ادبیات، شعر، نثر و رابطه آنها با جهان و جامعه پرداخت و به‌تفصیل ارتباط سه‌گانه «وجود، زبان، انسان» را تبیین کرد و به‌ویژه از هماهنگی و یگانگی جهان متن […]

 • ایران‌شناسی در جهان
  طهمورث ساجدی - بخش دوم
  چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴
    اشاره: در این مقاله که از «دانشنامه زبان و ادب فارسی» برگرفته شده، بخشهای گوناگون ایران‌شناسی در اروپا، در قرون هفدهم تا بیستم بررسی خواهد شد. ایران‌شناسی در قرن هجدهم در این قرن مطالعات ایران‌شناسی در انگلستان و سپس در فرانسه رفته رفته رونق بیشتری یافت. در انگلستان در سال ۱۷۰۰ توماس هاید۲۵ با تألیف کتاب تاریخ دینی ایران، نخستین بار اذهان را در اروپا به تاریخ و زبان و ادبیات ایرانیان قدیم جلب کرد (میشو، ج۱، ص۶۹) و نام ایران و ایرانی در زبانها افتاد (لوی، ص۴۹۱). در […]

    اشاره: در این مقاله که از «دانشنامه زبان و ادب فارسی» برگرفته شده، بخشهای گوناگون ایران‌شناسی در اروپا، در قرون هفدهم تا بیستم بررسی خواهد شد. ایران‌شناسی در قرن هجدهم در این قرن مطالعات ایران‌شناسی در انگلستان و سپس در فرانسه رفته رفته رونق بیشتری یافت. در انگلستان در سال ۱۷۰۰ توماس هاید۲۵ با تألیف کتاب تاریخ دینی ایران، نخستین بار اذهان را در اروپا به تاریخ و زبان و ادبیات ایرانیان قدیم جلب کرد (میشو، ج۱، ص۶۹) و نام ایران و ایرانی در زبانها افتاد (لوی، ص۴۹۱). در […]

 • با خیام
  دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
  چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴
  زاده شدی میان گل سرخ در شادیاخِ شادِ ابَرشهر فرزانه‌ای یگانه که چون تو مردی ندیده مردمک دهر بستند صف به دشمنی تو جادوگران و هرزه‌درایان رجّاله‌های جور و اجیران قـدّاره‌بنـد یاوه‌سـرایان جُرمت چه بود؟ شک به همه چیز یعنی در آسمان و زمین شک در شکِ خویش شکّ و پس آنگاه آن سوی هر گمان و یقین شک هر فال‌بین و لوطی و جن‌گیر در کار خویش اهل یقین بود تو در نظام دهر به تردید جُرم تو در میانه همین بود هرچند در زمانه تو را، جهل در […]

 • بررسی آثار باستانی و تاریخی و ارزشهای فرهنگی در آذربایجان‌ و قفقاز
  نمادی دیگر از ایرانیت
  محمد بهمنی قاجار
  چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴
    آثار باستانی زندان سلیمان آثار باستانی و تاریخی زندان سلیمان یکی از یادگارهای باز‌مانده از عهد باستان است که در محوطه تخت‌سلیمان قرار دارد. محوطه تخت سلیمان در محدوده شهرستان تکاب و در ۱۵۰ کیلومتری جنوب‌شرقی دریاچه ارومیه است۱ و زندان سلیمان در ۴ کیلومتری غرب بناها و استحکامات اصلی تخت سلیمان به شکل یک کوه به ظاهر آتشفشانی دیده می‌شود. این منطقه به هنگام بررسیهای باستان‌شناسی محوطه تخت سلیمان در سال ۱۹۵۹ مورد کاوش و مطالعه فون دراوستن قرار گرفت، و نکته باارزشی که ضمن کاوشهای دراوستن به […]

    آثار باستانی زندان سلیمان آثار باستانی و تاریخی زندان سلیمان یکی از یادگارهای باز‌مانده از عهد باستان است که در محوطه تخت‌سلیمان قرار دارد. محوطه تخت سلیمان در محدوده شهرستان تکاب و در ۱۵۰ کیلومتری جنوب‌شرقی دریاچه ارومیه است۱ و زندان سلیمان در ۴ کیلومتری غرب بناها و استحکامات اصلی تخت سلیمان به شکل یک کوه به ظاهر آتشفشانی دیده می‌شود. این منطقه به هنگام بررسیهای باستان‌شناسی محوطه تخت سلیمان در سال ۱۹۵۹ مورد کاوش و مطالعه فون دراوستن قرار گرفت، و نکته باارزشی که ضمن کاوشهای دراوستن به […]

 • هزار بهشت
  چهارشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۴
  خواجه عبدالله انصاری: دوزخ بیگانه را بنگاه است و آشنا را گذرگاه است وعارفان را نظرگاه است. الهی، اگر مرا در دوزخ کنی، دعوی‌دار نیستم؛ و اگر در بهشت کنی، بی‌جمال تو خریدار نیستم. الهی، من به حور و قصور ننازم، اگر نفَسی با تو پردازم، از آن سازم. نسخه مناسب چاپ

 • ایران‌گردی
  قلعه سیب سوران
  چهارشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۴
    شهرستان «سیب و سوران» به مرکزیت سوران در استان سیستان و بلوچستان قرار دارد. یکی از مناطق تاریخی این شهرستان، روستای سب است که قلعه خشتی‌اش آوازه دارد. «سوران» از جهاتی یادآور سردار نام‌آور اشکانی، «سورن» یا «سورنا» (۵۲-۸۲ پ.م) است که لشکر مجهز رومی به فرماندهی کراسوس را شکست داد و خاندانش یکی از هفت خاندان معروف ایرانی (در زمان اشکانیان و ساسانیان) بود و در ناحیه سیستان و بلوچستان حکم می‌راندند و برخی داستانهای مربوط به رستم در شاهنامه را برخاسته از این ناحیه می‌دانند. بر پایة […]

    شهرستان «سیب و سوران» به مرکزیت سوران در استان سیستان و بلوچستان قرار دارد. یکی از مناطق تاریخی این شهرستان، روستای سب است که قلعه خشتی‌اش آوازه دارد. «سوران» از جهاتی یادآور سردار نام‌آور اشکانی، «سورن» یا «سورنا» (۵۲-۸۲ پ.م) است که لشکر مجهز رومی به فرماندهی کراسوس را شکست داد و خاندانش یکی از هفت خاندان معروف ایرانی (در زمان اشکانیان و ساسانیان) بود و در ناحیه سیستان و بلوچستان حکم می‌راندند و برخی داستانهای مربوط به رستم در شاهنامه را برخاسته از این ناحیه می‌دانند. بر پایة […]

 • ایران‌شناسی در جهان
  طهمورث ساجدی - بخش اول
  چهارشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۴
    اشاره: ایران‌شناسی مجموعه دستاوردهای مربوط به فرهنگ و تمدن و زبانهای ایرانی است که پیشینه‌ای چهارقرنی دارد، لیکن هرگز تاریخی مدون و تعریفی روشن نداشته و بررسی آن نیز اغلب به طور مقطعی و موضوعی صورت گرفته است. در این مقاله، بخشهای گوناگون ایران‌شناسی در اروپا، در قرون هفدهم تا بیستم، و سپس ایران‌شناسی در ایران در قرن بیستم به همراه تعریف علمی آن، به ترتیب تاریخی بررسی خواهد شد. گفتنی است که این نوشتار از «دانشنامه زبان و ادب فارسی» برگرفته شده که زیر نظر آقای دکتر اسماعیل […]

    اشاره: ایران‌شناسی مجموعه دستاوردهای مربوط به فرهنگ و تمدن و زبانهای ایرانی است که پیشینه‌ای چهارقرنی دارد، لیکن هرگز تاریخی مدون و تعریفی روشن نداشته و بررسی آن نیز اغلب به طور مقطعی و موضوعی صورت گرفته است. در این مقاله، بخشهای گوناگون ایران‌شناسی در اروپا، در قرون هفدهم تا بیستم، و سپس ایران‌شناسی در ایران در قرن بیستم به همراه تعریف علمی آن، به ترتیب تاریخی بررسی خواهد شد. گفتنی است که این نوشتار از «دانشنامه زبان و ادب فارسی» برگرفته شده که زیر نظر آقای دکتر اسماعیل […]

Page 1 of 1512345...Last »