روزنامه اطلاعات

ايران شناسی

 • ایرانیان از نگاه بیگانگان
  چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵
    شیرین زبان ایرانیان نرم‌گو، لطیفه‌پرداز، شیرین‌بیان و ملایم‌طبعند. آنان متمدن ترین مردم مشرق زمین هستند و بزرگترین مداحان دنیا به شمار می‌‏آیند. آنها هنگام ورود به محلى یا خروج از آن براى مقدم بودن به هم تعارف می‌‏کنند. در موارد دیگر نیز تعارف را از یاد نمی‌‏برند؛ اما آن که حق تقدم با اوست، زیاد درنگ نمی‌‏کند. در نظرشان عجیب است که ما اروپاییان براى رعایت حق تقدم به هنگام ورود و خروج، درنگ و تعارف نمی‌‏کنیم! ژان شاردن، بازرگان فرانسوى (۱۶۴۳ـ۱۷۱۳م) شاهنامه شاهنامه عوامل اصلى بزرگى را جمع […]

    شیرین زبان ایرانیان نرم‌گو، لطیفه‌پرداز، شیرین‌بیان و ملایم‌طبعند. آنان متمدن ترین مردم مشرق زمین هستند و بزرگترین مداحان دنیا به شمار می‌‏آیند. آنها هنگام ورود به محلى یا خروج از آن براى مقدم بودن به هم تعارف می‌‏کنند. در موارد دیگر نیز تعارف را از یاد نمی‌‏برند؛ اما آن که حق تقدم با اوست، زیاد درنگ نمی‌‏کند. در نظرشان عجیب است که ما اروپاییان براى رعایت حق تقدم به هنگام ورود و خروج، درنگ و تعارف نمی‌‏کنیم! ژان شاردن، بازرگان فرانسوى (۱۶۴۳ـ۱۷۱۳م) شاهنامه شاهنامه عوامل اصلى بزرگى را جمع […]

 • جشن زن و زمین
  چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵
    یکی از واژگانی که تا اندازه زیادی معنایش به مرور زمان دگرگون شده، «جشن» است. جشن یا یزشن و یَشن در اصل به معنای نیایش و دعاست و چون پیشینیان ما نیایش را توامان با شادی و شدمانی می‌کردند، بعدها جشن تنها به معنای شادمانی به کار رفت. نکته دیگر اینکه در تقویم یا گاهنامة ایرانی، سال به ۱۲ماه۳۰ روزه تقسیم می‌شود و هر روز نامی دارد: برای نمونه روز نخست هر ماه «روز اورمزد» است، روز دوم بهمن (منش نیکو)، روز سوم اردیبهشت (بهترین ارته: نظم و سامان)، […]

    یکی از واژگانی که تا اندازه زیادی معنایش به مرور زمان دگرگون شده، «جشن» است. جشن یا یزشن و یَشن در اصل به معنای نیایش و دعاست و چون پیشینیان ما نیایش را توامان با شادی و شدمانی می‌کردند، بعدها جشن تنها به معنای شادمانی به کار رفت. نکته دیگر اینکه در تقویم یا گاهنامة ایرانی، سال به ۱۲ماه۳۰ روزه تقسیم می‌شود و هر روز نامی دارد: برای نمونه روز نخست هر ماه «روز اورمزد» است، روز دوم بهمن (منش نیکو)، روز سوم اردیبهشت (بهترین ارته: نظم و سامان)، […]

 • بی‌توجهی به غزلیات سعدی
  گفتگو با دکتر محمدعلی همایون کاتوزیان
  چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵
    امسال دو کتاب از دکتر محمدعلی همایون کاتوزیان درباره سعدی منتشر شده است: یکی «سعدی شاعر زندگی، عشق و شفقت» و دیگری «عاشقانه‌های سعدی» که همین روزها راهی کتابفروشی‌ها خواهد شد. دکتر همایون کاتوزیان برای شرکت در همایش جامعه‌شناسی تاریخی ایران به ایران آمده و این همایش با محوریت بررسی آثار وی توسط دانشگاه تربیت مدرس تنظیم شده است. در فرصتی که در اختیار داشتم به مناسبت انتشار کتاب «عاشقی‌های سعدی» و تجدیدچاپ کتاب «نوسازی ناتمام» که مجموعه‌ای از گفتگوها با استاد است، سؤالاتی را با ایشان در میان […]

    امسال دو کتاب از دکتر محمدعلی همایون کاتوزیان درباره سعدی منتشر شده است: یکی «سعدی شاعر زندگی، عشق و شفقت» و دیگری «عاشقانه‌های سعدی» که همین روزها راهی کتابفروشی‌ها خواهد شد. دکتر همایون کاتوزیان برای شرکت در همایش جامعه‌شناسی تاریخی ایران به ایران آمده و این همایش با محوریت بررسی آثار وی توسط دانشگاه تربیت مدرس تنظیم شده است. در فرصتی که در اختیار داشتم به مناسبت انتشار کتاب «عاشقی‌های سعدی» و تجدیدچاپ کتاب «نوسازی ناتمام» که مجموعه‌ای از گفتگوها با استاد است، سؤالاتی را با ایشان در میان […]

 • طلب سرچشمة زندگی
  دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن
  چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵
    زهی عشق، زهی عشق که ماراست خدایا (مولوی) می‌دانیم که داستان زندگی مولانا چه پیچ و خم‌هایی دربر داشته. خودش در «فیه مافیه» می‌گوید که هیچ کاری در خانوادة ما ننگ‌تر از شاعری نبود، ولی من به شاعری افتادم چون مردم آن را دوست داشتند و می‌بایست با زبان شعر با آنها حرف بزنم. خانوادة او البته همگی اهل علم و شرع بودند. پدرش مرد دین بود، با شعر کار چندانی نداشت. فقط مولانا این قاعده را درهم شکست. در هر صورت تا ۳۸ سالگی شعر نمی‌گفت. پس از […]

    زهی عشق، زهی عشق که ماراست خدایا (مولوی) می‌دانیم که داستان زندگی مولانا چه پیچ و خم‌هایی دربر داشته. خودش در «فیه مافیه» می‌گوید که هیچ کاری در خانوادة ما ننگ‌تر از شاعری نبود، ولی من به شاعری افتادم چون مردم آن را دوست داشتند و می‌بایست با زبان شعر با آنها حرف بزنم. خانوادة او البته همگی اهل علم و شرع بودند. پدرش مرد دین بود، با شعر کار چندانی نداشت. فقط مولانا این قاعده را درهم شکست. در هر صورت تا ۳۸ سالگی شعر نمی‌گفت. پس از […]

 • کرمانشاه شهر شور
  دکتر جلال‌الدین کزازی
  چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵
    هله، ای شهر شور و ولوله‌ها شهر یل! شهر ز اندُهان یله‌ها شهر هامون‌های سبز فراخ! شهر مَرها، گریوه‌ها، مِله‌ها۱ وه وه از آن فَسیله‌ها در دشت وه از آن راغها و آن گَله‌ها یا به هنگام بازگشت رمه نغمة‌ پر نوید زنگُله‌ها ای خوش آن باغها و گردش‌ها ای خوش آن روده‌ها و آن مَله‌ها۲ ای خوشا آن زمان که می‌خوانند سیره‌ها در کنار چلچله‌ها وه ز ساغرکشی به باغ بهار نغمة بلبلان و بُلبله‌ها با غزالان شوخ شعرانگیز ای خوش آن بذله‌ها، مغازله‌ها! زین فریبندگان، نهاده شده‌ست […]

    هله، ای شهر شور و ولوله‌ها شهر یل! شهر ز اندُهان یله‌ها شهر هامون‌های سبز فراخ! شهر مَرها، گریوه‌ها، مِله‌ها۱ وه وه از آن فَسیله‌ها در دشت وه از آن راغها و آن گَله‌ها یا به هنگام بازگشت رمه نغمة‌ پر نوید زنگُله‌ها ای خوش آن باغها و گردش‌ها ای خوش آن روده‌ها و آن مَله‌ها۲ ای خوشا آن زمان که می‌خوانند سیره‌ها در کنار چلچله‌ها وه ز ساغرکشی به باغ بهار نغمة بلبلان و بُلبله‌ها با غزالان شوخ شعرانگیز ای خوش آن بذله‌ها، مغازله‌ها! زین فریبندگان، نهاده شده‌ست […]

 • ستم بر خود و مردم
  چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵
  امام محمد غزالی: ستم بر دو گونه است: یکی ستم سلطانی بر رعیت، و ستم قوی بر ضعیف، و ستم توانگر بر درویش. و دوم ستم آن است که تو بر تن خویش کنی و آن شومی معصیت تو است؛ پس تو بر تن خویشتن ستم مکن تا خدای تعالی ستم از تو بازدارد. نصیحه‌الملوک نسخه مناسب چاپ

 • بازتاب نجوم در ادبیات
  دکتر عباس ماهیار
  چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵
    یکی از سرگرمی‌های مردم در روزگاران بسیار دور، نظر کردن بر آسمان و تعقیب حرکت اجرام آسمانی بوده‌ است. انسانی که از چندی و چونی این گوی‌های نورانی آگاه نبود، هر روز روشنان فلکی را می‌دید که در آسمان ظاهر می‌شوند و از مشرق به مغرب در حرکت‌اند و در فصلهای مختلف جابجا می‌شوند. متفکران با امعان ‌نظر در حرکت اجرام آسمانی و به‌ویژه دقت در حرکات روزانه آنها روشهایی برای تعیین زمان نظیر آغاز شبانه‌روز از طلوع آفتاب یا غروب آن و بعدها از نیمه‌روز یا از نیمه‌شب […]

    یکی از سرگرمی‌های مردم در روزگاران بسیار دور، نظر کردن بر آسمان و تعقیب حرکت اجرام آسمانی بوده‌ است. انسانی که از چندی و چونی این گوی‌های نورانی آگاه نبود، هر روز روشنان فلکی را می‌دید که در آسمان ظاهر می‌شوند و از مشرق به مغرب در حرکت‌اند و در فصلهای مختلف جابجا می‌شوند. متفکران با امعان ‌نظر در حرکت اجرام آسمانی و به‌ویژه دقت در حرکات روزانه آنها روشهایی برای تعیین زمان نظیر آغاز شبانه‌روز از طلوع آفتاب یا غروب آن و بعدها از نیمه‌روز یا از نیمه‌شب […]

 • دانایی از قبیلة دانش و فرهنگ
  دکتر نادره جلالی*
  چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵
    ابوعلی احمد بن محمد بن یعقوب مسکویه از مورخان قرن چهارم هجری معتقد است: «تاریخ برای سیاستمداران و رهبران ملتها آزمایشگاهی است که آنها را از تاریخ اقدامات گذشتگان آگاه می‌سازد. تاریخ میدان تجربة انسان‌هاست و با مطالعة رفتار و اعمال انسان‌های گذشته و نتایج آن می‌توان تجارب زیادی آموخت و آن را به کار برد و در ادارة مملکت و زندگی‌های فردی از آن تجربه‌ها استفاده کرد.» نخستین گام هدفمند به سوی مطالعة تاریخ جدید از قرن هفدهم برداشته شد؛ اما مطالعة علمی و منظم آن از قرن […]

    ابوعلی احمد بن محمد بن یعقوب مسکویه از مورخان قرن چهارم هجری معتقد است: «تاریخ برای سیاستمداران و رهبران ملتها آزمایشگاهی است که آنها را از تاریخ اقدامات گذشتگان آگاه می‌سازد. تاریخ میدان تجربة انسان‌هاست و با مطالعة رفتار و اعمال انسان‌های گذشته و نتایج آن می‌توان تجارب زیادی آموخت و آن را به کار برد و در ادارة مملکت و زندگی‌های فردی از آن تجربه‌ها استفاده کرد.» نخستین گام هدفمند به سوی مطالعة تاریخ جدید از قرن هفدهم برداشته شد؛ اما مطالعة علمی و منظم آن از قرن […]

 • فارسی افزون‌تر از یک زبان
  دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن
  چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵
    بنا به یک اصل کلی، زبان در نزد هر قوم وسیله بیان مقصود و تفهیم و تفهم است؛ ولی زبان فارسی دری نقشی افزون‌تر از این ایفا کرده است. بدین‌گونه: ۱ـ وسیله یکپارچگی سرزمینی بوده است که تحت نام ایران، و یا در قلمرو فرهنگی ایران، قرار داشته. ۲ـ موجب شده است که این کشور واجد شرایط شخصیت متمایزی بماند و در سایر کشورهای فتح‌شده اسلامی مستحیل نگردد. ۳ـ چون هنرهای دیگر از نوع موسیقی و نقاشی در دوران بعد از اسلام ممنوع یا محدود شناخته می‌شده، او از […]

    بنا به یک اصل کلی، زبان در نزد هر قوم وسیله بیان مقصود و تفهیم و تفهم است؛ ولی زبان فارسی دری نقشی افزون‌تر از این ایفا کرده است. بدین‌گونه: ۱ـ وسیله یکپارچگی سرزمینی بوده است که تحت نام ایران، و یا در قلمرو فرهنگی ایران، قرار داشته. ۲ـ موجب شده است که این کشور واجد شرایط شخصیت متمایزی بماند و در سایر کشورهای فتح‌شده اسلامی مستحیل نگردد. ۳ـ چون هنرهای دیگر از نوع موسیقی و نقاشی در دوران بعد از اسلام ممنوع یا محدود شناخته می‌شده، او از […]

 • گل بهمن
  محمدرضا یاسری (چمن)
  چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵
    یاد آن روزی که بهمن گل به بار آورده بود وآن زمستانی که با خود نوبهار آورده بود یاد باد آن دل تپیدن‏های مشتاقان یار وآن عجب نقشی که آن زیبانگار آورده بود عشق ما صد رشته جان در لعل نوشش بسته بود حسن او صد چشم دل، آیینه‏وار آورده بود از گلستان شهیدان تا به مهرآباد عشق موج دریای زمان، چشم انتظار آورده بود منکران گفتند: با یک گل نمی‏گردد بهار لیک ما دیدیم یک گل صد بهار آورده بود شب‏پرستان را به کار خویش حیران کرده بود […]

    یاد آن روزی که بهمن گل به بار آورده بود وآن زمستانی که با خود نوبهار آورده بود یاد باد آن دل تپیدن‏های مشتاقان یار وآن عجب نقشی که آن زیبانگار آورده بود عشق ما صد رشته جان در لعل نوشش بسته بود حسن او صد چشم دل، آیینه‏وار آورده بود از گلستان شهیدان تا به مهرآباد عشق موج دریای زمان، چشم انتظار آورده بود منکران گفتند: با یک گل نمی‏گردد بهار لیک ما دیدیم یک گل صد بهار آورده بود شب‏پرستان را به کار خویش حیران کرده بود […]

 • آفرینش شادی برای مردم
  عبدالرحمان عمادی
  چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
    شعری هخامنشی دربارة آفرینش شادی به هنگام پژوهش برای شناختن کسان و جاهای یاد شده در نوشتار بیستون از داریوش یکم هخامنشی۱ دریافتم، که چند خط سرآغاز بسیاری از نوشتارهای از داریوش یکم و جانشینان او شعر است؛ شعری بسیاری درخور اندیشیدن و بامعنا، که در آغاز نوشتارها به‌نام ایزد دانا و توانا و آفرینندة چیزهای ارزشمند دنیاست، جا داده شده، و نوزده‌بار تکرار گردیده است. ۱ ـ بَگَ وَزرَک اَهوره ‌مَزدا ۲ ـ هیَ ایم‌اَم بُومیم اَدا ۳ ـ هیَ اَوَم اَسمانَم اَدا ۴ ـ هیَ مَرتی یَمَ […]

    شعری هخامنشی دربارة آفرینش شادی به هنگام پژوهش برای شناختن کسان و جاهای یاد شده در نوشتار بیستون از داریوش یکم هخامنشی۱ دریافتم، که چند خط سرآغاز بسیاری از نوشتارهای از داریوش یکم و جانشینان او شعر است؛ شعری بسیاری درخور اندیشیدن و بامعنا، که در آغاز نوشتارها به‌نام ایزد دانا و توانا و آفرینندة چیزهای ارزشمند دنیاست، جا داده شده، و نوزده‌بار تکرار گردیده است. ۱ ـ بَگَ وَزرَک اَهوره ‌مَزدا ۲ ـ هیَ ایم‌اَم بُومیم اَدا ۳ ـ هیَ اَوَم اَسمانَم اَدا ۴ ـ هیَ مَرتی یَمَ […]

 • پارسی سره از جلال تا جلال
  دکتر محمدعلی سلطانی - بخش دوازدهم
  چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
    در سراسر این سلسله در آن ایام که تعدادی چشمگیر بودند و هنوز هم هستند، شادروان‌ آقا سیدمحمود کزازی به بزرگمردی و سالاری از سران یگانه خاندان کزازی بود، که در روزهای سالمندی به سر می‌برد و گه‌گاه در یکی از چند پاتوق محترمین شهر که اصولا مغازه فروش پارچه‌های مردانه و قماش بود، در پی قدم‌زدنی در خیابان اصلی شهر کرمانشاه، برای لحظاتی توقف می‌فرمود و چون دربدر به دنبال سرچشمه‌ها بودم، پس از پی‌جویی‌ها، روزی از روزها در همان مسیر ایشان را ملاقات کردم. پس از سلام […]

    در سراسر این سلسله در آن ایام که تعدادی چشمگیر بودند و هنوز هم هستند، شادروان‌ آقا سیدمحمود کزازی به بزرگمردی و سالاری از سران یگانه خاندان کزازی بود، که در روزهای سالمندی به سر می‌برد و گه‌گاه در یکی از چند پاتوق محترمین شهر که اصولا مغازه فروش پارچه‌های مردانه و قماش بود، در پی قدم‌زدنی در خیابان اصلی شهر کرمانشاه، برای لحظاتی توقف می‌فرمود و چون دربدر به دنبال سرچشمه‌ها بودم، پس از پی‌جویی‌ها، روزی از روزها در همان مسیر ایشان را ملاقات کردم. پس از سلام […]

 • ایران، ای سرای امید
  هوشنگ ابتهاج (سایه)
  چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
    ایران، ای سرای امید بر بامت سپیده دمید بنگر ره پر خون خورشیدی خجسته رسید اگرچه دلها پر خون است شکوه شادی افزون است سپیده ما گلگون است، وای گلگون است که دست دشمن در خون است ای ایران غمت مرساد جاویدان شکوه تو باد * راه ما، راه حق، راه بهروزی است اتحاد، اتحاد، رمز پیروزی است صلح و آزادی، جاودانه در همه جهان خوش باد یادگار خون عاشقان، ای بهار ای بهار تازه جاودان، در این چمن شکفته باش بزمگاه آزادی زمانه قرعه نو می‌زند به نام […]

    ایران، ای سرای امید بر بامت سپیده دمید بنگر ره پر خون خورشیدی خجسته رسید اگرچه دلها پر خون است شکوه شادی افزون است سپیده ما گلگون است، وای گلگون است که دست دشمن در خون است ای ایران غمت مرساد جاویدان شکوه تو باد * راه ما، راه حق، راه بهروزی است اتحاد، اتحاد، رمز پیروزی است صلح و آزادی، جاودانه در همه جهان خوش باد یادگار خون عاشقان، ای بهار ای بهار تازه جاودان، در این چمن شکفته باش بزمگاه آزادی زمانه قرعه نو می‌زند به نام […]

 • رمز هفت‌خوان رستم
  آیت‌الله حسن حسن‌زاده‌آملی
  چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
    اشاره: «هفت‌خوان رستم» نبردهای هفت‌گانه‌ای است که رستم (پهلوان ایران زمین و قهرمان ملی ایران)برای نجات کیکاووس ـ شاه وقت ـ انجام داد و کیکاووس که نامش در اوستا نیز آمده، کسی است که همچون نخست بی‌مرگ آفریده شده بود؛ اما دیوان برای اینکه مرگ را بر او چیره گردانند، ‌فریبش دادند و او را به فرمانروایی هفت‌کشور مغرور ساختند، آنگاه هوس پرواز به آسمان را به دلش افکندند تا مگر آنجا را نیز تسخیر کند. به دستور کیکاووس تخت او را به پای چهار عقاب‌ بستند و آنها […]

    اشاره: «هفت‌خوان رستم» نبردهای هفت‌گانه‌ای است که رستم (پهلوان ایران زمین و قهرمان ملی ایران)برای نجات کیکاووس ـ شاه وقت ـ انجام داد و کیکاووس که نامش در اوستا نیز آمده، کسی است که همچون نخست بی‌مرگ آفریده شده بود؛ اما دیوان برای اینکه مرگ را بر او چیره گردانند، ‌فریبش دادند و او را به فرمانروایی هفت‌کشور مغرور ساختند، آنگاه هوس پرواز به آسمان را به دلش افکندند تا مگر آنجا را نیز تسخیر کند. به دستور کیکاووس تخت او را به پای چهار عقاب‌ بستند و آنها […]

 • علم و عمل
  چهارشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۵
  علم بی‌عمل، دیوانگی است و عمل بی‌علم، ناشدنی. علمی که تو را از معاصی بازندارد، فردا از آتش دوزخ بازت نخواهد داشت. اگر امروز به دانشت عمل نکنی، قیامت از آنانی خواهی بود که می‌گویند: خدایا، ما را به دنیا بازگردان تا کار شایسته انجام دهیم! آنگاه به تو می‌گویند: تو خود از آنجا آمده‌ای. امام محمد غزالی نسخه مناسب چاپ

 • آشنایی با ایران‌شناسان
  جورج کامرون
  جمیله حسن‌زاده
  چهارشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۵
    جورج گلن کامرون،۱ مستشرق و لغت‌شناس نامی اوایل قرن بیستم، در ۳۰ ژوئیة ۱۹۰۵ در آمریکا به دنیا آمد. وی در سال ۱۹۳۳ موفق به دریافت درجة دکتری از دانشگاه شیکاگو شد و همان سال در مؤسسة شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو به عنوان مدرّس زبانهای شرقی و تاریخ آغاز به‌کار کرد و تا سال ۱۹۴۸ به این کار اشتغال داشت. او در زمینة شرق نزدیک در دورة باستان به ویژه ایران و ایلام صاحب‌نظر بود. کتاب تاریخ ایران نخستین (۱۹۳۶)، که ترجمة فارسی آن به نام «ایران در سپیده‌دم تاریخ» […]

    جورج گلن کامرون،۱ مستشرق و لغت‌شناس نامی اوایل قرن بیستم، در ۳۰ ژوئیة ۱۹۰۵ در آمریکا به دنیا آمد. وی در سال ۱۹۳۳ موفق به دریافت درجة دکتری از دانشگاه شیکاگو شد و همان سال در مؤسسة شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو به عنوان مدرّس زبانهای شرقی و تاریخ آغاز به‌کار کرد و تا سال ۱۹۴۸ به این کار اشتغال داشت. او در زمینة شرق نزدیک در دورة باستان به ویژه ایران و ایلام صاحب‌نظر بود. کتاب تاریخ ایران نخستین (۱۹۳۶)، که ترجمة فارسی آن به نام «ایران در سپیده‌دم تاریخ» […]

 • ایرانگردی
  گور دختر
  چهارشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۵
    دشتستان یکی از شهرستان‌های استان بوشهر به مرکزیت برازجان است. دشتستان در شرق استان بوشهر از جنوب به دشتی، از غرب به بوشهر و تنگستان از شمال غرب به گناوه و از شرق و شمال شرق به استان فارس منتهی می‌شود. در در دشت «میانکوهی پشت پَر» شهرستان دشتستان، در دامنه رشته کوه زاگرس، آرامگاهی سنـگـی از دورة هـخـامنـشـیان (۵۵۰ ـ۳۳۰پ.م) قرار دارد که به گور دختر نامبردار است و از نقاط دیدنی استان بوشهر در جنوب کشور به شمار می‌آید. گور دختر در تنگ و در جاده برازجان […]

    دشتستان یکی از شهرستان‌های استان بوشهر به مرکزیت برازجان است. دشتستان در شرق استان بوشهر از جنوب به دشتی، از غرب به بوشهر و تنگستان از شمال غرب به گناوه و از شرق و شمال شرق به استان فارس منتهی می‌شود. در در دشت «میانکوهی پشت پَر» شهرستان دشتستان، در دامنه رشته کوه زاگرس، آرامگاهی سنـگـی از دورة هـخـامنـشـیان (۵۵۰ ـ۳۳۰پ.م) قرار دارد که به گور دختر نامبردار است و از نقاط دیدنی استان بوشهر در جنوب کشور به شمار می‌آید. گور دختر در تنگ و در جاده برازجان […]

 • پارسی سره از جلال تا جلال
  دکتر محمدعلی سلطانی - بخش هشتم
  چهارشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۵
    مدیحه‌ای است تهی از الفاظ عربیّه ماه پروردین رسید و گشت هنگام بهار جشن جمشیدی درآمد، جام خورشیدی بیار جام خورشیدی هلا در جشن جمشیدی بنوش با بُتی خورشیدروی و بذله‌گوی و میگسار کرد اسپندارمذ را شاه پروردین ببند همچنان که زال زر را اردشیر نامدار فرخجسته فروَدین مانند پور آبتین نک برآورده از روان‌ پتوراسب دی دمار همچو سودابه به مشکو، سرخ گل در بوستان چون سیاوش اندر آتش، ساری اندر لاله‌زار زندخوانان بر فراز شاخ آتش‌سار گل زندخوان گردیده چون زرتشتیان در نوبهار ای بت فرخ‌رخ، ای […]

    مدیحه‌ای است تهی از الفاظ عربیّه ماه پروردین رسید و گشت هنگام بهار جشن جمشیدی درآمد، جام خورشیدی بیار جام خورشیدی هلا در جشن جمشیدی بنوش با بُتی خورشیدروی و بذله‌گوی و میگسار کرد اسپندارمذ را شاه پروردین ببند همچنان که زال زر را اردشیر نامدار فرخجسته فروَدین مانند پور آبتین نک برآورده از روان‌ پتوراسب دی دمار همچو سودابه به مشکو، سرخ گل در بوستان چون سیاوش اندر آتش، ساری اندر لاله‌زار زندخوانان بر فراز شاخ آتش‌سار گل زندخوان گردیده چون زرتشتیان در نوبهار ای بت فرخ‌رخ، ای […]

 • معجزة پروین
  دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
  چهارشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۵
    این که خاک سیهـش بالیـن است اختـر چـرخ ادب، پرویـن اسـت گرچه جز تلخـی از ایام نـدیـد هرچه‌ خواهی، سخنش شیرین است هنوز چندین سال تا صدمین سال تولد پروین باقی است، و متجاوز از پنجاه و چند سال از مرگ نابهنگام او می‌گذرد. با کمترین عمر و کمترین مجال برای شعر گفتن، بیشترین توفیق ممکن را در زبان فارسی، پروین از آن خویش کرده است. از این بابت هیچ‌کدام از بزرگان قرن حاضر و حتی قرون گذشته بعد از حافظ، به پای او نمی‌ر‌سند. از همان روزی که […]

    این که خاک سیهـش بالیـن است اختـر چـرخ ادب، پرویـن اسـت گرچه جز تلخـی از ایام نـدیـد هرچه‌ خواهی، سخنش شیرین است هنوز چندین سال تا صدمین سال تولد پروین باقی است، و متجاوز از پنجاه و چند سال از مرگ نابهنگام او می‌گذرد. با کمترین عمر و کمترین مجال برای شعر گفتن، بیشترین توفیق ممکن را در زبان فارسی، پروین از آن خویش کرده است. از این بابت هیچ‌کدام از بزرگان قرن حاضر و حتی قرون گذشته بعد از حافظ، به پای او نمی‌ر‌سند. از همان روزی که […]

 • جان مردم ایران
  به شادباش گزینش مشهد مقدس به پایتختی فرهنگی/آیت‌الله دکتر مهدی محیی‌الدین الهی قمشه‌ای
  چهارشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۵
    من بنده‌ام شهنشه ایمان را سلطان دین، شهید خراسان را تابنده مهر نُه فلک عشقم تا، بنده‌ام من آن شه ایمان را آن عقل صرف و جوهر حکمت را وان بحر علم و کشتی ایمان را آن رازدان علم لدّنی را وان پرده‌دار شاهد پنهان را بگشود عشق طرّة مشکینش سرمست کرد نرگس فتّان را اسرار علم غیب و شهود از وی آموختند حضرت انسان را ایمان‌فزا تجلی سینایش جان هزار موسی عمران را در بارگه قدس دل پاکش آیینه‌ای است حضرت سبحان را یک پرتو فروغ رُخش افروخت […]

    من بنده‌ام شهنشه ایمان را سلطان دین، شهید خراسان را تابنده مهر نُه فلک عشقم تا، بنده‌ام من آن شه ایمان را آن عقل صرف و جوهر حکمت را وان بحر علم و کشتی ایمان را آن رازدان علم لدّنی را وان پرده‌دار شاهد پنهان را بگشود عشق طرّة مشکینش سرمست کرد نرگس فتّان را اسرار علم غیب و شهود از وی آموختند حضرت انسان را ایمان‌فزا تجلی سینایش جان هزار موسی عمران را در بارگه قدس دل پاکش آیینه‌ای است حضرت سبحان را یک پرتو فروغ رُخش افروخت […]

Page 1 of 3212345...Last »