روزنامه اطلاعات

ايران شناسی

 • آشتی و دوستی
  سه شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۳
  آنچه درباره‌ هر کسی سزاوار است به کار برده شود، است؛ و آنچه درباره‌ هیچ ‌ کسی نباید به کار برده شود، کین و دشمنی است. مینوی خرد نسخه مناسب چاپ

 • ایرانیان از نگاه بیگانگان
  سه شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۳
  تأثیر در مذاهب ایرانیان نخستین قومى بودند که به وجود خدا، شیطان، بهشت، معاد، برزخ و دوزخ ایمان آوردند و این افکار را بر سراسر جهان گستردند و از این راه در تکامل و تحول ادیان دیگر مؤثر شدند؛ چنان که ریشه بسیارى از باورهاى دینى یهودیان وسپس مسیحیان را باید در آیین آنان جستجو نمود. ولتر، فیلسوف فرانسوى اسلام و ایران در زمانى که اسلام به صورت یک مذهب بین‌‏المللى و فرهنگ درمی‌‏آمد، ایرانیان ‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏زبان و سنن اسلامى خود را به‌وجود آوردند و تعجب در اینجاست که ایرانیان هم‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏...

 • باتری تیسفون
  سه شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۳
    در سال ۱۳۳۰ ش باستان‌شناس آلمانی ویلهلم کونیک و همکارانش در نزدیکی تیسفون ـ پایتخت ساسانیان ـ ابزارهایی از دوران اشکانی را یافتند. پس از بررسی معلوم شد که این ابزارها پیلهای الکتریکی هستند که به دست ایرانیان آن عصر ساخته شده و به کار برده می‌شده‌اند. او این پیلهای تیسفون را Bagdad Battery نامید. کونیگ که در آن زمان ادارة موزة بغداد را به عهده داشت، در مقاله‌ای این مطلب را منتشر کرد و از این وسیله با عنوان باتری باستانی یاد کرد که برای آبکاری و انتقال...

    در سال ۱۳۳۰ ش باستان‌شناس آلمانی ویلهلم کونیک و همکارانش در نزدیکی تیسفون ـ پایتخت ساسانیان ـ ابزارهایی از دوران اشکانی را یافتند. پس از بررسی معلوم شد که این ابزارها پیلهای الکتریکی هستند که به دست ایرانیان آن عصر ساخته شده و به کار برده می‌شده‌اند. او این پیلهای تیسفون را Bagdad Battery نامید. کونیگ که در آن زمان ادارة موزة بغداد را به عهده داشت، در مقاله‌ای این مطلب را منتشر کرد و از این وسیله با عنوان باتری باستانی یاد کرد که برای آبکاری و انتقال...

 • باستانی پاریزی، دریایی با یک دنیا آرامش
  کریم فیضی
  سه شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۳
    همین که به درستی نمی‌توان تشخیص داد که در باب دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی، سخن را از کجا باید آغاز کرد، نشان‌دهنده این است که این مرد، انسانی است سهل و ممتنع٫ از یک سو، بسیار می‌توان درباره او گفت و نوشت و فراوان می‌توان داد سخن درباره اش داد، از سوی دیگر، واقعاً انسان می‌ماند که از کجا شروع کند. از آغازش که در روستایی دور و خشک و بیابانی بوده یا پایانش که یکی از برجسته‌ترین استادان تاریخ دانشگاه تهران است؟ آری، هم استاد تاریخ است، هم...

    همین که به درستی نمی‌توان تشخیص داد که در باب دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی، سخن را از کجا باید آغاز کرد، نشان‌دهنده این است که این مرد، انسانی است سهل و ممتنع٫ از یک سو، بسیار می‌توان درباره او گفت و نوشت و فراوان می‌توان داد سخن درباره اش داد، از سوی دیگر، واقعاً انسان می‌ماند که از کجا شروع کند. از آغازش که در روستایی دور و خشک و بیابانی بوده یا پایانش که یکی از برجسته‌ترین استادان تاریخ دانشگاه تهران است؟ آری، هم استاد تاریخ است، هم...

 • عصر ناشناخته ایران
  یوزف ولسکی - ترجمه دکتر مرتضی ثاقب‌فر - بخش دوم و پایانی
  سه شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۳
    در مطالعة دورة اشکانی، مانند هر دورة تاریخی دیگری، مسئله اساسی چیستی منابع و تعداد و اعتبار آنهاست. پژوهشگران سدة هجدهم و نوزدهم غیر از چند سکه که اهمیت زیادی داشتند، فقط از منابع یونانی و لاتینی استفاده می‌کردند که تازه تفسیر آنها نیز به روشی خطا انجام می‌شد. باتوجه به رفتار ویژه دانش آن روز نسبت به نقش اشکانیان و جایگاه ایشان در تاریخ ایران، این منابع نیز تقریباً منحصراً برای معرفی پیکارهای ایشان نخست با سلوکیان و سپس با رومیان مورداستفاده قرار می‌گرفتند. در مورد این مرحله...

    در مطالعة دورة اشکانی، مانند هر دورة تاریخی دیگری، مسئله اساسی چیستی منابع و تعداد و اعتبار آنهاست. پژوهشگران سدة هجدهم و نوزدهم غیر از چند سکه که اهمیت زیادی داشتند، فقط از منابع یونانی و لاتینی استفاده می‌کردند که تازه تفسیر آنها نیز به روشی خطا انجام می‌شد. باتوجه به رفتار ویژه دانش آن روز نسبت به نقش اشکانیان و جایگاه ایشان در تاریخ ایران، این منابع نیز تقریباً منحصراً برای معرفی پیکارهای ایشان نخست با سلوکیان و سپس با رومیان مورداستفاده قرار می‌گرفتند. در مورد این مرحله...

 • بهار ایرانشهر
  دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
  سه شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۳
    فرّ بهار بین که به آفاق جان دهد هر بوته را هر آنچه سزا دید، آن دهد پارینه، آنچه باد خزانی ربود و برد آرد دهد به صاحبش و رایگان دهد سختم شگفت آید از این هوش سبز او کز هر که هر چه گم شده، او را همان دهد بر فرق کوه، سودة الماس گسترد دامانِ دشت را سَلَب پرنیان دهد زان قطره‌های باران بر برگ بیدبُن وقتی نسیم بوسه بر آن مهربان دهد، صدها هزار اختر تابان چکد به خاک کآفاقشان نشان ز ره کهکشان دهد آن...

    فرّ بهار بین که به آفاق جان دهد هر بوته را هر آنچه سزا دید، آن دهد پارینه، آنچه باد خزانی ربود و برد آرد دهد به صاحبش و رایگان دهد سختم شگفت آید از این هوش سبز او کز هر که هر چه گم شده، او را همان دهد بر فرق کوه، سودة الماس گسترد دامانِ دشت را سَلَب پرنیان دهد زان قطره‌های باران بر برگ بیدبُن وقتی نسیم بوسه بر آن مهربان دهد، صدها هزار اختر تابان چکد به خاک کآفاقشان نشان ز ره کهکشان دهد آن...

 • سخنی با ریاست جدید سازمان اسناد وکتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  بهروز طیرانی
  سه شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۲
  اشاره:‏ در پی انتصاب آقای دکتر صالحی به ریاست سازمان اسناد و کتابخانه ملی، آقای بهروز طیرانی از همکاران ما در مؤسسه اطلاعات که سالهای طولانی تجربه حضور در رده‌های مختلف سازمان اسناد دارند، نکات و یادآوریهای ارزنده‌ای را برای ریاست جدید این نهاد نگاشته‌اند که نظر به اهمیتش برای استفاده اهل نظر در این ستون می‌آید. *** روز پنجم اسفند امسال رئیس جدید سازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران باحضور جمعی از مقامات رسمی کشور معرفی شد. این تغییر وبرگزاری مراسم معارفه موجب شد تا یک بار دیگر نام کتابخانه...

 • کشور آزادگان
  ابوالحسن ورزی
  سه شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۲
  ای کاخ که سر سوده‌ای از فخر به کیوان بر قدرت تو چرخ برین واله و حیران پیوسته تو را دست خدا باد نگهبان ای مهد جوانمردی و آزادی و ایمان ای کشور آزاده‌دلان، ایران! ایران! ز آغاز جهان، مأمن احرار تو بودی مأوای بسی مردم هشیار تو بودی در نهضت هر قوم، علمدار تو بودی این قافله را قافله‌سالار تو بودی هر سلسله را دست تو شد سلسله‌جنبان یک روز تو را مُلک جهان زیر نگین بود وحشت‌زدة قدرت تو، چرخ برین بود در دست توانای تو تا مشعل...

 • بزرگداشت بیست و چهارمین سال درگذشت استاد دکتر سید حسن سادات ناصری
  یاد یاران
  دکتر قاسم صافی
  سه شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۲
    پنج‌شنبه شب مورخ ۲۲ر۱۲ر۹۲، مجلس شکوهمند گرامیداشت یاد و خاطرة استاد فرزانه، شادروان پروفسور دکتر سید حسن سادات ناصری با حضور جمعی از اصحاب دانش، استادان دانشگاهها و یاران و دوستان دانشگاهی و خاندان فاضل آن شادروان در محل باشگاه دانشگاه تهران برگزار شد؛ سنت حسنه‌ای که به آن واسطه، شخصیت‌هایی برجسته را گرد هم می‌آورد و ضمن پاسداشت از اهالی دانش و فضل و کمال و معرفت، ایشان را از احوال یکدیگر و تبادل نظر در افکار و آثارشان بهر‌ه‌مند می‌گرداند. این مجلس در فضایی عارفانه با سخنان...

    پنج‌شنبه شب مورخ ۲۲ر۱۲ر۹۲، مجلس شکوهمند گرامیداشت یاد و خاطرة استاد فرزانه، شادروان پروفسور دکتر سید حسن سادات ناصری با حضور جمعی از اصحاب دانش، استادان دانشگاهها و یاران و دوستان دانشگاهی و خاندان فاضل آن شادروان در محل باشگاه دانشگاه تهران برگزار شد؛ سنت حسنه‌ای که به آن واسطه، شخصیت‌هایی برجسته را گرد هم می‌آورد و ضمن پاسداشت از اهالی دانش و فضل و کمال و معرفت، ایشان را از احوال یکدیگر و تبادل نظر در افکار و آثارشان بهر‌ه‌مند می‌گرداند. این مجلس در فضایی عارفانه با سخنان...

 • عصر ناشناخته ایران
  یوزف ولسکی - ترجمه مرتضی ثاقب‌فر - بخش اول
  سه شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۲
    اشاره: سلسله اشکانی (حکومت:۲۵۰ پیش از میلاد تا ۲۲۴ میلادی) که با نام امپراتوری پارتها نیز شناخته می‌شود، یکی از قدرتهای سیاسی و فرهنگی ایرانی بود که به نام بنیانگذارش، اشک نامیده شده است. این حکومت در قرن سوم پیش از میلاد به دست اشک ـ از پهلوانان خراسانی ـ در شمال شرقی ایران تأسیس گردید. وی علیه بازماندگان اسکندر، یعنی سلوکیان قیام کرد. پهناوری دولت اشکانی در دوره اقتدارش از رود فرات تا هندوکش و از کوههای قفقاز تا خلیج فارس را شامل می‌شد. در عهد اشکانی جنگهای...

    اشاره: سلسله اشکانی (حکومت:۲۵۰ پیش از میلاد تا ۲۲۴ میلادی) که با نام امپراتوری پارتها نیز شناخته می‌شود، یکی از قدرتهای سیاسی و فرهنگی ایرانی بود که به نام بنیانگذارش، اشک نامیده شده است. این حکومت در قرن سوم پیش از میلاد به دست اشک ـ از پهلوانان خراسانی ـ در شمال شرقی ایران تأسیس گردید. وی علیه بازماندگان اسکندر، یعنی سلوکیان قیام کرد. پهناوری دولت اشکانی در دوره اقتدارش از رود فرات تا هندوکش و از کوههای قفقاز تا خلیج فارس را شامل می‌شد. در عهد اشکانی جنگهای...

 • چند شاهنامه نفیس
  سه شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۲
  با توجه به اهمیت شایان شاهنامه، در طی چند سده نسخه‌هایی از آن تهیه شده که در زیر به چند نمونه مشهورش اشاره می شود: شاهنامه دموت نسخه مصوری از شاهنامه است که کهن‌ترین نسخه از این نوع شناخته می‌شود. به تشخیص علامه قزوینی در حدود سال ۷۰۰ ق کتابت شده و نقاشی‌شناسان تاریخ نگارگریهای آن را نیم قرن دیرتر تشخیص داده‌اند. بیشتر پژوهندگان هنر ایران، این نسخه را مربوط به اواسط سده هشتم می‌دانند. این نسخه در کتابخانه کاخ گلستان نگهداری می‌شد؛ اما در آشفتگی دوره محمدعلی شاه به...

 • ایران‌گردی
  چا‌بهار
  سه شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۲
    منطقه آزاد بازرگانیِ چابهار یکی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان و تنها بندر اقیانوسی کشور است که در کرانه دریای عمان و اقیانوس هند قرار دارد و لنگرگاهش قابلیت پهلوگیری کشتی‌های اقیانوس‌پیما را دارد. این بندر نزدیکترین راه دسترسی کشورهای آسیای مرکزی (افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان) به آبهای آزاد است و یکی از مهمترین چهارراههای شمال ـ جنوب بازرگانی جهانی است. آب و هوای این شهر و پیرامونش همیشه بهاری و معتدل است و به نظر برخی‌ها به همین دلیل چابهار (چهاربهار) نامیده می‌شود. این...

    منطقه آزاد بازرگانیِ چابهار یکی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان و تنها بندر اقیانوسی کشور است که در کرانه دریای عمان و اقیانوس هند قرار دارد و لنگرگاهش قابلیت پهلوگیری کشتی‌های اقیانوس‌پیما را دارد. این بندر نزدیکترین راه دسترسی کشورهای آسیای مرکزی (افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان) به آبهای آزاد است و یکی از مهمترین چهارراههای شمال ـ جنوب بازرگانی جهانی است. آب و هوای این شهر و پیرامونش همیشه بهاری و معتدل است و به نظر برخی‌ها به همین دلیل چابهار (چهاربهار) نامیده می‌شود. این...

 • نقش خرافه در زندگی
  دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن
  سه شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۲
    ازخیالی صلحشان و جنگشان از خیالی نامشان و ننگشان (مولوی) خرافه چون درختی است که شاخه‌های متعدّد دارد. هر اندیشه واهی، نامتحقّق، جزمی، مندرس و خارج از اندازه، همان نتیجه را به بار می‌آورد که خرافه. بشر چون می‌بیند که مرگ در کمین اوست و دوران عمر کوتاه است، می‌خواهد این کوتاهی را از طریق کیفیّت جبران کند. از این‌رو به هر چاره‌‌یابی‌ای روی می‌برد، از جمله به خرافه. بزرگترین مسئله زندگی ناشی می‌شود از فاصله میان جان و تن. روان می‌تواند از طریق خیال تا بی‌انتها بپیماید؛ ولی...

    ازخیالی صلحشان و جنگشان از خیالی نامشان و ننگشان (مولوی) خرافه چون درختی است که شاخه‌های متعدّد دارد. هر اندیشه واهی، نامتحقّق، جزمی، مندرس و خارج از اندازه، همان نتیجه را به بار می‌آورد که خرافه. بشر چون می‌بیند که مرگ در کمین اوست و دوران عمر کوتاه است، می‌خواهد این کوتاهی را از طریق کیفیّت جبران کند. از این‌رو به هر چاره‌‌یابی‌ای روی می‌برد، از جمله به خرافه. بزرگترین مسئله زندگی ناشی می‌شود از فاصله میان جان و تن. روان می‌تواند از طریق خیال تا بی‌انتها بپیماید؛ ولی...

 • نامه باستان
  دکتر جلال خالقی مطلق
  سه شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۲
    اشاره: درباره حکیم توس و نامة ماندگارش بسیار گفته‌اند و نوشته‌اند و هنوز جا دارد که سالها پژوهش و تحقیق کرد و نکته‌ها یافت و رازها گشود. یکی از پژوهشگرانی که بخش عمده‌ای از عمر پربارش را بر سر این نامة‌ نامی گذاشته،‌ استاد خالقی مطلق است که شاید به جرأت بتوان گفت مهمترین روایت شاهنامه را در اختیار خوانندگان گذاشته‌اند. آنچه در پی می‌آید،‌ بخشی از نوشته ایشان است که در آغاز شاهنامة چاپ «انجمن آثار و مفاخر فرهنگی» به چاپ رسیده است. *** شاهنامه بزرگترین اثر حماسی...

    اشاره: درباره حکیم توس و نامة ماندگارش بسیار گفته‌اند و نوشته‌اند و هنوز جا دارد که سالها پژوهش و تحقیق کرد و نکته‌ها یافت و رازها گشود. یکی از پژوهشگرانی که بخش عمده‌ای از عمر پربارش را بر سر این نامة‌ نامی گذاشته،‌ استاد خالقی مطلق است که شاید به جرأت بتوان گفت مهمترین روایت شاهنامه را در اختیار خوانندگان گذاشته‌اند. آنچه در پی می‌آید،‌ بخشی از نوشته ایشان است که در آغاز شاهنامة چاپ «انجمن آثار و مفاخر فرهنگی» به چاپ رسیده است. *** شاهنامه بزرگترین اثر حماسی...

 • ایران من
  دکتر جعفر حمیدی
  سه شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۲
    ، ای گوهر یک دانة من ای روشن از مهرت چراغ خانة من ای خاک تو بهتر ز مروارید و الماس از ساحل رود ارس تا ساحل پارس از آن سوی البرز تا پهنای کارون از دشت زرخیز مغان تا موج هامون از کوه بینالود تا اوج دماوند نامت بلندآوازه‌تر از کوه الوند چشم جهان از روشنایی تو روشن روی زمین از جلوه نام تو گلشن ما افتخار از موج دریا وام کردیم صد لشکر خوف و خطر را رام کردیم دریا به دریا، خون به خون، ساحل به...

    ، ای گوهر یک دانة من ای روشن از مهرت چراغ خانة من ای خاک تو بهتر ز مروارید و الماس از ساحل رود ارس تا ساحل پارس از آن سوی البرز تا پهنای کارون از دشت زرخیز مغان تا موج هامون از کوه بینالود تا اوج دماوند نامت بلندآوازه‌تر از کوه الوند چشم جهان از روشنایی تو روشن روی زمین از جلوه نام تو گلشن ما افتخار از موج دریا وام کردیم صد لشکر خوف و خطر را رام کردیم دریا به دریا، خون به خون، ساحل به...

 • نفْس
  سه شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۲
  محقق ترمذى: از هرچیز گریختن، آسان ‏است و از نفس خویش گریختن، سخت و دشوار است. و منبع آفات تو نفس است. تا نیست نگردى و نمیرانى خود را و خود را، از بلاى خود نرهى. بمیر پیش از مرگ و نفس خود را در گور بى‏مرادى دفن کن و خوش مى‏باش. معارف نسخه مناسب چاپ

 • برگی از متون کهن
  سه شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۲
  جوانمردی محمدمنور شیخ ما [ابوسعید ابوالخیر] قدّس‌الله روحه‌العزیز روزی در حمام بود. درویشی شیخ را خدمت می‌کرد و دست بر پشت شیخ می‌نهاد و شوخ۱ بر بازوی شیخ جمع می‌کرد؛ چنانک رسم قایمان۲ گرمابه باشد تا آن کس ببیند که او کاری کرده است. پس در میان این خدمت، از شیخ سؤال کرد که: «ای شیخ، جوانمردی چیست؟» شیخ ما حالی گفت: «آنک شوخ مرد پیش روی او نیاری!» همه مشایخ و ائمه نیشابور چون این سخن بشنودند،‌ اتفاق کردند که کس در این معنی بهتر از این نگفته است....

 • ایران‌گردی
  سیراف
  سه شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۲
    شهر باستانی (صورت کهن‌تر: سیراب) واقع در بخش مرکزی شهرستان کنگان در استان بوشهر، یکی از آثار تاریخی و از نقاط دیدنی جنوب کشور و از قدیمی‌ترین بنادر ایران است که زمانی رونق فراوانی داشت. این شهر باستانی معماری خاصی دارد که بسیار شبیه به ماسوله در شمال کشور است؛ بندری که در آن عهدبیش از سیصدهزار نفر جمعیت داشت و بندری بین‌المللی بود که پیروان مذاهب گوناگونی همچون: زرتشتی، مسیحی، مانوی، یهودی، بودایی و اقوامی همچون: رومی، یونانی و چینی در آن زندگی می کردند. گورستانهای بازمانده از...

    شهر باستانی (صورت کهن‌تر: سیراب) واقع در بخش مرکزی شهرستان کنگان در استان بوشهر، یکی از آثار تاریخی و از نقاط دیدنی جنوب کشور و از قدیمی‌ترین بنادر ایران است که زمانی رونق فراوانی داشت. این شهر باستانی معماری خاصی دارد که بسیار شبیه به ماسوله در شمال کشور است؛ بندری که در آن عهدبیش از سیصدهزار نفر جمعیت داشت و بندری بین‌المللی بود که پیروان مذاهب گوناگونی همچون: زرتشتی، مسیحی، مانوی، یهودی، بودایی و اقوامی همچون: رومی، یونانی و چینی در آن زندگی می کردند. گورستانهای بازمانده از...

 • عشق الهی در غزلیات سعدی
  دکتر غلامرضا اعوانی - بخش سوم
  سه شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۲
    در ازل بود که پیمان محبت بستند نشکند مرد اگرش سر برود پیمان را منظور پیمان محبت است و عشق الهی. دیده را فایده آن است که دلبر بیند ور نبیند چه بود فایده بینایى را؟ بر حدیث من و حسن تو، نیفزاید کس حد همین است سخندانى و زیبایى را انسان باید در عشق استقامت داشته باشد. حدیث عشق نداند کسی که در همه عمر به سر نکوفته باشد درِ سرایی را عشق و هوای نفس برخی عشق را با هوا و هوس و شهوت نفسانی تشبیه می‌کنند...

    در ازل بود که پیمان محبت بستند نشکند مرد اگرش سر برود پیمان را منظور پیمان محبت است و عشق الهی. دیده را فایده آن است که دلبر بیند ور نبیند چه بود فایده بینایى را؟ بر حدیث من و حسن تو، نیفزاید کس حد همین است سخندانى و زیبایى را انسان باید در عشق استقامت داشته باشد. حدیث عشق نداند کسی که در همه عمر به سر نکوفته باشد درِ سرایی را عشق و هوای نفس برخی عشق را با هوا و هوس و شهوت نفسانی تشبیه می‌کنند...

 • مسیح(ع) در ادب فارسی
  دکتر نسرین فقیه ملک مرزبان
  سه شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۲
    اشاره: هشتمین مجموعه درس‌گفتارهایی درباره حافظ به بررسی «نفس مسیحایی در شعر حافظ» اختصاص داشت که با سخنرانی خانم دکتر نسرین فقیه ملک مرزبان، در مرکز فرهنگی «شهر کتاب» برگزار ‌شد. در این بحث که مقارن با ولادت حضرت مسیح (ع) بود، با بررسی پیشینه حضور آن حضرت در قرآن کریم و تاریخ ایران، به بررسی روشهای حضور بلاغی این مفهوم در ادب فارسی و به ویژه غزلیات حافظ پرداخته ‌شد. شناخت ما از حضرت مسیح(ع) از چندین طریق می‌تواند اتفاق بیفتد. آنچه من درباره‌اش حرف می‌زنم، گذری است...

    اشاره: هشتمین مجموعه درس‌گفتارهایی درباره حافظ به بررسی «نفس مسیحایی در شعر حافظ» اختصاص داشت که با سخنرانی خانم دکتر نسرین فقیه ملک مرزبان، در مرکز فرهنگی «شهر کتاب» برگزار ‌شد. در این بحث که مقارن با ولادت حضرت مسیح (ع) بود، با بررسی پیشینه حضور آن حضرت در قرآن کریم و تاریخ ایران، به بررسی روشهای حضور بلاغی این مفهوم در ادب فارسی و به ویژه غزلیات حافظ پرداخته ‌شد. شناخت ما از حضرت مسیح(ع) از چندین طریق می‌تواند اتفاق بیفتد. آنچه من درباره‌اش حرف می‌زنم، گذری است...

Page 1 of 712345...Last »