روزنامه اطلاعات

ايران شناسی

 • کورچشم، کوردل
  چهارشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۳
  کورچشم هنگامی که شناسایی به چیز دارد و آموزش گیرد، باید او را درست‌چشم به شمار آورد. و درست‌چشم هنگامی که دانش و شناسایی ندارد و آنچه را آموزند نپذیرد، پس او از کورچشم بدتر است. مینوی خرد نسخه مناسب چاپ

 • برگی از دفتر کهن
  چهارشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۳
  چه گویم؟ محمد منور استاد بوعلی دقاق مجلس داشت و گرم شده بود و مردمان خوش شده بودند. مردی گفت: «این همه می‌بینم، خدای کو؟» استاد بوعلی گفت: «من نیز هم از این به فریادم!» گفت: « پس ندانی، مگو.» گفت: «پس چه گویم؟» جوانمردی شیخ ما [ابوسعید ابوالخیر] قدس‌الله روحه‌العزیز روزی در حمام بود. درویشی شیخ را خدمت می‌کرد و دست بر پشت شیخ می‌نهاد و شوخ۱ بر بازوی شیخ جمع می‌کرد؛ چنانک رسم قایمانِ۲ گرمابه باشد تا آن کس ببیند که او کاری کرده است. پس در میان […]

 • برگی از تاریخ
  میدان مشق
  چهارشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۳
    در دوره فتحعلی ‌شاه قاجار زمین بزرگی در شمال غرب حصار تهران وجود داشت که به اردوی نظامیان و مشق آنها اختصاص یافت؛ به طوری که در عهد ناصری آن را « طهران» نامیدند. در سال ۱۲۷۸هجری قمری به اهتمام سپهسالار، دیوار و دروازه‌ای هم برایش گذاشتند و به تدریج تبدیل به محیط سرسبزی شد که باغ ملی نام گرفت و در اطرافش دکانها و اماکن مختلفی ساخته شد که متاسفانه چیزی از باغ باقی نگذاشت؛ عماراتی همچون سردر باغ ملی که امروزه یکی از نمادهای تهران قدیم است،ساختمان […]

    در دوره فتحعلی ‌شاه قاجار زمین بزرگی در شمال غرب حصار تهران وجود داشت که به اردوی نظامیان و مشق آنها اختصاص یافت؛ به طوری که در عهد ناصری آن را « طهران» نامیدند. در سال ۱۲۷۸هجری قمری به اهتمام سپهسالار، دیوار و دروازه‌ای هم برایش گذاشتند و به تدریج تبدیل به محیط سرسبزی شد که باغ ملی نام گرفت و در اطرافش دکانها و اماکن مختلفی ساخته شد که متاسفانه چیزی از باغ باقی نگذاشت؛ عماراتی همچون سردر باغ ملی که امروزه یکی از نمادهای تهران قدیم است،ساختمان […]

 • پیشروی فرهنگ ایران در ژاپن
  پروفسور ئه‌ایچی ایموتو - ترجمه قدرت‌الله ذاکری - بخش اول
  چهارشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۳
    اشاره: ژاپن کشوری است در اقیانوس آرام که کاملاً در آب محصور شده و تنها از طریق مرز آبی با چین، کره و روسیه همسایه ‌است. با این وصف فرهنگ ایران از اواخر دورۀ ساسانی و با عبور گروهی از پناهندگان ایرانی از چین، به ژاپن راه یافت. این ماجرا و پیامدهایش موضوع شایان توجهی است که پروفسور ایموتو (۱۹۳۰ـ ۲۰۱۴) تا اندازه‌ای در کتاب «آسوکا و پارس» (پیشروی فرهنگ ایران به شرق) به آن پرداخته است. وی استاد بخش زبان فارسی و ایران‌شناسی دانشگاه اوساکا بود و سالها […]

    اشاره: ژاپن کشوری است در اقیانوس آرام که کاملاً در آب محصور شده و تنها از طریق مرز آبی با چین، کره و روسیه همسایه ‌است. با این وصف فرهنگ ایران از اواخر دورۀ ساسانی و با عبور گروهی از پناهندگان ایرانی از چین، به ژاپن راه یافت. این ماجرا و پیامدهایش موضوع شایان توجهی است که پروفسور ایموتو (۱۹۳۰ـ ۲۰۱۴) تا اندازه‌ای در کتاب «آسوکا و پارس» (پیشروی فرهنگ ایران به شرق) به آن پرداخته است. وی استاد بخش زبان فارسی و ایران‌شناسی دانشگاه اوساکا بود و سالها […]

 • زندگی شمس مغربی
  دکتر ابوطالب میرعابدینی - بخش دوم و پایانی
  چهارشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۳
    مغربی و کمال خجندی از مریدان معروف سیسی که با مغربی صحبت می‌داشت، کمال خجندی بود. مؤلف حبیب‌السیر درباره‌ کمال گوید در بازگشت از سفر مکه، در تبریز اقامت می‌کند و مورد توجه سلطان حسین‌بن سلطان اویس (۷۸۴ـ ۷۷۶ق) قرار می‌گیرد. سلطان باغی در ولیان‌کوه (یا وییلان‌کوه) به وی می‌بخشد و کمال در آنجا خانقاهی می‌سازد، میرزا میرانشاه نیز به شیخ خجندی ارادت می‌ورزید. روزی مولانا مغربی با محمد مشرقی، محمد عصار، محمد خیالی به صحبت شیخ‌کمال می‌روند و شیخ مشغول طبخ غذا بود. غزلی سروده بود به مطلع: […]

    مغربی و کمال خجندی از مریدان معروف سیسی که با مغربی صحبت می‌داشت، کمال خجندی بود. مؤلف حبیب‌السیر درباره‌ کمال گوید در بازگشت از سفر مکه، در تبریز اقامت می‌کند و مورد توجه سلطان حسین‌بن سلطان اویس (۷۸۴ـ ۷۷۶ق) قرار می‌گیرد. سلطان باغی در ولیان‌کوه (یا وییلان‌کوه) به وی می‌بخشد و کمال در آنجا خانقاهی می‌سازد، میرزا میرانشاه نیز به شیخ خجندی ارادت می‌ورزید. روزی مولانا مغربی با محمد مشرقی، محمد عصار، محمد خیالی به صحبت شیخ‌کمال می‌روند و شیخ مشغول طبخ غذا بود. غزلی سروده بود به مطلع: […]

 • ساحل رود ارس
  حافظ شیرازی
  چهارشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۳
    ای صبا، گر بگذری بر بوسه زن بر خاک آن وادی و مشکین کن نفس منزل سَلمی که بادش هر دم از ما صد سلام پرصدای ساربانان بینی و بانگ جرس محمل جانان ببوس آنگه به زاری عرضه دار کز فراقت سوختم، ای مهربان فریاد رس من که قول ناصحان را خواندمی قول رباب گوشمالی دیدم از هجران که اینم پند بس عشرت شبگیر کن، می نوش کاندر راه عشق شبروان را آشنایی‌هاست با میر عسس عشقبازی کار بازی نیست، ای دل سر بباز زانکه گوی عشق نتوان زد […]

    ای صبا، گر بگذری بر بوسه زن بر خاک آن وادی و مشکین کن نفس منزل سَلمی که بادش هر دم از ما صد سلام پرصدای ساربانان بینی و بانگ جرس محمل جانان ببوس آنگه به زاری عرضه دار کز فراقت سوختم، ای مهربان فریاد رس من که قول ناصحان را خواندمی قول رباب گوشمالی دیدم از هجران که اینم پند بس عشرت شبگیر کن، می نوش کاندر راه عشق شبروان را آشنایی‌هاست با میر عسس عشقبازی کار بازی نیست، ای دل سر بباز زانکه گوی عشق نتوان زد […]

 • همدردی
  سه شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۳
  سعدی: هر که در زندگی نانش نخورند، چون بمیرد نامش نبرند. یوسف صدیق علیه‌السلام در خشک‌سال مصر سیر نخوردی تا گرسنگان فرامش نکند. تلمیذ بی‌ارادت، عاشق بی‌زر است و رونده بی‌معرفت، مرغ بی‌پر و عالم بی‌عمل، درخت بی‌بر و زاهد بی‌علم، خانه بی‌در. گلستان نسخه مناسب چاپ

 • فرهنگ مردم
  مراسم ماه رمضان در تهران‌قدیم
  سعید نفیسی‌
  سه شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۳
    در میان ما کودکان، هر که زودتر به روزه گرفتن آغاز می‌کرد، سربلندتر و مغرورتر بود. یادم هست در مدرسه و در خانواده ما مسابقه داشتیم که کی بیشتر ماه را روزه گرفته و که زودتر برای سحری خوردن از خواب برخاسته و که دعاهای این ماه و مراسم این ماه را بیشتر رعایت کرده است. حتی غروری در میان ما کودکان سیزده و چهارده ساله بود که دیرتر از بزرگان افطار بکنیم و شب زودتر از آنها برای سحری خوردن برخیزیم!‌ در این ماه همه مردم باسواد قرآن […]

    در میان ما کودکان، هر که زودتر به روزه گرفتن آغاز می‌کرد، سربلندتر و مغرورتر بود. یادم هست در مدرسه و در خانواده ما مسابقه داشتیم که کی بیشتر ماه را روزه گرفته و که زودتر برای سحری خوردن از خواب برخاسته و که دعاهای این ماه و مراسم این ماه را بیشتر رعایت کرده است. حتی غروری در میان ما کودکان سیزده و چهارده ساله بود که دیرتر از بزرگان افطار بکنیم و شب زودتر از آنها برای سحری خوردن برخیزیم!‌ در این ماه همه مردم باسواد قرآن […]

 • آشنایی با ایران‌شناسان
  هنینگ
  سه شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۳
    والتر برونو هنینگ (Henning) شرق‌شناس و ایران‌شناس آلمانی و متخصص زبانهای باستانی ایرانی و پیشگام در پژوهشهای آیین مانی است که در اوت ۱۹۰۸ در راگنت در پروس شرقی متولد شد. وی تحصیلات دانشگاهی خود را در دانشگاه گوتینگن در رشته مطالعات ایرانی تحت نظر آندرس انجام داد و رساله دکتری را با موضوع بررسی فعل فارسی میانه در ۱۹۳۱ گذراند. در سال ۱۹۳۲ از طرف آکادمی پروس به سمت دبیری مجموعه دست‌نوشته‌های مانوی تورفان منصوب شد. طی سالها بعد سه مجموعه از دست‌نوشته‌های پهلوی و پارتی و مجموعه‌ای […]

    والتر برونو هنینگ (Henning) شرق‌شناس و ایران‌شناس آلمانی و متخصص زبانهای باستانی ایرانی و پیشگام در پژوهشهای آیین مانی است که در اوت ۱۹۰۸ در راگنت در پروس شرقی متولد شد. وی تحصیلات دانشگاهی خود را در دانشگاه گوتینگن در رشته مطالعات ایرانی تحت نظر آندرس انجام داد و رساله دکتری را با موضوع بررسی فعل فارسی میانه در ۱۹۳۱ گذراند. در سال ۱۹۳۲ از طرف آکادمی پروس به سمت دبیری مجموعه دست‌نوشته‌های مانوی تورفان منصوب شد. طی سالها بعد سه مجموعه از دست‌نوشته‌های پهلوی و پارتی و مجموعه‌ای […]

 • زندگی شمس مغربی
  دکتر ابوطالب میرعابدینی - بخش اول
  سه شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۳
    ابوعبدالله شمس‌الدین محمد بن عزالدین ‌بن عادل یوسف ‌البزازینی تبریزی مشهور به مغربی، ملقب به محمد شیرین یا ملامحمد شیرین که قدوه‌العارفین و زبده‌‌الواصلینش یاد کرده‌اند.به قول رضاقلی‌خان هدایت از صوفیة‌ باتمکین و راهرویی پرشور و موحدی مشهور به شمار است، که مذهبش وحدت وجود و مشربش لذت شهود بود و به علوم ظاهری و باطنی عالِم بود، و صیت فضایلش مغرب و مشرق را فراگرفته بود. مولد و منشأش انبند یا امند یا اممند از قرای رودقات تبریز است، اَمّنْد (به فتح اول و میم مشدد و سکون […]

    ابوعبدالله شمس‌الدین محمد بن عزالدین ‌بن عادل یوسف ‌البزازینی تبریزی مشهور به مغربی، ملقب به محمد شیرین یا ملامحمد شیرین که قدوه‌العارفین و زبده‌‌الواصلینش یاد کرده‌اند.به قول رضاقلی‌خان هدایت از صوفیة‌ باتمکین و راهرویی پرشور و موحدی مشهور به شمار است، که مذهبش وحدت وجود و مشربش لذت شهود بود و به علوم ظاهری و باطنی عالِم بود، و صیت فضایلش مغرب و مشرق را فراگرفته بود. مولد و منشأش انبند یا امند یا اممند از قرای رودقات تبریز است، اَمّنْد (به فتح اول و میم مشدد و سکون […]

 • پیام ایران
  محمدتقی بهار (ملک‌الشعرا)
  سه شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۳
    بهوش باش که ایران تو را پیام دهد تو را پیام به صد عزّ و احترام دهد تو را چه گوید؟ گوید که: خیر بینی اگر به کار بندی پندی که باب و مام دهد نسیم صبح که بر سرزمین ما گذرد ز خاک پاک نیاکان تو را سلام دهد وز استخوان نیاکانْت برگذشته بود دم بهار که از گل به گل پیام دهد به یاد عشرت اجداد توست هر نوروز که گل به طرف گلستان صلای عام دهد تو پایبند زمینی و رشته‌ای است نهان که با گذشته […]

    بهوش باش که ایران تو را پیام دهد تو را پیام به صد عزّ و احترام دهد تو را چه گوید؟ گوید که: خیر بینی اگر به کار بندی پندی که باب و مام دهد نسیم صبح که بر سرزمین ما گذرد ز خاک پاک نیاکان تو را سلام دهد وز استخوان نیاکانْت برگذشته بود دم بهار که از گل به گل پیام دهد به یاد عشرت اجداد توست هر نوروز که گل به طرف گلستان صلای عام دهد تو پایبند زمینی و رشته‌ای است نهان که با گذشته […]

 • علم و عمل
  سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۳
  على‏بن عثمان هجویرى: از عوام گروهى دیدم کى علم ‏را بر عمل فضل نهادند، و گروهى عمل را بر علم، و این هر دو باطل است؛ از آنک عمل بى ‏علم، عمل نباشد. عمل آنگاه‏ عمل گردد کى موصولِ علم باشد. کشف المحجوب نسخه مناسب چاپ

 • ایرانیان از نگاه بیگانگان
  سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۳
    تأثیر در مذاهب ایرانیان نخستین قومى بودند که به وجود خدا، شیطان، بهشت، معاد، برزخ و دوزخ ایمان آوردند و این افکار را بر سراسر جهان گستردند و از این راه در تکامل و تحول ادیان دیگر مؤثر شدند؛ چنان که ریشه بسیارى از باورهاى دینى یهودیان وسپس مسیحیان را باید در آیین آنان جستجو نمود. ولتر، فیلسوف فرانسوى اسلام و ایران در زمانى که اسلام به صورت یک مذهب بین‌‏المللى و فرهنگ درمی‌‏آمد، ایرانیان ‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏زبان و سنن خود را به‌ وجود آوردند و تعجب در اینجاست که آنان […]

    تأثیر در مذاهب ایرانیان نخستین قومى بودند که به وجود خدا، شیطان، بهشت، معاد، برزخ و دوزخ ایمان آوردند و این افکار را بر سراسر جهان گستردند و از این راه در تکامل و تحول ادیان دیگر مؤثر شدند؛ چنان که ریشه بسیارى از باورهاى دینى یهودیان وسپس مسیحیان را باید در آیین آنان جستجو نمود. ولتر، فیلسوف فرانسوى اسلام و ایران در زمانى که اسلام به صورت یک مذهب بین‌‏المللى و فرهنگ درمی‌‏آمد، ایرانیان ‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏زبان و سنن خود را به‌ وجود آوردند و تعجب در اینجاست که آنان […]

 • ایران‌گردی
  زنجان
  سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۳
    (پارسی میانه: زنگان) مرکز استان و شهرستان در شمال ‌غرب ایران است و مردم منطقه هنوز هم تلفظ زنگان را به کار می‌برند. این شهر در دره ‌چای (از شاخه‌های سفیدرود) قرار گرفته و صنایع دستی از قبیل ورشوسازی، نقره‌سازی، ملیله‌کاری،چاروق دوزی، چاقوسازی و فرشبافی آن مشهور است. از شمال به طارم و خلخال و میانه، از مشرق به ابهر و طارم، از جنوب به خدابنده و ایجرود و از غرب به ‌ ماه‌نشان محدود است و از سطح دریا ۱۶۶۳ متر ارتفاع دارد. ارتفاع قله سپهسالار که در […]

    (پارسی میانه: زنگان) مرکز استان و شهرستان در شمال ‌غرب ایران است و مردم منطقه هنوز هم تلفظ زنگان را به کار می‌برند. این شهر در دره ‌چای (از شاخه‌های سفیدرود) قرار گرفته و صنایع دستی از قبیل ورشوسازی، نقره‌سازی، ملیله‌کاری،چاروق دوزی، چاقوسازی و فرشبافی آن مشهور است. از شمال به طارم و خلخال و میانه، از مشرق به ابهر و طارم، از جنوب به خدابنده و ایجرود و از غرب به ‌ ماه‌نشان محدود است و از سطح دریا ۱۶۶۳ متر ارتفاع دارد. ارتفاع قله سپهسالار که در […]

 • انسان آرمانی شرق در شعر اقبال
  دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن - بخش سوم
  سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۳
    اقبال نتیجه‌ای را که از شناخت خود می‌گیرد، بیشتر ناظر به به کار بردن نیروی درون است که از شور برانگیخته شده است. این نیرو باید در جهت تکامل فردی و رستاخیز قومی به کار افتد. بدین‌سبب اقبال «خودآگاهی» را نخستین صفت انسان نوشرقی خویش می‌کند. همه چیز باید از «خودی» آغاز شود. بدون واجد شدن خودی، کارها بازی و شوخی خواهد بود.۶ چون اقبال نظر به عمل دارد و حتی در تفکرهای عرفانی ـ فلسفی خود سیاست را از فکر دور نمی‌دارد، خصوصیاتی برای انسان خودآگاه قائل است […]

    اقبال نتیجه‌ای را که از شناخت خود می‌گیرد، بیشتر ناظر به به کار بردن نیروی درون است که از شور برانگیخته شده است. این نیرو باید در جهت تکامل فردی و رستاخیز قومی به کار افتد. بدین‌سبب اقبال «خودآگاهی» را نخستین صفت انسان نوشرقی خویش می‌کند. همه چیز باید از «خودی» آغاز شود. بدون واجد شدن خودی، کارها بازی و شوخی خواهد بود.۶ چون اقبال نظر به عمل دارد و حتی در تفکرهای عرفانی ـ فلسفی خود سیاست را از فکر دور نمی‌دارد، خصوصیاتی برای انسان خودآگاه قائل است […]

 • امثال و حکَم سعدی
  دکتر غلامحسین یوسفی
  سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۳
    اشاره: نویسنده، مترجم، مصحح و استاد برجسته ادبیات فارسی، دکتر غلامحسین یوسفی (۱۳۰۶ ـ ۱۳۶۹)، در مشهد به دنیا آمد؛ دوره لیسانس و دکتری زبان و ادبیات فارسی را در دانشگاه تهران گذراند. از سال ۱۳۳۴ به تدریس در دانشگاه فردوسی مشهد پرداخت و همزمان به تحقیق و پژوهش در حوزه‌های متنوع ادامه داد. از آثار اوست: نامه اهل خراسان، فرخی سیستانی، کاغذ زر، ابومسلم سردار خراسان، برگهایی در آغوش باد، روانهای روشن، چشمه روشن؛ تصحیح قابوسنامه، التصفیه فی احوال المتصّوفه، تقویم الصحه، لطائف‌الحکمه، ملخص اللغات، بوستان و گلستان […]

    اشاره: نویسنده، مترجم، مصحح و استاد برجسته ادبیات فارسی، دکتر غلامحسین یوسفی (۱۳۰۶ ـ ۱۳۶۹)، در مشهد به دنیا آمد؛ دوره لیسانس و دکتری زبان و ادبیات فارسی را در دانشگاه تهران گذراند. از سال ۱۳۳۴ به تدریس در دانشگاه فردوسی مشهد پرداخت و همزمان به تحقیق و پژوهش در حوزه‌های متنوع ادامه داد. از آثار اوست: نامه اهل خراسان، فرخی سیستانی، کاغذ زر، ابومسلم سردار خراسان، برگهایی در آغوش باد، روانهای روشن، چشمه روشن؛ تصحیح قابوسنامه، التصفیه فی احوال المتصّوفه، تقویم الصحه، لطائف‌الحکمه، ملخص اللغات، بوستان و گلستان […]

 • ریشه من، اصل من
  لایق شیرعلی ـ تاجیکستان
  سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۳
    ریشه من! منشأ اجداد من! اصل من! ایران من! بنیاد من! جان ما چون رشته‌ای دو بافت است بافت من! ای تار و پود یاد من! گر نباشی، سینه ما می‌درد دشمن ایمان من، جلاد من چند غافل ماندی از درد دلم یک تویی امروز هم‌فریاد من بعدِ سامانی مرا سامان نماند باد بر کف شد، هنرآباد من از ورارود این ‌همه غافل مباش دست رستم باز بر امداد من نور جام‌جم بیفکن بر دلم شادمان کن این دل ناشاد من هر درِ تو مصدر لفط دری‌ست مکتب من! […]

    ریشه من! منشأ اجداد من! اصل من! ایران من! بنیاد من! جان ما چون رشته‌ای دو بافت است بافت من! ای تار و پود یاد من! گر نباشی، سینه ما می‌درد دشمن ایمان من، جلاد من چند غافل ماندی از درد دلم یک تویی امروز هم‌فریاد من بعدِ سامانی مرا سامان نماند باد بر کف شد، هنرآباد من از ورارود این ‌همه غافل مباش دست رستم باز بر امداد من نور جام‌جم بیفکن بر دلم شادمان کن این دل ناشاد من هر درِ تو مصدر لفط دری‌ست مکتب من! […]

 • خوشا
  سه شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۳
  یحیى بن ‏معاذ رازى: بخ‌بخ آن دلى که از اشتغال دنیارسته باشد و از اهوال آخرت ایمن شده، همت از این هر دو سر بگسسته باشد و به حق پیوسته! کشف المحجوب نسخه مناسب چاپ

 • بلاغت در ادب فارسی
  دکتر جلیل تجلیل - بخش دوم و پایانی
  سه شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۳
    عناصر اندیشگانی و صورتگری شعر فارسی نه چیزی است خُرد که بتوان در طی اوراقی به تمامی بازگفت. زبانی به پهنای فلک می‌تواند تا شرح آن بازگوید. از این رو کلیاتی از آن را در دو عرصه به طور فشرده یاد می‌کنیم و همراه مثالها و نمونه‌ها خواننده را در جریان این چشمه‌سار نشاط‌بخش و دلنواز قرار می‌دهیم: صورتگری بلاغی و هنری نشان‌دهندة داده‌هایی است که بخشی از آنها را سازه‌ها و قالبهای رسمی بلاغی از تشبیه و استعاره و جنس و کنایه و اطناب و ایجاز و حذف […]

    عناصر اندیشگانی و صورتگری شعر فارسی نه چیزی است خُرد که بتوان در طی اوراقی به تمامی بازگفت. زبانی به پهنای فلک می‌تواند تا شرح آن بازگوید. از این رو کلیاتی از آن را در دو عرصه به طور فشرده یاد می‌کنیم و همراه مثالها و نمونه‌ها خواننده را در جریان این چشمه‌سار نشاط‌بخش و دلنواز قرار می‌دهیم: صورتگری بلاغی و هنری نشان‌دهندة داده‌هایی است که بخشی از آنها را سازه‌ها و قالبهای رسمی بلاغی از تشبیه و استعاره و جنس و کنایه و اطناب و ایجاز و حذف […]

 • خدمت ایرانیان در ایجاد فلسفه و کلام اسلامی
  شادروان دکتر ذبیح‌الله صفا
  سه شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۳
    موفقیت بزرگ ایرانیان اسلامی در ایجاد و تحکیم بنیان فلسفه در اسلام به‌واقع مرهون پیشرفتهای آنان در این زمینه در عهد پیش از اسلام و خاصه در دوران ساسانی بود. بعد از ترجمه آثار حکمای یونان و ایران به‌زبان عربی، و بعد از آنکه متکلمان اسلامی، خاصه «قدریه»و«جهمیه» و «معتزله»، که نزدیک به‌تمام آنها از ایرانیان بودند، شروع به القای مباحث کلامی و فلسفی در جامعه اسلامی نمودند، توجه و اقبال مسلمانان به مکتب‌های مختلف حکمت فیثاغوری و افلاطونی و ارسطوئی و نو افلاطونی و نو فیثاغوری و خسروانی […]

    موفقیت بزرگ ایرانیان اسلامی در ایجاد و تحکیم بنیان فلسفه در اسلام به‌واقع مرهون پیشرفتهای آنان در این زمینه در عهد پیش از اسلام و خاصه در دوران ساسانی بود. بعد از ترجمه آثار حکمای یونان و ایران به‌زبان عربی، و بعد از آنکه متکلمان اسلامی، خاصه «قدریه»و«جهمیه» و «معتزله»، که نزدیک به‌تمام آنها از ایرانیان بودند، شروع به القای مباحث کلامی و فلسفی در جامعه اسلامی نمودند، توجه و اقبال مسلمانان به مکتب‌های مختلف حکمت فیثاغوری و افلاطونی و ارسطوئی و نو افلاطونی و نو فیثاغوری و خسروانی […]

Page 1 of 812345...Last »