ايران شناسی
قدیمی ترین روزنامه ایران با ۹۳سال انتشار مستمر
روزنامه اطلاعات

ايران شناسی

 • در حریم سلطان!
  روایت ناصرالدین شاه قاجار از سلطان عثمانی
  چهارشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۷
    اشاره: ناصرالدین‌شاه سال ۱۲۹۰ق (۱۸۷۲م) در اولین سفر به فرنگستان علاوه بر اینکه اروپا را درنوردید، در بازگشت از عثمانی نیز گذر کرد و مورد استقبال خلیفة وقت سلطان عبدالعزیز قرار گرفت. ناصرالدین شاه در روز ۲۸جمادی الثانی ۱۲۹۰ با وی ملاقات و با روحیه طنزی که از قلمش می‌تراوید، سلطان را چنین توصیف کرده است: سلطان آمد، رفتیم پایین. ما و سلطان سوار اسب شده از در باغ بالای عمارت بیگلربیگی سوار کالسکه شدیم. ما و سلطان، صدراعظمین در کالسکه نشستیم، روی باز، چتر هم نداشتیم، آفتاب بسیار […]

    اشاره: ناصرالدین‌شاه سال ۱۲۹۰ق (۱۸۷۲م) در اولین سفر به فرنگستان علاوه بر اینکه اروپا را درنوردید، در بازگشت از عثمانی نیز گذر کرد و مورد استقبال خلیفة وقت سلطان عبدالعزیز قرار گرفت. ناصرالدین شاه در روز ۲۸جمادی الثانی ۱۲۹۰ با وی ملاقات و با روحیه طنزی که از قلمش می‌تراوید، سلطان را چنین توصیف کرده است: سلطان آمد، رفتیم پایین. ما و سلطان سوار اسب شده از در باغ بالای عمارت بیگلربیگی سوار کالسکه شدیم. ما و سلطان، صدراعظمین در کالسکه نشستیم، روی باز، چتر هم نداشتیم، آفتاب بسیار […]

 • ای در دل مشتاقان
  دکتر سیدجعفر حمیدی
  چهارشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۷
    آنچه در پی می‌آید، بخشهایی از سی‌وششمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ سنایی است که استاد دکتر حمیدی از جایگاه شعر سنایی در ادبیات عرفانی گفت و در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار ‌شد. زندگی، آرا و اندیشه‌های عرفانی سنایی از زمره مسائلی است که در قلمرو ادبیات فارسی بسیار جای بحث و بررسی دارد. ما گذشتگان بزرگی داشته‌ایم: شاعران، دانشمندان، پزشکان و هنرمندان سرآمدی که امروز همانند آنها را نداریم. متاسفانه اکنون بسیاری از دانشمندان بزرگی که در طول تاریخ داشتیم، دیگر نداریم اگر هم داریم، یا خودشان […]

    آنچه در پی می‌آید، بخشهایی از سی‌وششمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ سنایی است که استاد دکتر حمیدی از جایگاه شعر سنایی در ادبیات عرفانی گفت و در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار ‌شد. زندگی، آرا و اندیشه‌های عرفانی سنایی از زمره مسائلی است که در قلمرو ادبیات فارسی بسیار جای بحث و بررسی دارد. ما گذشتگان بزرگی داشته‌ایم: شاعران، دانشمندان، پزشکان و هنرمندان سرآمدی که امروز همانند آنها را نداریم. متاسفانه اکنون بسیاری از دانشمندان بزرگی که در طول تاریخ داشتیم، دیگر نداریم اگر هم داریم، یا خودشان […]

 • آشنایی با ایران‌شناسان
  باربیه دومنار
  طهمورث ساجدی
  چهارشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۷
    شارل آدریان کازیمیر باربیه دومنار،۱ ایران‌شناس فرانسوی قرن نوزدهم است که تا اوایل قرن بعد به تحقیق و تدریس پرداخت. تا ابتدای قرن نوزدهم، اغلب اعضای خانوادة او ساکن قسطنطنیه بودند و او در ششم فوریة ۱۸۲۶ بر روی کشتی که مادرش را از قسطنطنیه به مارسی می‌برد، به دنیا آمد. به همین سبب، زندگینامه‌نویسان زادگاه او را آبهای مجاور مارسی، یا حتی مارسی، ذکر می‌کنند. در آن زمان فرانسویان هنوز برای تربیت متخصص در ترجمه و منشی‌گری خود مدرسه‌ای ضمیمة «مدرسة لویی لوگران» داشتند که مؤسسش ژان باتیست […]

    شارل آدریان کازیمیر باربیه دومنار،۱ ایران‌شناس فرانسوی قرن نوزدهم است که تا اوایل قرن بعد به تحقیق و تدریس پرداخت. تا ابتدای قرن نوزدهم، اغلب اعضای خانوادة او ساکن قسطنطنیه بودند و او در ششم فوریة ۱۸۲۶ بر روی کشتی که مادرش را از قسطنطنیه به مارسی می‌برد، به دنیا آمد. به همین سبب، زندگینامه‌نویسان زادگاه او را آبهای مجاور مارسی، یا حتی مارسی، ذکر می‌کنند. در آن زمان فرانسویان هنوز برای تربیت متخصص در ترجمه و منشی‌گری خود مدرسه‌ای ضمیمة «مدرسة لویی لوگران» داشتند که مؤسسش ژان باتیست […]

 • ایرانیان در یمن
  دکتر محمد محمدی ملایری - بخش دوم و پایانی
  چهارشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۷
    اشاره: در بخش اول این نوشتار آمد که: نخستین آشنایی ایرانیان با اسلام، نه چنان‌که معروف است در ایران و در زمان خلیفة دوم، بلکه در یمن و در زمان خود پیغمبر(ص) صورت پذیرفت. در آن هنگام کم و بیش پنجاه سال از زمانی که یمن در قلمرو دولت ایران قرار گرفته بود و فرمانروایان آنجا از سوی پادشاهان ساسانی تعیین می‌شدند، می‌گذشت. یمن از زمان انوشیروان در تصرف ایران درآمد و تا این تاریخ، چندین تن از مرزبانان ایرانی که نامشان در تاریخ‌ها ذکر شده، بر آنجا فرمان […]

    اشاره: در بخش اول این نوشتار آمد که: نخستین آشنایی ایرانیان با اسلام، نه چنان‌که معروف است در ایران و در زمان خلیفة دوم، بلکه در یمن و در زمان خود پیغمبر(ص) صورت پذیرفت. در آن هنگام کم و بیش پنجاه سال از زمانی که یمن در قلمرو دولت ایران قرار گرفته بود و فرمانروایان آنجا از سوی پادشاهان ساسانی تعیین می‌شدند، می‌گذشت. یمن از زمان انوشیروان در تصرف ایران درآمد و تا این تاریخ، چندین تن از مرزبانان ایرانی که نامشان در تاریخ‌ها ذکر شده، بر آنجا فرمان […]

 • مثنوی بازگشت
  محمد کاظم کاظمی
  چهارشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۷
    شاید آن روزی که دست ناپاک استعمار، شرق خراسان را از پیکر میهن جدا کرد، آرزویش این بود که مردم دو طرف را نیز با هم بددل کند؛ اما خوشبختانه مردم ایران و افغانستان و دیگر مناطق، همواره فرهنگ و زبان و دین و آیین و تاریخ چندهزار سالة مشترک را پیش چشم داشته‌اند و فارغ از بدکاری برخی ناآگاهان، هرگز از هم نگسسته‌اند. نمونه‌اش سرودة زیر از شاعر معاصر افغانستان و پاسخ‌ حدود چهل شاعر ایرانی به آن: غروب در نفس گرم جاده خواهم رفت پیاده آمده بودم، […]

    شاید آن روزی که دست ناپاک استعمار، شرق خراسان را از پیکر میهن جدا کرد، آرزویش این بود که مردم دو طرف را نیز با هم بددل کند؛ اما خوشبختانه مردم ایران و افغانستان و دیگر مناطق، همواره فرهنگ و زبان و دین و آیین و تاریخ چندهزار سالة مشترک را پیش چشم داشته‌اند و فارغ از بدکاری برخی ناآگاهان، هرگز از هم نگسسته‌اند. نمونه‌اش سرودة زیر از شاعر معاصر افغانستان و پاسخ‌ حدود چهل شاعر ایرانی به آن: غروب در نفس گرم جاده خواهم رفت پیاده آمده بودم، […]

 • ستم به نیکان
  چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
  سعدی: رحم آوردن بر بدان، ستم است بر نیکان؛ و عفو کردن از ظالمان، جوْر است بر درویشان. گلستان نسخه مناسب چاپ

 • ایرانیان از نگاه بیگانگان
  چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
  سرچشمه نور بزرگترین منبع و بادوام‌ترین و مشخص‌ترین خدمت ایران به جهان، در رشته صنایع بود. هنگامی که اروپا در جهل و تاریکی به سر می‌برد، فرهنگ اسلامی نیمی از جهان را منور ساخت و گرچه نواحی دیگر در این قسمت شرکت داشتند، لیکن منبع اصلی و سرچشمه این نور، ایران بود. پروفسور آرتور پوپ مردم باهوش غالباً نویسندگان عرب تحسین تعجب‌آمیز برای امپراتوری ساسانی دارند. ایرانیان آوازة نیرومند‌ترین حاکمان جهان را دارند. آنها دارای هوش و قدرت تشخیص زیاد بودند و ابوالفدا می‌گوید: در تشکیلات امپراتوری هیچ‌یک از سلاطین […]

 • بازار عصر ناصری
  مادام کارلا سرنا - ترجمه علی اصغر سعیدی
  چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
    کارلا سرنا (جهانگرد ایتالیایی) طی هشت ماهی که در ایران بود (۱۲۹۴ ـ ۱۲۹۵ق) مطالب شایان توجهی از آن روزگار نوشته که با قلم روان استاد سعیدی ترجمه شده است. این‌هم بازار تهران به روایت او: مانند تمامی شهرهای آسیایی، بازار مرکز جنب وجوش است. مردم در آنجا از اولین ساعات طلوع آفتاب تا دم غروب به طور مداوم در حال حرکت و فعالیت هستند. رفت و آمد پیاده‌ها و سواره‌هایی را می‌بینی که از میان قطار شترها و قاطرهایی که برای خالی‌کردن بار کالاهای خود راهی کاروانسراها هستند، […]

    کارلا سرنا (جهانگرد ایتالیایی) طی هشت ماهی که در ایران بود (۱۲۹۴ ـ ۱۲۹۵ق) مطالب شایان توجهی از آن روزگار نوشته که با قلم روان استاد سعیدی ترجمه شده است. این‌هم بازار تهران به روایت او: مانند تمامی شهرهای آسیایی، بازار مرکز جنب وجوش است. مردم در آنجا از اولین ساعات طلوع آفتاب تا دم غروب به طور مداوم در حال حرکت و فعالیت هستند. رفت و آمد پیاده‌ها و سواره‌هایی را می‌بینی که از میان قطار شترها و قاطرهایی که برای خالی‌کردن بار کالاهای خود راهی کاروانسراها هستند، […]

 • آشنایی با ایران‌شناسان
  یوری مارّ
  علی مصریان
  چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
    یوری نیکولایویچ مار،۱ خاورشناس و ایران‌‌شناس برجسته روس و صاحب مقالات و تحقیقات بسیار در زبان و ادب فارسی، در ژانویه ۱۸۹۳ در سن پترزبورگ به دنیا آمد و در اول دسامبر سال ۱۹۳۵ در چهل و دو سالگی در گرجستان درگذشت. او فرزند نیکولای یاکوولویچ مار(۱۸۶۵ـ۱۹۳۴) زبان‌شناس، باستان‌شناس، قوم‌نگار روسی، صاحب «مکتب زبان‌شناختی نوین»، عضو فرهنگستان و بنیانگذار ایران‌شناسی در گرجستان و شاگرد بارتولد (۱۸۹۶ـ ۱۹۳۰)، اولدنبورگ (۱۸۶۳ ـ ۱۹۳۴) و ژوکوفسکی(۱۸۵۸ـ ۱۹۱۸)، از بزرگترین خاورشناسان و ایران‌شناسان روسیه و اروپا بود. مار تحصیلات متوسطه را در سال […]

    یوری نیکولایویچ مار،۱ خاورشناس و ایران‌‌شناس برجسته روس و صاحب مقالات و تحقیقات بسیار در زبان و ادب فارسی، در ژانویه ۱۸۹۳ در سن پترزبورگ به دنیا آمد و در اول دسامبر سال ۱۹۳۵ در چهل و دو سالگی در گرجستان درگذشت. او فرزند نیکولای یاکوولویچ مار(۱۸۶۵ـ۱۹۳۴) زبان‌شناس، باستان‌شناس، قوم‌نگار روسی، صاحب «مکتب زبان‌شناختی نوین»، عضو فرهنگستان و بنیانگذار ایران‌شناسی در گرجستان و شاگرد بارتولد (۱۸۹۶ـ ۱۹۳۰)، اولدنبورگ (۱۸۶۳ ـ ۱۹۳۴) و ژوکوفسکی(۱۸۵۸ـ ۱۹۱۸)، از بزرگترین خاورشناسان و ایران‌شناسان روسیه و اروپا بود. مار تحصیلات متوسطه را در سال […]

 • ایرانیان در یمن
  دکتر محمد محمدی ملایری - بخش اول
  چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
    نخستین آشنایی ایرانیان با اسلام، نه چنان‌که معروف است در ایران و در خلافت عمر، بلکه چنان‌که معروف نیست، در یمن و در زمان خود پیغمبر(ص) صورت پذیرفت. در آن هنگام کم و بیش پنجاه سال از زمانی که یمن در قلمرو دولت ایران قرار گرفته بود و فرمانروایان آنجا از سوی پادشاهان ساسانی تعیین می‌شدند، می‌گذشت. یمن از زمان خسرو انوشروان در تصرف ایران درآمد و تا این تاریخ، چندین تن از مرزبانان ایرانی که نامشان در تاریخ‌ها ذکر شده، بر آنجا فرمان رانده بودند و آخرین کسی […]

    نخستین آشنایی ایرانیان با اسلام، نه چنان‌که معروف است در ایران و در خلافت عمر، بلکه چنان‌که معروف نیست، در یمن و در زمان خود پیغمبر(ص) صورت پذیرفت. در آن هنگام کم و بیش پنجاه سال از زمانی که یمن در قلمرو دولت ایران قرار گرفته بود و فرمانروایان آنجا از سوی پادشاهان ساسانی تعیین می‌شدند، می‌گذشت. یمن از زمان خسرو انوشروان در تصرف ایران درآمد و تا این تاریخ، چندین تن از مرزبانان ایرانی که نامشان در تاریخ‌ها ذکر شده، بر آنجا فرمان رانده بودند و آخرین کسی […]

 • به یاد وطن (قصیدة لزنیه)
  ملک‌الشعرای بهار
  چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
    در مدتی که مرحوم استاد محمدتقی بهار برای معالجه در لوزان سوئیس (که به اقتضای شعری، لُزَن گفته شده) به سر می‌برد، این قصیده میهنی را سرود: مِه کرد مسخّر دره و کوه لُزَن‌ را پر کرد ز سیماب روان، دشت و چمن را گیتی به غبار دمه و میغ‌، نهان گشت گفتی که برُفتند به جاروب‌، لزن را گم شد ز نظر، کنگرة کوه جنوبی پوشید ز نظّارگی آن وجه حَسن را آن بیشه که چون جَعد عروسانِ حبش بود افکند به سر، مقنعة بُرد یمن را برف […]

    در مدتی که مرحوم استاد محمدتقی بهار برای معالجه در لوزان سوئیس (که به اقتضای شعری، لُزَن گفته شده) به سر می‌برد، این قصیده میهنی را سرود: مِه کرد مسخّر دره و کوه لُزَن‌ را پر کرد ز سیماب روان، دشت و چمن را گیتی به غبار دمه و میغ‌، نهان گشت گفتی که برُفتند به جاروب‌، لزن را گم شد ز نظر، کنگرة کوه جنوبی پوشید ز نظّارگی آن وجه حَسن را آن بیشه که چون جَعد عروسانِ حبش بود افکند به سر، مقنعة بُرد یمن را برف […]

 • پیامد بیکاری
  چهارشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۷
  بدانید که برافتادن حکومت‌ها نخست از بیکار رهاکردن مردم و سرگرم نساختن ایشان به کارهای سودمند آغاز شده است. اگر بیکاری در مردمی رواج یافت، از بیکار ماندن، درنگریستن به کارها و باریک شدن در کار فرمانروایی برخیزد. مردم چون در این گونه کارها به پژوهشگری برخاستند، به کارها با اندیشه‌های رنگارنگ درنگرند و از اینجا شیوه‌های گونه‌گون پدید آید و از شیوه‌های گونه‌گون، دشمنی و ستیزکاری. در چنین حالی، باز همه ایشان در دشمنی با فرمانروا همداستانند و هر کدام آرزو دارد بر شهریارِ فرمانروا گزندی رساند. عهد اردشیر […]

 • شاعران ایرانی کشمیر
  دکتر سید انوار احمد - بخش پنجم و پایانی
  چهارشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۷
  میر الهی اشاره: خواندیم که میر عمادالدین معروف به «‌میر الهی» اصلا از همدان بود و تقریبا به ‌سال ۹۹۴قر ۱۵۸۵م پا به‌عرصه‌ حیات گذاشت. با فکر و فعالیت نقطویان قربت می‌داشت و برای نجات خود ‌نخست سال ۱۰۲۱ق و سپس‌ سال ۱۰۲۴ به‌آگره رفت. اینک ادامه سخن: میر الهی به‌ فضل و کمال آراسته بود و ذوق و قریحه‌ شعری وی را تذکره‌نویسان مورد ستایش و تحسین قرار داده‌اند. به ‌قول مؤلف «نشتر عشق»، این شاعر قدرتمند در ایران همطرح آقارضی و حکیم شفایی بوده. درباره‌ استعداد سخن‌سرایی میر […]

 • ایرانیان از نگاه بیگانگان
  چهارشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۷
  قلمرو فرهنگی در کربلا زبان فارسی دوشادوش زبان عربی رواج داشت. در بازدید از شهر و بازارهای سلیمانیه تحت تاثیر ظاهر زیبای کردها قرار گرفتم. چیزی که بیش از همه مرا تحت تأثیر قرار داد، مدرسه کوچکی در داخل بازار بود که در آن، ریش سفید موقری به بچه‌های نُه‌ساله، بوستان سعدی را می‌آموخت. بعدها متوجه شدم که زبان فرهنگی کردهای عراق و ایران، فارسی است. شاید همین نمونه شاهدی بر واقعیت این نظریه باشد که ادبیات و حتی زبان فارسی، روزگاری زبان‌ لاتین مسلمانان مشرق‌زمین بوده است و قلمروش […]

 • ایران‌گشت
  گور دختر
  چهارشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۷
    گور دختر آرامگاهی سنگی از دورة هخامنشی و از نقاط دیدنی استان بوشهر در جنوب ایران است. این آرامگاه در دشت «میانکوهی پشت پَر» (در گویش محلی: بزپر) در بخش ارم شهرستان دشتستان و در جاده برازجان ـ کازرون قرار دارد. در شرق گور دختر، بقایای «کوشک اردشیر ساسانی» دیده می‌شود. از دیگر آثار دوره هخامنشی در برازجان می‌توان به «کاخ چرخاب» کوروش در یک کیلومتری جنوب غرب برازجان، «کاخ سنگ سیاه» و «کاخ بردک سیاه» در دشتستان اشاره کرد. این آرامگاه به سبک آرامگاه کوروش، اما در اندازه […]

    گور دختر آرامگاهی سنگی از دورة هخامنشی و از نقاط دیدنی استان بوشهر در جنوب ایران است. این آرامگاه در دشت «میانکوهی پشت پَر» (در گویش محلی: بزپر) در بخش ارم شهرستان دشتستان و در جاده برازجان ـ کازرون قرار دارد. در شرق گور دختر، بقایای «کوشک اردشیر ساسانی» دیده می‌شود. از دیگر آثار دوره هخامنشی در برازجان می‌توان به «کاخ چرخاب» کوروش در یک کیلومتری جنوب غرب برازجان، «کاخ سنگ سیاه» و «کاخ بردک سیاه» در دشتستان اشاره کرد. این آرامگاه به سبک آرامگاه کوروش، اما در اندازه […]

 • تربیت شاهانه
  چهارشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۷
    پادشاه در حرمسرا به دنیا می‌آید و در میان همان چهار دیواری بزرگ می‌شود و هیچ‌گونه تعلیم و تربیت که در خور پادشاهان باشد، نمی‌یابد و از دنیا و مافیها بی‌خبر می‌ماند. همین که به سن و سالی رسید، او را به خواجه‌ای می‌سپارند که به اسم «لـله باشی» مربی و معلم او می‌گردد و خواندن و نوشتن رابه او می‌آموزد و مسائل دینی را به او یاد می دهد و تا به حد افراط کینه و بغض او را بر ضد عثمانی برمی‌انگیزاند و به او چنین می‌فهمانند […]

    پادشاه در حرمسرا به دنیا می‌آید و در میان همان چهار دیواری بزرگ می‌شود و هیچ‌گونه تعلیم و تربیت که در خور پادشاهان باشد، نمی‌یابد و از دنیا و مافیها بی‌خبر می‌ماند. همین که به سن و سالی رسید، او را به خواجه‌ای می‌سپارند که به اسم «لـله باشی» مربی و معلم او می‌گردد و خواندن و نوشتن رابه او می‌آموزد و مسائل دینی را به او یاد می دهد و تا به حد افراط کینه و بغض او را بر ضد عثمانی برمی‌انگیزاند و به او چنین می‌فهمانند […]

 • بلوچ‌ها در آفریقا
  دکتر امیر بهرام عرب احمدی - بخش اول
  چهارشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۷
    اشاره: ایرانیان از دیرباز به مناطق گوناگون جهان می‌رفته و با خود آبادانی و مدنیت می‌برده‌اند. یکی از آن جاها شرق آفریقا بوده که کتاب «جایگاه ایرانیان شیرازی‌الاصل در توسعه تمدن و فرهنگ شرق آفریقا» بیانگر تاریخچه‌ای از آن است. آنچه در اینجا می‌آید، بخشی از همین کتاب است که به حضور بلوچان در آن دیار می‌پردازد و با تلخیص و حذف منابع تقدیم می‌شود. پس از فروپاشی بساط پادشاهی شیرازی‌ها در سواحل و جزایر شرق و جنوب شرق آفریقا، حضور ایرانیان در این منطقه به‌شدت کم‌رنگ شد و […]

    اشاره: ایرانیان از دیرباز به مناطق گوناگون جهان می‌رفته و با خود آبادانی و مدنیت می‌برده‌اند. یکی از آن جاها شرق آفریقا بوده که کتاب «جایگاه ایرانیان شیرازی‌الاصل در توسعه تمدن و فرهنگ شرق آفریقا» بیانگر تاریخچه‌ای از آن است. آنچه در اینجا می‌آید، بخشی از همین کتاب است که به حضور بلوچان در آن دیار می‌پردازد و با تلخیص و حذف منابع تقدیم می‌شود. پس از فروپاشی بساط پادشاهی شیرازی‌ها در سواحل و جزایر شرق و جنوب شرق آفریقا، حضور ایرانیان در این منطقه به‌شدت کم‌رنگ شد و […]

 • آتش حُبّ‌الوطن
  ادیب‌الممالک فراهانی
  چهارشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۷
    محمدصادق ادیب‌الممالک فراهانی، ملقب به «امیرالشعرا» و متخلص به «امیری» و «پروانه»، شاعر، ادیب و روزنامه‌نگار دوره مشروطه، در روز ۱۱ امرداد ۱۲۳۹ در روستای گازران زاده شد و در سال ۱۲۹۵ خورشیدی درگذشت. وی از شاعران چیره‌دست آن عصر پرآشوب است و در آرزوی سربلندی میهن و تهیج جوانان شعرها سروده که یکی از آنها در پی می‌آید. تا زبَر خاکی ای درخت برومند مگسل از این آب و خاک، رشتة پیوند مادر توست این وطن که در طلبش خصم نار تطاول به خاندان تو افکند هیچت اگر […]

    محمدصادق ادیب‌الممالک فراهانی، ملقب به «امیرالشعرا» و متخلص به «امیری» و «پروانه»، شاعر، ادیب و روزنامه‌نگار دوره مشروطه، در روز ۱۱ امرداد ۱۲۳۹ در روستای گازران زاده شد و در سال ۱۲۹۵ خورشیدی درگذشت. وی از شاعران چیره‌دست آن عصر پرآشوب است و در آرزوی سربلندی میهن و تهیج جوانان شعرها سروده که یکی از آنها در پی می‌آید. تا زبَر خاکی ای درخت برومند مگسل از این آب و خاک، رشتة پیوند مادر توست این وطن که در طلبش خصم نار تطاول به خاندان تو افکند هیچت اگر […]

 • هوشیاری
  چهارشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۷
  آذرباد مهرسپندان گوید: هر چه برای خود نیکو ندانی، به دیگر کس مکن. از هر آن کس که با خشم و کین به تو نزدیک شود، دوری گزین. از مردمان کینه‌ور که بر جایگاه قدرت باشند، بپرهیز٫ در کیفر مردمان تندروی مکن. اندرزها نسخه مناسب چاپ

 • نگاه عارفان ایرانی
  کوی عشق
  رشیدالدین میبدی
  چهارشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۷
  پیر طریقت را پرسیدند که: «در آدم چه گویی؟ در دنیا تمام‌تر بود یا در بهشت؟» گفت: در دنیا؛ از بهر آنکه در بهشت در تهمت خود بود و در دنیا در تهمت عشق. نگر تا ظن نبری که خواری آدم بود که او را از بهشت بیرون کردند؛ نبود، آنکه علو همت آدم بود. متقاضی عشق به در سینه آدم آمد که: «یا آدم! جمال معنی کشف کردند و تو به نعمت دارالسلام بماندی!» آدم جمالی دید بی نهایت که جمال هشت‌بهشت در جنب آن ناچیز بود. همت بزرگ […]

Page 1 of 4112345...Last »