ايران شناسی
قدیمی ترین روزنامه ایران با ۹۲سال انتشار مستمر
روزنامه اطلاعات

ايران شناسی

 • درگاه حق
  چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶
  بایزید بسطامى: به همه دستها درِ حق بکوفتم، آخر تا با دست بلا نکوفتم، نگشادند. و به همه زبان‌ها بار خواستم، تا به زبانِ اندوه نخواستم، بار ندادند. و به همه قدمها به راه اوبرفتم، تا به قدمِ دل نرفتم، به منزلگاه عزت نرسیدم. معارف زبان حلاج: زبان‌هاى گویا، هلاک دلهاى‏ خاموش است. کشف المحجوب نسخه مناسب چاپ

 • سکه در دوره ایلخانان
  سمیرا بهزادی ـ کارشناس ارشد تاریخ ایران دوره اسلامی
  چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶
    ایلخانان نام سلسله‌ای مغولی است که از سال ۶۵۴ تا ۷۵۰ قر ۱۲۵۶ تا ۱۳۳۵م در ایران حکومت ‌کردند و فرزندان چنگیزخان بودند. سال ۱۲۵۱م هولاکو با فتح ایران سلسله ایلخانیان را بنیان نهاد که پیامدهای مهمی چون زوال اسماعیلیان و انقراض خلافت عباسی در پی داشت. ایلخانان در ابتدا دین بودایی داشتند؛ اما به‌تدریج به اسلام گرویدند. مؤلف در اینجا تنها به موضوع سکه‌های آن عصر پرداخته است: نخستین سکه مغولان در ایران به نام چنگیزخان، ضرب غزنین در سال ۶۱۸ق و آخرین سکه این سلسله مربوط به […]

    ایلخانان نام سلسله‌ای مغولی است که از سال ۶۵۴ تا ۷۵۰ قر ۱۲۵۶ تا ۱۳۳۵م در ایران حکومت ‌کردند و فرزندان چنگیزخان بودند. سال ۱۲۵۱م هولاکو با فتح ایران سلسله ایلخانیان را بنیان نهاد که پیامدهای مهمی چون زوال اسماعیلیان و انقراض خلافت عباسی در پی داشت. ایلخانان در ابتدا دین بودایی داشتند؛ اما به‌تدریج به اسلام گرویدند. مؤلف در اینجا تنها به موضوع سکه‌های آن عصر پرداخته است: نخستین سکه مغولان در ایران به نام چنگیزخان، ضرب غزنین در سال ۶۱۸ق و آخرین سکه این سلسله مربوط به […]

 • حافظ و شاعران فرانسه
  سمیرا امینی‌فر - بخش سوم و پایانی
  چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶
    سخن زیر از آندره ژید قابل‌توجه است: «من در کتاب مائده‌های زمینی سعی کرده‌ام مانند حافظ با کمترین الفاظ بیشترین معنا را برسانم و مانند او از عشقهای زمینی، به عشق الهی و عالم وارستگی و روحانی دست پیدا کنم؛ ولی برخی از کوته‌نظران تنها غرایز و عشقهای زمینی را در آن دیدند!» ژید نیز همچون حافظ به ‌دنبال عشق متعالی است؛ عشقی که بتواند او را از بند تعلقات آزاد کند و در فضای معنویات پرواز دهد؛ او نیز مانند حافظ راه عشق را پر فراز و نشیب […]

    سخن زیر از آندره ژید قابل‌توجه است: «من در کتاب مائده‌های زمینی سعی کرده‌ام مانند حافظ با کمترین الفاظ بیشترین معنا را برسانم و مانند او از عشقهای زمینی، به عشق الهی و عالم وارستگی و روحانی دست پیدا کنم؛ ولی برخی از کوته‌نظران تنها غرایز و عشقهای زمینی را در آن دیدند!» ژید نیز همچون حافظ به ‌دنبال عشق متعالی است؛ عشقی که بتواند او را از بند تعلقات آزاد کند و در فضای معنویات پرواز دهد؛ او نیز مانند حافظ راه عشق را پر فراز و نشیب […]

 • فیض آب زنده‌رود
  صائب تبریزی
  چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶
    چشمه حیوان ندارد آب و تاب زنده‌رود خضر و آب زندگانی، ما و آب زنده‌رود نیست آب زندگی را حُسن آب زنده‌رود صد پری در شیشه دارد هر حباب زنده‌رود هر که بتواند سفیدی از سیاهی فرق کرد می‌شمارد بهْ ز آب خضر، آب زنده‌رود سینه بر شمشیر بی زنهارِ ابرو می‌زند چین ابروی بتان از پیچ و تاب زنده‌رود می‌ستاند توبه را از کف عنان اختیار جلوة مستانة دریارکاب زنده‌رود در خرابی‌های او چون می ‌عمارت‌هاست فرش وقت آن کس خوش که می‌گردد خرابِ زنده‌رود چون ز ظلمت […]

    چشمه حیوان ندارد آب و تاب زنده‌رود خضر و آب زندگانی، ما و آب زنده‌رود نیست آب زندگی را حُسن آب زنده‌رود صد پری در شیشه دارد هر حباب زنده‌رود هر که بتواند سفیدی از سیاهی فرق کرد می‌شمارد بهْ ز آب خضر، آب زنده‌رود سینه بر شمشیر بی زنهارِ ابرو می‌زند چین ابروی بتان از پیچ و تاب زنده‌رود می‌ستاند توبه را از کف عنان اختیار جلوة مستانة دریارکاب زنده‌رود در خرابی‌های او چون می ‌عمارت‌هاست فرش وقت آن کس خوش که می‌گردد خرابِ زنده‌رود چون ز ظلمت […]

 • سعدی و مکتب جمال‌پرستی
  دکتر فرح نیازکار - بخش اول
  چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶
    توجه به زیبایی از دیرباز در فرهنگ ما رواج داشته و هر یک از بزرگان به فراخور اندیشه خویش به تبیین آن پرداخته‌ و تقسیم‌بندی‌هایی برای آن قائل شده‌اند. سعدی نیز از پیروان این مکتب است و جمال‌پرستی‌اش حکایتی است که تنها به حسب زیبایی صوری محبوب و به غایت لذت حسی و ستودن آن صورت نمی‌گیرد؛ یعنی این مشاهده جمال و زیبایی باید راهی به سوی معرفت و بینش بر سعدی بگشاید. مؤلف در این مقاله که پیشتر در «سعدی‌شناسی» چاپ شده، کوشیده تا به تبیین این امر […]

    توجه به زیبایی از دیرباز در فرهنگ ما رواج داشته و هر یک از بزرگان به فراخور اندیشه خویش به تبیین آن پرداخته‌ و تقسیم‌بندی‌هایی برای آن قائل شده‌اند. سعدی نیز از پیروان این مکتب است و جمال‌پرستی‌اش حکایتی است که تنها به حسب زیبایی صوری محبوب و به غایت لذت حسی و ستودن آن صورت نمی‌گیرد؛ یعنی این مشاهده جمال و زیبایی باید راهی به سوی معرفت و بینش بر سعدی بگشاید. مؤلف در این مقاله که پیشتر در «سعدی‌شناسی» چاپ شده، کوشیده تا به تبیین این امر […]

 • آشنایی با ایران‌شناسان
  یوستی
  مریم رضایی
  چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶
    فردیناند ویلهلم یاکوب یوستی۱ دانشمند شرق‌شناس آلمانی، ‌متخصص در مطالعات ایرانی، زبان‌شناسی تطبیقی و فرهنگ عامه در ۲ ژوئن ۱۸۳۷ در شهر ماربورگ واقع در ایالت هسن، در خانواده‌ای روحانی و اهل علم چشم به جهان گشود. در سالهای ۱۸۵۶ تا ۱۸۵۹ در دانشگاه ماربورگ، زیر نظر یوهانس گیلدمایستر۲ به تحصیل زبان‌شناسی آلمانی، تطبیقی و مطالعات شرقی پرداخت. در سالهای ۱۸۵۹ و ۱۸۶۰ در دانشگاه گوتینگن به تشویق هاینریش اوالد۳ پژوهش در زمینة زبان‌های سامی و به تشویق تئودور بنفی،۴ تخصص در زمینة زبان‌های آریایی را آغاز کرد و […]

    فردیناند ویلهلم یاکوب یوستی۱ دانشمند شرق‌شناس آلمانی، ‌متخصص در مطالعات ایرانی، زبان‌شناسی تطبیقی و فرهنگ عامه در ۲ ژوئن ۱۸۳۷ در شهر ماربورگ واقع در ایالت هسن، در خانواده‌ای روحانی و اهل علم چشم به جهان گشود. در سالهای ۱۸۵۶ تا ۱۸۵۹ در دانشگاه ماربورگ، زیر نظر یوهانس گیلدمایستر۲ به تحصیل زبان‌شناسی آلمانی، تطبیقی و مطالعات شرقی پرداخت. در سالهای ۱۸۵۹ و ۱۸۶۰ در دانشگاه گوتینگن به تشویق هاینریش اوالد۳ پژوهش در زمینة زبان‌های سامی و به تشویق تئودور بنفی،۴ تخصص در زمینة زبان‌های آریایی را آغاز کرد و […]

 • کارنامه ژوکوفسکی
  به مناسبت نشست کارنامه والنتین ژوکوفسکی در شهر کتاب
  چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
    به مناسبت صدمین سال درگذشت ژوکوفسکی و رونمایی از کتاب «موادی برای مطالعه گویش بختیاری» با حضور دکتر میرجلال‌الدین کزازی، شهرام همت‌زاده، احمد تمیم‌داری و مترجمان کتاب (سیدمهدی دادرس و مریم شفقی)، در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار شد. دکتر کزازی در ابتدای جلسه گفت: گویش بختیاری یکی از کهن‌ترین و نژاده‌ترین گویش‌های ایرانی است. انگیزه برگزاری این نشست هم رونمایی از کتاب «موادی برای مطالعه گویش بختیاری» نوشته والنتین ژوکوفسکی، ایران‌شناس نامبردار و پرتلاش روس است. زبان‌ها و گویش‌های ایرانی، گنجینه‌های گرانسنگ و حجتی بی‌جایگزین هستند؛ سرچشمه‌هایی بی‌مانند […]

    به مناسبت صدمین سال درگذشت ژوکوفسکی و رونمایی از کتاب «موادی برای مطالعه گویش بختیاری» با حضور دکتر میرجلال‌الدین کزازی، شهرام همت‌زاده، احمد تمیم‌داری و مترجمان کتاب (سیدمهدی دادرس و مریم شفقی)، در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار شد. دکتر کزازی در ابتدای جلسه گفت: گویش بختیاری یکی از کهن‌ترین و نژاده‌ترین گویش‌های ایرانی است. انگیزه برگزاری این نشست هم رونمایی از کتاب «موادی برای مطالعه گویش بختیاری» نوشته والنتین ژوکوفسکی، ایران‌شناس نامبردار و پرتلاش روس است. زبان‌ها و گویش‌های ایرانی، گنجینه‌های گرانسنگ و حجتی بی‌جایگزین هستند؛ سرچشمه‌هایی بی‌مانند […]

 • ریشه ها و زمینه های انقلاب
  دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن
  چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
    اشاره: شخصیت، دیدگاه ها و مطالب استاد اسلامی ندوشن از وجوه گوناگون حائز اهمیت است. خلاصه کردن ایشان در جنبه ادبی و نادیده گرفتن دیگر جنبه‏ها خطاست. نظرگاه اجتماعی و انسانی ایشان نیز در جای خود مهم است و کمتر از جنبه فرهنگی و شناخت تاریخی ایشان نیست. آنچه در اینجا مى‏آید، بخشهایی از گفتگوی مفصلی است که آقای کریم فیضی با ایشان کرده اند و در کتابی به نام «زندگی عشق و دیگر هیچ» به همت انتشارات اطلاعات به چاپ رسیده است. بخش حاضر به وقوع انقلاب اسلامی […]

    اشاره: شخصیت، دیدگاه ها و مطالب استاد اسلامی ندوشن از وجوه گوناگون حائز اهمیت است. خلاصه کردن ایشان در جنبه ادبی و نادیده گرفتن دیگر جنبه‏ها خطاست. نظرگاه اجتماعی و انسانی ایشان نیز در جای خود مهم است و کمتر از جنبه فرهنگی و شناخت تاریخی ایشان نیست. آنچه در اینجا مى‏آید، بخشهایی از گفتگوی مفصلی است که آقای کریم فیضی با ایشان کرده اند و در کتابی به نام «زندگی عشق و دیگر هیچ» به همت انتشارات اطلاعات به چاپ رسیده است. بخش حاضر به وقوع انقلاب اسلامی […]

 • ریشه ها و زمینه های انقلاب
  دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن
  چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
    اشاره: شخصیت، دیدگاه ها و مطالب استاد اسلامی ندوشن از وجوه گوناگون حائز اهمیت است. خلاصه کردن ایشان در جنبه ادبی و نادیده گرفتن دیگر جنبه‏ها خطاست. نظرگاه اجتماعی و انسانی ایشان نیز در جای خود مهم است و کمتر از جنبه فرهنگی و شناخت تاریخی ایشان نیست. آنچه در اینجا مى‏آید، بخشهایی از گفتگوی مفصلی است که آقای کریم فیضی با ایشان کرده اند و در کتابی به نام «زندگی عشق و دیگر هیچ» به همت انتشارات اطلاعات به چاپ رسیده است. بخش حاضر به وقوع انقلاب اسلامی […]

    اشاره: شخصیت، دیدگاه ها و مطالب استاد اسلامی ندوشن از وجوه گوناگون حائز اهمیت است. خلاصه کردن ایشان در جنبه ادبی و نادیده گرفتن دیگر جنبه‏ها خطاست. نظرگاه اجتماعی و انسانی ایشان نیز در جای خود مهم است و کمتر از جنبه فرهنگی و شناخت تاریخی ایشان نیست. آنچه در اینجا مى‏آید، بخشهایی از گفتگوی مفصلی است که آقای کریم فیضی با ایشان کرده اند و در کتابی به نام «زندگی عشق و دیگر هیچ» به همت انتشارات اطلاعات به چاپ رسیده است. بخش حاضر به وقوع انقلاب اسلامی […]

 • ایران، ای سرای امید
  هوشنگ ابتهاج (سایه)
  چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
    ایران، ای سرای امید بر بامت سپیده دمید بنگر کزین ره پر خون خورشیدی خجسته رسید اگرچه دلها پر خون است شکوه شادی افزون است سپیده ما گلگون است، وای گلگون است که دست دشمن در خون است ای ایران غمت مرساد جاویدان شکوه تو باد * راه ما، راه حق، راه بهروزی است اتحاد، اتحاد، رمز پیروزی است صلح و آزادی، جاودانه در همه جهان خوش باد یادگار خون عاشقان، ای بهار ای بهار تازه جاودان، در این چمن شکفته باش بزمگاه آزادی زمانه قرعة نو می‌زند به […]

    ایران، ای سرای امید بر بامت سپیده دمید بنگر کزین ره پر خون خورشیدی خجسته رسید اگرچه دلها پر خون است شکوه شادی افزون است سپیده ما گلگون است، وای گلگون است که دست دشمن در خون است ای ایران غمت مرساد جاویدان شکوه تو باد * راه ما، راه حق، راه بهروزی است اتحاد، اتحاد، رمز پیروزی است صلح و آزادی، جاودانه در همه جهان خوش باد یادگار خون عاشقان، ای بهار ای بهار تازه جاودان، در این چمن شکفته باش بزمگاه آزادی زمانه قرعة نو می‌زند به […]

 • ایزدی مرز ایران‌زمین
  شادروان دکتر - حسن حبیبی
  سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۶
    خدایا، به خورشید گیتی‌فروز به پرتوفشانیش در نیمروز به ماه و به بازیگری‌های ماه که تاریک و روشن کند بزمگاه به صبح درخشان که آرَد امید ز دل تیرگی‌ها کند ناپدید به هنگام شب، گاه راز و نیاز که ره سوی مشکوی یار است باز به جان و به جانی که جان آفرید خدایی سخن در زبان آفرید به روح ادیبان این مرز و بوم که از حد چین تا به اقصای روم، پیام خرد، سرّ دل، راز عشق نشان‌های شهر پرآواز عشق، به نظم و به نثر دری […]

    خدایا، به خورشید گیتی‌فروز به پرتوفشانیش در نیمروز به ماه و به بازیگری‌های ماه که تاریک و روشن کند بزمگاه به صبح درخشان که آرَد امید ز دل تیرگی‌ها کند ناپدید به هنگام شب، گاه راز و نیاز که ره سوی مشکوی یار است باز به جان و به جانی که جان آفرید خدایی سخن در زبان آفرید به روح ادیبان این مرز و بوم که از حد چین تا به اقصای روم، پیام خرد، سرّ دل، راز عشق نشان‌های شهر پرآواز عشق، به نظم و به نثر دری […]

 • اقبال و حافظ
  گفتگو با دکتر فتح الله مجتبائی - مریم حسینی - بخش اول
  سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۶
    اشاره: علامه محمد اقبال لاهوری (۱۲۵۶ ـ ۱۳۱۷ش) شاعر، فیلسوف، سیاستمدار و متفکر مسلمان هندی و از بنیانگذران کشور مستقل پاکستان بود که اشعار زیادی نیز به فارسی و اردو سروده ‌است و در کشور همسایه‌مان «شاعر ملی» خوانده می‌شود. اقبال با فرهنگ اسلامی ـ ایرانی آشنایی داشت و آنچه در پی می‌آید، گفتگو با هندشناس نامی، استاد مجتبایی درباره مواجهۀ اقبال لاهوری با شعر و اندیشۀ حافظ است که پیشتر در ماهنامه «اطلاعات حکمت و معرفت» به چاپ رسیده است. در این مجال بنا داریم دربارۀ مواجهۀ اقبال […]

    اشاره: علامه محمد اقبال لاهوری (۱۲۵۶ ـ ۱۳۱۷ش) شاعر، فیلسوف، سیاستمدار و متفکر مسلمان هندی و از بنیانگذران کشور مستقل پاکستان بود که اشعار زیادی نیز به فارسی و اردو سروده ‌است و در کشور همسایه‌مان «شاعر ملی» خوانده می‌شود. اقبال با فرهنگ اسلامی ـ ایرانی آشنایی داشت و آنچه در پی می‌آید، گفتگو با هندشناس نامی، استاد مجتبایی درباره مواجهۀ اقبال لاهوری با شعر و اندیشۀ حافظ است که پیشتر در ماهنامه «اطلاعات حکمت و معرفت» به چاپ رسیده است. در این مجال بنا داریم دربارۀ مواجهۀ اقبال […]

 • حبیبی و مکتب ایران‌شناسی
  به مناسبت پنجمین سالگرد درگذشت بنیان‌گذار بنیاد ایران‌شناسی
  سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۶
    مرحوم دکتر حسن حبیبی، در سال ۱۳۱۶ در تهران زاده شد. در سال ۱۳۳۵ وارد دانشگاه شد و به طور همزمان در دو رشتة حقوق و ادبیات به تحصیل پرداخت. برای ادامة تحصیل به فرانسه رفت و دکتری حقوق از دانشگاه سوربن گرفت. دکتر حبیبی در بهمن‌ماه ۱۳۵۷ همراه با امام خمینی(ره) به وطن بازگشت. از جمله فعالیت‌ها و مسئولیت‌های مهم وی می‌توان به عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی، نمایندگی دوره اول مجلس شورای اسلامی، وزارت فرهنگ، علوم و وزارت دادگستری، عضویت در شورای نگهبان، عضویت در دیوان […]

    مرحوم دکتر حسن حبیبی، در سال ۱۳۱۶ در تهران زاده شد. در سال ۱۳۳۵ وارد دانشگاه شد و به طور همزمان در دو رشتة حقوق و ادبیات به تحصیل پرداخت. برای ادامة تحصیل به فرانسه رفت و دکتری حقوق از دانشگاه سوربن گرفت. دکتر حبیبی در بهمن‌ماه ۱۳۵۷ همراه با امام خمینی(ره) به وطن بازگشت. از جمله فعالیت‌ها و مسئولیت‌های مهم وی می‌توان به عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی، نمایندگی دوره اول مجلس شورای اسلامی، وزارت فرهنگ، علوم و وزارت دادگستری، عضویت در شورای نگهبان، عضویت در دیوان […]

 • ایران‌گردی
  فلک‌الافلاک
  سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۶
    فلک‌الافلاک یا «دژ شاپورخواست» قلعه‌ای تاریخی در مرکز شهر خرم‌آباد در استان لرستان است و با نام «قلعه دوازده‌برجی» هم شناخته می‌شود. این بنا بر فراز تپه‌ای در نزدیکی رودخانه، در مرکز شهر قرار گرفته و چشمگیرترین اثر تاریخی و گردشگری درون شهر است. قدمت این دژ به عصر ساسانی می‌رسد. ساسانیان شهرشاپورخواست را در حدود منطقة کنونی خرم‌آباد ساختند که بعدها ویران شد و گمان می‌رود فلک‌الافلاک همان دژ شاپورخواست باشد که آن زمان کاربرد حکومتی و نظامی داشت. این قلعه به لحاظ موقعیت مهمش در قرن چهارم […]

    فلک‌الافلاک یا «دژ شاپورخواست» قلعه‌ای تاریخی در مرکز شهر خرم‌آباد در استان لرستان است و با نام «قلعه دوازده‌برجی» هم شناخته می‌شود. این بنا بر فراز تپه‌ای در نزدیکی رودخانه، در مرکز شهر قرار گرفته و چشمگیرترین اثر تاریخی و گردشگری درون شهر است. قدمت این دژ به عصر ساسانی می‌رسد. ساسانیان شهرشاپورخواست را در حدود منطقة کنونی خرم‌آباد ساختند که بعدها ویران شد و گمان می‌رود فلک‌الافلاک همان دژ شاپورخواست باشد که آن زمان کاربرد حکومتی و نظامی داشت. این قلعه به لحاظ موقعیت مهمش در قرن چهارم […]

 • خدا و خلق
  سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۶
  ابراهیم ادهم: خداى تعالى را یار خود دار و خلق را به‏ جانبى بگذار! هجویرى: کلید درِ بهشت به جز منع‏ نفْس از اغراض وى نیست. کشف المحجوب نسخه مناسب چاپ

 • فتوت
  چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶
  جنید بغدادى: فتوت نزدیک من آن است که فتوت را نبینى و آنچ کرده باشى، به خود نسبت نکنى کى: این من ‏مى‏کنم! یحیى بن ‏معاذ رازى: بخ‌بخ آن دلى که از اشتغال دنیارسته باشد و از اهوال آخرت ایمن شده، همت از این هر دو سر بگسسته باشد و به حق پیوسته! کشف المحجوب نسخه مناسب چاپ

 • برگی از تاریخ
  بزرگمهر حکیم و کسری
  ابوالفضل بیهقی
  چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶
    چنان خواندم که چون بزرجمهر حکیم، دین عیسی پیغمبر (صلوات‌الله علیه) گرفت، برادران را وصیت کرد که: «در کتب خوانده‌ام که آخرالزمان، پیغامبری خواهد آمد؛ نام او محمد مصطفی (صلی الله علیه وآله)، اگر روزگار یابم، نخست کس من باشم که بدو گروم و اگر نیابم، امیدوارم که حشر ما را با امت او کنند. شما فرزندان خود را همچنین وصیت کنید تا بهشت یابید.» این خبر به کسری نوشیروان بردند. کسری به عامل خود نامه نبشت که: «در ساعت، چون این نامه بخوانی، بزرجمهر را با بند گران […]

    چنان خواندم که چون بزرجمهر حکیم، دین عیسی پیغمبر (صلوات‌الله علیه) گرفت، برادران را وصیت کرد که: «در کتب خوانده‌ام که آخرالزمان، پیغامبری خواهد آمد؛ نام او محمد مصطفی (صلی الله علیه وآله)، اگر روزگار یابم، نخست کس من باشم که بدو گروم و اگر نیابم، امیدوارم که حشر ما را با امت او کنند. شما فرزندان خود را همچنین وصیت کنید تا بهشت یابید.» این خبر به کسری نوشیروان بردند. کسری به عامل خود نامه نبشت که: «در ساعت، چون این نامه بخوانی، بزرجمهر را با بند گران […]

 • ایران‌گردی
  صفی‌آباد
  چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶
    کاخ صفی‌آباد یا مادر شاه‌عباس در سال ۱۰۱۰ق به فرمان شاه‌ صفوی ساخته شد و به نام فرزندش صفی‌میرزا نامگذاری شد. صفی‌آباد در جنوب غرب بهشهر (استان مازندران) و در بالای ارتفاعات منتهی به دشت با ۳۰ کیلومتر چشم‌انداز قرار دارد. این عمارت باشکوه در میان باغی زیبا به صورت بنایی مربع شکل در ابعاد ۲۵× ۲۵متر و در دو طبقه ساخته شده است. ورودی کاخ در سمت شمالی قرار دارد و با عبور از چند پله و راهرو و هشتی، می‌شود به داخل طبقه اول رفت که اتاق‌های […]

    کاخ صفی‌آباد یا مادر شاه‌عباس در سال ۱۰۱۰ق به فرمان شاه‌ صفوی ساخته شد و به نام فرزندش صفی‌میرزا نامگذاری شد. صفی‌آباد در جنوب غرب بهشهر (استان مازندران) و در بالای ارتفاعات منتهی به دشت با ۳۰ کیلومتر چشم‌انداز قرار دارد. این عمارت باشکوه در میان باغی زیبا به صورت بنایی مربع شکل در ابعاد ۲۵× ۲۵متر و در دو طبقه ساخته شده است. ورودی کاخ در سمت شمالی قرار دارد و با عبور از چند پله و راهرو و هشتی، می‌شود به داخل طبقه اول رفت که اتاق‌های […]

 • یزد شهر هنر و تاریخ
  دکتر مشایخی
  چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶
    اگر که بخت تو در این زمانه‌ یار بوَد به شهر یزد به هر ساله‌ات گذار بود جهان به کام تو شیرین بود به شهر هنر خوشا کسی که مقیم اندر این دیار بود تو را شوند پذیرا چنان‌که شاد شوی جز این ز جملة خوبان چه انتظار بود؟ چنین کسان که دل خود فدای دوست کنند کجا بر آینة قلبشان غبار بود؟ تحملی که بود در وجود مردم آن زبانزد همة خلق روزگار بود به هر کجا که روی، شور و شوق و شادابی است صفا و صلح […]

    اگر که بخت تو در این زمانه‌ یار بوَد به شهر یزد به هر ساله‌ات گذار بود جهان به کام تو شیرین بود به شهر هنر خوشا کسی که مقیم اندر این دیار بود تو را شوند پذیرا چنان‌که شاد شوی جز این ز جملة خوبان چه انتظار بود؟ چنین کسان که دل خود فدای دوست کنند کجا بر آینة قلبشان غبار بود؟ تحملی که بود در وجود مردم آن زبانزد همة خلق روزگار بود به هر کجا که روی، شور و شوق و شادابی است صفا و صلح […]

 • آیین سیاسی در فلسفه اشراق
  چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶
    شهاب‌الدین یحیی‌بن حبش‌بن امیرک ابوالفتح در سال ۵۴۹‌ق در سهرورد ـ از توابع زنجان ـ به دنیا آمد و در سال ۵۸۷ به دستور سلطان صلاح‌الدین ایوبی کشته شد. گفته‌اند که صلاح‌الدین نامه‌ای به پسرش ـ ملک ظاهر غازی، حاکم حلب ـ می‌نگارد و در آن دستور قتل سهروردی را به او می‌دهد. ملک ظاهر جوان که با سهروردی انس گرفته بوده و او را در دربار خود جای داده، از کشتن او سر باز می‌زند؛ اما صلاح‌الدین باردیگر نامه‌ای می‌نویسد و در آن تاکید می‌کند که اگر سهروردی […]

    شهاب‌الدین یحیی‌بن حبش‌بن امیرک ابوالفتح در سال ۵۴۹‌ق در سهرورد ـ از توابع زنجان ـ به دنیا آمد و در سال ۵۸۷ به دستور سلطان صلاح‌الدین ایوبی کشته شد. گفته‌اند که صلاح‌الدین نامه‌ای به پسرش ـ ملک ظاهر غازی، حاکم حلب ـ می‌نگارد و در آن دستور قتل سهروردی را به او می‌دهد. ملک ظاهر جوان که با سهروردی انس گرفته بوده و او را در دربار خود جای داده، از کشتن او سر باز می‌زند؛ اما صلاح‌الدین باردیگر نامه‌ای می‌نویسد و در آن تاکید می‌کند که اگر سهروردی […]

Page 1 of 3812345...Last »