روزنامه اطلاعات

ايران شناسی

 • ایرانگردی
  پل شکسته
  چهارشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۵
    پل شکسته یا پل شاپوری (به لری: طاقه پیل اِشکه‌سه) یکی از شاهکارهای معماری دوره ساسانیان محسوب می‌شود و در ضلع جنوبی قلعه «فلک‌الافلاک» در جنوب شهر خرم‌آباد در استان لرستان واقع شده ‌است. پل شاپوری عامل ارتباط غرب استان لرستان (طرهان) با شرق و از آنجا به خوزستان و تیسفون (پایتخت ساسانیان، در ۴۰ کیلومتری بغداد) بوده‌ است. ساخت این پل را به زمان شاپور ساسانی (حکومت: ۲۴۱ـ۲۷۲ میلادی) نسبت می‌دهند. این پل حدود ۲۳۰ متر طول و بیش از ۱۹ چشمه طاق داشته که در حال حاضر […]

    پل شکسته یا پل شاپوری (به لری: طاقه پیل اِشکه‌سه) یکی از شاهکارهای معماری دوره ساسانیان محسوب می‌شود و در ضلع جنوبی قلعه «فلک‌الافلاک» در جنوب شهر خرم‌آباد در استان لرستان واقع شده ‌است. پل شاپوری عامل ارتباط غرب استان لرستان (طرهان) با شرق و از آنجا به خوزستان و تیسفون (پایتخت ساسانیان، در ۴۰ کیلومتری بغداد) بوده‌ است. ساخت این پل را به زمان شاپور ساسانی (حکومت: ۲۴۱ـ۲۷۲ میلادی) نسبت می‌دهند. این پل حدود ۲۳۰ متر طول و بیش از ۱۹ چشمه طاق داشته که در حال حاضر […]

 • آشنایی با ایران‌شناسان
  روبینچیک
  علی کالیراد
  چهارشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۵
    یوری آرنوویچ روبینچیک،۱ ایران‌شناس روس و مؤلف آثاری در زمینه دستور و فرهنگ‌نویسی فارسی، در ۱۹۲۳مر۱۳۰۲ش در مسکو به دنیا آمد. در جنگ جهانی دوم (۱۹۳۹ـ ۱۹۴۵)، در هفده‌سالگی، برضد آلمان جنگید. در ۱۹۴۲ به مؤسسه زبان‌های خارجی دانشکده نظامی مسکو رفت و در رشته زبان فارسی درس خواند. او این دوره را در ۱۹۴۵ با دریافت مدرک «سرخ»، یعنی با درجه ممتاز، به پایان رساند. پس از فارغ‌التحصیل شدن، در همان سال و در همانجا مشغول به تدریس زبان فارسی شد که تا ۱۹۶۵ر۱۳۴۴ش ادامه داشت، سپس تحصیل […]

    یوری آرنوویچ روبینچیک،۱ ایران‌شناس روس و مؤلف آثاری در زمینه دستور و فرهنگ‌نویسی فارسی، در ۱۹۲۳مر۱۳۰۲ش در مسکو به دنیا آمد. در جنگ جهانی دوم (۱۹۳۹ـ ۱۹۴۵)، در هفده‌سالگی، برضد آلمان جنگید. در ۱۹۴۲ به مؤسسه زبان‌های خارجی دانشکده نظامی مسکو رفت و در رشته زبان فارسی درس خواند. او این دوره را در ۱۹۴۵ با دریافت مدرک «سرخ»، یعنی با درجه ممتاز، به پایان رساند. پس از فارغ‌التحصیل شدن، در همان سال و در همانجا مشغول به تدریس زبان فارسی شد که تا ۱۹۶۵ر۱۳۴۴ش ادامه داشت، سپس تحصیل […]

 • گزارش سفیر پروس از تعزیه
  دکتر هینریش بروگش - ترجمه مهندس حسین کردبچه
  چهارشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۵
    اشاره: دکتر هاینریش بروگش سفیر پروس (آلمان) در دربار ناصرالدین‌شاه قاجار است که خاطرات بسیار خواندنی و مهمی از ایران عصر ناصری فراهم کرده و آن را « سفری به دربار سلطان صاحبقران» نامیده و مرحوم کردبچه با قلمی شیوا ترجمه کرده است. این کتاب را انتشارات اطلاعات به چاپ رسانده است. *** اول محرم، ساعت شش بعدازظهر ناگهان صدای شیپور در رستم‌آباد بلند شد. این شیپور تعزیه‌خوانان بود که شروع تعزیه را به اطلاع مردم می‌رساندند و از همه دعوت می‌کردند که در این مراسم شرکت کنند. بعد […]

    اشاره: دکتر هاینریش بروگش سفیر پروس (آلمان) در دربار ناصرالدین‌شاه قاجار است که خاطرات بسیار خواندنی و مهمی از ایران عصر ناصری فراهم کرده و آن را « سفری به دربار سلطان صاحبقران» نامیده و مرحوم کردبچه با قلمی شیوا ترجمه کرده است. این کتاب را انتشارات اطلاعات به چاپ رسانده است. *** اول محرم، ساعت شش بعدازظهر ناگهان صدای شیپور در رستم‌آباد بلند شد. این شیپور تعزیه‌خوانان بود که شروع تعزیه را به اطلاع مردم می‌رساندند و از همه دعوت می‌کردند که در این مراسم شرکت کنند. بعد […]

 • طریقت صفویه ترکیب‌بند محتشم
  دکتر محمدعلی سلطانی - بخش بیست‌و‌چهارم
  چهارشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۵
    شرح این بیت برای آنان که این سخن نبوی را به یاد دارند که: «اکرمُ الضیف و لو کان کافرا» بسیار دردآور است. پیامبر(ص) توصیه می‌کردند که: «مهمان خود را گرامی بدارید، اگرچه کافر باشد.» منظور ایشان توصیه برای مهمان ناخوانده است، در حالی که امام حسین(ع) با آن ایمان و عظمت در کوفه مهمان مدعوّ بود و هزاران نامه از سران کوفه چون شبث ربعی و عمرو بن الحجاج و… او را به ضیافت و حرمت و پاسداری فراخوانده بودند، به‌ویژه سران عشیره‌های عرب کوفه. در بین بادیه‌نشینان […]

    شرح این بیت برای آنان که این سخن نبوی را به یاد دارند که: «اکرمُ الضیف و لو کان کافرا» بسیار دردآور است. پیامبر(ص) توصیه می‌کردند که: «مهمان خود را گرامی بدارید، اگرچه کافر باشد.» منظور ایشان توصیه برای مهمان ناخوانده است، در حالی که امام حسین(ع) با آن ایمان و عظمت در کوفه مهمان مدعوّ بود و هزاران نامه از سران کوفه چون شبث ربعی و عمرو بن الحجاج و… او را به ضیافت و حرمت و پاسداری فراخوانده بودند، به‌ویژه سران عشیره‌های عرب کوفه. در بین بادیه‌نشینان […]

 • هخامنشیان و جزیره‌ای در مرمره
  رودیگر اشمیت - ترجمه: دکتر بهار مختاریان
  چهارشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۵
    اشاره: رودیگر اشمیت از پژوهندگان بنام در زمینه پارسی باستان است و از چند دهه پیش به این سو دریچه‌ تازه‌ای به تحقیقات پارسی باستان گشوده است. او بیش از صد اثر منتشر کرده و در سال ۱۹۹۱ نخست پیکره کتیبه‌های پارسی باستان در بیستون را و در سال ۲۰۰۰ برخی دیگر از کتیبه‌های داریوش و خشایارشا و اردشیر را از نو آوانویسی و ترجمه کرد. او در نوشتار حاضر که پیشتر در متن کاملش در نامه انجمن (شماره ۲۲) به چاپ رسیده، می‌کوشد موقعیت جغرافیایی ساتراپ هخامنشی را […]

    اشاره: رودیگر اشمیت از پژوهندگان بنام در زمینه پارسی باستان است و از چند دهه پیش به این سو دریچه‌ تازه‌ای به تحقیقات پارسی باستان گشوده است. او بیش از صد اثر منتشر کرده و در سال ۱۹۹۱ نخست پیکره کتیبه‌های پارسی باستان در بیستون را و در سال ۲۰۰۰ برخی دیگر از کتیبه‌های داریوش و خشایارشا و اردشیر را از نو آوانویسی و ترجمه کرد. او در نوشتار حاضر که پیشتر در متن کاملش در نامه انجمن (شماره ۲۲) به چاپ رسیده، می‌کوشد موقعیت جغرافیایی ساتراپ هخامنشی را […]

 • یزد شهر‌ باستانی
  دکتر مرتضی مشایخی
  چهارشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۵
    اگر که بخت تو، در این زمانه یار بوَد به شهر یزد به هر ساله‌ات گذار بود جهان به کام تو شیرین بوَد به شهر هنر خوشا کسی که مقیم اندر این دیار بود تو را شوند پذیرا چنان که شاد شوی جز این ز جملة خوبان چه انتظار بود؟ چنین کسان که دل خود فدای دوست کنند کجا بر آینة قلبشان غبار بود؟ تحملی که بود در وجود مردم آن زبانزد همة خلق روزگار بود به هر کجا که روی، شور و شوق و شادابی است صفا و […]

    اگر که بخت تو، در این زمانه یار بوَد به شهر یزد به هر ساله‌ات گذار بود جهان به کام تو شیرین بوَد به شهر هنر خوشا کسی که مقیم اندر این دیار بود تو را شوند پذیرا چنان که شاد شوی جز این ز جملة خوبان چه انتظار بود؟ چنین کسان که دل خود فدای دوست کنند کجا بر آینة قلبشان غبار بود؟ تحملی که بود در وجود مردم آن زبانزد همة خلق روزگار بود به هر کجا که روی، شور و شوق و شادابی است صفا و […]

 • سه چیز
  چهارشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۵
  هیچ فرازی بدون نشیب و هیچ نشیبی بی فراز نیست. چون خوشی رسد، بسیار خشنود و غرّه مشو و چون سختی فرا رسد، غمگین و افسرده مباش؛ زیرا هر خوشی یک ناخوشی و هر نیکی یک بدی در پس دارد. آذرپاد مهراسپندان نسخه مناسب چاپ

 • ایرانگردی
  خانه سردار ماکویی
  چهارشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۵
    ماکو یکی از شهرهای استان آذربایجان غربی در شمال غربی ایران است. این شهر در نزدیکی مرز ایران و ترکیه در دره‌ای بنا شده که رودخانه زنگمار از آن می‌گذرد و به دلیل آنکه در کنار مرز و گمرک بازرگان واقع شده، محل عبور مسافرانی است که قصد دارند از طریق زمینی به ترکیه سفر کنند. نقش مهم آذربایجان در کیش زرتشتی، برخی را بر آن داشته که میان ماکو و مغان (دینمردانِ آن آیین) ارتباطی ببینند. این امر از سوی دیگر دیرینگی این دیار را نیز می‌رساند؛ چنان […]

    ماکو یکی از شهرهای استان آذربایجان غربی در شمال غربی ایران است. این شهر در نزدیکی مرز ایران و ترکیه در دره‌ای بنا شده که رودخانه زنگمار از آن می‌گذرد و به دلیل آنکه در کنار مرز و گمرک بازرگان واقع شده، محل عبور مسافرانی است که قصد دارند از طریق زمینی به ترکیه سفر کنند. نقش مهم آذربایجان در کیش زرتشتی، برخی را بر آن داشته که میان ماکو و مغان (دینمردانِ آن آیین) ارتباطی ببینند. این امر از سوی دیگر دیرینگی این دیار را نیز می‌رساند؛ چنان […]

 • طریقت صفویه ترکیب‌بند محتشم
  دکتر محمدعلی سلطانی - بخش نوزدهم
  چهارشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۵
    دوم: دو طریقت «نقشبندیه» و «نعمت‌اللهیه» که در سیر و سلوک اتفاقاً روشی واحد دارند، هر دو اهل ذکر خفی، قطب‌مدار، صاحب خانقاه، مروج زبان فارسی و… هستند و در طی طریق از رقابت و گاه شاید حسادت با یکدیگر، عاری نبودند و در این مسیر، نقشبندیان پیشتاز بودند و جغرافیایی گسترده از هند تا آلبانی را در بر گرفتند و در مقدونیه و آناتولی با «بکتاشیان» ائتلاف کردند و شاخه‌ «نقشی ـ بکتاشی» از آن ایجاد گردید و بدین شیوه محبت مفرط اهل‌بیت را در مساجد اهل‌سنت قلمرو […]

    دوم: دو طریقت «نقشبندیه» و «نعمت‌اللهیه» که در سیر و سلوک اتفاقاً روشی واحد دارند، هر دو اهل ذکر خفی، قطب‌مدار، صاحب خانقاه، مروج زبان فارسی و… هستند و در طی طریق از رقابت و گاه شاید حسادت با یکدیگر، عاری نبودند و در این مسیر، نقشبندیان پیشتاز بودند و جغرافیایی گسترده از هند تا آلبانی را در بر گرفتند و در مقدونیه و آناتولی با «بکتاشیان» ائتلاف کردند و شاخه‌ «نقشی ـ بکتاشی» از آن ایجاد گردید و بدین شیوه محبت مفرط اهل‌بیت را در مساجد اهل‌سنت قلمرو […]

 • شاهنامه و ایلیاد
  دکتر عبدالحسین زرین‌کوب
  چهارشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۵
    «شاهنامه» صرف نظر از جنبه تاریخی آن، مواد و عناصر اساطیری و حماسی پرمایه و سرشاری دارد. البته غرض فردوسی از نظم آن جمع و نقل اساطیر نبوده است، بلکه در صدد بوده است که تاریخ ایران را از روی روایات کهن به نظم آورد. از این رو شاهنامه را قبل از هر چیز باید یک منظومه تاریخی شمرد؛ اما در طی این منظومه بزرگ تاریخی، چندین حماسه کامل و عالی وجود دارد که درخور توجه بسیار است. داستان ایرج، داستان سیاوش، داستان اسفندیار، داستان سهراب و… هر یک […]

    «شاهنامه» صرف نظر از جنبه تاریخی آن، مواد و عناصر اساطیری و حماسی پرمایه و سرشاری دارد. البته غرض فردوسی از نظم آن جمع و نقل اساطیر نبوده است، بلکه در صدد بوده است که تاریخ ایران را از روی روایات کهن به نظم آورد. از این رو شاهنامه را قبل از هر چیز باید یک منظومه تاریخی شمرد؛ اما در طی این منظومه بزرگ تاریخی، چندین حماسه کامل و عالی وجود دارد که درخور توجه بسیار است. داستان ایرج، داستان سیاوش، داستان اسفندیار، داستان سهراب و… هر یک […]

 • کرمانشاه شهر‌ باستانی
  همایون کرمانشاهی
  چهارشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۵
    ای بهارت سبز و خرم چون بهشت جاودان زادگاه من، مِهین شهر خدا، کرمانشهان بیستونت را بنازم همچو مردانت چنین قامت مردانه را افراشته بر آسمان زاگرس یادآور دوران پیشینت بود طاق بستان سر دهد از باستانت، داستان قصر شیرینت ز شیرین گفتگوها می‌کند قصة فرهاد را سازد ز بهر ما بیان دیر مرد مو سپید روزگارانت، «پراو» با شکوه جاودانه بر تو باشد سایبان در کنارت کوه «الوند» است آرام و خموش چون به دامان تو «دالاهو» گرفته آشیان ز آسمان صاف تو احساس می‌آرد به دشت از […]

    ای بهارت سبز و خرم چون بهشت جاودان زادگاه من، مِهین شهر خدا، کرمانشهان بیستونت را بنازم همچو مردانت چنین قامت مردانه را افراشته بر آسمان زاگرس یادآور دوران پیشینت بود طاق بستان سر دهد از باستانت، داستان قصر شیرینت ز شیرین گفتگوها می‌کند قصة فرهاد را سازد ز بهر ما بیان دیر مرد مو سپید روزگارانت، «پراو» با شکوه جاودانه بر تو باشد سایبان در کنارت کوه «الوند» است آرام و خموش چون به دامان تو «دالاهو» گرفته آشیان ز آسمان صاف تو احساس می‌آرد به دشت از […]

 • برگی از دفترهای کهن
  چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۵
  همرنگی محمدمنور شیخ ما [ابوسعید ابوالخیر] روزی در نیشابور به محله‌ای می‌گذشت. کنّاسان چاه مبرَز پاک می‌کردند و آن نجاست به خیک می‌آوردند و در گوی می‌ریختند. صوفیان چون آنجا رسیدند، خویشتن را فراهم گرفتند و بینی بگرفتند و می‌گریختند. شیخ ایشان را بخواند و گفت: این نجاست به زفان حال با ما سخنی می‌گوید. می‌گوید: «ما آن طعام‌های بالذتیم و خوشبوی که شما سیم و زر بر ما می‌فشاندید و جانها از بهر ما نثار می‌کردید و هر سختی و مشقت که از آن حکایت نتوان کرد، در راه […]

 • پیروزی در هندیجان
  چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۵
    همان گونه که برخی از صاحب‌نظران گفته‌اند، تا هنگامی که تاریخ‌های محلی سرزمین‌ها و اقوام گوناگون ایرانی نگاشته نشود، تاریخ جامع ایران را نمی‌توان به‌درستی و همه‌جانبه نوشت. همچنان که تا واژگان کنونی و پیشین گویش‌های ایرانی گردآوری و تدوین نشود، نمی‌شود فرهنگ جامع زبان‌های ایرانی را نوشت. یکی از نکاتی که در نگارش تاریخ‌های محلی باید در نظر داشت، توجه شایسته به تاریخ شفاهی، جغرافیا و آثار دیرینه و باستانی هر محل و منطقه است. مطلب زیر، روایتی کاملا متفاوت با تواریخ رسمی است که در بیان فروپاشی […]

    همان گونه که برخی از صاحب‌نظران گفته‌اند، تا هنگامی که تاریخ‌های محلی سرزمین‌ها و اقوام گوناگون ایرانی نگاشته نشود، تاریخ جامع ایران را نمی‌توان به‌درستی و همه‌جانبه نوشت. همچنان که تا واژگان کنونی و پیشین گویش‌های ایرانی گردآوری و تدوین نشود، نمی‌شود فرهنگ جامع زبان‌های ایرانی را نوشت. یکی از نکاتی که در نگارش تاریخ‌های محلی باید در نظر داشت، توجه شایسته به تاریخ شفاهی، جغرافیا و آثار دیرینه و باستانی هر محل و منطقه است. مطلب زیر، روایتی کاملا متفاوت با تواریخ رسمی است که در بیان فروپاشی […]

 • طریقت صفویه ترکیب‌بند محتشم
  دکتر محمدعلی سلطانی - بخش یازدهم
  چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۵
    خواجه نقشبند را گفتند که: «سلسله شما به کجا می‌رسد؟» فرمود: «از سلسله کسی به جایی نمی‌رسد!» همین را سند قرار داده، نقشبندیان را فاقد سلسله خوانده و رشتة سلسله آنها را متأخر و ابداعی دانسته و شاخه «صحبت» و «خلافت» را بدون تحلیل و بررسی و پیگیری و پی‌جویی «رازِ» این شاخه و اتصال، امری بدیع شمرده‌اند و درباره نسبت روحانی که بحث مستقل و مفصلی دارد، نکته‌ها گرفته‌اند. در حالی که اولاً سخن خواجه نقشبند در نفی سلسله نیست، بلکه در اثبات اهمیت عمل و کردار است […]

    خواجه نقشبند را گفتند که: «سلسله شما به کجا می‌رسد؟» فرمود: «از سلسله کسی به جایی نمی‌رسد!» همین را سند قرار داده، نقشبندیان را فاقد سلسله خوانده و رشتة سلسله آنها را متأخر و ابداعی دانسته و شاخه «صحبت» و «خلافت» را بدون تحلیل و بررسی و پیگیری و پی‌جویی «رازِ» این شاخه و اتصال، امری بدیع شمرده‌اند و درباره نسبت روحانی که بحث مستقل و مفصلی دارد، نکته‌ها گرفته‌اند. در حالی که اولاً سخن خواجه نقشبند در نفی سلسله نیست، بلکه در اثبات اهمیت عمل و کردار است […]

 • جای پای شعر فرنگی در شعر فارسی
  استاد گرانمایه دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
  چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۵
    هر چه زیبایی و لطف در شعر امروز ایران دیده می‌شود، حاصل پیوند درخت فرهنگ ایرانی و درخت فرهنگ اروپایی است. در تمام ذرّات و مولکول‌های معنی‌دار و متعالی این خلاقیت، جای پای شعر و فضا و بلاغت و اسطوره و ادب اروپایی قابل تعقیب است. همان گونه که «دیوان غربی ـ شرقی» گوته، که یکی از بزرگترین آثار فرهنگ بشری است، از لقاح شعر اروپایی و شعر فارسی شکل گرفته است و هیچ کسی گوته را به «سرقت» یا «اقتباس» یا «ترجمه» متهم نمی‌کند و از این چشم‌انداز […]

    هر چه زیبایی و لطف در شعر امروز ایران دیده می‌شود، حاصل پیوند درخت فرهنگ ایرانی و درخت فرهنگ اروپایی است. در تمام ذرّات و مولکول‌های معنی‌دار و متعالی این خلاقیت، جای پای شعر و فضا و بلاغت و اسطوره و ادب اروپایی قابل تعقیب است. همان گونه که «دیوان غربی ـ شرقی» گوته، که یکی از بزرگترین آثار فرهنگ بشری است، از لقاح شعر اروپایی و شعر فارسی شکل گرفته است و هیچ کسی گوته را به «سرقت» یا «اقتباس» یا «ترجمه» متهم نمی‌کند و از این چشم‌انداز […]

 • در ستایش امام حسین(ع) و امام رضا(ع)
  نابترین شعر استقامت
  توران شهریاری (بهرامی)
  چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۵
    امام‌حسین(ع) سرور آزادگان جهان است و از این رو شگفت نیست که ستودة آزادگان هر دین و دیاری باشد؛ چنا‌ن‌که شاعر زرتشتی، بانو شهریاری در دو سرودة زیر، جداگانه به ستایش آن حضرت و نوة گرامی‌اش حضرت امام رضا(ع) پرداخته است. برای این هم‌میهن هنرمند (که زادة ۱۳آبان ۱۳۱۰ در کرمان است)، آرزوی کامیابی می‌کنیم. ز جان گذشت که حق باز در جهان ماند ندای حق‌طلبی گرم و جاودان ماند که مرگ در ره حق، آرمان زندگی است به زیر بار ستم، زندگی چو بندگی است گذشت بهر حقیقت […]

    امام‌حسین(ع) سرور آزادگان جهان است و از این رو شگفت نیست که ستودة آزادگان هر دین و دیاری باشد؛ چنا‌ن‌که شاعر زرتشتی، بانو شهریاری در دو سرودة زیر، جداگانه به ستایش آن حضرت و نوة گرامی‌اش حضرت امام رضا(ع) پرداخته است. برای این هم‌میهن هنرمند (که زادة ۱۳آبان ۱۳۱۰ در کرمان است)، آرزوی کامیابی می‌کنیم. ز جان گذشت که حق باز در جهان ماند ندای حق‌طلبی گرم و جاودان ماند که مرگ در ره حق، آرمان زندگی است به زیر بار ستم، زندگی چو بندگی است گذشت بهر حقیقت […]

 • برگی از دفترهای کهن
  چهارشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۵
  احکام نجوم محمدمنور در آن وقت که شیخ ما [ابوسعید ابوالخیر] قدس‌الله روحه‌العزیز به نیشابور بود، یک سال مردمان سخن منجمان و حکمی که ایشان کرده بودند، بسیار می‌گفتند و عوام و خواص خلق به یک بار در زفان گرفته بودند که: «امسال چنین و چنین خواهد بود.» یک روز شیخ ما مجلس می‌گفت و خلق بسیار آمده بودند. به آخر مجلس شیخ ما گفت: «ما امروز شما را از احکام نجوم سخن خواهیم گفت.» همه مردمان گوش و هوش به شیخ دادند تا چه خواهد گفت. شیخ گفت: «ای […]

 • ایرانیان و امام حسین(ع)
  چهارشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۵
  پس از پیمان‌شکنی کوفیان و بروز واقعه خونبار عاشورا، عده‌ای از مردم کوفه پشیمان شدند و از رفتارشان توبه و استغفار کردند و پس از مرگ یزید، طی چند نوبت علیه امویان شوریدند. یکی از این موارد، قیام مختار بود که ابراهیم ـ پسر مالک اشترـ فرمانده بخشی از سپاه او بود. در لشکر مختار، ایرانیان فراوانی حضور داشتند؛ چنان‌که وقتی عبدالملک بن مروان با لشکری از شام بیرون آمد و خود را به نصیبین رسانید، مختار به نوشته دینوری در الاخبارالطوال ابراهیم بن اشتر را با ۲۰هزار سپاهی به […]

 • طریقت صفویه ترکیب‌بند محتشم
  دکتر محمدعلی سلطانی - بخش سوم
  چهارشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۵
    صفویه و مسیحیت شادروان دکتر علی شریعتی درباره حادثه عاشورا و کربلا سخنان ارزشمندی را به صورت سلسله سخنرانی و مباحث درس و بحث به یادگار گذاشته، به‌ویژه مطالب مکتوب‌شدة «تشیع علوی و تشیع صفوی» که منبعی ارزنده و تطبیقی است. این قلم نیز همچون اکثریت قریب به اتفاق جوانان پیش از پیروزی انقلاب، از تمامی مجموعه آثار ایشان بهره‌مند بوده است. مطالب تقریری و تطبیقی دکتر شریعتی نکاتی مهم از آرا و عقاید و اندیشه اسلامی را شاید برای نخستین بار با مباحث مشابه در حوزه تفکر غربی […]

    صفویه و مسیحیت شادروان دکتر علی شریعتی درباره حادثه عاشورا و کربلا سخنان ارزشمندی را به صورت سلسله سخنرانی و مباحث درس و بحث به یادگار گذاشته، به‌ویژه مطالب مکتوب‌شدة «تشیع علوی و تشیع صفوی» که منبعی ارزنده و تطبیقی است. این قلم نیز همچون اکثریت قریب به اتفاق جوانان پیش از پیروزی انقلاب، از تمامی مجموعه آثار ایشان بهره‌مند بوده است. مطالب تقریری و تطبیقی دکتر شریعتی نکاتی مهم از آرا و عقاید و اندیشه اسلامی را شاید برای نخستین بار با مباحث مشابه در حوزه تفکر غربی […]

 • جاودان خرَد
  دکتر محمدمهدی ملایری
  چهارشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۵
    احمد بن محمد مسکویه مؤلف «جاودان خرد» که به نقل یاقوت در ۹ صفر ۴۲۱ هجری بدرود زندگی گفته، از خاندانی ایرانی و زردشتی بوده که خود یا پدرش به دین اسلام گرویده و در دستگاه ابن‌عمید و پسرش ابوالفتح به کار دبیری پرداخته است. او چنان‌که خودش در «تجارت‌الامم»‌ نوشته،‌ مدت هفت سال شبانه‌روز در خدمت ابن‌عمید ـ وزیر رکن‌الدوله ـ به سر برده و سرپرستی کتابخانه او را بر عهده داشته و به همین جهت به «خازن» معروف شده و او را غالباً با کنیة‌ «ابوعلی خازن» […]

    احمد بن محمد مسکویه مؤلف «جاودان خرد» که به نقل یاقوت در ۹ صفر ۴۲۱ هجری بدرود زندگی گفته، از خاندانی ایرانی و زردشتی بوده که خود یا پدرش به دین اسلام گرویده و در دستگاه ابن‌عمید و پسرش ابوالفتح به کار دبیری پرداخته است. او چنان‌که خودش در «تجارت‌الامم»‌ نوشته،‌ مدت هفت سال شبانه‌روز در خدمت ابن‌عمید ـ وزیر رکن‌الدوله ـ به سر برده و سرپرستی کتابخانه او را بر عهده داشته و به همین جهت به «خازن» معروف شده و او را غالباً با کنیة‌ «ابوعلی خازن» […]

Page 1 of 3012345...Last »