روزنامه اطلاعات

ايران شناسی

 • سه چیز
  چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۴
  یحیى بن معاذ رازى: اعمال محتاج است به سه ‏خصلت: علم و نیت و اخلاص. بلندترین پرهیزگارى تواضع ‏است. محمد ترمذى: تقوا آن است که در قیامت هیچ کس ‏دامن تو نگیرد، و جوانمردى آنکه تو دامن کس نگیرى. تذکره الاولیا نسخه مناسب چاپ

 • آیین روزه‌داری ایرانیان
  فرهنگ مردم
  چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۴
  ماه مبار رمضان، گرچه ماه عبادت و نیایش و همدلی و همراهی با مستمندان و گرفتاران است، اما در فرهنگ مردم نیز انعکاس داشته و در گوشه و کنار کشور، آیینهایی را رقم زده است. در زیر با جلوه‌هایی از آن آشنا می‌شویم: مشهد ساکنان شهرهای حاشیه کویر معتقدند که با فرا رسیدن ماه مبارک، کویر مهربانتر می‌شود و شنهای روان به نحو محسوسی از حرکت بازمی‌ایستند. در این ماه، مشهد تا صبح بیدار است و مردم پس از افطار به کوچه‌ها و خیابانها می‌روند و در اماکن مقدس، به […]

 • ایران‌شناسی در جهان
  طهمورث ساجدی - بخش پنجم و پایانی
  چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۴
    ایران‌شناسی در ایران در قرن بیستم میلادی ایران‌شناسی در ایران در پی دستاوردهای ایران‌شناسان خارج از کشور، شکل گرفت و ایران‌شناسان داخل کشور با بیداری و آگاهی به جمع‌آوری و صیانت آنها پرداختند. این جهش ابتدا بیشتر جنبة کنجکاوی و تحسین داشت، اما به تدریج علاقة شدید به شناخت مظاهر ملی و جلوه‌های فرهنگی و نیز صیانت آنها را در پی آورد. ظاهراً اصطلاح «ایران‌شناسی» سالها پس از بنیانگذاری آن وضع شد؛ پیش از آن، ایران‌شناسان اصطلاح «مطالعات ایرانی» به‌کار می‌بردند و حتی آنتوان میه که خود ایران‌شناس بود، […]

    ایران‌شناسی در ایران در قرن بیستم میلادی ایران‌شناسی در ایران در پی دستاوردهای ایران‌شناسان خارج از کشور، شکل گرفت و ایران‌شناسان داخل کشور با بیداری و آگاهی به جمع‌آوری و صیانت آنها پرداختند. این جهش ابتدا بیشتر جنبة کنجکاوی و تحسین داشت، اما به تدریج علاقة شدید به شناخت مظاهر ملی و جلوه‌های فرهنگی و نیز صیانت آنها را در پی آورد. ظاهراً اصطلاح «ایران‌شناسی» سالها پس از بنیانگذاری آن وضع شد؛ پیش از آن، ایران‌شناسان اصطلاح «مطالعات ایرانی» به‌کار می‌بردند و حتی آنتوان میه که خود ایران‌شناس بود، […]

 • هنر کتاب‌سازی ایرانی
  پرفسور آرتور پوپ ـ ایران‌شناس آمریکایی - بخش اول
  چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۴
    اشاره: آرتور پوپ (۱۲۵۹ـ ۱۳۴۸) از پژوهشگران و پیشگامان در مطالعه هنرهای آسیایی به‌ویژه هنر ایرانی و اسلامی و از بنیانگذاران مؤسسه آسیایی دانشگاه شیراز است که فرهنگ و معماری ایران را ضمن کتابها، مقالات و صدها سخنرانی در سراسر جهان شناساند و بر آن بود که: «هنر ایرانی، بزرگترین سرمایه این کشور است و ایران در ایجاد هنرهای اسلامی، مادر و نیروی الهام‌بخش بوده است.» از آثار اوست: سفالگری ابتدایی ایران، آشنایی با مینیاتورهای ایران، مقدمه‌ای بر هنر ایران، هنر ایران در گذشته و آینده، معماری ایران (ترجمه […]

    اشاره: آرتور پوپ (۱۲۵۹ـ ۱۳۴۸) از پژوهشگران و پیشگامان در مطالعه هنرهای آسیایی به‌ویژه هنر ایرانی و اسلامی و از بنیانگذاران مؤسسه آسیایی دانشگاه شیراز است که فرهنگ و معماری ایران را ضمن کتابها، مقالات و صدها سخنرانی در سراسر جهان شناساند و بر آن بود که: «هنر ایرانی، بزرگترین سرمایه این کشور است و ایران در ایجاد هنرهای اسلامی، مادر و نیروی الهام‌بخش بوده است.» از آثار اوست: سفالگری ابتدایی ایران، آشنایی با مینیاتورهای ایران، مقدمه‌ای بر هنر ایران، هنر ایران در گذشته و آینده، معماری ایران (ترجمه […]

 • برگی از دفترهای کهن
  عهدنامة شاپور
  ترجمه دکتر محمود مهدوی دامغانی
  چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۴
    ابن ابی‌الحدید در شرح عهدنامه امیرمؤمنان علیه‌السلام به مالک اشتر می‌نویسد: در عهدنامة شاپور ـ پسر اردشیر ـ برای پسرش، سخنانی دیدم که شبیه سخن امیرالمؤمنین علی(ع) در این عهدنامه است و آن سخنان این است: ـ بدان که پایداری فرمانروایی تو به پیوستگی درآمد خراج است و آن فراهم نشود جز به آبادی سرزمینها و رسیدن به کمال هدف، در این راه نیکوداشتن احوال خراجگزاران با دادگری میان ایشان و یاری‌دادن آنان است که پاره‌ای از کارها سبب پاره‌ای دیگر از کارهاست و عوامِ مردم ‌ساز و برگ […]

    ابن ابی‌الحدید در شرح عهدنامه امیرمؤمنان علیه‌السلام به مالک اشتر می‌نویسد: در عهدنامة شاپور ـ پسر اردشیر ـ برای پسرش، سخنانی دیدم که شبیه سخن امیرالمؤمنین علی(ع) در این عهدنامه است و آن سخنان این است: ـ بدان که پایداری فرمانروایی تو به پیوستگی درآمد خراج است و آن فراهم نشود جز به آبادی سرزمینها و رسیدن به کمال هدف، در این راه نیکوداشتن احوال خراجگزاران با دادگری میان ایشان و یاری‌دادن آنان است که پاره‌ای از کارها سبب پاره‌ای دیگر از کارهاست و عوامِ مردم ‌ساز و برگ […]

 • مهر ایران
  مرحوم استاد محمدعلی ناصح
  چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۴
    مرا مهر ایران روان‌پرورست که این مهر را تابشی دیگرست بَرِ مهر ما مهر روشن‌ضمیر بود ذرّة بی‌فروغ و حقیر سراسر جهان روشن از چهر اوست فروزان دل گیتی از مهر اوست ز مشرق اگر سر زند آفتاب برآرد سرِ خفتگان را ز خواب فرازد به گردون عَلَم‌های نور شود پرتوافکن به نزدیک و دور چو خورشید ایران فروزان که یافت؟ که یکسان بر آفاق و انفس بتافت زهی مهر رخشندة تابناک که چون رخ نماید ز جانهای پاک، فرو گسترد سایه بر بحر و برّ ز ظلمت نماند […]

    مرا مهر ایران روان‌پرورست که این مهر را تابشی دیگرست بَرِ مهر ما مهر روشن‌ضمیر بود ذرّة بی‌فروغ و حقیر سراسر جهان روشن از چهر اوست فروزان دل گیتی از مهر اوست ز مشرق اگر سر زند آفتاب برآرد سرِ خفتگان را ز خواب فرازد به گردون عَلَم‌های نور شود پرتوافکن به نزدیک و دور چو خورشید ایران فروزان که یافت؟ که یکسان بر آفاق و انفس بتافت زهی مهر رخشندة تابناک که چون رخ نماید ز جانهای پاک، فرو گسترد سایه بر بحر و برّ ز ظلمت نماند […]

 • خوی خوش
  چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۴
  سهل شوشترى: بزرگترین مقامات آن است‏که خوى بد خویش به خوى نیک بدل کند. خوف نر است و رجا ماده، و فرزند هر دو ایمان است. در هر دل که کبر بوَد، خوف و رجا در آن قرار نگیرد. اگر توانى که به صبر نشینى،چنان کن و از آن قوم مباش که صبر بر تو نشیند! تذکره الاولیا نسخه مناسب چاپ

 • ایران‌شناسی در جهان
  طهمورث ساجدی - بخش چهارم
  چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۴
  ایران شناسی در هلند در قرن بیستم، نام سه تن مستشرق که خدمات شایانی در زمینه ایران‌شناسی به جای آوردند، مخصوصاً قابل ذکر است: یکی مارتین تئودور هاوتسما (در مآخذ اسلامی: هوتسما، ۱۸۵۱ـ۱۹۴۳)، سرویراستار (۱۸۹۷ـ ۱۹۲۴) نخستین چاپ دایره‌المعارف اسلام که علاوه برمجموعه متون مربوط به تاریخ سلاجقه(۱۸۸۶ـ ۱۹۰۲)، منتخباتی از اشعار خمسة نظامی را هم منتشر کرد؛ دیگری یوهانس هندریک کرامرس (۱۸۹۱ـ۱۹۵۱)‌استادیار زبانهای فارسی و ترکی در دانشگاه لیدن که توجه خاصی به سهم ایرانیان در متون جغرافیایی اسلامی داشت؛ سه دیگر کارل یان که او هم در دانشگاه […]

 • تاریخ جامع ایران
  چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۴
    نام ایران در تاریخ همواره با حوادث و تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی عجین بوده است. از یورش اسکندر تا استیلای تیموریان، نه تنها هیچ کدام نتوانستند ریشه‌های مستحکم فرهنگ و تمدن این سرزمین را از جای درآورند، بلکه خود به مدافعان فرهنگ، تمدن و زبان ایران بدل شدند و ایران و ایرانی همچنان از مدعیان کهن‌ترین تمدنهای بشری است. تدوین و نگارش تاریخ چنین سرزمینی از مهمترین وظایف مراکز پژوهشی است که اکنون با همت مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی که می‌توان آن را بزرگترین نهاد پژوهشهای فرهنگی در […]

    نام ایران در تاریخ همواره با حوادث و تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی عجین بوده است. از یورش اسکندر تا استیلای تیموریان، نه تنها هیچ کدام نتوانستند ریشه‌های مستحکم فرهنگ و تمدن این سرزمین را از جای درآورند، بلکه خود به مدافعان فرهنگ، تمدن و زبان ایران بدل شدند و ایران و ایرانی همچنان از مدعیان کهن‌ترین تمدنهای بشری است. تدوین و نگارش تاریخ چنین سرزمینی از مهمترین وظایف مراکز پژوهشی است که اکنون با همت مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی که می‌توان آن را بزرگترین نهاد پژوهشهای فرهنگی در […]

 • حماسه ملی ایران
  دکتر محمدعلی سلطانی - بخش نهم
  چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۴
    «سرانجام» کتاب گسترده‌ای است به زبان کُردی اورامی که واژگانی از فارسی، کردی لکی، لُری، کردی کرماشانی، کردی دیمیلی یا زازایی، کردی کرمانجی، گویشهای سایر نقاط قلمرو ایران فرهنگی در مرزهای غربی که نقاط تجزیه شدة کردستان را شامل می‌شود، در آن دیده می‌شود. چون عقیده علویان (یارسان) دَوْری است و نه خَطّی، بنابراین مجموعه کتاب سرانجام از دوره‌های متعدد تشکیل شده است که ازقرن سوم هجری تا زمان حال را در بر می‌گیرد و این خود گنجینه‌ای عظیم است که اکثر مستشرقان و پژوهشگران ادیان و عرفان را […]

    «سرانجام» کتاب گسترده‌ای است به زبان کُردی اورامی که واژگانی از فارسی، کردی لکی، لُری، کردی کرماشانی، کردی دیمیلی یا زازایی، کردی کرمانجی، گویشهای سایر نقاط قلمرو ایران فرهنگی در مرزهای غربی که نقاط تجزیه شدة کردستان را شامل می‌شود، در آن دیده می‌شود. چون عقیده علویان (یارسان) دَوْری است و نه خَطّی، بنابراین مجموعه کتاب سرانجام از دوره‌های متعدد تشکیل شده است که ازقرن سوم هجری تا زمان حال را در بر می‌گیرد و این خود گنجینه‌ای عظیم است که اکثر مستشرقان و پژوهشگران ادیان و عرفان را […]

 • در پیشگاه فردوسی
  استاد ادیب برومند
  چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۴
    در پیشگاه فردوسی: استاد ادیب برومند نسخه مناسب چاپ

    در پیشگاه فردوسی: استاد ادیب برومند نسخه مناسب چاپ

 • کارِ روشنفکری استاد
  محمد صادقی
  چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴
    زمانی که مسأله یا موضوعی در دانشگاهها یا محافل علمی طرح می‌شود، متخصصان علوم مختلف در هنگام سخنرانی یا نوشتن مقاله یا بحثهای آکادمیک، از واژه‌ها، مفاهیم و اصطلاحات تخصصی رشته خود بهره برده و سخن، رأی و ادعای خود را طرح می‌کنند و این بسیار طبیعی است؛ زیرا مخاطبان آنها، با آن واژه‌ها، مفاهیم و اصطلاحات آشنا هستند؛ اما وقتی این افراد متخصص پا به عرصه اجتماعی گذاشته و مردم را مخاطب قرار می‌دهند، ضرورت دارد بی‌آنکه از عمق سخن خود بکاهند، آن را در اندازه فهم و […]

    زمانی که مسأله یا موضوعی در دانشگاهها یا محافل علمی طرح می‌شود، متخصصان علوم مختلف در هنگام سخنرانی یا نوشتن مقاله یا بحثهای آکادمیک، از واژه‌ها، مفاهیم و اصطلاحات تخصصی رشته خود بهره برده و سخن، رأی و ادعای خود را طرح می‌کنند و این بسیار طبیعی است؛ زیرا مخاطبان آنها، با آن واژه‌ها، مفاهیم و اصطلاحات آشنا هستند؛ اما وقتی این افراد متخصص پا به عرصه اجتماعی گذاشته و مردم را مخاطب قرار می‌دهند، ضرورت دارد بی‌آنکه از عمق سخن خود بکاهند، آن را در اندازه فهم و […]

 • درسهای زندگی
  دکتر ابوطالب میرعابدینی
  چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴
    دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن محقق و نویسنده‌ کم‌نظیری است که بدون مطالعه و بدون تعمق، قلم به دست نمی‌گیرد و این برای نسل جوان ما آموزنده است. رمز موفقیت او در نویسندگی، دقیق نگریستن است. جوانان ما وقتی آثار و مقالاتش را مطالعه کنند، متوجه می‌شوند که وی زیاد مطالعه می‌کند و عمیقاً به مسائل می‌اندیشد. نسبت به چیزی تعصب نمی‌ورزد و برخلاف خیلی از نویسندگان، اعتدال در آثار و افکارش برجستگی بیشتری دارد. در طول سالهایی که او را می‌شناسم، ارتباط خوبی با مردم داشته و آثارش با […]

    دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن محقق و نویسنده‌ کم‌نظیری است که بدون مطالعه و بدون تعمق، قلم به دست نمی‌گیرد و این برای نسل جوان ما آموزنده است. رمز موفقیت او در نویسندگی، دقیق نگریستن است. جوانان ما وقتی آثار و مقالاتش را مطالعه کنند، متوجه می‌شوند که وی زیاد مطالعه می‌کند و عمیقاً به مسائل می‌اندیشد. نسبت به چیزی تعصب نمی‌ورزد و برخلاف خیلی از نویسندگان، اعتدال در آثار و افکارش برجستگی بیشتری دارد. در طول سالهایی که او را می‌شناسم، ارتباط خوبی با مردم داشته و آثارش با […]

 • روزهایی با عشق
  حسین مسرت
  چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴
    درنگی بر روزها کمتر ایرانی است که با نوشته‌های دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن آشنا نباشد، نثر روان و پخته وی که ریشه در رگ و خون فرهنگ پربار ایرانی دارد، هر خواننده را بر سر وجد می‌آورد. آثاری همچون: «زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه»، «ایران را از یاد نبریم»، «به دنبال سایه همای»، «صفیرسیمرغ»، «جام جهان‌بین»، «پنجره‌های بسته» و دهها کتاب و مقاله دیگر و اکنون هم «روزها» که سرگذشت و یادبوده‌های از ۴ تا ۱۴ سالگی وی را طی سالهای ۱۳۰۴ تا ۱۳۱۸ در بر می‌گیرد. در […]

    درنگی بر روزها کمتر ایرانی است که با نوشته‌های دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن آشنا نباشد، نثر روان و پخته وی که ریشه در رگ و خون فرهنگ پربار ایرانی دارد، هر خواننده را بر سر وجد می‌آورد. آثاری همچون: «زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه»، «ایران را از یاد نبریم»، «به دنبال سایه همای»، «صفیرسیمرغ»، «جام جهان‌بین»، «پنجره‌های بسته» و دهها کتاب و مقاله دیگر و اکنون هم «روزها» که سرگذشت و یادبوده‌های از ۴ تا ۱۴ سالگی وی را طی سالهای ۱۳۰۴ تا ۱۳۱۸ در بر می‌گیرد. در […]

 • تأملی در افکار دکتر اسلامی ندوشن
  تک‌درخت
  فریدون مجلسی
  چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴
    گاه در دشت و بیابانی، گاه بر تپه‌ای یا کوهی عریان و خشک، تک‌درختی می‌بینی که حیرت می‌کنی که اگر این دشت و آن کوه درخت‌پرور است، چگونه است که جز این تک‌درخت نپرورانیده، و اگر درخت‌پرور نیست، راز آن تک‌درخت در چیست؟ گویی فرهنگ و ادب ایران‌زمین نیز چنین است. ناگهان از کنجی دور تک‌نوای حنظله بادغیسی به گوش می‌رسد که نوزایی زبان فارسی را نوید می‌دهد، سپس جداجدا، تک‌درختها جان می‌گیرند و پدیدار می‌شوند، خواه در شعر و ادب، خواه در فلسفه و ریاضیات و علوم و […]

    گاه در دشت و بیابانی، گاه بر تپه‌ای یا کوهی عریان و خشک، تک‌درختی می‌بینی که حیرت می‌کنی که اگر این دشت و آن کوه درخت‌پرور است، چگونه است که جز این تک‌درخت نپرورانیده، و اگر درخت‌پرور نیست، راز آن تک‌درخت در چیست؟ گویی فرهنگ و ادب ایران‌زمین نیز چنین است. ناگهان از کنجی دور تک‌نوای حنظله بادغیسی به گوش می‌رسد که نوزایی زبان فارسی را نوید می‌دهد، سپس جداجدا، تک‌درختها جان می‌گیرند و پدیدار می‌شوند، خواه در شعر و ادب، خواه در فلسفه و ریاضیات و علوم و […]

 • اندیشه مانا
  مروری بر زندگی و اندیشه دکتر اسلامی ندوشن
  چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴
    اشاره: استاد نامدار معاصر، آقای محمدعلی اسلامی ندوشن در سال ۱۳۰۴ در ندوشن یزد، در خانواده‌ای متوسط به دنیا آمد. پدرش خیلی زود درگذشت و او ناگزیر، روی پای خویش ایستاد. در سال ۱۳۲۳ که به تهران عزیمت کرد، ابتدا بقیه دوره متوسطه را در دبیرستان البرز به پایان رساند و آنگاه برای ادامه تحصیل وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران شد و به دریافت لیسانس نائل آمد. در دهه سوم زندگی، به منظور تکمیل تحصیلات رهسپار اروپا شد و چندین سال در فرانسه و انگلستان به تحصیل پرداخت وپس […]

    اشاره: استاد نامدار معاصر، آقای محمدعلی اسلامی ندوشن در سال ۱۳۰۴ در ندوشن یزد، در خانواده‌ای متوسط به دنیا آمد. پدرش خیلی زود درگذشت و او ناگزیر، روی پای خویش ایستاد. در سال ۱۳۲۳ که به تهران عزیمت کرد، ابتدا بقیه دوره متوسطه را در دبیرستان البرز به پایان رساند و آنگاه برای ادامه تحصیل وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران شد و به دریافت لیسانس نائل آمد. در دهه سوم زندگی، به منظور تکمیل تحصیلات رهسپار اروپا شد و چندین سال در فرانسه و انگلستان به تحصیل پرداخت وپس […]

 • آفتاب قلوب
  چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴
  سیدبرهان‏الدین محقق ترمذى: مغز عبادت، گداز نفْس است و باقى همه پوست عبادت ‏است. عبادتى که در وى گداز نفس نیست، آن عبادت ‏نیست. روى سوى آفتاب کن تا گرم و روشن شوى. آفتاب قلوب، نور معرفت حق است. معارف نسخه مناسب چاپ

 • طنز ایرانی
  چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴
  بیم زر عنصرالمعالى وقتى دو صوفى با هم همى رفتند: یکى مجرد بود و دیگرى پنج دینار داشت. مجرد دلیر همى رفت و باک نداشت و هر کجا که رسیدى، ایمن بودى و جایگاه مخوف مى‌خفتى و مى‌غلتیدى به مراد دل و خداوند پنج دینار، از بیم نیارستى خفتن، ولیکن به نفسْ موافق او بودى تا وقتى به سر چاهى رسیدند، جایى مخوف بود و سر چند راه بود. صوفى مجرد طعام بخورد و خوش بخفت و خداوند پنج دینار از بیم نیارست خفتن. همى گفت: «چه کنم؟ پنج دینار […]

 • ایرانیان از نگاه بیگانگان
  چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴
    خراسانیان برترى و اعتلا یافتن ایرانیان بر فاتحان، از مدتها پیش در جریان آماده شدن بود؛ هنگامى که عباسیان که اعتلایشان را مدیون ایرانیان هستند، بر مسند فرمانروایى نشستند، این فرایند تکمیل شد. امیران مسلمان اعتماد کردن به ایرانیان، به ویژه خراسانیها را قاعده کار خویش قرار دادند. در نتیجه برجسته‌‏ترین رجال دربار عباسی، ایرانیان بودند.‏ راینهارت دوزى، دانشمند لهستانى بزرگترین ملت مشرق ایرانیان مردم باهوش و دل‌‏زنده‌‏اى هستند و استعداد دارند که بزرگترین و قادرترین ملت مشرق زمین باشند و تنها چیزى که کم دارند، حکومت خوب و […]

    خراسانیان برترى و اعتلا یافتن ایرانیان بر فاتحان، از مدتها پیش در جریان آماده شدن بود؛ هنگامى که عباسیان که اعتلایشان را مدیون ایرانیان هستند، بر مسند فرمانروایى نشستند، این فرایند تکمیل شد. امیران مسلمان اعتماد کردن به ایرانیان، به ویژه خراسانیها را قاعده کار خویش قرار دادند. در نتیجه برجسته‌‏ترین رجال دربار عباسی، ایرانیان بودند.‏ راینهارت دوزى، دانشمند لهستانى بزرگترین ملت مشرق ایرانیان مردم باهوش و دل‌‏زنده‌‏اى هستند و استعداد دارند که بزرگترین و قادرترین ملت مشرق زمین باشند و تنها چیزى که کم دارند، حکومت خوب و […]

 • ایران‌شناسی در جهان
  طهمورث ساجدی - بخش سوم
  چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴
    کارنامه تحقیقات روسیه در زمینه ایران‌شناسی بسیار پربار است. متخصصان ایران‌شناس روسیه کوشاترین محققان شرق‌شناسی این کشورند. روسها در دهه ۱۶۴۰ شروع به یادگیری زبان فارسی کردند؛ ولی عده اندکی به این کار همت گماردند. سه تن از استادان دانشگاههای سن پترزبورگ، مسکو و قازان را باید راهگشایان تحقیق و تألیف درباره ایران در روسیه دانست: یکی الکسی بولدیروف۱(۱۷۸۰ـ۱۸۴۲) بود که کتابهای درسی فارسی و عربی او تا اواخر قرن نوزدهم در دانشگاههای روسیه تدریس می‌شد، دیگری اوسیپ سنکوفسکی۲ (۱۸۰۰ـ ۱۸۵۸)، از اشراف لهستانی بود که بعضی از کتابهای […]

    کارنامه تحقیقات روسیه در زمینه ایران‌شناسی بسیار پربار است. متخصصان ایران‌شناس روسیه کوشاترین محققان شرق‌شناسی این کشورند. روسها در دهه ۱۶۴۰ شروع به یادگیری زبان فارسی کردند؛ ولی عده اندکی به این کار همت گماردند. سه تن از استادان دانشگاههای سن پترزبورگ، مسکو و قازان را باید راهگشایان تحقیق و تألیف درباره ایران در روسیه دانست: یکی الکسی بولدیروف۱(۱۷۸۰ـ۱۸۴۲) بود که کتابهای درسی فارسی و عربی او تا اواخر قرن نوزدهم در دانشگاههای روسیه تدریس می‌شد، دیگری اوسیپ سنکوفسکی۲ (۱۸۰۰ـ ۱۸۵۸)، از اشراف لهستانی بود که بعضی از کتابهای […]

Page 1 of 1612345...Last »