روزنامه اطلاعات

ايران شناسی

 • خوى خوش
  سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵
  سهل شوشترى: بزرگترین مقامات آن است‏که خوى بد خویش به خوى نیک بدل کند. هیچ معصیت عظیم‏تر از جهل نیست. یحیى بن معاذ رازى: بلندترین پرهیزگارى، تواضع ‏است. تذکره الاولیا نسخه مناسب چاپ

 • ایرانیان از نگاه بیگانگان
  سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵
    خانوادة ایرانى ایرانى می‌‏خواهد همه چیز را دلپسند خود سازد. میهمان دوست است، به‌ویژه نسبت به بیگانگان با نظر خوش نگاه می‌‏کند. فضیلت هاى خانوادگى‌اش زیاد است. نسبت به فرزندانش مهربان و با گذشت است. در مقام پسر، احترام بسیارى براى پدر و مادر قائل است و البته به پدر بیشتر احترام می‌‏گذارد. به‌ندرت در برابر پدر می‌‏نشیند و او را معمولا آقاى خود می‌‏خواند. عشق و علاقه‌اى وافر به مادر خود دارد. هرگز نمی‌‏گذارد او گرسنه بماند و خواسته‌هاى مادرش براى او به منزله قانون است. با مادربزرگ […]

    خانوادة ایرانى ایرانى می‌‏خواهد همه چیز را دلپسند خود سازد. میهمان دوست است، به‌ویژه نسبت به بیگانگان با نظر خوش نگاه می‌‏کند. فضیلت هاى خانوادگى‌اش زیاد است. نسبت به فرزندانش مهربان و با گذشت است. در مقام پسر، احترام بسیارى براى پدر و مادر قائل است و البته به پدر بیشتر احترام می‌‏گذارد. به‌ندرت در برابر پدر می‌‏نشیند و او را معمولا آقاى خود می‌‏خواند. عشق و علاقه‌اى وافر به مادر خود دارد. هرگز نمی‌‏گذارد او گرسنه بماند و خواسته‌هاى مادرش براى او به منزله قانون است. با مادربزرگ […]

 • ایرانگردی
  ارگ رایِن
  سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵
    در فاصله صد کیلومتری جنوب شرقی کرمان، بر دامنه چهارمین کوه بلند ایران، یعنی کوه هزار، شهر خوش آب و هوای راین چشم‌نوازی می‌کند. ابن‌حوقل در کتاب «صوره‌الارض» از آن به صورت «روئین» نام برده. «روین»، «رابن» و «روبین» هم خوانده شده است. برخی نیز می‌گویند در اصل «رایین» بوده که نام یکی از سرداران بزرگ اردشیر دوم ساسانی (حکومت: ۳۷۹ ـ۳۸۳م) است. اصطخری (م ۳۴۶ق) در «مسالک و ممالک» از آن در کنار شهرهای مهم کرمان همچون سیرگان (سیرجان)، جیرفت، بم و هرمز یاد می‌کند. این شهر تاریخی […]

    در فاصله صد کیلومتری جنوب شرقی کرمان، بر دامنه چهارمین کوه بلند ایران، یعنی کوه هزار، شهر خوش آب و هوای راین چشم‌نوازی می‌کند. ابن‌حوقل در کتاب «صوره‌الارض» از آن به صورت «روئین» نام برده. «روین»، «رابن» و «روبین» هم خوانده شده است. برخی نیز می‌گویند در اصل «رایین» بوده که نام یکی از سرداران بزرگ اردشیر دوم ساسانی (حکومت: ۳۷۹ ـ۳۸۳م) است. اصطخری (م ۳۴۶ق) در «مسالک و ممالک» از آن در کنار شهرهای مهم کرمان همچون سیرگان (سیرجان)، جیرفت، بم و هرمز یاد می‌کند. این شهر تاریخی […]

 • پارسی سره از جلال تا جلال
  دکتر محمدعلی سلطانی - بخش چهارم
  سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵
    نمونه‌های پارسی سره از نامة خسروان همة داستان‌سرایان بر آنند که کیومرس نخستین کسی است که آیین پادشاهی به جهان آورد. گویند بنیاد شهرسازی از اوست. در آغاز دماوند و استخر بساخت که پیشتر سنگام در آنجا بودی. سالها زیست و چهل سال پادشاهی کرد. پوست می‌پوشید و پیوسته در کوه و هامون می‌گشت. از پشم و موی جامه و زیرانداز ساخت و سنگ از فلاخن انداختن. جشن سده که پارسیان در دهم بهمن ماه گیرند، از او دانند. در میان فرزندان خویش به نیکویی سخن سرودی و این […]

    نمونه‌های پارسی سره از نامة خسروان همة داستان‌سرایان بر آنند که کیومرس نخستین کسی است که آیین پادشاهی به جهان آورد. گویند بنیاد شهرسازی از اوست. در آغاز دماوند و استخر بساخت که پیشتر سنگام در آنجا بودی. سالها زیست و چهل سال پادشاهی کرد. پوست می‌پوشید و پیوسته در کوه و هامون می‌گشت. از پشم و موی جامه و زیرانداز ساخت و سنگ از فلاخن انداختن. جشن سده که پارسیان در دهم بهمن ماه گیرند، از او دانند. در میان فرزندان خویش به نیکویی سخن سرودی و این […]

 • حماسه گنجه
  محمد بهمنی قاجار
  سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵
    14 ژانویه ۱۸۰۴ مصادف با ۲۳ دی ماه ۱۱۸۲، سالگرد یورش روسها به گنجه و اشغال این شهر است. تصرف شهر و شهادت جوادخان زیاداغلی قاجار ـ آخرین مرزبان ایرانی گنجه ـ یک تراژدی در تاریخ ایران بوده و آغازگر سلسله جنگهای ویرانگر ایران و روس است که به تجزیه قفقاز از میهن منجر شد. در این میان مقاومت دلیرانه جوادخان در مقابل دشمن، سرآغاز مجاهدت‌های سپاهیان ایران به فرماندهی عباس‌میرزا ولیعهد بود که ۱۲ سال به طول انجامید. روسها با استفاده از خلأ قدرت ناشی از مرگ آغامحمدخان […]

    14 ژانویه ۱۸۰۴ مصادف با ۲۳ دی ماه ۱۱۸۲، سالگرد یورش روسها به گنجه و اشغال این شهر است. تصرف شهر و شهادت جوادخان زیاداغلی قاجار ـ آخرین مرزبان ایرانی گنجه ـ یک تراژدی در تاریخ ایران بوده و آغازگر سلسله جنگهای ویرانگر ایران و روس است که به تجزیه قفقاز از میهن منجر شد. در این میان مقاومت دلیرانه جوادخان در مقابل دشمن، سرآغاز مجاهدت‌های سپاهیان ایران به فرماندهی عباس‌میرزا ولیعهد بود که ۱۲ سال به طول انجامید. روسها با استفاده از خلأ قدرت ناشی از مرگ آغامحمدخان […]

 • گروگان خورشید
  سروده‌ای به پارسی سره از استاد خلیل‌الله خلیلی ـ افغانستان
  سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵
    گروگان خورشیدرسروده‌ای به پارسی سره از استاد خلیل‌الله خلیلی ـ افغانستان نسخه مناسب چاپ

    گروگان خورشیدرسروده‌ای به پارسی سره از استاد خلیل‌الله خلیلی ـ افغانستان نسخه مناسب چاپ

 • سفرنامه‌های ژاپنی ترجمه شده به فارسی
  دکتر هاشم رجب‌زاده
  چهارشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵
    روزنامه و خاطرات سفر ژاپنی‌های دیدار کرده از ایران که در ژاپن چاپ شده، بیش از شصت تاست، که حدود بیست تای آن به‌ صورت کتاب مستقل انتشار یافته و بقیه گزارش‌های مقاله ‌مانند و چاپ شده در مجله‌های متفرق است. فهرست سفرنامه‌های ترجمه شده به فارسی به‌ ترتیب تاریخ انتشار آن در زیر می‌آید: ۱۳۷۳: سفرنامه یوشیدا ماساهارو، نخستین فرستاده ژاپن به ایران در دوره قاجار(سالهای ۸۸-۱۲۸۷قر۱۸۸۱-۱۸۸۰م)، ترجمه و تحقیق هاشم رجب‌زاده با همکاری ی.نی‌ئی‌یا و کینجی ئه‌اُورا، بهنشر؛ و ویرایش جدید آن با افزودن متن اصلی ژاپنی، […]

    روزنامه و خاطرات سفر ژاپنی‌های دیدار کرده از ایران که در ژاپن چاپ شده، بیش از شصت تاست، که حدود بیست تای آن به‌ صورت کتاب مستقل انتشار یافته و بقیه گزارش‌های مقاله ‌مانند و چاپ شده در مجله‌های متفرق است. فهرست سفرنامه‌های ترجمه شده به فارسی به‌ ترتیب تاریخ انتشار آن در زیر می‌آید: ۱۳۷۳: سفرنامه یوشیدا ماساهارو، نخستین فرستاده ژاپن به ایران در دوره قاجار(سالهای ۸۸-۱۲۸۷قر۱۸۸۱-۱۸۸۰م)، ترجمه و تحقیق هاشم رجب‌زاده با همکاری ی.نی‌ئی‌یا و کینجی ئه‌اُورا، بهنشر؛ و ویرایش جدید آن با افزودن متن اصلی ژاپنی، […]

 • ایرانگردی
  مدرسه عمادیه
  چهارشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵
    طبیعت زیبای مناطق شمالی کشور و از جمله استان گلستان، چنان رهگذران را افسون می‌کند که کمتر به فکر دیدن آثار باستانی یا تاریخی این دیار می‌افتند. هرچند رطوبت زیاد این نواحی فرصت ماندگاری دیرپا را به بناها نمی‌دهد، با این همه کم نیست سازه‌های گوناگونی که در جای جای این پهنه گسترده، پذیرای مشتاقان آثار تاریخی و معماری سنتی ایران است که با همه تنوعشان در اقلیم‌های مختلف ایران‌زمین، از اصول یکسانی خبر می‌دهند. یکی از این بناها، مدرسه عمادیه است. مدرسه عمادیه که در شهر گرگان ـ […]

    طبیعت زیبای مناطق شمالی کشور و از جمله استان گلستان، چنان رهگذران را افسون می‌کند که کمتر به فکر دیدن آثار باستانی یا تاریخی این دیار می‌افتند. هرچند رطوبت زیاد این نواحی فرصت ماندگاری دیرپا را به بناها نمی‌دهد، با این همه کم نیست سازه‌های گوناگونی که در جای جای این پهنه گسترده، پذیرای مشتاقان آثار تاریخی و معماری سنتی ایران است که با همه تنوعشان در اقلیم‌های مختلف ایران‌زمین، از اصول یکسانی خبر می‌دهند. یکی از این بناها، مدرسه عمادیه است. مدرسه عمادیه که در شهر گرگان ـ […]

 • آشنایی با ایران‌شناسان
  زاخودر
  مسعود قاسمی
  چهارشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵
    باریس نیکولایویچزا زاخودر،۱ شرق‌شناس روسی، از محققان معروف تاریخ و فرهنگ مردمان کشورهای خاور نزدیک و میانه و آسیای مرکزی در ۶ اوت سال ۱۸۹۸ متولد شد. در سال ۱۹۱۷ فارغ‌التحصیل مدرسه هفتم شهر مسکو شد و پس از آن تا سال ۱۹۲۸ در مؤسسه فرهنگی مختلف مسکو کار کرد و هم‌زمان در سالهای ۱۹۲۳ـ۱۹۲۷، دانشجوی دانشکده شرق‌شناسی و در سالهای ۱۹۲۷ـ۱۹۳۰ دانشجوی دوره دکتری این دانشکده بود. زاخودر از ماه سپتامبر سال ۱۹۳۰ استاد دانشکده شرق‌شناسی مسکو و در سال ۱۹۳۴ مدیر کرسی زبان فارسی این دانشگاه شد. […]

    باریس نیکولایویچزا زاخودر،۱ شرق‌شناس روسی، از محققان معروف تاریخ و فرهنگ مردمان کشورهای خاور نزدیک و میانه و آسیای مرکزی در ۶ اوت سال ۱۸۹۸ متولد شد. در سال ۱۹۱۷ فارغ‌التحصیل مدرسه هفتم شهر مسکو شد و پس از آن تا سال ۱۹۲۸ در مؤسسه فرهنگی مختلف مسکو کار کرد و هم‌زمان در سالهای ۱۹۲۳ـ۱۹۲۷، دانشجوی دانشکده شرق‌شناسی و در سالهای ۱۹۲۷ـ۱۹۳۰ دانشجوی دوره دکتری این دانشکده بود. زاخودر از ماه سپتامبر سال ۱۹۳۰ استاد دانشکده شرق‌شناسی مسکو و در سال ۱۹۳۴ مدیر کرسی زبان فارسی این دانشگاه شد. […]

 • میراث باستانی ایران
  پروفسور ریچارد فرای - ترجمه مسعود رجب‌نیا
  چهارشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵
    اشاره: در پی فروپاشی حکومت هخامنشی به دست اسکندر مقدونی، سلوکیان در ایران بر کار شدند؛ سلسله‌ای که ۳۱۰ سال بر آسیای غربی فرمان ‌راند (سالهای۳۱۲ تا ۶۴ پ.م). آنان جانشین سلوکوس یکم ـ از سرداران اسکندرـ بودند و نزدیک به ۱۷۰ سال بر سرزمین‌های غربی و ۷۰ سال بر بخشهای شرقی ایران فرمان راندند تا اینکه در سال ۲۶۱پ.م سرزمین باختر (بلخ) از حکومت سلوکیان اعلام استقلال ‌کرد و دولت یونانی بلخ پا به عرصه نهاد. ارشک نیز در سال ۲۳۸پ.م بر ایالت پارت (خراسان امروزی) چیره ‌شد […]

    اشاره: در پی فروپاشی حکومت هخامنشی به دست اسکندر مقدونی، سلوکیان در ایران بر کار شدند؛ سلسله‌ای که ۳۱۰ سال بر آسیای غربی فرمان ‌راند (سالهای۳۱۲ تا ۶۴ پ.م). آنان جانشین سلوکوس یکم ـ از سرداران اسکندرـ بودند و نزدیک به ۱۷۰ سال بر سرزمین‌های غربی و ۷۰ سال بر بخشهای شرقی ایران فرمان راندند تا اینکه در سال ۲۶۱پ.م سرزمین باختر (بلخ) از حکومت سلوکیان اعلام استقلال ‌کرد و دولت یونانی بلخ پا به عرصه نهاد. ارشک نیز در سال ۲۳۸پ.م بر ایالت پارت (خراسان امروزی) چیره ‌شد […]

 • ایران، بستر شهیدان
  حسن شاه بابا (ذاکر)
  چهارشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵
    ایران، بستر شهیدان – حسن شاه بابا (ذاکر) نسخه مناسب چاپ

    ایران، بستر شهیدان – حسن شاه بابا (ذاکر) نسخه مناسب چاپ

 • احتیاط
  سه شنبه ۷ دی ۱۳۹۵
  اگر چه افسون مار خوب دانی، ولی دست به مار مزن تا تو را نگزد و نمیری. از هر خوراک مخور، و زود به مجلس شادمانی بزرگان مرو که پسندیده نیست. *از اندرزهای آذرپاد مهراسپندان نسخه مناسب چاپ

 • ایرانگردی
  کلیسای وانک
  سه شنبه ۷ دی ۱۳۹۵
    کسانی که از در غربی کلیسای وانک جلفا وارد می‌شوند، کتیبه‌ای را با کاشی لاجوردی و به خط طلایی بر سردر می‌بینند که گزارش می‌دهد: «کلیسای وانک آمنا پرگیچ در سال ۱۶۵۵ در زمان پادشاهی شاه عباس دوم و جاثلیقی «فیلیپوس» و پیشوائی خلیفه «داوید» و به یاری مردم خیّر جلفا شروع شد و در سال ۱۶۶۴م به پایان رسید. ثواب عباداتی که در این کلیسا انجام می‌شود، نصیب آنهایی که در قید حیاتند و یا درگذشته‌اند شود.» با اینکه ارمنیان اصفهان از دوره‌ای بسیار کهن در این شهر […]

    کسانی که از در غربی کلیسای وانک جلفا وارد می‌شوند، کتیبه‌ای را با کاشی لاجوردی و به خط طلایی بر سردر می‌بینند که گزارش می‌دهد: «کلیسای وانک آمنا پرگیچ در سال ۱۶۵۵ در زمان پادشاهی شاه عباس دوم و جاثلیقی «فیلیپوس» و پیشوائی خلیفه «داوید» و به یاری مردم خیّر جلفا شروع شد و در سال ۱۶۶۴م به پایان رسید. ثواب عباداتی که در این کلیسا انجام می‌شود، نصیب آنهایی که در قید حیاتند و یا درگذشته‌اند شود.» با اینکه ارمنیان اصفهان از دوره‌ای بسیار کهن در این شهر […]

 • جان شیفته
  دکتر حسن انوری
  سه شنبه ۷ دی ۱۳۹۵
    او (دکتر احمدعلی رجایی بخارایی) جان شیفته و دل سوخته‏ای بود که روزگار ناگاه در پاییز سال ۱۳۳۷ به عنوان استاد برای من و همکلا‏سانم به ارمغان آورده بود. گاهی در هوای روحانی سیر می‏کرد و با خود گفتگوها داشت: لحظاتی درس را رها می‏کرد و در عالم خود سخن می‏گفت، اگر چه هدفش شنوانیدن نکته‏هایی بود که قصد داشت به دانشجویان گوشزد کند و اغلب از حافظ یاد می‏کرد. در وسط درس یک لحظه به حافظ گریز می‏زد و با حالت اثرگذاری می‏خواند: این چه استغناست یارب؟ وین […]

    او (دکتر احمدعلی رجایی بخارایی) جان شیفته و دل سوخته‏ای بود که روزگار ناگاه در پاییز سال ۱۳۳۷ به عنوان استاد برای من و همکلا‏سانم به ارمغان آورده بود. گاهی در هوای روحانی سیر می‏کرد و با خود گفتگوها داشت: لحظاتی درس را رها می‏کرد و در عالم خود سخن می‏گفت، اگر چه هدفش شنوانیدن نکته‏هایی بود که قصد داشت به دانشجویان گوشزد کند و اغلب از حافظ یاد می‏کرد. در وسط درس یک لحظه به حافظ گریز می‏زد و با حالت اثرگذاری می‏خواند: این چه استغناست یارب؟ وین […]

 • شبستر
  حسین روشن
  سه شنبه ۷ دی ۱۳۹۵
    شبستر ماه تابان زمین است اگر جنت شنیدی، خود همین است «میشو» اندر شمالش در تلؤلؤ۱ جنوب از مرگ دریایش غمین است۲ «غیاث‌آباد» ما صد لوحش‌الله۳ که آبش همتراز انگبین است بهارش پرگل و ریحان و نسرین خزانش کار نقاشان چین است عروسانش مثال شمس طالع بناتش در وجاهت حور عین است جوانانش حریص علم و دانش کهنسالان او اهل یقین است بود خاکش همیشه مردپرور دیار ما از اول این چنین است زنانش کمتر از مردان نباشند به هرکس بنگری، پاک و امین است بیا و شهر ما […]

    شبستر ماه تابان زمین است اگر جنت شنیدی، خود همین است «میشو» اندر شمالش در تلؤلؤ۱ جنوب از مرگ دریایش غمین است۲ «غیاث‌آباد» ما صد لوحش‌الله۳ که آبش همتراز انگبین است بهارش پرگل و ریحان و نسرین خزانش کار نقاشان چین است عروسانش مثال شمس طالع بناتش در وجاهت حور عین است جوانانش حریص علم و دانش کهنسالان او اهل یقین است بود خاکش همیشه مردپرور دیار ما از اول این چنین است زنانش کمتر از مردان نباشند به هرکس بنگری، پاک و امین است بیا و شهر ما […]

 • حکمت‌های باستانی
  دکتر محمد محمدی ملایری - بخش دوم و پایانی
  سه شنبه ۷ دی ۱۳۹۵
    اشاره:آنچه در پی می‌آید، بخش پایانی کتاب منسوب به انوشروان (۵۰۱ـ ۵۷۹م) است که با عنوان «المسائل» در فهرست ابن‌الندیم آمده است. عنوان کامل این کتاب در الفهرست چنین آمده: «پرسش‌هایی که پادشاه روم با دست بقراط رومی از انوشروان کرده است». این نوشتار برگرفته از مجموعه بسیار مهم شش جلدی «تاریخ و فرهنگ ایران» (نشر توس) ‌است که در آن شادروان دکتر محمدی ملایری (۱۲۹۰ـ ۱۳۸۱)، به بررسی موضوع انتقال تمدنی از عصر ساسانی به عصر اسلامی می‌پردازد. *گفتند: چه کوششی آدمی را به کسب نام نیک و […]

    اشاره:آنچه در پی می‌آید، بخش پایانی کتاب منسوب به انوشروان (۵۰۱ـ ۵۷۹م) است که با عنوان «المسائل» در فهرست ابن‌الندیم آمده است. عنوان کامل این کتاب در الفهرست چنین آمده: «پرسش‌هایی که پادشاه روم با دست بقراط رومی از انوشروان کرده است». این نوشتار برگرفته از مجموعه بسیار مهم شش جلدی «تاریخ و فرهنگ ایران» (نشر توس) ‌است که در آن شادروان دکتر محمدی ملایری (۱۲۹۰ـ ۱۳۸۱)، به بررسی موضوع انتقال تمدنی از عصر ساسانی به عصر اسلامی می‌پردازد. *گفتند: چه کوششی آدمی را به کسب نام نیک و […]

 • آشنایی با ایران ‌شناسان
  خوجکو
  دکتر طهمورث ساجدی
  سه شنبه ۷ دی ۱۳۹۵
    الکساندر خوجکو۱ ایران‌شناس لهستانی لیتوانیایی تبار است که در زمینه فرهنگ عامه، دستور زبان فارسی و تاریخ و جغرافیای گیلان آثار بدیعی از خود به جای نهاد. وی در سال ۱۸۰۴ در کرزیویچ، واقع در مینسک به دنیا آمد و در ۱۸۹۱ در فرانسه درگذشت. «خوجکو» تلفظ لهستانی نام اوست، لیکن این نام «خودزکو» و «شودزکو» هم تلفظ می‌شود:‌ «خودزکو» تلفظ روسی آن است که در دربار و نامه‌های رسمی آن عصر معمول بود و «شودزکو» تلفظ فرانسوی آن است؛ زیرا او و خانواده‌اش در فرانسه می‌زیستند و شکل […]

    الکساندر خوجکو۱ ایران‌شناس لهستانی لیتوانیایی تبار است که در زمینه فرهنگ عامه، دستور زبان فارسی و تاریخ و جغرافیای گیلان آثار بدیعی از خود به جای نهاد. وی در سال ۱۸۰۴ در کرزیویچ، واقع در مینسک به دنیا آمد و در ۱۸۹۱ در فرانسه درگذشت. «خوجکو» تلفظ لهستانی نام اوست، لیکن این نام «خودزکو» و «شودزکو» هم تلفظ می‌شود:‌ «خودزکو» تلفظ روسی آن است که در دربار و نامه‌های رسمی آن عصر معمول بود و «شودزکو» تلفظ فرانسوی آن است؛ زیرا او و خانواده‌اش در فرانسه می‌زیستند و شکل […]

 • یلدا و مهر و مسیح(ع)‏
  چهارشنبه ۱ دی ۱۳۹۵
  ۱ـ «میلاد» شب زادن عیسى‏بن‏مریم است(ع) و بیست‏وپنجم‏ است از کانون الاول و زادن او به دیهى بوده است که او را ناصره ‏خوانند.۱ عیسى در شب یلدا به دنیاآمد.۲ ـ به صاحب دولتى پیوند اگر نامى همى جویىر که از یک چاکرى، عیسى چنان معروف شد یلدا (سنایى) ـ ایزد دادار مهر و کین تو گویىر از شب قدر آفرید و از شب یلدا + زانکه به مهرت بوَد تقرب مؤمنر زانکه به کینت بود تفاخر ترسا (امیرمعزى) ـ یک‏شنبه است از او، ز تو آدینهر تو لیلِ قدر […]

 • شیخ در بازار
  چهارشنبه ۱ دی ۱۳۹۵
  در آن وقت که شیخ ما ابوسعید قدس‌الله روحه‌العزیز به نیشابور بود، یک روز گفت: «اسب زین کنید». اسب زین کردند و شیخ برنشست و جمع در خدمت شیخ برفتند. در راه، زنی مطربه، مست، روی باز کرده و آراسته ـ چنانک حالت ایشان باشد ـ فرا شیخ ما رسید. جمع بانگ بر وی زدند و اشارت کردند که: «از راه شیخ فراتر شو!» شیخ گفت: «دست از وی بدارید.» چون آن زن به نزدیک شیخ رسید، شیخ گفت: آراسته و مست به بازار آییر ای دوست، نترسی که گرفتار […]

 • می‌بینی و می‌دانی
  چهارشنبه ۱ دی ۱۳۹۵
  الهی، مائیم همه مسلمان بی‌مایه، و همه از طاعت بی‌پیرایه و همه محتاج و بی‌سرمایه. الهی، چون نیکان را استغفار باید کرد، نانیکان را چه باید کرد؟ الهی، می‌بینی و می‌دانی و برآوردن می‌توانی. خواجه عبدالله انصاری نسخه مناسب چاپ

Page 1 of 3112345...Last »