ايران شناسی
قدیمی ترین روزنامه ایران با ۹۲سال انتشار مستمر
روزنامه اطلاعات

ايران شناسی

  • شاه شیخ ابواسحاق…
    ابن‌بطوطه - ترجمه دکتر محمدعلی موحد
    چهارشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۶
      سلطان شیراز در آن هنگام که به آنجا رسیدم، شاه ابواسحاق پسر محمدشاه ینجو (اینجو) بود که پدرش وی را به نام شیخ ابواسحاق کازرونی به این نام نامیده است. سلطان ابواسحاق یکی از بهترین سلاطین و مردی بود خوش هیکل، خوبروی، نیک خوی، کریم، خوش اخلاق و فروتن؛ سپاهی نیرومند و کشوری پهناور داشت. عدد لشکریان او در حدود پنجاه هزار و مرکب از افراد ترک و ایرانی بودند، اما خواص و نزدیکان وی همه اصفهانی بودند… پدر او محمدشاه اینجو حکومت شیراز را داشت و او مردی […]

      سلطان شیراز در آن هنگام که به آنجا رسیدم، شاه ابواسحاق پسر محمدشاه ینجو (اینجو) بود که پدرش وی را به نام شیخ ابواسحاق کازرونی به این نام نامیده است. سلطان ابواسحاق یکی از بهترین سلاطین و مردی بود خوش هیکل، خوبروی، نیک خوی، کریم، خوش اخلاق و فروتن؛ سپاهی نیرومند و کشوری پهناور داشت. عدد لشکریان او در حدود پنجاه هزار و مرکب از افراد ترک و ایرانی بودند، اما خواص و نزدیکان وی همه اصفهانی بودند… پدر او محمدشاه اینجو حکومت شیراز را داشت و او مردی […]

  • سنایی؛ مدح، وعظ و عشق
    سخنرانی دکتر محمدرضا موحدی در مرکز فرهنگی شهر کتاب
    چهارشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۶
      سنایی علاوه بر دیوان (قصاید، غزلیات، رباعیات و مقطعات) که حدود چهارهزار بیت است، چند اثر منظوم دیگر دارد که عبارتند از: حدیقه‌الحقیقه که از مهمترین مثنوی‌های اوست و تعداد ابیاتش در نسخه‌های مختلف متفاوت است: از حدود پنج‌هزار تا حدود دوازده‌هزار بیت؛ سیرالعباد الی المعاد منظومه‌ای است رمزی و عرفانی که در آن نوعی سفر به عالم روحانی بیان شده و متجاوز از هفتصد بیت است. کارنامه‌ بلخ منظومه کوتاهی است با حدود پانصد بیت که سنایی هنگام اقامت در بلخ سروده و در آن به گوشه‌هایی از […]

      سنایی علاوه بر دیوان (قصاید، غزلیات، رباعیات و مقطعات) که حدود چهارهزار بیت است، چند اثر منظوم دیگر دارد که عبارتند از: حدیقه‌الحقیقه که از مهمترین مثنوی‌های اوست و تعداد ابیاتش در نسخه‌های مختلف متفاوت است: از حدود پنج‌هزار تا حدود دوازده‌هزار بیت؛ سیرالعباد الی المعاد منظومه‌ای است رمزی و عرفانی که در آن نوعی سفر به عالم روحانی بیان شده و متجاوز از هفتصد بیت است. کارنامه‌ بلخ منظومه کوتاهی است با حدود پانصد بیت که سنایی هنگام اقامت در بلخ سروده و در آن به گوشه‌هایی از […]

  • چگونه می‌توان ایرانی بود؟ چگونه می‌توان ایرانی نبود؟
    شادروان دکتر عبدالحسین زرین‌کوب
    چهارشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۶
      تقریبا دویست سال پیش در عهد روشنگری، منتسکیو ـ نویسنده و فیلسوف فرانسوی ـ با لحنی طنزآمیز و پرکنایه که در سراسر «نامه‌های ایرانی» او جلوه دارد، سؤالی تفکربرانگیز در دهان از حیرت بازماندة ‏پاریسی‌های کنجکاوی گذاشت که درباره ‏شکل غریب و قصه‌های حرمسرای دو مسافر ایرانی ـ ‌‌ریکا و ازبک ـ از روی تعجب و فضولی پچ و پچ می‌کردند و با هیجان تمام می‌پرسیدند: «چگونه می‌توان ایرانی بود؟!» البته پاریسی‌های بی‌خیال وقتی کتاب منتسکیو را کنار نهادند، کنجکاوی خود را هم که در این مورد شاید خیالی […]

      تقریبا دویست سال پیش در عهد روشنگری، منتسکیو ـ نویسنده و فیلسوف فرانسوی ـ با لحنی طنزآمیز و پرکنایه که در سراسر «نامه‌های ایرانی» او جلوه دارد، سؤالی تفکربرانگیز در دهان از حیرت بازماندة ‏پاریسی‌های کنجکاوی گذاشت که درباره ‏شکل غریب و قصه‌های حرمسرای دو مسافر ایرانی ـ ‌‌ریکا و ازبک ـ از روی تعجب و فضولی پچ و پچ می‌کردند و با هیجان تمام می‌پرسیدند: «چگونه می‌توان ایرانی بود؟!» البته پاریسی‌های بی‌خیال وقتی کتاب منتسکیو را کنار نهادند، کنجکاوی خود را هم که در این مورد شاید خیالی […]

  • به مناسبت ۲۰ دی، سالروز شهادت سردار سازندگی ایران، امیر کبیر
    امیر کبیر قهرمان ایران
    استاد ادیب برومند
    چهارشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۶
      هماره تا به جهان، خاندان آدم بود وجود نابغه، تاریخ‏ساز عالم بود ظهور نادره‌مردانِ روزگار به دهر هماره مظهر بس کارهاى مُعْظم بود نگر به دودة ‏پیغمبران که در آفاق طلوعشان همه با خیر محض توأم بود هزار گونه تحوّل در اجتماع بشر رهین بعثت آنان ز عهد آدم بود وز آن میانه فزون‌مایه‌‏تر در این تأثیر سپهرپایه، محمد، نبى خاتم بود بدین قرار، نوابغ نه در قیاس رُسُل عقولشان به دو صد ابتکار، مُلهَم بود رجال علم و سیاست، فحول فضل و هنر حیاتشان چو چراغى به شامِ […]

      هماره تا به جهان، خاندان آدم بود وجود نابغه، تاریخ‏ساز عالم بود ظهور نادره‌مردانِ روزگار به دهر هماره مظهر بس کارهاى مُعْظم بود نگر به دودة ‏پیغمبران که در آفاق طلوعشان همه با خیر محض توأم بود هزار گونه تحوّل در اجتماع بشر رهین بعثت آنان ز عهد آدم بود وز آن میانه فزون‌مایه‌‏تر در این تأثیر سپهرپایه، محمد، نبى خاتم بود بدین قرار، نوابغ نه در قیاس رُسُل عقولشان به دو صد ابتکار، مُلهَم بود رجال علم و سیاست، فحول فضل و هنر حیاتشان چو چراغى به شامِ […]

  • سه چیز
    چهارشنبه ۶ دی ۱۳۹۶
    یحیى بن معاذ رازى: اعمال محتاج است به سه‏خصلت: علم و نیت و اخلاص. بلندترین پرهیزگارى تواضع ‏است. سهل شوشترى: هیچ معصیت عظیم‏تر از جهل نیست. تذکرة الاولیا نسخه مناسب چاپ

  • آخرین امیر خانات
    دکترسیاوش مکری*
    چهارشنبه ۶ دی ۱۳۹۶
      از چاچ تا خجند (گذری کوتاه به شهرهای فرارود) در خرداد ۸۹ موقعیتی دست داد که روادید ازبکستان اخذ نموده، رؤیای دیرینه‌ای که همواره در دوران جوانی داشتم، به تحقق پیوست و آن سفری از طریق تاشکند به ماوراءالنهر (سمرقند، بخارا، خجند و دوشنبه) بود. سفر از تهران ـ تاشکند (پایتخت ازبکستان) آغاز شد و به دوشنبه ختم گردید. نیازی به ذکر جزئیات نیست. در این خصوص از سفرنامه ابوالحسن علی‌بن حسین مسعودی گرفته («التنبیه والاشراف» در قرن سوم هجری) تا سفرنامه ابن‌حوقل (قرن چهارم)، ناصرخسرو (قرن چهارم و […]

      از چاچ تا خجند (گذری کوتاه به شهرهای فرارود) در خرداد ۸۹ موقعیتی دست داد که روادید ازبکستان اخذ نموده، رؤیای دیرینه‌ای که همواره در دوران جوانی داشتم، به تحقق پیوست و آن سفری از طریق تاشکند به ماوراءالنهر (سمرقند، بخارا، خجند و دوشنبه) بود. سفر از تهران ـ تاشکند (پایتخت ازبکستان) آغاز شد و به دوشنبه ختم گردید. نیازی به ذکر جزئیات نیست. در این خصوص از سفرنامه ابوالحسن علی‌بن حسین مسعودی گرفته («التنبیه والاشراف» در قرن سوم هجری) تا سفرنامه ابن‌حوقل (قرن چهارم)، ناصرخسرو (قرن چهارم و […]

  • حافظ و نیچه
    گفتگو با دکتر علی‌محمد اسکندری‌جو - منوچهر دین‌پرست - بخش اول
    چهارشنبه ۶ دی ۱۳۹۶
      اشاره: نیچه ازجمله فیلسوفان خوش‌اقبالی است که بسیاری از آثارش در ایران ترجمه شده و کتاب‌ها و پایان‌نامه‌های متعددی درباره‌اش نوشته شده است. شاید بتوان گفت زبان شاعرانه نیچه و سبک گزین‌گویانه او در علاقه‌مندی ایرانیان نقش مهمی داشته است. لازم به یادآوری است که نیچه نیز در آثارش به ایران و برخی از شاعران ایرانی همچون حافظ اشاره داشته است. در این گفتگو تلاش شده نگاه نیچه به ایران از زوایای مختلف موضوع بررسی قرار گیرد. دکتر علی‌محمد اسکندری‌جو ازجمله محققانی است که در حوزه فلسفه فعالیت و […]

      اشاره: نیچه ازجمله فیلسوفان خوش‌اقبالی است که بسیاری از آثارش در ایران ترجمه شده و کتاب‌ها و پایان‌نامه‌های متعددی درباره‌اش نوشته شده است. شاید بتوان گفت زبان شاعرانه نیچه و سبک گزین‌گویانه او در علاقه‌مندی ایرانیان نقش مهمی داشته است. لازم به یادآوری است که نیچه نیز در آثارش به ایران و برخی از شاعران ایرانی همچون حافظ اشاره داشته است. در این گفتگو تلاش شده نگاه نیچه به ایران از زوایای مختلف موضوع بررسی قرار گیرد. دکتر علی‌محمد اسکندری‌جو ازجمله محققانی است که در حوزه فلسفه فعالیت و […]

  • سرای صالحان
    محتشم مؤمنی (سامان)
    چهارشنبه ۶ دی ۱۳۹۶
      مهد مردان،کشورم ایران زمین خاک گوهرخیز و با دانش عجین ای سرای صالحان حق‌سرشت کشور آزادگان مه‌جبین سرزمینی چون تو در عالم نبود با سرافرازی هماره همنشین خانة ایمان و آگاهی تویی نام تو یادآور پاکی و دین رازها داری به سینه ‌ای وطن از فداکاری یاران امین رادمردانی که دائم بوده‌اند دشمنت را از دل و جان درکمین خاستگاه دانش و اندیشه‌ای دین و دانش را تویی حصن حصین پروریده دامنت از دیرباز گلرخانی بهْ ز یاس و یاسمین بوعلی سینا یکی زان گلرخان دیگری سعدی، دگر ابن‌ […]

      مهد مردان،کشورم ایران زمین خاک گوهرخیز و با دانش عجین ای سرای صالحان حق‌سرشت کشور آزادگان مه‌جبین سرزمینی چون تو در عالم نبود با سرافرازی هماره همنشین خانة ایمان و آگاهی تویی نام تو یادآور پاکی و دین رازها داری به سینه ‌ای وطن از فداکاری یاران امین رادمردانی که دائم بوده‌اند دشمنت را از دل و جان درکمین خاستگاه دانش و اندیشه‌ای دین و دانش را تویی حصن حصین پروریده دامنت از دیرباز گلرخانی بهْ ز یاس و یاسمین بوعلی سینا یکی زان گلرخان دیگری سعدی، دگر ابن‌ […]

  • برگی از دفتر کهن
    موسای شبان
    ابوالفضل بیهقی
    چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
    موسی علیه‌السلام بدان وقت که شبانی می‌کرد، یک شب گوسپندان را سوی حَظیره می‌راند، وقت نماز بود و شبی تاریک و باران به نیرو آمدی؛ چون نزدیک حظیره رسید، بره‌ای بگریخت. موسی علیه السلام تنگدل شد و بر اثرِ وی بدوید، بر آن جمله که چون دریابد، چوبش بزند. چون بگرفتش، دلش بر وی بسوخت و بر کنار نهاد وی را و دست بر سر وی فرود آورد و گفت: «ای بیچارة درویش! در پسْ بیمی نه و در پیش امیدی نه؛ چرا گریختی و مادر را یَله کردی؟» هرچند […]

  • ستایش هستی
    چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
    آنچه در پی می‌آید،‌ گزیده‌ای بسیار تلخیص‌شده از بخشهای گوناگون اوستاست که به ستایش خداوند و آفریده‌هایش می‌پردازد. و در ضمن آن می‌توان به اهمیت مهرورزی و دلبستگی به اجزای هستی در نگرش نیاکان و ضرورت نگهبانی از جهان پی برد. در این متن از آفریدگار تا آفریده‌های عادی و معمولی جدا جدا یاد و ستایش می‌شود: آسمان، زمین، آب، باد، کوه، گیاه، خورشید، ماه، درستی، درمان، پایداری، فرشتگان، ارواح، نیاکان، آموزگاران، نیکی و نیکوکاران چه ایرانی باشند، چه انیرانی و این خود می‌رساند پیشینیان ما چه نگاه باز و […]

  • فتوت
    چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
    جنید بغدادى: فتوت نزدیک من آن است که فتوت را نبینى و آنچ کرده باشى، به خود نسبت نکنى کى: این من ‏مى‏کنم! یحیى بن ‏معاذ رازى: بخ‌بخ آن دلى که از اشتغال دنیارسته باشد و از اهوال آخرت ایمن شده، همت از این هر دو سر بگسسته باشد و به حق پیوسته! کشف المحجوب نسخه مناسب چاپ

  • ایران‌گردی
    میل رادکان
    چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
      میل رادکان در فاصله ۷۴ کیلومتری شمال مشهد و ۲۶ کیلومتری شمال غربی چناران واقع شده‌است. این برج به ارتفاع ۲۵ متر، با بدنه استوانه‌ای و گنبد مخروطی شکل، اثری تاریخی مربوط به قرن هفتم هجری است. نمای خارجی بنا تا ارتفاع سه متری به صورت ۱۲ضلعی و پس از آن تا زیر گنبد دارای ۳۶تَرک یا نیم‌استوانه بوده و داخل آن هشت ضلعی است. میل رادکان چناران بر دشت میان توس و رادکان سایه افکنده و همتای دیگرش نیز در کردکوی وجود دارد که به رادکان غربی مشهور […]

      میل رادکان در فاصله ۷۴ کیلومتری شمال مشهد و ۲۶ کیلومتری شمال غربی چناران واقع شده‌است. این برج به ارتفاع ۲۵ متر، با بدنه استوانه‌ای و گنبد مخروطی شکل، اثری تاریخی مربوط به قرن هفتم هجری است. نمای خارجی بنا تا ارتفاع سه متری به صورت ۱۲ضلعی و پس از آن تا زیر گنبد دارای ۳۶تَرک یا نیم‌استوانه بوده و داخل آن هشت ضلعی است. میل رادکان چناران بر دشت میان توس و رادکان سایه افکنده و همتای دیگرش نیز در کردکوی وجود دارد که به رادکان غربی مشهور […]

  • چالوس
    ابوالحسن علی‌آبادی
    چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
      هنگام خـزان که بلبل زار افسرده و خسته با دلی خون بوسد چو گل آستان گلزار تا پای نهـد ز باغ بیـرون یک لحظه بر آن کند نگاهی وز سوز درون برآرد آهی: در راهـم و آخرین نگاهم بر خاطره‌های بی‌شماری است در هر طرفی گرفته راهم نقشی که ز رفته یادگاری است در دیده‌ام اشکی و نگاهی است در سینه‌‌ام آتشی و آهی است ای محفل شـادمـانی مـن! ای با دل من چو درد، مأنوس منـزلگه آسـمانـی مـن! ای نقش رُخ بهشت! چالوس از پیش تو می‌روم دگر […]

      هنگام خـزان که بلبل زار افسرده و خسته با دلی خون بوسد چو گل آستان گلزار تا پای نهـد ز باغ بیـرون یک لحظه بر آن کند نگاهی وز سوز درون برآرد آهی: در راهـم و آخرین نگاهم بر خاطره‌های بی‌شماری است در هر طرفی گرفته راهم نقشی که ز رفته یادگاری است در دیده‌ام اشکی و نگاهی است در سینه‌‌ام آتشی و آهی است ای محفل شـادمـانی مـن! ای با دل من چو درد، مأنوس منـزلگه آسـمانـی مـن! ای نقش رُخ بهشت! چالوس از پیش تو می‌روم دگر […]

  • تاریخچه راههای ایران
    محمد بهمنی قاجار - بخش سوم و پایانی
    چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
      7ـ راههای ایران در دوره اسلامی پس از سقوط دولت ساسانی، نظارت بر راهها و حفظ و نگهداری آنها تا مدتی دچار مشکل و نابسامانی شد؛ اما با آغاز حکومت‌های ایرانی تدریجا به راهها توجه شد و با آغاز حکومت طاهریان تا دوره غزنویان «تجارت از راه دریا و همچنین به وسیله کاروان‌‌ها در قرن دهم میلادی رونقی بسزا داشت، آمل و ساری بندرگاه‌های مهم ایران در کرانه دریای مازندران به شمار می‌رفت که با خوارزم و قفقاز و نواحی ولگا و روس تجارت می‌کردند و جهاز روسها در […]

      7ـ راههای ایران در دوره اسلامی پس از سقوط دولت ساسانی، نظارت بر راهها و حفظ و نگهداری آنها تا مدتی دچار مشکل و نابسامانی شد؛ اما با آغاز حکومت‌های ایرانی تدریجا به راهها توجه شد و با آغاز حکومت طاهریان تا دوره غزنویان «تجارت از راه دریا و همچنین به وسیله کاروان‌‌ها در قرن دهم میلادی رونقی بسزا داشت، آمل و ساری بندرگاه‌های مهم ایران در کرانه دریای مازندران به شمار می‌رفت که با خوارزم و قفقاز و نواحی ولگا و روس تجارت می‌کردند و جهاز روسها در […]

  • آشنایی با ایران‌شناسان
    یان ریپکا
    مجدالدین کیوانی
    چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
      یان ریپْکا (Jan Rypka)، خاورشناس نامدار چک و صاحب تحقیقات بسیار درباره زبان، ادبیات و فرهنگ ایران، در ۲۸ ماه مه ۱۸۸۶ در شهر کرومریژ به دنیا آمد. وی از نوجوانی با خواندن آثار ترجمه‌شده‌ای از خاور زمین، مانند افسانه‌های «هزار و یک شب»، علاقه‌مند به آشنایی با فرهنگ ایران و ترکیه شد و پس از تحصیلات متوسط به تحصیل در خاورشناسی روی‌ آورد. به وین رفت و در دانشگاه آن شهر در رشته آشورشناسی ثبت‌نام کرد و برای پیشرفت در این رشته، نخست عبری و سپس عربی آموخت […]

      یان ریپْکا (Jan Rypka)، خاورشناس نامدار چک و صاحب تحقیقات بسیار درباره زبان، ادبیات و فرهنگ ایران، در ۲۸ ماه مه ۱۸۸۶ در شهر کرومریژ به دنیا آمد. وی از نوجوانی با خواندن آثار ترجمه‌شده‌ای از خاور زمین، مانند افسانه‌های «هزار و یک شب»، علاقه‌مند به آشنایی با فرهنگ ایران و ترکیه شد و پس از تحصیلات متوسط به تحصیل در خاورشناسی روی‌ آورد. به وین رفت و در دانشگاه آن شهر در رشته آشورشناسی ثبت‌نام کرد و برای پیشرفت در این رشته، نخست عبری و سپس عربی آموخت […]

  • ادبیات تطبیقی فارسی ـ انگلیسی
    دکتر طهمورث ساجدی - بخش دوم و پایانی
    چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶
      ادبیات پلیسی، که بخشی از «ادبیات جانبی» است و از آغاز قرن بیستم در آمریکا و انگلیس و حتی در فرانسه رواج داشت، به‌ویژه از طریق آثار مأموران سابق سرویس‌های اطلاعاتی، بعدا کم‌کم در ایران رواج یافت، و درنتیجه در کنار آثار موریس لوبلان، گاستون شرو،پیر بول و ژرژسیمنون آثاری نیز از سامرست موآم، آگاتاکریستی، داشیل‌هامت، میکی اسپلین، یان فلمینگ و جز آنها منتشر شد؛ اما هرگز تأثیر مشهودی در رمان نویسان ایرانی نداشت. ترجمه آثار ویلیام شکسپیر(۱۵۶۴ ـ ۱۶۱۶) از ابتدای همین قرن، توجه علاقه‌مندان ایرانی هنر تئاتر […]

      ادبیات پلیسی، که بخشی از «ادبیات جانبی» است و از آغاز قرن بیستم در آمریکا و انگلیس و حتی در فرانسه رواج داشت، به‌ویژه از طریق آثار مأموران سابق سرویس‌های اطلاعاتی، بعدا کم‌کم در ایران رواج یافت، و درنتیجه در کنار آثار موریس لوبلان، گاستون شرو،پیر بول و ژرژسیمنون آثاری نیز از سامرست موآم، آگاتاکریستی، داشیل‌هامت، میکی اسپلین، یان فلمینگ و جز آنها منتشر شد؛ اما هرگز تأثیر مشهودی در رمان نویسان ایرانی نداشت. ترجمه آثار ویلیام شکسپیر(۱۵۶۴ ـ ۱۶۱۶) از ابتدای همین قرن، توجه علاقه‌مندان ایرانی هنر تئاتر […]

  • خاندان هنرمند اصفهان‌
    گفتگو با مرحوم استاد ادیب برومند - کریم فیضی - بخش دوم و پایانی
    چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶
      اشاره: در چند روز پایانی عمر پربار مرحوم استاد برومند، انتشارات اطلاعات کتاب «از نقطه تا نگار» را منتشر کرد که بر محور گفتگو با آن استاد در مقوله هنر است. در بخش گذشته به خاندان هنری امامی پرداختیم و در این شماره عمدتا به خاندان آقانجف اصفهانی. *** یکی از نقاشان نامبردار دوران قاجار، محمدابراهیم نقاشباشی است که قطع نظر از کارهایی که در «مکتب ایرانی» از او باقی مانده، سفری به قفقاز و روسیه کرده ‌است و شیوه تلفیقی از نقاشی ایرانی و قفقازی به وجود آورده […]

      اشاره: در چند روز پایانی عمر پربار مرحوم استاد برومند، انتشارات اطلاعات کتاب «از نقطه تا نگار» را منتشر کرد که بر محور گفتگو با آن استاد در مقوله هنر است. در بخش گذشته به خاندان هنری امامی پرداختیم و در این شماره عمدتا به خاندان آقانجف اصفهانی. *** یکی از نقاشان نامبردار دوران قاجار، محمدابراهیم نقاشباشی است که قطع نظر از کارهایی که در «مکتب ایرانی» از او باقی مانده، سفری به قفقاز و روسیه کرده ‌است و شیوه تلفیقی از نقاشی ایرانی و قفقازی به وجود آورده […]

  • تاریخچه راههای ایران
    محمد بهمنی قاجار - بخش دوم
    چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶
      اشاره: در بخش نخست این نوشتار به راههای اصلی ایران در عصر هخامنشی اشاره شد و علاوه بر آنها، از هفت مسیر یاد گردید که مناطق داخلی ایران را به هم پیوند می‌داد. اینک دنباله سخن: این راهها در واقع راههای داخلی بود که مسلماً با راههایی که خارج از مرزهای ایران قرار داشتند، یعنی راه سراسری غرب به شرق (جاده ابریشم) و راه شمال به جنوب و راه سراسریی که از شوش تا سارد در آسیای صغیر و مرزهای غربی ایران امتداد پیدا می‌کرد، تلاقی می‌نمودند؛ مثلا اگر […]

      اشاره: در بخش نخست این نوشتار به راههای اصلی ایران در عصر هخامنشی اشاره شد و علاوه بر آنها، از هفت مسیر یاد گردید که مناطق داخلی ایران را به هم پیوند می‌داد. اینک دنباله سخن: این راهها در واقع راههای داخلی بود که مسلماً با راههایی که خارج از مرزهای ایران قرار داشتند، یعنی راه سراسری غرب به شرق (جاده ابریشم) و راه شمال به جنوب و راه سراسریی که از شوش تا سارد در آسیای صغیر و مرزهای غربی ایران امتداد پیدا می‌کرد، تلاقی می‌نمودند؛ مثلا اگر […]

  • درود همه عاشقان وطن
    توران شهریاری(بهرامی)
    چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶
      هلا بیستون، شور سودای تو مرا کرد نادیده شیدای تو پر و بال اندیشه بگرفت اوج غرورآفرین بر بلندای تو سبکبال پر زد عقاب خیال سوی قله آسمان‌سای تو به ناگه، پر و بال اندیشه ریخت ز دیدار آن بِرز و بالای تو سمندِ خیال از روش بازماند چو حیران بماند از تماشای تو به اعجاب بر درگهت ایستاد که ساید سر از شوق بر پای تو زند بوسه هر صبحدم آفتاب بر آن قله جلوه‌افزای تو به چشم دل بخردان هر شکاف گشوده دهانی است گویای تو تو […]

      هلا بیستون، شور سودای تو مرا کرد نادیده شیدای تو پر و بال اندیشه بگرفت اوج غرورآفرین بر بلندای تو سبکبال پر زد عقاب خیال سوی قله آسمان‌سای تو به ناگه، پر و بال اندیشه ریخت ز دیدار آن بِرز و بالای تو سمندِ خیال از روش بازماند چو حیران بماند از تماشای تو به اعجاب بر درگهت ایستاد که ساید سر از شوق بر پای تو زند بوسه هر صبحدم آفتاب بر آن قله جلوه‌افزای تو به چشم دل بخردان هر شکاف گشوده دهانی است گویای تو تو […]

  • فتوت
    چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶
    جنید بغدادى: فتوت نزدیک من آن است که فتوت را نبینى و آنچ کرده باشى، به خود نسبت نکنى کى: این من ‏مى‏کنم! یحیى بن ‏معاذ رازى: بخ‌بخ آن دلى که از اشتغال دنیارسته باشد و از اهوال آخرت ایمن شده، همت از این هر دو سر بگسسته باشد و به حق پیوسته! کشف المحجوب نسخه مناسب چاپ

Page 1 of 3712345...Last »