روزنامه اطلاعات

ايران شناسی

 • خوشا
  چهارشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۴
  یحیى بن ‏معاذ رازى: بخ بخ آن دلى که از اشتغال دنیا رسته باشد و از اهوال آخرت ایمن شده، همت از این هر دو سر بگسسته باشد و به حق پیوسته! کشف المحجوب نسخه مناسب چاپ

 • ناصرخسرو و کتاب طبیعت
  دکتر زهرا پارساپور
  چهارشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۴
    نگاه ویژه ناصرخسرو به طبیعت از سویی مرتبط با اندیشه‌های کلامی اوست و از سوی دیگر ریشه در تفکرات دینی و فلسفی پیش از او دارد. تعبیر او از تأمل و تفکر در طبیعت به صورت «قرائت کتاب مبسوط» به اشکال گوناگون در دیوان اشعار و نیز در زادالمسافر بیان شده است. ارتباط این کتاب با «کتاب مکتوب» چیست؟ رمزها، نهادها و استعاره‌ها چه نقشی در این متن بازی می‌کنند؟ پاسخ این پرسشها در چهاردهمین مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی ناصرخسرو با سخنرانی دکتر زهرا پارساپور ـ رئیس پژوهشکده‌ ادبیات پژوهشگاه […]

    نگاه ویژه ناصرخسرو به طبیعت از سویی مرتبط با اندیشه‌های کلامی اوست و از سوی دیگر ریشه در تفکرات دینی و فلسفی پیش از او دارد. تعبیر او از تأمل و تفکر در طبیعت به صورت «قرائت کتاب مبسوط» به اشکال گوناگون در دیوان اشعار و نیز در زادالمسافر بیان شده است. ارتباط این کتاب با «کتاب مکتوب» چیست؟ رمزها، نهادها و استعاره‌ها چه نقشی در این متن بازی می‌کنند؟ پاسخ این پرسشها در چهاردهمین مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی ناصرخسرو با سخنرانی دکتر زهرا پارساپور ـ رئیس پژوهشکده‌ ادبیات پژوهشگاه […]

 • ادبیات مشروطه
  دکتر محمدجعفر یاحقی
  چهارشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۴
    در اینکه تقسیم‌بندی‌ دوره‌های ادبی، دوره مشروطه را باید دنباله ادبیات کلاسیک فارسی به شمار آوریم یا آن را به مثابه درآمدی بر ادبیات معاصر فارسی قلمداد کنیم، یا اینکه از اساس برای آن حساب جداگانه‌ای باز کنیم، میان ادبیات‌شناسان توافقی نیست. در اینجا بحث بر سر استقلال یا عدم استقلال ادبیات مشروطه نیست، بیشتر باید به این امر بپردازیم که ادبیات دهه‌های آخر حکومت ناصرالدین‌شاه تا اوایل عصر پهلوی، یعنی سالهای تکوین مبانی فکری مشروطه تا دو دهه پس از آن و مجموعاً حدود کمتر از نیم قرن […]

    در اینکه تقسیم‌بندی‌ دوره‌های ادبی، دوره مشروطه را باید دنباله ادبیات کلاسیک فارسی به شمار آوریم یا آن را به مثابه درآمدی بر ادبیات معاصر فارسی قلمداد کنیم، یا اینکه از اساس برای آن حساب جداگانه‌ای باز کنیم، میان ادبیات‌شناسان توافقی نیست. در اینجا بحث بر سر استقلال یا عدم استقلال ادبیات مشروطه نیست، بیشتر باید به این امر بپردازیم که ادبیات دهه‌های آخر حکومت ناصرالدین‌شاه تا اوایل عصر پهلوی، یعنی سالهای تکوین مبانی فکری مشروطه تا دو دهه پس از آن و مجموعاً حدود کمتر از نیم قرن […]

 • آشنایی با ایران‌شناسان
  ثروتیان
  چهارشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۴
    ادیب کوشا و پرکار، مرحوم استاد دکتر بهروز ثروتیان، در ۱۱ مهر سال ۱۳۱۶ در شهرستان میاندوآب زاده شد. سال ۱۳۴۵ در رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز نفر اول شناخته شد و مدال درجه یک علمی فرهنگ دریافت ‌کرد. وی در سال ۱۳۵۴ موفق به دریافت مدرک دکتری زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران شد و در دانشگاه استخدام گردید. در سال ۱۳۵۸ از دانشگاه تبریز بازنشسته گردید و از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۲ به همکاری با دانشگاه آزاد پرداخت. از آن پس تا پایان عمر […]

    ادیب کوشا و پرکار، مرحوم استاد دکتر بهروز ثروتیان، در ۱۱ مهر سال ۱۳۱۶ در شهرستان میاندوآب زاده شد. سال ۱۳۴۵ در رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز نفر اول شناخته شد و مدال درجه یک علمی فرهنگ دریافت ‌کرد. وی در سال ۱۳۵۴ موفق به دریافت مدرک دکتری زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران شد و در دانشگاه استخدام گردید. در سال ۱۳۵۸ از دانشگاه تبریز بازنشسته گردید و از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۲ به همکاری با دانشگاه آزاد پرداخت. از آن پس تا پایان عمر […]

 • برگی از تاریخ
  حماسة شهبازخان
  چهارشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۴
    نامه دکتر محمدامین ریاحی دوست بسیارعزیز، جناب آقای رهنمون بعد از سلام و تجدید ارادت عرض می‌کنم: اولاً به عنوان یک خویی عاشق خوی باید از مساعی شما در سراسر عمرتان برای پیشرفت و آبادانی خوی و تأمین موجبات رفاه اهل خوی تشکر کنم؛ مخصوصاً از کوششهای صمیمانة اخیر شما در برگزاری کنگرة بزرگداشت شمس تبریزی در خوی که همگان تحت تأثیر قرار گرفته بودند. دربارة پرسش جناب‌عالی از شهبازخان دنبلی مهمترین سردار و شهید شهرمان، عرض می‌کنم: خوی به سبب برخورداری از مواهب طبیعی، آب و هوای مساعد […]

    نامه دکتر محمدامین ریاحی دوست بسیارعزیز، جناب آقای رهنمون بعد از سلام و تجدید ارادت عرض می‌کنم: اولاً به عنوان یک خویی عاشق خوی باید از مساعی شما در سراسر عمرتان برای پیشرفت و آبادانی خوی و تأمین موجبات رفاه اهل خوی تشکر کنم؛ مخصوصاً از کوششهای صمیمانة اخیر شما در برگزاری کنگرة بزرگداشت شمس تبریزی در خوی که همگان تحت تأثیر قرار گرفته بودند. دربارة پرسش جناب‌عالی از شهبازخان دنبلی مهمترین سردار و شهید شهرمان، عرض می‌کنم: خوی به سبب برخورداری از مواهب طبیعی، آب و هوای مساعد […]

 • سر زمین آفتاب
  شادروان محمدعلی ناصح
  چهارشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۴
    از فصاحت ملک را گر نام پاید جاودان ملک ایران را به گیتی زندة جاوید خوان گر در اقطار دگر ملک زمین تسخیر کرد شعر استادی هنرور نغزگویی نکته‌دان فضل ایران راست باری، کاندرین پاکیزه خاک شد نواساز سخن را از زمین بر آسمان از سخنگویان ماهر یک به دیگر فنّ و سبک شد چنان یکتا به حسن معنی و لطف بیان عندلیب پارسی آری چو برخواند سرود بلبلان مرز دیگر را فرو بندد زبان گر حدیث رزم خواهی، گفته «دانای طوس» کاندرین میدان چُنو گیتی نبیند پهلوان ور […]

    از فصاحت ملک را گر نام پاید جاودان ملک ایران را به گیتی زندة جاوید خوان گر در اقطار دگر ملک زمین تسخیر کرد شعر استادی هنرور نغزگویی نکته‌دان فضل ایران راست باری، کاندرین پاکیزه خاک شد نواساز سخن را از زمین بر آسمان از سخنگویان ماهر یک به دیگر فنّ و سبک شد چنان یکتا به حسن معنی و لطف بیان عندلیب پارسی آری چو برخواند سرود بلبلان مرز دیگر را فرو بندد زبان گر حدیث رزم خواهی، گفته «دانای طوس» کاندرین میدان چُنو گیتی نبیند پهلوان ور […]

 • تواضع
  چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۴
  عبدالله بن مبارک: بر توانگران تکبر کردن و به‏ درویشان متواضع بودن، از تواضع بوَد. یحیى بن معاذ رازى: بلندترین پرهیزگارى تواضع ‏است. ابوبکر وراق: تا سینه از طلب ریاست و مهترى پاک‏ نکنى، طمع الهام و حکمت مدار. تذکره الاولیا نسخه مناسب چاپ

 • آشنایی با ایران‌شناسان
  هانری ماسه
  علی مصریان
  چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۴
    هانری ماسه(Henri masse) خاورشناس و ایران‌شناس معاصر و نامدار فرانسوی، صاحب تألیفات و تحقیقات ارزشمند در زبان، ادبیات و فرهنگ ایران، در ۲ مارس ۱۸۸۶ در شهر لونویل در شرق فرانسه به دنیا آمد و در ۹ نوامبر ۱۹۶۹ر آبان‌ ۱۳۴۸ در هشتاد و چهار سالگی در پاریس درگذشت. وی پس از پایان تحصیلات دبیرستانی، لیسانس ادبیات گرفت. آنگاه برای یادگیری زبانهای عربی و فارسی و ترکی وارد «مدرسه ملی زبانهای زنده شرقی» شد و همزمان مطالعات خود را در حوزة زبان‌شناسی و تاریخ ادیان (زبانهای سنسکریت و ایرانی […]

    هانری ماسه(Henri masse) خاورشناس و ایران‌شناس معاصر و نامدار فرانسوی، صاحب تألیفات و تحقیقات ارزشمند در زبان، ادبیات و فرهنگ ایران، در ۲ مارس ۱۸۸۶ در شهر لونویل در شرق فرانسه به دنیا آمد و در ۹ نوامبر ۱۹۶۹ر آبان‌ ۱۳۴۸ در هشتاد و چهار سالگی در پاریس درگذشت. وی پس از پایان تحصیلات دبیرستانی، لیسانس ادبیات گرفت. آنگاه برای یادگیری زبانهای عربی و فارسی و ترکی وارد «مدرسه ملی زبانهای زنده شرقی» شد و همزمان مطالعات خود را در حوزة زبان‌شناسی و تاریخ ادیان (زبانهای سنسکریت و ایرانی […]

 • نکاتی درباره شعر نو
  استاد احمد سمیعی (گیلانی) - بخش دوم و پایانی
  چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۴
    خصایص شعر نو ویژگیهایی که نظریه‌پردازان برای شعر نو قائل شده‌اند، بیشتر خصلت کالبدشناسانه دارد و خصوصیات ذاتی و محتوائی آن را کمتر بیان می‌کند؛ لذا با این رهیافت، درباره‌ پیوند شعر نو و شعر سنتی یا سنت شعری چیزی گفته نمی‌شود و اگر هم چیزی گفته می‌شود، منحرف‌ کننده است.۱ جدی‌ترین و جمع و جورترین تحلیلی که در این باب صورت گرفته، شاید مقدمه خواندنی محمد حقوقی بر شعر نو از آغاز تا امروز، ۱۳۰۱ـ ۱۳۵۰ (مجموعه اشعار نو منتخب خود او همراه چند تفسیر) باشد. حقوقی ضمن […]

    خصایص شعر نو ویژگیهایی که نظریه‌پردازان برای شعر نو قائل شده‌اند، بیشتر خصلت کالبدشناسانه دارد و خصوصیات ذاتی و محتوائی آن را کمتر بیان می‌کند؛ لذا با این رهیافت، درباره‌ پیوند شعر نو و شعر سنتی یا سنت شعری چیزی گفته نمی‌شود و اگر هم چیزی گفته می‌شود، منحرف‌ کننده است.۱ جدی‌ترین و جمع و جورترین تحلیلی که در این باب صورت گرفته، شاید مقدمه خواندنی محمد حقوقی بر شعر نو از آغاز تا امروز، ۱۳۰۱ـ ۱۳۵۰ (مجموعه اشعار نو منتخب خود او همراه چند تفسیر) باشد. حقوقی ضمن […]

 • شاهنامه و هویت ملی
  پروفسور فضل‌الله رضا - بخش اول
  چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۴
    اشاره: کسانی که با دانشمند معاصر، آقای پروفسور رضا آشنایی دارند، نیک آگاهند که ایشان افزون بر استادی در برخی از علوم روز که برایش آوازه‌ای جهانی آفریده، بر متون ادبی فارسی نیز مسلط است و کتابهای متعددی در این زمینه نگاشته‌اند، با اینکه نزدیک به هفتاد سال است که در خارج از ایران به سر می‌برد! یکی از کتابهای ایشان،«شاهنامه و هویت ملی» است که انتشارات اطلاعات به تازگی روانه بازار کرده است. آنچه در پی می‌آید، بخشهایی از این کتاب است. *** زمین گر گشاده کند راز […]

    اشاره: کسانی که با دانشمند معاصر، آقای پروفسور رضا آشنایی دارند، نیک آگاهند که ایشان افزون بر استادی در برخی از علوم روز که برایش آوازه‌ای جهانی آفریده، بر متون ادبی فارسی نیز مسلط است و کتابهای متعددی در این زمینه نگاشته‌اند، با اینکه نزدیک به هفتاد سال است که در خارج از ایران به سر می‌برد! یکی از کتابهای ایشان،«شاهنامه و هویت ملی» است که انتشارات اطلاعات به تازگی روانه بازار کرده است. آنچه در پی می‌آید، بخشهایی از این کتاب است. *** زمین گر گشاده کند راز […]

 • پیامی به عُرس بیدل
  آسمانی در زمین
  دکتر محمدرضا شفیعی‌کدکنی
  چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۴
    پیام من به عُرسِ۱ بیدل این است که: بیدل آسمانی در زمین است سپهری بیکران، در کهکشانی که فرش آسمانِ یاسمین است یکی رنگین‌کمان از حیرت و هوش که در هر شکّ او صدها یقین است مسلمانْ هندوی با عطرِ بودا که برتر از مقام کفر و دین است نه ترک است و نه تاجیک و نه هندو شگفتی بین که هم آن و هم این است بهشتی در یسار او توان یافت بهشت دیگرش اندر یمین است در آن فردوس گر سیبی شکافی درون سیب، صدها حور عین […]

    پیام من به عُرسِ۱ بیدل این است که: بیدل آسمانی در زمین است سپهری بیکران، در کهکشانی که فرش آسمانِ یاسمین است یکی رنگین‌کمان از حیرت و هوش که در هر شکّ او صدها یقین است مسلمانْ هندوی با عطرِ بودا که برتر از مقام کفر و دین است نه ترک است و نه تاجیک و نه هندو شگفتی بین که هم آن و هم این است بهشتی در یسار او توان یافت بهشت دیگرش اندر یمین است در آن فردوس گر سیبی شکافی درون سیب، صدها حور عین […]

 • سه چیز
  چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۴
  یحیى بن معاذ رازى: اعمال محتاج است به سه ‏خصلت: علم و نیت و اخلاص. بلندترین پرهیزگارى تواضع ‏است. محمد ترمذى: تقوا آن است که در قیامت هیچ کس ‏دامن تو نگیرد، و جوانمردى آنکه تو دامن کس نگیرى. تذکره الاولیا نسخه مناسب چاپ

 • آیین روزه‌داری ایرانیان
  فرهنگ مردم
  چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۴
  ماه مبار رمضان، گرچه ماه عبادت و نیایش و همدلی و همراهی با مستمندان و گرفتاران است، اما در فرهنگ مردم نیز انعکاس داشته و در گوشه و کنار کشور، آیینهایی را رقم زده است. در زیر با جلوه‌هایی از آن آشنا می‌شویم: مشهد ساکنان شهرهای حاشیه کویر معتقدند که با فرا رسیدن ماه مبارک، کویر مهربانتر می‌شود و شنهای روان به نحو محسوسی از حرکت بازمی‌ایستند. در این ماه، مشهد تا صبح بیدار است و مردم پس از افطار به کوچه‌ها و خیابانها می‌روند و در اماکن مقدس، به […]

 • ایران‌شناسی در جهان
  طهمورث ساجدی - بخش پنجم و پایانی
  چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۴
    ایران‌شناسی در ایران در قرن بیستم میلادی ایران‌شناسی در ایران در پی دستاوردهای ایران‌شناسان خارج از کشور، شکل گرفت و ایران‌شناسان داخل کشور با بیداری و آگاهی به جمع‌آوری و صیانت آنها پرداختند. این جهش ابتدا بیشتر جنبة کنجکاوی و تحسین داشت، اما به تدریج علاقة شدید به شناخت مظاهر ملی و جلوه‌های فرهنگی و نیز صیانت آنها را در پی آورد. ظاهراً اصطلاح «ایران‌شناسی» سالها پس از بنیانگذاری آن وضع شد؛ پیش از آن، ایران‌شناسان اصطلاح «مطالعات ایرانی» به‌کار می‌بردند و حتی آنتوان میه که خود ایران‌شناس بود، […]

    ایران‌شناسی در ایران در قرن بیستم میلادی ایران‌شناسی در ایران در پی دستاوردهای ایران‌شناسان خارج از کشور، شکل گرفت و ایران‌شناسان داخل کشور با بیداری و آگاهی به جمع‌آوری و صیانت آنها پرداختند. این جهش ابتدا بیشتر جنبة کنجکاوی و تحسین داشت، اما به تدریج علاقة شدید به شناخت مظاهر ملی و جلوه‌های فرهنگی و نیز صیانت آنها را در پی آورد. ظاهراً اصطلاح «ایران‌شناسی» سالها پس از بنیانگذاری آن وضع شد؛ پیش از آن، ایران‌شناسان اصطلاح «مطالعات ایرانی» به‌کار می‌بردند و حتی آنتوان میه که خود ایران‌شناس بود، […]

 • هنر کتاب‌سازی ایرانی
  پرفسور آرتور پوپ ـ ایران‌شناس آمریکایی - بخش اول
  چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۴
    اشاره: آرتور پوپ (۱۲۵۹ـ ۱۳۴۸) از پژوهشگران و پیشگامان در مطالعه هنرهای آسیایی به‌ویژه هنر ایرانی و اسلامی و از بنیانگذاران مؤسسه آسیایی دانشگاه شیراز است که فرهنگ و معماری ایران را ضمن کتابها، مقالات و صدها سخنرانی در سراسر جهان شناساند و بر آن بود که: «هنر ایرانی، بزرگترین سرمایه این کشور است و ایران در ایجاد هنرهای اسلامی، مادر و نیروی الهام‌بخش بوده است.» از آثار اوست: سفالگری ابتدایی ایران، آشنایی با مینیاتورهای ایران، مقدمه‌ای بر هنر ایران، هنر ایران در گذشته و آینده، معماری ایران (ترجمه […]

    اشاره: آرتور پوپ (۱۲۵۹ـ ۱۳۴۸) از پژوهشگران و پیشگامان در مطالعه هنرهای آسیایی به‌ویژه هنر ایرانی و اسلامی و از بنیانگذاران مؤسسه آسیایی دانشگاه شیراز است که فرهنگ و معماری ایران را ضمن کتابها، مقالات و صدها سخنرانی در سراسر جهان شناساند و بر آن بود که: «هنر ایرانی، بزرگترین سرمایه این کشور است و ایران در ایجاد هنرهای اسلامی، مادر و نیروی الهام‌بخش بوده است.» از آثار اوست: سفالگری ابتدایی ایران، آشنایی با مینیاتورهای ایران، مقدمه‌ای بر هنر ایران، هنر ایران در گذشته و آینده، معماری ایران (ترجمه […]

 • برگی از دفترهای کهن
  عهدنامة شاپور
  ترجمه دکتر محمود مهدوی دامغانی
  چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۴
    ابن ابی‌الحدید در شرح عهدنامه امیرمؤمنان علیه‌السلام به مالک اشتر می‌نویسد: در عهدنامة شاپور ـ پسر اردشیر ـ برای پسرش، سخنانی دیدم که شبیه سخن امیرالمؤمنین علی(ع) در این عهدنامه است و آن سخنان این است: ـ بدان که پایداری فرمانروایی تو به پیوستگی درآمد خراج است و آن فراهم نشود جز به آبادی سرزمینها و رسیدن به کمال هدف، در این راه نیکوداشتن احوال خراجگزاران با دادگری میان ایشان و یاری‌دادن آنان است که پاره‌ای از کارها سبب پاره‌ای دیگر از کارهاست و عوامِ مردم ‌ساز و برگ […]

    ابن ابی‌الحدید در شرح عهدنامه امیرمؤمنان علیه‌السلام به مالک اشتر می‌نویسد: در عهدنامة شاپور ـ پسر اردشیر ـ برای پسرش، سخنانی دیدم که شبیه سخن امیرالمؤمنین علی(ع) در این عهدنامه است و آن سخنان این است: ـ بدان که پایداری فرمانروایی تو به پیوستگی درآمد خراج است و آن فراهم نشود جز به آبادی سرزمینها و رسیدن به کمال هدف، در این راه نیکوداشتن احوال خراجگزاران با دادگری میان ایشان و یاری‌دادن آنان است که پاره‌ای از کارها سبب پاره‌ای دیگر از کارهاست و عوامِ مردم ‌ساز و برگ […]

 • مهر ایران
  مرحوم استاد محمدعلی ناصح
  چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۴
    مرا مهر ایران روان‌پرورست که این مهر را تابشی دیگرست بَرِ مهر ما مهر روشن‌ضمیر بود ذرّة بی‌فروغ و حقیر سراسر جهان روشن از چهر اوست فروزان دل گیتی از مهر اوست ز مشرق اگر سر زند آفتاب برآرد سرِ خفتگان را ز خواب فرازد به گردون عَلَم‌های نور شود پرتوافکن به نزدیک و دور چو خورشید ایران فروزان که یافت؟ که یکسان بر آفاق و انفس بتافت زهی مهر رخشندة تابناک که چون رخ نماید ز جانهای پاک، فرو گسترد سایه بر بحر و برّ ز ظلمت نماند […]

    مرا مهر ایران روان‌پرورست که این مهر را تابشی دیگرست بَرِ مهر ما مهر روشن‌ضمیر بود ذرّة بی‌فروغ و حقیر سراسر جهان روشن از چهر اوست فروزان دل گیتی از مهر اوست ز مشرق اگر سر زند آفتاب برآرد سرِ خفتگان را ز خواب فرازد به گردون عَلَم‌های نور شود پرتوافکن به نزدیک و دور چو خورشید ایران فروزان که یافت؟ که یکسان بر آفاق و انفس بتافت زهی مهر رخشندة تابناک که چون رخ نماید ز جانهای پاک، فرو گسترد سایه بر بحر و برّ ز ظلمت نماند […]

 • خوی خوش
  چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۴
  سهل شوشترى: بزرگترین مقامات آن است‏که خوى بد خویش به خوى نیک بدل کند. خوف نر است و رجا ماده، و فرزند هر دو ایمان است. در هر دل که کبر بوَد، خوف و رجا در آن قرار نگیرد. اگر توانى که به صبر نشینى،چنان کن و از آن قوم مباش که صبر بر تو نشیند! تذکره الاولیا نسخه مناسب چاپ

 • ایران‌شناسی در جهان
  طهمورث ساجدی - بخش چهارم
  چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۴
  ایران شناسی در هلند در قرن بیستم، نام سه تن مستشرق که خدمات شایانی در زمینه ایران‌شناسی به جای آوردند، مخصوصاً قابل ذکر است: یکی مارتین تئودور هاوتسما (در مآخذ اسلامی: هوتسما، ۱۸۵۱ـ۱۹۴۳)، سرویراستار (۱۸۹۷ـ ۱۹۲۴) نخستین چاپ دایره‌المعارف اسلام که علاوه برمجموعه متون مربوط به تاریخ سلاجقه(۱۸۸۶ـ ۱۹۰۲)، منتخباتی از اشعار خمسة نظامی را هم منتشر کرد؛ دیگری یوهانس هندریک کرامرس (۱۸۹۱ـ۱۹۵۱)‌استادیار زبانهای فارسی و ترکی در دانشگاه لیدن که توجه خاصی به سهم ایرانیان در متون جغرافیایی اسلامی داشت؛ سه دیگر کارل یان که او هم در دانشگاه […]

 • تاریخ جامع ایران
  چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۴
    نام ایران در تاریخ همواره با حوادث و تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی عجین بوده است. از یورش اسکندر تا استیلای تیموریان، نه تنها هیچ کدام نتوانستند ریشه‌های مستحکم فرهنگ و تمدن این سرزمین را از جای درآورند، بلکه خود به مدافعان فرهنگ، تمدن و زبان ایران بدل شدند و ایران و ایرانی همچنان از مدعیان کهن‌ترین تمدنهای بشری است. تدوین و نگارش تاریخ چنین سرزمینی از مهمترین وظایف مراکز پژوهشی است که اکنون با همت مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی که می‌توان آن را بزرگترین نهاد پژوهشهای فرهنگی در […]

    نام ایران در تاریخ همواره با حوادث و تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی عجین بوده است. از یورش اسکندر تا استیلای تیموریان، نه تنها هیچ کدام نتوانستند ریشه‌های مستحکم فرهنگ و تمدن این سرزمین را از جای درآورند، بلکه خود به مدافعان فرهنگ، تمدن و زبان ایران بدل شدند و ایران و ایرانی همچنان از مدعیان کهن‌ترین تمدنهای بشری است. تدوین و نگارش تاریخ چنین سرزمینی از مهمترین وظایف مراکز پژوهشی است که اکنون با همت مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی که می‌توان آن را بزرگترین نهاد پژوهشهای فرهنگی در […]

Page 1 of 1612345...Last »