روزنامه اطلاعات

ايران شناسی

 • چه خواهم؟
  چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۶
  الهی، روزگاری تو را می‌جستم، خود را می‌یافتم؛ اکنون خود را می‌جویم، تو را می‌یابم! الهی، بر عجز و بیچارگی خود گواهم و از لطف و عنایت تو آگاهم. خواست خواست توست، من چه خواهم؟ خواجه عبدالله انصاری نسخه مناسب چاپ

 • پر از زخم
  محمد مهدی سیار
  چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۶
    هنوز ماتم زنهای خون جگر شده را هنوز داغ پدرهای بی ‌پسر شده را، کسی نبرده ز خاطر، کسی نخواهد برد ز یاد، خاطره باغ شعله‌ور شده را کسی نبرده ز خاطر، نه صبح رفتن را نه عصرهای به دلواپسی به سر شده را نه آه مانده بر آیینه‌های کهنه شهر نه داغهای هرآیینه تازه‌تر شده را جنازه‌ها که می‌آمد، هنوز یادم هست جنازه‌های جوان، کوچه‌های تر شده را… نه، این درخت پر از زخم، خم نخواهد شد خبر دهید دو سه شاخة تبر شده را! خبر دهید دو […]

    هنوز ماتم زنهای خون جگر شده را هنوز داغ پدرهای بی ‌پسر شده را، کسی نبرده ز خاطر، کسی نخواهد برد ز یاد، خاطره باغ شعله‌ور شده را کسی نبرده ز خاطر، نه صبح رفتن را نه عصرهای به دلواپسی به سر شده را نه آه مانده بر آیینه‌های کهنه شهر نه داغهای هرآیینه تازه‌تر شده را جنازه‌ها که می‌آمد، هنوز یادم هست جنازه‌های جوان، کوچه‌های تر شده را… نه، این درخت پر از زخم، خم نخواهد شد خبر دهید دو سه شاخة تبر شده را! خبر دهید دو […]

 • آمیختن غزل عاشقانه و عارفانه
  سخنرانی دکتر عبدالرضا مدرس‌زاده در شهر کتاب
  چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۶
    چو مطربان سحر چنگ در رباب زنندر صبوحیان نفس از آتش مذاب زنند به تاب سینه چراغ فلک برافروزندر ز آب دیده نمک بر دل کباب زنند چو آفتاب ز جیب افق برآرد سرر ز ماه یکشبه آتش در آفتاب زنند شکنج سنبل طاووس بیکران گیرندر هزار قهقهه چون کبک بر غراب زنند مغان به ساغر می آب ارغوان ریزندر بتان به تنگ شکرخنده بر شراب زنند به وقت صبح پریچهرگان زهره‌جبینر دم از سهیل شب‌افروز مه‌نقاب زنند به چین طره پرتاب قلب دل شکنندر به تیر غمزة پرخواب، […]

    چو مطربان سحر چنگ در رباب زنندر صبوحیان نفس از آتش مذاب زنند به تاب سینه چراغ فلک برافروزندر ز آب دیده نمک بر دل کباب زنند چو آفتاب ز جیب افق برآرد سرر ز ماه یکشبه آتش در آفتاب زنند شکنج سنبل طاووس بیکران گیرندر هزار قهقهه چون کبک بر غراب زنند مغان به ساغر می آب ارغوان ریزندر بتان به تنگ شکرخنده بر شراب زنند به وقت صبح پریچهرگان زهره‌جبینر دم از سهیل شب‌افروز مه‌نقاب زنند به چین طره پرتاب قلب دل شکنندر به تیر غمزة پرخواب، […]

 • نو یافته‌هایی از احوال و آثار
  بُنداری اصفهانی، مترجم شاهنامه
  دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
  چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۶
    یکی از مهمترین منابع تاریخ فرهنگ ایران، در نیمه اول قرن هفتم هجری، کتاب گرانقدر و بی‌نظیر «قلائدُ الجمان فی فرائد شعراء هذا الزمان» است، تألیف ابن الشعار موصلی (متوفی ۶۵۴) که در هشت مجلد، به صورت فاکسیمیله به طبع رسیده است.۱ تمام نسخه به خط مؤلف است و ازین بابت کمال امتیاز را داراست. دریغا که مجلدات دوم و هشتم کتاب ظاهرا به دست نیامده است. کتاب در اصل، ده مجلد بوده است. هم اینجا یادآور می‌شوم که اگر یک دانشجوی دوره دکتری ادبیات عربی یا فارسی رساله […]

    یکی از مهمترین منابع تاریخ فرهنگ ایران، در نیمه اول قرن هفتم هجری، کتاب گرانقدر و بی‌نظیر «قلائدُ الجمان فی فرائد شعراء هذا الزمان» است، تألیف ابن الشعار موصلی (متوفی ۶۵۴) که در هشت مجلد، به صورت فاکسیمیله به طبع رسیده است.۱ تمام نسخه به خط مؤلف است و ازین بابت کمال امتیاز را داراست. دریغا که مجلدات دوم و هشتم کتاب ظاهرا به دست نیامده است. کتاب در اصل، ده مجلد بوده است. هم اینجا یادآور می‌شوم که اگر یک دانشجوی دوره دکتری ادبیات عربی یا فارسی رساله […]

 • سفیر دوم؛ داستانی از مثنوی
  پروفسور فضل‌الله رضا ـ کانادا
  چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۶
    آن کس است، اهل بشارت، که اشارت داند نکته‌ها هست بسی، محرم اسرار کجاست؟ (حافظ) مولانا جلال‌الدین محمد بلخی رومی، در رده ژرف‌بین‌ترین شاعران جهان است. بیشتر سخنانش پیچیده و فلسفی است. کتاب مثنوی او در پهناوری اشارات و گسترش معانی همتا ندارد. در داستان‌های مثنوی، این که دو بیگانه کی و کجا به چه زبان مکالمه می‌کنند، مطرح نیست؛ او کلیات را می‌شکافد، به جزئیات توجه ندارد، از اشارات می‌باید به بشارات رسید. *** در زمان خلافت عمر خطاب، آنگاه که دولت اسلامی بیشتر استقرار می‌یافت، سفیری از […]

    آن کس است، اهل بشارت، که اشارت داند نکته‌ها هست بسی، محرم اسرار کجاست؟ (حافظ) مولانا جلال‌الدین محمد بلخی رومی، در رده ژرف‌بین‌ترین شاعران جهان است. بیشتر سخنانش پیچیده و فلسفی است. کتاب مثنوی او در پهناوری اشارات و گسترش معانی همتا ندارد. در داستان‌های مثنوی، این که دو بیگانه کی و کجا به چه زبان مکالمه می‌کنند، مطرح نیست؛ او کلیات را می‌شکافد، به جزئیات توجه ندارد، از اشارات می‌باید به بشارات رسید. *** در زمان خلافت عمر خطاب، آنگاه که دولت اسلامی بیشتر استقرار می‌یافت، سفیری از […]

 • آزادی خرمشهر
  استاد ادیب برومند
  چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۶
    آزادی خرمشهرراستاد ادیب برومند نسخه مناسب چاپ

    آزادی خرمشهرراستاد ادیب برومند نسخه مناسب چاپ

 • نیکان
  چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
  الهی، اگر پرسی، حجت نداریم و اگر بسنجی، بضاعت نداریم و اگر بسوزی، طاقت نداریم. مائیم همه مسلمان بی‌مایه، و همه از طاعت بی‌پیرایه، و همه محتاج و بی‌سرمایه؛ الهی، چون نیکان را استغفار باید کرد، نانیکان را چه باید کرد؟ الهی، می‌بینی و می‌دانی و برآوردن می‌توانی. خواجه عبدالله انصاری نسخه مناسب چاپ

 • اردیبهشت اصفهان
  استاد ادیب برومند
  چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
  خرّما شهر «سپاهان» خاصه در اردیبهشت کز صفایش بازیابى جلوة خرم بهشت در کنار زنده‌رودش دیدة دل برگشاى کش نوآیین منظر است آیینة‌ اردیبهشت بنگر از هر سو به هم پیوسته خرمنهاى گل بنگر از هر جا به هم روییده سبزی‌هاى کشت باغ‏ و بستانش به‏ نکهت، سر به سر مُشکین طراز کوه و صحرایش به‏ نزهت، جابه‏جا مینو سرشت دست نقاش جمالش، نقشها بر در کشید کلک خطاط کمالش، حرفها بر سر نوشت گر شنیدى وصفى از زیبایى «باغ ارم» برصفاهان بین‏ که‏ پیشش‏ نقش‏ هر زیباست زشت جنت […]

 • سام‌نامه در سنجش با شاهنامه
  سخنرانی علی‌اصغر ارجی در شهر کتاب
  چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
    زیبایی‌شناسی بحثی فلسفی است و پیشینه‌اش به زمان افلاطون برمی‌گردد. گاه آن را مقوله‌ا‌ی عینی دانسته‌اند و گاه محصول ذهن؛ زمانی زیبایی‌شناسی به پدیده‌های فیزیکی و طبیعی پرداخته است و زمانی تقلیدی شده است در حوزه‌های هنر و ادبیات. زیبایی‌شناسی موضوعی است که شهود و ارتباط مستقیم انسان با عالم ناخودآگاه و هر پدیده‌ نامکشوف را بیان می‌کند و کشفی است که انسان از درون خود و پدیده‌های پیرامونش استخراج می‌کند. کانت می‌گوید: «در زیبایی‌شناسی مفاهیم و ماهیت مهم نیست، بلکه کشف عملکرد و چگونگی کاربرد مهم است.» مهمترین […]

    زیبایی‌شناسی بحثی فلسفی است و پیشینه‌اش به زمان افلاطون برمی‌گردد. گاه آن را مقوله‌ا‌ی عینی دانسته‌اند و گاه محصول ذهن؛ زمانی زیبایی‌شناسی به پدیده‌های فیزیکی و طبیعی پرداخته است و زمانی تقلیدی شده است در حوزه‌های هنر و ادبیات. زیبایی‌شناسی موضوعی است که شهود و ارتباط مستقیم انسان با عالم ناخودآگاه و هر پدیده‌ نامکشوف را بیان می‌کند و کشفی است که انسان از درون خود و پدیده‌های پیرامونش استخراج می‌کند. کانت می‌گوید: «در زیبایی‌شناسی مفاهیم و ماهیت مهم نیست، بلکه کشف عملکرد و چگونگی کاربرد مهم است.» مهمترین […]

 • آشنایی با ایران‌شناسان
  فریتْس وولف
  لیلا نوری کشتکار
  چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
    فریتس وولف،۱ ایران‌شناس و شاهنامه‌پژوه نامدار آلمانی، که عمده شهرت خود را پس از تألیف «فرهنگ شاهنامه فردوسی» (برلین، ۱۹۳۵) به دست آورد، یازدهم نوامبر ۱۸۸۰ در خانواده‌ای یهودی در برلین به دنیا آمد و تا سی‌‌ویکم مارس ۱۹۴۳ نیز در این شهر زندگی می‌کرد؛‌ اما از سرنوشت او پس از این تاریخ اطلاعی در دست نیست. وولف تحصیلات دبیرستان را در مدرسه سلطنتی فرانسوی به پایان رساند. سپس برای ادامه تحصیل به مونیخ و ‌هایدلبرگ رفت و به تحصیل علوم شرقی، از جمله ادبیات، هنر، فلسفه و زبان، […]

    فریتس وولف،۱ ایران‌شناس و شاهنامه‌پژوه نامدار آلمانی، که عمده شهرت خود را پس از تألیف «فرهنگ شاهنامه فردوسی» (برلین، ۱۹۳۵) به دست آورد، یازدهم نوامبر ۱۸۸۰ در خانواده‌ای یهودی در برلین به دنیا آمد و تا سی‌‌ویکم مارس ۱۹۴۳ نیز در این شهر زندگی می‌کرد؛‌ اما از سرنوشت او پس از این تاریخ اطلاعی در دست نیست. وولف تحصیلات دبیرستان را در مدرسه سلطنتی فرانسوی به پایان رساند. سپس برای ادامه تحصیل به مونیخ و ‌هایدلبرگ رفت و به تحصیل علوم شرقی، از جمله ادبیات، هنر، فلسفه و زبان، […]

 • مولوی و ادبیات مولویه
  شادروان دکتر محمدامین ریاحی
  چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
    مولوی تابناک‌ترین چهرة زبان و ادب و فرهنگ ایرانی در عصر ایلخانان در دیار روم است. آفتاب درخشانی است که بعد از او هم قرنها ستارگانی از او نور گرفته و خانقاه‌ها و محافل دوستداران فرهنگ ایرانی را روشن نگاه داشته‌اند… اقامت مولوی در «قونیه»، پایتخت سلطان کیقباد اول، سبب شده که تذکره‌نویسان و محققان متأخر میان مولوی یا پدرش با آن پادشاه ارتباط نزدیکی تصور نمایند. حتی افلاکی در مناقب‌العارفین خود که مثل هر مریدی به قصد بالابردن مقام پیر و مراد خود افسانه‌های بی‌اساسی سرهم کرده است، […]

    مولوی تابناک‌ترین چهرة زبان و ادب و فرهنگ ایرانی در عصر ایلخانان در دیار روم است. آفتاب درخشانی است که بعد از او هم قرنها ستارگانی از او نور گرفته و خانقاه‌ها و محافل دوستداران فرهنگ ایرانی را روشن نگاه داشته‌اند… اقامت مولوی در «قونیه»، پایتخت سلطان کیقباد اول، سبب شده که تذکره‌نویسان و محققان متأخر میان مولوی یا پدرش با آن پادشاه ارتباط نزدیکی تصور نمایند. حتی افلاکی در مناقب‌العارفین خود که مثل هر مریدی به قصد بالابردن مقام پیر و مراد خود افسانه‌های بی‌اساسی سرهم کرده است، […]

 • غروب کارون
  دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی
  چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
    دیده‌ام دریاست؛ اما زیر دریا آتش است این خلیج سرخ را موج گهرزا آ‌تش است پا بنه بر چشم، ای مهمان زیبای خلیج تا ببینی زیر آب شور دریا، آتش است ای بنازم سرزمینی را که آب و باد و خاک یعنی اصل چار عنصر اندر آنجا آتش است سینه گرم عشق و ساقی آتشین‌روی از شراب مدعی گو پا منه در خانه ما، آتش است مگذر از پیرامُن ما ای حریف خشک‌مغز چیزی اندر سینه ما هست و گویا آتش است ای گلو ترکرده با نفت خُزستان، هوش […]

    دیده‌ام دریاست؛ اما زیر دریا آتش است این خلیج سرخ را موج گهرزا آ‌تش است پا بنه بر چشم، ای مهمان زیبای خلیج تا ببینی زیر آب شور دریا، آتش است ای بنازم سرزمینی را که آب و باد و خاک یعنی اصل چار عنصر اندر آنجا آتش است سینه گرم عشق و ساقی آتشین‌روی از شراب مدعی گو پا منه در خانه ما، آتش است مگذر از پیرامُن ما ای حریف خشک‌مغز چیزی اندر سینه ما هست و گویا آتش است ای گلو ترکرده با نفت خُزستان، هوش […]

 • سنت نوروزخوانى
  نعمت‌الله کاظمى فرامرزى - بخش دوم و پایانی
  چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۶
  اشاره: بخش نخست این نوشتار، در تاریخ ۱۷ اسفند ۹۵ در همین صفحه به چاپ رسیده است. در رودبار، نوروزخوان‌هاى کودک و نوجوان، چند روز قبل از نوروز، در گروههاى چند نفرى به محله‌ها و روستاهاى مختلف مى‌رفتند و این عبارات را مى‌خواندند: دسته‌جمعى: سال نو باشد مبارک ر شما را امسال مبارک ر شما را هر سال مبارک! تک‌خوانى: آقابرار تاج به سرر ته خاناى ناهاى راى سر (= خانه‌ات سر راه قرار گرفته) دسته‌جمعى: سال نو باشد مبارک… تک‌خوانى: ته ره ببو گل پسر (= برایت گل پسرى […]

 • عبادت
  چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۶
  سیدبرهان‏الدین محقق ترمذى: مغز عبادت، گداز نفس است و باقى همه پوست عبادت ‏است. عبادتى که در وى گداز نفس نیست، آن عبادت ‏نیست. روى سوى آفتاب کن تا گرم و روشن شوى. آفتاب قلوب، نور معرفت حق است. معارف نسخه مناسب چاپ

 • «اول اردیبهشت ماه جلالی...» یاد روز سعدی
  خداوند اندیشه و سخن، سعدی
  دکتر احمد کتابی
  چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۶
    سعدیا، چون تو کجا نادره گفتاری هست؟ یا چو شیرین سخنت لعل گهرباری هست؟ (ملک‏الشعراء بهار)۱ سعدی را به‌حق «شاعر همه زمان‎ها»، «شاعر جهانی» و نیز «شاعر انسانیت» خوانده‎اند.۲ این عنوان‎ها به‌راستی شایسته سعدی است؛ چرا که اندیشه‎های والا و انسانی او نه به زمان و دوره‎ای خاص اختصاص دارد و نه به مکان و سرزمینی معین و نه به قوم یا ملتی مشخص. کلام شیرین و آکنده از حکمت و معرفت سعدی خیلی زود مرزهای زمان و مکان را در نوردید و به‎سرعت به افق‎ها و خطه‎های دور […]

    سعدیا، چون تو کجا نادره گفتاری هست؟ یا چو شیرین سخنت لعل گهرباری هست؟ (ملک‏الشعراء بهار)۱ سعدی را به‌حق «شاعر همه زمان‎ها»، «شاعر جهانی» و نیز «شاعر انسانیت» خوانده‎اند.۲ این عنوان‎ها به‌راستی شایسته سعدی است؛ چرا که اندیشه‎های والا و انسانی او نه به زمان و دوره‎ای خاص اختصاص دارد و نه به مکان و سرزمینی معین و نه به قوم یا ملتی مشخص. کلام شیرین و آکنده از حکمت و معرفت سعدی خیلی زود مرزهای زمان و مکان را در نوردید و به‎سرعت به افق‎ها و خطه‎های دور […]

 • پیامد حمله مغول
  ایلیا پاولویچ پتروشفسکی - ترجمه حسن انوشه
  چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۶
    در سده‌های میانه، تهاجمات جهانگشایان صحرا گرد به نواحی آباد و متمدن، معمولا باعث خرابی و ویرانی این نواحی می‌گردید. فتح ایران به دست سلجوقیان خصوصا با غارت و تخریب همراه بود.۱ سرشت ویرانگرانه تهاجم غُزان به خراسان در سالهای پنجاه سده ششم هجریر دوازدهم میلادی مشهور و انگشت‌نماست؛۲ اما فتح ایران به دست مغولان در این کشور نیز مانند سرزمین‌های دیگر، آن‌چنان خرابی و انحطاطی را به بار آورد که قابل مقایسه با ویرانی‌های حاصل از تاخت و تازهای غزان نیست. این ویرانی بر اثر فتوح چنگیزخان که […]

    در سده‌های میانه، تهاجمات جهانگشایان صحرا گرد به نواحی آباد و متمدن، معمولا باعث خرابی و ویرانی این نواحی می‌گردید. فتح ایران به دست سلجوقیان خصوصا با غارت و تخریب همراه بود.۱ سرشت ویرانگرانه تهاجم غُزان به خراسان در سالهای پنجاه سده ششم هجریر دوازدهم میلادی مشهور و انگشت‌نماست؛۲ اما فتح ایران به دست مغولان در این کشور نیز مانند سرزمین‌های دیگر، آن‌چنان خرابی و انحطاطی را به بار آورد که قابل مقایسه با ویرانی‌های حاصل از تاخت و تازهای غزان نیست. این ویرانی بر اثر فتوح چنگیزخان که […]

 • سرزمین حکمت
  آیت الله دکتر مهدی محیی‌الدین الهی قمشه‌ای
  چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۶
    رسول(ص) فرمود: «لو کانَ العلمُ فی الثُّریا لَنالَهُ رجالٌ من الفارس: اگر دانش در ستارة پروین باشد، مردمانی از ایران بدان دست می‌یابند.» گفت رسول آن به سفارت امین: دانش و هوش است در ایران زمین دانش اگر پای به کیوان بوَد دسترس مردم ایران بود معرفت و فکرت و فرهنگ و هوش عقل و ذکاء و نفخات سروش معنی اخلاص و لُباب حِکم۱ بر در آن قوم فرازد عَلم مهر و تولای علی زان گروه برکشدی خیمه به هر دشت و کوه پرتو حق بر دل هشیارشان راه […]

    رسول(ص) فرمود: «لو کانَ العلمُ فی الثُّریا لَنالَهُ رجالٌ من الفارس: اگر دانش در ستارة پروین باشد، مردمانی از ایران بدان دست می‌یابند.» گفت رسول آن به سفارت امین: دانش و هوش است در ایران زمین دانش اگر پای به کیوان بوَد دسترس مردم ایران بود معرفت و فکرت و فرهنگ و هوش عقل و ذکاء و نفخات سروش معنی اخلاص و لُباب حِکم۱ بر در آن قوم فرازد عَلم مهر و تولای علی زان گروه برکشدی خیمه به هر دشت و کوه پرتو حق بر دل هشیارشان راه […]

 • نوروزخوانى
  نعمت‌الله کاظمى فرامرزى
  چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۵
    «نوروز» آغازى است مهم؛ آغاز مجدد زندگى، رویش دوباره گلها، فصل سرسبزى و بارورى. «نوروز» آیتى است از آیات خداوند و شایان تفکر و تدبر. پس لازم است چنین آغاز مهمى را نوید داد و آن را جشن گرفت. «نوروزخوان‌ها» چنین رسالتى را برعهده مى‌گیرند. آنان نویددهندگان تولد دوباره طبیعت و طلایه‌داران بهارند. نوروزخوان‌ها در روزهاى آخر اسفند ماه با همراه یا همراهان خود وارد حیاط منزل مردم مى‌شدند و با آوازى خوش در مدح ائمه اطهار و توصیف طبیعت و تبریک فرا رسیدن سال نو و آرزوى تندرستى […]

    «نوروز» آغازى است مهم؛ آغاز مجدد زندگى، رویش دوباره گلها، فصل سرسبزى و بارورى. «نوروز» آیتى است از آیات خداوند و شایان تفکر و تدبر. پس لازم است چنین آغاز مهمى را نوید داد و آن را جشن گرفت. «نوروزخوان‌ها» چنین رسالتى را برعهده مى‌گیرند. آنان نویددهندگان تولد دوباره طبیعت و طلایه‌داران بهارند. نوروزخوان‌ها در روزهاى آخر اسفند ماه با همراه یا همراهان خود وارد حیاط منزل مردم مى‌شدند و با آوازى خوش در مدح ائمه اطهار و توصیف طبیعت و تبریک فرا رسیدن سال نو و آرزوى تندرستى […]

 • آشنایی با ایران‌شناسان
  رُنه گْروسه
  رضا دستجردی
  چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۵
    رُنه گروسه۱ ـ از مورخان، ایران‌شناسان و خاورشناسان بزرگ فرانسه در قرون نوزدهم و بیستم، عضو فرهنگستان فرانسه و صاحب آثاری در تاریخ، هنر، فلسفه و کیشهای ملل آسیایی ـ در پنجم سپتامبر سال ۱۸۸۵ جنوب فرانسه، متولد شد و در دوازدهم سپتامبر سال ۱۹۵۲ در شصت و هفت سالگی در پاریس درگذشت. تحصیلات مقدماتی را در مدرسة فرانسوی‌های شهر رم به پایان رسانید و پس از آن، در رشتة تاریخ از دانشگاه مونپلیه فارغ‌التحصیل شد (۱۹۰۳). به سبب بیماری ناچار شد که تحصیل در دانشگاه را رها کند؛ […]

    رُنه گروسه۱ ـ از مورخان، ایران‌شناسان و خاورشناسان بزرگ فرانسه در قرون نوزدهم و بیستم، عضو فرهنگستان فرانسه و صاحب آثاری در تاریخ، هنر، فلسفه و کیشهای ملل آسیایی ـ در پنجم سپتامبر سال ۱۸۸۵ جنوب فرانسه، متولد شد و در دوازدهم سپتامبر سال ۱۹۵۲ در شصت و هفت سالگی در پاریس درگذشت. تحصیلات مقدماتی را در مدرسة فرانسوی‌های شهر رم به پایان رسانید و پس از آن، در رشتة تاریخ از دانشگاه مونپلیه فارغ‌التحصیل شد (۱۹۰۳). به سبب بیماری ناچار شد که تحصیل در دانشگاه را رها کند؛ […]

 • هنر کتاب‌آرایی ایرانی
  گفتگو با استاد ادیب برومند - کریم فیضی - بخش اول
  چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۵
    اشاره: از آنجا که استاد ادیب برومند چند دهه است که در عرصه شعر فعالیت جدی می‌کند، بیشتر به وجه ادبی‌اش ـ که بسیار هم والاست ـ شناخته می‌شود و شاید بسیاری ندانند که او افزون بر تسلط چشمگیر بر نظم و نثر فارسی (و تا حدی ادبیات عرب و فرانسه)، در بیشتر هنرهای ایرانی نیز فردی نامور و کارشناس است؛ از جمله رشته‌های مختلف نقاشی و نگارگری و شاخه‌های مرتبط با آن. انتشارات اطلاعات به‌تازگی کتاب «از نقطه تا نگار» را در بیش از ۶۰۰ صفحه به چاپ […]

    اشاره: از آنجا که استاد ادیب برومند چند دهه است که در عرصه شعر فعالیت جدی می‌کند، بیشتر به وجه ادبی‌اش ـ که بسیار هم والاست ـ شناخته می‌شود و شاید بسیاری ندانند که او افزون بر تسلط چشمگیر بر نظم و نثر فارسی (و تا حدی ادبیات عرب و فرانسه)، در بیشتر هنرهای ایرانی نیز فردی نامور و کارشناس است؛ از جمله رشته‌های مختلف نقاشی و نگارگری و شاخه‌های مرتبط با آن. انتشارات اطلاعات به‌تازگی کتاب «از نقطه تا نگار» را در بیش از ۶۰۰ صفحه به چاپ […]

Page 1 of 3312345...Last »