روزنامه اطلاعات

ايران شناسی

 • برگی از دفترهای کهن
  چهارشنبه ۴ آذر ۱۳۹۴
  اندرزهای آذرپاد مهرسپندان ـ نیکوکار باش نه بدکار؛ زیرا زندگانی انسان جاودان نیست و چیزی از کردار نیک لازمتر نیست. ـ گذشته را فراموش کن و به آنچه نرسیده، رنج و اندوه مبر. ـ هرچه شنوی، به شتاب و بیهوده مگوی. ـ زن و فرزند خود را از آموختن بازمدار تا اندوه به تو نرسد و پشیمان نشوی. ـ پیش از پاسخ‌دادن بیندیش و هیچ کس را ریشخند مکن. ـ با فرومایه رایزنی مکن، با بدکار همراز مشو، و با نادان راز خود مگوی. ـ با مرد خشمگین همراه مشو […]

 • بیهقی و تاریخ‌نگاری
  دکتر سید خلیل خطیب رهبر - بخش اول
  چهارشنبه ۴ آذر ۱۳۹۴
    «غرض من آن است که تاریخ پایه‌ای بنویسم و بنائی بزرگ افراشته گردانم، چنان‌که ذکر آن تا آخر روزگار باقی ماند.» بیهق نام دیرینه بخشی از خراسان بوده است که شهر بزرگ آن اکنون سبزوار است. ابوالفضل محمدبن حسین بیهقی نویسنده توانا و تاریخ‌نگار فرزانه ایران از این سرزمین دانشمندپرور برخاسته است. همشهری این مورخ نامی، ابوالحسن علی بن‌زید بیهقی در «تاریخ بیهق» که در نیمه دوم قرن ششم تألیف شده و با تصحیح و تعلیقات مرحوم احمد بهمنیار استاد فقید بزرگوار در سال ۱۳۱۷ش به چاپ رسیده است، […]

    «غرض من آن است که تاریخ پایه‌ای بنویسم و بنائی بزرگ افراشته گردانم، چنان‌که ذکر آن تا آخر روزگار باقی ماند.» بیهق نام دیرینه بخشی از خراسان بوده است که شهر بزرگ آن اکنون سبزوار است. ابوالفضل محمدبن حسین بیهقی نویسنده توانا و تاریخ‌نگار فرزانه ایران از این سرزمین دانشمندپرور برخاسته است. همشهری این مورخ نامی، ابوالحسن علی بن‌زید بیهقی در «تاریخ بیهق» که در نیمه دوم قرن ششم تألیف شده و با تصحیح و تعلیقات مرحوم احمد بهمنیار استاد فقید بزرگوار در سال ۱۳۱۷ش به چاپ رسیده است، […]

 • زبان فارسی در خراسان بزرگ
  دکتر صفر عبدالله ـ عضو پیوسته فرهنگستان
  چهارشنبه ۴ آذر ۱۳۹۴
    اشاره: آنچه در پی می‌آید، بخشهایی از گزارش دکتر عبدالله استاد زبان و ادبیات فارسی و مدیر بخش ایران‌شناسی دانشگاه ابولیخان قزاقستان در باره وضعیت زبان فارسی در خراسان بزرگ (آسیای مرکزی) است. ما هرچه داشته‌ایم و داریم از برکت زبان شیرین و ادبیات بی‌نظیر پارسی است. ادبیات ما از نادرترین ادبیات جهان است که در آن تمام دانشها ـ از فلسفه و حکمت تا تاریخ و فرهنگ ـ به گونه‌ای هنرمندانه و دلنشین تجلی یافته است. بدین‌روی، روشن است که بزرگترین سرمایه ملی ما «زبان فارسی» و به […]

    اشاره: آنچه در پی می‌آید، بخشهایی از گزارش دکتر عبدالله استاد زبان و ادبیات فارسی و مدیر بخش ایران‌شناسی دانشگاه ابولیخان قزاقستان در باره وضعیت زبان فارسی در خراسان بزرگ (آسیای مرکزی) است. ما هرچه داشته‌ایم و داریم از برکت زبان شیرین و ادبیات بی‌نظیر پارسی است. ادبیات ما از نادرترین ادبیات جهان است که در آن تمام دانشها ـ از فلسفه و حکمت تا تاریخ و فرهنگ ـ به گونه‌ای هنرمندانه و دلنشین تجلی یافته است. بدین‌روی، روشن است که بزرگترین سرمایه ملی ما «زبان فارسی» و به […]

 • ذکر جمیل استاد فقید دانشمند دکتر سیدابوالحسن جلیلی
  عالم بزرگی‌ که قدرش ناشناخته ماند
  دکتر احمد مهدوی‌ دامغانی
  چهارشنبه ۴ آذر ۱۳۹۴
    قریب دو ماه از وفات استاد والامقام ارجمند، فرشتة مجسّم به صورت آدمی، آن دانشمند وارستة فروتن نجیب، ذریّه پاک حضرت زهرای اطهر سلام‌الله علیها، دکتر سید ابوالحسن جلیلی رحمه‌الله علیه می‌گذرد. او عالم فاضلی بود که به تعبیر حضرت حکیم سنائی: علم کز تو تو را بنستاندر جهل از آن علم بهْ بود صد بار؛ علم او و فلسفه وافی محققانة او، او را از خودش و از «من و ما» گفتن و مبالغه کردن دربارة آنچه از فلسفه و عرفان و نیز ادب هر سه زبان عربی […]

    قریب دو ماه از وفات استاد والامقام ارجمند، فرشتة مجسّم به صورت آدمی، آن دانشمند وارستة فروتن نجیب، ذریّه پاک حضرت زهرای اطهر سلام‌الله علیها، دکتر سید ابوالحسن جلیلی رحمه‌الله علیه می‌گذرد. او عالم فاضلی بود که به تعبیر حضرت حکیم سنائی: علم کز تو تو را بنستاندر جهل از آن علم بهْ بود صد بار؛ علم او و فلسفه وافی محققانة او، او را از خودش و از «من و ما» گفتن و مبالغه کردن دربارة آنچه از فلسفه و عرفان و نیز ادب هر سه زبان عربی […]

 • حکیم نظامی گنجوی و ایران
  محمدعلی ناصح
  چهارشنبه ۴ آذر ۱۳۹۴
    مرحبا ای پیک فرّخ، ای برید رایگان ای ز آغاز جهان بر عرصه گیتی روان زی دیار دوستان شو وندرین راه از شتاب نور خورشید جهان افروز را بر جای مان هان و هان بر گنجه بگذر وندر آن پاکیزه جای کز طراوت از بهشت جاودان دارد نشان چون غبار ره فروافشانی از دامان و نیز با زلال کوثر و آب بقا شویی دهان، بر مزار پاک استاد سخن، فحل ادب کز معانی گوی سبقت برد از اهل بیان، شاعر ساحر، نظامی، نکته‌سنج عذب‌گوی آن در اقلیم بلاغت، خسرو […]

    مرحبا ای پیک فرّخ، ای برید رایگان ای ز آغاز جهان بر عرصه گیتی روان زی دیار دوستان شو وندرین راه از شتاب نور خورشید جهان افروز را بر جای مان هان و هان بر گنجه بگذر وندر آن پاکیزه جای کز طراوت از بهشت جاودان دارد نشان چون غبار ره فروافشانی از دامان و نیز با زلال کوثر و آب بقا شویی دهان، بر مزار پاک استاد سخن، فحل ادب کز معانی گوی سبقت برد از اهل بیان، شاعر ساحر، نظامی، نکته‌سنج عذب‌گوی آن در اقلیم بلاغت، خسرو […]

 • خوشا
  چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۴
  یحیى بن ‏معاذ رازى: بخ بخ آن دلى که از اشتغال دنیارسته باشد و از اهوال آخرت ایمن شده، همت از این هر دو سر بگسسته باشد و به حق پیوسته! کشف المحجوب نسخه مناسب چاپ

 • ذهن، زبان و آگاهی دینی ناصرخسرو
  دکتر سیدمحمد عمادی ‌حائری
  چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۴
  اشاره: بیست‌ودومین مجموعة درس‌گفتارهایی دربارة ناصرخسرو در مرکز فرهنگی شهر کتاب، به «دیدگاه ناصرخسرو دربارة بنیان مادی و اصالت تجربة نبوی» اختصاص داشت. تجربه‌های معنوی و دینی در سنتهای دینی گوناگون مبنایی برای باورهای دینی بوده است. با وجود آنکه این نوع تجارب شباهتهایی با تجربه‌های حسی دارد، بسیاری از فیلسوفان معاصر تأکید می‌کنند که تجربه‌های دینی و معنوی تفاوتهای بنیادینی با تجربه‌های حسی دارد و نمی‌توان این دو نوع تجربه را از یک سنخ دانست. در برابر، برخی دیگر از فیلسوفان، مشهورتر از همه فیلسوف آمریکایی ویلیام آلستون، با […]

 • ایران‌گردی
  دژ الموت
  چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۴
    قلعه الموت در شمال شرقی روستای گازرخان (در استان قزوین) و بر فراز صخره‌ای به ارتفاع ۲۱۶۳ متر از سطح دریا قرار دارد. بلندی صخره از زمینهای پیرامون خود ۲۰۰ متر و گسترة دژ ۲۰هزار مترمربع می‌باشد. اطراف دژ از هر چهارسو پرتگاه است و تنها راه ورود به آن در ضلع شمال شرقی است که کوه هودکان با فاصله‌ای نسبتاً زیاد بر آن مشرف است. به نوشته حمدالله مستوفی، این بنا به دست داعی‌الحق حسن بن زید الباقر بنا شد و حسن صباح در سال ۴۸۶ق آن را […]

    قلعه الموت در شمال شرقی روستای گازرخان (در استان قزوین) و بر فراز صخره‌ای به ارتفاع ۲۱۶۳ متر از سطح دریا قرار دارد. بلندی صخره از زمینهای پیرامون خود ۲۰۰ متر و گسترة دژ ۲۰هزار مترمربع می‌باشد. اطراف دژ از هر چهارسو پرتگاه است و تنها راه ورود به آن در ضلع شمال شرقی است که کوه هودکان با فاصله‌ای نسبتاً زیاد بر آن مشرف است. به نوشته حمدالله مستوفی، این بنا به دست داعی‌الحق حسن بن زید الباقر بنا شد و حسن صباح در سال ۴۸۶ق آن را […]

 • برگی از تاریخ
  حکایت زن دادخواه با سلطان محمود
  حکیم سنایی غزنوی
  چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۴
    عاملی در نسا و در باوَرد قصد املاک و چیز آن زن کرد خانه زن به قصد جمله ببرد چون برَد جامه عرابی، کُرد زن گرفت از تعب ره غزنین بشنو این قصّه و عجایب بین کرد آنها به قصّه سلطان را به شفیع آورید یزدان را، که: ز من عامل نسا املاک بستد و من شدم ز رنج هلاک» شاه چون حال پیر زن بشنید پیرزن را ضعیف و عاجز دید، گفت: «بدهید نامه‌ای گر هست تا ز املاک زن بدارد دست» نامه بستد سبک زن و آورد […]

    عاملی در نسا و در باوَرد قصد املاک و چیز آن زن کرد خانه زن به قصد جمله ببرد چون برَد جامه عرابی، کُرد زن گرفت از تعب ره غزنین بشنو این قصّه و عجایب بین کرد آنها به قصّه سلطان را به شفیع آورید یزدان را، که: ز من عامل نسا املاک بستد و من شدم ز رنج هلاک» شاه چون حال پیر زن بشنید پیرزن را ضعیف و عاجز دید، گفت: «بدهید نامه‌ای گر هست تا ز املاک زن بدارد دست» نامه بستد سبک زن و آورد […]

 • خلخال، باغ بهشت
  مهدی عنایت زاده (تنها)
  چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۴
    گویند رقیبان که: شما اهل کجائید؟ زانجا که شمائید، کمی رخ بنمائید شهری که بدین‌گونه از آن یاد نمودید نبوَد به جهان، بلکه به فردوس خدائید نامش چه و جایش به کجا؟ چیست نشانش؟ آیا به زمینید؟ و یا عرش سمائید؟ گفتم که: زبان را نبوَد قدرت تحسین با چشم ببینید مگر فهم نمائید آنجا که من آیم به خدا باغ بهشت است ترسم که شود فاش و شماجان به کف آئید از شهد وگل وحور وگیاه و بر و چشمه صد گونه بیابید اگر اهل صفائید باشد همگان […]

    گویند رقیبان که: شما اهل کجائید؟ زانجا که شمائید، کمی رخ بنمائید شهری که بدین‌گونه از آن یاد نمودید نبوَد به جهان، بلکه به فردوس خدائید نامش چه و جایش به کجا؟ چیست نشانش؟ آیا به زمینید؟ و یا عرش سمائید؟ گفتم که: زبان را نبوَد قدرت تحسین با چشم ببینید مگر فهم نمائید آنجا که من آیم به خدا باغ بهشت است ترسم که شود فاش و شماجان به کف آئید از شهد وگل وحور وگیاه و بر و چشمه صد گونه بیابید اگر اهل صفائید باشد همگان […]

 • هنر فرش ایرانی
  پروفسور آرتورپوپ
  چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۴
    اشاره: شرق‌شناس و مورخ بنام آمریکایی، آرتور پوپ (Pope، ۱۲۵۹ـ ۱۳۴۸) از پژوهشگران و پیشگامان در مطالعه هنرهای آسیایی به‌ویژه هنر ایرانی و اسلامی و از بنیانگذاران مؤسسه آسیایی دانشگاه شیراز است که ۲۴ سال آن را اداره نمود. وی از بزرگترین محققانی بوده که فرهنگ و معماری ایران را ضمن کتابها، مقالات و صدها سخنرانی در سراسر جهان شناساند. افزون بر این، به یاری همسرش نمایشگاههای زیادی در معرفی آثار هنری ایرانی در جهان برپا کرد و بر آن بود که: «هنر ایرانی، بزرگترین سرمایه این کشور است […]

    اشاره: شرق‌شناس و مورخ بنام آمریکایی، آرتور پوپ (Pope، ۱۲۵۹ـ ۱۳۴۸) از پژوهشگران و پیشگامان در مطالعه هنرهای آسیایی به‌ویژه هنر ایرانی و اسلامی و از بنیانگذاران مؤسسه آسیایی دانشگاه شیراز است که ۲۴ سال آن را اداره نمود. وی از بزرگترین محققانی بوده که فرهنگ و معماری ایران را ضمن کتابها، مقالات و صدها سخنرانی در سراسر جهان شناساند. افزون بر این، به یاری همسرش نمایشگاههای زیادی در معرفی آثار هنری ایرانی در جهان برپا کرد و بر آن بود که: «هنر ایرانی، بزرگترین سرمایه این کشور است […]

 • کانال خبری روزنامه اطلاعات در تلگرام:
  شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۴
  کانال خبری روزنامه اطلاعات در تلگرام: Telegram.me/ettelat code نسخه مناسب چاپ

  کانال خبری روزنامه اطلاعات در تلگرام: Telegram.me/ettelat code نسخه مناسب چاپ

 • برگی از تاریخ/گزارش یک واقعه: تظاهرات ۲۱ آبان ۱۳۳۲
  نوری در تاریکی
  امیر (بهروز) طیرانی
  چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۴
    وقتی عصر ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ کودتاچیان حکومت دکتر مصدق را سرنگون کردند و مراکز دولتی را تصرف نمودند و شب با رؤیای اتمام کار به خانه‌ رفتند، تصور نمی‌کردند که این قصه سر دراز داشته باشد. تصور آنها این بود که بعد ازتصرف مراکز قدرت و بازداشت تعدادی از عناصر طرفدار دکتر مصدق و نیز فعالان سایر احزاب و گروههای سیاسی همچون توده‌ای‌ها، غائله به پایان خواهد رسید و همه چیز به خوبی و خوشی به نفع کودتاگران و حامیان آمریکایی ـ انگلیسی آنها پایان خواهد یافت. اما این […]

    وقتی عصر ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ کودتاچیان حکومت دکتر مصدق را سرنگون کردند و مراکز دولتی را تصرف نمودند و شب با رؤیای اتمام کار به خانه‌ رفتند، تصور نمی‌کردند که این قصه سر دراز داشته باشد. تصور آنها این بود که بعد ازتصرف مراکز قدرت و بازداشت تعدادی از عناصر طرفدار دکتر مصدق و نیز فعالان سایر احزاب و گروههای سیاسی همچون توده‌ای‌ها، غائله به پایان خواهد رسید و همه چیز به خوبی و خوشی به نفع کودتاگران و حامیان آمریکایی ـ انگلیسی آنها پایان خواهد یافت. اما این […]

 • آذربایجان
  دکتر احمد احمدی
  چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۴
    خاک آذربایجان، ای سرزمین افتخار ای به دین مرزداران مرزداری سر به دار ای هوایت عنبرآگین، باغ و راغت مشک‏بیز جویبارت مشکبار و کوهسارت مشکسار راسخ و نستوه و بشکوه و ستبر و سرفراز راست چون سرو تناور، در گذار روزگار افسری بر فرق دانش، چون تو را علامه‌هاست سروری بر چامه‌سازان زانکه داری شهریار راست گفتندم که: ایران پیکر و این خطّه سر دارم این دُرّ گرانسنگ از نیاکان یادگار آن امام راستان خواندت هماره پیشتاز وه چه خوش نامی، بهین فخری چو زمزم خوشگوار در ملایر یافتم […]

    خاک آذربایجان، ای سرزمین افتخار ای به دین مرزداران مرزداری سر به دار ای هوایت عنبرآگین، باغ و راغت مشک‏بیز جویبارت مشکبار و کوهسارت مشکسار راسخ و نستوه و بشکوه و ستبر و سرفراز راست چون سرو تناور، در گذار روزگار افسری بر فرق دانش، چون تو را علامه‌هاست سروری بر چامه‌سازان زانکه داری شهریار راست گفتندم که: ایران پیکر و این خطّه سر دارم این دُرّ گرانسنگ از نیاکان یادگار آن امام راستان خواندت هماره پیشتاز وه چه خوش نامی، بهین فخری چو زمزم خوشگوار در ملایر یافتم […]

 • تاریخ تمدن ایران در رفتار با محیط‌زیست
  آیت‌الله دکتر سید مصطفی محقق‌داماد
  چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۴
    ایرانیان باستان شادی مردمان را توأم با شادمانی زندگی برای جانوران و گیاهان و زمین و جهان می‌دانستند و به این پرسش که «کدام زمین شادتر است» پاسخ مینوی خرد یا همان روح عقل چنین بوده است: «نخستین زمین شادمان، زمینی است که مرد پارسا در آن زندگی کند. دو دیگر زمینی که در آن آتشکده‌ها سازند. سه دیگر آنجا که در آن گاوان و گوسفندان خوابند. چهارم زمینی که در آن کشاورزی کنند. پنجم زمینی که لانة جانوران زیانکار را در آن ویران سازند. ششم زمینی که آمد […]

    ایرانیان باستان شادی مردمان را توأم با شادمانی زندگی برای جانوران و گیاهان و زمین و جهان می‌دانستند و به این پرسش که «کدام زمین شادتر است» پاسخ مینوی خرد یا همان روح عقل چنین بوده است: «نخستین زمین شادمان، زمینی است که مرد پارسا در آن زندگی کند. دو دیگر زمینی که در آن آتشکده‌ها سازند. سه دیگر آنجا که در آن گاوان و گوسفندان خوابند. چهارم زمینی که در آن کشاورزی کنند. پنجم زمینی که لانة جانوران زیانکار را در آن ویران سازند. ششم زمینی که آمد […]

 • آشنایی با ایران‌شناسان
  دهخدا، آراسته به چندین هنر
  دکتر غلامحسین یوسفی
  چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۴
    شادروان علی‌اکبر دهخدا، نویسنده آزادیخواه و منتقد اجتماعی عصر مشروطیت و ادیب و محقق معروف روزگار ما، از چند نظر درخور توجه است و سیمایی درخشان دارد. از این رو غور در آثار فکری و قلمی و پژوهشهای او ناگزیر در زمینه‌های گوناگون تواند بود. بی‌گمان این توفیق به‌ندرت نصیب اشخاص می‌شود که وجود آنها از چند جهت منشأ اثر و بارور باشد و دهخدا را باید از این گونه افراد کم‌نظیر و ارجمند به شمار آورد. در سالهایی که شور آزادی طلبی و وطن‌خواهی و آرزوی استقرار حق […]

    شادروان علی‌اکبر دهخدا، نویسنده آزادیخواه و منتقد اجتماعی عصر مشروطیت و ادیب و محقق معروف روزگار ما، از چند نظر درخور توجه است و سیمایی درخشان دارد. از این رو غور در آثار فکری و قلمی و پژوهشهای او ناگزیر در زمینه‌های گوناگون تواند بود. بی‌گمان این توفیق به‌ندرت نصیب اشخاص می‌شود که وجود آنها از چند جهت منشأ اثر و بارور باشد و دهخدا را باید از این گونه افراد کم‌نظیر و ارجمند به شمار آورد. در سالهایی که شور آزادی طلبی و وطن‌خواهی و آرزوی استقرار حق […]

 • خوشا
  چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۴
  یحیى بن ‏معاذ رازى: بخ بخ آن دلى که از اشتغال دنیارسته باشد و از احوال آخرت ایمن شده، همت از این هر دو سر بگسسته باشد و به حق پیوسته! کشف المحجوب نسخه مناسب چاپ

 • نکته‌ها:
  چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۴
  ـ نادان، نادانی خویش را در اندیشه‌اش چنان نیک می‌پندارد که دانا دانایی خویش را. ـ به نیرو کسی شایسته‌تر است که چون او را خشم گیرد، بتواند خشم را بنشاند و گناه نکند و خویشتن آرام گرداند. ـ آنچه درباره‌ هر کسی سزاوار است به کار برده شود، آشتی و دوستی است و آنچه درباره‌ هیچ کسی نباید به کار برده شود، کین و دشمنی است. ـ دانایی است که کسی از آن سیری ندارد و فرهنگ و هنر است که کسی نمی‌تواند آن را برباید. ـ هر انسانی […]

 • ایرانیان از نگاه بیگانگان
  چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۴
    علم دوستى ایرانیان چنان شوق به درس و سواد دارند که خودم اشخاص تهیدست و ساده‌‏اى را در آن کشور دیدم که بلاشک بی‌‏سواد بودند؛ اما به خرج خود در محله‌‏هاى جدید شهر که در آنجا ساکن بودند، براى مدرسه خانه و عمارت می‌‏ساختند.‏ جان شیرمان، نویسنده‏ رؤیایى ایرانیان به طور عموم متجسس و داراى افکار معنوى هستند؛ اما اغلب رؤیایى و خیالبافند و کمتر به کارهاى سودمند می‌‏پردازند. افزون بر این، تصور می‌‏کنند که از حیث هوش و زیرکى بر دیگر ملتها بسى برترى دارند و موجوداتى هستند […]

    علم دوستى ایرانیان چنان شوق به درس و سواد دارند که خودم اشخاص تهیدست و ساده‌‏اى را در آن کشور دیدم که بلاشک بی‌‏سواد بودند؛ اما به خرج خود در محله‌‏هاى جدید شهر که در آنجا ساکن بودند، براى مدرسه خانه و عمارت می‌‏ساختند.‏ جان شیرمان، نویسنده‏ رؤیایى ایرانیان به طور عموم متجسس و داراى افکار معنوى هستند؛ اما اغلب رؤیایى و خیالبافند و کمتر به کارهاى سودمند می‌‏پردازند. افزون بر این، تصور می‌‏کنند که از حیث هوش و زیرکى بر دیگر ملتها بسى برترى دارند و موجوداتى هستند […]

 • برگی از تاریخ
  عباس‌میرزا در دو روایت
  چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۴
    ارنست ژوبر که از سوی ناپلئون بناپارت به ایران اعزام شده بود، در سال ۱۲۲۱ق در اردوگاه جنگی عباس‌میرزا با روسها، از او دیدار می‌کند. او می‌گوید: در مدت زمان کوتاهی که در خدمت عباس‌میرزا بودم، همواره به مسائل مهم می‌پرداخت. او از امور پوچ و یاوه‌گویی خودداری می‌نمود و همواره نکته‌های دقیقی را مطرح می‌کرد. یک بار از سر درد به من چنین گفت: مردم به کارهای من افتخار می‌کنند؛ ولی چون من، از ضعیفی من بی‌خبرند. چه کرده‌ام که قدر و قیمت جنگجویان مغرب زمین را داشته […]

    ارنست ژوبر که از سوی ناپلئون بناپارت به ایران اعزام شده بود، در سال ۱۲۲۱ق در اردوگاه جنگی عباس‌میرزا با روسها، از او دیدار می‌کند. او می‌گوید: در مدت زمان کوتاهی که در خدمت عباس‌میرزا بودم، همواره به مسائل مهم می‌پرداخت. او از امور پوچ و یاوه‌گویی خودداری می‌نمود و همواره نکته‌های دقیقی را مطرح می‌کرد. یک بار از سر درد به من چنین گفت: مردم به کارهای من افتخار می‌کنند؛ ولی چون من، از ضعیفی من بی‌خبرند. چه کرده‌ام که قدر و قیمت جنگجویان مغرب زمین را داشته […]

Page 1 of 2012345...Last »