روزنامه اطلاعات

ايران شناسی

 • عالم‌آرای نادری
  دکتر محمدامین ریاحی خویی - بخش دوم
  چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۳
  البته گاهی جشن و رامش هم بود. و محمدکاظم تصویرگر جشنها و شادیها و سرگرمیهای آن عصر هم هست؛ از آن جمله: جلوس عباس سوم در اصفهان، جشن ولیعهدی رضاقلی میرزا، جشن فتح هند در مشهد. گزارشهای مؤلف از مراسم آتشبازی و بندبازی و شعبده‌بازی، از نظر آشنایی ما با پیشینة این سرگرمیها اهمیت دارد. و چون او از افراد عادی مردم بوده، طبعاً توجهش به این نوع سرگرمیها بیشتر جلب می‌شده و در توصیف آنها به جزئیات پرداخته، و در آن میان اصطلاحات مربوط به آنها، و نیز انواع […]

 • کردها پرچمداران ادب فارسی در ایران و میانرودان
  دکتر محمدعلی سلطانی - بخش هشتم
  چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۳
    بنیادگرایی جز جزیره‌هایی خالی از سکنه در اقیانوس اندیشة اسلامی و ایرانی و عربی و هندی و… سیمایی نداشت که چون با ابزار درس و دینار و تالار راه به جایی نبردند، به سازماندهی حرکتهای ضد بشری و تربیت سرخوردگان اجتماعی و بزهکاران بالفطره شهرهای اروپایی و فریب‌خوردگان تشنه عدالت از ممالک اسلامی پرداختند و از غارهای کوههای هندوکش تا بیابانهای عراق و سوریه به نام اسلام دست به سلاح بردند. سوزاندن کتاب و تخریب مقابر مقدس بزرگان دین و اندیشه و عرفان را در دستور کار خود قرار […]

    بنیادگرایی جز جزیره‌هایی خالی از سکنه در اقیانوس اندیشة اسلامی و ایرانی و عربی و هندی و… سیمایی نداشت که چون با ابزار درس و دینار و تالار راه به جایی نبردند، به سازماندهی حرکتهای ضد بشری و تربیت سرخوردگان اجتماعی و بزهکاران بالفطره شهرهای اروپایی و فریب‌خوردگان تشنه عدالت از ممالک اسلامی پرداختند و از غارهای کوههای هندوکش تا بیابانهای عراق و سوریه به نام اسلام دست به سلاح بردند. سوزاندن کتاب و تخریب مقابر مقدس بزرگان دین و اندیشه و عرفان را در دستور کار خود قرار […]

 • هویت ملی ایرانیان در اعصار اسلامی
  دکتر ناصر تکمیل‌ همایون - بخش اول
  چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۳
    درآمد: شناخت هویت ایرانیان در آغاز ورود اسلام به ایران‌زمین و پذیرش آن در مسیر زمان، بی‌تردید با شرایط تاریخی و موقعیت جهانی آن روزگار(جنگهای امپراتوری روم و ایران) و عوامل ریشه‌دار اجتماعی و مذهبی عصر ساسانیان در پیوند بوده است. به زبان یکی از محققان ایرانی: «اعراب مسلمان بر خلاف مغولان در دوران بعدی، به قصد نابودی غارت منابع اقتصادی و زیربنایی و به غنیمت بردن ثروتهای موجود در ایران به این سرزمین یورش نیاورده بودند، بلکه هدف اصلی آنها گسترش دین نوین اسلام در حوزه فرهنگی ایران […]

    درآمد: شناخت هویت ایرانیان در آغاز ورود اسلام به ایران‌زمین و پذیرش آن در مسیر زمان، بی‌تردید با شرایط تاریخی و موقعیت جهانی آن روزگار(جنگهای امپراتوری روم و ایران) و عوامل ریشه‌دار اجتماعی و مذهبی عصر ساسانیان در پیوند بوده است. به زبان یکی از محققان ایرانی: «اعراب مسلمان بر خلاف مغولان در دوران بعدی، به قصد نابودی غارت منابع اقتصادی و زیربنایی و به غنیمت بردن ثروتهای موجود در ایران به این سرزمین یورش نیاورده بودند، بلکه هدف اصلی آنها گسترش دین نوین اسلام در حوزه فرهنگی ایران […]

 • خوشا اقلیم خوزستان
  مهدی اخوان ثالث
  چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۳
    دو شعر زیر به فاصله ده سال سروده شده است. شعر اول مربوط به قبل از جنگ تحمیلی است و شعر دوم در سال دوم بعد از جنگ. و خورشید خطرخندش پسین و صبح نخلستان، شب کارون و اروندش جواهر شرمگین، چون کیمیا، از خاک زرخیزش و شیرین ‌کام دریا زآبهای آبرومندش زمستان رفته است از یاد تقویمش که هر سالی بهاران ست و تابستان، خزان هم روزکی چندش پس از ایام نوروزی، به تابستان گراید سال بهار از سینة آذر، بوَد تا ساق اسفندش به نخلستان از آن […]

    دو شعر زیر به فاصله ده سال سروده شده است. شعر اول مربوط به قبل از جنگ تحمیلی است و شعر دوم در سال دوم بعد از جنگ. و خورشید خطرخندش پسین و صبح نخلستان، شب کارون و اروندش جواهر شرمگین، چون کیمیا، از خاک زرخیزش و شیرین ‌کام دریا زآبهای آبرومندش زمستان رفته است از یاد تقویمش که هر سالی بهاران ست و تابستان، خزان هم روزکی چندش پس از ایام نوروزی، به تابستان گراید سال بهار از سینة آذر، بوَد تا ساق اسفندش به نخلستان از آن […]

 • تنها تو
  چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۳
  خواجه عبدالله انصاری: الهی، خواندی تأخیر کردم. فرمودی، تقصیر کردم. گفتی کریمم، امید بدان تمام است. تا کرم تو در میان است، ناامیدی حرام است. نسخه مناسب چاپ

 • برگی از تاریخ
  معجزة حکام ایلخانی
  وصاف الحضره شیرازی
  چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۳
  در سال ۷۱۸ خراجی، حاصل رنج رعایا را یکجا به عوض خراج و به عناوین گوناگون دیگر تصاحب کردند و برای ایشان جز غم و حرمان چیزی باقی نگذاشتند. نمودار این دعوی صورت ولایت فیروز آباد است که میزان خراج آنجا را بنده ـ وصّاف الحضره ـ قبلا تعیین کرده بود. ولایت فیروز آباد در معامله سال مذکور جزء بلوک علاء‌الدین هندو بود و او یکی از آل بهمن را به مباشرتْ در آنجا گماشته بود. او علاوه بر آنچه به عناوین دیگر از رعایا مطالبه کرد ـ که با […]

 • فرق تخت جمشید با کولوسیوم
  سعید بشیرتاش
  چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۳
    در حدود ۱۹۵۰ سال پیش، روم پس از حمله به اورشلیم، آن را ویران کرد و مردمانش را به بردگی گرفت و حدود ۴۵ تا ۶۰ هزار نفر از این بردگان در ساختن کولوسیوم به کار گرفته شدند و بسیاری از آنان در حین کار کشته شدند. مراسم افتتاحیه کولوسیوم با کشتار ۹ هزار حیوان غیراهلی برگزار شد. در کولوسیوم، زنان و مردان از هم جدا بودند و جایگاه زنان، که در طبقه پنجم بود، هم دید بسیار بدی به میدان داشت و هم بسیار ناامن و خطرناک بود؛ […]

    در حدود ۱۹۵۰ سال پیش، روم پس از حمله به اورشلیم، آن را ویران کرد و مردمانش را به بردگی گرفت و حدود ۴۵ تا ۶۰ هزار نفر از این بردگان در ساختن کولوسیوم به کار گرفته شدند و بسیاری از آنان در حین کار کشته شدند. مراسم افتتاحیه کولوسیوم با کشتار ۹ هزار حیوان غیراهلی برگزار شد. در کولوسیوم، زنان و مردان از هم جدا بودند و جایگاه زنان، که در طبقه پنجم بود، هم دید بسیار بدی به میدان داشت و هم بسیار ناامن و خطرناک بود؛ […]

 • کردها پرچمداران ادب فارسی در ایران و میانرودان
  دکتر محمدعلی سلطانی - بخش چهارم
  چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۳
    ملک‌الکلام در منظومه‌ای که استمداد از حضرت سیدالشهدا امام حسین(ع) است، می‌گوید: ای توتیای دیدة جان، خاک پای تو برتر ز عرش، بارگه کبریای تو در رستخیز خون جگر بر زمین چکد زان شاخ گل که بردمد از نینوای تو کردی به راه دوست تن و جان خود فدا بادا هزار جان گرامی فدای تو در بحر رحمت است شناور هر آن کسی یک قطره اشک ریزد اندر عزای تو ذات تو هست معنی قرآن و ز اهل کین چون پاره‌پاره صفحة قرآن، قبای تو می‌خواست در زمین بکند […]

    ملک‌الکلام در منظومه‌ای که استمداد از حضرت سیدالشهدا امام حسین(ع) است، می‌گوید: ای توتیای دیدة جان، خاک پای تو برتر ز عرش، بارگه کبریای تو در رستخیز خون جگر بر زمین چکد زان شاخ گل که بردمد از نینوای تو کردی به راه دوست تن و جان خود فدا بادا هزار جان گرامی فدای تو در بحر رحمت است شناور هر آن کسی یک قطره اشک ریزد اندر عزای تو ذات تو هست معنی قرآن و ز اهل کین چون پاره‌پاره صفحة قرآن، قبای تو می‌خواست در زمین بکند […]

 • عالم‌آرای نادری
  دکتر محمدامین ریاحی خویی - بخش دوم
  چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۳
    مؤلف عالم آرا از چنین دیار و روزگاری بود. مردی ساده‌ضمیر از مردم عادی کوچه و بازار، یک کارمند متوسط دفتری و مالی. این است که تعجب نباید کرد که گاهی افسانه‌هایی را به صورت واقعیت تاریخی نقل می‌کند. طبعاً او مردی مذهبی و معتقد و با ایمان است و این از کتاب او برمی‌آید: در جنگهایی که نادر در برابر دشمن احساس ناتوانی می‌کند، روی نیاز به درگاه کارساز می‌آورد و به خاک می‌افتد و مناجات و استغاثه می‌کند و پیروزی را از خدا می‌خواهد. بعد حمله می‌کند […]

    مؤلف عالم آرا از چنین دیار و روزگاری بود. مردی ساده‌ضمیر از مردم عادی کوچه و بازار، یک کارمند متوسط دفتری و مالی. این است که تعجب نباید کرد که گاهی افسانه‌هایی را به صورت واقعیت تاریخی نقل می‌کند. طبعاً او مردی مذهبی و معتقد و با ایمان است و این از کتاب او برمی‌آید: در جنگهایی که نادر در برابر دشمن احساس ناتوانی می‌کند، روی نیاز به درگاه کارساز می‌آورد و به خاک می‌افتد و مناجات و استغاثه می‌کند و پیروزی را از خدا می‌خواهد. بعد حمله می‌کند […]

 • پیامی به عُرس بیدل
  دکتر محمدرضا شفیعی‌کدکنی
  چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۳
    پیام من به عُرس۱ بیدل این است که: بیدل آسمانی در زمین است سپهری بیکران، در کهکشانی که فرش آسمانِ یاسمین است یکی رنگین‌کمان از حیرت و هوش که در هر شک او صدها یقین است مسلمانْ هندوی با عطرِ بودا که برتر از مقام کفر و دین است نه ترک است و نه تاجیک و نه هندو شگفتی بین که هم آن و هم این است مقام بیدل است افزونتر از شعر که لفظش رعشة جان را طنین است بهشتی در یسار او توان یافت بهشت دیگرش اندر […]

    پیام من به عُرس۱ بیدل این است که: بیدل آسمانی در زمین است سپهری بیکران، در کهکشانی که فرش آسمانِ یاسمین است یکی رنگین‌کمان از حیرت و هوش که در هر شک او صدها یقین است مسلمانْ هندوی با عطرِ بودا که برتر از مقام کفر و دین است نه ترک است و نه تاجیک و نه هندو شگفتی بین که هم آن و هم این است مقام بیدل است افزونتر از شعر که لفظش رعشة جان را طنین است بهشتی در یسار او توان یافت بهشت دیگرش اندر […]

 • تنها تو
  چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۳
  خواجه عبدالله انصاری: الهی، اگر از دنیا مرا نصیبی است، به بیگانگان دادم؛ و اگر از عقبی مرا ذخیره‌ای است، به مؤمنان دادم؛ در دنیا مرا یاد تو بس و در عقبی مرا دیدار تو بس٫ الهی، مرا آن ده که مرا آن بهْ. نسخه مناسب چاپ

 • برگی از تاریخ
  چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۳
    رئیسعلی دلواری آزادیخواه مشروطه‌طلب و رهبر قیام جنوب در تنگستان و بوشهر علیه نیروهای بریتانیا در دورة جنگ جهانی در سال ۱۲۶۱ش (۱۸۸۲م) در روستای دلوار از توابع تنگستان متولد شد. پدرش زائرمحمد کدخدای دلوار بود که بعدها به «معین‌الاسلام» ملقّب شد. با شروع نهضت مشروطیت، رئیسعلی در حالی که ۲۴ سال بیشتر نداشت، همکاری نزدیکی با محافل انقلابی و عناصر مشروطه‌طلب در بوشهر، تنگستان و دشتی آغاز کرد. دوران جوانی او همزمان با حضور گسترده استعمار انگلیس در خلیج فارس بود. قیام مردم تنگستان به رهبری وی روی […]

    رئیسعلی دلواری آزادیخواه مشروطه‌طلب و رهبر قیام جنوب در تنگستان و بوشهر علیه نیروهای بریتانیا در دورة جنگ جهانی در سال ۱۲۶۱ش (۱۸۸۲م) در روستای دلوار از توابع تنگستان متولد شد. پدرش زائرمحمد کدخدای دلوار بود که بعدها به «معین‌الاسلام» ملقّب شد. با شروع نهضت مشروطیت، رئیسعلی در حالی که ۲۴ سال بیشتر نداشت، همکاری نزدیکی با محافل انقلابی و عناصر مشروطه‌طلب در بوشهر، تنگستان و دشتی آغاز کرد. دوران جوانی او همزمان با حضور گسترده استعمار انگلیس در خلیج فارس بود. قیام مردم تنگستان به رهبری وی روی […]

 • خاستگاههای شعر عروضی فارسی
  احمد سمیعی (گیلانی) - بخش سوم و پایانی
  چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۳
    گه‌گاه نابغه‌هایی ظهور می‌کنند که نه همان در عصر خود و جانشینان نزدیک خود، که در قرون لاحقه پایگاهی آمرانه کسب می‌کنند؛ شاعرانی چون رودکی، فردوسی، خیام، سنائی، نظامی، عطار، مولانا، سعدی، حافظ، جامی، صائب، بهار که منزل‌نمای مسیر و راه و قافله‌سالار کاروان شعر می‌شوند و معیارهایی کمابیش پایدار برقرار می‌سازند. در هر حال، ساختار و نمای بیرونی شعر محفوظ می‌ماند. از شاعر انتظار نمی‌رود که اوزان تازه بیافریند. شاعر تنها به مقتضای فضای شعری و ذوق خود اوزانی را برمی‌گزیند یا بیشتر به کار می‌برد. بیت غالباً […]

    گه‌گاه نابغه‌هایی ظهور می‌کنند که نه همان در عصر خود و جانشینان نزدیک خود، که در قرون لاحقه پایگاهی آمرانه کسب می‌کنند؛ شاعرانی چون رودکی، فردوسی، خیام، سنائی، نظامی، عطار، مولانا، سعدی، حافظ، جامی، صائب، بهار که منزل‌نمای مسیر و راه و قافله‌سالار کاروان شعر می‌شوند و معیارهایی کمابیش پایدار برقرار می‌سازند. در هر حال، ساختار و نمای بیرونی شعر محفوظ می‌ماند. از شاعر انتظار نمی‌رود که اوزان تازه بیافریند. شاعر تنها به مقتضای فضای شعری و ذوق خود اوزانی را برمی‌گزیند یا بیشتر به کار می‌برد. بیت غالباً […]

 • پیشروی فرهنگ ایران در ژاپن
  پروفسور ئه‌ایچی ایموتو - ترجمه قدرت‌الله ذاکری - بخش پنجم و پایانی
  چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۳
    اشاره: آنچه در پی می‌آید، نمونه‌هایی از تأثیرات فرهنگی ایران است که از اواخر دوره ساسانی و با عبور گروهی از پناهندگان ایرانی از چین، به ژاپن راه یافت، به روایت کتاب «آسوکا و پارس» (پیشروی فرهنگ ایران به شرق). متن حاضر تلخیصی بسیار فشرده از فصل نخست کتاب است. عید سال نو ایرانیان روز اعتدال بهاری را سال نو قرار داده‌اند. از دورة سومریان اعتدال بهاری محل تغییر سال بود. برای استقبال از بهار در طی نود روز بعد از انقلاب زمستانی، آیینهای زمستانی برگزار می‌شد؛ از جمله، […]

    اشاره: آنچه در پی می‌آید، نمونه‌هایی از تأثیرات فرهنگی ایران است که از اواخر دوره ساسانی و با عبور گروهی از پناهندگان ایرانی از چین، به ژاپن راه یافت، به روایت کتاب «آسوکا و پارس» (پیشروی فرهنگ ایران به شرق). متن حاضر تلخیصی بسیار فشرده از فصل نخست کتاب است. عید سال نو ایرانیان روز اعتدال بهاری را سال نو قرار داده‌اند. از دورة سومریان اعتدال بهاری محل تغییر سال بود. برای استقبال از بهار در طی نود روز بعد از انقلاب زمستانی، آیینهای زمستانی برگزار می‌شد؛ از جمله، […]

 • عالم‌آرای نادری
  دکتر محمدامین ریاحی خویی - بخش اول
  چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۳
    اشاره: نوشته محمدکاظم وزیر مرو، مفصل‌ترین زندگینامه نادرشاه افشار، و تاریخ حوادث روزگار اوست. این کتاب آیینه احوال ایران در دو قرن و نیم پیش، و بازگوی غمها و شادیهای مردم آن روز ایران است. و اهل خرد و اندیشه در لابلای سطور عبرت‌آموز آن حوادث بعدی را هم می‌توانند ببینند. مؤلف از مردم ساده و عادی عصر خود بوده و کتاب خود را به زبان ساده و بی‌پیرایه و محاوره عصر خود نوشته که چندان فرقی با زبان گفتگوی امروز ما ندارد. قسمت عمده کتاب خاطرات و مشهودات […]

    اشاره: نوشته محمدکاظم وزیر مرو، مفصل‌ترین زندگینامه نادرشاه افشار، و تاریخ حوادث روزگار اوست. این کتاب آیینه احوال ایران در دو قرن و نیم پیش، و بازگوی غمها و شادیهای مردم آن روز ایران است. و اهل خرد و اندیشه در لابلای سطور عبرت‌آموز آن حوادث بعدی را هم می‌توانند ببینند. مؤلف از مردم ساده و عادی عصر خود بوده و کتاب خود را به زبان ساده و بی‌پیرایه و محاوره عصر خود نوشته که چندان فرقی با زبان گفتگوی امروز ما ندارد. قسمت عمده کتاب خاطرات و مشهودات […]

 • غم زاینده‌رود
  استاد ادیب برومند
  چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۳
    خشک دیدم بستر زاینده‌رود بی تأمل بر سرم برخاست دود خاطرم افسرد چون پژمرده برگ بار وحشت طاقتم از کف ربود قطره‌های اشک بر رویم دوید لکه‌های ابر بر اشکم فزود نم‌نم باران چو شد همراز من دیدمش گریان به حال زنده‌رود رود بودی بر سپاهان همچو جان بهر او دارم غم بود و نبود در غم رود اصفهان گرید که وای «وای رودم» «وای رودم» وای رود!۱ آب تا افتاده از بستر جدا مانده ناراحت به بندِ ناگشود رود را بی‌آب کِی دیدن توان؟ کو حریری در جهان […]

    خشک دیدم بستر زاینده‌رود بی تأمل بر سرم برخاست دود خاطرم افسرد چون پژمرده برگ بار وحشت طاقتم از کف ربود قطره‌های اشک بر رویم دوید لکه‌های ابر بر اشکم فزود نم‌نم باران چو شد همراز من دیدمش گریان به حال زنده‌رود رود بودی بر سپاهان همچو جان بهر او دارم غم بود و نبود در غم رود اصفهان گرید که وای «وای رودم» «وای رودم» وای رود!۱ آب تا افتاده از بستر جدا مانده ناراحت به بندِ ناگشود رود را بی‌آب کِی دیدن توان؟ کو حریری در جهان […]

 • تاریخ و فرهنگ ایران
  یادی از استاد دکتر محمد محمدی ملایری
  چهارشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۳
    در یکی از روزهای آغازین خردادماه خبر شدم که کتابی به ‌نام «یادگارنامه دکتر محمد محمدی‌ملایری» توسط انتشارات توس و به کوشش دوست عزیزم آقای محسن باقرزاده منتشر شده است که من تا آن روز از وجود این کتاب ناآگاه بوده‌ام. الحق که جناب باقرزاده زحمت کشیده‌اند و من به عنوان برادرزاده استاد محمدی از ایشان سپاسگزارم و بدیشان دست‌مریزاد می‌گویم. در میان مقالات این کتاب به مقاله استاد محترم آقای دکتر منوچهر ستوده بازخوردم با عنوان «یادی از دکتر محمدی».۱ بند دوم این گفتار۲ که مربوط به خاندان […]

    در یکی از روزهای آغازین خردادماه خبر شدم که کتابی به ‌نام «یادگارنامه دکتر محمد محمدی‌ملایری» توسط انتشارات توس و به کوشش دوست عزیزم آقای محسن باقرزاده منتشر شده است که من تا آن روز از وجود این کتاب ناآگاه بوده‌ام. الحق که جناب باقرزاده زحمت کشیده‌اند و من به عنوان برادرزاده استاد محمدی از ایشان سپاسگزارم و بدیشان دست‌مریزاد می‌گویم. در میان مقالات این کتاب به مقاله استاد محترم آقای دکتر منوچهر ستوده بازخوردم با عنوان «یادی از دکتر محمدی».۱ بند دوم این گفتار۲ که مربوط به خاندان […]

 • پیشروی فرهنگ ایران در ژاپن
  پروفسور ئه‌ایچی ایموتو - ترجمه قدرت‌الله ذاکری - بخش پنجم
  چهارشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۳
    اشاره: آنچه در پی می‌آید، نمونه‌هایی از تأثیرات فرهنگی ایران است که از اواخر دوره ساسانی و با عبور گروهی از پناهندگان ایرانی از چین، به ژاپن راه یافت، به روایت کتاب «آسوکا و پارس» (پیشروی فرهنگ ایران به شرق). متن حاضر تلخیصی بسیار فشرده از فصل نخست کتاب است. خانواده مقدس در «کعبة زرتشت» در فارس، علاوه بر ایزد، ایزدبانو نیز پرستش می‌شد. در این فضا اهوره‌مزدا با الهه آناهیتا، آیین سرّی مرتبط با میترا را که فرزند دو ستون بود، انجام می‌دادند. پرستش چنین خانواده مقدسی با […]

    اشاره: آنچه در پی می‌آید، نمونه‌هایی از تأثیرات فرهنگی ایران است که از اواخر دوره ساسانی و با عبور گروهی از پناهندگان ایرانی از چین، به ژاپن راه یافت، به روایت کتاب «آسوکا و پارس» (پیشروی فرهنگ ایران به شرق). متن حاضر تلخیصی بسیار فشرده از فصل نخست کتاب است. خانواده مقدس در «کعبة زرتشت» در فارس، علاوه بر ایزد، ایزدبانو نیز پرستش می‌شد. در این فضا اهوره‌مزدا با الهه آناهیتا، آیین سرّی مرتبط با میترا را که فرزند دو ستون بود، انجام می‌دادند. پرستش چنین خانواده مقدسی با […]

 • خاستگاههای شعر عروضی فارسی
  احمد سمیعی (گیلانی)ـ عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی - بخش دوم
  چهارشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۳
    هنینگ وزن اشعار مانوی و کلاً وزن شعر فارسی میانه و پارتی را ضربی یا تکیه‌ای تشخیص داده است. از آخرین پژوهشها این نتیجه به دست آمده که در اشعار پارتی و به احتمال قوی، هم در اشعار پارسی میانه، هر بیت شامل دو مصراع است و در هر مصراع دو کلمه اصلی است و تکیة آنها بر روی هجای آخر است. این کلمات اصلی همراه کلمات وابستة آنها دو رکن (foot) عموماً ۲ یا ۳ یا ۴ هجایی می‌سازند. در وزن این پاره‌ها، علاوه بر هجاهای تکیه‌دار، ضرب […]

    هنینگ وزن اشعار مانوی و کلاً وزن شعر فارسی میانه و پارتی را ضربی یا تکیه‌ای تشخیص داده است. از آخرین پژوهشها این نتیجه به دست آمده که در اشعار پارتی و به احتمال قوی، هم در اشعار پارسی میانه، هر بیت شامل دو مصراع است و در هر مصراع دو کلمه اصلی است و تکیة آنها بر روی هجای آخر است. این کلمات اصلی همراه کلمات وابستة آنها دو رکن (foot) عموماً ۲ یا ۳ یا ۴ هجایی می‌سازند. در وزن این پاره‌ها، علاوه بر هجاهای تکیه‌دار، ضرب […]

 • تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم
  مهدی اخوان ثالث
  چهارشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۳
    ز پوچ جهان، هیچ اگر دوست دارم تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم تو را ای کهن پیر جاوید برنا تو را دوست دارم، اگر دوست دارم تو را ای گرانمایه، دیرینه ایران تو را ای گرامی گهر، دوست دارم تو را ای کهن زادبوم بزرگان بزرگ آفرین نامور، دوست دارم هنروار اندیشه‌ات رخشد و من هم اندیشه‌ات، هم هنر دوست دارم اگر قول افسانه، یا متن تاریخ و گر نقد و نقل سیَر، دوست دارم اگر خامه تیشه‌ست و خط نقر در سنگ بر اوراق […]

    ز پوچ جهان، هیچ اگر دوست دارم تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم تو را ای کهن پیر جاوید برنا تو را دوست دارم، اگر دوست دارم تو را ای گرانمایه، دیرینه ایران تو را ای گرامی گهر، دوست دارم تو را ای کهن زادبوم بزرگان بزرگ آفرین نامور، دوست دارم هنروار اندیشه‌ات رخشد و من هم اندیشه‌ات، هم هنر دوست دارم اگر قول افسانه، یا متن تاریخ و گر نقد و نقل سیَر، دوست دارم اگر خامه تیشه‌ست و خط نقر در سنگ بر اوراق […]

Page 1 of 912345...Last »