ايران شناسی
قدیمی ترین روزنامه ایران با ۹۲سال انتشار مستمر
روزنامه اطلاعات

ايران شناسی

 • فتوت
  چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶
  جنید بغدادى: فتوت نزدیک من آن است که فتوت را نبینى و آنچ کرده باشى، به خود نسبت نکنى کى: این من ‏مى‏کنم! یحیى بن ‏معاذ رازى: بخ‌بخ آن دلى که از اشتغال دنیارسته باشد و از اهوال آخرت ایمن شده، همت از این هر دو سر بگسسته باشد و به حق پیوسته! کشف المحجوب نسخه مناسب چاپ

 • تیغ و قلم و‌ خواجو
  دکتر عبدالرضا مدرس‌زاده
  چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶
    خواجوی کرمانی در مجال اقامت در شیراز، رسائلی نوشت که در آنها به شیوه‌ مناظره از گفتگوهای ابر و خورشید و تیغ و قلم یاد کرده است. هرچند شاعران دیگری هم از مناظره بهره گرفته‌اند، خواجو این شیوه را دقیقا به سبب اقامت در شیراز و چالشی که میان این شاعر کرمانی و شاعران شیرازی درگرفته بود انتخاب کرده است. مناظره‌‌های خواجو هنوز انتشار نیافته و مناظره‌ تیغ و قلم از مناظره‌های خواندنی‌اوست. این رساله در فهرست مکتوبات آثار مربوط به حوزه نسخ خطی به نام رساله یا مناظره […]

    خواجوی کرمانی در مجال اقامت در شیراز، رسائلی نوشت که در آنها به شیوه‌ مناظره از گفتگوهای ابر و خورشید و تیغ و قلم یاد کرده است. هرچند شاعران دیگری هم از مناظره بهره گرفته‌اند، خواجو این شیوه را دقیقا به سبب اقامت در شیراز و چالشی که میان این شاعر کرمانی و شاعران شیرازی درگرفته بود انتخاب کرده است. مناظره‌‌های خواجو هنوز انتشار نیافته و مناظره‌ تیغ و قلم از مناظره‌های خواندنی‌اوست. این رساله در فهرست مکتوبات آثار مربوط به حوزه نسخ خطی به نام رساله یا مناظره […]

 • قلمرو ریا در ادبیات
  دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن
  چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶
    اشاره: بنا به دلایلی از عصر غزنویان به این سو، مدیحه‌سرایی و تملق در شعر و زبان فارسی پررنگ و تا حدی محور سخن شد و هرچه پیش رفت، غلیظ‌تر و غلیظ‌تر شد و در سده‌های بعدی به انحطاط اخلاقی انجامید و یا شاید انحطاط اخلاقی را آینه‌گری کرد. عنوان اصلی این نوشتار «قلمرو ریا در زمینة اجتماع و سیاست» است که استاد اسلامی با توجه به زمینه‌های اجتماعی و روانی موضوع، به بررسی آن پرداخته‌اند. برای استاد که دیرزمانی است دور از میهن به سر می‌برند، آرزوی تندرستی […]

    اشاره: بنا به دلایلی از عصر غزنویان به این سو، مدیحه‌سرایی و تملق در شعر و زبان فارسی پررنگ و تا حدی محور سخن شد و هرچه پیش رفت، غلیظ‌تر و غلیظ‌تر شد و در سده‌های بعدی به انحطاط اخلاقی انجامید و یا شاید انحطاط اخلاقی را آینه‌گری کرد. عنوان اصلی این نوشتار «قلمرو ریا در زمینة اجتماع و سیاست» است که استاد اسلامی با توجه به زمینه‌های اجتماعی و روانی موضوع، به بررسی آن پرداخته‌اند. برای استاد که دیرزمانی است دور از میهن به سر می‌برند، آرزوی تندرستی […]

 • در ستایش فردوسی
  استاد سید محمدحسین شهریار
  چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶
    فلک یک چند ایران را اسیر ترک و تازی کرد در ایران خوان یغما دید و تازی، ترکتازی کرد گدایی بود و با تاج شهان یک چند بازی کرد فلک این شیرگیر آهو ، شکار گرگ و تازی کرد وطن‌خواهی در ایران‌ خانمان‌ بردوش‌ شد چندی به جز در سینه‌ها آتشکده ‌خاموش‌ شد چندی که‌ تا احرار در کار آمدند و کارها کردند به‌ شمشیر و قلم با دشمنان‌ پیکارها کردند نخستین‌ فتح‌ و فیروزی نصیب‌ آل‌سامان‌ شد به دور آل‌ سامان،‌ کار این‌ کشور به‌ سامان‌ شد گهِ […]

    فلک یک چند ایران را اسیر ترک و تازی کرد در ایران خوان یغما دید و تازی، ترکتازی کرد گدایی بود و با تاج شهان یک چند بازی کرد فلک این شیرگیر آهو ، شکار گرگ و تازی کرد وطن‌خواهی در ایران‌ خانمان‌ بردوش‌ شد چندی به جز در سینه‌ها آتشکده ‌خاموش‌ شد چندی که‌ تا احرار در کار آمدند و کارها کردند به‌ شمشیر و قلم با دشمنان‌ پیکارها کردند نخستین‌ فتح‌ و فیروزی نصیب‌ آل‌سامان‌ شد به دور آل‌ سامان،‌ کار این‌ کشور به‌ سامان‌ شد گهِ […]

 • عارف
  چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۶
  ابوعلى جوزجانى: عارف آن است که جمله دل خویش ‏به مولا داده باشد و تن به خلق. یحیى بن معاذ رازى: اعمال محتاج است به سه‏خصلت: علم و نیت و اخلاص. تذکره‌الاولیاء نسخه مناسب چاپ

 • تحلیل ساختاری غزل خواجو
  دکتر مهدی محبتی
  چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۶
    اشاره: آنچه در پی می‌آید، بیست‌وششمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ خواجوی‌کرمانی است که با سخنرانی دکتر محبتی در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار شد. آناهید خزیر صورت‌ها و ساختارهای ادبی را بدون توجه به زمینه‌های الهیاتی یعنی کلامی، فلسفی، دینی و نیز بدون دقت بر روی زمینه‌های اجتماعی و بسترهایی که این صورت‌ها در آنها پیدا شده و زبانی که این زمینه‌ها و بسترها در آن تجلی پیدا کرده، نمی‌توان بررسی کرد؛ یعنی هر ساختار ادبی مثلثی است بر سه ضلع «الهیات»، «جامعه» و «زبان» که بی‌توجهی به […]

    اشاره: آنچه در پی می‌آید، بیست‌وششمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ خواجوی‌کرمانی است که با سخنرانی دکتر محبتی در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار شد. آناهید خزیر صورت‌ها و ساختارهای ادبی را بدون توجه به زمینه‌های الهیاتی یعنی کلامی، فلسفی، دینی و نیز بدون دقت بر روی زمینه‌های اجتماعی و بسترهایی که این صورت‌ها در آنها پیدا شده و زبانی که این زمینه‌ها و بسترها در آن تجلی پیدا کرده، نمی‌توان بررسی کرد؛ یعنی هر ساختار ادبی مثلثی است بر سه ضلع «الهیات»، «جامعه» و «زبان» که بی‌توجهی به […]

 • علم الجمال سینوی در «رساله فی العشق»، به مناسبت روز بزرگداشت ابن سینا
  زیبایی‌شناسی بوعلی
  دکتر حسن بلخاری ـ استاد دانشگاه تهران و رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
  چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۶
    ابن‌سینا به عنوان بزرگترین و پرآوازه‌‌ترین فیلسوف مسلمان، مفهوم و معنای زیبایی را در رساله کوچک «‌فی‌العشق» مورد بحث و بررسی قرار داده است. این رساله به درخواست و خواهش شیخ ابوعبدالله فقیه معصومی که یکی از دانش‌آموختگان مبرز شیخ‌الرئیس است، نگاشته شده و دارای هفت فصل است: اول: در بیان سرَیان عشق در هر یک از موجودات؛ دوم: در بیان وجود عشق در جواهر بسیطه غیر حیّه؛ سوم: در بیان وجود عشق در موجوداتی که صاحب قوّة تغذیه‌اند از جهت همین قوه؛ چهارم: در بیان وجود عشق در […]

    ابن‌سینا به عنوان بزرگترین و پرآوازه‌‌ترین فیلسوف مسلمان، مفهوم و معنای زیبایی را در رساله کوچک «‌فی‌العشق» مورد بحث و بررسی قرار داده است. این رساله به درخواست و خواهش شیخ ابوعبدالله فقیه معصومی که یکی از دانش‌آموختگان مبرز شیخ‌الرئیس است، نگاشته شده و دارای هفت فصل است: اول: در بیان سرَیان عشق در هر یک از موجودات؛ دوم: در بیان وجود عشق در جواهر بسیطه غیر حیّه؛ سوم: در بیان وجود عشق در موجوداتی که صاحب قوّة تغذیه‌اند از جهت همین قوه؛ چهارم: در بیان وجود عشق در […]

 • به مناسبت سقوط دکتر مصدق و کودتای ۲۸مرداد
  نهضت ملی ایران
  زنده‌یاد اصغرمیرزا بهمنی قاجار
  چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۶
    به باغ رفتم دیروز نیمة آبان چه باغ؟ باغ پریشان بی‌گل و ریحان نه از شکوفه اثر بُد، نه از شقایق نام بهار رفته بُد و جای او نشسته خزان به جای بلبل، زاغانِ پای تا سر قیر ز صوت منکر خود کرده پر کران به کران زسیب و آبی، اصلا اثر نمی‌بینی چه شد؟ بگو به کجا رفته‌اند این خوبان؟ ز باد صرصر، پژمرده شاخ نیلوفر نگاه کن که چه سان زرد گشته و پژمان نه سار بینی پیدا، نه سهره، نه قمری نه کوه بینی پر گل، […]

    به باغ رفتم دیروز نیمة آبان چه باغ؟ باغ پریشان بی‌گل و ریحان نه از شکوفه اثر بُد، نه از شقایق نام بهار رفته بُد و جای او نشسته خزان به جای بلبل، زاغانِ پای تا سر قیر ز صوت منکر خود کرده پر کران به کران زسیب و آبی، اصلا اثر نمی‌بینی چه شد؟ بگو به کجا رفته‌اند این خوبان؟ ز باد صرصر، پژمرده شاخ نیلوفر نگاه کن که چه سان زرد گشته و پژمان نه سار بینی پیدا، نه سهره، نه قمری نه کوه بینی پر گل، […]

 • تواضع
  چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶
  عبدالله بن مبارک: بر توانگران تکبر کردن و به ‏درویشان متواضع بودن، از تواضع بوَد. سهل شوشترى: هیچ معصیت عظیم‏تر از جهل نیست. تذکرة الاولیاء نسخه مناسب چاپ

 • ایران‌گردی
  سلطانیه
  چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶
    سلطانیه یکی از شهرهای استان زنجان است که در ۴۳ کیلومتری شهر زنجان قرار دارد. بعد از گنبد سلطانیه و مقبرة اولجایتو، از مهمترین آثار تاریخی این شهر، می‌توان به آرامگاه ملا حسن کاشی و خانقاه حسام‌الدین حسن چلبی اشاره کرد. اوج شکوفایی این شهر در زمان اولجایتو بود. وی از سال ۷۰۲ق کار ساخت شهر را از سر گرفت و برای انجام این کار بسیاری از هنرمندان، صنعتگران و بازرگانان را به این شهر کوچاند و این محل از آن پس سلطانیه (محل شاه‌نشین) نامیده‌ شد. اولجایتو دستور […]

    سلطانیه یکی از شهرهای استان زنجان است که در ۴۳ کیلومتری شهر زنجان قرار دارد. بعد از گنبد سلطانیه و مقبرة اولجایتو، از مهمترین آثار تاریخی این شهر، می‌توان به آرامگاه ملا حسن کاشی و خانقاه حسام‌الدین حسن چلبی اشاره کرد. اوج شکوفایی این شهر در زمان اولجایتو بود. وی از سال ۷۰۲ق کار ساخت شهر را از سر گرفت و برای انجام این کار بسیاری از هنرمندان، صنعتگران و بازرگانان را به این شهر کوچاند و این محل از آن پس سلطانیه (محل شاه‌نشین) نامیده‌ شد. اولجایتو دستور […]

 • دیدار پوشکین با فاضل خان گروسى
  سعید نفیسى
  چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶
    در سال ۱۲۴۵ق و ۱۸۲۹م که گریبایدوف ـ نویسنده بزرگ و وزیر مختار روسیه در تهران ـ پس از عهدنامه‌ترکمانچاى در نتیجه تحریکاتى کشته شد، فتحعلى شاه نوه خود خسرو میرزا پسر عباس‌میرزا نایب‏السلطنه را که شاهزاده جوان و خوش قامت و خوش سیمایى بود، با هیأتى براى عذرخواهى به روسیه فرستاد و این هیأت از راه تفلیس به پترزبورگ رفت.‏ در میان اعضاى هیأت، میرزاتقى‏خان امیرکبیر که در آن زمان «وزیر نظام» لقب داشت و از کارگزاران دستگاه عباس میرزا نایب‏السلطنه در تبریز بود و فاضل خان گروسى […]

    در سال ۱۲۴۵ق و ۱۸۲۹م که گریبایدوف ـ نویسنده بزرگ و وزیر مختار روسیه در تهران ـ پس از عهدنامه‌ترکمانچاى در نتیجه تحریکاتى کشته شد، فتحعلى شاه نوه خود خسرو میرزا پسر عباس‌میرزا نایب‏السلطنه را که شاهزاده جوان و خوش قامت و خوش سیمایى بود، با هیأتى براى عذرخواهى به روسیه فرستاد و این هیأت از راه تفلیس به پترزبورگ رفت.‏ در میان اعضاى هیأت، میرزاتقى‏خان امیرکبیر که در آن زمان «وزیر نظام» لقب داشت و از کارگزاران دستگاه عباس میرزا نایب‏السلطنه در تبریز بود و فاضل خان گروسى […]

 • شیراز جنت‌طراز
  پریوش عصفوری
  چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶
    نگین فارس یا شیراز یا عشق خوشا یک امشبی پرواز با عشق تماشا کن غرور سرو نازش نوای بلبل و سوز و گدازش قناری‌های سرمست و خوش‌آواز غزل می‌ریزد از چشمان شیراز به «سعدیه» گذر کن گاه‌گاهی معطر شو ز عطر صبحگاهی گلستان غرق گلهای غزل‌پوش به بستانش گلی کن حلقة‌ گوش برو تا «حافظیه» فیض برگیر بزن فالی و از عشقت خبر گیر به کوه «هفت تن» صبحی سفر کن بیا ترک هزاران شور و شر کن بخوان شعر خوش خواجوی کرمان کنار قبر او یک سوره قرآن […]

    نگین فارس یا شیراز یا عشق خوشا یک امشبی پرواز با عشق تماشا کن غرور سرو نازش نوای بلبل و سوز و گدازش قناری‌های سرمست و خوش‌آواز غزل می‌ریزد از چشمان شیراز به «سعدیه» گذر کن گاه‌گاهی معطر شو ز عطر صبحگاهی گلستان غرق گلهای غزل‌پوش به بستانش گلی کن حلقة‌ گوش برو تا «حافظیه» فیض برگیر بزن فالی و از عشقت خبر گیر به کوه «هفت تن» صبحی سفر کن بیا ترک هزاران شور و شر کن بخوان شعر خوش خواجوی کرمان کنار قبر او یک سوره قرآن […]

 • ایرانی‌تباران زنگبار
  امیربهرام عرب احمدی
  چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶
    اشاره: با وجود فاصله زیاد ایران و زنگبار در جنوب شرقی آفریقا، این‌ دو سرزمین از دیرباز دارای ارتباطاتی با یکدیگر بوده‌اند. آنچه در پی می‌آید، از کتاب «جامعه و فرهنگ زنگبار» برگرفته شده که به همت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در دسترس عموم قرار گرفته است. روابط ایران و زنگبار در گذشته‌های دور هرچند اطلاعات بسیار کمی در مورد مناسبات تاریخی ایران با مجمع‌الجزایر زنگبار در گذشته‌های دور وجود دارد، اما در کتب تاریخی ادوار قبل از اسلام اشاراتی گذرا به روابط ایران و سرزمین زنگبار شده […]

    اشاره: با وجود فاصله زیاد ایران و زنگبار در جنوب شرقی آفریقا، این‌ دو سرزمین از دیرباز دارای ارتباطاتی با یکدیگر بوده‌اند. آنچه در پی می‌آید، از کتاب «جامعه و فرهنگ زنگبار» برگرفته شده که به همت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در دسترس عموم قرار گرفته است. روابط ایران و زنگبار در گذشته‌های دور هرچند اطلاعات بسیار کمی در مورد مناسبات تاریخی ایران با مجمع‌الجزایر زنگبار در گذشته‌های دور وجود دارد، اما در کتب تاریخی ادوار قبل از اسلام اشاراتی گذرا به روابط ایران و سرزمین زنگبار شده […]

 • آشنایی با ایران‌شناسان
  آرتور کریستنسن
  جمیله حسن‌زاده
  چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶
    آرتور امانوئل کریستنسن ایران‌شناس نامدار، پژوهشگر فرهنگ عامه و فقه‌اللغة ایرانی اهل دانمارک، در نهم ژانویة سال ۱۸۷۵ در شهر کپنهاگ به دنیا آمد. آرتور که تنها فرزند خانواده بود، از کودکی به مطالعة علاقه‌مند بود. همان‌طور که در سیزده سالگی در انشای مدرسه‌اش نوشت، آرزویش آن بود که روزی زبان‌شناس بشود و علاوه بر زبان‌های اسلاوی و شرقی، در زمینة ترانه‌های عامیانه و فرهنگ ملل شرق نیز مطالعه کند. او بارها می‌گفت که خواندن داستان «هزار و یکشب» در ایام کودکی تأثیر شگرفی در ایجاد علاقه او به […]

    آرتور امانوئل کریستنسن ایران‌شناس نامدار، پژوهشگر فرهنگ عامه و فقه‌اللغة ایرانی اهل دانمارک، در نهم ژانویة سال ۱۸۷۵ در شهر کپنهاگ به دنیا آمد. آرتور که تنها فرزند خانواده بود، از کودکی به مطالعة علاقه‌مند بود. همان‌طور که در سیزده سالگی در انشای مدرسه‌اش نوشت، آرزویش آن بود که روزی زبان‌شناس بشود و علاوه بر زبان‌های اسلاوی و شرقی، در زمینة ترانه‌های عامیانه و فرهنگ ملل شرق نیز مطالعه کند. او بارها می‌گفت که خواندن داستان «هزار و یکشب» در ایام کودکی تأثیر شگرفی در ایجاد علاقه او به […]

 • دو حکایت از اسرارالتوحید
  محمد منور
  چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۶
  وکیل و قاضی شیخ ما (ابوسعید ابوالخیر) گفت: دهقانی وکیل خود را گفت: «مرا خری بخر نه بزرگ فاحش و نه خرد حقیر، که در شیب و بالا مرا نگاه دارد و در میان زحمت فرو نماند، و از سنگها یکسو رود و اگر علف سوتام۱ دهم، صبر کند و اگر بسیار دهم، افزون کند.» وکیل گفتا: «یا خواجه! من این صفت نشناسم الا در بویوسف قاضی! از خداوند خویش بخواه تا بویوسف را خری گرداند از بهر تو!» ۱٫اندک چه گویم؟ استاد بوعلی دقاق مجلس داشت و گرم شده […]

 • سه چیز
  چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۶
  یحیى بن معاذ رازى: اعمال محتاج است به سه‏خصلت: علم و نیت و اخلاص. بلندترین پرهیزگارى تواضع ‏است. تذکره الاولیاء نسخه مناسب چاپ

 • مغولان در رویارویی با ایران
  دکتر شیرین بیانی - بخش دوم و پایانی
  چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۶
    مردم مسلمان سرحدات دل خوشی از سلطان محمد خوارزمشاه نداشتند. به‌خصوص در این اواخر که اطلاع یافته بودند بازرگانان مقتول، مسلمان بوده‌اند و بی‌گناه. در نظر مردم غیرمسلمان نیز که از تعدیات و ستمگری‌های عمال خوارزمشاهی در فشار بودند و خود را تحت تابعیت بیگانه می‌دیدند، مغول و خوارزمی تفاوت چندانی نداشت، به‌خصوص که به هنگام سرنگون کردن حکومت قراختایی، نه تنها جبه ـ فرمانده معروف چنگیز ـ منجی مردم مسلمان ترکستان شرقی شناخته شده بود، بلکه با غیرمسلمانانی نیز که مقاومت نکردند، با آرامش و مدارا رفتار کرده […]

    مردم مسلمان سرحدات دل خوشی از سلطان محمد خوارزمشاه نداشتند. به‌خصوص در این اواخر که اطلاع یافته بودند بازرگانان مقتول، مسلمان بوده‌اند و بی‌گناه. در نظر مردم غیرمسلمان نیز که از تعدیات و ستمگری‌های عمال خوارزمشاهی در فشار بودند و خود را تحت تابعیت بیگانه می‌دیدند، مغول و خوارزمی تفاوت چندانی نداشت، به‌خصوص که به هنگام سرنگون کردن حکومت قراختایی، نه تنها جبه ـ فرمانده معروف چنگیز ـ منجی مردم مسلمان ترکستان شرقی شناخته شده بود، بلکه با غیرمسلمانانی نیز که مقاومت نکردند، با آرامش و مدارا رفتار کرده […]

 • خاک پاک کردستان
  صالحی کرمانشاهی
  چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۶
    چه آهنگ خوشی دارد نوای نای کردستان چه نقش دلکشی دارد چمن‌آرای کردستان به مرده جان دهد آب و هوای دلگشای او به جانان جان همی بخشد رخ زیبای کردستان نه تنها من به خاک پاک کردستان همی نازم همه هستند خاطرخواه بی‌پروای کردستان همیشه شادو آزاد ویمین قدرت ایران سزاوار است گر ریزی زر اندر پای کردستان به سوی شهر کرمانشاه ما بخرام تا بینی بهشت باصفای خرم و خضرای کردستان دلیران تیغ بر گردون زنند از سطوت و هیبت جوانان مست و مسرورند از صهبای کردستان رقابت […]

    چه آهنگ خوشی دارد نوای نای کردستان چه نقش دلکشی دارد چمن‌آرای کردستان به مرده جان دهد آب و هوای دلگشای او به جانان جان همی بخشد رخ زیبای کردستان نه تنها من به خاک پاک کردستان همی نازم همه هستند خاطرخواه بی‌پروای کردستان همیشه شادو آزاد ویمین قدرت ایران سزاوار است گر ریزی زر اندر پای کردستان به سوی شهر کرمانشاه ما بخرام تا بینی بهشت باصفای خرم و خضرای کردستان دلیران تیغ بر گردون زنند از سطوت و هیبت جوانان مست و مسرورند از صهبای کردستان رقابت […]

 • سیری در مقدمه شرح حکمه‌الاشراق سهروردی
  قطب فلک وجود
  دکتر مهدی محقق
  چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۶
    قطب‌‌الدین ابوالثناء محمود بن مسعود مصلح کازرونی شیرازی، حکیم و فیلسوف و عارف توانا پزشک و منجم و نورشناس برجسته، قاضی‌القضاه عالم به فقه و حاکم به عدل از نوادر روزگار است که سال ۶۳۰ در شیراز به دنیا آمد و سال ۷۱۰ در تبریز رخت از جهان بربست و در گورستان چرنداب مدفون گردید. ابن الفوطی او را با اوصاف: «صاحب الأخلاق النبویه و العلوم الالهیه والنفس الشریفه والهمّه المنیفه والسخاء و الکرم» می‌ستاید و ابن‌حجر عسقلانی او را با عبارات زیر توصیف می‌کند: «وکان إذا صنف کتابا […]

    قطب‌‌الدین ابوالثناء محمود بن مسعود مصلح کازرونی شیرازی، حکیم و فیلسوف و عارف توانا پزشک و منجم و نورشناس برجسته، قاضی‌القضاه عالم به فقه و حاکم به عدل از نوادر روزگار است که سال ۶۳۰ در شیراز به دنیا آمد و سال ۷۱۰ در تبریز رخت از جهان بربست و در گورستان چرنداب مدفون گردید. ابن الفوطی او را با اوصاف: «صاحب الأخلاق النبویه و العلوم الالهیه والنفس الشریفه والهمّه المنیفه والسخاء و الکرم» می‌ستاید و ابن‌حجر عسقلانی او را با عبارات زیر توصیف می‌کند: «وکان إذا صنف کتابا […]

 • آشنایی با ایران‌شناسان
  فریدریش روکرت
  نادر حقانی
  چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۶
    فریدریش روکرت۱ شاعر و مترجم برجسته اشعار غنایی شرق و آثار منظوم فارسی، در ۱۶ مه ۱۷۸۸ در آلمان در خانواده‌ای حقوق‌دان متولد شد و ۳۱ ژانویه ۱۸۶۶ درگذشت. دوران کودکی او در اوبرلاورینگن سپری شد و تحت آموزش مذهبی روحانیون محلی قرار گرفت که به گفته خود او، تأثیرات پایداری در او ایجاد کرد. در سال ۱۸۰۵ ابتدا به درخواست پدر در دانشگاه وورتسبورگ حقوق خواند، سپس تغییر رشته داد و در دانشگاه‌های وورتسبورگ و‌هایدلبرگ به تحصیل فلسفه و زبان‌های کلاسیک پرداخت و در سال ۱۸۱۱ رساله استادی […]

    فریدریش روکرت۱ شاعر و مترجم برجسته اشعار غنایی شرق و آثار منظوم فارسی، در ۱۶ مه ۱۷۸۸ در آلمان در خانواده‌ای حقوق‌دان متولد شد و ۳۱ ژانویه ۱۸۶۶ درگذشت. دوران کودکی او در اوبرلاورینگن سپری شد و تحت آموزش مذهبی روحانیون محلی قرار گرفت که به گفته خود او، تأثیرات پایداری در او ایجاد کرد. در سال ۱۸۰۵ ابتدا به درخواست پدر در دانشگاه وورتسبورگ حقوق خواند، سپس تغییر رشته داد و در دانشگاه‌های وورتسبورگ و‌هایدلبرگ به تحصیل فلسفه و زبان‌های کلاسیک پرداخت و در سال ۱۸۱۱ رساله استادی […]

Page 1 of 3512345...Last »