روزنامه اطلاعات

ايران شناسی

 • آبادانی جهان
  چهارشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۵
  امام محمد غزالی: نوشروان به عمّال خویش نامه کرد که: «اگر خبر یابم که در مملکت من زمینی ویران است مگر جایی که تخم نپذیرد، آن عامل را هم آنجا بر دار فرمایم کردن.» و ویرانی زمین از دو چیز بوَد: یکی از عجز پادشاه و دیگر از جور وی. نصیحه‌الملوک نسخه مناسب چاپ

 • برگی از تاریخ ایران
  ریشه‌های بی‌اعتمادی
  چهارشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۵
    آنچه در پی می‌آید، بحشی از سخنان سر دنیس رایت ـ دیپلمات بریتانیایی ـ است که در هشت سال آخر دوره خدمت خود در وزارت خارجه بریتانیا، سفیر این کشور در ایران بود (۱۹۶۳ـ ۱۹۷۱). وی در گفتگویی خواندنی با آقای علی‌اکبر عبدالرشیدی با اشاره به ریشه‌های تاریخی بی‌اعتمادی ایرانیان به کشورش می‌گوید: بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و سقوط دولت دکتر مصدق، روابط دیپلماتیک تهران و لندن از سر گرفته شد و من به‌عنوان کاردار برای از سرگیری روابط، به تهران اعزام شدم. تا آن روز هیچ […]

    آنچه در پی می‌آید، بحشی از سخنان سر دنیس رایت ـ دیپلمات بریتانیایی ـ است که در هشت سال آخر دوره خدمت خود در وزارت خارجه بریتانیا، سفیر این کشور در ایران بود (۱۹۶۳ـ ۱۹۷۱). وی در گفتگویی خواندنی با آقای علی‌اکبر عبدالرشیدی با اشاره به ریشه‌های تاریخی بی‌اعتمادی ایرانیان به کشورش می‌گوید: بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و سقوط دولت دکتر مصدق، روابط دیپلماتیک تهران و لندن از سر گرفته شد و من به‌عنوان کاردار برای از سرگیری روابط، به تهران اعزام شدم. تا آن روز هیچ […]

 • سالیانی پس از امیرکبیر
  از خاطرات ناصرالدین شاه
  چهارشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۵
    «سفرنامه عراق عجم» کتابی است به ناصرالدین شاه قاجار و تصحیح میرهاشم محدّث که انتشارات اطلاعات در سال۱۳۸۷ چاپ کرده است. در چند جای این کتاب که تقریبا سه دهه پس از شهادت امیرکبیر نگاشته شده، شاه قاجار گویی همچنان احساس عذاب وجدان می‌کند و به نحوی می‌خواهد از یار و دیار او یاد کند. در گزارش چند روز از آن سفر چند هفته‌ای می‌خوانیم: دوشنبه، بیست و ششم امروز باید از قم به طایقون برویم که در چهل و دو سال قبل از این هم که از قم […]

    «سفرنامه عراق عجم» کتابی است به ناصرالدین شاه قاجار و تصحیح میرهاشم محدّث که انتشارات اطلاعات در سال۱۳۸۷ چاپ کرده است. در چند جای این کتاب که تقریبا سه دهه پس از شهادت امیرکبیر نگاشته شده، شاه قاجار گویی همچنان احساس عذاب وجدان می‌کند و به نحوی می‌خواهد از یار و دیار او یاد کند. در گزارش چند روز از آن سفر چند هفته‌ای می‌خوانیم: دوشنبه، بیست و ششم امروز باید از قم به طایقون برویم که در چهل و دو سال قبل از این هم که از قم […]

 • خاقانی و سفر کوی مغان
  دکتر محمدرضا ترکی
  چهارشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۵
    شیوه‌ بدیعی که خاقانی در شعر فارسی ابداع کرده، به سبب استحکام لفظ و ترکیبات تازه و نازک‌اندیشی و کاربرد استادانه صنایع ادبی، زبانزد است. واژه‌ها در شعر خاقانی در ترکیبی نغز و سنجیده و در ضمن شبکه‌ای درهم‌تنیده از روابط پیدا و پنهان لفظی و معنوی به یکدیگر پیوند خورده‌اند. این شیوه را در بسیاری از قصائد و غزلهای او می‌توان دید. خاقانی در نظر فضلای ما و کسانی که نامش را شنیده‌اند، شاعری جدی و زمخت و با سخن پرطنطنه و اشرافی به نظر می‌آید. این تا […]

    شیوه‌ بدیعی که خاقانی در شعر فارسی ابداع کرده، به سبب استحکام لفظ و ترکیبات تازه و نازک‌اندیشی و کاربرد استادانه صنایع ادبی، زبانزد است. واژه‌ها در شعر خاقانی در ترکیبی نغز و سنجیده و در ضمن شبکه‌ای درهم‌تنیده از روابط پیدا و پنهان لفظی و معنوی به یکدیگر پیوند خورده‌اند. این شیوه را در بسیاری از قصائد و غزلهای او می‌توان دید. خاقانی در نظر فضلای ما و کسانی که نامش را شنیده‌اند، شاعری جدی و زمخت و با سخن پرطنطنه و اشرافی به نظر می‌آید. این تا […]

 • توجه به عمق ایران
  دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن
  چهارشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۵
    اشاره: «من در قعر ضمیر خود احساسی دارم و آن اینکه رسالت ایران به پایان نرسیده است و شکوه و خرمی او به او باز خواهد گشت. من یقین دارم که ایران می‌تواند قد راست کند و آن‌گونه که درخور فرهنگ تمدن و سالخوردگی اوست، نکته‌های بسیاری به جهان بیاموزد.» این سخن دلنشین بزرگمردی است که به عشق ایران می‌‌زید و می‌نویسد. «شهرزاد قصه‌گو» مجموعه‌ای از مقاله‌های استاد اسلامی ندوشن است درباره ایران، ایران در جهان و تاریخ ایران‌زمین، به انضمام گفتگویی مفصل و بسیار خواندنی که تنی چند […]

    اشاره: «من در قعر ضمیر خود احساسی دارم و آن اینکه رسالت ایران به پایان نرسیده است و شکوه و خرمی او به او باز خواهد گشت. من یقین دارم که ایران می‌تواند قد راست کند و آن‌گونه که درخور فرهنگ تمدن و سالخوردگی اوست، نکته‌های بسیاری به جهان بیاموزد.» این سخن دلنشین بزرگمردی است که به عشق ایران می‌‌زید و می‌نویسد. «شهرزاد قصه‌گو» مجموعه‌ای از مقاله‌های استاد اسلامی ندوشن است درباره ایران، ایران در جهان و تاریخ ایران‌زمین، به انضمام گفتگویی مفصل و بسیار خواندنی که تنی چند […]

 • حماسة ملی
  اصغر بهمنی قاجار
  چهارشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۵
    در جنگ جهانی دوم، گرچه ایران بی‌طرفی خود را اعلام کرد، اما ارتش متفقین به بهانه حضور جاسوسان آلمانی، روز سوم شهریور۱۳۲۰ از زمین و هوا به ایران تاختند و ضمن اشغال شهرهای سر راه، به سمت تهران حرکت کردند. این حمله، حاصل سومین تبانی تاریخی بیگانگان، به زیان ایران بود: نخستین مورد، در پایان جنگهای ایران و روس رخ داد که تبانی روس و انگلیس علیه ناپلئون، سبب حمایت بریتانیا از تحمیل دو قرارداد‌ ننگین گلستان و ترکمنچای بر ایران (و درنتیجه تجزیه قفقاز از کشور) شد. مورد […]

    در جنگ جهانی دوم، گرچه ایران بی‌طرفی خود را اعلام کرد، اما ارتش متفقین به بهانه حضور جاسوسان آلمانی، روز سوم شهریور۱۳۲۰ از زمین و هوا به ایران تاختند و ضمن اشغال شهرهای سر راه، به سمت تهران حرکت کردند. این حمله، حاصل سومین تبانی تاریخی بیگانگان، به زیان ایران بود: نخستین مورد، در پایان جنگهای ایران و روس رخ داد که تبانی روس و انگلیس علیه ناپلئون، سبب حمایت بریتانیا از تحمیل دو قرارداد‌ ننگین گلستان و ترکمنچای بر ایران (و درنتیجه تجزیه قفقاز از کشور) شد. مورد […]

 • ستم و ویرانی
  چهارشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۵
  امام محمدغزالی: یونانِ دستور، نوشروان را گفت: همداستان مباش با ظلم، که ولایت تو ویران شود و رعیت درویش گردد که تو آنگاه پادشاهِ درویشان باشی و سالار ویرانی و در جهان بدنام شوی. نصیحه‌الملوک نسخه مناسب چاپ

 • برگی از تاریخ ایران
  روایت‌کودتا
  دکتر غلامحسین صدیقی ـ وزیر کشور دکترمصدق
  چهارشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۵
    … چون وارد اتاق نخست‌وزیر شدم، چند دقیقه از ساعت ۱۵ گذشته بود. دیدم جمعی، همه در حال انتظار و تفکر نشسته‌اند. آقای نخست‌وزیر پرسیدند: «چه خبر دارید؟» گفتم: «اوضاع خوب نیست… فعلا آنچه بر هر چیز مقدم است، حفظ مرکز بی‌سیم و رادیو است که باید به وسیله یک عده سرباز و افسری لایق و مطمئن صورت گیرد.» آقایان گفتند: «وضع شهر چطور است؟» گفتم: «چندان خوب نیست؛ زیرا هرچند عده مخالف قلیل است، ولی چون افسران و سربازان با تظاهرکنندگان همکاری می‌کنند، دفع آنان مشکل است و […]

    … چون وارد اتاق نخست‌وزیر شدم، چند دقیقه از ساعت ۱۵ گذشته بود. دیدم جمعی، همه در حال انتظار و تفکر نشسته‌اند. آقای نخست‌وزیر پرسیدند: «چه خبر دارید؟» گفتم: «اوضاع خوب نیست… فعلا آنچه بر هر چیز مقدم است، حفظ مرکز بی‌سیم و رادیو است که باید به وسیله یک عده سرباز و افسری لایق و مطمئن صورت گیرد.» آقایان گفتند: «وضع شهر چطور است؟» گفتم: «چندان خوب نیست؛ زیرا هرچند عده مخالف قلیل است، ولی چون افسران و سربازان با تظاهرکنندگان همکاری می‌کنند، دفع آنان مشکل است و […]

 • کُربن، موهبتی برای ایران
  دکتر انشاءالله رحمتی
  چهارشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۵
    پروفسور هانری کربن، فیلسوف و ایران‌شناس نامداری است که آثار فراوانی در زمینه‌های مرتبط با ایران نگاشته که یکی از مهمترینش، «اسلام ایرانی» است که تا کنون سه مجلدش به قلم روان دکتر انشاءالله رحمتی به فارسی ترجمه شده است. کربن در این کتاب مفصل، از زاویه‌ای معنوی به ایران نگریسته و کوشیده از دل متون متنوع و جریان‌های فکری مختلفی که از دیرباز در این سرزمین وجود داشته، گزارشی از «چشم‌اندازهای معنوی و فلسفی اسلامی» بدهد. او در این مسیر، از شاهنامه تا آثار متعدد شیخ اشراق و […]

    پروفسور هانری کربن، فیلسوف و ایران‌شناس نامداری است که آثار فراوانی در زمینه‌های مرتبط با ایران نگاشته که یکی از مهمترینش، «اسلام ایرانی» است که تا کنون سه مجلدش به قلم روان دکتر انشاءالله رحمتی به فارسی ترجمه شده است. کربن در این کتاب مفصل، از زاویه‌ای معنوی به ایران نگریسته و کوشیده از دل متون متنوع و جریان‌های فکری مختلفی که از دیرباز در این سرزمین وجود داشته، گزارشی از «چشم‌اندازهای معنوی و فلسفی اسلامی» بدهد. او در این مسیر، از شاهنامه تا آثار متعدد شیخ اشراق و […]

 • ایران، آغاز تاریخ
  فردریش هگل - ترجمه دکتر حمید عنایت
  چهارشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۵
    اشاره: گئورگ ویلهلم فریدریش هگل (۱۷۷۰ـ ۱۸۳۸م)، فیلسوف بزرگ آلمانی است که تاریخ‌گرایی و ایده‌آلیسمش انقلاب عظیمی در فلسفه اروپا به وجود آورد. او کتابهای متعددی نوشته که یکی از آنها «عقل در تاریخ» است و متن زیر با اندکی تصرف و تلخیص از آن برگرفته شده است. با امپراتوری ایران، نخستین گام را به پهنه تاریخ پیوسته می‌گذاریم. ایرانیان نخستین قوم تاریخی هستند و ایران نخستین امپراتوری از میان‌رفتة تاریخ است. در حالی که چین و هند در وضعی ثابت مانده‌اند و تا زمان ما همچنان به شیوه […]

    اشاره: گئورگ ویلهلم فریدریش هگل (۱۷۷۰ـ ۱۸۳۸م)، فیلسوف بزرگ آلمانی است که تاریخ‌گرایی و ایده‌آلیسمش انقلاب عظیمی در فلسفه اروپا به وجود آورد. او کتابهای متعددی نوشته که یکی از آنها «عقل در تاریخ» است و متن زیر با اندکی تصرف و تلخیص از آن برگرفته شده است. با امپراتوری ایران، نخستین گام را به پهنه تاریخ پیوسته می‌گذاریم. ایرانیان نخستین قوم تاریخی هستند و ایران نخستین امپراتوری از میان‌رفتة تاریخ است. در حالی که چین و هند در وضعی ثابت مانده‌اند و تا زمان ما همچنان به شیوه […]

 • همچنان تنهای تنها!
  سهیل محمودی
  چهارشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۵
    پیرمرد دلشکسته تکیه داده بر عصایش راستی را تکیه‌گاه ماست صدق بی ریایش در عبایی خویش را پیچیده و کنجی نشسته نه ادا با آن عبا و نه ریا زین بوریایش تکیه داده بر عصای خویشتن آرام، اما گردبادی تند سر بر می‌کشد از چشمهایش نام ما آخر نشانی از مرام ماست، هرچند اسم و رسم او یکی بوده است هم از ابتدایش بی گمان از خویشتن رسته است و دلخسته است دیگر با یقینی روشن از این تنگی تاریک جایش حاصل دنیا عطایی گاهی و گاهی لقایی چون […]

    پیرمرد دلشکسته تکیه داده بر عصایش راستی را تکیه‌گاه ماست صدق بی ریایش در عبایی خویش را پیچیده و کنجی نشسته نه ادا با آن عبا و نه ریا زین بوریایش تکیه داده بر عصای خویشتن آرام، اما گردبادی تند سر بر می‌کشد از چشمهایش نام ما آخر نشانی از مرام ماست، هرچند اسم و رسم او یکی بوده است هم از ابتدایش بی گمان از خویشتن رسته است و دلخسته است دیگر با یقینی روشن از این تنگی تاریک جایش حاصل دنیا عطایی گاهی و گاهی لقایی چون […]

 • نیک و بد
  چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
  با هیچ کس و به هیچ آیین پیمان‌شکنی مکن تا آسیب به تو نرسد. خودپسند مباش؛ زیرا انسان چون مشک پر باد است و اگر بادش برود، چیزی نماند. هر کس که برای دیگران چاه کنَد، خود در آن افتد. دست از دزدی و کاهلی و هوا و هوس بردار؛ زیرا هر که نیکی کند، پاداش نیک یابد و هر که بدکار گشت، به سزای سخت خواهد رسید. مرد پارسا در آسایش ماند و بدکار همیشه گرفتار اندوه است. اندرز آذرپاد مهراسپندان نسخه مناسب چاپ

 • ایرانیان از نگاه بیگانگان
  چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
    از هخامنشی تا عباسی مسلمانان در نتیجه فتوحات سریع خود صورت جهان را تغییر دادند؛ ولی این تغییر به جای آنکه جهان را به صورتی درآورد که دیگر شناخته نشود، برعکس آن را به صورتی آشنا شبیه به آنچه یک دفعه دیگر قبلاً وجود داشت، درآورد. فتوحات عرب راه را باز کرد تا دولتی جهانی برابر امپراتوری هخامنشیان به وجود آید و اگر ما نقشه یکی از این دو امپراتوری را روی نقشه امپراتوری دیگر بگذاریم، از نزدیکی حدود خارجی آنها متعجب خواهیم شد و خواهیم دید که این […]

    از هخامنشی تا عباسی مسلمانان در نتیجه فتوحات سریع خود صورت جهان را تغییر دادند؛ ولی این تغییر به جای آنکه جهان را به صورتی درآورد که دیگر شناخته نشود، برعکس آن را به صورتی آشنا شبیه به آنچه یک دفعه دیگر قبلاً وجود داشت، درآورد. فتوحات عرب راه را باز کرد تا دولتی جهانی برابر امپراتوری هخامنشیان به وجود آید و اگر ما نقشه یکی از این دو امپراتوری را روی نقشه امپراتوری دیگر بگذاریم، از نزدیکی حدود خارجی آنها متعجب خواهیم شد و خواهیم دید که این […]

 • ایران‌گردی
  بقعة آقا شاه بالو
  چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
    کسانی که از روستای آهودشت ـ از توابع بخش چمستان شهرستان نور در استان مازندران ـ گذشته‌اند، به احتمال بسیار چشمشان به بنایی آجری با گنبدی مخروطی افتاده که سبک معماری و فرسودگی‌اش حکایت از برپایی چند قرنه آن می‌دهد. آهودشت ـ در دهستان ناتل‌رستاق ـ تا شهر باستانی و عالم‌خیز آمل، تنها ۱۵ کیلومتر فاصله دارد و آن بقعه، آرامگاه یکی از عرفای اواخر قرن هفتم هجری، یعنی آقا شاه بالو، زاهد آملی است که استاد شیخ خلیفه مازندرانی (شخصیت اصلی عرفانی و مقاومت نهضت سربداران خراسان در […]

    کسانی که از روستای آهودشت ـ از توابع بخش چمستان شهرستان نور در استان مازندران ـ گذشته‌اند، به احتمال بسیار چشمشان به بنایی آجری با گنبدی مخروطی افتاده که سبک معماری و فرسودگی‌اش حکایت از برپایی چند قرنه آن می‌دهد. آهودشت ـ در دهستان ناتل‌رستاق ـ تا شهر باستانی و عالم‌خیز آمل، تنها ۱۵ کیلومتر فاصله دارد و آن بقعه، آرامگاه یکی از عرفای اواخر قرن هفتم هجری، یعنی آقا شاه بالو، زاهد آملی است که استاد شیخ خلیفه مازندرانی (شخصیت اصلی عرفانی و مقاومت نهضت سربداران خراسان در […]

 • آشنایی با ایران شناسان
  برنهارد دورن
  نادر حقانی
  چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
    یوهان آلبرت برنهارد دورن،۱ایران‌شناس آلمانی، پیشگام در قوم‌شناسی و فرهنگ و زبان‌های ایرانی و صاحب آثار ارزشمند در زمینه‌های زبان و تاریخ محلی افغانستان و ایالات شمالی ایران، فهرست‌نویسی نسخ خطی و واژه‌شناسی تطبیقی در ۱۱ مه ۱۸۰۵ در خانواده‌ای روحانی، در شویرفلد۲ آلمان، متولد شد. در ۱۸۲۹ به روسیه رفت و در ۳۱ مه ۱۸۸۱ در سن پترزبورگ درگذشت. موطن اقوام هند و اروپایی در دهه سوم قرن نوزدهم تحقیقات شرق‌شناسان آلمانی، برای یافتن موطن اصلی اقوام هند و اروپایی، مورد توجه آکادمی علوم روسیه، که «علائق راهبردی […]

    یوهان آلبرت برنهارد دورن،۱ایران‌شناس آلمانی، پیشگام در قوم‌شناسی و فرهنگ و زبان‌های ایرانی و صاحب آثار ارزشمند در زمینه‌های زبان و تاریخ محلی افغانستان و ایالات شمالی ایران، فهرست‌نویسی نسخ خطی و واژه‌شناسی تطبیقی در ۱۱ مه ۱۸۰۵ در خانواده‌ای روحانی، در شویرفلد۲ آلمان، متولد شد. در ۱۸۲۹ به روسیه رفت و در ۳۱ مه ۱۸۸۱ در سن پترزبورگ درگذشت. موطن اقوام هند و اروپایی در دهه سوم قرن نوزدهم تحقیقات شرق‌شناسان آلمانی، برای یافتن موطن اصلی اقوام هند و اروپایی، مورد توجه آکادمی علوم روسیه، که «علائق راهبردی […]

 • ایران‌پژوهی ژاپنی‌ها
  دکتر هاشم رجب‌زاده - بخش دوم و پایانی
  چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
    تفاوت ایران‌شناسی ژاپن با دیگر کشورها ایران‌شناسی ژاپن بیشتر راه و شیوه اروپایی، به‌خصوص بریتانیایی، را دنبال گرفته است. ژاپنی‌ها تجدد و مایه‌ها و شیوه‌های آن را تا می‌توانستند از انگلستان گرفتند و هنوز هم در جلوه‌های مادی تجدد مانند کشتی‌سازی و هواپیماسازی، نمونه کار آنها ساخته‌های انگلیس و امریکاست، و در کار ارتباطات جمعی و رسانه‌ها هم نمونه بریتانیایی را دنبال می‌کنند. انگلیس با اینکه قرن نوزدهم و آغاز کار تجدد ژاپن، در نگهداشتن امتیازهای سیاسی و ادامه محدودیت‌های اقتصادی (مانند حق‌ برون‌مرزی یا قضاوت کنسولی و محدود […]

    تفاوت ایران‌شناسی ژاپن با دیگر کشورها ایران‌شناسی ژاپن بیشتر راه و شیوه اروپایی، به‌خصوص بریتانیایی، را دنبال گرفته است. ژاپنی‌ها تجدد و مایه‌ها و شیوه‌های آن را تا می‌توانستند از انگلستان گرفتند و هنوز هم در جلوه‌های مادی تجدد مانند کشتی‌سازی و هواپیماسازی، نمونه کار آنها ساخته‌های انگلیس و امریکاست، و در کار ارتباطات جمعی و رسانه‌ها هم نمونه بریتانیایی را دنبال می‌کنند. انگلیس با اینکه قرن نوزدهم و آغاز کار تجدد ژاپن، در نگهداشتن امتیازهای سیاسی و ادامه محدودیت‌های اقتصادی (مانند حق‌ برون‌مرزی یا قضاوت کنسولی و محدود […]

 • درّ دری
  عبدالکریم تمنا هروی ـ افغانستان
  چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
    زبان پارسی دریا بوَد، اما چه دریایی؟ که در هر موج دارد ژرف دریای گهرزایی چنان گسترده خوان معرفت در عرصة گیتی که گشت روزگارانش ندارد یاد همتایی بسی دانشوران پرورده در آغوش و دامانش چه در شیراز و غزنینی، چه در مرو و بخارایی گهی قند از سمرقند آورد پور سمرقندش گه افرازد حکیم توس، کاخ آسمان‌سایی گه آرَد از هریوا عالم‌افروزی چو انصاری گهی از مهنه خیزد عارف معروف دانایی نریزد درّ دریای دری را پور یمگانش به پای خوک‌خویان زبون بی ‌سر و پایی گهی گنج […]

    زبان پارسی دریا بوَد، اما چه دریایی؟ که در هر موج دارد ژرف دریای گهرزایی چنان گسترده خوان معرفت در عرصة گیتی که گشت روزگارانش ندارد یاد همتایی بسی دانشوران پرورده در آغوش و دامانش چه در شیراز و غزنینی، چه در مرو و بخارایی گهی قند از سمرقند آورد پور سمرقندش گه افرازد حکیم توس، کاخ آسمان‌سایی گه آرَد از هریوا عالم‌افروزی چو انصاری گهی از مهنه خیزد عارف معروف دانایی نریزد درّ دریای دری را پور یمگانش به پای خوک‌خویان زبون بی ‌سر و پایی گهی گنج […]

 • دشمن ناتوان
  چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
  سعدی: دشمنی ضعیف که در طاعت آید و دوستی نماید، مقصود وی جز این نیست که دشمنی قوی گردد، و هر که دشمن کوچک را حقیر می‌شمارد، بدان ماند که آتش اندک را مهمل می‌گذارد. گلستان نسخه مناسب چاپ

 • ایرانیان از نگاه بیگانگان
  چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
  طبیعت ایران ایران سرزمینى است با مناظرى پرشکوه، صحنه‌هایى زیبا و طبیعتى پرخروش که فروغى ازلى و بى مانند، شب و روز، آن را جلوه می‌‏بخشید. آسمان نیلگون ایران به آسمان جنوب اروپا ماننده نیست، با آسمان سپیدفام و خاکسترى مصر نیز اختلاف بسیار دارد. تنها آسمان آتن را، آن هم در روشن‌ترین و فروزنده ترین روزها می‌‏توان بدان تشبیه کرد.‏ کنت دوگوبینو ، شرق‌‏شناس و سفیر فرانسه (۱۸۸۲ـ ۱۸۱۶)‏ ‏ وام و دروغ ایرانى مجاز نیست از چیزى که عملش قبیح و غیرمجاز باشد، سخن براند. در نظرآنها هیچ […]

 • برگی از دفترهای کهن
  گفتار برزویه طبیب
  نصرالله منشی
  چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
  چنین گوید برزویه ـ مقدم اطبای پارس ـ که: پدر من از لشکریان بود و مادر من از خانة علمای دین زردشت بود، و اول نعمتی که ایزد ـ تعالی و تقدس ـ بر من تازه گردانید، دوستی پدر و مادر بود و شفقت ایشان بر حال من… و چون سال عمر به هفت رسید، مرا بر خواندن علم طب تحریض نمودند، و چندان که اندک وقوفی افتاد و فضیلت آن بشناختم، به رغبت صادق و حرص غالب در تعلم آن می‌کوشیدم، تا بدان صنعت شهرتی یافتم و در معرض […]

Page 1 of 2712345...Last »