ورود هیات بازرسان سازمان ملل به دمشق
 

بازرس ارشد تیم تحقیقات در زمینه سلاح‌های شیمیایی در سوریه وارد دمشق شد.بر اساس گزارش‌های منتشر شده «آکی سلستروم»، رئیس تیم بازرسان تحقیقات در زمینه سلاح‌های شیمیایی در سوریه به همراه اعضای این تیم وارد دمشق شد.سلستروم پیشتر به ترکیه سفر کرده و با مجروحان سلاح‌های شیمیایی مصاحبه کرده بود.هیئت نمایندگان سازمان ملل برای مذاکره با مقامات سوری درباره حملات شیمیایی و نحوه انجام تحقیقات در این مورد، وارد دمشق شده است.در این حال،فرستاده سازمان ملل در روند صلح خاورمیانه از انجام ۱۳ مورد حمله شیمیایی در سوریه خبر داد.«رابرت سری» به شورای امنیت سازمان ملل گفت که بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل به شدت نگران گزارش‌ها در مورد استفاده از تسلیحات شیمیایی در سوریه و خواستار بررسی و تحقیق در این باره است.

Email this page

نسخه مناسب چاپ