انتشار سومین شماره «گنجینه اسناد فارسی» در ژاپن
 

سومین شماره «گنجینه اسناد فارسی» که به اسناد عبادی و آئینی شیعه و اسناد قضائی دوره قاجار اختصاص دارد با تحقیق و بازنوشته هاشم رجب‌زاده و با همکاری «کینجی ئه اورا» و با مقدمه «کازوئو موری موتو» از سوی دانشگاه توکیو موسسه مطالعات پیشرفته آسیا و مرکز پژوهش و اطلاع رسانی در مطالعات آسیایی منتشر شد.

دکتر رجب زاده درباره این دفتر نوشته است: یکصد و بیست و پنج سند فارسی از دوره قاجار(سده های ۱۲ و ۱۳ هجری قمری) که در این دفتر گردآمده دست چینی است از نوشته‌هایی مرتبط با آئین‌های مذهبی و احکام قضایی از مجموعه کوچک اسناد فارسی که گردآورده‌ام.

بیشتر این سندها را در سفری به ایران در زمستان ۱۳۷۰ در تهران یافتم. وی همچنین در این مقدمه آورده است: هدف از انتشار این دفتر فرانهادن مصداقها و نمونه هایی درباره اصول و آئینهای عبادی و اعتقادی شیعیان و اسناد حقوقی و قضائی دوره قاجار، در دسترس پژوهندگان است.

بخش یکم گنجینه اسناد فارسی به اصول و آئینهای عبادی و اعتقادی شیعیان اختصاص دارد و مواردی مانند وجوه شرعی، خمس، حج و زیارت نیابتی، خرید و فروش و اجاره خانه در عتبات اختصاص دارد.

بخش دوم نیز درباره اسناد حقوقی و قضائی است که اسنادی مانند حقوق و اختلافهای ملکی، غصب و تصرف ملک غیر یا عواید آن، اشتغال ذمه و دین، وکالت در امور حقوقی منتشر شده است. لازم به ذکر است که گنجینه اسناد فارسی در ۲۰۶ صفحه و در کشور ژاپن منتشر شده است.

Email this page

نسخه مناسب چاپ