آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در جمع اصحاب رسانه:
باید از آزادی بیان و امنیت پس از آن استقبال کرد
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، صبح دیروزدرجلسه پرسش وپاسخ جمعی ازاصحاب قلم، مدیران وفعالان رسانه‌ای درسایت‌ها، خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها، با ارائه تحلیلی از فضای سیاسی کشور، به سیاست‌های کلی انتخابات وابلاغ آن ازسوی مقام معظم رهبری اشاره کرد وگفت: اگررقابت‌های انتخاباتی سال آینده جدّی وبرپایه قانون باشد، مردم ایران نشان داده‌اند که به خاطرعلاقه به کشوروانقلاب، به صحنه می‌آیند البته نقش و وظیفه رسانه‌ها برای افزایش آگاهی مردم بسیارمهم است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، درپاسخ سئوالی درباره برجام وروند تصویب و اجرای آن، گفت: برجام نیازجامعه جهانی، برای بازکردن گره‌ای بود که چند کشور بزرگ دنیا به ناحق درمسیرملت بزرگ ایران ایجاد کرده بودند ومتأسفانه برخی سوء مدیریت ها هم درداخل به آن دامن زده بود که با توجه به وجود عقلای فکری وسیاسی درمجموعه تصمیم‌گیری‌ها واجرا، برجام مسیرخود را می‌رود، هرچند بعضی‌ها در خارج و داخل ازآغازدرمسیرآن مانع‌تراشی‌ می کردند وهنوزهم به تلاش خود برای نا موفق جلوه دادن آن ادامه می دهند.

به گزارش روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، هاشمی رفسنجانی، با تشریح روند تدوین سیاست‌های کلی انتخابات، درپاسخ به نگرانی یکی ازاصحاب رسانه درباره عدم اجرای آن، گفت: براساس قانون وتفویض رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، ناظربرحسن اجرای سیاست‌های کلی است، اما آنچه که دراین امرمهم است، افکار عمومی ومطالبه آنها برای اجرای کامل وصحیح این سیاست هاست.

وی برخورد سلیقه ای وجناحی و نبود برنامه جامع برای رسانه‌ها را ضعف جدی دراین بخش دانست وبا اشاره به رشد رسانه‌های مجازی درکشور، گفت: نظامی که منطق واستدلال داشته باشد، ازافزایش رسانه‌های قانونی وآزادی بیان وامنیت پس ازآن به طورمساوی وعادلانه برای همه رسانه ها متعلق به جناح های داخل انقلاب استقبال می‌کند وباید قوانین موجود درباره فعالیت‌های رسانه‌ای مطابق شرایط زمان اصلاح شود.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره شرایط آغازبه کاردولت یازدهم و برنامه‌های آینده، گفت: مهمترین سرمایه دولت، آگاهی وتوجه مردم، حتی دردورترین مناطق کشوربه مسائل است وامیدواریم درآینده دولت بتواند با رفع موانع ودست اندازها، برنامه‌هایی داشته باشد که بیشتربه مشکلات مردم رسیدگی کند.

هاشمی رفسنجانی، با تأکید برراهنمایی‌های قرآن وروایات دینی درباره رعایت اعتدال، به بعضی ازتندروی‌ها درمقاطع مختلف پس ازپیروزی انقلاب، اشاره کرد وگفت: یکی ازبدترین نوع تندروی‌ها، افراط وتفریط‌های انتخاباتی است ومتأسفانه کسانی که از دوران مبارزه، انقلاب را قبول نداشتند، درنظامی که همه مسئولیت‌ها را براساس قانون اساسی انتخاباتی کرده بود، تریبون گرفتند وهمان طیف وتفکر، رأی مردم را زینتی خواندند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، افزود: اگرعقلانیت واعتدال براساس خواست اکثریت مردم محوربرنامه‌های کشورشود، به خاطرنیروی انسانی کارآمد ومنابع غنی و آماده شدن زیرساخت‌ها، می‌توانیم ازمشکلات به ارث رسیده کنونی عبورکنیم.

هاشمی رفسنجانی، درپاسخ به سئوالی درباره نگرانی‌های بعضی ازمراجع درزمینه رشد اینترنت وافزایش استفاده جوانان ازرسانه‌های مجازی، گفت: اگربراساس حقانیت اسلام ومکتب تشیّع وبا استدلال وعقلانیت به رشد رسانه‌های مجازی بیندیشیم، این رشد را مصداق آن تعبیرحضرت علی (ع) درباره آمدن انبیاء به عنوان روشن کردن گنجینه‌های فکری بشریت می‌دانیم واتفاقاً باید ازآن درجهت معرفی اسلام، تشیّع وانقلاب اسلامی همان‌گونه که مدنظرمراجع بزرگواراست، استقبال کنیم.

وی دموکراسی را پایه نظام دانست وبا اشاره به اصول مربوط به تعدد احزاب درقانون اساسی، گفت: تجربه موفق دنیا استفاده ازاحزاب برای نهادینه کردن دموکراسی است و شاگردان امام که درزمان مبارزه به فکرتحزب بودند، بلافاصله پس ازپیروزی انقلاب آن هم دراوج شورش‌ها وتجزیه طلبی‌ها، حزب جمهوری اسلامی را تأسیس کردند وتاریخ نقش ارزشمند آن را درآن مقطع می داند.

هاشمی رفسنجانی، درباره راهکارمبارزه با فساد، گفت: براساس شناختی که از زوایای مختلف کشوروتجربیات متعددی که درتقنین، اجرا وتدوین سیاست های کلی دارم، راهکارمبارزه با فساد را تمکین به قانون می دانم وامیدوارم به تأثیرگذاری واقعی مردمی برگردیم.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، درپاسخ یکی ازحاضران که «چکارکنیم به اهداف انقلاب نزدیک شویم؟»، گفت: دوری کردن ازدروغ وفریبکاری، همکاری با دنیای اسلام، تقویت سیاست خارجی، توجه به تولید، عدم دخالت نیروهای نظامی درانتخابات، تقویت معیارهای انتخاباتی، افزایش حضورمردم دراقتصاد، استفاده ازجوانان وزنان تحصیلکرده برای ابعاد مختلف، ورود حوزه های علمیه برای نهادینه کردن اخلاقیات اسلامی ازمهمترین کارهاست تا انقلاب اسلامی که برپایه عقلانیت ودانش بود، جایگاه ویژه ای درجهان پیدا کند.

درآغازاین دیدار، فعالان سیاسی واصحاب رسانه و قلم، جواد حقشناس، جاوید قربان اوغلی، علی شکوهی، معظمی، فیاض زاهد،محمدعلی آهنگران، مقیسه، مصطفی ایزدی، حجت درخشنده، شجاع پوریان، نعمت احمدی، رحمانیان، سید حسن امامی فر و شفیعیان، به بیان دیدگاه های خویش درباره انتخابات سال ۹۶، برجام وبایدها ونبایدهای آن، نهی امام ورهبری برای دخالت نیروهای نظامی درانتخابات، عدم وجود برنامه جامع نگاه به مقوله رسانه، نقش نهادهای مدنی درانتخابات، ترمیم کابینه درجهت مطالبات واقعی مردم، بعد فرهنگی انقلاب اسلامی وضرورت احیای آرمان‌های امام وشهدا، ضرورت تقویت نهاد روحانیت، رشد رسانه های مجازی وعدم آگاهی کافی برخی مسئولان وحوزه ها ازویژگی های اینترنت، نقش دروغ به عنوان کلید همه خطاها در جامعه، خصوصی سازی و قوانین ومصوبات آن واصلاح اصل ۴۴ ، باز بودن باب گفتگووانتقاد درکشور، ضرورت توجه به حقوق شهروندان، سانسوررسانه ای، ثروت اندوزی های مسئولان، نهادینه شدن فساد درکشوردردولت سابق، کج روی های رسانه ای وآینده جریان میانه رودرمقتضای سیاسی کشورپرداختند.

Email this page

نسخه مناسب چاپ