مسئولان شهر‌های کوچک را فراموش نکنند
رشتخوار- خبرنگار اطلاعات فرماندار رشتخوار توسعه و تولید در شهرهای کوچک را لازمه توجه بیشتر به این نقاط دانست و یادآور شد: شهرهای کوچک امروز مورد کم توجهی و به نوعی فراموش شدن هستند خالقداد عرب در جلسه برنامه ریزی و تشکیل ستاد تنظیم برنامه راهبردی در فرمانداری رشتخوار گفت:شهرهای کوچک روز به روز در حال کوچک و فقیر تر شدن هستند.شهردار رشتخوار هم در این جلسه با اشاره به این که شهررشتخوار همانند دیگر شهرهای استان اقدام به فعال سازی
ستاد تنظیم برنامه راهبردی کرده است، افزود: تدوین برنامه های راهبردی عملیاتی ۲۰ ساله برای هر شهر و شهرداری مشخص شده است که ما نیز با تشکیل ستاد تنظیم برنامه راهبردی در شهر رشتخوار به دنبال آن هستیم.محسن زاهدای ،گفت : رضایت و مشارکت مردم باعث خواهد شد تا بودجه ریزی و برنامه ریزی شهرداری بهتر شکل بگیرد.
محمد چوبی نایب رئیس شورای شهر رشتخوارهم در این جلسه گفت: مشارکت مردمی مهمترین رمز موقیت در هر شهری است.نایب رئیس شورای شهر رشتخوار در ادامه ضمن درخواست از پرداخت معوقات ادارات و نهادهای این شهرستان به شهرداری رشتخوار گفت: ۳ر۵ میلیارد تومان طلب از ادارات در سطح شهرستان رشتخوار داریم که در صورت جمع آوری آن بیشتر مشکلات شهرداری و عقب افتادگی حقوق پرسنل شهرداری رشتخوار حل خواهد شد.وی با اشاره به اینکه شهر رشتخوار۷۵ سال سابقه شهرداری دارد، افزود: با نگاه به ظرفیت های موجود در شهرستان و استفاده از نخبگان شهرستان رشتخوار را باید به جایگاه واقعی خود برسانیم.

Email this page

نسخه مناسب چاپ