نشست کارگروه مدیریت پسماند شهرضا
شهرضا‌ ـ خبرنگار اطلاعات: ایجاد تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک شیمیایی رازی در شهرضا ضروری است.
این مطلب را محسن گلابی فرماندار شهرضا در جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان شهرضا بیان کرد و افزود:‌ یکی از مهمترین زیرساخت‌های لازم برای تأسیس شرکت‌های صنعتی تعیین محلی برای دفع و تصفیه پسماند است که متأسفانه در شهرک رازی شهرضا پیش‌بینی شده است.
فرماندار شهرضا تأکید کرد: تا زمانی که محل دائمی برای دفع پسماندهای صنعتی در شهرک رازی پیش‌بینی شده، امکان تعطیلی هیچ واحد صنعتی به این دلیل وجود ندارد.
وی یادآور شد: پسماندها دارای انواع مختلفی هستند که با توجه به نوع و ویژگی‌های هر یک از آنها باید در شرایط ویژه‌ای جمع‌آوری و دفن شوند.
او اظهار کرد: در ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها حدود ۲۳ وظیفه برای این دستگاه اجرایی درنظر گرفته شده که امروز این تعداد به حدود ۳۵۰ وظیفه رسیده است که دفع پسماند یکی از مهمترین آنها است.
فرماندار شهرضا ادامه داد: در قانون شهرداری‌ها گفته شده که شهرداری‌ها موظف به تعیین محلی برای دفع پسماند هستند و به این ترتیب حمل زباله از مبدأ برعهده این دستگاه نیست اما آیین‌نامه پسماندها مقرر کرده است که منابع درآمدی در اختیار شهرداری‌ها قرار گیرد و در مقابل وظیفه حمل زباله از مبدأ نیز برعهده آن باشد.
گلابی در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: تأکید بر ساماندهی دفع یک نوع از پسماند نظیر پسماندهای عفونی نباید باعث غفلت از انواع دیگر آن شود، پسماندهای صنعتی به عنوان یکی از مهمترین انواع پسماند مطرح هستند که با توجه به تبعات سوء زیست محیطی لازم است مورد توجه ویژه مسئولان باشد.
وی اضافه کرد: یکی از مهمترین و در عین حال خطرناکترین انواع پسماندها، پسماندهای عفونی و پزشکی هستند که در شهرستان بارها راهکارهای مختلفی برای ساماندهی حمل و بی‌خطرسازی و دفن آنها پیشنهاد شده اما در نهایت اجرا یا استمرار اجرای آن مصوبات، با مشکلاتی همراه بوده است.
رئیس کارگروه مدیریت پسماند شهرضا اظهار کرد:‌ در دفع پسماندها نباید نگرش هزینه‌‌ای یا رویکرد اقتصادی مانع اجرای طرح‌ها شود، اخذ عوارض و مالیات‌ها برای ارائه خدمات مناسب به مردم است، باتوجه به اهمیت ساماندهی وضع جمع‌آوری و دفع زباله‌های عفونی و شیمیایی،‌ باید این کار به سرعت انجام شود و اگر هر فرد حقیقی یا حقوقی در این زمینه از ادای تعهدات خود کوتاهی کرد از طریق مجاری قانونی پیگیری شود.

Email this page

نسخه مناسب چاپ