ضرورت ایجاد شبکه سرمایه گذاری برای توسعه استان یزد
یزد- خبرنگار اطلاعات:متناسب با ضرورت توسعه اقتصادی و اجتماعی در استان یزد، ایجاد شبکه سرمایه گذاری برای تسهیل و سرعت بخشی به بهره مندی از ظرفیت و توانمندی های موجود در بخش های مختلف از جایگاه ویژه ای برخوردار است.
اکرم فداکارمدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد در شورای هماهنگی فناوری و نوآوری استان با تاکید براهمیت ایجاد شبکه سرمایه گذاری در استان افزود: برای ایجاد ارتباط مناسب بین بخشی و سازماندهی فعالیت ها در زمینه های موثر تشکیل شبکه سرمایه گذاری اهمیت فراوانی دارد.
وی اظهار داشت: ایجاد شبکه سرمایه گذاری زمینه ای برای اجرای ایده ها و بهره مندی استان از توانمندی های تجمیع شده در مسیر پیشرفت است.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد گفت: بسیاری از کشورها برنامه ریزی و هدف گذاری خود را بر مبنای شاخص ها و معیارهای شهر هوشمند قرار داده و این موضوع را نیازی برای جامعه امروز می دانند.
فداکار افزود: ضرورت دارد برنامه های شهری ما با توجه به رویکردها و نیازهای جدید اولویت بندی شوند و همزمان با مشارکت تمام بخش ها بتوانیم شاهد اجرای هوشمندسازی مدیریت شهری برای سرعت بخشی و افزایش کیفیت در ارائه خدمات باشیم.وی گفت: تحقق شهرهوشمند اثرگذاری مثبتی بر پویایی تمام بخش های زندگی شهری دارد و توسعه اشتغال دانش بنیان و فناور محوراز قابلیت های ارزشمند آن برای فعال کردن توانمندی های متعدد یزد در این زمینه است.
اوترکیب و تعامل سازنده بسیاری از زیر مجموعه های شهری را از قابلیت های دیگر شهر هوشمند بیان کرد و افزود: تفکر سیستمی مهمترین عامل اجرای شهرهوشمند است و اهداف سازمان‌ها و مجموعه های شهری در ارتباط با یکدیگر برنامه ریزی می شود.
فداکار وجود تیم های تخصصی با ترکیبی از فعالان دانشگاهی و شرکت ها و سازمان های مختلف در استان را ظرفیت مهم شناسایی وضع و برنامه ریزی برای هوشمندسازی شهر یزد دانست.

Email this page

نسخه مناسب چاپ