خروج غیرنظامیان عراقی از مناطق حومه موصل
 

خروج مردم شهر موصل با همکاری نیروهای نظامی‌عراق از مناطق تحت سیطره داعش در این شهر ادامه دارد. تاکنون تعدادی از محلات شهر موصل توسط نیروهای عراقی آزاد شده است.
این در حالی است که بنا بر اعلام مقامات نظامی‌عراق، داعش از غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی برای مقابله با پیشروی نیروهای عراقی استفاده می‌کند.

Email this page

نسخه مناسب چاپ