حمایت تامین ‌اجتماعی از حادثه ‌دیده ناشی از کار بدون توجه به سابقه بیمه
سرویس سیاسی – اجتماعی: سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد حمایت این سازمان از حادثه ‌دیده ناشی از کار مشروط به سابقه حق‌ بیمه نیست و مزایای قانونی بدون توجه به این سوابق ارائه می شود.
به گزارش روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، در حوادث ناشی از کار، تعهدات سازمان تامین ‌اجتماعی شامل درمان، غرامت دستمزد و برقراری مستمری ‌های بازماندگان، ازکارافتادگی کلی و جزئی و غرامت مقطوع نقص عضو مشروط به داشتن سابقه پرداخت حق‌ بیمه نیست.
براساس این گزارش به استناد ماده ۶۰ قانون تامین ‌اجتماعی، حوادث ناشی از کار، حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه ‌شده اتفاق می ‌افتد.
طبق این گزارش، مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه‌ شده در کارگاه یا موسسات وابسته یا ساختمان ‌ها و محوطه آن مشغول کار یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده ‌دار انجام ماموریتی باشد. اوقات مراجعه به درمانگاه یا بیمارستان یا برای معالجات درمانی و توانبخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه ‌شده از منزل به کارگاه، جزو اوقات انجام وظیفه محسوب می‌ شود، مشروط بر این که حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد. سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: حادثه ‌ای که برای بیمه ‌شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه ‌شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می‌ افتد، حادثه ناشی از کار به شمار می آید.
براساس این گزارش، در صورت وقوع حادثه ناشی از کار، کارفرما موظف است ضمن اقدام برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده، گزارش حادثه را حداکثر ظرف سه روز اداری به اطلاع شعبه تامین ‌اجتماعی محل برساند.
سازمان پزشکی قانونی پیش تر از مرگ ۸۵۳ تن براثر حوادث کار از ابتدای فروردین تا پایان شهریور امسال خبر داد و اعلام کرد: شمار کشته شده براثر حوادث ناشی از کار در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۴، حدود ۲ دهم درصد بیشتر شده است که ۸۴۱ تن مرد و ۱۲ تن دیگر زن بودند.

Email this page

نسخه مناسب چاپ