نیمی از ظرفیت ذخیره سدها خالی است
وزارت نیرو با اشاره به افزایش هفت درصدی موجودی آب سدهای کشور در مقایسه با پارسال، اعلام کرد: نصف ذخیره سدها کماکان خالی مانده است.
به گزارش مهر، وزارت نیرو با انتشار گزارشی درباره آخرین وضع ذخیره سازی آب در سدهای کشور، اعلام کرد: از ابتدای سال آبی تا نیمه دی‌، حجم مخازن سدهای کشور کمتر از ۲۴ میلیارد متر مکعب بوده است. بر این اساس با توجه به بارش‌های خوب هفته‌های گذشته، این میزان حجم مخزن در مقایسه با مدت مشابه پارسال از حدود هفت درصد افزایش برخوردار است، ولی کماکان ۵۳ درصد مخازن سدهای کشور خالی است. این در حالی است که حجم مخازن سدهای کشور در مدت مشابه سال گذشته ۲۱ میلیارد و ۹۸۰ میلیون مترمکعب بوده است.

Email this page

نسخه مناسب چاپ