بدهی‌های خارجی دولت به ۸ میلیارد دلار رسید
بر اساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی، میزان بدهی‌های خارجی دولت به ۸ هزار و یک میلیون دلار رسیده است که سهم بدهی های بلندمدت از آن ۵ هزار و ۲۳۲ میلیون دلار است.
به گزارش مهر، آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی حکایت از این دارد که بدهی‌های خارجی(تعهدات بالفعل) کشور در پایان آبان امسال به ۸ هزار و یک میلیون دلار رسیده که بر این اساس، سهم بدهی‌های کوتاه‌مدت ۲ هزار و ۷۶۹ میلیون دلار و سهم بدهی‌های میان‌مدت و بلندمدت ۵ هزار و ۲۳۲ میلیون دلار است.
در این میان، متوسط ماهانه نرخ فروش دلار در بازارهای بین بانکی ۴ر۳۱۸۶ تومان و در بازار
آزاد ۲ر۳۶۴۲ تومان در آبان امسال بوده است.

Email this page

نسخه مناسب چاپ