پیش‌بینی رشد اقتصادی ۲/۵ درصدی ایران در سال ۲۰۱۷
بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۶ را ۶ر۴ درصد برآورد و برای سال ۲۰۱۷ هم رشد ۲ر۵ درصدی پیش بینی کرد.
به گزارش ایرنا، بر اساس گزارش “چشم انداز اقتصادی جهان ۲۰۱۷″ بانک جهانی،کشور ایران در سال ۲۰۱۷ پس از کشور جیبوتی بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا خواهد داشت.
بنا به پیش بینی این بانک، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ترتیب ۸ر۴ درصد و ۵ر۴ درصد خواهد بود. بنا بر این گزارش، با وجود کاهش نرخ رشد اقتصادی در هر دو گروه کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، نرخ رشد اقتصادی کشورهای خارج از شورای همکاری خلیج فارس افزایش یافته که عامل آن افزایش تولید نفت در ایران و عراق است.
بانک جهانی تاکید کرد: کاهش قیمت‌های نفت در سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ موجب بدتر شدن تراز مالی کشورهای صادرکننده نفت منطقه خاورمیانه و شمال افریقا شد، اما ایران در این میان یک استثنا بود، زیرا تولید نفت این کشور به دلیل تحریم‌های بین‌المللی، پیش‌تر به طور چشمگیری کاهش پیدا کرده بود و ایران اصلاحات اقتصادی خود را بسیار زودتر از سایر کشورهای صادرکننده نفت این منطقه آغاز کرد.
بنا به اعلام بانک جهانی، نرخ تورم در ایران به دلیل اجرای سیاست‌های پولی انقباضی و کاهش قیمت جهانی مواد غذایی در سال ۲۰۱۶ به شدت کاهش یافته است.
بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی جهان را در سال ۲۰۱۶ به میزان ۳ر۲ درصد برآورد کرد که در مقایسه با سال پیش از آن ۴ر۰ درصد کاهش دارد. نرخ رشد اقتصادی جهان در سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ میلادی هم به ترتیب ۷ر۲، ۹ر۲ و ۹ر۲ درصد پیش بینی شده است. براساس گزارش جدید بانک جهانی، موتور رشد اقتصادی جهان در سال‌های ۲۰۱۷، ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ کشورهای هند و چین هستند. این بانک نرخ رشد اقتصادی دو کشور هند و چین در سال ۲۰۱۶ را به ترتیب ۰ر۷ و ۷ر۶ درصد برآورد کرد.
بنابر پیش بینی بانک جهانی، اقتصاد هند در سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ با سرعت بیشتری توسعه پیدا خواهد کرد و نرخ رشد اقتصادی این کشور در سه سال یاد شده به ترتیب ۶ر۷، ۸ر۷ و ۸ر۷ درصد خواهد بود.
براساس پیش بینی جدید بانک جهانی، سرعت توسعه اقتصادی چین در طول سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ اندکی کاهش می یابد و در طول این سال‌ها به ترتیب نرخ رشد اقتصادی ۵ر۶، ۳ر۶ و ۳ر۶ درصد را تجربه می کند.
بر اساس تازه‌ترین گزارش منتشره بانک جهانی، نرخ رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته در سال ۲۰۱۶ معادل ۶ر۱درصد برآورد شده است و در سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ به ترتیب نرخ‌های ۸ر۱، ۸ر۱ و ۷ر۱ درصد را تجربه خواهند کرد.

Email this page

نسخه مناسب چاپ