موتورسیکلت‌‌ها ملزم به دریافت برگه معاینه فنی می‌شوند
سرویس سیاسی – اجتماعی: رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران جزئیات الزام موتورسیکلت‌ها برای دریافت آرم طرح ترافیک سالانه را تشریح کرد.
اقبال شاکری با اشاره به خبر الزامی شدن دریافت آرم طرح ترافیک سالانه برای موتورسیکلت‌های پایتخت گفت:هنگام بررسی تعرفه‌های طرح ترافیک در کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای شهر تهران برای نخستین بار پیشنهاد شد که با هدف ساماندهی موتورسیکلت‌های پایتخت، تمهیدات ویژه‌ای برای سال ۹۶ اتخاذ شود.
وی در تشریح این برنامه‌ها افزود: بر همین اساس تمامی موتورسیکلت‌های پایتخت برای ورود به محدوده طرح ترافیک باید نسبت به اخذ آرم طرح ترافیک سالانه اقدام کنند.
وی با تاکید بر این که باید تمامی موتورسیکلت‌ها برگه معاینه فنی داشته باشند، گفت: همچنین مقرر شد که موتورسیکلت‌ها عوارض سالانه خود را هم پرداخت کنند؛ به گونه‌ای که موتورسیکلت‌های انژکتوری ۱۰ درصد عوارض یک خودرو، موتورسیکلت‌های کاربراتوری ۲۰ درصد عوارض یک خودرو و موتورهای برقی هم از عوارض معاف هستند که این برنامه‌ها از سال ۹۶ اجرایی خواهد شد.
رئیس کمیته عمران شورا با اشاره به استقبال پلیس راهور و معاونت حمل و نقل شهرداری تهران از این مصوبه ،تاکید کرد: پلیس اکنون اقدام به اعمال قانون به طور فیزیکی می‌کند اما با اجرایی شدن این برنامه، دوربین‌های شهر تهران رصد موتورسیکلت‌ها را بر عهده می‌گیرند.
وی با بیان این که همچنین ستاد معاینه فنی شهر تهران دو خط از مراکز خود را در پنج مرکز به بحث معاینه فنی موتورسیکلت‌ها اختصاص می‌دهد، افزود: امیدواریم با اجرایی شدن این طرح موتورسیکلت‌های پایتخت ساماندهی شوند.
شاکری تاکید کرد: این طرح در کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای شهر تصویب شده و برای تصویب نهایی به زودی در صحن شورای شهر قرائت می‌شود.

Email this page

نسخه مناسب چاپ