ادامه پیشروی ارتش عراق در غرب موصل
 

عملیات نینوا نیز با ادامه پیشروی نیروهای عراقی و آزادسازی مناطق جدیدی در غرب موصل، همچنان ادامه دارد. در همین راستا، نیروهای عراقی با آزادسازی روستاهای «الجمالیه» و«شیخ محمد» واقع در شرق منطقه «بادوش»، کنترل خود را بر بخش شرقی رود دجله کامل کردند. نیروهای عراقی همچنین در حال پاکسازی روستاها و بخش های شرقی رود دجله از بسته های انفجاری و مین ها هستند.

Email this page

نسخه مناسب چاپ