تسویه نهایی اوراق گواهی سپرده
مبلغ اسمی و آخرین سود علی الحساب سه ماهه با موفقیت به دارندگان گواهی سپرده شرکت لیزینگ رایان سایپا “رایان۵۱۲″ پرداخت شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) و به نقل از اداره ابزارهای نوین مالی، اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری خاص شرکت لیزینگ رایان سایپا در تاریخ ۲۴ اسفند ۹۲ از طریق شعب بانک صادرات ایران پذیره نویسی شده و معاملات ثانویه آن از تاریخ ۲۵ شهریور۹۳ در تابلوی بدهی بورس اوراق بهادار تهران آغاز شد. این اوراق به منظور تامین بخشی از منابع مالی لازم جهت مشارکت در خرید خودرو و فروش آن به صورت اجاره به شرط تملیک توسط شرکت لیزینگ رایان سایپا منتشر و در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ با موفقیت سررسید شد ضامن اوراق فوق بانک صادرات ایران بوده و بازارگردانی این اوراق را شرکت تامین سرمایه سپهر بر عهده داشته است. لازم به ذکر است تعداد کل اوراق منتشره شده۵۰۰ هزار ورقه با نرخ سود سالانه ۲۲ درصد و مواعد پرداخت سه ماه یک بار بوده و در تاریخ های مشخص شده در اطلاعیه منتشره در سایت بورس به حساب دارندگان اوراق واریز شده است. ۲۲ درصد از اوراق در اختیار افراد حقیقی ( ۳۰۱ نفر) و ۷۸ درصد از اوراق در اختیار افراد حقوقی( ۳۹ نفر) بوده است چنانچه سود قطعی دارندگان اوراق فوق بیش از سودهای علی الحساب پرداختی باشد، مابه التفاوت حاصل با رعایت مقررات مربوطه به دارندگان اوراق پرداخت خواهد شد.

Email this page

نسخه مناسب چاپ