برخورد قانونی با شرکت‌های هوایی غیرپاسخگو
سرویس شهرستانها: بازپرس ویژه جرائم فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد گفت: شرکت‌های هواپیمایی در صورت وجود مشکل و تاخیر در پروازها باید پاسخگوی مسافران باشند در غیر این صورت با آنها برخورد قانونی می شود.
محمدحسن اصولی صفارافزود: با توجه به افزایش تقاضای سفر در تعطیلات نوروز به منظور تسهیل سفرهای هوایی، مسافران و شرکت‌های هواپیمایی، باید تابع قوانین باشند.
وی ادامه داد: شرکت‌های هواپیمایی در صورت وجود تاخیریا باطل شدن پروازها باید به صورت شفاف و قانع کننده پاسخگوی مردم باشند و نسبت به اجرای منشور حقوق مسافران اقدام کنند.
بازپرس ویژه جرائم فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد گفت: مسافران نیز در صورت عدم پاسخگویی مسئولان شرکت‌های هواپیمایی، می‌توانند مراتب را از طریق مراجع قانونی پیگیری کنند و در صورت دریافت نکردن پاسخ قانع کننده، شکایت خود را به بازپرس کشیک مستقر در فرودگاه اعلام کنند.
وی افزود: شکایت مسافران از طریق شماره نمابر ۳۳۶۵۵۷۷ نیز دریافت و رسیدگی می شود.
اصولی صفار ادامه داد: مسافران هم باید توجه داشته باشند در صورت تاخیر در پرواز و عدم پاسخگویی مسئولان، اجازه ماندن در هواپیما را ندارند و باید هواپیما را ترک کنند تا خللی در روند پروازها رخ ندهد.
وی گفت: چنانچه مسافران حاضر به ترک هواپیما نباشند، مطابق قوانین و مقررات موجود با آنها برخورد قضایی خواهد شد.
بازپرس ویژه جرائم فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد افزود: مسافران و شرکت‌های هواپیمایی باید با رعایت قوانین و احترام به حقوق یکدیگر از بروز بی نظمی در فرودگاه جلوگیری کنند.

Email this page

نسخه مناسب چاپ