با نزدیک شدن سال نو در پارک‌ها، موزه‌ها و اماکن ایرانی سفره هفت‌سین گشوده شد.
 

با نزدیک شدن سال نو در پارک‌ها، موزه‌ها و اماکن ایرانی سفره هفت‌سین گشوده شد. مکان: باغ موزه هنر ایرانیر عکس: علی آذرنیا با همکاری محمد نجفیرسرویس عکس اطلاعات

Email this page

نسخه مناسب چاپ